logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G456 en G457

Deze twee huizen zijn samen met een ander huis in bezit geweest van de kinderen van de familie van Bussel. Peter Pieter van Bussel is geboren te Asten op 09-01-1754 als zoon van Petrus Marcelis van Bussel en Maria Marcelis Berckers (zie Voormalig huis C803). Hij is als horlogemaker op 06-07-1788 te Deurne getrouwd met Anna Maria Arnold Slaats, geboren te Deurne op 03-11-1758 als dochter van Arnoldus Mathei Slaets en Catharina Mathei van Hove:

image001.jpg

Het gezin van Peter Pieter van Bussel en Anna Maria Arnold Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma Asten 01-05-1789 Deurne 24-02-1811
Gijsbert van de Boogaart
Deurne 05-03-1829
2 Petrus Asten 12-10-1790 Asten 11-01-1828
Antonetta Berkvens
Deurne 06-01-1829 zie Voormalig huis G432
3 Arnoldus Asten 12-10-1790 Asten 10-06-1820
Anna Maria Roijmans
Asten 23-08-1858 Torenstraat
4 Maria Asten 26-11-1792 Eindhoven 10-10-1813
Daniel van Eupen
Eindhoven 03-11-1825 dochter Arnolda

Anna Maria Arnold Slaats is op 23-09-1797 te Asten overleden en Peter Pieter van Bussel is te Asten op 02-05-1798 overleden. In het notarieel archief van Deurne wordt genoemd dat kleindochter Arnolda van Eupen eigenaar is van een huis bestaande uit drie woningen:

Notarieel Archief Deurne 764-766, 12-10-1829:
Arnoldus van Bussel horlogemaker verklaard dat Pieter van Bussel gehuwd met Antonetta Berkvens op 06-01-1829 overleden is. Arnolda van Eupen dochter van Daniel van Eupen, wonende te Eindhoven en van wijlen Maria van Bussel, laat na een huis bestaande in drie woningen met een tuin en aardappelland, groot 30 roede, ene zijde Johannes Martinus Kuijten, andere zijde de straat.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan deze woningen (zie ook §‎2.25), waaronder deze twee huizen op naam van de oom van Arnolda van Eupen, Arnoldus van Bussel:

Kadaster 1811-1832; G456:
Huis en erf, groot 00 roede 44 el, het Derp, klassen 9.
Eigenaar: Arnoldus van Bussel.

Kadaster 1811-1832; G457:
Huis en erf, groot 00 roede 32 el, het Derp, klassen 9.
Eigenaar: Arnoldus van Bussel.

Arnoldus van Bussel is geboren te Asten op 12-10-1790 als zoon van Peter Pieter van Bussel en Anna Maria Arnold Slaats. Hij is als horlogemaker op 10-06-1820 te Asten getrouwd met Anna Maria Roijmans, geboren te Someren op 22-03-1796 als dochter van Johannes Henricus Roijmans en Catharina Theodorus Gijben. Hieronder het gezin van Arnoldus van Bussel en Anna Maria Roijmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Johannes Asten 24-04-1821 Priester Sint Michielsgestel 14-09-1858 *
2 Johannes Petrus Asten 24-10-1822 Asten 08-05-1851
Godefrida Joanna Michielsen
Asten 24-10-1853
Maria Elisabeth van Bussel
Asten 19-11-1879
3 Theodorus Asten 02-02-1824 Kind Asten 10-03-1824
4 Maria Asten 22-03-1825 Kind Asten 18-11-1840

*  zoon Petrus Johannes van Bussel, geboren te Asten op 24-04-1821, werd in 1847 benoemd tot prefect in Sint-Michielsgestel. Rechts lezen we bij de Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch' van 18721 de levensloop van Petrus Johannes van Bussel.

 

Zij woonden aan het Marktveld (zie Voormalig huis G481) en verhuurden het huis aan derden, waarvan tot het bevolkingsregister in 1859 de namen van de huurders niet zijn te achterhalen. Anna Maria Roijmans is te Asten op 05-04-1825 overleden. Arnoldus van Bussel verhuist na het huwelijk van zijn zoon Johannes Petrus van Bussel in 1851 naar de Torenstraat en is op 23-08-1858 te Asten overleden. Het huis komt dan in bezit van zijn zoon Johannes Petrus van Bussel, die het eveneens verhuurt.

De huurder van het ene huis is Josephus van Gerven, geboren te Asten op 28-12-1815 als zoon van Josephus van Gerven en Helena van de Kerkhof. Hij is als schoenmaker op 21-01-1853 te Asten getrouwd met Catharina Engelen, geboren te Weert op 10-06-1805 als dochter van Antonie van Engelen en Christina Thijssen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A47a:

Catharina Engelen is op 10-03-1867 te Asten overleden en Josephus van Gerven verhuist naar het Liefdehuis en is op 21-04-1887 te Asten overleden. In het huis komt wonen Mathijs Slaats, geboren te Asten op 30-06-1803 als zoon van Petrus Mathiae Slaats en Wilhelmina Joannis van der Sanden. Hij is als dagloner op 30-01-1835 te Asten getrouwd met Antonetta van Horik, geboren te Someren op 09-01-1798 als dochter van Leonardus van Franciscus Horik en Anna Maria Godefridus Deenen. Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A68:

Antonetta van Horik is op 06-01-1871 te Asten overleden en Mathijs Slaats verhuist naar A52 op de huidige Molenweg.

Het andere huis wordt gehuurd en bewoond door Johanna Maria de Bruin, geboren te Aarle Rixtel op 14-05-1813 als dochter van Johannes de Bruin en Maria Crooijmans. Zij is sinds 20-04-1848 weduwe van Lambert Linden, geboren op 28-03-1815 te Asten als zoon van Martinus Linden en Anna Maria van Hoek, met wie zij op 06-10-1841 te Stiphout getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont zij in het huis met huizingnummer A47b:

Johanna Maria de Bruijn is op 01-12-1867 te Asten overleden en het huis wordt daarna bewoond door Petrus Bernardus Knufman, geboren te Vlissingen op 09-05-1799 als zoon van Machiel Knufman en Hendrika Lamberty. Hij is sinds 06-12-1858 weduwnaar van Eleonore Gertruda Janss, geboren te Maastricht op 25-02-1904 als dochter van Herman Janss en Catharina Elisabeth Schruers, met wie hij op 11-09-1828 te Bocholz getrouwd was. Zij woonden al sinds ongeveer 1850 in Asten, want volgens de Nederlandsche Staatscourant van 27-04-1856 ontvangt hij zijn pensioen:

Hij is als gepensioneerd ambtenaar op 22-01-1864 te Asten hertrouwd met Elisabeth Verrijt, geboren te Asten op 22-12-1827 als dochter van Wilhelmus Verrijt en Francijna Bukkems. Dochter Maria Catharina Knufman, geboren te Bergeijk op 12-09-1846 uit het eerste huwelijk, staat in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 te boek als hulpbehoevend. Zij treedt als zuster Ludovica in 1862 in bij de Liefdeszusters in Tilburg en het Nieuws van het Zuiden van 14-09-1937 meldt haat diamanten kloosterjubileum:

Maria Catharina Knufman is als zuster Ludovica op 11-02-1939 te Diessen overleden.

Petrus Bernardus Knufman en Elisabeth Verrijt verhuizen aan het einde van de periode naar A105 op de Markt (zie Markt 15).

Beide huizen worden samen rond 1870 verkocht aan Johannes Driessen die ze samenvoegt tot een nieuw huis met kadasternummer G1359, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart: Johannes Driessen is geboren te Asten op 14-12-1831 als zoon van Johannes Driessen en Catharina van Exel. Hij is als timmerman op 30-01-1871 te Asten getrouwd met Petronella Bukkems, geboren te Asten op 29-04-1840 als dochter van Johannes Bukkems en Joanna Maria Martens.

In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1869-1879 komen zij in het huis met huizingnummer A69a wonen:

Ook over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A75:

Petronella Bukkems is op 14-05-1888 te Asten overleden en Johannes Driessen woont in de periode 1890-1900 met zijn kinderen in het huis met huizingnummer A72:

Johannes Driessen is op 07-11-1899 te Asten overleden en dochter Johanna Maria Driessen, geboren te Asten op 17-01-1872 en zoon Adrianus Driessen, geboren te Asten op 29-12-1878 wonen in de periode 1900-1910 in het huis met huizingnummer A84:

Dochter Johanna Maria Driessen is op 07-10-1904 te Asten getrouwd met timmerman Gerardus Bouwmans, geboren te Asten op 27-11-1876 als zoon van Johannes Bouwmans en Josijna Sak. Adrianus Driessen verhuist naar Eindhoven om later in 1906 weer naar Asten terug te keren. Over de periode 1910-1920 wonen Gerardus Bouwmans en Johanna Maria Driessen in het huis met huizingnummer A92:

Inwonend is nog vader Johannes Bouwmans, geboren te Deurne op 15-01-1851 als zoon van Willem Bouwmans en Theodora Zeegers. Hij is sinds 21-08-1900 weduwnaar van Josijna Sak, geboren op 30-07-1844 te Asten als dochter van Michiel Sak en Elisabeth van Eijk, met wie hij op 20-01-1876 te Asten getrouwd was. Johannes Bouwmans is op 11-02-1920 te Asten overleden en hieronder de overlijdensakte van Josijna Sak en het bidprentje bij het overlijden van Johannes Bouwmans:

Over de periode 1920-1930 wonen Gerardus Bouwmans en Johanna Maria Driessen in het huis met dan huizingnummer A98, ook bekend staand als Lindestraat 14:

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Lindestraat 14:

Johanna Maria Driessen is op 23-04-1944 te Asten overleden en Gerardus Bouwmans verhuist naar elders in Asten en is op 24-05-1962 te Asten overleden. Hieronder hun overlijdensakten:

Wie er daarna in het huis heeft gewoond is vooralsnog niet duidelijk, maar uit onderstaande advertenties in het Peelbelang van 25-11-1944 en van 09-12-1944 waar een meisje en een jongen werk zoeken, moet het een gezin met oudere kinderen geweest zijn:

Het huis krijgt later nog als adres Lindestraat 20, is rond 1975 afgebroken en op die plek met als adres Lindestraat 20 is in 1976 een nieuw huis gebouwd.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G456_en_G457
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G456 en G457 1832 Arnoldus van Bussel Asten 12-10-1790
Lindestraat 14
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A47a 1859-1867 Josephus van Gerven Asten 28-12-1815 Catharina Engelen Weert 10-06-1805 10-03-1867
A47a 1867-1869 Mathijs Slaats Asten 30-06-1803 Antonetta van Horik Someren 09-01-1798
A68 1869-1871 Mathijs Slaats Asten 30-06-1803 Antonetta van Horik Someren 09-01-1798 06-01-1871
A47b 1859-1867 Johanna Maria de Bruin Aarle Rixtel 14-05-1813 weduwe Linden 01-12-1867
A47b 1867-1869 Petrus Bernardus Knufman Vlissingen 09-05-1799 Elisabeth Verrijt Asten 22-12-1827 naar A105
beide huizen samengevoegd
A69a 1871-1879 Johannes Driessen Asten 14-12-1831 Petronella Bukkems Asten 29-04-1810
A75 1879-1888 Johannes Driessen Asten 14-12-1831 Petronella Bukkems Asten 29-04-1810 14-05-1888
A75 1888-1890 Johannes Driessen Asten 14-12-1831 met kinderen
A72 1890-1899 Johannes Driessen Asten 14-12-1831 met kinderen 07-11-1899
A72 1899-1900 Johanna Maria Driessen Asten 17-01-1872 met broer
A84 1900-1904 Johanna Maria Driessen Asten 17-01-1872 met broer
A84 1904-1910 Gerardus Bouwmans Asten 27-11-1876 Johanna Maria Driessen Asten 17-01-1872
A92 1910-1920 Gerardus Bouwmans Asten 27-11-1876 Johanna Maria Driessen Asten 17-01-1872
A98 1920-1930 Gerardus Bouwmans Asten 27-11-1876 Johanna Maria Driessen Asten 17-01-1872
14 1930-1938 Gerardus Bouwmans Asten 27-11-1876 Johanna Maria Driessen Asten 17-01-1872
Referenties
  1. ^Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch, 1872 (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=aertnijs&coll=boeken1&identifier=ksxeAAAAcAAJ&rowid=9)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 4 november 2023, 20:28:33

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen