logo

De Vonder Homepagina


Markt 15

Dit huis is in eigendom van Johannes Aerts Coopmans, geboren te Asten rond 1640 als zoon van Aert Jansen. Hij is sinds 28-05-1688 weduwnaar van Maria Joosten Coopman, geboren te Asten op 29-12-1646 als dochter van Joost Jansen de Coopman en Jenneke Diepenbeecx (zie Voormalig huis B450 en B451). Hij is op 22-05-1689 te Asten hertrouwd met Maria Petri Conincks, geboren te Stokkum (B) rond 1662 als dochter van Peter Koninckx en Maria Willems Dircx (zie Markt 17 en 19):

Conjuncti sunt matrimonio Jois Aerts et Maria Petri Coninx coram me Henricus Hurcmans et testibus Maria van der Cruijs et Elizabetha Judoci Roefs.

In huwelijkse echt gebonden Johannes Aerts en Maria Petri Coninx voor mij Henricus Hurcmans en getuigen Maria van der Cruijs en Elizabetha Judoci Roefs.

01

Het gezin van Johannes Aerts Coopmans en Maria Petri Conincks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peter Asten 06-03-1690 >1714
2 Henricus Asten 10-10-1691 >1714
3 Wilhelmus Asten 04-06-1693 Helmond 15-02-1722
Maria Jelis
Asten 21-06-1739
Wilhelmina Willem Loomans
Asten 31-01-1770
4 Cornelius Asten 04-01-1696 Kind Asten ±1696

Jan Aerts Coopman woonde in Ommel (zie Voormalig huis B450 en B451) en erft dit kleine huis aan het Marktveld van de stiefvader van zijn vrouw (zie Markt 17 en 19):

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 214 verso; 27-03-1706:
Joost Roefs, schepen, Peeter en Joost, zijn zonen, Marcelis Anthonissen getrouwd met Heylke, Jan Aerts Coopman getrouwd met Marie kinderen van Peeter Conincx, Matijs Jansen Cuypers getrouwd met Elisabet, dochter Joost Roefs. Allen kinderen van Marie Willem Dircx en Joost Roefs, hun vader en stiefvader. Zij verdelen de nagelaten goederen zoals die door Joost en Marie bij hun huwelijk zijn ingebracht en tijdens hun huwelijk zijn verkregen. Alsook de goederen die door Joost, na de dood van Marie, nog verkregen zijn.
2e lot krijgt Jan Aerts Coopman het klein huiske met de schop daaraan en den hof achter de schop tot de heg, ene zijde Faes Kerckels, andere zijde Joost Joost Roefs, ene einde het Marcktvelt. Verponding ƒ 1,- per jaar; ƒ 300,- ten laste van Marcelis Antonis, Peeter Roefs, en Matijs Jansen Cuypers.
Marge: 29-03-1706 Marcelis Antonis heeft ƒ 100,- voldaan; 31-12-1708 Peeter Roefs heeft ƒ 100,- voldaan.

Johannes Aerts Coopmans is te Asten op 21-04-1716 overleden en Maria Petri Conincks is te Asten op 27-08-1726 overleden en bij de verpondingen van 1737 staat het huis in het dorp op naam van zoon Willem Jan Aarts:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 199 verso:
Willem Jan Aarts.
Huijs, hoff en aangelag 1 copse.

Zoon Willem Jan Aarts Coopmans is geboren te Asten op 04-06-1693 en op 15-02-1722 te Helmond getrouwd met Maria Jelis, geboren te Son rond 1700. Na haar overlijden te Asten als Maria Janse op 12-07-1738 te Asten, is Willem Jan Aarts op 21-06-1739 te Asten hertrouwd met Wilhelmina Willem Loomans, geboren te Asten rond 1703 als dochter van Wilhelmus Goort Loomans en Helena Peeters Francen (zie Voormalig huis G520). Boven de burgerlijke ondertrouwakte van het eerste huwelijk opgemaakt te Oerle, daaronder de kerkelijke trouwakte te Helmond en daaronder de trouwakte voor de schepenen van Asten bij het tweede huwelijk:

Contraxerunt matrimonium Wilhelmus Jansens van den Bergh et Maria Dielesen coram me et testibus Cunera Roefs et Anna Jansens.

Huwelijkscontact tussen Wilhelmus Jansens van den Bergh* en Maria Dielesen voor mij en getuigen Cunera Roefs en Anna Jansens.

02

03

*  het deel van de Markt waar Willem Jan Aarts woont, is regelmatig als 'de Bergh' beschreven en mogelijk komt daar de naam van den Bergh vandaan

De gezinnen van Willem Jan Aarts met Maria Dielis en met Wilhelmina Willem Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 12-02-1723 Ongehuwd Asten 14-07-1785
2 Helena Asten 08-04-1724 Kind Asten ±1724
3 Johannes Asten 18-04-1726
4 Franciscus Asten 20-02-1728 Asten 12-02-1775
Johanna Godefridi van Bussel
Asten 13-09-1779 zie ook Achterbos 9
5 Egidius Asten 19-05-1730
6 Petrus Asten 14-06-1732 Asten 09-05-1762
Alegondis Jansen Loomans
Helmond 24-02-1817 zie Voormalig huis E311
7 Petronella Asten 12-02-1736 Asten <1760
8 Maria Catharina* Asten 03-07-1740 Kind Asten ±1740

*  kind uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk moet Willem Jan Aarts een staat en inventaris opmaken, die als sober wordt omschreven:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 115; 18-06-1739:
Staat en inventaris van Willem Jan Aarts gehuwd geweest met Maria Jelis ten behoeve van Jennemie, Jan, Francis, Dielis, Pieter en Pieternella, kinderen uit dit huwelijk. Hij wil hertrouwen met Willemyn Loomans.
Onroerende goederen: een huiske met den hof in het Dorp, ene zijde Gerrit van Riet en de kinderen Jan Smits.
Roerende goederen: 1 veere bed, 1 een koopere en houte waagschaal met eenig gewigt, 6 stoelen en 1 baktrog.

Bij de verpondingen van 1742 en in het huizenquohier over de periode 1736-1766 staat het huis op naam van Willem Jan Aarts:

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 398:
Willem Jan Aarts.
Huijs, hoff en aangelag ½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 59 Dorp Bewoners nummer 59 Dorp
1736 Willem Jan Aarts Willem Jan Aarts
1741 Willem Jan Aarts Willem Jan Aarts
1746 Willem Jan Aarts Willem Jan Aarts
1751 Willem Jan Aarts Willem Jan Aarts
1756 Willem Jan Aarts Willem Jan Aarts
1761 Willem Jan Aarts Willem Jan Aarts
1766 Willem Jan Aarts Willem Jan Aarts

Willem Jan Aarts heeft een achterstand met betaling van gemene middelen en verponding:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 64 verso; 19-05-1760:
Den drost, aanlegger contra Willem Jan Aarts wegens betaling der Gemene Middelen, 1756 ƒ 3-10-00, verponding, 1754 ƒ 1-00-00.

Willem Jan Aarts staat ook bekend onder de naam Willem Coopmans en verkoopt hier het huis aan Andries Bertens:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 239 verso; 18-07-1767:
Willem Coopmans, in het Dorp, mede namens zijn kinderen, Jan, Francis, Jelis, Pieter en Jennemie, verkoopt aan Andries Bertens een huis en hof aan het Martvelt in het Dorp ½ lopense, ene zijde en einde Gerrit van Riet, andere zijde Jan Smits, andere einde het Martvelt. Koopsom ƒ 152,-, waarvan ƒ 100,- à 3%. Marge: 20-05-1771 gelost.

Willem Jan Aarts is op 31-01-1770 te Asten overleden en Wilhelmina Willem Loomans is als Wilhelmina Wilhelmi Koopmans te Asten op 14-07-1773 overleden. Hieronder haar begraafakte:

Koper Andries Bertens is geboren te Nederweert op 05-02-1723 als zoon van Joannes Bertus en Maria van Heugten. Hij is op 02-07-1752 te Asten getrouwd met Catharina Jan Slaats, geboren op 03-10-1720 te Asten als dochter van Johannes Jan Peter Slaats en Johanna Dirks van Heugten (zie 't Hoekske 5):

04

Het gezin van Andries Joannis Bertens en Catharina Jan Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 23-10-1755 Ongehuwd Asten 01-03-1792
2 Helena Asten 24-01-1759 Asten 05-09-1779
Christiaan Mechernich
Asten 02-07-1799

Andries Joannis Bertens huurde tot rond 1760 een ander huis in het dorp (zie Julianastraat 2). Andries Joannis Bertens krijgt een geldsom uit een erfenis van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 191 verso; 31-12-1759:
Jenneke van Hugten weduwe Jan Slaats als moeder van Jan Slaats, Joost Verheyen getrouwd met Elisabet Slaats, Andries Bertens getrouwd met Catarina Slaats, Hendrien Slaats, Pieter Slaats, op de Hooge Zwaluw, Ture Slaats, te Leende. Zij verkopen aan Maatijs Slaats huis, schuur, schop, stal, hof en aangelag op Heusden 3 lopense, ene zijde Daandel Coolen, andere zijde Arnoldus Slaats; 10 percelen land en groes 34 lopense. Zoals in gebruik bij Mattijs Slaats. Belast met ƒ 0-10-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 1-10-0 per jaar aan het Geeffhuys, te 's Hertogenbosch; ƒ 2-00-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 100,-. Aanwezig zijn ook Willem Slaats en Hendrik Stevens welke consenteren zonder daaraan enig recht te verbinden.

Andries Joannis Bertens was van beroep kleermaker en in het archief daagt hij Pieter Loomans vanwege een achterstallige betaling:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 140 verso; 19-07-1773:
Andries Bertens, aanlegger contra Pieter Lomans, gedaagde. Aanlegger vraagt betaling van ƒ 4-16-8, als kleermaker een en ander na aftrek van wat gedaagde voor hem heeft gedaan. Wil een en ander onder eede bevestigen.

Hun dochter Helena trouwt met kleermaker Christiaan Mechernich, die vanwege zijn buitenlandse afkomst geen recht heeft op armenzorg; Andries Bertens staat borg voor het echtpaar:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 224; 26-08-1779:
Christiaan Michernich, circa, 8 jaar wonend in Asten, geboren te Ewenheim, in het land van Gulick in bezit van een doopbrief echter geen ontlastbrief. Hij gaat trouwen met Helena Bertens, ziet af van eventuele armenzorg, omdat hij geen ontlastbrief heeft en deze ook niet kan bezorgen, omdat deze niet kan worden gegeven,. Andries Bertens stelt zich borg.

In het huizenquohier over de periode 1771-1781 woont Andries Bertens met zijn gezin in het huis aan het Marktveld:

Jaar Eigenaar nummer 59 Dorp Bewoners nummer 59 Dorp
1771 Andries Berten Andries Berten
1776 Andries Berten Andries Berten
1781 Andries Berten Andries Berten

Andries Joannis Bertens verkoopt het huis aan dochter Helena in ruil voor hun onderhoud:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 113 verso; 30-08-1792:
Andries Bertens gehuwd met Catharina Janse Slaats, dewelke vermits haar hooge jaaren bijna niet meer in staat sijde om voor sig selven de kost te kunnen winnen en mitsdien op haare eventueele alimentatie agt neemende verkopen aan hun dochter, Helena gehuwd met Christiaan Michernich, een huis en hof aan het Marktvelt, ene zijde Leendert van Riet, andere zijde Peter van Bussel. De kopers zullen de verkopers gedurende hun verdere leven onderhouden. Andries Bertens krijgt wekelijks een seekere stuyver voor drinkgelt uytgereykt.

Catharina Jan Slaats is op 28-11-1792 te Asten overleden en Andries Joannis Bertens is te Asten op 20-11-1794 overleden.

Dochter Helena Andries Bertens is geboren te Asten op 24-01-1759 en op 02-07-1779 te Asten getrouwd met Christiaan Mechernich geboren te Ewenheim (D) rond 1754 als zoon van Peter Mechernick en Catharina Hofslachts:

05

Het huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen en in de bewoningslijst van het huis van 1798 staat Helena Andries Bertens als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 59 Dorp Bewoners nummer 59 Dorp
1798 Helena Andries Berten Helena Andries Berten

Als Helena Andries Bertens ziek wordt, stelt ze samen met haar man Christiaan Mechernich, een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 94 verso; 26-11-1798:
Christiaan Michernich en Helena Bertens, zijn vrouw, zij ziek, testeren. Alle voorgaande contracten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden om daarmee te handelen naar vrije keuze.

Helena Andries Bertens overlijdt ruim een half jaar later op 02-07-1799 te Asten en Christiaan Mechernich is op 31-01-1802 hertrouwd met Maria Broens, geboren op 12-06-1756 te Someren als dochter van Johannes Broens en Catharina Johannes Tilen. Hij verhuist naar de huidige Burgemeester Frenckenstraat (zie Voormalig huis G432) en verhuurt het huis aan Hendrik Althuijs:

Jaar Eigenaar nummer 59 Dorp Bewoners nummer 59 Dorp
1803 Christiaan Michernich Hendrik Althuijs

Het gezin van bewoner Hendrik Althuijzen staat elders beschreven (zie Voormalig huis G601).

In 1809 verkoopt eigenaar Christiaan Mechernich het huis aan Petrus Laurens Verleijsdonk:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 06-09-1809:
Christiaan Mechernich verkoopt aan Pieter Laurens Verlijsdonk een huis en erve in het Dorp oud nummer 359, nieuw nummer 369. Met het peelveld gelegen achter de Wittenberg, op de Baan over de Graaf. Koopsom ƒ 500,-.

De verpondingen van 1810 geven de bewoningsgeschiedenis van het huis vanaf 1792 goed weer:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 205:
Peter Verlijsdonk.
Christiaan Michernich bij versterf 02-07-1799.
Helena dogter Andries Bertens bij transport 30-08-1792.
Andries Bertens.
Nummer 59 huijs en hof ½ lopense.

Christiaan Mechernich is op 01-01-1831 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Petrus Laurens Verleijsdonk:

Kadaster 1811-1832; G484:
Huis en erf, groot 01 roede 43 el, het Dorp, klassen 6.
Eigenaar: Piet Verleijsdonk.

06

07

Petrus Laurens Verleijsdonk is geboren te Asten op 07-12-1777 als zoon van Laurens Verleijsdonk en Helena Joannis Kanters (zie ook Voordeldonk 80). Hij is op 12-10-1806 te Asten getrouwd met Anneke Willem Lintermans, geboren te Asten op 06-08-1781 als dochter van Willem Adriaen Lintermans en Elisabeth Goort Cuijpers (zie Voormalig huis C1329). Na haar overlijden te Asten op 07-01-1818 is Petrus Laurens Verleijsdonk op 20-02-1819 te Asten hertrouwd met Antonetta Leenen, geboren te Someren op 29-07-1787 als dochter van Joannes Johannes Leenen en Elisabeth Johannes Theodorus Lamers. Na haar overlijden op 27-03-1827 te Asten is Petrus Laurens Verleijsdonk een derde maal getrouwd op 25-07-1828 te Asten met Petronella Bemelmans, geboren te Asten op 06-03-1796 als dochter van Lambertus Bemelmans en Anna Maria Lucae van der Loo (zie ook Voormalig huis G549):

08

De gezinnen van Petrus Laurens Verleijsdonk met Anneke Willem Lintermans, met Antonetta Leenen en met Petronella Bemelmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Laurentius Asten 09-10-1807 Ongehuwd Asten 17-05-1829
2 Wilhelmus Asten 27-09-1810 Kind Asten 15-10-1810
3 Elisabeth Asten 16-09-1811 Ongehuwd Asten 19-01-1843
4 Helena Maria Asten 07-07-1814 Kind Asten 17-12-1819
5 Wilhelmina Asten 28-08-1816 Kind Asten 31-08-1816
6 Antonius* Asten 09-11-1819 Kind Asten 12-11-1819
7 Joannes* Asten 09-11-1819 Kind Asten 09-12-1819
8 Joannes* Asten 03-12-1820 Nederweert 21-04-1847
Maria Elisabeth Biemans
Nederweert 29-01-1855
Maria Elisabeth Snijders
Asten 01-05-1886 zie Voormalig huis F1423
9 Anna Elisabeth* Asten 10-12-1822 Kind Asten 01-04-1830
10 Leonardus* Asten 18-09-1824
11 Antonetta** Asten 05-05-1829
12 Anna Maria** Asten 30-04-1831 Kind Asten 05-07-1846
13 Lambertus** Asten 07-10-1833 Ongehuwd Asten 01-03-1855
14 Anna Elisabeth** Asten 14-06-1836 Ongehuwd Deurne 17-10-1913 1854 naar Helmond
15 Laurens** Asten 04-04-1840 Someren 16-10-1865
Helena Maria van Bree
Someren 05-08-1888 eerst bij A106a inwonend

* kinderen uit het tweede huwelijk
** kinderen uit het derde huwelijk

Petrus Laurens Verleijsdonk is op Asten 22-11-1844 te Asten overleden en Petronella Bemelmans verhuist rond 1846 naar de huidige Kerkstraat (zie Voormalig huis G1019). Het huis is in 1846 verkocht aan Antonius Bluijssen, wonend in kadasternummer G593 (zie Julianastraat 2). Hij is in 1853 overleden en het wordt geërfd door zijn dochter Joanna Maria Bluijssen, getrouwd met Theodorus Strijbosch en wonend in een nabijgelegen huis (zie Markt 17 en 19).

Het huis wordt verhuurd en vanaf 1857 bewoond door Jean Francois Jacques Pierre van der Borght, geboren te Lith op 09-08-1821 als zoon van Jean Dominicus van der Borght en Wilhelmina van Kessel. Hij is als commies op 21-09-1854 te 's Hertogenbosch getrouwd met Engelberta Henrica van Mol, geboren te 's Hertogenbosch op 04-01-1830 als dochter van Joannes van Mol en Wilhelmina Vissers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A69:

09

Zij vertrekken in 1861 naar Prinsenhage; Jean Francois van der Borght is op 04-12-1872 te Breda overleden en Engelberta Henrica van Mol is op 20-03-1884 te Rotterdam overleden.

Vanaf 1869 woont Hendrik van de Werff, geboren te Linden op 12-01-1835 als zoon van Petrus van de Werff en Gerarda Maria Huberta Embroek. Hij is als ambtenaar op 18-02-1867 te Nederweert getrouwd met Maria van Winkel, geboren te Weert op 06-09-1834 als dochter van Maria van de Winkel. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A105:

10

In 1872 verhuizen zij naar Helmond en Hendrik van de Werff is op 01-09-1913 te Heerlen overleden.

Vanuit de Lindestraat (zie Voormalig huis G456) wordt het huis daarna bewoond door Pieter Bernardus Knufman, geboren te Vlissingen op 09-05-1799 als zoon van Machiel Knufman en Hendrika Lamberty en weduwnaar van Eleonore Gertruda Janss. Hij is op 22-01-1864 te Asten hertrouwd met Elisabeth Verrijt, geboren op 22-12-1827 te Asten als dochter van Willem Hendrik Verrijt en Francijna Bukkems (zie Prins Bernhardstraat 19). Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A111:

11

Pieter Bernardus Knufman is op 24-02-1881 te Asten overleden en zijn weduwe Elisabeth Verrijt verkoopt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-01-1885 haar inboedel:

Elisabeth Verrijt vertrekt daarna naar Helmond en is aldaar op 28-12-1903 overleden.

Het huis komt in eigendom van Theodorus Strijosch, de tweede echtgenoot van Maria Bluijssen (zie Markt 17 en 19) en heeft door vernieuwing rond 1880 als nieuw kadasternummer G1576 gekregen. De volgende bewoner is kleermaker Franciscus Josephus Pennarts, geboren te Tegelen op 05-10-1857 als zoon van Hendrik Joseph Pennarts en Elisabeth Herbrichs. Hij is te Asten op 25-06-1883 getrouwd met Maria Catharina Aldegonda Peters, geboren op 21-10-1860 te Roermond als dochter van Petrus Nicolaas Franciscus Peters en Gertrudis Walschot.

Zij verhuizen in 1888 naar A36 (zie Burgemeester Wijnenstraat 38) en het huis wordt daarna bewoond door naaister Johanna Maria Jelissen, geboren te Someren op 30-06-1849 als dochter van Antoon Jelissen en Gertruda Verstappen. 

Samen met haar zuster Anna Maria, geboren te Someren op 26-05-1858, wonen zij ook in de periode 1890-1900 in het huis met dan huizingnummer A112:

12

In 1891 verhuizen Johanna Maria Jelissen en haar zuster Anna Maria via A207a naar A255 (zie Voormalig huis G643) en komt Mathias van Hagen, geboren te Helden op 19-04-1864 als zoon van Fredericus Wilhelmus van Hagen en Maria Joosten, in het huis wonen. Hij is als stucadoor op 30-01-1891 te Asten getrouwd met Wilhelmina van de Ven, geboren te Helmond op 21-04-1863 als dochter van Wilhelmus van de Ven en Petronella Bouwmans.

In 1895 verhuizen zij naar A160a en wordt het huis bewoond door Bernardus van den Bosch, geboren op 06-07-1849 te Someren als zoon van Cornelis van den Bosch en Johanna Petronella van Tulden. Hij is als metselaar op 20-11-1890 te Asten getrouwd met Maria van der Heijden, geboren te Asten op 26-06-1860 als dochter van Marcellus van der Heijden en Wendelina Althuizen (zie Burgemeester Frenckenstraat 6). Als commensaal is inwonend Johannes Berkers, geboren op 24-10-1828 te Asten als zoon van Franciscus Berkers en Francijna Bennenbroek (zie Voormalig huis G1557). Johannes Berkers is op 30-11-1895 te Asten overleden.

In 1898 verhuizen zij naar A242a en wordt het huis gekocht door Lambertus Hoebergen, geboren op 28-03-1862 te Nederweert als zoon van Mathijs Hoebergen en Godefrida van Riet. Hij is als fabrieksarbeider te Asten op 18-08-1893 getrouwd met Johanna Maria van Stratum, geboren te Deurne op 16-07-1854 als dochter van Christiaan van Stratum en Johanna Leijssen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A125:

13

Lambertus Hoebergen verhuist in 1903 met zijn gezin naar A219a (zie Kerkstraat 36) en verkoopt het huis aan Willem Tebaerts, geboren te Helden op 01-04-1833 als zoon van Willem Tebaerts en Maria Gielen. In het huis komt wonen diens dochter modiste Maria Antonetta Tebaerts, geboren te Helden op 29-11-1885 als dochter van Willem Tebaerts en Aldegonda Smolders. Samen met haar zus Anna Carolina Tebaerts, geboren te Helden op 18-01-1884, bewoont ze tot haar vertrek in 1908 naar Helden het huis. Anna Carolina Tebaerts is op 01-03-1956 te Deurne overleden en Maria Antonetta Tebaerts is op 11-10-1977 te Geleen overleden.

Kleermaker Johannes Linden, geboren te Asten op 01-02-1866 als zoon van Lambert Linden en Catharina Bukkems (zie Koningsplein 6), is de volgende bewoner. Hij is op 03-02-1893 te Asten getrouwd met Petronella van Empel, geboren te Asten op 30-11-1868 als dochter van Johannes Hubertus van Enpel en Petronella Verberne (zie Prins Bernhardstraat 29). Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A131:

14

Johannes Linden verhuist in 1912 naar A168 (zie Voormalig huis G564) en het huis wordt daarna bewoond door Lambertus Maria Antonius Kusters, geboren te Asten op 27-08-1886 als zoon van Hendrikus Kusters en Elisabeth Huberta Snijders (zie Voormalig huis G1746). Hij is als fabrieksarbeider op 26-04-1912 te Asten getrouwd met Catharina Vijgenboom, geboren te Boekel op 08-12-1886 als dochter van Hendrikus Vijgenboom en Johanna Maria van Eijk.

In 1914 verhuizen zij naar Stratum en Lambertus Maria Antonius Kusters is op 09-05-1961 te Breda overleden.

Het huis wordt gekocht door Petrus Joannes Schriks, die het onder hetzelfde kadasternummer herbouwt, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

Petrus Joannes Schriks is geboren te Helmond op 01-03-1866 als zoon van Christiaan Schriks en Johanna Catharina Peij.Hij is als boekdrukker op 05-08-1889 te Helmond getrouwd met Maria Sophia Gesina Houthooft, geboren te Helmond op 15-08-1867 als dochter van Ludovicus Jacobus Houthooft en Theresia Antonia Ruijttens.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komt Petrus Joannes Schriks met zijn gezin vanuit A23 (zie Voormalig huis G579) in het huis met huizingnummer A131 wonen:

15

Hieronder een rond 1920 gemaakte foto van het gezin Schriks-Houthooft met van links naar rechts Emile Christiaan (Emile) Schriks, moeder Maria Sophia Gesina (Maria) Houthooft, Maria Antoinetta (zuster Theresia) Schriks, Antonius Johannes (Antoon) Schriks, vader Petrus Johannes (Peer Jan) Schriks en op de hoek Suzanna Francisca Carolina (Suze) Schriks.

Dochter Maria Antoinetta Schriks, geboren te Oosterhout op 24-10-1896, treedt in september 1909 in bij de zusters Ursulinen van de Romeinse Unie in Ech. Later vervolgt ze haar opleiding in Vught en brengt nog een bezoek aan Asten voordat ze als zuster Maria Theresia naar het toenmalige Nederlandsch-Indië vertrekt, zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-10-1920 en 24-12-1920:

De Preanger bode van 10-05-1922 meldt dat Maria Antnoinetta Schriks geslaagd is voor het mondeling examen voor onderwijzeres en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 09-09-1930 staat haar benoeming als overste:

In 1934 is Maria Antoinetta Schriks, ofwel zuster Maria Theresia, nog terug geweest in Nederland, want zij staat op de passagierslijst in het Algemeen Handelsblad van 23-05-1935 voor de terugreis naar het toenmalige Nederlandsch Indië. Zij wordt dan overste van het weeshuis in Bandoeng.

In 1951 komt zuster Maria Theresia weer terug uit Indonesië1:

Zij verblijft daarna in het klooster te Driebergen en is aldaar op 19-05-1973 overleden, zoals bericht in De Volkskrant van 22-05-1973:

Ook in de periode 1920-1930 wonen Petrus Joannes Schriks en Maria Sophia Gesina Houthooft met hun gezin in het huis met dan huizingnummer A156:

16

Maria Sophia Gesina Houthooft is op 04-06-1930 te Asten overleden en in het Peelbelang van 07-06-1930 wordt het huis te koop aangeboden:

Petrus Joannes Schriks verhuist naar zijn zoon op Emmastraat 7 (zie Voormalig huis G525) en de koper van het huis is Arnoldus Johannes (Noudje) Migchels, geboren op 24-11-1899 te Oploo als zoon van Cornelis Migchels en Jacoba Gerrits. Hij is als smid op 03-08-1926 te Asten getrouwd met Anna Maria Joanna Sanders, geboren op 29-11-1894 te Geldrop als dochter van Peter Johannes Sanders en Maria Gertruda van de Mortel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij in het huis met huizingnummer A156 wonen, ook bekend staand als Markt 15:

17

Ook in de periode 1930-1938 wonen Arnoldus Johannes Migchels en Anna Maria Joanna Sanders in het huis aan de Markt 15:

18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-08-1924 de aankomst van Arnoldus Johannes Migchels vanuit Oploo en diezelfde krant van 10-03-1934 de geboorte van dochter Jacoba:

19 20

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-05-1941 een inschrijving van Arnoldus Johannes Migchels bij de kamer van koophandel voor de handel en winkel in rijwielen:

22

Rechts een foto van de westzijde van de Markt, waarbij het huis met het merkwaardige dak dat van Arnoldus Johannes Migchels betreft.

21

23

Boven een foto van het smeden van een klepel door smid Noudje Migchels. Anna Maria Johanna Sanders is op 26-03-1970 te Deurne overleden en Arnoldus Johannes Migchels is op 01-11-1979 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

24 25

Bij heemkundekring De Vonder lezen we over deze woning:

Object: Markt 15.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1900, verbouwingen 1969 vergroten café en aanbouw toiletten, 1983 veranderen voorgevelpui.
Gebruikshistorie: Woning van 1900 tot heden.
Soort woning: Café.

Hieronder een foto van de Markt in Asten met geheel rechts het huis van Arnoldus Johannes Migchels

26

Hieronder links een foto uit 1970 met toen café 'De Mert' en rechts een streetview van het uit 1900 stammend café:

26a 27

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1706 Jan Aerts Coopmans Asten 24-02-1652 Jan Aerts Coopmans Asten 24-02-1652
1718 Willem Jan Aarts Asten 04-06-1693 Willem Jan Aarts Asten 04-06-1693
Dorp huis 59
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Willem Jan Aarts Asten 04-06-1693 Willem Jan Aarts Asten 04-06-1693
1741 Willem Jan Aarts Asten 04-06-1693 Willem Jan Aarts Asten 04-06-1693
1746 Willem Jan Aarts Asten 04-06-1693 Willem Jan Aarts Asten 04-06-1693
1751 Willem Jan Aarts Asten 04-06-1693 Willem Jan Aarts Asten 04-06-1693
1756 Willem Jan Aarts Asten 04-06-1693 Willem Jan Aarts Asten 04-06-1693
1761 Willem Jan Aarts Asten 04-06-1693 Willem Jan Aarts Asten 04-06-1693
1766 Willem Jan Aarts Asten 04-06-1693 Willem Jan Aarts Asten 04-06-1693
1771 Andries Berten Nederweert 05-02-1723 Andries Berten Nederweert 05-02-1723
1776 Andries Berten Nederweert 05-02-1723 Andries Berten Nederweert 05-02-1723
1781 Andries Berten Nederweert 05-02-1723 Andries Berten Nederweert 05-02-1723
1798 Helena Andries Berten Asten 24-01-1759 Helena Andries Berten Asten 24-01-1759
1803 Christiaan Michernich Ewenheim (D) ±1754 Hendrik Althuijs Interlaken (Zwi) ±1730
Kadasternummer G484
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G484 1832-1846 Petrus Laurens Verleijsdonk Asten 07-12-1777
G484 1846-1854 Antonie Bluijssen Asten 13-09-1782
G484 1854-1880 Maria Bluijssen Asten 29-01-1812
G1576 1880-1898 Theodorus Strijbosch Sint Oedenrode 11-11-1814 verbouw
G1576 1898-1903 Lambert Hoebergen Nederweert 28-10-1862
G1576 1903-1914 Willem Tebaerts Helden 01-04-1833
G1576 1914-1930 Petrus Joannes Schriks Helmond 01-03-1866 herbouw
G1576 1930-1938 Arnoldus Migchels Oploo 24-11-1899
Markt 15
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1809-1818 Petrus Laurens Verleijsdonk Asten 07-12-1777 Anna Willem Lintermans Asten 06-08-1781 07-01-1818
1818-1827 Petrus Laurens Verleijsdonk Asten 07-12-1777 Antonetta Leenen Someren 29-07-1787 27-03-1827
1827-1844 Petrus Laurens Verleijsdonk Asten 07-12-1777 Petronilla Bemelmans Asten 06-03-1796 22-11-1844
1844-1855 Petronilla Bemelmans Asten 06-03-1796 weduwe Verleijsdonk 30-06-1855
A69 1859-1861 Jean Francois van Borght Lith 09-08-1821 Engelberta Henrica van Mol 's-Hertogenbosch 04-01-1830 Princenhage
A105 1869-1870 Hendrik van de Werff Linden 12-01-1835 Maria van Winkel Weert 06-09-1834 naar Helmond
A105 1870-1879 Pieter Bernardus Knufman Vlissingen 09-05-1799 Elisabeth Verrijt Asten 22-12-1827
A111 1879-1885 Pieter Bernardus Knufman Vlissingen 09-05-1799 Elisabeth Verrijt Asten 22-12-1827 24-02-1881
A111 1885-1888 Franciscus Pennarts Tegelen 05-10-1857 Maria Catharina Peters Roermond 21-10-1860 naar A36
A111 1889-1890 Johanna Maria Jelissen Someren 30-06-1849 met familie
A112 1890-1891 Johanna Maria Jelissen Someren 30-06-1849 met familie naar A207a
A112 1891-1895 Martinus van Hagen Helden 19-04-1864 Wilhelmina van de Ven Helmond 21-04-1863 naar A160a
A112 1895-1898 Bernardus van den Bosch Someren 06-06-1849 Maria van der Heijden Asten 26-06-1860 naar A255
A112 1898-1900 Lambert Hoebergen Nederweert 28-10-1862 Johanna Maria van Stratum Deurne 16-07-1854
A125 1900-1903 Lambert Hoebergen Nederweert 28-10-1862 Johanna Maria van Stratum Deurne 16-07-1854 naar A219a
A125 1903-1908 Maria Antonetta Tebaerts Helden 29-11-1885 met zuster naar Helden
A125 1908-1910 Johannes Linden Asten 01-02-1866 Petronella van Empel Asten 30-11-1868
A131 1910-1912 Johannes Linden Asten 01-02-1866 Petronella van Empel Asten 30-11-1868 naar A168
A131 1912-1914 Lambertus Kusters Asten 27-08-1886 Catharina Vijgenbom Borkel 08-12-1886 naar Stratum
A131 1914-1920 Petrus Joannes Schriks Helmond 01-03-1866 Maria Sophia Houthooft Helmond 15-08-1867
A156 1920-1930 Petrus Joannes Schriks Helmond 01-03-1866 Maria Sophia Houthooft Helmond 15-08-1867 04-06-1930
15 1930-1938 Arnoldus Migchels Oploo 24-11-1899 Anna Maria Sanders Geldrop 29-11-1894

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 2 maart 2024, 10:16:20

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen