logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G1515

Dit huis is rond 1854 afgesplitst van een naastgelegen huis (zie Voormalig huis G579) en krijgt rond 1882 het kadasternummer G1515, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

In het huis komt wonen Hendrick le Nobel, geboren te Middelburg op 12-08-1822 als zoon van Cornelis le Nobel en Petronella Hillegonda van Lis. Hij is als griffier op 15-07-1859 te Asten getrouwd met Maria Petronella de Ligt, geboren te Rotterdam op 13-09-1828 als dochter van Jacobus de Ligt en Wilhelmina Cornelia Dalmeijer (zie Voormalig huis G1067). In de Opregte Haarlemsche courant van 19-07-1859 het bericht van hun huwelijk:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komt advocaat Hendrik le Nobel in oktober 1853 vanuit het Brugeind in Stratum in het huis met huizingnummer A14b wonen:

01

Hendrik Le Nobel is op 09-10-1853 benoemd tot griffier van het kantongerecht in Asten en in de Noord-Brabanter van 07-10-1858 wordt de herbenoeming van Hendrik Le Nobel als griffier in Asten bekend gemaakt en daaronder in het Weekblad van Tilburg van 20-07-1867 zijn vertrek:

02

03

Hendrick le Nobel wordt in juli 1867 benoemd als griffier aan de rechtbank in Eindhoven. Hij verhuist in augustus 1867 met zijn gezin naar de Nieuwstraat in Eindhoven, verhuist in april 1871 naar Stratum om in mei 1874 weer terug te keren op de Vrijstraat in Eindhoven.

Hendrick le Nobel vertrekt in mei 1877 naar Amsterdam en woont als ambtenaar op wachtgeld in juli 1877 op de Bloemgracht in Amsterdam. In april 1879 vertrekt hij naar Bussum en later naar Rheden.

Zoon Cornelis le Nobel, geboren te Asten op 02-06-1860, schrijft zich in 1879 in bij de medische faculteit van de universiteit van Amsterdam en wordt in 1890 bevorderd tot arts1

Zoon Henri le Nobel, geboren te Asten op 03-04-1864, slaagt op 11-06-1889 voor het examen van apothekersbediende, zoals rechts gemeld in het Pharmaceutisch weekblad van 15-06-1889. Henri le Nobel is op 12-04-1911 te Baarn overleden.

Hendrick le Nobel is op 09-10-1889 te Rheden overleden en Maria Petronella de Ligt is op 31-01-1893 te Rheden overleden.

In 1868 komt in het huis wonen winkelierster Elisabeth Strijbosch, geboren te Sint Oedenrode op 18-11-1812 als dochter van Lambertus Strijbosch en Adriana van der Hagen. Samen met haar zusters en nicht woont zij ook in de periode 1869-1879 in het huis met huizingnummer A19:

04

Elisabeth Strijbosch en haar zusters en nicht vertrekken in mei 1873 naar Boxtel. Elisabeth Strijbosch is op 28-11-1891 te Boxtel overleden, Cornelia Strijbosch is op 05-01-1892 te Boxtel overleden en Francijna Strijbosch is op 09-01-1892 te Boxtel overleden. Nicht Anna de Cocq, geboren te Dinther op 08-09-1859 als dochter van Jan de Cocq en Anna Maria Strijbosch, is op 05-01-1943 te Boxtel overleden.

Het huis wordt daarna gekocht en bewoond door huisschilder Jacobus Petrus Knaapen, geboren te Someren op 20-05-1842 als zoon van Matheus Knaapen en Francisca Everdina Stevens. Hij is op 16-11-1868 te Asten getrouwd met Godefrida Catharina Maas, geboren te Udenhout op 25-11-1842 als dochter van Hubertus Maas en Catharina Canters.

Inwonend is Isidore Michiel Rose de Warem, geboren te Sluis op 23-07-1834 als zoon van Cornelis Marinus de Warem en Maria Jacoba Fassaert. Hij woonde eerder in bij Johannes Keeren op A18 (zie Voormalig huis G663) en vertrekt eind april 1878 naar Leende. Isidore Michiel Rose de Warem is op 01-03-1888 te Sint Kruis overleden.

Rond 1889 krijgt het huis dat in 1873 kadasternummer G1515 had bij een verbouwing kadasternummer G1734, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen Jacobus Petrus Knaapen en Godefrida Catharina Maas met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A18, A20 en A20:

05

Hieronder een foto van Jacobus Petrus Knaapen en een foto van Godefrida Catharina Maas:

05a 05b

Hieronder een foto gemaakt ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest op 16-11-1893 te Asten van Jacobus Petrus Knaapen en Godefrida Catharina Maas:

05c

Voorste rij van links naar rechts: Franciscus (Frans), vader Jacobus Petrus Knaapen, moeder Godefrida Catharina Maas en Josephus (Sjef)
Achterste rij van links naar rechts: Arnoldina Rovers, Matheus (Tjeu), Hubertus (Huub), Maria (Mia), Adrianus (Janus), August (Guus), Catharina (Toos) en Nard Hoefnagels

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 25-12-1899 wordt de verkoop van het Bluijssens Broek in de herberg bij Jacobus Petrus Knaapen gedaan:

06

Hieronder een foto van rond 1900 van het Marktveld met rechts van het oude raadhuis het café van Jacobus Petrus Knaapen, die ook handelde in verf, spiegels, vensterglas en behangselpapier:

07

Jacobus Petrus Knaapen is op 28-04-1906 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden en de overlijdensakte van Godefrida Catharina Maas, overleden te Asten op 29-11-1923:

08 09

Rond 1910 krijgt het huis samen met het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G579) bij een vereniging kadasternummer G2058, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. 

Rond 1915 vindt er weer een splitsing plaats en krijgt dit huis kadasternummer G2155 en bij een redressering kort daarna kadasternummer G2167, weergegeven op de kadasterkaarten rechtsboven. Dit huis is dan in eigendom van de zonen Hubertus Franciscus Josephus Knaapen, Jacobus Johannes Josephus Knaapen en Johannes Adrianus Josephus Knaapen. 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 neemt zoon Hubertus Franciscus Josephus Knaapen, geboren te Asten op 04-05-1876, de winkel en het café van zijn vader over. Het huizingnummer van het huis is dan A22:

10

Er is dan ook sprake van een schilderswerkplaats in hun eigendom met huizingnummer A21.

Schilderswerkplaats.jpg

Hubertus Franciscus Josephus Knaapen is op 25-04-1910 te Asten getrouwd met Johanna Maria Haan, geboren te Udenhout op 18-11-1871 als dochter van Johannes Adolph Haen en Maria Cornelia Leijten. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-06-1911 en 13-03-1915 de geboortes van zonen Jacobus en Josephus:

11 12

Johanna Maria Haan is op 02-03-1915 te Asten overleden en Hubertus Franciscus Josephus Knaapen is op 08-08-1916 te Asten hertrouwd met Maria Catharina Geerbex, geboren te Velden op 30-08-1879 als dochter van Petrus Johannes Geerbex en Elisabetha Schreurs. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-03-1918 de geboorte van zoon Hermanus:

13

Over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A21 ook bekend staand als Markt 5:

14

Moeder Godefrida Catharina Maas woont in bij haar zoon en is op 29-11-1923 te Asten overleden. Het jaarfeest van het zangkoor wordt in de zaal van Hubertus Franciscus Josephus Knaapen gehouden, zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-11-1929:

In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Markt 5 tot hun verhuizing in 1933 naar Koningsplein 1 (zie Voormalig huis G2578):

15

Hieronder een foto van het café van Knaapen rond 1930:

15a

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-07-1931 vraagt Hubertus Franciscus Josephus Knaapen om schildersknechten en in diezelfde krant van 17-06-1933 maakt hij bij de kamer van koophandel bekend dat het schildersbedrijf is verplaatst naar Koningsplein 1:

16 17

In 1933 is op het terrein een nieuw huis gebouwd met kadasternummer G2578, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Bij een hermeting krijgt dit huis hetr jaar daarop kadasternummer G2648, zoals weergegeven op de kadasterkaart geheel rechts. Door de ligging aan het Koningsplein wordt het adres Koningsplein 1 in plaats van Markt 5.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-01-1938 staat nog bij de kamer van koophandel dat Hubertus Franciscus Josephus Knaapen samen met zijn broer Franciscus Antonius Josephus Knaapen als gebroeders Knaapen de winkel beheert:

18

Vanuit Helmond komt rond 1933 spinmeester en caféhouder Albert Ronge, geboren te Luttringhausen (D) op 17-07-1879 naar Asten. Hij is rond 1903 getrouwd met Auguste Best, geboren op 06-03-1880 te Radevormwald (D). In het bevolkingsregister van Asten huren zij het oude huis van Hubertus Franciscus Josephus Knaapen op Markt 5:

21

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-09-1934 de aanbesteding van een bakkerij in het café van Albert Ronge:

22

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-05-1936 de ondertrouw van zoon Herman en in diezelfde krant van 31-10-1936 begint Albert Ronge een adviesbureau:

23 24

Albert Ronge organiseert in zijn café een kanariewedstrijd en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-12-1939 wordt hiervan verslag gedaan, tevens een aankondiging voor de aanbesteding van het nieuwe gemeentehuis, die eigenlijk het einde van café Ronge betekent:

25

Het café van Albert Ronge heeft net als dat van Frans Knaapen (zie Voormalig huis G579) ook moeten wijken voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Asten, zoals gemeld wordt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-04-1942:

26

Albert Ronge en Auguste West woonden tot na 1944 in Asten, maar waar ze verder gewoond hebben en waar en wanneer ze zijn overleden is vooralsnog niet bekend.

Hieronder nog een foto gemaakt vanuit de toenmalige Molenstraat met op de achtergrond bij het einde van de straat een blik op het café dat door Albert Ronge werd beheerd

Overzicht bewoners

Kadasternummer G1515
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G1515 1854-1873 Antonius Verberne Asten 25-10-1798
G1515 1873-1889 Jacobus Petrus Knaapen Someren 20-05-1842 splitsing
G1734 1889-1910 Jacobus Petrus Knaapen Someren 20-05-1842 verbouw
G2058 1910-1916 Jacobus Petrus Knaapen Someren 20-05-1842 hereniging
G2155 1916-1918 Hubertus Franciscus Knaapen Asten 04-05-1876 splitsing
G2167 1918-1933 Hubertus Franciscus Knaapen Asten 04-05-1876 redressering
G2578 1933-1938 Hubertus Franciscus Knaapen Asten 04-05-1876 met nieuwbouw
Markt 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1854-1859 Hendrik le Nobel Middelburg 12-08-1822 griffier
A14b 1859-1868 Hendrik le Nobel Middelburg 12-08-1822 Maria Petronella de Ligt Rotterdam 13-09-1828 naar Eindhoven
A14b 1868-1869 Elisabeth Strijbosch Sint Oedenroede 18-11-1812 met zusters
A19 1869-1873 Elisabeth Strijbosch Sint Oedenrode 18-11-1812 met zusters naar Boxtel
A19 1873-1879 Jacobus Petrus Knaapen Someren 20-05-1842 Godefrida Maas Udenhout 25-11-1842
A18 1879-1890 Jacobus Petrus Knaapen Someren 20-05-1842 Godefrida Maas Udenhout 25-11-1842
A20 1890-1900 Jacobus Petrus Knaapen Someren 20-05-1842 Godefrida Maas Udenhout 25-11-1842
A20 1900-1906 Jacobus Petrus Knaapen Someren 20-05-1842 Godefrida Maas Udenhout 25-11-1842 28-04-1906
A20 1906-1910 Hubertus Franciscus Knaapen Asten 04-05-1876 Johanna Maria Haan Udenhout 18-11-1871
A22 1910-1915 Hubertus Franciscus Knaapen Asten 04-05-1876 Johanna Maria Haan Udenhout 18-11-1871 02-07-1915
A22 1916-1920 Hubertus Franciscus Knaapen Asten 04-05-1876 Catharina Geerbex Arcen 30-09-1879
A21 1920-1930 Hubertus Franciscus Knaapen Asten 04-05-1876 Catharina Geerbex Arcen 30-09-1879
5 1930-1933 Hubertus Franciscus Knaapen Asten 04-05-1876 Catharina Geerbex Arcen 30-09-1879 Koningsplein 1
5 1933-1938 Albert Ronge Luttringhausen 17-07-1879 Auguste Best Radevormwald 06-03-1880
Referenties
  1. ^Album academicum van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB18:009620000:00364&coll=boeken&page=110&sortfield=date&query=asten&rowid=1)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 23 januari 2024, 17:14:21

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen