logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Molenweg

De huidige Molenweg in Asten had van oudsher weinig bebouwing en dat had te maken met de locatie van de windmolen, die een vrij windveld nodig had. Er liepen vroeger veel paden en wegen naar de molen, omdat de Astenaren verplicht waren hun granen daar te laten malen. Hieronder zien we dat wegenpatroon op oude kaarten met van links naar rechts de kadasterkaart van 1832, een topografische kaart van 1850 en een topografische kaart van 1920:

image001.jpg image003.jpg image005.jpg

Bij de molen komen een aantal wegen samen en op basis van archiefstukken kunnen we die wegen als volgt benoemen:

1 Weg van Asten naar molen richting Diesdonk Diesdonkerweg, verdwijnt na 1935
2 Weg van Asten richting molen Na 1930 Molenweg
3 Weg van Wolfsberg richting molen Molenweg, na 1930 Lindestraat (en Bergsland)
4 Weg van Ommel richting molen Ommelsche Molenweg, na 1970 verdwenen
5 Pad van Laarbroek richting molen Pad zonder naam
6 Pad van Oostappen / Diesdonk richting molen Na 1930 Oostappensche dijk
7 Weg van Dijk richting molen Weg na 1960 verdwenen

De opheffing van de Diesdonkerweg, soms ook Oostappensche dijk genoemd, wordt in een raadsvergadering besproken, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-12-1935:

image007.jpg

Ook wordt uit dit krantenartikel de spraakverwarring tussen de Lindestraat, die eerst Molenweg heette en de in 1930 nieuw benoemde Molenweg. Dit krijgt nog een vervolg als de Molenweg verbreed gaat worden, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-01-1936:

image009.jpg

De Diesdonkerweg wordt opgeheven, zoals gemeld in krant de Zuid-Willemsvaart van 09-05-1936 en 12-05-1936:

image011.jpg image013.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-06-1936 en 08-08-1936 wordt daarop door gegaan en de grond wordt uiteindelijk gebruikt voor verbreding van de Molenweg en het resterende deel verkocht aan de bewoners van de toenmalige Molenstraat:

image015.jpg

image017.jpg

Er worden ook verzoeken ingediend om de weg te verharden en van straatverlichting te voorzien, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 27-12-1935 en 17-12-1938:

image019.jpg image021.jpg

Op de bovenstaande kaart is ook de geringe bebouwing aan de Molenweg te zien, in 1832 en 1850 betreffen het drie huizen en in 1920 is er sprake van vijf huizen. Dit had alles te maken met de molen, die een vrij windveld nodig had en omdat de wind uit het zuidwesten de mest voorkomende wind is, mocht er maar beperkt huizen worden gebouwd.

De standerdmolen 'de Oostenwind' is het oudste nog bestaande gebouw van de Molenweg en dateert van het midden van de 18e eeuw. Op of nabij de plaats van de molen heeft een oudere molen gestaan en in de 15e eeuw is er sprake van een windmolen. Het is vooralsnog niet duidelijk of die molen uit de 15e eeuw hier of in de Stegen heeft gestaan.
Ook heeft de huidige molen nog een standerd met het jaartal 1506, die van ouderdom getuigt.De molen was tot 1953 in handen van de Heren en Vrouwe van Asten en is daarna verkocht aan de familie van Stekelenburg. De molenaars die deze molen in de loop der tijd hebben bemalen zijn van 1615 tot heden in kaart gebracht.
image023.jpg

Het oudste huis, daterend van het eind van de 17e eeuw bevindt zich aan het begin van de Molenweg en was in bezit van de familie Sauvé en werd verhuurd aan derden. In 1782 is het huis verkocht aan Adriaan van Duuren en het is in 1838 gesloopt.

Twee andere huizen zijn in het begin van de 19e eeuw gebouwd, een huis in opdracht van Arnoldus van Bussel, die het aan derden verhuurde. Het huis wordt in 1847 aangekocht door Arnoldus Mennen, die het in 1869 doorverkoopt aan Franciscus Hoebens. Allen verhuren het huis tot Franciscus Hoebens in 1884 het huis verkoopt aan Francis Driessen, die het in 1908 doorverkoopt aan Jan Francis Verhees. Zij hebben er tot de afbraak in 1973 gewoond.

Het andere huis is gebouwd door de Petrus Gerardi Verberne en in 1848 in handen gekomen van zijn zoon Johannes Verberne. In 1876 is het huis door vererving in handen gekomen van diens schoonzoon Johannes van Empel. Na diens overlijden in 1927 heeft zijn zoon Petrus Adrianus van Empel tot de sloop in 1959 er gewoond.

Drie andere huizen dateren uit het midden van de 19e eeuw met een huis uit 1845 gebouwd in opdracht van Petrus en Francisca Hoebergen. Het huis is in 1854 verkocht aan Huibert Verdonschot en gaat na zijn overlijden in 1870 over op zijn zoon Petrus Verdonschot. Schoonzoon Johannes Kwarten, getrouwd met Huberdina Verdonschot, neemt het in 1891 over en verkoopt het in 1899 aan Johannes Benders. In 1909 wordt het huis aangekocht door Johannes en Antonetta van Aalst. In 1973 is het huis gesloopt.

Rechts een foto van het tweede huis gebouwd rond 1855 in opdracht van Antonius Sauvé. In 1869 verkoopt hij het huis aan Petrus Kusters, die het in 1883 doorverkoopt aan Petrus Wernaarts. Na het overlijden van zijn weduwe, wordt het huis in 1907 verkocht aan Jacobus Hubertus Gielissen. Hij verhuurt het huis aan derden en het huis heeft daarna vele bewoners gekend. image025.jpg
Het laatste huis uit het midden van de 19e eeuw is gebouwd rond 1869 in opdracht van Hermanus Bosch, getrouwd met Johanna Sauvé. In 1910 verkoopt zij het huis aan Adrianus Johannes Eijsbouts, die het huis aan broer en zus Kortooms verhuurt. In 1919 koopt Johannes van Schaijk het huis en hij woont er tot zijn overlijden in 1951. In 1959 is het huis gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw op het huidige Molenplein. image027.jpg

Van de huizen die in de periode rond 1930 zijn gebouwd is er nog een over en dat is het oudste nog bestaande huis met als huidige adres Molenstraat 32. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er vele nieuwe huizen gebouwd, die de Molenweg een totaal ander aanzien hebben gegeven. Eindigen we met een foto van de Molenweg rond 1907 en een foto uit 2016 met op de achtergrond de windmolen van Asten.

image029.jpg

image031.jpg

 


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 16 maart 2020, 08:43:06

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen