logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G208

Dit huis, daterend uit rond 1790, is in eigendom van Christophorus Multner, geboren rond 1734 te Jansdorf (Brixen in Bohemen) als zoon van Johannes Multner en Agnes Alhousen. Hij is op 22-02-1767 te Asten getrouwd met Goverdina Jansse Schepers, geboren te Helmond op 19-04-1743 als dochter van Joannus Peter Scheepers en Catharina Fransen (zie Voormalig huis B63). Goverdina Jansse Schepers is op 27-08-1779 te Asten overleden en Christophorus Multner is te Asten op 24-02-1781 hertrouwd met Cornelia Petri Hendrikx, geboren te Asten op 02-05-1750 als dochter van Petrus Hendrikx en Aldegonda Peeters (zie Voormalig huis G170):

image001.jpg

Op wikipedia lezen we het volgende over het geboortedorp van Christophorus Multner:

Der Ort, in alten Urkunden Jahnsdorf (Janovic) genannt, wurde vermutlich früher gegründet als viele Orte in der Umgebung im Bezirk Brüx (Most), da er an dem Wege lag, der vom Erzgebirge durch das Tal in die nordböhmische Ebene hinab führte.

De plaats, in oude documenten Jahnsdorf (Janovic) genoemd, was waarschijnlijk eerder gesticht dan veel plaatsen in het gebied rondom Brüx, omdat het op het pad lag dat van het Ertsgebergte door de vallei naar de Noord-Boheemse vlakte leidde.

De gezinnen van Christophorus Multner met Goverdina Jansse Schepers en met Cornelia Petri Hendrikx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 29-08-1768 Kind Asten ±1768
2 Johanna Asten 17-07-1771 Ongehuwd Asten 11-05-1807
3 Christophorus Asten 05-09-1773 Asten 21-02-1802
Johanna Nieuwenhuijzen
Asten 22-10-1845 zie Voormalig huis E458 en E459
4 Antonia Asten 10-05-1777 Asten 12-05-1805
Judocus Janse Weynen
Asten 07-12-1810
5 Josephus* Asten 08-06-1790 Kind Asten 23-03-1791
6 Josephus* Asten 31-10-1793 Asten 11-02-1822
Hendrina Rovers
Asten 27-04-1838 zie ook Voormalig huis B446

*          kinderen uit het tweede huwelijk

Christophorus Multner woonde in die tijd op de Behelp in Heusden (zie Voormalig huis E458 en E459) en volgens het huizenquohier van Asten over de periode 1798-1803 verhuurde hij het huis aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 106 Dorp Bewoners nummer 106 Dorp
1798 Christoffel Milten Peter Verlijsdonk en Pero van Gerwen
1803 Christoffel Milten Peter Wagemans en Jan Saassen

Hoofdbewoners zijn Peter Hendrick Verlijsdonk, geboren te Asten op 06-08-1754 als zoon van Henricus Petri Verlysdonk en Petronella Petri Martens (zie Voormalig huis F1249). Hij is op 23-07-1780 te Mierlo getrouwd met Joanna Maria Joannis Verberne, geboren te Stiphout op 11-12-1756 als dochter van Joannes Verberne en Wilhelma Joosten Marcelissen. 

Het gezin van Peter Hendrick Verlijsdonk en Joanna Maria Joannis Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 09-04-1781 Ongehuwd Asten 28-07-1831
2 Petrus Asten 11-07-1782 Woensel 20-09-1808
Maria Anna van den Heuvel
Woensel 02-12-1866
3 Johannes Asten 15-11-1784 Kind Asten ±1784
4 Franciscus Asten 05-10-1785
5 Judocus Asten 15-10-1786
6 Francisca Asten 31-10-1787 Ongehuwd Asten 11-02-1872
7 Theodorus Asten 16-02-1789 Kind Asten 25-10-1790
8 Catharina Asten 02-07-1790 Kind Asten 13-10-1790
9 Johannes Asten 21-06-1791
10 Catharina Asten 12-09-1792 Asten 26-04-1822
Leonardus Dielis Benders
Asten 18-05-1863 zie Voormalig huis B278
11 Martinus Asten 08-11-1793
12 Marcellus Asten 26-11-1794 Kind Asten 17-02-1795
13 Henricus Asten 17-02-1796 Kind Asten 14-01-1797
14 Petronella Asten 23-11-1797 Someren 23-11-1822
Pieter Kijzers
Someren 22-01-1885
15 Wilhelmus Asten 02-04-1799 Lierop 08-04-1826
Johanna
Willems
Someren 17-07-1850

Joanna Maria Joannis Verberne is op 12-03-1828 te Asten overleden waar in haar overlijdensakte de verkeerde moeder genoemd wordt, gebaseerd op doopgetuigen. Peter Hendrick Verlijsdonk is op 06-08-1828 te Asten overleden.

Tegelijkertijd woont in Pero Arnoldi van Gerwen, geboren te Someren op 08-08-1747 als zoon van Arnoldus van Gerwen en Maria Theodorus van Hauts. Hij is op 25-02-1770 te Lierop getrouwd met Cornelia Lammert Vriens, geboren te Lierop op 18-07-1743 als dochter van Lambertus Vriens en Petronella Neervens. Cornelia Lammert Vriens is op 22-04-1786 te Lierop overleden en Pero Arnoldi van Gerwen is op 28-10-1786 hertrouwd met Maria Godefridi van Lierop, geboren te Helmond op 12-06-1751 als dochter van Godefridus van Lierop en Helena Beeckmans.

De gezinnen van Pero Arnoldi van Gerwen met Cornelia Lammert Vriens; met Maria Godefridi van Lierop en met Maria Rooijakkers**:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Lierop 13-05-1770 Ongehuwd Deurne 15-06-1835
2 Elisabeth Lierop 27-05-1772 Ongehuwd Deurne 12-05-1845
3 Wilhelmina Lierop 06-01-1775 Helmond 03-03-1805
Petrus Crooijmans
Helmond 13-04-1818 ***
4 Johannes Lierop 15-05-1779 Vlierden 17-01-1818
Maria Levels
Helmond 30-05-1860
5 Cornelia* Bakel 27-08-1787 Kind Bakel 11-09-1787
5 Helena* Bakel 10-12-1788 Ongehuwd Deurne 04-09-1844
6 Maria* Bakel 30-07-1792 Ongehuwd Deurne 30-05-1814
7 Antonetta** Deurne 03-09-1813 Kind Deurne 23-11-1813

*  kinderen uit het tweede huwelijk
** kind uit het derde huwelijk (zie hieronder)
** dochter Wilhelmina van Gerwen is tijdens haar periode als dienstmeid verkracht door Leonardus Dielis Benders (zie Voormalig huis B278). Dit is nog in de Astense archieven terug te vinden:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 212; 27-10-1797:
Margareta Robers, vroedvrouw, is, op 24-10-1797, geroepen ten huize van Pero van Gerwen, in de Steegen, om Willemyn, dochter Pero van Gerwen te helpen baren. Op 25 october is zij verlost van een zoon. Voor, tijdens en na het baren heeft zij als de vader genoemd Leonardus Benders, wonende in de Cluys, zijnde een getrouwd man.

Baptizatus est Cornelius filius spurius Wilhelma Petri van Gerwen et (ut ipsa en parto declaravit) Bernardi Jelis Benders; susceptores Petrus van Gerwen et Petronella Petri van Gerwen.

Gedoopt is Cornelius bastaardzoon van Wilhelma Petri van Gerwen en (zoals zij verklaarde tijdens de bevalling) Bernardi Jelis Benders; getuigen Petrus van Gerwen en Petronella Petri van Gerwen.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 213; 15-12-1797:
Willemyn Pero van Gerwen, 20 jaar, verklaart, dat zij 14 dagen na Sint Peeter of na den 22e februari 1796, als dienstmeid is komen wonen bij Leonardus Benders, te Ommel, in de Cluys. Dat Benders haar door schone woorden als anderszins, zover heeft weten te brengen en tot zijn begeerten gebracht dat hij, op 2 januari laatstleden, met haar, voor de eerste rijs en vervolgens meermalen vleeselijke conversatie heeft gehad. Daardoor bevrucht is geworden en op 25 october laatstleden verlost van een zoon. Het kind is gedoopt met de naam Cornelius.

Pero van Gerwen kwam vanuit Bakel in de Stegen en daarna in dit huis wonen. Maria Godefridi van Lierop is op 09-04-1812 te Asten overleden en Pero Arnoldi van Gerwen is een derde maal getrouwd op 27-11-1812 te Deurne met Maria Rooijakkers, geboren te Beek en Donk op 14-10-1773 als dochter van Antonius Rooijakkers en Anna van Bracht. Dit huwelijk kende voor zover bekend een jong gestorven kind (zie boven). Maria Rooijakkers is op 08-10-1813 te Deurne overleden en Pero Arnoldi van Gerwen is op 11-08-1823 te Deurne overleden.

En na hun vertrek wordt het huis bewoond door Petrus Gerardus Wagemans, geboren te Weert op 04-03-1739 als zoon van Gerardus Wagemans en Agnetis Jansen. Hij is sinds 19-06-1798 weduwnaar van Catharina Jansse van den Meulendijck, geboren te Asten op 09-10-1724 als dochter van Johannes Hendricks en Josina Mattiae Walravens (zie ook Voormalig huis B700), met wie hij op 25-05-1766 te Asten getrouwd was. Zij was eerder weduwe van Jan Hoogers, met wie zij op 05-07-1750 te Deurne getrouwd was en woonde op de Heitrak onder Liessel. Petrus Gerardus Wagemans is op 26-06-1806 te Asten overleden.

Jan Peter Saasen is geboren te Deurne op 07-09-1760 als zoon van Petrus Theodori Sasen en Angela Petri Verhees. Hij is op 27-10-1782 te Mierlo getrouwd met Johanna Judoci Verasdonk, geboren te Mierlo op 26-08-1752 als dochter van Judocus Verasdonck en Johanna Maria van den Broeck. Johanna Judoci Verasdonk is als Johanna Jan Saasen op 16-03-1796 te Asten overleden en Jan Peter Saasen is op 03-07-1796 te Asten hertrouwd met Johanna Jan Muyen, geboren te Asten op 15-07-1770 als dochter van Johannes Mathijs Muyen en Johanna Arnoldi Deckers (zie Koningsplein 2). 

1782, 13 october; Joannes Saasen ex Vlierden et Joanna Verasdonk contraxerunt hie sponsalia et testibus Theodoro Saasen et Godefrido Verasdonk.
27 october; Joannes Saasen ex Vlierden et Joanna Verasdonk contraxerunt sacram matrimonii coram me Seb van Kerckhoven patore de Mierlo et testibus Theodoro Saasen et Godefrido Verasdonk.

13 oktober 1782; Ondertrouwd Joannes Saasen uit Vlierden en Joanna Verasdonk met getuigen Theodorus Saasen en Godefridus Verasdonk.
27 oktober; Huwelijk tussen Joannes Saasen ex Vlierden en Joanna Verasdonk voor mij Seb van Kerckhoven patoor van Mierlo en getuigen Theodorus Saasen en Godefridus Verasdonk.

De gezinnen van Jan Peter Saasen met Johanna Judoci Verasdonk, met Johanna Jan Muyen en met Catharina Peter Beyers (zie hieronder):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Vlierden 22-07-1783 Mierlo 23-04-1815
Wilhelmina van Valen
Mierlo 24-04-1832
2 Josina Vlierden 04-03-1785 Ongehuwd Mierlo 18-12-1804
3 Godefridus Asten 28-06-1786 Kind Asten 15-06-1789
4 Johannes Asten 17-12-1787 Someren 20-07-1816
Francina Dirickx
Asten 19-02-1831
Joanna Maria Kuijpers
Asten 11-04-1862
5 Angelina Asten 27-10-1789 Mierlo 21-07-1816
Jan Zacheus van der Zanden
Mierlo 30-01-1862
6 Johanna Maria Asten 22-08-1792 Helmond 15-02-1822
Jan Willem van Ettro
Helmond 10-03-1827
7 Johannes Martinus* Asten 09-01-1800 Erp 19-05-1832
Antonetta
Lucius
Erp 21-05-1841
8 Johanna Maria* Asten 04-11-1802 Kind Asten ±1802
9 Michiel** Vlierden 27-05-1806 Kind Vlierden 17-06-1806
10 Joannes** Vlierden 26-02-1810 Deventer 05-09-1836
Joanna
Maria Boscamp
Diepenveen 14-03-1838

*  kinderen uit het tweede huwelijk
** kinderen uit het derde huwelijk (zie hieronder)

Johanna Jan Muyen is rond 1803 overleden en Jan Peter Saasen is op 02-06-1805 te Vlierden een derde maal getrouwd met Catharina Peter Beyers, geboren te Asten op 16-08-1763 als dochter van Petrus Beyers en Luitgarda de Wit (zie Voormalig huis B68). Zij is sinds 03-01-1803 weduwe van Michiel van den Heuvel, geboren te Vlierden op 10-10-1757 als zoon van Judocus van den Heuvel en Gertrudis van Heugten, met wie ze op 11-02-1787 te Vlierden getrouwd was.

Jan Peter Saasen is op 07-12-1812 te Vlierden overleden en Catharina Peter Beyers is op 23-02-1836 te Vlierden overleden. Hieronder de overlijdensakte van Jan Peter Saasen:

Eigenaar Christophorus Multner is op 16-05-1813 te Asten overleden en Cornelia Petri Hendrikx is te Asten op 08-03-1825 overleden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van zijn kleinkinderen, de kinderen van schoonzoon Judocus Janse Weynen:

Kadaster 1811-1832; G208:
Huis en erf, groot 00 roede 88 el, Sleegensche eindje, klasse 10.
Eigenaar: Kinderen van Joost Weinen.

image003.jpg

image005.jpg

Dochter Antonia Multner is geboren te Asten op 10-05-1777 en op 12-05-1805 te Asten getrouwd met Judocus Janse Weynen, geboren te Someren op 02-04-1757 als zoon van Johannes Judocus Wijnen en Henrica Arnoldus Snelders en weduwnaar van Wilhelmina Tielmans Vos, met wie hij te Someren op 23-01-1791 getrouwd was:

image007.jpg

Het gezin van Judocus Janse Weynen en Antonia Multner:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmina Someren 02-01-1806 Aarle-Rixtel 09-06-1848
Johannes van Rixtel
Aarle-Rixtel 20-02-1871
2 Johannes Someren 05-08-1807 Stiphout 26-04-1839
Anna Maria Rykers
Stiphout 13-06-1865

Antonia Multner is op 07-12-1810 te Asten overleden en Judocus Jansen Wijnen is op 18-02-1827 te Asten overleden, aangegeven door Jan Dirkse Rykers.

In 1838 wordt het huis afgebroken en het resterende bouwland met kadasternummer G917 verkocht aan Antonius Sauvé (zie Voormalig huis G1086). In 1869 wordt een deel van het bouwland verkocht aan diens schoonzoon Hermanus Bosch die er ten noordoosten van het oorspronkelijk huis een nieuw huis bouwt, bestaande uit twee woningen met kadasternummer G1293 en G1294, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

Hermanus Bosch is geboren op 02-10-1836 te Asten als zoon van Joannes Bosch en Maria Wolters (zie Voormalig huis G1091). Hij is als houtzager op 11-05-1865 te Asten getrouwd met Johanna Sauvé, geboren op 31-12-1838 te Asten als dochter van Antonie Sauvé en Maria Smits (zie Voormalig huis G1086).

image009.jpg

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 komen zij vanuit een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G424) in het grootste achterste deel met kadasternummer G1294 van het huis met huizingnummer A51 wonen:

image011.jpg

Het kleine voorste deel van het huis met kadasternummer G1293 wordt verhuurd en daarin woont Maria Lammers, geboren op 05-11-1806 te Oisterwijk als dochter van Christianus Willem Lammerts en Maria Miggiel Lesius. Zij is sinds 15-07-1859 weduwe van smid Joannes van de Vijfeijken, geboren te Asten op 27-02-1804 als zoon van Henricus Johannes van de Vijfeijken en Francisca Petri Lomans (zie Voormalig huis G238), met wie zij op 05-02-1842 te Someren getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 woont zij in het huis met huizingnummer A52:

image013.jpg

Maria Lammers verhuist naar het Liefdehuis en is op 21-07-1879 te Asten overleden. De nieuwe bewoner is Mathijs Slaats, geboren te Asten op 30-06-1803 als zoon van Peter Mathijs Slaats en Wilhelmina van de Sande (zie 't Hoekske 5). Hij is sinds 06-01-1871 weduwnaar van Antonia van Hoorick, geboren op 07-01-1798 te Someren als dochter van Leonardus Franciscus van Hoorick en Maria Godefridus Deenen, met wie hij op 30-01-1835 te Asten getrouwd was. Ook in de periode 1879-1890 woont hij in een deel van het huis met huizingnummer A58:

image015.jpg

Mathijs Slaats verhuist naar D2 (zie Voormalig huis C1689) en dit deel van het huis is verder niet meer verhuurd.

In de periode 1879-1890 woont Hermanus Bosch met zijn gezin in het huis met huizingnummer A57:

image017.jpg

Hermanus Bosch werkte als dagloner op de fabriek van Bluijssen en hem overkomt in 1887 een ongeluk, zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-02-1887, waarin hij met zijn roepnaam Manus Bosch wordt genoemd:

image019.jpg

Hermanus Bosch is op 28-01-1887 te Asten overleden en Johanna Sauvé woont met haar kinderen ook over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 in het complete huis met achtereenvolgens huizingnummer A55 en A63:

image021.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-04-1910 verkoopt Johanna Sauvé de inboedel:

image023.jpg

Hieronder een foto van de Molenweg gemaakt rond 1905 met links naast de molen het betreffende huis van de familie Bosch-Sauvé:

image029.jpg

Het huis wordt in 1910 verkocht aan Adrianus Johannes Eijsbouts en Johanna Sauvé verhuist naar haar dochter Maria Bosch op A98 (zie Lindestraat 7) en is op 24-01-1912 te Asten overleden.

Adrianus Johannes Eijsbouts, woont in de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 32 en 34) en verhuurt het huis aan Antonia Kortooms, geboren te Someren op 26-09-1864 als dochter van Wouter Kortooms en Petronella van Eijk (zie Burgemeester Wijnenstraat 67). Samen met haar broeder Willem Kortooms, geboren te Asten op 24-11-1871 en op 13-09-1913 te Asten getrouwd met Petronella Lintermans, geboren te Asten op 20-02-1880 als dochter van Petrus Lintermans en Theodora Maria van Heugten (zie Voormalig huis G311), woont zij in het huis met huizingnummer A71:

image025.jpg

Volgens de Limburger koerier van 13-11-1895 heeft Willem Kortooms voor zijn huwelijk een straf van twee maanden moeten uitzitten vanwege de diefstal van twee paar klompen bij klompenmaker Peter Kortenbach (zie Emmastraat 16).

Antonia Kortooms verhuist naar A85 op Bergsland (zie Voormalig huis G1268) en Willem Kortooms verhuist met zijn gezin aan het einde van de periode naar A79 op Bergsland (zie Voormalig huis G311A). In 1919 verkoopt Adrianus Johannes Eijsbouts het huis aan Johannes van Schaijk. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wordt al duidelijk dat Johannes van Schaijk, dan nog inwonend bij zijn moeder Johanna Maria van Bree (zie Voormalig huis G126), gaat verhuizen naar A75 als zijn moeder naar het Liefdehuis vertrekt:

image027.jpg

Johannes van Schaijk is geboren te Asten op 21-11-1882 als zoon van Gerardus van Schaijk en Johanna Maria van Bree (zie Prins Bernhardstraat 47). Hij is als houtzager te Asten op 28-04-1911 getrouwd met Martha van Veghel, geboren te Asten op 25-04-1885 als dochter van Andries van Veghel en Johanna Maria van der Loo (zie Voormalig huis G847). Zij is sinds 27-09-1909 weduwe van Hendrik van de Mortel, geboren op 05-04-1882 te Meijel als zoon van Hendrik van de Mortel en Clara Jacobs, met wie zij op 22-11-1907 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A86 (zie Voormalig huis G126) in het huis met huizingnummer A75, ofwel Molenweg 7, wonen:

image031.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-08-1924 de geboorte van dochter Hendrica Cornelia:

image033.jpg

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Molenweg 7:

image035.jpg

Martha van Veghel is op 03-02-1950 te Asten overleden en Johannes van Schaijk is op 01-12-1951 te Mierlo overleden. Hieronder hun overlijdensakten:

image037.jpg image039.jpg

Het huis is rond 1959 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw aan het huidige Molenplein.

Overzicht bewoners

Dorp huis 106
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1798 Christoffel Milten Jansdorf (D) ±1734 Peter Verlijsdonk en Pero van Gerwen Asten 06-08-1754
1803 Christoffel Milten Jansdorf (D) ±1734 Peter Wagemans en Jan Saassen Weert 04-03-1739
Kadasternummer G208
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G208 1832-1838 kinderen Joost Weinen Someren 02-01-1806
G208 1838 afgebroken
G1294 1869-1887 Hermanus Bosch Asten 02-10-1836 nieuwbouw samen met G1293
G1294 1887-1910 Johanna Sauvé Asten 31-12-1838
G1294 1910-1919 Adrianus Johannes Eijsbouts Asten 13-03-1878
G1294 1919-1938 Johannes van Schaijk Asten 21-11-1882
Molenweg 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A51 1869-1879 Hermanus Bosch Asten 02-10-1836 Johanna Sauvé Asten 31-12-1838
A57 1879-1887 Hermanus Bosch Asten 02-10-1836 Johanna Sauvé Asten 31-12-1838 28-01-1887
A57 1887-1890 Johanna Sauvé Asten 31-12-1838 weduwe Bosch
A55 1890-1900 Johanna Sauvé Asten 31-12-1838 weduwe Bosch
A63 1900-1910 Johanna Sauvé Asten 31-12-1838 weduwe Bosch
A71 1910-1919 Antonia Kortooms Someren 26-09-1864 met broer Willem naar A79
A71 1919-1920 Johannes van Schaijk Asten 21-11-1882 Martha van Veghel Asten 25-04-1885
A75 1920-1930 Johannes van Schaijk Asten 21-11-1882 Martha van Veghel Asten 25-04-1885
7 1930-1938 Johannes van Schaijk Asten 21-11-1882 Martha van Veghel Asten 25-04-1885
Tijdelijke afsplitsing
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A52 1869-1871 Maria Lammers Oisterwijk 05-11-1806 weduwe van Vijfeijken naar A42
A52 1871-1879 Mathijs Slaats Asten 30-06-1803
A58 1879-1885 Mathijs Slaats Asten 30-06-1803 naar D2

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 juni 2024, 12:22:58

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen