logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G208

Dit huis is in eigendom van Christophorus Multner, geboren rond 1734 te Jansdorf (Brixen in Bohemen) als zoon van Johannes Multner en Agnes Alhousen. Hij is op 22-02-1767 te Asten getrouwd met Goverdina Jansse Schepers, geboren te Helmond op 19-04-1743 als dochter van Joannus Peter Scheepers en Catharina Fransen (zie Voormalig huis B63). Goverdina Jansse Schepers is op 27-08-1779 te Asten overleden en Christophorus Multner is te Asten op 24-02-1781 hertrouwd met Cornelia Petri Hendrikx, geboren te Asten op 02-05-1750 als dochter van Petrus Hendrikx en Aldegonda Peeters:

image001.jpg

Op wikipedia lezen we het volgende over het geboortedorp van Christophorus Multner:

Der Ort, in alten Urkunden Jahnsdorf (Janovic) genannt, wurde vermutlich früher gegründet als viele Orte in der Umgebung im Bezirk Brüx (Most), da er an dem Wege lag, der vom Erzgebirge durch das Tal in die nordböhmische Ebene hinab führte.

De plaats, in oude documenten Jahnsdorf (Janovic) genoemd, was waarschijnlijk eerder gesticht dan veel plaatsen in het gebied rondom Brüx, omdat het op het pad lag dat van het Ertsgebergte door de vallei naar de Noord-Boheemse vlakte leidde.

De gezinnen van Christophorus Multner met Goverdina Jansse Schepers en met Cornelia Petri Hendrikx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 29-08-1768 Kind Asten ±1768
2 Johanna Asten 17-07-1771 Ongehuwd Asten 11-05-1807
3 Christophorus Asten 05-09-1773 Asten 21-02-1802
Johanna Nieuwenhuijzen
Asten 22-10-1845
4 Antonia Asten 10-05-1777 Asten 12-05-1805
Judocus Janse Weynen
Asten 07-12-1810
5 Josephus* Asten 08-06-1790 Kind Asten 23-03-1791
6 Josephus* Asten 31-10-1793 Asten 11-02-1822
Hendrina Rovers
Asten 27-04-1838 zie ook Voormalig huis B446

*          kinderen uit het tweede huwelijk

Christophorus Multner woonde in die tijd op de Behelp in Heusden (zie Voormalig huis E458 en E459) en volgens het huizenquohier van Asten over de periode 1798-1803 verhuurde hij het huis aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 106 Dorp Bewoners nummer 106 Dorp
1798 Christoffel Milten Peter Verlijsdonk en Pero van Gerwen
1803 Christoffel Milten Peter Wagemans en Jan Saassen

Hoofdbewoners zijn Peter Verlijsdonk, geboren te Asten op 06-08-1754 als zoon van Henricus Petri Verlysdonk en Petronella Petri Martens. En na diens vertrek Petrus Gerardus Wagemans, geboren te Weert op 04-03-1739 als zoon van Gerardus Wagemans en Agnetis Jansen. Hij is sinds 19-06-1798 weduwnaar van Catharina Jansse van den Meulendijck, geboren te Asten op 09-10-1724 als dochter van Johannes Hendricks en Josina Mattiae Walravens, met wie hij op 25-05-1766 te Asten getrouwd was. Zij was eerder weduwe van Jan Hoogers, met wie zij op 05-07-1750 te Deurne getrouwd was en woonde op de Heitrak onder Liessel. Petrus Gerardus Wagemans is op 26-06-1806 te Asten overleden.

Christophorus Multner is op 16-05-1813 te Asten overleden en Cornelia Petri Hendrikx is te Asten op 08-03-1825 overleden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van zijn kleinkinderen, de kinderen van schoonzoon Judocus Janse Weynen:

Kadaster 1811-1832; G208:
Huis en erf, groot 00 roede 88 el, Sleegensche eindje, klasse 10.
Eigenaar: Kinderen van Joost Weinen.

image003.jpg

image005.jpg

Dochter Antonia Multner is geboren te Asten op 10-05-1777 en op 12-05-1805 te Asten getrouwd met Judocus Janse Weynen, geboren te Someren op 02-04-1757 als zoon van Johannes Judocus Wijnen en Henrica Arnoldus Snelders en weduwnaar van Wilhelmina Tielmans Vos, met wie hij te Someren op 23-01-1791 getrouwd was:

image007.jpg

Het gezin van Judocus Janse Weynen en Antonia Multner:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmina Someren 02-01-1806 Aarle Rixtel 09-06-1848
Johannes van Rixtel
Aarle Rixtel 20-02-1871
2 Johannes Someren 05-08-1807 Stiphout 26-04-1839
Anna Maria Rykers
Stiphout 13-06-1865

Antonia Multner is op 07-12-1810 te Asten overleden en Judocus Jansen Wijnen is op 18-02-1827 te Asten overleden, aangegeven door Jan Dirkse Rykers.

In 1838 wordt het huis afgebroken en het resterende bouwland met kadasternummer G917 verkocht aan Antonius Sauvé (zie Voormalig huis G1086). In 1869 wordt een deel van het bouwland verkocht aan diens schoonzoon Hermanus Bosch die er ten noordoosten van het oorspronkelijk huis een nieuw huis bouwt, bestaande uit twee woningen met kadasternummer G1293 en G1294, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. 

image009.jpg

Hermanus Bosch is geboren op 02-10-1836 te Asten als zoon van Joannes Bosch en Maria Wolters. Hij is als houtzager op 11-05-1865 te Asten getrouwd met Johanna Sauvé, geboren op 31-12-1838 te Asten als dochter van Antonie Sauvé en Maria Smits (zie Voormalig huis G1086). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in het grootste achterste deel met kadasternummer G1294 van het huis met huizingnummer A51:

image011.jpg

Het kleine voorste deel van het huis met kadasternummer G1293 wordt verhuurd en daarin woont Maria Lammers, geboren op 05-11-1806 te Oisterwijk als dochter van Christianus Willem Lammerts en Maria Miggiel Lesius. Zij is sinds 15-07-1859 weduwe van smid Joannes van de Vijfeijken, geboren te Asten op 27-02-1804 als zoon van Henricus Joihannes van de Vijfeijken en Francisca Petri Lomans, met wie zij op 05-02-1842 te Someren getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 woont zij in het huis met huizingnummer A52:

image013.jpg

Maria Lammers verhuist naar A42 en is op 21-07-1879 te Asten overleden. De nieuwe bewoner is Mathijs Slaats, geboren te Asten op 30-06-1803 als zoon van Peter Mathijs Slaats en Wilhelmina van de Sande. Hij is sinds 06-01-1871 weduwnaar van Antonia van Hoorick, geboren op 07-01-1798 te Someren als dochter van Leonardus Franciscus van Hoorick en Maria Godefridus Deenen, met wie hij op 30-01-1835 te Asten getrouwd was. Ook in de periode 1879-1890 woont hij in een deel van het huis met huizingnummer A58:

image015.jpg

Mathijs Slaats verhuist naar D2 en dit deel van het huis is verder niet meer verhuurd.

In de periode 1879-1890 woont Hermanus Bosch met zijn gezin in het huis met huizingnummer A57:

image017.jpg

Hermanus Bosch werkte als dagloner op de fabriek van Bluijssen en hem overkomt in 1887 een ongeluk, zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-02-1887, waarin hij met zijn roepnaam Manus Bosch wordt genoemd:

image019.jpg

Hermanus Bosch is op 28-01-1887 te Asten overleden en Johanna Sauvé woont ook over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 in het complete huis met achtereenvolgens huizingnummer A55 en A63:

image021.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-04-1910 verkoopt Johanna Sauvé de inboedel:

image023.jpg

Hieronder een foto van de Molenweg gemaakt rond 1905 met links naast de molen het betreffende huis van de familie Bosch-Sauvé:

image029.jpg

Het huis wordt in 1910 verkocht aan Adrianus Johannes Eijsbouts en Johanna Sauvé verhuist naar haar dochter Maria Bosch op A134 en is op 24-01-1912 te Asten overleden.

Adrianus Johannes Eijsbouts, woont in de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat en verhuurt het huis aan Antonia Kortooms, geboren te Someren op 26-09-1864 als dochter van Wouter Kortooms en Petronella van Eijk. Samen met haar broeder Willem Kortooms, geboren te Asten op 11-04-1868 en op 13-09-1913 te Asten getrouwd met Petronella Lintermans, geboren te Asten op 20-02-1880 als dochter van Petrus Lintermans en Theodora Maria van Heugten, woont zij in het huis met huizingnummer A71:

image025.jpg

Antonia Kortooms verhuist naar A85 op Bergsland (zie Voormalig huis G1268) en Willem Kortooms verhuist met zijn gezin aan het einde van de periode naar A79 op Bergsland (zie Voormalig huis G311A) en in 1919 verkoopt Adrianus Johannes Eijsbouts het huis aan Johannes van Schaijk. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wordt al duidelijk dat Johannes van Schaijk, dan nog inwonend bij zijn moeder Johanna Maria van Bree, gaat verhuizen naar A75:

image027.jpg

Johannes van Schaijk is geboren te Asten op 21-11-1882 als zoon van Gerardus van Schaijk en Johanna Maria van Bree. Hij is als houtzager te Asten op 28-04-1911 getrouwd met Martha van Veghel, geboren te Asten op 25-04-1885 als dochter van Andries van Veghel en Johanna Maria van der Loo. Zij is sinds 27-09-1909 weduwe van Hendrik van de Mortel, geboren op 05-04-1882 te Meijel als zoon van Hendrik van de Mortel en Clara Jacobs, met wie zij op 22-11-1907 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A86 in het huis met huizingnummer A75, ofwel Molenweg 7, wonen:

image031.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-08-1924 de geboorte van dochter Hendrica Cornelia:

image033.jpg

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Molenweg 7:

image035.jpg

Martha van Veghel is op 03-02-1950 te Asten overleden en Johannes van Schaijk is op 01-12-1951 te Mierlo overleden. Hieronder hun overlijdensakten:

image037.jpg image039.jpg

Het huis is rond 1959 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw aan het huidige Molenplein.

Overzicht bewoners

Dorp huis 106
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1798 Christoffel Milten Jansdorf (D) ±1734 Peter Verlijsdonk en Pero van Gerwen Asten 06-08-1754
1803 Christoffel Milten Jansdorf (D) ±1734 Peter Wagemans en Jan Saassen Weert 04-03-1739
Kadasternummer G208
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
1803-1813 Christoffel Milten Jansdorf (D) ±1734 16-05-1813
1813-1825 Cornelia Petri Hendrikx Asten 02-05-1750 weduwe Milten 08-03-1725
1825-1832 kinderen Joost Weinen Someren 02-01-1806
G208 1832-1838 kinderen Joost Weinen Someren 02-01-1806
G208 1838 afgebroken
G1293 1869 nieuwbouw
Molenweg 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A51 1869-1879 Hermanus Bosch Asten 02-10-1836 Johanna Sauvé Asten 31-12-1838
A57 1879-1887 Hermanus Bosch Asten 02-10-1836 Johanna Sauvé Asten 31-12-1838 28-01-1887
A57 1887-1890 Johanna Sauvé Asten 31-12-1838 weduwe Bosch
A55 1890-1900 Johanna Sauvé Asten 31-12-1838 weduwe Bosch
A63 1900-1910 Johanna Sauvé Asten 31-12-1838 weduwe Bosch
A71 1910-1919 Antonia Kortooms Someren 26-09-1864 met broer Willem naar A79
A71 1919-1920 Johannes van Schaijk Asten 21-11-1882 Martha van Veghel Asten 25-04-1885
A75 1920-1930 Johannes van Schaijk Asten 21-11-1882 Martha van Veghel Asten 25-04-1885
7 1930-1938 Johannes van Schaijk Asten 21-11-1882 Martha van Veghel Asten 25-04-1885
Tijdelijke afsplitsing
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A52 1869-1871 Maria Lammers Oisterwijk 05-11-1806 weduwe van Vijfeijken naar A42
A52 1871-1879 Mathijs Slaats Asten 30-06-1803
A58 1879-1885 Mathijs Slaats Asten 30-06-1803 naar D2

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 23 oktober 2023, 12:25:55

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen