logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G230

Bij het kadaster over de periode 1811-1832 staat een huis daterend van rond 1805 op naam van de weduwe Piet Verberne:

Kadaster 1811-1832; G230:
Huis en erf, groot 01 roede 35 el, Molen akkers, klasse 10.
Eigenaar: Weduwe van Piet Verberne.

image001.jpg

image003.jpg

Petrus Gerardi Verberne is geboren te Asten op 03-12-1764 als zoon van Gerardus Petri Verberne en Johanna Joannis Coolen (zie Voormalig huis G618). Hij is op 23-02-1794 te Asten getrouwd met Wilhelmina Philippi van Heugten, geboren te Asten op 30-08-1769 als dochter van Philippus Dielis van Heugten en Anna Jansse van Bussel (zie ook Voormalig huis F1156):

image005.jpg

Het gezin van Petrus Gerardi Verberne en Wilhelmina Philippi van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Asten 26-11-1794 Kind Asten 09-12-1794
2 Johanna Asten 05-10-1795 Asten 21-04-1820
Joannes Boerekamps
Asten 19-06-1864
3 Gerardus Asten 17-02-1798 Asten 19-04-1844
Anna Maria van den Boomen
Asten 25-01-1880 zie Emmastraat 27
4 Wilhelmus Asten 01-04-1800 Kind Asten 08-1800
5 Philippus Asten 07-08-1801 Kind Asten 08-11-1811
6 Johannes Asten 19-10-1804 Asten 11-02-1841
Maria Janssen
Asten 05-03-1859
7 Wilhelmus Asten 01-01-1810 Kind Asten 03-04-1811

Zij woonden tot 1805 in de Torenstraat (zie Voormalig huis G618). Petrus Gerardi Verberne is op 13-11-1811 te Asten overleden en Wilhelmina Philippi van Heugten is op 22-01-1848 te Asten overleden.

Het huis wordt daarna opgesplitst in twee woningen met kadasternummers G1095 en G1096, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

In het huis met kadasternummer G1096 woont dochter Johanna Verberne, geboren te Asten op 15-10-1795 en te Asten op 21-04-1820 getrouwd met houtzager Johannes Boerekamps, geboren te Heeze op 08-11-1797 als zoon van Martinus Boerekamp en Maria van Boxtel. 

image007.jpg

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A31a:

image009.jpg

Johanna Verberne is op 19-06-1864 te Asten overleden en Joannes Boerekamps woont ook in de periode 1869-1879 in het huis met huizingnummer A43:

image011.jpg

Joannes Boerekamps verhuist rond 1877 naar zijn zoon Wilhelmus Boerekamps in de Wolfsberg (zie Voormalig huis G823) en is op 15-06-1884 te Asten overleden. Het huis wordt, zoals we later zullen zien, enkele jaren later door brand verwoest.

In het huis met kadasternummer G1095 woont zoon Johannes Verberne, geboren op 19-10-1804 te Asten en op 11-02-1841 te Asten getrouwd met Johanna Maria Janssen, geboren op 16-03-1810 te Deurne als dochter van Franciscus Janssen en Johanna van Heugten. Johannes Verberne is te Asten op 05-03-1859 overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont Maria Janssen samen met haar kinderen in het huis met huizingnummer A31b:

image013.jpg

Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A44:

image015.jpg

Johanna Maria Janssen is op 18-07-1876 te Asten overleden en haar dochter Johanna Maria Verberne, geboren te Asten op 22-11-1846 is op 09-04-1875 te Asten getrouwd met Johannes van Empel, geboren te Asten op 24-06-1852 als zoon van Petrus Josephus van Empel en Catharina Verdonschot (zie Voormalig huis F1313A).

Johannes van Empel wordt eigenaar en het huis wordt rond 1875 samen met het andere huis nog opnieuw ingericht tot kadasternummer G1424 en G1425 en in 1884 herbouwd tot een enkel huis met kadasternummer G1660. De nevenstaande kadasterplaatjes geven de veranderingen weer.

image017.jpg image019.jpg

De oorzaak van deze herbouw in 1884 was een brand, zoals gemeld in het Algemeen handelsblad van 24-07-1884:

image021.jpg

Over de periode 1879-1890 wonen Johannes van Empel en Johanna Maria Verberne in het huis met huizingnummer A48:

image023.jpg

Ook over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 zijn zij de bewoners van het huis met achtereenvolgens huizingnummer A47 en A54:

image025.jpg

image027.jpg

Hun zoon Peter Adrianus van Empel, geboren te Asten op 12-07-1876 leidde een losbandig leven getuige de veroordelingen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-12-1898 en ook samen met zijn broer Carel Joseph van Empel, geboren te Asten op 18-03-1884, aldus de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 21-10-1901:

Een volgende overtreding staat beschreven in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 17-03-1906 en hem overkomt ook nog een probleem in Rotterdam, aldus de Maasbode van 02-10-1907:

image029.jpg

Naast deze straffen in Roermond vinden we in het gevangenisdossier van 's-Hertogenbosch Peter Adrianus van Empel terug met zeven veroordelingen in de periode 1902-1914, waarvan vijf voor dronkenschap en twee voor nachtelijk rumoer, waarvan hieronder een voorbeeld:

Ook over de periode 1910-1920 en in de periode 1920-1930 wonen Johannes van Empel en Johanna Maria Verberne in het huis met huizingnummer A60:

image031.jpg

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-01-1925 een foutieve aankondiging van de gouden bruiloft van Johannes van Empel en Johanna Maria Verberne. Rechtsonder is het wel goed in diezelfde krant van 21-03-1925:

image033.jpg image035.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-04-1925 een kort verslag van de feestelijkheden:

image037.jpg

Johannes van Empel is op 12-03-1926 te Asten overleden en Johanna Maria Verberne is te Asten op 04-05-1927 overleden. Hieronder hun overlijdensakten:

image039.jpg image041.jpg

In het huis komt wonen de eerder genoemde zoon Petrus Adrianus van Empel, geboren te Asten op 12-07-1876. Hij is als arbeider op 12-05-1916 te Asten getrouwd met Helena Maria van Lierop, geboren op 20-03-1873 te Asten als dochter van Johannes van Lierop en Antonia Eijsbouts (zie Nachtegaalweg 6). Hij is al vanaf 1909 eigenaar van het huis en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont hij met zijn echtgenote in het huis met huizingnummer A60, ook bekend staand als Molenweg 2:

image043.jpg

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Molenweg 2:

image045.jpg

Helena Maria van Lierop is op 27-01-1947 te Asten overleden en Petrus Adrianus van Empel is op 20-06-1959 te Baarle Nassau overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Helena Maria van Lierop en de overlijdensakte van Petrus Adrianus van Empel:

image047.jpg image049.jpg

In 1959 wordt het huis verkocht aan de gemeente Asten en is het huis afgebroken.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G230
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G230 1832-1848 Wilhelmina Philippi van Heugten Asten 30-08-1769 weduwe Verberne
G1095  1848-1859 Johannes Verberne Asten 19-10-1804 splitsing met G1096
G1095 1859-1875 Johanna Maria Janssen Deurne 16-03-1810 weduwe Verberne
G1424 1875-1877 Johanna Maria Janssen Deurne 16-03-1810 weduwe Verberne verbouw met G1425
G1424 1877-1884 Johannes van Empel Asten 24-06-1852
G1660 1884-1909 Johannes van Empel Asten 24-06-1852 vereniging en herbouw 
G1660 1909-1938 Petrus Adrianus van Empel Asten 12-07-1876
Molenweg 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1810-1811 Petrus Gerardi Verberne Asten 03-12-1764 Wilhelmina Philippi van Heugten Asten 30-08-1769 13-11-1811
1811-1848 Wilhelmina Philippi van Heugten Asten 30-08-1769 weduwe Verberne 22-01-1848
1848 splitsing in twee huizen
1848-1859 Johannes Verberne Asten 19-10-1804 Johanna Maria Janssen Deurne 16-03-1810 05-03-1859
A31b 1859-1869 Johanna Maria Janssen Deurne 16-03-1810 weduwe Verberne
A44 1869-1876 Johanna Maria Janssen Deurne 16-03-1810 weduwe Verberne 18-07-1876
A44 1876-1879 Johannes van Empel Asten 24-06-1852 Johanna Maria Verberne Asten 22-11-1846
A48 1879-1890 Johannes van Empel Asten 24-06-1852 Johanna Maria Verberne Asten 22-11-1846
A47 1890-1900 Johannes van Empel Asten 24-06-1852 Johanna Maria Verberne Asten 22-11-1846
A54 1900-1910 Johannes van Empel Asten 24-06-1852 Johanna Maria Verberne Asten 22-11-1846
A60 1910-1920 Johannes van Empel Asten 24-06-1852 Johanna Maria Verberne Asten 22-11-1846
A60 1920-1926 Johannes van Empel Asten 24-06-1852 Johanna Maria Verberne Asten 22-11-1846 12-03-1926
A60 1926-1927 Johanna Maria Verberne Asten 22-11-1846 weduwe van Empel 04-05-1927
A60 1927-1930 Petrus Adrianus van Empel Asten 12-07-1876 Helena Maria van Lierop Asten 20-03-1873
2 1930-1938 Petrus Adrianus van Empel Asten 12-07-1876 Helena Maria van Lierop Asten 20-03-1873
Tijdelijke afsplitsing
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1848-1859 Johannes Boerekamps Heeze 08-11-1797 Johanna Verberne Asten 15-10-1795
A31a 1859-1864 Johannes Boerekamps Heeze 08-11-1797 Johanna Verberne Asten 15-10-1795 19-06-1864
A31a 1864-1869 Johannes Boerekamps Heeze 08-11-1797 met kinderen
A43 1869-1877 Johannes Boerekamps Heeze 08-11-1797 met kinderen Wolfsberg
A43 1877 huis samengevoegd met A44

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 10 juni 2024, 09:52:55

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen