logo

De Vonder Homepagina


Monseigneur den Dubbeldenstraat 21

Op bouwland G633 wordt rond 1880 een huis gesticht met kadasternummer G1628 in opdracht van Karel Geven, geboren te Asten op 01-08-1838 als zoon van Godefridus Geven en Elisabeth van der Zanden.

In het huis komt wonen Hendrikus Slaats, geboren te Asten op 06-04-1840 als zoon van Mathijs Slaats en Antonetta van Horik. Hij is als dagloner op 30-04-1869 te Asten getrouwd met Johanna Boerekamps, geboren te Asten op 02-06-1833 als dochter van Johannes Boerenkamp en Johanna Verberne. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer A245:

01

Zij verhuizen eind 1881 naar Bussel en de nieuwe bewoner is Petrus Segers, geboren op 15-04-1810 te Asten als zoon van Franciscus Arnoldi Segers en Catharina Joannis Segers (zie Voormalig huis G92). Hij is sinds 20-12-1871 weduwnaar van Francina Wijnen, geboren te Someren op 26-04-1833 als dochter van Johannes Wijnen en Maria Leenen, met wie hij op 14-06-1861 te Asten getrouwd was. Samen met zijn zoon en dochter woont hij in het huis met huizingnummer A245.

Peter Segers is op 29-03-1882 te Asten overleden en zijn kinderen verhuizen begin 1883 naar Helmond. In het huis komt wonen Julius Reineke, geboren te Brenken (D) op 01-01-1848 als zoon van Ignatz Reineke en Louise Zeppenfeld. Hij is als machinist op 25-05-1881 te Asten getrouwd met Maria Antonetta van Stippen, geboren te Weert op 25-01-1858 als dochter van Cornelis van der Stippen en Joanna Maria Verspeek. Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A259:

02

Julius Reineke vertrekt in april 1892 naar Helmond; Julius Reineke is op 09-06-1920 te Nijmegen overleden en Maria Antonetta van der Stippen is op 03-11-1940 te Nijmgen overleden.

In het huis komt wonen Johanna van Hoof, geboren te Mierlo op 27-05-1828 als dochter van Arnoldus van Hoof en Maria Baans. Zij is sinds 20-06-1884 weduwe van Joannes Hoebergen, geboren te Asten op 08-01-1823 als zoon van Peter Hoebergen en Martijna de Groot, met wie zij op 03-06-1862 te Mierlo getrouwd was.

Zij verhuist rond 1896 naar A107 en de nieuwe bewoner is Piet van Bussel, geboren op 08-03-1863 te Asten als zoon van Philippus van Bussel en Francijna Berkers (zie Voormalig huis C1319). Hij is als voerman op 19-02-1892 te Asten getrouwd met Allegonda Lammers, geboren te Someren op 09-05-1859 als dochter van Gerardus Lammers en Joanna Helena Hekers.

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar A12 (zie Voormalig huis G655) en de nieuwe bewoner is Antonius van der Linden, geboren te Helmond op 04-04-1844 als zoon van Johannes van der Linden en Antonia van Hout. Hij is als wever op 15-04-1872 te Asten getrouwd met Sophia Smits, geboren te Someren op 06-06-1842 als dochter van Peter Smits en Wilhelmina Maas. Ook over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met dan kadasternummer G1902 en met huizingnummer A279a:

03

Antonius van der Linden is op 03-08-1905 te Asten overleden en Sophia Smits verhuist in 1906 naar Mierlo en is aldaar op 26-09-1926 overleden. In 1906 vindt er nog een bijbouw plaats en wordt het kadasternummer G2015. Het huis wordt verbouwd en krijgt kadasternummer G2105 en in het huis komt wonen Francisca Bakermans, geboren op 11-04-1844 te Someren als dochter van Petrus Bakermans en Antonetta van de Geevel. Samen met dienstmeid Maria Helena Geven, geboren te Asten op 02-11-1879 als dochter van eigenaar Karel Geven en Francisca van Heugten, woont zij in het huis.

Francisca Bakermans is op 26-03-1908 te Asten overleden en Maria Helena Geven verhuist aan het einde van de periode naar Helmond. Vanuit A284 (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 41) komt in het huis wonen Louis Edmondus Vincent, geboren te Helmond op 27-09-1887 als zoon van Petrus Vincent en Maria Catharina Elisabeth Bordat. Hij is als koperslager op 18-06-1909 te Someren getrouwd met Maria Francisca van den Boomen, geboren te Someren op 15-09-1887 als dochter van Johannes van den Boomen en Antonetta Vlemmix. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-10-1910 de geboorte van zoon Johan:

04

Ook volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A316:

05

Zij verhuizen in 1911 naar A48 (zie Voormalig huis G1885) en in het huis komt wonen Godefridus (Fried) Geven, geboren te Asten op 02-12-1882 als zoon van Karel Geven en Francisca van Heugten (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 19). Hij is als metselaar op 17-05-1911 te Asten getrouwd met Hendrika (Drika) Keetels, geboren te Heeswijk op 26-08-1880 als dochter van Johannes Keetels en Henrica van den Hoogenhof (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 35). Ook over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A384, ook bekend staand als Prins Hendrikstraat 15:

06

Over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Prins Hendrikstraat 15:

07

Linksonder een foto van Fried Geven, in het midden de versieringen van hun huis bij hun gouden bruilof in 1961 en rechtsonder Fried Geven en Drika Keetels in hun tuin:

08 09 10

Hieronder uit het Peelbelang van 06-05-1961 een foto van Fried en Drika aan het kaarten vlak voor hun gouden bruiloft.

11

Hendrika (Drika) Keetels is op 04-04-1969 te Deurne op 88-jarige leeftijd overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

12 13

In het Peelbelang van vrijdag 7 september 1973 wordt lovend over het geheugen van Godefridus Geven geschreven. Zo iemand is een lopend geschiedenisboek en aangezien Fried Geven nog uitermate gezond is, zich goed weet uit te drukken en bovendien over een ijzersterk geheugen beschikt, hadden wij een plezierig gesprek met hem. Hieronder volgt een selectie uit dit krantenartikel:

Vrijwel zeker is hij de enige levende die nog aan de parochiekerk van de Heilige Maria Presentatie heeft meegebouwd: Godefridus (Fried) Geven uit Asten, 90 jaar en thans wonende in een flat te Eindhoven.

Fried Geven werd geboren op 2 december 1882 in Asten. Na de lagere school trad hij in de voetsporen van zijn vader, die metselaar-timmerman was. Hij was 14 jaar toen in de herfst van 1896 de plannen van de gemeente en kerkbestuur zover rond waren, dat men kon beginnen met het leggen van de fundamenten.

Toen Fried bij de bouw werd betrokken was hij 15 jaar. Hij was nog te jong om bij het metselen te worden ingezet, in tegenstelling tot zijn oudere broer Hannes. Fried werkte zo'n beetje als manusje van alles: hij sjouwde stenen, hield ze nat en deed boodschappen voor de uitvoerder of opzichter Henricus Vorstermans. Er werkten ongeveer 15 metselaars, 4 timmerlieden en plus minus 15 sjouwers en steigermakers aan de kerk. De werktijden waren lang niet mals, vertelt Fried Geven: "In de zomer begonnen we om 5 uur 's morgens en werkten door tot 8 uur 's avonds. Tussendoor hadden we twee uur schaft. Des winters werd er gewerkt, zolang het licht was".

Al die uren was men dan in touw voor een mager loontje, dat zelfs voor die tijd wel wat te gek was. Volgens Fried is er tenminste na drie maanden werken, waarin metselaars 13 cent en sjouwers 9 cent per uur verdienden, een halve dag gestaakt om een cent meer te krijgen. Het lukte inderdaad. De jonge Godefridus moest het op zijn jeugdige leeftijd overigens nog met twee kwartjes per dag doen. Zaterdagmiddag om 4 uur kreeg hij 3 gulden in het loonzakje.

Over zijn eigen werk herinnert Fried Geven zich, dat het erg zwaar was. Vooral het nathouden van de stenen was in die tijd geen sinecure. Het water voor de bouw werd betrokken uit een bestaande riolering die door de gemeente in de oude Kerkstraat was aangelegd en die liep naar de margarinefabriek van Bluyssen. Het (warme) koelwater van deze fabriek werd gebruikt om de stenen nat te houden. De 15-jarige knaap moest vaak met loodzware emmers en gieters slepen, wat tegenwoordig een volwassene zou afschrikken, maar in die tijd moest alles vooruitgaan, goedschiks of kwaadschiks".

Wel schoeisel droeg men toen?

De meeste werklieden droegen vroeger klompen op het werk. Dat mochten geen nieuwe zijn, want die waren te glad. Ze moesten eerst wat afgesleten zijn, anders konden ze er niet mee op de ladder. Het waren meestal hoge klompen; die waren voordeliger omdat ze er geen riemen bij nodig hadden.

De kerk van Heilige Maria presentatie was een der eerste bouwwerken waar Fried Geven aan heeft meegewerkt. Later runde hij samen met broer Hannes een aannemersbedrijf, dat onder meer heeft meegebouwd aan de Antonius kerk van Heusden (in de jaren twintig). In 1961 vierde hij zijn gouden bruiloft, nadat hij tot zijn 72e jaar had doorgewerkt. Na meer dan 80 levensjaren in de Monseigneur den Dubbeldenstraat (vroeger respectievelijk Nieuwe Kerkstraat en Prins Hendrikstraat geheten) verhuisde hij naar zijn Eindhovense flat, waar hij door zijn dochter Fransca wordt verzorgd en waar hij zich goed op zijn gemak voelt. Daar geniet de enige nog in leven zijnde bouwer aan de Astense oude kerk van een welverdiende rust, maar zo nu en dan komt hij nog graag een kijkje nemen in Asten.

Godefridus (Fried) Geven is op 11-01-1980 te Eindhoven op 97-jarige leeftijd overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

14

Het uit rond 1880 stammende huis bestaat nog steeds aan de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat 21, waarvan linksonder een foto uit 1955 en rechtsonder een recente streetview:

15

Overzicht bewoners

Prins Hendrikstraat 15
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A245 1880-1881 Hendrikus Slaats Asten 06-04-1840 Johanna Boerekamps Asten 02-06-1833 naar Bussel
A245 1881-1883 Petrus Segers Asten 15-04-1810 met kinderen 29-03-1882
A245 1883-1890 Julius Reineke Brenken (D) 01-01-1848 Maria van Stippen Weert 25-01-1858
A259 1890-1892 Julius Reineke Brenken (D) 01-01-1848 Maria van Stippen Weert 25-01-1858 naar Helmond
A259 1892-1896 Johanna van Hoof Mierlo 27-05-1828 weduwe Hoebergen naar A107
A259 1896-1899 Piet van Bussel Asten 08-03-1863 Allegonda Lammers Someren 09-05-1859
A259 1899-1900 Antonius van der Linden Helmond 04-04-1844 Sophia Smits Someren 06-06-1842
A279a 1900-1906 Antonius van der Linden Helmond 04-04-1844 Sophia Smits Someren 06-06-1842 03-08-1905
A279a 1906-1908 Francisca Bakermans Someren 11-04-1844 Maria Helena Geven Asten 02-11-1879 26-03-1908
A279a 1908-1910 Maria Helena Geven Asten 02-11-1879
A316 1910-1911 Louis Edmondus Vincent Helmond 27-09-1887 Maria van den Boomen Someren 15-09-1887 naar A48
A316 1911-1920 Godefridus Geven Asten 02-12-1882 Hendrika Keetels Heeswijk 26-08-1880
A384 1920-1930 Godefridus Geven Asten 02-12-1882 Hendrika Keetels Heeswijk 26-08-1880
15 1930-1938 Godefridus Geven Asten 02-12-1882 Hendrika Keetels Heeswijk 26-08-1880

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024, 15:11:47

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen