logo

De Vonder Homepagina


Monseigneur den Dubbeldenstraat 27

Rond 1902 wordt op het erf G1901 van Karel Geven (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 19) in zijn opdracht een dubbel woonhuis gebouwd, waarvan het noordelijke huis kadasternummer G1943 krijgt. In het huis komt wonen Henri Herman Hubert (Henri) Nolens, geboren te Venlo op 26-04-1872 als zoon van Willem Nolens en Maria Noldus. Hij is als fabrieksopzichter bij de firma Bluijssen op 22-05-1900 te Oss getrouwd met Margaretha Maria (Margriet) de Barse, geboren te Rijsbergen op 03-03-1876 als dochter van Wilhelmus Franciscus de Barse en Wilhelmina Johanna van Heusden (zie Voormalig huis G1944). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 komen zij in februari 1903 vanuit Oss in het huis met huizingnummer A279b wonen:

01

Zoon Wim Nolens, geboren in dit huis te Asten op 18-03-1903, schreef in 1987 ter gelegenheid van zijn 55e trouwdag, het volgende over zijn vader Henri Nolens:

In dit dorp, met in die tijd mogelijk een paar duizend inwoners, heb ik het levenslicht aanschouwd. Ik heb daar mijn jeugd en tienerjaren gesleten, waaraan ik nu nog de meest prettige herinneringen bewaar. Wat ik nu verder uit mijn eerste levensjaren ga vertellen spruit grotendeels voort uit de overlevering, dus uit datgene wat mijn ouders mij later hebben verteld: van hun eerste huwelijksjaren in de stad Oss, waar vader werkzaam was op een in die tijd gerenommeerde margarinefabriek van de firma Jurgens. Als concurrent was daar óók de firma van de Bergh. Vele jaren later hebben die twee vrede gesloten en zijn tenslotte opgegaan in de Unilever. Óók was in Oss nog de vetsmelterij van de firma Cohen gevestigd. Aan de namen merken jullie wel, dat 't Joodse element daar goed was vertegenwoordigd, hetgeen ook in de samenstelling van de bevolking goed was waar te nemen.
Het was in die dagen dat mijn vader een aanbieding kreeg van een kleine margarinefabriek, een zekere firma Bluyssen, de stamvader van de eermalige bisschop van 's-Hertogenbosch. Mijn vader kon zich financieel belangrijk verbeteren en dat is derhalve de reden geweest dat wij in ons dorp terecht zijn gekomen. Vader huurde toen 'n heel huis voor zegge en schrijven 70 gulden per jaar en hoorde later van enkele buren, dat de verhuurder, Kareltje Geven, z'n handen wel dicht mocht knijpen, want zo'n huurder kreeg hij nooit meer. We schreven 18 maart 1903 en had het maar zes weken gescheeld of ik was in Oss geboren.

Over schrijver Wim Nolens van verschillende in de bewoningsgeschiedenis geciteerde verhalen van Asten uit de jaren 1920-1930 berichten we hier nog wat meer:
Wilhelmus Nicolaas Franciscus (Wim) Nolens is geboren te Asten op 19-03-1903 als zoon van kantoorbediende Henri Herman Hubert (Henri) Nolens en Margaretha Maria (Margriet) de Barse. Hij stamt uit een Limburgse familie van Maasschippers en zijn heeroom Wilhelmus Hubertus Nolens was Rooms Katholiek priester en politicus. Wim Nolens bezocht de kleuterschool bij zuster Bertha en de lagere school van meester ten Haaf aan het Koningsplein. Daarna ging hij naar de Hogere Burgerschool in Venlo, waar hij in 1921 zijn diploma haalde, zoals gemeld in het Algemeen Handelsblad van 16-07-1921:

02

Hij heeft daarna medicijnen gestudeerd in Amsterdam en een jaar later komt hij als student terug uit Amsterdam, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-07-1922. Enkele maanden later vindt in diezelfde krant van 04-10-1922 de loting voor de Nationale Militie plaats:

03 04

In 1924 na het faillissement van de firma Bluijssen prijst zijn vader nog margarine aan in de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-04-1924 en van 03-05-1924:

05 06

De familie Nolens verhuist in 1925 naar Mierlo en enkele jaren later naar de Kerkstraat 28a in Helmond, waar zijn vader Henri Herman Hubert (Henri) Nolens op 11-10-1929 komt te overlijden. Linksonder staat er in het Eindhovensch dagblad van 19-05-1928 nog een wijziging van de onderneming van Henri Nolens bij de Kamer van Koophandel:

07 08

Rechtsboven in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-02-1932 het vertrek van Wim Nolens naar 's Gravenhage en dat had te maken met zijn huwelijk. Wilhelmus Nicolaas Franciscus (Wim) Nolens is als handelsvertegenwoordiger op 13-01-1932 te Amsterdam getrouwd met Carolina Wilhelmina (Willy) Goppel, geboren te Amsterdam op 23-10-1908 als dochter van Wijnand Goppel en Carolina Wilhelmina Bennink.

09

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-12-1931 hun ondertrouw en in diezelfde krant van 13-01-1932 de dankzegging bij hun huwelijk:

10 11

Zijn moeder Margaretha Maria (Margriet) de Barse zet intussen in Helmond het winkelbedrijf voort, zoals genoemd in het Eindhovensch Dagblad van 16-12-1929 (linksboven) tot de opheffing drie jaar later in diezelfde krant van 09-12-1932 (linksonder). Rechts een advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-06-1932:

12

13

14

Margaretha Maria (Margriet) de Barse is op 01-09-1944 te Helmond overleden en hieronder haar rouwadvertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-09-1944:

15

Wim Nolens is rond 1943 naar Wassenaar verhuisd en in dagblad De Tijd van 24-08-1943 zoekt hij een hulp in de huishouding voor zijn gezin met 5 kinderen:

16

Zij woonden op de van Zuijlen van Nijenveltstraat en verhuisden mogelijk rond 1960 naar de Deijlerweg in Wassenaar. Bij het overlijden van zijn schoonmoeder Carolina Wilhelmina Bennink wordt Wim Nolens als inwoner van Wassenaar genoemd, aldus het Algemeen Handelsblad van 02-08-1960:

17

Wilhelmus Nicolaas Franciscus (Wim) Nolens is op 27-11-1990 te Wassenaar overleden en Carolina Wilhelmina (Willy) Goppel is op 13-05-2003 te Wassenaar overleden.

Keren we terug naar de bewoners van het huis in de toenmalige Nieuwe Kerkstraat. Uit artikelen in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 18-11-1903 en de Venloosche courant van 16-07-1904 blijkt dat Henri Nolens een goede stem had:

18 19

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-10-1906 de geboorte van zoon Henri. Rechtsonder kon Henri Nolens biljarten, zoals te lezen is in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-01-1908:

20 21

Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A319:

22

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-07-1915 de geboorte van zoon Franciscus en in diezelfde krant van 01-01-1916 wenst Henri Nolens iedereen een Zalig Nieuwjaar:

23 24

Zij verhuizen rond 1919 naar A315 (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 19) en in die tijd vindt er een scheiding en deling plaats van de goederen van Karel Geven, waarbij dit huis aan schoonzoon Antonie Hazen wordt toebedeeld. Antonie Hazen is geboren te Asten op 07-12-1887 als zoon van Antonius Hazen en Petronella van Heugten. Hij is als agent bij levensverzekeringsmaatschappij op 04-09-1917 te Asten getrouwd met Martha Maria Geven, geboren te Asten op 11-02-1888 als dochter van Karel Geven en Maria Koolen (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 19). In het onderstaande bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 is hun verhuizing van huizingnummer A237 naar A319 te zien.

25

In huizingnummer A237 woonden zij nog in bij moeder Petronella van Heugten, die op 11-02-1918 te Asten overleden is. Ook over de periode 1920-1930 wonen Antonie Hazen en Martha Maria Geven in het huis met huizingnummer A387, ook bekend staand als Prins Hendrikstraat 21:

26

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-04-1923 en van 10-09-1925 de geboortes van dochters Maria Petronella en Antonia Carolina:

27 28

Over de periode 1930-1938 wonen Antonie Hazen en Martha Maria Geven met hun gezin in het huis aan de Prins Hendrikstraat 21:

29

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-01-1944 wordt de vermissing van een zilveren armband opgegeven:

30

Antonie Hazen is op 15-07-1957 te Asten overleden en Martha Maria Geven is op 01-08-1980 te Roosendaal overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

31 32

Van het dubbele woonhuis is dit deel blijven staan en is herkenbaar aan de nieuw gemetselde muur aan de linkerzijde van het huis aan de Monseigneur den Dubbeldenstraat 25, zoals te zien is op onderstaande streetview:

33

Overzicht bewoners

Prins Hendrikstraat 21
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A279b 1903-1910 Henri Herman Nolens Venlo 26-04-1872 Margaretha de Barse Rijsbergen 03-03-1876
A319 1910-1919 Henri Herman Nolens Venlo 26-04-1872 Margaretha de Barse Rijsbergen 03-03-1876 naar A315
A319 1919-1920 Antonie Hazen Asten 07-12-1887 Martha Maria Geven Asten 11-02-1888
A387 1920-1930 Antonie Hazen Asten 07-12-1887 Martha Maria Geven Asten 11-02-1888
21 1930-1938 Antonie Hazen Asten 07-12-1887 Martha Maria Geven Asten 11-02-1888

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2020, 14:42:12

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen