logo

De Vonder Homepagina


Monseigneur den Dubbeldenstraat 32 en 34

Op het stuk bouwland met kadasternummer G679 in 1909 gekocht van Wilhelmus Bluijssen, wordt rond 1911 een huis met erf gebouwd met kadasternummer G2082 in opdracht van Adrianus Johannes Eijsbouts en zijn kinderen. Adrianus Johannes (Johan) Eijsbouts is geboren te Asten op 13-03-1878 als zoon van Bonaventura Eijsbouts en Catharina Maria Krijnen. Hij is als smid op 15-11-1905 te Asten getrouwd met Johanna Petronella Wilhelmina (Nella) Sengers, geboren te Asten op 26-09-1883 als dochter van Antonius Dominicus Sengers en Johanna Maria van den Eijnden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komen zij vanuit het Koningsplein (zie Koningsplein 6) in het nieuwe huis met huizingnummer A320a wonen:

01

Voor zijn huwelijk biedt Adrianus Johannes Eijsbouts een tandem te koop aan in de Limburger Koerier van 27-03-1903:

In de Leeuwarder courant van 29-04-1910 wordt Adrianus Johannes Eijsbouts samen met zijn vader Bonaventura Eijsbouts nog genoemd bij de aanbesteding van het torenuurwerk in Leeuwarden. Rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-07-1910 de geboorte van dochter Antonia:

02 03

Linksonder maakt Adrianus Johannes (Johan) Eijsbouts nog deel uit van een commissie voor de feesten ter ere van burgemeester Frencken, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-03-1910. Johanna Petronella Wilhelmina Sengers is op 28-07-1911 te Asten overleden, zoals ook gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-08-1911. Geheel onder het overlijdensbericht en rechts de grafsteen op het kerkhof van Asten:

04

05

06

Adrianus Johannes (Johan) Eijsbouts als fabrikant op 03-09-1912 te Ammerzoden hertrouwd met Anna Wilhelmina (Anna) van der Schoot, geboren op 26-07-1885 te Ammerzoden als dochter van Johannes van der Schoot en Hendrika van de Laar. Hieronder foto's van Johan Eijsbouts, links met zijn eerste echtgenote Nella Sengers en rechts met zijn tweede echtgenote Anna van der Schoot:

07 08

Het Nieuws van de dag van 22-10-1913 meldt dat Adrianus Johannes Eijsbouts de torenklok van Montfoort omsmelt tot carillon voor Eindhoven (zie ook Driehoekstraat 3). Rechtsonder wordt Adrianus Johannes Eijsbouts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-06-1917 voorgedragen als raadslid, hetgeen hij ook wordt:

09 10

Zoon Johannes Josephus Maria Eijsbouts, geboren te Asten op 23-02-1915, studeerde letteren en rechten en werd directeur van de zuivelfabriek in Eindhoven1:

Johannes Josephus Maria Eijsbouts is op 31-01-2000 te Eindhoven overleden.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-01-1914 en van 11-09-1920 de geboortes van dochter Hendrika en van zoon Quirinus:

11 12

Hieronder een oude foto van het huis van de familie Eijsbouts:

13

Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A389:

14

Adrianus Johannes (Johan) Eijsbouts verhuist met zijn grote gezin rond 1922 naar de Julianastraat (zie Voormalig huis G943), alwaar hij het woonhuis en kantoor van Asten Creameries heeft gekocht. Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk wie er daarna in het huis heeft gewoond., maar het is waarschijnlijk dat ondergenoemde Meinse Bloemen al in het huis woonde.

Rond 1926 wordt het erf gesplitst en het aan de Molenstraat gelegen deel wordt verkocht aan Adrianus Slaats. Het resterende erf en huis krijgt kadasternummer G2309 en het huis wordt daarna bewoond door Meinse Bloemen, geboren te Sneek op 04-11-1866 als zoon van Gerardus Bloemen en Regina Molenaar. Samen met zijn zuster Christina Anna Maria Bloemen en nicht Maria Josepha Anna Elisabeth Bloemen komt hij als rijksontvanger vanuit A347 in het huis met huizingnummer A389 wonen. Dit huis krijgt later het adres Prins Hendrikstraat 20:

15

Meinse Bloemen stort een donatie voor de slachtoffers van de stormramp van 1927 volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 15-06-1927:

16

Zij vertrekken december 1931 naar Veldhoven en het huis wordt daarna bewoond door Cornelis Marinus van Ojen, geboren te Zeist op 06-02-1899 als zoon van Johannes Hendrikus van Ojen en Heintje Lensink. Hij is als kommies op 20-07-1927 te Utrecht getrouwd met Rosina Maria Colee, geboren te Utrecht op 19-11-1897 als dochter van Petrus Hermanus Colee en Hendrica Geertruida Kuiper. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij in maart 1932 vanuit Bergh in het huis aan de Prins Hendrikstraat 20 wonen:

17

Linksonder in de Graafschapbode van 09-03-1932 de overplaatsing van Cornelis Marinus van Ojen van 's Heerenberg naar Asten en rechtsonder in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 26-09-1934 de bevordering van Cornelis Marinus van Ojen tot assistent bij de directe belastingen:

18 19

Cornelis Marinus van Ojen vertrekt rond 1938 naar Eindhoven en de nieuwe bewoner van het huis is Peter (Peerke) Verberne, geboren te Asten op 23-12-1856 als zoon van Peter Verberne en Elisabeth Linders (zie Voormalig huis B894). Hij woont als schoenmaker samen met zijn zuster Maria (Mieke) Verberne, geboren te Asten op 30-05-1865. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit de Jan van Havenstraat 6 (zie Voormalig huis B894) in het huis aan de Prins Hendrikstraat 20 wonen:

20

Peter (Peerke) Verberne is op 21-02-1942 te Asten overleden en Maria Verberne verkoopt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-09-1942 enkele huisdieren:

21

Maria (Mieke) Verberne is te Asten op 03-11-1944 overleden, waarbij haar neef Peter Johannes Lingg aangifte doet.

Hieronder een foto van de Nieuwe Kerkstraat met links het huis:

22

Het huis is na de Tweede Wereldoorlog uitgebreid en opgesplitst in twee woningen met als huidige adres Monseigneur den Dubbeldenstraat 32 en 34, waarvan linksonder een foto en rechts een recente streetview:

23

Overzicht bewoners

Prins Hendrikstraat 20
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A320a 1911-1911 Adrianus Johannes Eijsbouts Asten 13-03-1878 Johanna Petronella Sengers Asten 26-09-1883 28-07-1911
A320a 1912-1920 Adrianus Johannes Eijsbouts Asten 13-03-1878 Anna Wilhelmina van der Schoot Ammerzoden 26-07-1885
A389 1920-1922 Adrianus Johannes Eijsbouts Asten 13-03-1878 Anna Wilhelmina van der Schoot Ammerzoden 26-07-1885 naar Julianastraat
A389 1922-1930 Meinse Bloemen Sneek 04-11-1886 met zus en nicht naar Veldhoven
20 1930-1938 Cornelis Marinus van Ojen Zeist 06-02-1899 Rosina Maria Colee Utrecht 19-11-1897 naar Eindhoven
20 1938 Peter Verberne Asten 23-12-1856 met zuster Maria Verberne

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 11 mei 2024, 18:58:19

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen