logo

De Vonder Homepagina


Monseigneur den Dubbeldenstraat 35

Het bouwland met in 1832 kadasternummer G632 wordt in 1846 opgesplitst in G990 en G991. Op bouwland G991 wordt rond 1902 een huis gebouwd door Henricus Martinus Vorstermans, geboren te Meerlo op 29-04-1860 als zoon van akkerknecht Peter Gerard Vorstermans en Maria Anna Knapstein. Hij is op 13-04-1883 te Heeswijk getrouwd met Henrica van den Hoogenhof, geboren te Dinther op 16-05-1853 als dochter van stoelendraaier Willem van den Hoogenhof en Hendrien van de Ven. Zij is sinds 04-05-1882 weduwe van klompenmaker Johannes Keetels, geboren te Vlijmen op 07-12-1851 als zoon van klompenmaker Theodorus Keetels en landbouwster Helena van der Linden, met wie zij op 30-06-1877 te Dinther getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 komen zij vanuit de Emmastraat (zie Voormalig huis G798) in het huis met huizingnummer A279c wonen:

01

Henricus Martinus Vorstermans was van beroep eerst meestermetselaar en heeft na de bouw van de nieuwe kerk in Heeswijk ook als opzichter gewerkt bij de bouw van de Heilige Maria Presentatiekerk in Asten. Dat was de reden waarom zij eind 19e eeuw verhuisd zijn van Heeswijk via Swalmen en Maasbree naar Asten.

Hieronder een foto van rond 1900 van het gezin met op de achterste rij in dezelfde kledij staan Johanna Theodora (Doortje), Hendrika (Drika) en Helena (Lena, later zuster Devota) Keetels en op de voorste rij van links naar rechts: Gerardus Vincentius (Gerrit), Maria Anna (Marie, later zuster Elmira), vader Henricus Martinus (Hendrik) Vorstermans, Johannes Ludovicus (Johan), Lucia Cunera (Lucie), moeder Henrica van den Hoogenhof met Johanna Maria Antonia (Jo) en Wilhelmus Linus (Willem) Vorstermans.

02

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-04-1908 de mededeling dat Henricus Martinus Vorstermans en Henrica van den Hoogenhof hun zilveren bruiloft gaan vieren:

03

In het bovengenoemde artikel wordt hun oudste zoon Gerardus Vincentius Vorstermans, geboren te Heeswijk op 19-07-1889 nog genoemd met betrekking tot het behalen van zijn diploma als onderwijzer. Hij werd nog onderwijzer in Asten evenals zijn broer Johannes Ludovicus Vorstermans, geboren te Heeswijk op 12-02-1891 (zie Voormalige school G875), waarbij laatstgenoemde hoofd der school in Heusden werd (zie Vorstermansplein 10).

Hun oudste dochter Maria Anna Vorstermans, geboren te Heeswijk op 21-09-1884, vertrekt op 17-09-1903 naar het klooster van de zusters Franciscanessen in Heijthuijsen. Zij gaat verder door het leven als zuster Elmira en is rond 1924 hoofd van de bewaarschool in Bergh Azewijn, zoals te lezen is in het Jaarboek van het Onderwijs en de Opvoeding der RK Jeugd in Nederland en Koloniën, Jaargang 13, 1924:

Maria Anna Vorstermans werkt als zuster Elmira van 1926 tot 1935 als wijkverpleegster in Nederweert en voor het Groene Kruis in Noord-Limburg. Linksonder in de Limburger Koerier van 13-04-1932 haar 25-jarige kloosterfeest, daaronder in de Limburger Koerier van 19-08-1935 haar afscheid in Nederweert en rechtsonder haar taken voor het Groene Kruis in de Nieuwe Venloosche Courant van 12-03-1938:

Maria Anna Vorstermans is vanuit Schinveld nog verhuisd naar het Franciscanessen klooster aan de Gasthuisstraat 16 in Oldenzaal, zoals te lezen is in de Twentsche courant van 27-08-1937:

Zuster Elmira (Maria Anna Vorstermans) woonde daarna in het missiepensionaat Clara van de zusters Franciscanessen in Silvolde en is aldaar in 1967 overleden.

Ook over de periode 1910-1920 wonen Henricus Martinus Vorstermans en Henrica van den Hoogenhof met hun kinderen in het huis met dan huizingnummer A320:

04

Henricus Martinus Vorstermans wordt hierboven bouwkundige genoemd en heeft in de periode rond 1920 verscheidene huizen in Asten, waaronder de sociale woningen aan de Ommelscheweg en de huidige Kerkstraat en de school en kerk van Heusden ontworpen.

Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-05-1910 is Henricus Martinus Vorstermans ook betrokken bij de verbouwing van het klooster van de Fransche zusters:

05

De krant de Zuid-Willemsvaart van 09-06-1915 meldt dat Henricus Martinus Vorstermans ook een boerderij in de huidige Hoekstraat heeft ontworpen:

06

Hetzelfde geldt voor een school in Leenderstrijp aldus het Eindhovensch dagblad van 11-01-1916:

07

Henrica van den Hoogenhof is op 07-07-1916 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

08 09

De Bredasche courant van 19-05-1919 meldt Henricus Martinus Vorstermans als bouwkundige voor het bouwen van zes arbeiderswoningen in de huidige Kerkstraat:

10

In de nieuwe Venloosche courant van 05-10-1918 de aanbesteding voor de bouw van een school in Heusden naar een ontwerp van Henricus Martinus Vorstermans:

11

Henricus Martinus Vorstermans is op 12-11-1919 te Rotterdam hertrouwd met Elisabeth Maria Josepha van den Anker, geboren op 07-09-1867 te Rotterdam als dochter van Johannes Antonius van den Anker en Maria Kwant en weduwe van Petrus Cornelis Goosen. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-03-1920 zet Henricus Martinus Vorstermans zijn huis te koop:

12

Zij vertrekken eind maart 1920 naar Oss. Henricus Martinus Vorstermans is op 28-05-1934 te 's-Hertogenbosch overleden en Elisabeth Maria Josepha van den Anker is op 03-11-1938 te Rotterdam overleden. Hieronder de overlijdensakte van Henricus Martinus Vorstermans:

Vanuit A246 in de toenmalige Fabriekstraat komt in het huis wonen Johannes Gerardus Sengers, geboren te Asten op 15-06-1876 als zoon van Antonius Dominicus Sengers en Johanna Antonia van den Eijnden. Hij is als fabrikant op 26-05-1909 te Asten getrouwd met Maria Geertruda Francisca ten Haaf, geboren te Asten op 26-02-1880 als dochter van Antonius Franciscus ten Haaf en Grada Josina Winterink. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A388:

13

Zij vertrekken in oktober 1924 naar Someren en het huis wordt verkocht aan Antonius Franciscus Berkers, die het aan derden verhuurt. De nieuwe bewoner van het huis is Godefridus Loomans, geboren te Asten op 12-07-1881 als zoon van Adrianus Loomans en Petronella Stevens (zie Wolfsberg 62). Hij is als veehandelaar op 20-05-1924 te Gemert getrouwd met Antonia Stukstette, geboren op 04-07-1888 te Gemert als dochter van Hendrikus Stukstette en Petronella Swinters. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-06-1924 de mededeling over hun huwelijk:

14

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A388:

15

Zij verhuizen rond 1927 via A128a naar A330a (zie Kerkstraat 22) en in het huis komt wonen Mathias Adrianus (Mathieu) Berkers, geboren te Asten op 26-12-1897 als zoon van Antonie Francis Berkers en Johanna Maria van den Eijnden. Hij is als timmerman en aannemer op 19-07-1927 te Someren getrouwd met Francisca Berkers, geboren te Someren op 21-06-1901 als dochter van Johannes Berkers en Petronella Smits. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij vanaf 1927 in het huis met huizingnummer A388, ook bekend staand als Prins Hendrikstraat 25:

16

Hieronder een foto gemaakt rond 1930 van destijds de Nieuwe Kerkstraat met rechts het door Henricus Martinus Vorstermans ontworpen huis:

17

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Prins Hendrikstraat 25:

18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-05-1934 en van 30-05-1941 de geboortes van dochter Maria en zoon Gerardus:

19 20

Mathias Adrianus (Mathieu) Berkers is op 15-06-1969 te Asten overleden en Francisca Berkers is te Asten op 10-11-1985 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

21 22 23

De familie Berkers is in de Tweede Wereldoorlog verhuisd en op basis van onderstaande advertenties maken we op dat in het huis heeft gewoond Mathijs (Ties) van den Heuvel, geboren op 20-02-1906 te Asten als zoon van Johannes van den Heuvel en Johanna van den Eijnden  (zie Voormalig huis G524). Hij is als bakker te Lierop op 21-02-1933 getrouwd met Louiza Antonia (Tonia) van Wilderen, geboren op 27-10-1905 te Someren als dochter van Johannes van Wilderen en Hendrika Engelen. In het Peelbelang van 17-03-1945 wordt naar een dienstbode gevraagd en rechts wordt in het Peelbelang van 24-03-1945 een verloren vulpenhouder gezocht en worden schoenen te ruil aangeboden:

24 25

Zij hebben vermoedelijk enige tijd in het huis gewoond, omdat hun woonhuis met bakkerij aan de Molenstraat door oorlogsschade is getroffen. Lateren keren zij weer naar de Molenstraat terug.

Het uit rond 1900 stammende huis dat, later kadasternummer G2717 krijgt, bestaat nog steeds en hieronder een streetview van het huis aan de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat 35:

26

Overzicht bewoners

Prins Hendrikstraat 25
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A279c 1902-1910 Henricus Martinus Vorstermans Meerlo 29-04-1860 Henrica van den Hoogenhof Dinther 16-05-1853
A320 1910-1916 Henricus Martinus Vorstermans Meerlo 29-04-1860 Henrica van den Hoogenhof Dinther 16-05-1853 07-07-1916
A320 1916-1920 Henricus Martinus Vorstermans Meerlo 29-04-1860 Elisabeth van den Anker Rotterdam 07-09-1867 naar Oss
A388 1920-1924 Johannes Gerardus Sengers Asten 15-06-1876 Maria Geertruida ten Haaf Asten 26-02-1880 naar Someren
A388 1924-1927 Godefridus Loomans Asten 12-07-1881 Antonia Stukstette Gemert 04-07-1888 naar A128a
A388 1927-1930 Mathias Adrianus Berkers Asten 26-12-1897 Francisca Berkers Someren 21-06-1901
25 1930-1938 Mathias Adrianus Berkers Asten 26-12-1897 Francisca Berkers Someren 21-06-1901

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 18 februari 2024, 12:39:53

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen