logo

De Vonder Homepagina


Monseigneur den Dubbeldenstraat 38

Bij de verpondingen van 1737 staat een huis in het Bergsland op naam van Gerrit van Riet, die dat als collecteur van de verpondingen had gekocht van Jan Aarts:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 200:
Gerrit van Riet.
Een huijske en hoff int Bergsland 1 lopense.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 143; 17-03-1738:
Vorster Gerrit van Riet, executeert, namens Lambert van den Boomen, als collecteur der koningsbede, 17-09-1735 tot 16-09-1736, van Jan Aarts een huiske en hof in 't Bergsland, ene zijde de gemeente, andere zijde Cotshausen, ene einde de geabandonneerde goederen van Jacob Baassen, andere einde Jan van Geldrop. Koper Gerrit van Riet, koopsom ƒ 6,-.

Het huizenquohier over de periode 1736-1751 meldt het volgende over dit huis:

Jaar Eigenaar nummer 40 Dorp Bewoners nummer 40 Dorp
1736 Pieter de Cock Aarts
1741 Gerrit van Riet Jan Kerkhofs
1746 Hendrik Canters Hendrik Canters
1751 Hendrik Canters cum suis een ledigh leegend huijske

Over bewoner Jan Kerkhofs is meer te vinden bij een ander huis in het dorp (zie Voormalig huis G470).

Volgens de verpondingen van 1754 is het huis daarna door de gemeente opgekocht, heeft het bij executie niets opgebracht en is daarna opnieuw opgebouwd:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 239 verso:
De gemeente also 14-02-1752 bij executie voor de lasten
Sijn ten beurde gebragt en niet moge gelden.
Nummer 40 huis, huijske is afgebroken en weder opgetimmert, 1 copse.

Het huis is daarna in handen gekomen van Petrus Jan Peeters Aarts, geboren te Asten op 18-05-1711 als zoon van Johannes Peeters Aarts en Wilhelma Tyssen. Hij is op 05-02-1741 te Lierop getrouwd met Joanna Antonius van Veght, geboren rond 1715:

Inierunt matrimonium Petrus Peters ex Asten et Joanna Anthonius van Veght; testes Theodorus van Veght et Petrus Vlemix.

Getrouwd zijn Petrus Peters uit Asten en Joanna Anthonius van Veght; getuigen Theodorus van Veght en Petrus Vlemix.

01

Het gezin van Petrus Jan Peeters Aarts en Joanna Antonius van Veght:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 18-07-1741 Kind Asten ±1741
2 Helena Asten 11-07-1743 Asten 25-06-1769
Antonius Meulenberg
Asten 17-09-1801 zie Voormalig huis G601
3 Johannes Asten 27-07-1745 Soldaat
4 Petrus Asten 17-05-1747 Soldaat
5 Theodorus Asten 18-12-1751 Kind Asten ±1751
6 Andreas Asten 28-05-1754 Wintelre 28-06-1789
Petronella Joannes Beerens
Wintelre 29-05-1794
7 Antonius Asten 13-07-1758 Kind Asten ±1758

Joanna Antonius van Veght 19-07-1761 te Asten overleden en Petrus Jan Peeters Aarts is te Asten op 03-01-1763 overleden. In het huizenquohier van Asten over de periode 1756-1766 staat het huis op naam van Peter Jan Aarts en na hun overlijden op naam van de kinderen, die het aan derden verhuren:

Jaar Eigenaar nummer 40 Dorp Bewoners nummer 40 Dorp
1756 Peter Jan Aarts Peter Jan Aarts
1761 Peter Jan Aarts Peter Jan Aarts
1766 kinderen Peter Jan Aarts Goort Jan Geven

Zonen Jan en Peter Aarts en schoonzoon Antoni Meulenberg worden als soldaat in het archief nog genoemd

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 57 verso; 20-03-1769:
Jan Aarts, soldaat onder het tweede bataillon van de Luitenant Generaal de Villegas, Peter Aarts, Helena Aarts en Andries Aarts, zijnde broers en zuster. Zij verkopen aan Jan Canters een huiske, int Bergsland, aant Dorp 1 copse. Door hun ouders getimmerd op een huisplaats die voor de lasten was blijven liggen en met een akker door de oude regenten voor de lasten aan die ouders gelaten en alzo vele jaren als eygen goet bezeten; land 4 lopense. Verponding ƒ 2-19-6. Koopsom ƒ 40,-.
Marge: Jan Aarts, Peter Aarts, Antoni Meulenberg getrouwd met Helena Aarts en Andries Aarts zijn betaald ƒ 40,- op 19-03-1770.

Bewoner Godefridus Joannis (Goort Jan) Geven is geboren te Stiphout op 01-08-1730 als zoon van Joannes Geven en Joanna Jan Hendrix. Hij is op 08-08-1762 te Mierlo getrouwd met Hendrina Adriani Hoefnagels, geboren te Asten op 29-03-1736 als dochter van Adrianus Jan Hoefnagels en Maria Graets (zie Voormalig huis G663).

1762, 25 julii; contraxerunt sponsalia Godefridus Jois Geve et Henrica Hoefnagels coram me et Henrica Vleminghs et Adriano Vleminghs testibus.
1762, 8 aug; contraxerunt matrimonio Godefridus Jois Geve et Henrica Hoefnagels coram me et Joanne Veraude et Lucia van Bussel testibus.

25 juli 1762; ondertrouwcontract van Godefridus Jois Geve en Henrica Hoefnagels voor mij en getuigen Henrica Vleminghs en Adriano Vleminghs.
8 augustus 1762; huwelijkscontract van Godefridus Jois Geve en Henrica Hoefnagels voor mij en getuigen Joanne Veraude et Lucia van Bussel.

Het gezin van Godefridus Joannis Geven en Hendrina Adriani Hoefnagels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 11-08-1764 Kind Asten ±1764
2 Gerardus Asten 02-02-1766 Kind Asten 01-10-1781
3 Anna Maria Asten 10-11-1767 Asten 26-02-1797
Peeter Jan Peeters
Asten 01-05-1810 zoon Piet en dochter Anna Maria
zie Voormalig huis G474
4 Elisabeth Asten 01-01-1770 Someren 01-11-1801
Antonius Michael van Tongerlo
Asten 27-11-1832 zie Voormalig huis G846
5 Johannes Asten 07-10-1772 Asten 31-01-1796
Catharina Petri Hendriks
Asten 22-03-1841 zie Emmastraat 31
6 Johanna Asten 15-06-1775 Asten 04-11-1804
Arnoldus Joannis Gragtmans
Asten 21-01-1858 zie Voormalig huis G682

Godefridus Joannis Geven koopt samen met zijn zwager Gerrit Adriaan Hoefnagels huis, land en inboedel van zijn schoonouders in ruil voor hun onderhoud: 

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 140 verso; 31-03-1764:
Adriaan Hoefnagels getrouwd met Elisabet Claus verkoopt aan zijn kinderen Gerrit Hoefnagels en Goort Jan Geven getrouwd met Hendrien Hoefnagels een huiske waar zij in wonen naast de kinderen Jan Verreyt en Jan van Riet; land 2 lopense naast Mattijs van Bussel en de kinderen Jan Verberne; huisplaats 1⁄2 lopense naast de weduwe Andries Verreyt en de weduwe Hendrik Verberne. Koopsom ƒ 25,-. Verder worden alle goederen overgegeven die zij bezitten, onder conditie, dat ze gedurende hun verdere leven worden onderhouden.

Godefridus Joannis Geven heeft een schuld aan de kinderen van Peter Jan Aerts en dat betreft waarschijnlijk achterstallige huur:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 11-12-1769:
Antony Molenberg in garnizoen te Namen, Peter Aerts, te Asten en Jan Aerts in garnizoen te Heusden aanleggers contra Goort Jan Geven, gedaagde. Gedaagde is sinds 04-03-1768, aan de aanleggers, als erfgenamen van Peter  Aarts, schuldig ƒ 21,-. Met belofte deze, op 6 maart daaropvolgende, terug te betalen. Tot nu toe is hij in gebreke gebleven.

Godefridus Joannis Geven koopt een huis op het Bergsland, waarvan kadastraal echter niets bekend is:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 113; 05-04-1785:
Dirk van der Weerden, aan Vosselen, verkoopt aan Goort Geven huis, stal, schuur, hof en aangelag in het Bergslant 1⁄2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde het volgende perceel; huisplaats en akker aan vorige koop 4 lopense, enezijde en einde de weg en straat, andere zijde de vorige koop. Verkoper aangekomen bij transport de dato 10-11-1784 van Helena Loomans, weduwe Jan van den Boer, te Woensel geassisteerd met haar schoonzoon, Jan Timmermans, smid, de goederen haar aangekomen van haar ouders deling de dato 06-07-1784.  Koopsom ƒ 230,- waarvan ƒ 130,- à 3%.

Godefridus Joannis Geven is op 09-06-1795 te Asten overleden en dochter Maria wordt nog verdacht van diefstal:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 137 verso; 01-06-1802:
Johannes van Gog en Maria Dirk Peels, zijn vrouw, te Liessel, hier present, ter goeder naam en faam, verklaren ter instantie van het Officie:
Maria Dirk Peels verklaart dat vrijdag, 14 mei laatstleden, circa 4 uur na de middag, wanneer de koeien kuierden door haar is ontmoet seker vrouwspersoon bij haar onbekent. Circa 30 à 50 treden van haar huys, gaende gemelde vrouwspersoon den regten weg na Deurne heen op.
Johannes van Gog verklaart dat hij ten dage en tijde voorschreven, circa 50 treden van zijn huis aardappelen zettende, gezien heeft dat zeeker vrouwspersoon bij hem, in en ook uit het huis gegaan is. Dat hij, comparant, daarna in huis gekomen zijnde aan zijn vrouw, welke van de koeien thuis gekomen was, gevraagd heeft wat voor vrouwspersoon er in huis geweest was, waarop zijn vrouw antwoordde: "Niemand gezien te hebben en ook daarvan niets te weten". Dat zij, comparanten, toen kwade gedachten kregen dat er iemand in hun huis was geweest. Zij hebben daarop hun huis nagezien en bevonden dat er weg was: een halve manshalsdoek geel geblomt met een rood geblomt randje, een vrouwenrok, blauw gestreept, zijnde aan de rechterzijde van onder circa een hand breed van de onderkant met blauw gestopt, alwaar eertijds gesengt was  geweest en sijnde gemelde rock, het onderste boven geset en de snijersgaaten eertijds van boven en nu door de keering van onder toegenaayt, een paar kinderkousen, grauw, in de gewrichten en aan de hiel gestopt met  grauwe lappen van de rok van de eerste comparant welke hij thans aan heeft en dat gemelde kousen en rok, door de drossard bij het passeren dezes, aan hen is vertoond zijnde dezelfde. Zij verklaren dat het hun goed is en uit hun huis is ontvreemd geworden. Zij bevestigen een en ander onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 144 verso; 02-06-1802:
Maria van Bijstervelt getrouwd met Dirk Peter Martens, te Liessel, ter goeder naam en faam, verklaart ter instantie van het Officie. Dat zij, op vrijdag, 14 mei laatstleden, rond 4 à 5 uur, te Liessel heeft gezien, Maria Goort Geven (alias Goort Papen), wonende te Asten, welke haar welbekend is. Deze heeft haar gevraagd waar de koeymeester woonde, waarop zij, comparante, aan Maria Goort Geven dit gewezen heeft en is gemelde persoon toen weg gegaan. Zij bevestigd een en ander onder eede.

Hendrina Adriani Hoefnagels 21-03-1814 te Asten overleden en hieronder haar overlijdensakte:.

Johannes Aarts, geboren te Asten op 27-07-1745 als zoon van eigenaar Petrus Jan Peeters Aarts en Joanna Antonius van Veght is soldaat en is met verlof in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 151; 15-03-1769:
Jan Aarts, soldaat onder het tweede bataillon van de Lieutenant Generaal de Villegas, in de compagnie van Capiteyn der Roques alhier lange tijd met verlof geweest. Hij is, tussen 27 en 28 september 1768, rond 12 uur, geweest op straat, omtrent het Martveld, wanneer de nachtroeper, Jan Sabel, rondging. Hij heeft daar ook gezien Willem Willemke van den Eerenbeemt, alsmede een persoon die schutter is geweest te Bakel en ook in dienst geweest zijnde, genaamd, zoals hij nu weet, Bastiaan Biesebos van Roosevelt, uit Bakel. Door een van de twee personen is geroepen: "Daar komt het meel van Someren". Enige tijd later, staande bij het huis van Nol Smits, heeft hij gezien dat Bastiaan Biesebos van Roosevelt uit de schuur van Francis van de Loverbosch is gekomen met een stok en daarmee naar Jan Sabel heeft geslagen. Later heeft Bastiaan hem dit ook nog verteld. Een en ander wordt onder eede bevestigd.

In 1769 wordt het huis verkocht aan Jan Canters:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 57 verso; 20-03-1769:
Jan Aarts, soldaat onder het tweede bataillon van de Luitenant Generaal de Villegas, Peter Aarts, Helena Aarts en Andries Aarts, zijnde broers en zuster. Zij verkopen aan Jan Canters een huiske, int Bergsland, aant Dorp 1 copse. Door hun ouders getimmerd op een huisplaats die voor de lasten was blijven liggen en met een akker door de oude regenten voor de lasten aan die ouders gelaten en alzo vele jaren als eygen goet bezeten, ene zijde Goort Lomans, andere zijde Hendrik Blommers; land 4 lopense, ene zijde Peter Jelisse, andere zijde Mevrouw Cotshausen. Verponding ƒ 2-19-6. Koopsom ƒ 40,-. Marge: Jan Aarts, Peter Aarts, Antoni Meulenberg getrouwd met Helena Aarts en Andries Aarts zijn betaald ƒ 40,-, de dato 19-03-1770.

De verpondingen van 1769 vatten de bewoningsgeschiedenis tot dusver nog even samen:

Verpondingen 1769 XIVd-64 folio 247:
Jan Canters bij transport 21-03-1769.
De gemeente voor de lasten, 14-02-1752 geexecuteert en niets opgebracht.
Nummer 40 huijsplaats alwaar nu een nieuw huijske getimmert is.

Johannes Hendrik Canters is geboren te Asten op 11-04-1740 als zoon van Henricus Joannes Canters en Maria Anthonis. Hij is op 14-04-1760 te Weert getrouwd met Barbara Vogels, geboren te Woensel op 20-10-1736 als dochter van Petrus Vogels en Margarita Stulte:

02

Het gezin van Johannes Hendrik Canters en Barbara Vogels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Weert 30-01-1761 Kind Weert 16-02-1761
2 Maria Weert 04-08-1763 Asten 22-01-1792
Johannes Aalbert Rooijmans
Asten 25-02-1822
3 Johanna Weert 27-11-1765
4 Margarita Asten 02-12-1767
5 Petrus Asten 13-09-1769

Johannes Hendrik Canters is op 21-09-1769 te Asten overleden en Barbara Vogels is op 02-12-1770 hertrouwd met Wilhelmus van den Eventuijn, geboren te Helmond op 03-10-1717 als zoon van Matheus van den Eventuijn en Anna Berckers.

Wilhelmus van den Eventuijn is sinds 12-05-1770 weduwnaar van Wilhelmina Manders, geboren te Bakel op 24-02-1733 als dochter van Joachimus Manders en Allegonda, met wie hij op 01-04-1758 te Helmond getrouwd was. Zij hadden samen drie kinderen: Joanna en Judocus, geboren te Helmond op 13-06-1759 en Thomas, geboren te Helmond op 29-07-1763.

Hij was eerder sinds 24-11-1757 weduwnaar van Jennemieke van Mierlo, geboren te Helmond op 24-01-1723 als dochter van Petrus van Mierlo en Maria Reijnders, met wie hij op 03-10-1756 te Helmond getrouwd was. Zij hadden een dochter Joanna, geboren te Helmond op 16-11-1757.

Daarvoor was Wilhelmus van den Eventuijn sinds 26-01-1756 weduwnaar van Jenneke Francisci Corstiaens van de Vijfeijken, geboren te Aarle Rixtel op 07-10-1712 als dochter van Franciscus Corstiaens en Catharina van de Couenbergh, met wie hij op 24-11-1743 te Aarle Rixtel getrouwd was. Zij hadden samen zeven kinderen: Catharina, geboren te Aarle op 03-01-1744; Helena, geboren te Helmond op 12-03-1745; Catharina, geboren te Helmond op 10-10-1746; Jacobus Franciscus, geboren te Helmond op 16-10-1748; Nicolaas, geboren te Helmond op 28-06-1750; Mattheus, geboren te Helmond op 10-09-1751 en Jacobus, geboren te Helmond op 04-01-1754.

Het huwelijk van Wilhelmus van den Eventuijn met Barbara Vogels:

03

Het gezin van Barbara Vogels en Wilhelmus van den Eventuijn:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 12-10-1771

Barbara Vogels is op 23-03-1772 te Asten overleden en de kinderen van Johannes Hendrik Canters en Barbara Vogels hebben recht op 3⁄4e deel van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 87; 07-09-1772:
Gezien het verzoek van Antoni Canters, te Weert, Pieter Vogels, te Weert alsmede de verdere vrienden van de onmondige kinderen van wijlen Jan Canters en Barbara Vogels met name Maria, Johanna en Margrieta. Waarvan Maria is bij de zuster van Jan Canters, te Stiphout, Johanna bij Antoni Canters, broeder van Jan Canters en Margrieta bij Pieter Vogels, broeder van de moeder. Barbara Vogels, hertrouwd met Willem van den Eventuyn, is vorig jaar overleden. De voornoemde vrienden hebben de kinderen opgenomen om deze buiten kosten van den Armen te onderhouden en op te voeden. De ouders hebben echter nagelaten een huiske, hof en land in het Bergsland 5 lopense, waarvan 1⁄4e deel toekomt aan Willem van den Eventuyn en 3⁄4e deel aan de kinderen, belast met ƒ 20,-. Zij verzoeken te mogen verkopen. Naschrift: Fiat.

Wilhelmus van den Eventuijn is nog op op 06-11-1773 te Asten hertrouwd met Jennemaria Henrici Dekkers, geboren te Beek en Donk op 13-07-1716 als dochter van Henricus Deckers en Petronella Celen en weduwe van Francis Slaats (zie Voormalig huis B93).

Het 3⁄4e deel van het huis wordt verkocht aan Gerrit van Hugten:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 213 verso; 20-10-1772:
Antoni Canters en Peter Vogels, te Weert, als naaste vrienden van Maria, Johanna en Margrieta, onmondige kinderen van Jan Canters en Barbara Vogels. Zij verkopen aan Gerrit van Hugten 3⁄4e deel onverdeeld in een huiske en hof int Bergsland ½ lopense, ene zijde de volgende koop, andere zijde Goort Lomans, ene einde Hendrik Blommers; land bij het voorschreven huiske 4 lopense, ene zijde Peter Jelisse, andere zijde Mevrouw Cotshausen. Koopsom ƒ 48,-.

Gerardus Jacobs (Gerrit) van Heugten is geboren te Asten op 16-02-1717 als zoon van Jacobus Joosten van Heugten en Johanna Gerarts (zie Voormalig huis E1035). Hij is op 12-02-1741 te Asten getrouwd met Maria Martens van Deurne, geboren te Asten op 04-10-1711 als dochter van Martinus van Deurse en Jenneke Jansen (zie Voormalig huis G491). Maria Martens van Deurne is op 27-10-1747 te Asten overleden en Gerardus Jacobs van Heugten is te Asten op 08-11-1750 hertrouwd met Wilhelmina Hendrik Jansen, geboren te Asten op 12-03-1723 als dochter van Henricus Janse en Petronella Janse (zie Stegen 58):

04

De gezinnen van Gerardus Jacobs (Gerrit) van Heugten met Maria Martens van Deurne en met Wilhelmina Hendrik Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria* Asten 29-10-1740 Asten 17-01-1768
Andreas Henrici Walraven
Asten 17-01-1820 zie Voormalig huis B700
2 Catharina Asten 28-10-1742 Kind Asten 04-11-1747
3 Martinus Asten 11-11-1744 Weert 20-05-1770
Petronilla Weekers
Someren 14-01-1787
Hendrica Joannis van Bree
Asten 09-05-1796
4 Maria Asten 15-08-1747 Kind Asten 02-04-1755
5 Jacoba** Asten 26-10-1751 Asten 18-10-1788
Wilhelmus Johannes Muyen
Asten 18-12-1801 zie Voormalig huis E65
6 Petrus** Asten 27-11-1753 Weert 19-11-1781
Helena Doemen
Weert 22-03-1829
7 Johannes** Asten 11-11-1756
8 Wilhelmina** Asten 10-11-1759
9 Henrica** Asten 25-09-1762

* onwettig kind geboren voor het huwelijk
** kinderen uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk moet Gerardus Jacobs (Gerrit) van Heugten huwelijkse voorwaarden opstellen:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 30; 24-10-1750:
Gerrit Jacobs van Hugten, weduwnaar Maria Marten van Deursen, bruidegom ter eenre en Willemyn Hendrik Jansen meerderjarige jonge dochter, te Lierop, bruid geassisteerd met haar broeder, Jan Hendrik Jansen ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden.
Zij brengen beiden de goederen in die zij bezitten en nog te verwachten hebben. De eerste comparant moet een staat en inventaris formeren ten behoeve van Marten, Catarina en Jenneke, de kinderen van hem en wijlen zijn vrouw. Hij verklaart geen goederen te hebben omdat deze, op 20-12-1747, tot betaling van zijn schulden zijn verkocht. Hij gebruikt de goederen van zijn moeder. Indien kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden en in leven blijven zullen  deze een zijn met de voorkinderen. Als de bruidegom voor de bruid komt te overlijden dan zal de bruid de voorkinderen opvoeden alsof het de hare waren. 

Gerardus Jacobs (Gerrit) van Heugten woonde op verschillende adressen in Asten waar hij een huis huurde en Wilhelmina Hendrik Jansen is vermoedelijk op 10-02-1772 te Asten overleden. Hij verkoopt dit huis aan Christoffel Milter, echter de verkoop wordt teniet gedaan door zijn zoon Martinus:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 223.1 verso; 17-03-1773:
Gerrit van Hugten verkoopt aan Christoffel Milter 3⁄4e deel onverdeeld in huiske en hof in het Bergslant geheel ½ lopense, ene zijde de volgende koop, andere zijde Goort Lomans, ene einde Hendrik Blommers; land bij het huiske 4 lopense, ene zijde Peter Jelisse, andere zijde Cotshausen. Verkoper aangekomen bij transport de dato 20-10-1772. Koopsom ƒ 70,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 224.1 verso; 20-03-1773:
Marten van Hugten, te Weert, vernadert de koop gedaan door Christoffel Milter te weten 3⁄4e deel onverdeeld in huiske en hof in het Bergslant geheel ½ lopense, ene zijde de volgende koop, andere zijde Goort Lomans, ene einde Hendrik Blommers; land bij het huiske 4 lopense, ene zijde Peter Jelisse, andere zijde Cotshausen. Koopsom ƒ 70,-.

Gerardus Jacobs (Gerrit) van Heugten koopt nog een stuk bos en hei op de Leensel van de Heren van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 48; 05-04-1774:
Cornelis van Hombroek en Cornelis Melchior van Nievervaart geven machtiging aan Jacobus Losecaat om de verkoop van de helft van het bos of heiveld aan de Leensel te doen plaatsvinden.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 46 verso; 06-05-1774:
Jacobus Losecaat, als lasthebber van de Heren van Asten, verkoopt aan Gerrit van Hugten de ene zijde of helft van het bos of heiveld aan de Leensel. De wederhelft hoort toe aan Arnoldus van Gemert. Strekkende deze helft nevens erve Peter Joost van Hugten en anderen en de andere zijde Arnoldus van Gemert of voorschreven wederhelft met de hele laan en sloot, welke sloot, na welgevallen kan opmaken en moet Arnoldus van Gemert door zijn erve een open sloot houden waardoor het water kan afvoeren. Koopsom: ƒ 250,-. Vrijstelling van rente de eerste zeven jaar. En vrijdom van tienden op alle vruchten die de eerstkomende tien jaar op de verkochte gronden gewonnen zullen worden. Het voorschreven bos of hei is verkocht als een achterleen van deze heerlijkheid.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 267; 06-05-1774:
Gerrit van Hugten, te Heusden, is schuldig aan Mattijs Bogaarts, te Helmond ƒ 300,- à 3,5%. Borgen zijn Peter en Jan van Hugten, op Leensel en op Rinkvelt.

Gerardus Jacobs (Gerrit) van Heugten heeft nog meer schulden en ook nog een achterstand in de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 316; 14-02-1775:
Gerrit van Hugten, aan de Leensel, is schuldig aan Jan Frans Timmermans ƒ 200,- à 3%. Borgen zijn Jan van Hugten, op het Rinkvelt en Joost van Hugten, op de Wolfsberg.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 54; 17-02-1775:
Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Philip de Rooy, collecteur van 's landsverpondingen over 1772 en 1773, legt beslag op de vaste goederen van Gerrit van Hugten 3⁄4e deel nu Marten van  Hugten en Willem van den Eventuyn 1⁄4e deel tot verhaal van een restant verponding 1773 ƒ 2-19-6.

Het overige 1⁄4e deel van het huis is eigendom van Wilhelmus van den Eventuijn en hij is te Asten op 20-11-1773 hertrouwd met Johanna Maria Henrici Deckers, geboren te Beek en Donk op 13-07-1716 als dochter van Henricus Deckers en Petronella Celen. Zij is sinds 11-08-1768 weduwe van Franciscus Antoni Slaats, geboren te Asten op 11-12-1720 als zoon van Antonius Slaets en Margareta Jansen (zie Voormalig huis A267), met wie zij rond 1742 getrouwd was. Voor dit huwelijk moet een staat en inventaris worden opgemaakt en er worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 22; 06-11-1773:
Staat en inventaris opgemaakt door Jennemie Deckers, weduwe Francis Slaats ten behoeve van haar onmondige kinderen, Johannes, Peternel en Margo. Zij wil hertrouwen met Willem van den Eventuyn.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag en een akkerke daaraan 44 roeden, ene zijde Huybert van der Laak, andere zijde het volgende perceel, ene einde de weg; den Conijnsacker 2 lopense; Nieuwe Erve 4 lopense.
Roerende goederen: een melkkoe, vier jaar, een maal, drie jaar, een bedstee of koets, een kast, een kist, vier stoelen, vijf tinnen schotels, landbouwgereedschap enzovoorts.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 23 verso; 06-11-1773:
Willem van den Eventuyn getrouwd geweest met Barbara Vogels wil hertrouwen met Jennemie Deckers getrouwd geweest met Francis Slaats, geassisteerd met Johannes Slaats, haar zoon. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Beiden brengen zij in hetgeen zij hebben bezeten, zie zijn inventaris Helmond de dato 18-09-1756. In zijn weduwnaarstaat is hem aangekomen een gedeelte in een huiske, hof en land, gelegen te Asten. Zie haar inventaris de dato 06-11-1773. Alles blijft aan de langstlevende gedurende zijn of haar leven en dan komen de goederen van de bruidegom aan zijn kinderen en de goederen van de bruid aan haar kinderen. Doch als de bruidegom de langstlevende mocht wezen en de kinderen van de bruid aan hem, gedurende zijn leven, de goederen niet willen laten bezitten zal alsdan en anders niet, zijn deel naar rechten competeren of delen. En al hetgene, zij comparanten, ontvangen, zal na de dood van de langstlevende komen aan de kinderen, ieder voor de helft.

Voor het opstellen van deze akten moet Wilhelmus van den Eventuijn nog betalen:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 4; 02-05-1774:
Den drost, aanlegger contra Willem van den Eventuyn, gedaagde. Betaling van ƒ 7-4-0 van salaris betreffende het passeren van inventaris en huwelijksvoorwaarden de dato 06-11-1773.

Vanwege achterstand op de verpondingen wordt er beslag gelegd op de huizen van Martinus van Heugten en Wilhelmus van den Eventuijn:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 54; 17-02-1775:
Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Philip de Rooy, collecteur van 's lands verpondingen over 1772 en 1773, legt beslag op de vaste goederen van Gerrit van Hugten voor 3⁄4e deel, nu Marten van Hugten en van Willem van den Eventuyn 1⁄4e deel. ƒ 2-19-6.

In het huizenquohier van Asten over de periode 1771-1781 worden zowel Wilhelmus van den Eventuijn en Martinus van Heugten als eigenaar genoemd. Wilhelmus van den Eventuijn bewoont een deel van het huis en Gerrit van Heugten het andere deel:

Jaar Eigenaar nummer 40 Dorp Bewoners nummer 40 Dorp
1771 Willem Tomasse van Eventuijn Willem Tomasse van Eventuijn
1776 Martinus van Hugten Gerrit van Hugten
1781 Marten van Hugten Gerrit van Hugten en Willem van Leent

Wilhelmus van den Eventuijn verkoopt zijn deel van het huis aan Arnoldus Jan Muyen:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 49; 24-12-1783:
Willem van den Eventuyn verkoopt aan Arnoldus Jan Muyen 1⁄4e deel onverdeeld in huiske en hof in het Bergslant geheel ½ lopense, ene zijde kinderen Goort Lomans en Arnoldus Gragtmans, andere zijde Joost Hoebergen; een akker daaraan 1⁄4e deel is 1 lopense, ene zijde Peter Jelisse, andere zijde weduwe Antoni Amijs. Koopsom ƒ 39-10-0.

Johanna Maria Henrici Deckers is op 07-02-1786 te Asten overleden en Wilhelmus van den Eventuijn verhuist naar Helmond en is aldaar op 29-06-1789 te Helmond overleden

Arnoldus Jan Muijen is geboren te Asten op 01-10-1758 als zoon van Johannes Matthiae Muyen en Johanna Arnoldi Verhindert. Hij is op 18-06-1780 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth Wilhelmi Heynings, geboren rond 1755 te Bocholt (B):

Arnoldus Jois Muijen et Maria Elizabeth Wilhelmi Heijninkx ex Bocholt ditionis Leidiensis; testes Antonius Muijen et Maria Stephani Jansse.

Arnoldus Jois Muijen en Maria Elizabeth Wilhelmi Heijninkx uit Bocholt bisdom Luik; getuigen Antonius Muijen en Maria Stephani Jansse.

05

Het gezin van Arnoldus Jan Muijen en Maria Elisabeth Wilhelmi Heynings:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 05-08-1781 Ongehuwd Asten 09-10-1854 zie ook Voormalig huis G219
2 Johannes Asten 04-07-1784

Arnoldus Jan Muijen verkoopt met zijn broer Antoni hun aandeel in het ouderlijk huis en samen met zijn broers de meubelen van zijn vader:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 56 verso 20-02-1784:
Antoni en Arnoldus, zonen van Jan Mattijs Muyen verkopen aan Pieter Paulusse 2⁄6e deel onverdeeld in de helft in huis en hof te Ommel 5½ lopense, ene zijde weduwe Wilbert Wilbers, andere zijde Martinus Martens, ene einde het Broek, andere einde de straat; land den Kruysweg 5½ lopense; land de Venne 1 lopense 1 copse; den hooge Looacker 1½ lopense; groes / land de Hoffstad 4 lopense; groes de Nieuwe Erve 1½ lopense; groes het Drieske 1 lopense; land de Loo 1½ lopense; de Kolkacker 1 lopense; land de Wittert 3 lopense; land het Kempke 1½ lopense; groes den Broekdries 3 lopense; Nieuwe Erve 3 lopense 25 roede. Belast met ƒ 0-1-00 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-0-14 per jaar aan het Huis van Asten. Het overig 4⁄6e deel hoort aan de verkopers broers en zusters, Hendrik, Willem, Maria en Johanna bij deling de dato 06-01-1784. Koopsom ƒ 195,-.

Asten Rechterlijk Archief 148; 25-03-1784:
Reynder, Antoni en Arnoldus Muyen zij mede voor de vier onmondige kinderen van Jan Tijs Muyen verkopen de meubilaire goederen van wijlen hun vader, Jan Tijs Muyen. Opbrengst: ƒ 36,-.

Arnoldus Jan Muijen is op 31-03-1785 te Asten overleden.

In het andere 3⁄4e deel van het huis is Gerardus Jacobs van Heugten op 10-03-1785 te Asten overleden en zijn zoon Martinus Gerardi van Heugten, geboren te Asten op 11-11-1744, bewoont daarna het huis. Hij is op 20-05-1770 te Weert getrouwd met Petronilla Weekers, geboren op 22-10-1739 te Weert als dochter van Henricus Weeckers en Mathia Pleunen. Petronilla Weekers is op 12-09-1786 te Weert overleden en Martinus Gerardi van Heugten is te Someren op 14-01-1787 hertrouwd met Hendrica Joannis van Bree, geboren te Someren op 10-05-1755 als dochter van Johannes Petrus van Bree en Maria Johannes van Helmont:

Matrimonio juncti sunt Martinus van Heugten ex Asten vidius et Hendrina Jois van Bree; testes Matthias Wilhelmi Deelen et Jois Corneli van Weert.

In huwelijkse echt gebonden Martinus van Heugten uit Asten, weduwnaar en Hendrina Jois van Bree; getuigen Matthias Wilhelmi Deelen en Jois Corneli van Weert.

06

De gezinnen van Martinus Gerardi van Heugten met Petronilla Weekers en met Hendrica Joannis van Bree:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Weert 26-07-1771 Kind Weert 07-08-1771
2 Henrica Weert 15-07-1772 Woensel 13-02-1803
Arnoldus van der Linden
Woensel 01-11-1862
3 Joanna Maria Weert 15-02-1777 Kind Weert 25-02-1777
4 Judocus Asten 19-12-1778 Kind Asten 08-06-1779 **
5 Mathias Weert 09-08-1781 Weert 13-04-1807
Johanna Maria Stribos
Weert 24-09-1840
6 Petronella* Someren 05-10-1787 Asten 28-02-1813
Godefridus Swinkels
Asten 23-10-1857
7 Johannes* Asten 07-05-1789 Kind Asten 03-05-1790
8 Johanna Maria* Asten 09-11-1790 Asten 30-04-1819
Lambertus Bex
Asten 28-01-1864 zie Voormalig huis G626

* kinderen uit het tweede huwelijk
** onwettig kind met Maria Joost van Rest (zie ook Voormalig huis B640)

Baptizatus est filius illegitimus Maria Joost van Rest nominavit patrem Martinus Gerrit van Heugten; susceptores Gerardus Bogaerts et Joanna van Rest.

Gedoopt onwettige zoon van Maria Joost van Rest die als vader noemde Martinus Gerrit van Heugten; getuigen Gerardus Bogaerts en Joanna van Rest.

Het bovengenoemde voorval van Martinus Gerardi van Heugten wordt ook in het rechterlijk archief genoemd. Hij kwam vanuit Weert nog wel eens in Asten en dat was niet alleen voor zaken (zie ook Voormalig huis B640):

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 171 verso; 14-06-1779:
Jenneke Hoefnagels getrouwd geweest met Francis van den Broek, vroedvrouw, Maria van Riet getrouwd met Wilhelmus Knapen, buren, Alegonda Coopmans getrouwd met Cornelis Lintermans, buren. Zij verklaren dat zij, op 18 december 1778, 's avonds, zijn geroepen om te assisteren bij de bevalling van Maria van Rest getrouwd met Mattijs Gerrit van Brussel en dat deze verlost is van een zoon. Maria van Rest heeft tijdens het verlossen verklaart dat Marten Gerrit van Hugten, een getrouwd man, geboortig van Asten en wonende te Nederweert, de vader van het kind is.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 173; 12-08-1779:
Jan Slaats, 62 jaar en Evert van Geffen, 45 jaar, verklaren dat zij Maria van Rest getrouwd met Mattijs Gerrit van Brussel beiden geboren te Asten, zeer wel kennen. Maria van Rest heeft veelal in hun buurt gewoond. Mattijs Gerrit van Brussel is al enige jaren absent en de comparanten menen te hebben dat hij zich in Holland of elders ophoudt. Van zijn overlijden hebben zij met geen zekerheid gehoord. De tweede comparant verklaart verder dat hij Marten Gerrit van Hugten, te Weert, kent en die, voor zover hij weet, een getrouwd man is, beiden in leven en ze nog geen maand geleden beiden heeft gezien en gesproken. Onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 344; 22-11-1779:
Den drossard, aanlegger contra Maria van Rest getrouwd met Mattijs Gerrit van Brussel, gedaagde. Terzake van artikel 79 en 80 van Hare Hooge Mogendheden Egtreglement de dato 18-03-1656. Gedaagdesse heeft, op 24-01-1780, vrijwillig beleden dat zij met Mattijs voorschreven, nu circa zes jaar geleden is getrouwd. Deze heeft haar na enige maanden verlaten, zonder dat zij weet of hij dood of levend is. Zij heeft nooit enige tijding gehad. Op 18-12-1778 is zij verlost van een zoon die zij verkregen heeft van Marten Gerrit van Hugten, zijnde een getrouwd man en wonende onder Weert. Maria van Rest wordt voor altijd uit Asten gebannen.

Martinus Gerardi van Heugten is op 09-05-1796 te Asten overleden en in het huizenquohier van Asten over de periode 1798-1803 staat het huis op naam van Hendrica Joannis van Bree als zijn weduwe en van Maria Elisabeth Wilhelmi Heynings als weduwe van Arnoldus Jan Muijen:

Jaar Eigenaar nummer 40 Dorp Bewoners nummer 40 Dorp
1798 weduwe Marte van Heugten en weduwe Nol Muijen weduwe Marte van Heugten en weduwe Nol Muijen
1803 weduwe Marte van Heugten en weduwe Nol Muijen weduwe Marte van Heugten en weduwe Nol Muijen

De stiefmoeder van Martinus Gerardis van Heugten, Wilhelmina Hendrik Janse Timmermans, is te Asten op 07-04-1804 overleden. Zijn weduwe Hendrica Joannis van Bree is op 19-05-1805 te Asten hertrouwd met mandenmaker Nicolaas Andreas van Stiphout, geboren op 22-11-1747 te Sint Oedenrode als zoon van Andries van Stiphout en Dorothea Dirks van Soggel. Hij is weduwnaar van Johanna van Heijsbergen, geboren rond 1745, met wie hij op 02-02-1766 te Sint Oedenrode getrouwd was. Voor dit huwelijk moeten zowel Nicolaas Andreas van Stiphout als Hendrina Joannis van Bree een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 148; 04-05-1805:
Staat en inventaris opgemaakt door Nicolaas van Stiphout, weduwnaar Johanna van Heesbergen ten behoeve van hun drie kinderen. Hij wil hertrouwen met Hendrina Jan van Bree, weduwe Martinus van Heugten.
Vaste goederen: huis, hof en aangelag in 't Dorp 1 lopense, ene zijde Dirk Leenen, andere zijde kinderen Jan Slaats
Roerende goederen: een kist, een stoel, een lepel, twee bedden met toebehoren, een paar bedgordijnen, een kleine koperen waag met schaaltjes.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 150; 04-05-1805:
Staat en inventaris opgemaakt door Hendrina Jan van Bree, weduwe Martinus van Heugten ten behoeve van hun twee kinderen. Zij wil hertrouwen met Nicolaas van Stiphout, weduwnaar Johanna van Heesbergen.
Onroerende goederen: 3⁄4e deel van een huis en hof in het Bergsland ½ lopense; 3⁄4e deel van een akker 4 lopense waarin de voor- en nakinderen met de inventarisante ieder voor hun aandeel gerechtigd zijn en het overig 1⁄4e deel aan weduwe Arnoldus Muyen toekomt.
Roerende goederen: een kist, een kastje, drie stoelen, een tafel, vuurgerei, een bed met toebehoren, een pot, een pan, een ketel.

Nicolaas Andreas van Stiphout koopt een deel in het huis en land van Hendrina Martens van Heugten en van Mathijs Martens van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 83; 28-12-1805:
Arnoldus van der Linden man van Hendrina Marte van Hugten, te Woensel, verkoopt aan Nicolaas van Stiphout zijn aandeel in een huis, hof en akkerland in het Bergsland neven weduwe Arnoldus Muyen. Koopsom ƒ 8,-.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 102 verso; 21-04-1806:
Mathijs Martinus van Heugten, te Weert, verkoopt aan Nicolaas van Stiphout zijn aandeel in huis, hof en een perceel akkerland in het Bergsland, ene zijde weduwe Arnoldus Muyen. Koopsom ƒ 8,-.

Nicolaas Andreas van Stiphout en Hendrica Joannis van Bree wonen in een huis in de huidige Julianastraat.

Maria Elisabeth Wilhelmi Heynings als weduwe van Arnoldus Jan Muijen is op 16-09-1806 te Asten overleden en haar dochter Johanna Maria Arnoldus Muijen, geboren te Asten op 05-08-1781, wordt hoofdbewoner. Bij de verpondingen van 1810 is zij samen met de weduwe en kinderen van Martinus Gerardi van Heugten eigenaar van het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 195:
Weduwe en kinderen Marten van Hugten ¾ en Jennemaria Arnoldus Jan Muijen ¼ bij versterf 1806.
Nummer 40 huijske en hof ½ lopense.

In een deel van het huis komt Petronella Marten van Heugten, geboren te Someren op 05-10-1787 als dochter van Martinus Gerardi van Heugten en Hendrica Joannis van Bree. Zij is op 28-02-1813 te Asten getrouwd met Godefridus Swinkels, geboren te Nuenen op 19-11-1789 als zoon van Arnoldus Swinckels en Cornelia de Wit. Hieronder het gezin van Petronella Marten van Heugten en Godefridus Swinkels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martina Asten ±1813 Ongehuwd Asten 07-07-1859
2 Joannes Asten 17-03-1815 Ongehuwd Asten 29-12-1847
3 Cornelia Asten 28-04-1817 Asten 27-02-1846
Antonius van Lierop
Mierlo 03-03-1875
4 Hendricus Asten 17-03-1820 Kind Asten 29-12-1822
5 Hendricus Asten 30-01-1823 Kind Asten 13-03-1830
6 Willem Asten 04-08-1824 Kind Asten 07-03-1830
7 Arnoldina Asten 01-09-1828 Ongehuwd Asten 05-02-1880

Hendrica Joannis van Bree is op 17-09-1818 te Asten overleden. Volgens het notarieel archief ruilt Johanna Maria Arnoldus Muijen haar huis met dat van haar buurman Godefridus Swinkels:

Notarieel Archief Asten 47-104; 06-03-1824:
Jennemie Arnoldus Muijen en Goort Swinkels ruilen Goort krijgt huisje en hof groot 8 roede 28 el, andere zijde Hendrik Verrijt. Jennemie krijgt desselfs woonhuis zijnde de helft van een huis en hof waarvan de wederhelft aan haar toebehoort.

Godefridus Swinkels is op 17-10-1842 te Asten overleden en Petronella Marten van Heugten is te Asten op 23-10-1857 overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan beide huizen op naam van Johanna Maria Arnoldus Muijen:

Kadaster 1811-1832; G685:
Huis en erf, groot 01 roede 02 el, het Derp, klassen 10.
Eigenaar: Jennemie Arnoldus Muijen.

Kadaster 1811-1832; G686:
Huis en erf, groot 00 roede 99 el, het Derp, klassen 10.
Eigenaar: Jennemie Arnoldus Muijen.

07

08

Johanna Maria Arnoldus Muijen is ongehuwd op 09-10-1854 te Asten overleden en daarna worden beide huizen afgebroken. Het wordt daarna een tuin met kadasternummer G1083, die is verkocht aan de Zusters van Liefde.

In 1926 wordt de tuin verkocht aan Wilhelmus van Goch, die er een huis met kadasternummer G2722 bouwt. Wilhelmus van Goch, geboren te Asten op 16-01-1894 als zoon van Peter van Goch en Wilhelmina Snijders. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-06-1925 wordt de aanbesteding genoemd:

09

Hij is als brievenbesteller op 24-05-1921 te Asten getrouwd met Maria Petronella Cuijpers, geboren te Asten op 25-10-1895 als dochter van Peter Nicolaas Cuijpers en Anna Maria Verlijsdonk. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1920-1930 komen zij vanuit A341 in het huis met huizingnummer A392a, ook bekend staand als Prins Hendrikstraat 22, wonen:

10

Bij een reorganisatie van het Post- en Telegraafkantoor vlak voor de bouw van zijn huis moet Wilhelmus van Goch nog vrezen voor zijn baan als besteller, zoals beschreven in de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-01-1925:

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-12-1927 de geboorte van zoon Petrus en in diezelfde krant van 11-05-1929 de geboorte van dochter Johanna:

12 13

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Prins Hendrikstraat 22:

14

Zij vertrekken in 1932 naar Gemert en de nieuwe bewoner van het huis is Jan Frederik van Dorssen, geboren te Arnhem op 01-11-1896 als zoon van Dirk Willem van Dorssen en Anna Cornelia Boonzaaijer. Hij is als schrijver op 17-04-1929 te Amsterdam getrouwd met Petronella Gerarda Cornelia van Breukelen, geboren te Zaandam op 05-01-1907 als dochter van Antonius Wilhelmus van Breukelen en Cornelia Geertruida Zweed. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij in november 1932 vanuit Ermelo in het huis aan de Prins Hendrikstraat 22 wonen:

15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-10-1932 de aanstelling van Jan Frederik van Dorssen bij het postkantoor in Asten:

16

Jan Frederik van Dorssen en Petronella Gerarda Cornelia van Breukelen verhuizen in 1933 met hun gezin naar Hemel 31 (zie Hemel 57) en het huis wordt daarna bewoond door Gerrit van der Vleut, geboren te Dubbeldam op 21-05-1902 als zoon van Johannes van der Vleut en Bastiaantje Stellaart en broer van Josephus van der Vleut (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 47). Hij woonde daarvoor in Lichtenvoorde en is als timmerman op 25-10-1929 te Nederweert getrouwd met Johanna Hubertina Gijsen, geboren te Heijthuijsen op 06-09-1902 als dochter van Bartholomeus Gijsen en Maria Gertrudis Gubbels. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1930-1938 komen zij in december 1933 vanuit Nederweert in het huis aan de Prins Hendrikstraat 22 wonen:

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-01-1934 de komst van Gerrit van der Vleut met zijn gezin:

18 VleutZWV03111934.jpg

Rechtsboven het vertrek van Gerrit van der Vleut naar Rotterdam in de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-11-1934 en zij verhuizen daarna naar Lindestraat 19.

De volgende bewoner is Joseph Hendrikus van den Bercken, geboren te Neer op 02-09-1897 als zoon van Antonius van den Bercken en Maria Simons. Hij is als reiziger in naaimachines op 24-09-1923 te Neer getrouwd met Anna Helena Nelissen, geboren te Millen (D) op 12-07-1901 als dochter van Maria Elisabeth Nelissen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij in juli 1935 vanuit Geleen in het huis aan de Prins Hendrikstraat 22 wonen:

19

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-12-1936 de geboorte van zoon Johannes:

20

Zij verhuizen rond 1937 naar Emmastraat 45 en de nieuwe bewoner is Gerardus Henricus Henraat, geboren te Helmond op 06-12-1901 als zoon van Hendricus Henraat en Johanna Maria Catharina Vogels. Hij is als koopman op 26-04-1924 te Helmond getrouwd met Johanna Dirks, geboren te Helmond op 10-04-1901 als dochter van Johannes Dirks en Johanna Maria Jacoba Klumpers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Logtenstraat 9 in het huis aan de Prins Hendrikstraat 22 wonen:

21

Zij vertrekken in juni 1937 naar Heerlen en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-06-1937 de mededeling omtrent hun vertrek:

22

Het huis wordt daarna bewoond door Hubertus Carolus Snijders, geboren te Asten op 19-06-1900 als zoon van Joseph Snijders en Petronella Verdonschot. Hij is als venter op 30-07-1937 te Helmond getrouwd met Johanna Weijnen, geboren te Someren op 20-05-1907 als dochter van Francis Weijnen en Hendrika Wijnen. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Prins Hendrikstraat 22:

23

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-06-1938 de geboorte van zoon Franciscus:

24

Zij verhuizen medio 1938 naar Lindestraat 15a en het huis wordt daarna bewoond door Johannes Egidius (Jan) Verspaget, geboren te Helmond op 08-05-1910 als zoon van Godefridus Verspaget en Theodora Maria Melters. Hij is als typograaf op 29-07-1933 te Helmond getrouwd met Carolina Henrica Lammers, geboren te Helmond op 20-12-1908 als dochter van Petrus Franciscus Lammers en Fredrica Matilda Polman. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij in juni 1938 in het huis aan de Prins Hendrikstraat 22 wonen:

25

In het Peelbelang van 07-04-1945, 05-05-1945 en 02-06-1945 koopt Johannes Verspaget vogels, honden en kippen:

26 27 28

Carolina Henrica Lammers is op 19-04-1961 te Asten overleden en Johannes Egidus (Jan) Verspaget is rond 1962 hertrouwd met Cornelia Josepha (Corrie) Dumoulin, geboren te Waalwijk op 06-03-1915 als dochter van Franciscus Gerardus Dumoulin en Maria Anna Kuijten. Cornelia Josepha (Corrie) Dumoulin is op 01-01-1994 te Asten overleden en Johannes Egidus (Jan) Verspaget is op 13-09-2000 te Helmond overleden. Hieronder de bidprentjes van Carolina Henrica Lammers en Johannes Egidus (Jan) Verspaget bij hun overlijden:

29 30

Het huis heeft als huidig adres Monseigneur den Dubbeldenstraat 38, waarvan hieronder een streetview:

31

Overzicht bewoners

Dorp huis 40
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Pieter de Cock Aarts
1741 Gerrit van Riet Jan Kerkhofs
1746 Hendrik Canters Hendrik Canters
1751 Hendrik Canters een ledigh leegend huijske
1756 Peter Jan Aarts Asten 18-05-1711 Peter Jan Aarts Asten 18-05-1711
1761 Peter Jan Aarts Asten 18-05-1711 Peter Jan Aarts Asten 18-05-1711
1766 kinderen Peter Jan Aarts Asten 11-07-1743 Goort Jan Geven Stiphout 01-08-1730
1771 Willem Tomas van Eventuijn Helmond 03-10-1717 Willem Tomas van Eventuijn Helmond 03-10-1717
1776 Martinus van Hugten Asten 11-11-1744 Gerrit van Hugten Asten 16-02-1717
1781 Marten van Hugten Asten 11-11-1744 Gerrit van Hugten en Willem van Leent Asten 16-02-1717
1798 weduwe Marte van Heugten en weduwe Nol Muijen Weert 22-10-1739 weduwe Marte van Heugten en weduwe Nol Muijen Weert 22-10-1739
1803 weduwe Marte van Heugten en weduwe Nol Muijen Weert 22-10-1739 weduwe Marte van Heugten en weduwe Nol Muijen Weert 22-10-1739
Kadasternummer G685
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G685 1803-1805 Hendrica Joannes van Bree Someren 10-05-1755 weduwe van Heugten
G685 1805-1813 Nicolaas van Stiphout Sint Oedenrode 22-11-1747 17-09-1818
G685 1813-1824 Godefridus Swinkels Nuenen 19-11-1789
G685 1824-1854 Johanna Maria Muijen Asten 05-08-1781 09-10-1854
1854 huis afgebroken
Kadasternummer G686
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G686 1803-1806 Maria Elisabeth Heynings Bocholt (B) ±1755 weduwe Muijen 16-09-1806
G686 1806-1854 Johanna Maria Muijen Asten 05-08-1781 09-10-1854
1854 huis afgebroken
Prins Hendrikstraat 22
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A392a 1926-1930 Wilhelmus van Goch Asten 16-01-1894 Maria Petronella Cuijpers Asten 25-10-1895
22 1930-1932 Wilhelmus van Goch Asten 16-01-1894 Maria Petronella Cuijpers Asten 25-10-1895 naar Gemert
22 1932-1933 Jan Frederik van Dorssen Arnhem 01-11-1896 Petronella van Breukelen Zaandam 05-01-1907 naar Hemel 31
22 1933-1935 Gerrit van der Vleut Dubbeldam 21-05-1902 Johanna Hubertina Gijsen Heijthuijsen 06-09-1902
22 1935-1937 Joseph van den Bercken Neer 02-09-1897 Anna Helena Nelissen Millen (D) 12-07-1901 naar Emmastraat 45
22 1937-1937 Gerardus Henricus Henraat Helmond 06-12-1901 Johanna Dirks Helmond 10-04-1901 naar Heerlen
22 1937-1938 Hubertus Carolus Snijders Asten 19-06-1900 Johanna Weijnen Someren 20-05-1907 naar Lindestraat 15a
22 1938 Johannes Egidius Verspaget Helmond 08-05-1910 Carolina Henrica Lammers Helmond 20-12-1908

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 14 november 2023, 13:39:51

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen