logo

Index


Voormalig huis F1499

Het noordelijke gedeelte van de Prins Hendrikstraat lag in 1832 in het dorpsdeel Ostaden en had dientengevolge kadasternummers beginnend met een F. De straat liep toen tot de Molenstraat, zoals in onderstaande figuur in zwart is aangegeven. Rond 1900 is de straat iets oostelijk opgeschoven en eindigde meer zuidelijk op de Molenstraat, zoals in rood aangegeven op de onderstaande kaart:

Het oorspronkelijke noordelijke deel van de Prins Hendrikstraat verdween rond 1945 en werd een wandelpad. Bij de aanleg van de wijk Ostaden rond 1980 heeft de Monseigneur den Dubbeldenstraat ter hoogte van huisnummer 57 de knik gekregen richting de Ostaderstraat en loopt er een wandelpad over de hierboven rood aangegeven weg.

01

Dit betreft een huis met kadasternummer F1499 uit het midden van de 19e eeuw dat op bovenstaande kaart in geel is aangegeven met als bewoner Thomas Niederer, geboren op 19-11-1792 te Hijdensberg (Z) als zoon van Jacob Niederer en Elisabeth Eugster. Hij is getrouwd geweest met Theodora Gerarda Hermans. Thomas Niederer bezat ook een nabijgelegen huis op Ostaden en het is vooralsnog niet duidelijk welk huis met huizingnummer A164 het betreft:

02

Thomas Niederer is op 17-06-1862 te Asten overleden en in het huis is komen wonen Paulus Hurkmans, geboren te Someren op 29-06-1808 als zoon van Peter Hurkmans en Geertruida van Santvoort. Hij is sinds 22-03-1856 weduwnaar van Anthonia Haasen, geboren te Asten op 14-05-1817 als dochter van Piet Haasen en Maria Verheijen, met wie hij op 25-02-1848 te Asten getrouwd was.

Paulus Hurkmans verhuist in 1869 naar de Wolfsberg en in het huis komt wonen Hendrikus Mennen, geboren te Asten op 29-10-1830 als zoon van Gijsbertus Mennen en Petronella van Bussel. Hij is als dagloner op 13-04-1861 te Asten getrouwd met Anna Maria Sauvé, geboren op 11-02-1836 te Someren als dochter van Johannes Sauvé en Johanna van Lierop. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A251:

03

Zij verhuizen rond 1875 naar A62 en het huis wordt afgebroken. Ten zuiden hiervan wordt een nieuw huis gebouwd met kadasternummer F1676, zoals ook op eerder getoonde kaart is te zien. De nieuwe bewoner is Hendrina Verdonschot, geboren te Someren op 11-06-1822 als dochter van Johannes Verdonschot en Johanna van de Ven. Zij is sinds 03-12-1869 weduwe van Peter Schoolmeester, geboren te Swalmen op 23-03-1817 als zoon van Arnoldus Schoolmeesters en Anna Catharina Dingelstadt, met wie zij op 10-08-1852 te Asten getrouwd was. Samen met haar zoon Arnoldus Schoolmeesters en diens vrouw Johanna Maria Vlemmix woont zij ook in de periode 1879-1890 in het huis met huizingnummer A251:

04

Zij verhuizen in maart 1883 naar Someren en het huis wordt verkocht aan Catharina van Bussel, geboren te Asten op 27-07-1834 als dochter van Antonie Petri van Bussel en Antonetta Neervens. Zij is sinds 27-02-1877 weduwe van Willem van Bussel, geboren te Asten op 02-11-1837 als zoon van Joannes van Bussel en Antonia van Dijck, met wie zij op 14-08-1869 te Asten getrouwd was.

Catharina van Bussel woont als dienstmeid op andere plaatsen in Asten en in het huis komt wonen Antonie Bemelmans, geboren te Ophoven (B) op 23-12-1846 als zoon van Joannes Bemelmans en Theodora Maria Bergs. Hij is als metselaar op 02-05-1878 te Lierop getrouwd met Arnoldina van Hoof, geboren op 16-12-1851 te Lierop als dochter van Cornelis van Hoof en Anna Maria Smits. Antonie Bemelmans vertrekt in februari 1888 voor een half jaar naar Helmond en zet zijn huis te koop in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-12-1887:

Antonie Bemelmans verhuist aan het einde van de periode naar het naastgelegen huis op Ostade.

De bewoning van het huis vanaf 1888 tot 1900 is vooralsnog niet duidelijk. Vanaf 1900 wordt het bewoond door Joannes Baptist Hubertus Vereijken, geboren op 06-11-1860 te Helmond als zoon van Joannes Baptist Hubertus Vereijken en Johanna Maria Verbaarschot. Hij is als fabrieksarbeider te Helmond op 09-07-1884 getrouwd met Hendrika van de Kerkhof, geboren te Asten op 26-07-1863 als dochter van Johannes van de Kerkhof en Elisabeth Verdonschot. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A290:

05

Zij vertrekken eind 1905 naar Gestel en vanuit A61 komt in het huis wonen Johannes Benders, geboren te Asten op 06-05-1858 als zoon van Wilhelmus Benders en Hendrika Driessen. Hij is als arbeider op 19-02-1886 te Asten getrouwd met Antonia Bernards, geboren te Someren op 20-07-1856 als dochter van Hendrikus Bernards en Antonetta Hurkmans.

Antonia Bernards is op 07-03-1909 te Asten overleden en Johannes Benders verhuist aan het einde van de periode naar A57. Het huis is verkocht aan roomboterfabriek de Oude Molen, die het als woonhuis blijft gebruiken. In het huis komt wonen zwager Willem Sauvé, geboren op 23-01-1871 te Asten als zoon van Johannes Sauvé en Theodora Maria Jansen. Hij is als arbeider op 08-10-1897 te Asten getrouwd met Wilhelmina Benders, geboren te Asten op 10-12-1869 als dochter van Wilhelmus Benders en Hendrika Driessen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A333:

06

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar A153 en onderaan het bovenstaande bevolkingsregister wordt nog de naam Johannes van den Eijnden genoemd. Landbouwer Johannes van den Eijnden is geboren te Asten op 09-03-1854 als zoon van Martinus van den Eijnden en Hendrica Mennen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen hij samen met zijn zuster Geertruida Cornelia van den Eijnden in het huis met huizingnummer A401:

07

Zij verhuizen rond 1925 naar D1a en de nieuwe bewoner is Barbara Mathia van Brussel, geboren te Someren op 03-02-1887 als dochter van Peter Johannes van Brussel en Petronella Vlietstra en weduwe van Petrus Hubertus Korremans en van Francis Damen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komt zij vanuit A365 in het huis met huizingnummer A401 wonen:

08

Zij verhuizen via Bergsland naar de Stegen en als de roomboterfabriek de Oude Molen rond 1926 besluit om de fabrieken van Asten Creameries over te nemen, wordt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-01-1926 het huis met kadasternummer F1676 te koop aangeboden:

09

De koper van het huis is Petrus Arnoldus Bastiaans, geboren te Deurne op 23-02-1885 als zoon van Arnoldus Bastiaans en Maria Anna van Hoek. Hij is als gemeente-arbeider op 06-04-1918 ter Deurne getrouwd met Maria Kuijpers, geboren te Veghel op 27-06-1893 als dochter van Peter Kuijpers en Francina Janssen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij in 1923 vanuit Deurne via C42 in het huis met huizingnummer A401 wonen. Dit huis staat ook bekend als Prins Hendrikstraat 51:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-06-1925 en 09-08-1927 de geboortes van zonen Franciscus en Hendrikus:

11 12

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Prins Hendrikstraat 51:

13

Een dochter van Petrus Arnoldus Bastiaans is nog in haar oog getroffen door een kogel uit de luchtbuks van buurjongen Louis Andries Jozef Reijnen, (zie Burgemeester Wijnenstraat 77) aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-05-1940:

13a

Petrus Arnoldus Bastiaans is op 10-08-1960 te Helmond overleden en Maria Kuijpers is te Asten op 05-03-1961 overleden. Hieronder de overlijdensakte van Petrus Arnoldus Bastiaans en het bidprentje bij het overlijden van Maria Kuijpers:

14 15

De beide genoemde huizen met kadasternummer F1499 en het latere huis met kadasternummer F1676 en moeten hebben gelegen ter hoogte van de huidige Burgemeester Wijnenstraat 71 en 73.

Overzicht bewoners

Prins Hendrikstraat 51
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A164 1859-1862 Thomas Niedere Hijdensberg 19-11-1792 17-06-1862
A164 1862-1869 Paulus Hurkmans Someren 29-06-1808 met kinderen naar Wolfsberg
A251 1869-1875 Hendrikus Mennen Asten 29-10-1830 Anna Maria Sauvé Someren 11-02-1836 naar A62
A251 1875-1879 Hendrina Verdonschot Someren 11-06-1822 weduwe Schoolmeester
A251 1879-1883 Hendrina Verdonschot Someren 11-06-1822 weduwe Schoolmeester naar Someren
A251 1883-1888 Antonie Bemelmans Ophoven 23-12-1846 Arnoldina van Hoof Lierop 16-12-1851 naar Ostade
1888-1900 bewoning onbekend
A290 1900-1905 Joannes Baptist Vereijken Helmond 06-11-1860 Hendrika van de Kerkhof Asten 26-07-1863 naar Gestel
A290 1905-1909 Johannes Benders Asten 06-05-1858 Antonia Bernards Someren 20-07-1856 07-03-1909
A290 1909-1910 Johannes Benders Asten 06-05-1858 met kinderen naar A57
A333 1910-1920 Willem Sauvé Asten 23-01-1897 Wilhelmina Benders Asten 10-02-1869 naar A153
A401 1920-1925 Johannes van den Eijnden Asten 09-03-1854 met zuster Geertruida naar D1a
A401 1925-1926
Barbara Mathia van Brussel Someren 03-02-1887 weduwe Korremans naar Bergsland
A401 1926-1930 Petrus Arnoldus Bastiaans Deurne 23-02-1885 Maria Kuijpers Veghel 27-06-1893
51 1930-1938 Petrus Arnoldus Bastiaans Deurne 23-02-1885 Maria Kuijpers Veghel 27-06-1893

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 29 januari 2023, 10:07:36

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen