logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F1933

Het noordelijke gedeelte van de Prins Hendrikstraat lag in 1832 in het dorpsdeel Ostaden en had dientengevolge kadasternummers beginnend met een F. De straat liep toen door tot ver in de Molenstraat, zoals in nevenstaande figuur in zwart is aangegeven. Rond 1900 is de straat iets oostelijk opgeschoven en eindigde meer zuidelijk op de Molenstraat, zoals in rood aangegeven op de nevenstaande kaart.

Het oorspronkelijke noordelijke deel van de Prins Hendrikstraat verdween rond 1945 en werd een wandelpad. Bij de aanleg van de wijk Ostaden rond 1980 heeft de Monseigneur den Dubbeldenstraat ter hoogte van huisnummer 57 de knik gekregen en loopt er een wandelpad over de hiernaast rood aangegeven weg:

01

Op bouwland F1916 worden door de Armen van Asten rond 1900 twee huizen onder een kap gebouwd met kadasternummer F1933 en F1934. Omdat de Prins Hendrikstraat tijdens de bouw oostelijk is opgeschoven, liggen de huizen aan de linkerzijde van de straat en hebben daardoor een oneven huisnummer gekregen.

In het huis met kadasternummer F1933 komt wonen Peter Smits, geboren te Asten op 06-12-1833 als zoon van Joannes Smits en Geertruda Janssen (zie ook Voormalig huis G644 ). Hij is als wever op 02-09-1865 te Lierop getrouwd met Johanna van de Waarsenburg, geboren te Lierop op 23-02-1832 als dochter van Hendrik van de Waarzenburg en Petronella van den Broek. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 komen zij vanuit het afgebroken huis A50 in het huis huizingnummer A292 wonen:

02

Johanna van de Waarsenburg is op 18-06-1907 te Asten overleden en Peter Smits is op 06-06-1908 te Asten overleden. Vanuit D3 in de Wolfsberg komt in het huis wonen Johannes Meulendijks, geboren te Asten op 07-12-1864 als zoon van Petrus Meulendijks en Mechelina Koolen. Hij is als arbeider op 10-05-1901 te Asten getrouwd met Anna Catharina van de Mortel, geboren te Deurne op 03-05-1875 als dochter van Jacobus van de Mortel en Annamaria van Horik. Ook volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij met hun gezin in het huis met huizingnummer A335:

03

Johannes Meulendijks is op 25-11-1918 te Asten overleden en Anna Catharina van de Mortel is op 16-04-1920 te Asten hertrouwd met fabrieksarbeider Godefridus Antonius van Houtert, geboren op 27-04-1881 te Asten als zoon van Antonius van Houtert en Johanna Dekkers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A403:

04

Zij verhuizen rond 1928 naar andere adressen en in het huis komt wonen Cornelis van Goch, geboren te Asten op 19-10-1856 als zoon van Gerardus van Gogh en Catharina van de Moosdijk (zie Voormalig huis G682). Hij is als arbeider op 21-01-1881 te Asten getrouwd met Hendrina van Seccelen, geboren op 13-10-1854 te Asten als dochter van Hendrik van Seccelen en Johanna van de Kruijs. De vader van Hendrica van Seccelen is op 05-01-1859 te Someren overleden en haar moeder is op 28-11-1862 te Someren overleden. We komen Hendrica van Seccelen tegen als dienstmeid bij de familie Van Bussel-Smits (zie Jan van Havenstraat 13 en 15).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit Molenstraat 15 in het huis met huizingnummer A403, ook bekend staand als Prins Hendrikstraat 47, wonen:

05

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar Stationstraat 1 (zie Voormalig huis G489 en G490), alwaar dochter Johanna Maria van Gogh, getrouwd met Henricus van den Einde is gaan wonen. De nieuwe bewoner is Adrianus de Meijer, geboren te Made op 03-05-1877 als zoon van Willem de Meijer en Antonia de Ridder. Hij is als arbeider op 04-05-1917 te Asten getrouwd met Johanna Sauvé, geboren te Asten op 04-04-1886 als dochter van Antonie Sauvé en Johanna van Houts (zie Burgemeester Wijnenstraat 67). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A67 in het huis met huizingnummer A403, ook bekend staand als Prins Hendrikstraat 47, wonen:

06

Ook volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Prins Hendrikstraat 47:

07

Zij verhuizen rond 1935 naar het naastgelegen huis aan de Prins Hendrikstraat 49 (zie Voormalig huis F1934) en vanuit Bergsland 2 komt in het huis wonen Barbara Mathia van Brussel, geboren op 03-02-1887 te Someren als dochter van Peter Johannes van Brussel en Petronella Vlietstra en weduwe van Petrus Hubertus Korremans en van Francis Damen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 woont zij met haar kinderen uit beide huwelijken in het huis aan de Prins Hendrikstraat 47:

08

Barbara Mathia van Brussel is op 24-02-1977 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

09

Het huis in rond 1951 herbouwd en moet hebben gelegen ter hoogte van Monseigneur den Dubbeldenstraat 58

Overzicht bewoners

Prins Hendrikstraat 47
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A292 1900-1907 Peter Smits Asten 17-08-1834 Johanna van de Waarsenburg Lierop 23-02-1832 18-06-1907
A292 1907-1908 Peter Smits Asten 17-08-1834 met zoon Jacobus 06-06-1908
A292 1908-1910 Johannes Meulendijks Asten 07-12-1864 Anna Catharina van de Mortel Deurne 03-05-1875
A335 1910-1918 Johannes Meulendijks Asten 07-12-1864 Anna Catharina van de Mortel Deurne 03-05-1875 25-11-1918
A335 1918-1920 Anna Catharina van de Mortel Deurne 03-05-1875 weduwe Meulendijks
A403 1920-1923 Godefridus van Houtert Asten 27-04-1881 Anna Catharina van de Mortel Deurne 03-05-1875
A403 1923-1929 Cornelis van Goch Asten 19-10-1856 Hendrina van Seccelen Asten 13-10-1854 naar Stationstraat 1
A403 1929-1930 Adrianus de Meijer Made 03-05-1877 Johanna Sauvé Asten 04-04-1886
47 1930-1935 Adrianus de Meijer Made 03-05-1877 Johanna Sauvé Asten 04-04-1886 Prins Hendrikstraat 49
47 1935-1938 Barbara Mathia van Brussel Someren 03-02-1887 weduwe Damen

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 31 oktober 2023, 15:11:26

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen