logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F1934

Het noordelijke gedeelte van de Prins Hendrikstraat lag in 1832 in het dorpsdeel Ostaden en had dientengevolge kadasternummers beginnend met een F. De straat liep toen door tot ver in de Molenstraat, zoals in nevenstaande figuur in zwart is aangegeven. Rond 1900 is de straat iets oostelijk opgeschoven en eindigde meer zuidelijk op de Molenstraat, zoals in rood aangegeven op de nevenstaande kaart.

Het oorspronkelijke noordelijke deel van de Prins Hendrikstraat verdween rond 1945 en werd een wandelpad. Bij de aanleg van de wijk Ostaden rond 1980 heeft de Monseigneur den Dubbeldenstraat ter hoogte van huisnummer 57 de knik gekregen en loopt er een wandelpad over de hiernaast rood aangegeven weg:

01

Op bouwland F1916 worden door de Armen van Asten rond 1900 twee huizen onder een kap gebouwd met kadasternummer F1933 en F1934. Omdat de Prins Hendrikstraat tijdens de bouw oostelijk is opgeschoven, liggen de huizen aan de linkerzijde van de straat en hebben daardoor een oneven huisnummer gekregen.

In het huis met kadasternummer F1934 komt wonen Antonie Sauvé, geboren te Asten op 27-01-1842 als zoon van Johannes Sauvé en Johanna van Lierop (zie Voormalig huis G973). Hij is als wever op 24-11-1873 te Someren getrouwd met Johanna van Houts, geboren te Someren op 10-06-1849 als dochter van Johannes van Houts en Antonetta Rooijmans. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A291:

02

Antonie Sauvé is op 16-03-1908 te Asten overleden en Johanna van Houts woont ook over de periode 1910-1920 en in de periode 1920-1930 met haar gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A334 en A402:

03

Johanna van Houts is op 24-10-1922 te Asten overleden en de nieuwe hoofdbewoner wordt zoon Johannes Sauvé, geboren te Asten op 23-07-1893 als zoon van Antonie Sauvé en Johanna van Houts. Hij is als machinist op 19-01-1923 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth Kuijpers, geboren te Asten op 02-06-1897 als dochter van Bartel Kuijpers en Maria Christina Slaats. Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Prins Hendrikstraat 49:

04

Zij verhuizen in juni 1935 naar Helmond en de nieuwe bewoner is hun zwager Adrianus de Meijer, geboren te Made op 03-05-1877 als zoon van Willem de Meijer en Antonia de Ridder. Hij is als arbeider op 04-05-1917 te Asten getrouwd met Johanna Sauvé, geboren te Asten op 04-04-1886 als dochter van Antonie Sauvé en Johanna van Houts (zie Burgemeester Wijnenstraat 67). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Prins Hendrikstraat 47 (zie Voormalig huis F1933) in het huis aan de Prins Hendrikstraat 49 wonen:

05

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-05-1918 en 20-10-1925 de geboortes van dochter Joanna en zoon Wilhelmus:

06 07

Adrianus de Meijer is op 02-06-1956 te Eindhoven overleden en Johanna Sauvé is op 25-06-1957 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

08 09

Het huis in rond 1951 herbouwd en moet hebben gelegen ter hoogte van Monseigneur den Dubbeldenstraat 58.

Overzicht bewoners

Prins Hendrikstraat 49
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A291 1900-1908 Antonie Sauvé Asten 27-01-1842 Johanna van Houts Someren 10-06-1849 16-03-1908
A291 1908-1910 Johanna van Houts Someren 10-06-1849 weduwe Sauvé
A334 1910-1920 Johanna van Houts Someren 10-06-1849 weduwe Sauvé
A402 1920-1922 Johanna van Houts Someren 10-06-1849 weduwe Sauvé 24-10-1922
A402 1922-1930 Johannes Sauvé Asten 23-07-1893 Maria Elisabeth Kuijpers Asten 02-06-1897
49 1930-1935 Johannes Sauvé Asten 23-07-1893 Maria Elisabeth Kuijpers Asten 02-06-1897 naar Helmond
49 1935-1938 Adrianus de Meijer Made 03-05-1877 Johanna Sauvé Asten 04-04-1886

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 31 oktober 2023, 15:12:32

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen