logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G640 en G641

Deze huizen zijn sterk verweven met G639 liggend aan de huidige Driehoekstraat (zie Driehoekstraat 4). De eerst bekende bewoner van dit huis is Wilhelmus Goort Loomans is geboren op 25-01-1679 te Asten als zoon van Godefridus Peeters Loomans en Catharina Antonis Jan Maes. Hij is te Asten op 29-06-1701 getrouwd met Helena Peeters Francen, geboren te Asten op 30-12-1679 als dochter van Petrus Frans Philipsen en Maria Jansen (zie Slotweg 4 en Voormalig huis G854):

01

Wilhelmus Goort Loomans erft samen met zijn zus Johanna Goort Loomans het huis van achterneef Jan Jansen Swaegers:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 78; 13-05-1700:
Jan Janssen Lamberts alias Swagers ontrent de Verckensmerckt, in het Dorp, ziek, testeert. Hij herroept en revoceert alle voorgaande maeckselen. Hij prelegateert aan Lambert Wouters de Groodt, zijn neef ƒ 50,-. Idem aan Matijs Matijssen verwekt bij Jenneke Wouters de Groodt ƒ 50,-. Idem aan Jan Dirck Wouters de Groodt ƒ 20,-. Idem aan Jenneke Dircx Wouters de Groodt, waarvan hij peteren is ƒ 30,-. Idem aan de drie kinderen van Jan Wouters de Groodt met name Alegonda, Jan en Matijs samen ƒ 50,- en alsnog aan Aldegondeken vooruit te ontvangen een laecken rock ter waarde van 7 gulden 10 stuiver wegens haar getrouwe diensten gedaan en nog doende aan de testateur. Idem aan de Taeffele van den Armen, alhier ƒ 25,-.
Zijn goederen, roerend en onroerend, zullen door Jenneke en Willem, beiden kinderen van Goort Lomans en Catalijn Antonis Jan Maes hoofd voor hoofd gedeeld worden. Met restrictie, dat als een van beiden komt te overlijden, zonder wettige geboorten na te laten, dat deel weer komt te devolveren op die zijde die wel wettige geboorten heeft. Zij worden zijn enige erfgenamen en zijn ook gehouden de voorschreven legaten te voldoen.

Het gezin van Wilhelmus Goort Lomans en Heylken Peeters Francen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus Asten 29-04-1702 Asten 21-05-1725
Maria Manders
Asten 11-09-1782 molenaar
zie Voormalig huis G312
2 Wilhelmina Asten ±1703 Asten 21-06-1739
Willem
Jan Aarts
Asten 14-07-1773 *
zie Markt 15
3 Franciscus Asten 16-08-1705

Asten 30-09-1731
Anna Geertruid Kerstens

Asten 21-01-1737

zoon Wilhelmus is priester
zie hieronder

4 Catharina Asten 14-10-1707 Kind Asten ±1707
5 Petrus Asten 20-07-1710 Asten 26-11-1730
Hendrina Manders
Asten 01-07-1788
6 Johannes Asten 08-06-1713 Ongehuwd Asten 21-11-1744
7 Antonius Asten 03-04-1716 Asten 19-05-1737
Catharina Hombele
Asten 05-03-1796 **
zie Voormalig huis G647 en G648
8 Judocus Asten 29-09-1717 Someren 22-11-1739
Mechtildis Judocus Verberne
Someren 03-06-1753 zie Voormalig huis G520
9 Wilhelmus Asten 01-08-1720 Asten 18-02-1742
Johanna Antonis Verhindert
Asten 03-08-1751 zie Behelp 1

* Anna Geertruid Kerstens verkoopt haar erfdeel in het huis aan Catharina den Dubbele op kosten van Antoni van Riet
** dochter Petronella Antoni Loomans, geboren te Asten op 23-09-1741, speelt nog een rol bij een erfenis

Als Willem Goort Loomans ziek wordt, maakt hij een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 186; 09-08-1729:
Willem Goort Loomans, ziek en Helena Peter Fransen, zijn vrouw, gezond, testeren. Alle voorgaande maakselen vervallen. Al hun goederen gaan naar de langstlevende van hen beide.

Wilhelmus Loomans is op 28-08-1729 te Asten overleden en Helena Peeters Francen is te Asten op 22-03-1730 overleden. Daarna verkopen de kinderen enkele roerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 142; 23-11-1730:
Goort Willem Loomans, Francis Willem Loomans, Peter Willem Loomans en Antony Goort Loomans namens de vier onmondige kinderen van Willem Goort Loomans. Zij verkopen de gereede haafflijcke ende erffelijcke goederen nagelaten door wijlen Willem Loomans en Heylke Peter Fransse, zijn vrouw. Onder andere vijf ossen, vier varkens en nog de gewone huishoudelijke goederen. Opbrengst ƒ 237,-.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 231 verso; 20-12-1730:
Goort Willem Loomans, Francis Willem Loomans, Peter Willem Loomans en Goort Willem Loomans en Antony Goort Loomans, als beedigde momboiren over Jan, Antony, Joost en Wilhelmus allen minderjarige kinderen van wijlen Willem Goort Loomans en Heylke Peters. Zij verklaren, met consent van drost en schepenen, op 23-11-laatstleden te hebben verkocht. De meubilaire en roerende goederen achtergelaten door wijlen hun ouders. Enige goederen zijn onverkocht gebleven en deze zijn in overleg met elkaar geschat en door Goort Willem Loomans aangenomen in mindering op zijn aandeel. Een paard ƒ 100-00-00; een metalen pot ƒ 1-10-00; een doorslag van koper ƒ 1-14-00; een koperen ketel ƒ 3-00-00. Totaal ƒ 106-05-00. Door Peeter Loomans aangenomen onder andere vier koeien ƒ 88-00-00.

Daarna worden de onroerende goederen verdeeld en komt het huis in handen van zonen Jan en Peeter:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 234; 20-12-1730:
Goort Willem Loomans, Francis Willem Loomans, Peeter Willem Loomans en Joannes Willem Loomans, Antony Willem Loomans, Joost Willem Loomans en Wilhelmus Willem Loomans voor de laatste vier treedt op Antony Goort Loomans, als beëdigd momboir. Allen kinderen van Willem Loomans en Heylken Peters, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgen Jan en Peeter het huis, schuur, bakhuis, schop. hof en aangelag in het Dorp waar de overledenen gewoond hebben, ene zijde Jan Antony Loomans, andere zijde een straat, ene einde de straat, andere einde een mestweg. Belast met ƒ 8-1-10 per jaar in een meerdere rente van ƒ 24-5-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; land aan den Driehoek 4 lopense; land de Grootenacker 7 lopense; land Joost Coolenacker 2 lopense 1 copse; land Cateracker 2 lopense; land Joostenacker 3 copse; land het Netgen ½ lopense; land de vorste Schneyderskamp 3 copse; een weiveld, dries en beemd het Fransmansvelt samen 12 lopense; groes het Ostadenvelt 2 lopense; groes aan het Slootje 3 lopense; groes de smael Haasedonck 7 copse.
2e lot krijgen Antony en Joost een huis, schuur en hof ontrent de Poel in het Dorp, ene zijde de straat, andere zijde Jan Aspers, en einde Francis van de Cruys, andere einde weduwe Frans Huyberts. Belast met ƒ 3-5-0 jaarlijks aan den Armen van Asten; 13 duiten jaarlijks cijns aan het huis van Asten uit een akker; de Mary Coolenacker 3½ lopense; land den Schneyderskamp 7 copse; land Jan Leysenacker 5 copse; land den Driehoeckacker 3½ lopense; land het Loopensaet naast Ostayen 1 lopense; land den Eyndenpoel 4 lopense; land de Pas 2 lopense; land de Smalisbergh 3 copse; groes de Bleyck 3½ lopense; groes de Haaseldonck 3½ lopense; groes de vorste Haaseldonck 3½ lopense; groes het Rotsvelt 3 lopense; land den Heesacker 3 lopense; groes het Leenveltje 1 lopense; de helft van het Leenackertje 5 copse; groes het Groukersveltje 2 lopense; groes Jan Hompeschveltje 2 lopense; groes het agterste velt aant Sloetje 2 lopense.
3e lot krijgen Goort en Willem huis, schuur, hof, schop en aangelag in het Dorp 5 lopense, ene zijde Arnoldus Meulendijck, andere zijde erven Frans van de Cruys, ene en andere einde de wegen. Belast met ƒ 4-10-0 per jaar geestelijke pacht rentmeester de Kempenaar. Land de Benedensteacker 6 lopense; land Frans Emantsacker 2 lopense; land het Kempke 1½ lopense; land de Loverbosch 1 lopense; land den Boeckweytsdenn 2 copse; land Toorn 2 lopense; groes het Weyvelt en de Horst samen 7 lopense; groes het Lindersvelt 6 lopense; groes het Lindersvelt naast Voordeldonck 6 lopense; groes Moetjesveltje 1 lopense 2 copse.
4e lot krijgt Francis land den Kamp 3 lopense; de helft van den acker agter het Closter 2 lopense; groes het voorste Bergvelt 4½ lopense; de helft van een groesveld de Dipt te Ommel 7 lopense; groes ingekocht van het Slotje 10 lopense; groes in de Kampen te Someren 3 lopense. Bij dit lot komt nog den timmer van een huis met de oude en nieuwe stenen. ƒ 100,-. voor iedere voet dak een vijm goed dakstro.
Naschrift: De volwassen kinderen zullen jaarlijks een contributie afdragen ter opvoeding en leeringe van de minderjarige kinderen

Zoon Pieter Willem Loomans is geboren te Asten op 20-07-1710 als zoon van Wilhelmus Goort Lomans en Heylken Peeters Francen. Hij is op 26-11-1730 te Asten getrouwd met Hendrina Cornelis Manders, geboren te Asten op 23-08-1710 als dochter van Cornelius Reynerus Manders en Catharina Coninx (zie Voormalig huis G312):

02

Het gezin van Pieter Willem Loomans en Hendrina Cornelis Manders:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 03-09-1731 Asten 10-05-1778
Margaretha W van Helmond
Asten 01-1803 *
2 Maria Catharina Asten 25-01-1733 Ongehuwd Asten 24-12-1804 **
3 Angela Asten 23-02-1735 Kind Asten ±1735
4 Helena Asten 17-10-1737
5 Maria Cornelia Asten 22-01-1740 ±1770
Hendrikus Boomen
's Hertogenbosch ±1795
6 Franciscus Asten 02-02-1741 Kind Asten 17-12-1754
7 Antonius Asten 06-12-1743 Ongehuwd Asten 05-11-1777
8 Maria Elisabeth Asten 30-04-1746 Kind Asten 05-10-1747
9 Johannes Asten 07-10-1748 Asten Lommel?
10 Angela Asten 07-11-1750 Asten 15-01-1797
Johannes Kuypers
Asten 03-08-1834
11 Judocus Wilhelmus Asten 19-09-1753 Kind Asten 16-03-1754
12 Johanna Catharina Asten 15-02-1756 Ongehuwd Leiden 24-11-1830

* Margaretha Wilbers van Helmond is op 16-10-1779 te Asten overleden
** Maria Catharina Pieter Loomans had met een zekere Wolf een onecht kind met de naam Francisca Loomans, ook wel Josijna genoemd.

Blijkbaar is er rond 1732 brand geweest in het huis van Jan en Pieter Loomans (zie Voormalig huis G647 en G648) en wordt het afgebrande huis aan Pieter Willem Loomans verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 27 folio 61; 19-09-1732:
Ingevolge het request van Pieter Loomans, waarbij deze verzocht om de momboiren Joost en Antony Loomans van de onmondige kinderen om Jan Loomans, zijn broer, te machtigen om het aandeel van het afgebrande huis aan de minderjarige kinderen competerende te mogen transporteren aan hem, suppliant. Naschrift: Wordt toegestaan, te betalen ƒ 5,-.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 201; 19-09-1732:
Goort en Antony Loomans, momboiren van Jan, minderjarige zoon van wijlen Willem Loomans getrouwd geweest met Helena Peters verkopen aan Pieter Loomans, meerderjarige broer van Jan het aandeel van de afgebrande huisplaats hem bij deling aangekomen, ene zijde Francis Loomans, andere zijde de onmondige kinderen Willem Loomans. Koopsom ƒ 5,-.

De brand heeft meerdere huizen in de omgeving getroffen, zoals blijkt uit het onderstaande archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 32 verso; 24-02-1733:
Antony van Riet, reydende commis van den toll, Willem Vervoort, Marten Hendrix en Ariaan Hoefnagels. Zij verklaren ter instantie van Andries Verrijt, Jan Goort Loomans, Hendrick Hoefnagels, Francis Loomans en Peter Loomans afgebranden, alhier, dat zij op 13 december 1732, 's nachts, rond 12 uur, hebben gezien de brand aan de huizen en schuren van de requiranten. Antony van Riet heeft het eerste vuur gezien in de schuur of schop, op een kar, van Andries Verrijt. Willem Vervoort en Marten Hendrix verklaren als de eerste. Ariaan Hoefnagels verklaart het vuur gezien te hebben aan de schuur van Andries Verrijt en dat hij zag een vlam, als van een lamp, die oversloeg op de schoorsteen van het huis van Francis en Peter Lomans.

De erven van Wilhelmus Goort Loomans, waaronder Pieter Willem Loomans hebben nog geld uit een obligatie te goed:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 319; 07-09-1733:
Goort Loomans, mede namens zijn onmondige broeders, Antony Loomans, Francis Loomans en Peter Loomans. Allen kinderen en erven van wijlen Willem Loomans, aanleggers contra Peter Hendrick Canters mede als vader van Paulus, zijn absente zoon, Peter en Josyn Coopmans alsmede Peter Verberne Nomen Uxoris, gedaagden. Aflossing van een obligatie van ƒ 150,- à 6% de dato 08-01-1723 ten laste van Peter Hendrick Canters en Heylke, zijn vrouw. Te lossen in zes jaar.
Bij de verdeling der goederen is deze obligatie gekomen in het lot van Paulus Canters, deling de dato 06-10-1723. Gedaagden verzoeken, ter voorkoming van onnodige kosten, dat de voornoemde goederen aan hun mede-gedaagde ten deel gevallen, door de kinderen van Willem Loomans verkocht mogen worden. Paulus Canters is nu uytlandigh en men weet niet doot of levendigh.
Toestemming wordt verleend om de goederen van gedaagden te executeren.

Pieter Willem Loomans moet nog betalen voor het pachten van de Vorkse tiende op Voordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 19-09-1735:
Michiel de Gasee, deurwaarder, te 's Hertogenbosch, aanlegger contra Pieter Loomans, gedaagde. Aanlegger heeft, in 1733, als de tienden, te 's Hertogenbosch, werden verpacht, voor gedaagde gepacht een clamptiende de Vorkse tiende. Pachtsom ƒ 37-10-0. Aanlegger heeft zich als pachter en gedaagde op zijn verzoek, als borg te boek gesteld. Gedaagde heeft den oogst gaedegeslagen, de granen te velde getient, bijeengevaren en gedorst. Zonder aanlegger daarover ooit te hebben aangesproken. Deze heeft dan ook altijd gedacht dat de pachtgelden en de verpondingen betaald zouden zijn. Gedaagde is echter nalatig gebleven en aanlegger is daarover aangesproken door rentmeester de Kempenaar. Om executie te ontgaan heeft hij de ƒ 37,50 en de ƒ 15,75 kosten moeten voldoen. Hij spreekt nu gedaagde aan.

De erfgenamen van Wilhelmus Goort Lomans en Heylken Peeters Francen verdelen de obligaties die hun ouders hebben nagelaten:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 31; 14-12-1737:
Goort Willem Goort Loomans, Peter Willem Goort Loomans, Jan Willem Goort Loomans, Antoni Willem Goort Loomans, Geertruy Kerstens weduwe Francis Willem Goort Loomans, Joost Willem Goort Loomans, minderjarig, Wilhelmus Willem Goort Loomans, minderjarig. Kinderen van wijlen Willem Goort Loomans en Heylke Peters. Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders.
1e lot krijgt Goort Loomans een obligatie van ƒ 100,- ten laste van Jan Aart Smits; ƒ 200,-, zijnde 1⁄3e deel van een obligatie van ƒ 600,-, ten laste van de erfgenamen Marten Martens; ƒ 70,- ten laste van de weduwe Jacob Coolen en de weduwe Joost Koppens; ƒ 50,- ten laste van Marcelis Daniels uit een meerder kapitaal van ƒ 150,-. De ontvanger van dit lot zal betalen aan Paulus Sleuwens, te Hees, ƒ 100,-, in mindering van ƒ 300,-, staande ten laste van Willem Goort Loomans.
2e lot krijgt Wilhelmus Loomans een obligatie van ƒ 250,- ten laste van Paulus Geven; ƒ 200,-, zijnde 1⁄3e deel van een obligatie van ƒ 600,-, ten laste van de erfgenamen Marten Martens; ƒ 50,- ten laste van Aart Hendrik Tielen. De ontvanger van dit lot zal betalen aan Paulus Sleuwens, te Hees, ƒ 100,-, in mindering van ƒ 300,-, staande ten laste van Willem Goort Loomans.
3e lot krijgt Joost Loomans ƒ 260,- uit een eerder kapitaal van ƒ 650,- à 3% ten laste van het Corpus van Asten; ƒ 100,- ten laste van Hendrik Paulus; ƒ 50,- ten laste van Marcelis Daandels, uit een kapitaal van ƒ 150,-; ƒ 100,- ten laste van de weduwe Dirk Lambers; ƒ 100,- te betalen aan Paulus Sleuwens, te Hees in mindering van ƒ 300,-, staande ten laste van Willem Goort Loomans.
4e lot krijgt Jan Loomans ƒ 150,- ten laste van Aart Tielen; ƒ 200,-, zijnde 1⁄3e deel van een obligatie van ƒ 600,- ten laste van de erfgenamen Marten Martens; ƒ 100,- ten laste van Nicolaas Philipsen; ƒ 50,- ten laste van Marcelis Daandels, uit een kapitaal van ƒ 150,-. De ontvanger van dit lot zal betalen ƒ 100,- aan de weduwe Hendrik van den Broek, te Eyndhoven, in mindering van ƒ 400,- ten laste van zijn ouders.
5e lot krijgt Antoni Loomans ƒ 100,- ten laste van Peter Canters; ƒ 60,- ten laste van Hendrik van Helmont; ƒ 250,- ten laste van Aart Tielen; ƒ 50,- ten laste van Peter Jan Aarts. De ontvanger van dit lot zal ƒ 100,- betalen aan de weduwe Henrik van den Broek, te Eyndhoven, in mindering van ƒ 400,- ten laste van zijn ouders.
6e lot krijgt Geertruy Kerstens ƒ 200,- ten laste van Marcelis Coolen; ƒ 100,- ten laste van Peter Martens en Joost van Bussel; ƒ 150,- ten laste van Huybert Abrahams; ƒ 50,- ten laste van Aart Hendrik Tielen. De ontvanger van dit lot zal ƒ 100,- betalen aan de weduwe Hendrik van den Broek, te Eyndhoven, in mindering van ƒ 400,- ten laste van zijn ouders.
7e lot krijgt Pieter Loomans ƒ 250,- die hij nog schuldig is aan de nalatenschap wegens gekochte goederen uit dezelfde nalatenschap; ƒ 125,- ten laste van de kinderen Antoni Jelis; ƒ 15,- ten laste van Jan Dirks van Hugten; ƒ 50,- ten laste van Peter Jan Aarts; ƒ 60,- ten laste van Antoni Nicolaassen, te Someren. De ontvanger van dit lot zal ƒ 100,- betalen aan de weduwe Hendrik van den Broek, te Eyndhoven, in mindering van ƒ 400,- ten laste van zijn ouders.
Er werd nog de gelofte gedaan dat soo er imand van de condividenten haare aanbedeylde capitaalen off renten niet ten volle konde becoomen off daaromtrent eenige schaade of nadeel quamen te lijden dat in sulke gevallen de condividenten elkander sullen helpen guarandeeren en die schaade te zaamen zullen vergoeden en helpen draagen. En sulx voor den tijt van vijff eerstkomende jaaren en langer niet. Mits doende blijken acte van devoir en na verloop van de vijff jaaren sal ider sijn lot ten perykel en laste moeten behouden.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 52 verso; 25-01-1738:
Goort Loomans, te Someren, Pieter, Antoni en Jan Loomans mede voor hun verdere broeders samen erfgenamen van Willem Goort Loomans. Zij machtigen Miggiel van Nieuwstad, procureur, te Helmont, om voor hen in te vorderen ƒ 250,- met de intrest van dien, van Frans van Ruth, volgens obligatie de dato 09-07-1714.

Pieter Willem Loomans en zijn broer Goort machtigen Gabriel van Swanenberg om de schulden van verschillende dorpsbewoners aan hun schoonvader, molenaar Cornelis Manders, te vorderen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 51 verso; 25-01-1738:
Goort Willem Loomans, moolenaar, te Someren getrouwd met Maria, dochter Cornelis Manders, Pieter Loomans getrouwd met Hendrina, dochter Cornelis Manders en Goort Cornelis Manders. Erfgenamen van Cornelis Manders. Zij machtigen Gabriel van Swanenberg, schoolmeester en koster, om namens hen, in te vorderen en te ontvangen soodanige somme van penningen als de constituanten sijn competerende van verscheyde ingezeetene, alhier en andere, wegens koorn, soo rogge als boekwijt als andersints bij haar constituants vader in sijn leven gelevert volgens de registers, boeken, en aantekeningen daarvan door haar overleden vader gehouden. Marge: 13-01-1739 copie gemaakt voor Pieter Loomans.

Gabriel van Swanenberg heeft zijn werk schijnbaar niet goed gedaan en de erfgenamen van Cornelis Manders gaan nu zelf de schulden terugvorderen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 19-01-1739:
Goort Loomans, molenaar, te Someren getrouwd met Maria Manders, Peter Loomans getrouwd met Hendrina Manders en Goort Manders. Kinderen en erven van wijlen Cornelis Manders, molenaar te Asten, aanleggers contra Gabriel van Swanenberg, schoolmeester en koster, gedaagde. Aanleggers hebben, op 25 januarij 1738, procuratie gegeven aan gedaagde, om namens hen, volgens de aantekeningen in de registers, boeken en manualen van hun vader, ten laste van verscheidene inwoners van Asten, wegens debet en leverantie van rogge, boekweit, gerst enzovoorts die bedragen in te vorderen en te ontvangen. Gedaagde is hier geruime tijd mee bezig geweest. Het kwam aanleggers echter niet langer gelegen om gedaagde daarin langer te laten grasseren. En is hij, op 17 december laatstleden verzocht de boeken, charters en papieren binnen acht dagen weer over te dragen aan aanleggers dit onder korting van veertien procent salaris en inningskosten. Tot nu toe is gedaagde in gebreke gebleven om rekening, bewijs en reliqua te doen.

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 4; 04-05-1739:
Pieter Loomans mede voor Goort Loomans en Goort Manders erfgenamen van wijlen Cornelis Manders, molenaar, aanlegger contra Laurens Bruystens, gedaagde. Betaling van ƒ 11-17-0 wegens geleverd coorn en boekweyt.
Idem aanlegger contra Jan Meussen, gedaagde. Betaling van ƒ 11-17-0 wegens geleverd coorn.

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 5; 22-06-1739:
Laurens Bruystens, aanlegger contra Gabriel Swanenberg, gedaagde. Aanlegger zegt dat hem comt van de gedaagde ƒ 6-12-0, volgens quitantie, die hij aan den gedaagden betaalt heeft tot voldoening van koorn door wijlen Cornelis Manders aan den aanlegger gelevert welke somme door Pieter Loomans wederom van aanlegger wert gepretenteert als een der erfgenamen van voornoemde Cornelis Manders. Naschrift: Gedaagde zegt ten dien aanzien niets schuldig te zijn. Als aanlegger geen bewijzen overlegt wil gedaagde ontslagen worden van rechtsvervolging.

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 8; 06-07-1739:
Pieter Loomans cum suis erfgenamen van Cornelis Manders, aanlegger contra Hendrik Jan Heynens, gedaagde. Gedaagde is ƒ 5-6-0 schuldig wegens geleverd coorn door wijlen Cornelis Manders.
Idem, aanlegger contra Thomas Pollen, gedaagde. Betaling van ƒ 5-10-0 wegens geleverd coorn door aanleggers schoonvader.

Pieter Willem Loomans en zijn broer Goort verkopen hun erfdeel in de goederen van hun schoonvader Cornelis Manders aan hun zwager Goort Cornelis Manders:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 202; 12-11-1739:
Goort Cornelis Manders, Pieter Loomans getrouwd met Hendrina Cornelis Manders. Zij verkopen hun kindsdeel in de onroerende goederen van Cornelis Manders, te weten 2⁄3e deel onbedeeld aan Goort Willem Loomans getrouwd met Maria Cornelis Manders, zijnde molenaar te Asten en wonende te Someren, die het overig 1⁄3e deel is toegevallen. Huis, bakhuis, schuur, schop, hof en aangelag aan de Wintmolen geheel 3 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde en ene einde Jelis van den Berg, andere einde Jan Verhoysen en Aart Tielen; land naast Peter Coopmans 5 lopense; land naast Dirk Timmermans 7 lopense; land naast Aart Driessen 3 lopense; land naast Aart Tielen 1 lopense; land naast Jelis van den Berg 2 lopense; land 1 lopense; weiveld naast het Dijkje 6 lopense; hooiveld naast Antonis Peters 3 lopense; heyhorst 7 lopense; hooiveld het Swartbroek 4 lopense. Belast met 5½ kan rogge per jaar aan de Kempenaar, rentmeester van het Gemene Land, in een meerdere rente. Koopsom ƒ 200,-.

Hendrik Hoefnagels heeft nog geld van Pieter Willem Loomans tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 32; 23-11-1739:
Hendrik Hoefnagels, aanlegger contra Pieter Loomans, gedaagde. Aanlegger heeft te vorderen van gedaagde wegens twee karrevrachten naar Nederweert ƒ 2-0-0; het weghalen van een heyhoop ƒ 1-0-0; het halen van vier karren turf ƒ 1-8-0. Totaal ƒ 4-8-0.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1737-1741 staat het huis op naam van Pieter en Jan Loomans en wordt het huis bewoond door Pieter en Francis Loomans:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 190:
Piet en Jan Willem Loomans.
Huijs, hoff en aangelagh 4 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 36 Dorp Bewoners nummer 36 Dorp
1736 Peter Loomans Peter en Francis Loomans
1741 Peter en Jan Loomans Peter en Francis Loomans en Jan Smits

Jan Loomans is op 21-11-1744 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1754 staat het huis op naam van Pieter Willem Loomans:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 231:
Pieter Willem Loomans.
Nummer 36 huijs, hoff en aangelag 4 lopense.

In het huizenquohier van 1746 wordt ook Pieter Loomans als eigenaar en bewoner genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 36 Dorp Bewoners nummer 36 Dorp
1746 Pieter Loomans Pieter Loomans

Secretaris Jacobus Losecaat veroordeelt Pieter Loomans tot betaling:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 7; 30-06-1749:
Jacobus Losecaat, secretaris, aanlegger contra Pieter Loomans, gedaagde. Aanlegger zegt dat gedaagde de koopgelden van gekochte meubilen en andere gereede goederen van Willem Reynders de dato 25-11-1748 - ter somme van ƒ 9-19-10 tot nu toe is schuldig gebleven. Hij verzoekt hem te veroordelen tot betaling.

Pieter Loomans en zijn broer Goort Loomans steunen hun neef Wilhelmus Loomans, geboren te Asten op 17-05-1735 als zoon van Franciscus Loomans en Anna Geertruid Kerstens, bij zijn studie voor priester in Leuven:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 75 verso; 14-10-1752:
Goort en Pieter Loomans, beide naaste bloetvrienden van vaderszijde van Wilhelmus Loomans, minderjarige student, te Leuven, in het oratorium, aldaar. Zij machtigen Heer Petrus Verhoysen om namens hen op de cragtigste wijse soodanige acte off instrumente nodig te passeren ten volkome genoege van den Heer Prior van het oratorium voornoemd. Soals denselve voor en ten behoeve van voornoemde Wilhelmus Loomans sal requireeren en nodig wesen en daar ontrent in alles doen en gelooven, twelk sij constituanten selfs present sijnde soude konnen moete off behooren te doen na gelofte van alle hetgeene daar inne door voornoemde Heer Verhoysen sal worden gedaan en verrigt voor goet en van waarde te sullen houden.

Wilhelmus Loomans was kapelaan in 's-Hertogenbosch1 en werd op 30-04-1773 in de Geertruijdakerk begraven, waarvan rechts zijn begraafakte.

Pieter Loomans was borgemeester en vordert schulden van Jan Jansen Walraven en Martinus Tijsse van Hooff:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 22 verso; 21-10-1754:
Pieter Loomans, borgemeester, 1750, aanlegger contra Jan Jansen Walraven, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig op de reëele verponding van 1750 ƒ 6-19-0. Wegens niet verschijnen wordt hem opgelegd deze som te betalen.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 23 verso; 11-11-1754:
Pieter Loomans, borgemeester, 1750, aanlegger contra Martinus Tijsse van Hooff, gedaagde. Aanlegger komt nog van gedaagde ƒ 9,-, verponding over 1750. Wegens niet verschijnen wordt gedaagde opgelegd dit te betalen.

Zelf heeft Pieter Loomans nog een schuld uitstaan bij winkelier Wilhelmus de Bruyn:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 92; 17-01-1756:
Pieter Lomans is schuldig aan Wilhelmus de Bruyn, schepen ƒ 100,- à 3% wegens verschuldigde lasten en gehaalde winkelwaren. Marge: 16-03-1797 gelost door de erven Peter Lomans aan de weduwe Willem Bruynen.

Pieter Loomans was koopman en handelde met zijn zoon Willem in vee:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 21; 14-05-1757:
Paspoort voor Peter Lomans en zijn zoon, Willem, inboorlingen en wonende alhier, staande ter goeder naam en faam. Zij drijven koopmanschap in beesten en andere waren in deze en vreemde landen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 09-10-1758:
Goort Tonisse, op de Moosdijk, te Deurne, aanlegger contra Peter Loomans, gedaagde. Aanlegger heeft aan gedaagde op Someren marktdag, 1758, een os verkocht voor ƒ 30-10-0. Met besprek omme gementioneerde os illico aan den aenlegger te sullen betaalen 't geene is geschiet. In plaats daarvan heeft hij aanlegger verzocht om den os naar Roggel te brengen en daarna het geheel af te rekenen, zijnde ƒ 30-16-0. Tot nu toe is het niet tot betaling gekomen. Reden om te dagen.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 71 verso; 26-10-1761:
Den drost, aanlegger contra Dirk Hoebergen, gedaagde. Gedaagde heeft borg gestaan voor Pieter Lomans, bij aankoop van een koe, op de koopdag van de weduwe Jacobus van de Cruys de dato 06-12-1760. Hij wordt aansprakelijk gesteld voor ƒ 9-10-12. Pieter Lomans heeft echter beloofd om binnen tien dagen te komen betalen.

Pieter Loomans is ruim 15 jaar later nog steeds borgemeester en vordert nog een verpondingslast:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 110; 21-03-1768:
Pieter Lomans, borgemeester 1750-1751, aanlegger contra de weduwe Laurens Bruystens, gedaagde. Aanlegger wil voldoening van ƒ 2-5-0 van de reeële verponding, 1750.

Pieter Loomans getuigt dat dokter Nentwich een goede arts was:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 69 verso; 19-12-1770:
Pieter Lomans, oud borgemeester, Pieter Paulusse en Geertruy Hoefnagels getrouwd met Evert van Geffen. Zij verklaren ter instantie van Johan Joseph Nentwich, medicijne practicus, dat deze van hen, comparanten, heeft genezen zes kinderen van het quaatseer waarmee deze lange jaren besmet waren geweest en dit in corte tijt en suyver daarvan gecureert en nog veele andere van die quaale heeft geneesen. Verder verklaren wij, schepenen, dat Nentwich, gedurende zijn verblijf, alhier, zich wel gecomporteert heeft zonder dat aan ons enige klachten over sijn operatiën off medicijnen zijn ter ore gekomen, maar integendeel veel lof en dat de medicijnen tot goed effect zijn geweest.

Over deze dokter Nentwich weten we het volgende: Johan Joseph Nentwich is geboren in Boer (D) rond 1710 en is rond 1737 getrouwd met Catharina Elisabeth Spaen (ook Panis) en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Cornelis Johannes Arenborg ±1738 Groningen 18-10-1767
Adeleidis Joannis Feyl
Deurne 01-11-1782 *
2 Maria Sibilla Willemstad ±1740 Willemstad 16-08-1761
Alexander Sijffert
±1770
Hendricus Hufkens
**
3 Alberdina ±1746 ±1768
Benjamin Denis
>1785 ***
4 Maria Frederica Breda 30-01-1756

* ouders zijn getuige bij het kerkelijk huwelijk in Groningen linksonder en rechtsonder de trouwakte vor de schepenen van Groningen:

- zus Alberdina Nentwich is getuige bij doop dochter Elisabeth Albertina op 30-12-1767 in Appingedam
- ouders Johan Joseph Nentwich en Adeleidis Joannis Feyl zijn getuige bij doop van zoon Johan Joseph op 09-04-1773 in Deurne
- moeder Adeleidis Joannis Feyl is getuige bij doop van zoon Carolus op 12-06-1775 in Deurne
- vader Johan Joseph Nentwich is getuige bij doop van Johannes Cornelius op 10-04-1782 in Deurne
- Cornelis Johannes Nentwich kreeg zijn opleiding in Groningen bij Frederik Wilhelm Hagen en was van 1771-1782 chirurgijn in Deurne
- Adeleidis Joannis Feyl was van 1790 tot 1821 vroedvrouw in Deurne en overleed aldaar op 19-11-1831

** moeder Adeleidis Joannis Feyl is getuige bij doop van dochter Catharina Josepha Cornelia op 12-12-1770 in Asten

*** moeder Adeleidis Joannis Feyl is getuige bij doop van dochter Maria Elisabeth op 28-11-1769 in Groningen
- vader Johan Joseph Nentwich is getuige bij doop van dochter Joanna Catharina op 24-06-1774 in Mill
- zij wonen na 1780 in Hedel

Johan Joseph Nentwich is vermoedelijk als militair bij het Staatse leger naar Nederland gekomen. Hij staat te boek als infanterist bij het Regiment Van Dopff. De eerste keer dat hij wordt vermeld is een bezoek in 1739 aan Goes2:

Een zekere Johan Joseph Nentwig, wonende te Boer in Duitsland, geeft in 1739 in Goes te kennen dat hij sig eenigen tijd geoeffend had met het genesen van blindheijd, doofheijd, breuken en veel andere qualen meer en daar in soo verre geavanceerd is dat hij daar van diverse curen heeft gedaan, dewelke van de gewenste uijtslag sijn geweest. Hij verzoekt vergunning om gedurende twee maanden of zolang het haar achtbaren behaagt sijne konsten binnen dese stad te mogen exerceren. Zijn verzoek wordt afgeslagen.

Johan Joseph Nentwich heeft als Weit Berumter Oculist und Operateur & Medicinae Practicus in 1740 een boek gepubliceerd met eenvoudige recepten voor zelfgenezing3. Linksonder de omslag van het boek met de titel: Mitleydiger Artzt überhaupt gegen alle Arme Krancke, ins besondere gegen die von Medicis abgelegene Land-Leuthe, welche mit gemeinen Hauß-Mittelen oder doch wenig kostenden Artzeneyen die mehresten Leibs-Krankheiten nach der einfältigen Methode der Natur sich selbst zu curiren auffrichtig und gründlich lehret. Rechtsonder een typisch recept met rabarber, arabische gom, gebrande hoorn, mosselenpoeder, crotonschorspoeder en hondstong:

03 04

In het rechterlijk archief van Borculo4 komt Johan Joseph Nentwich nog voor als kwakzalver:

Rechterlijk Archief Borculo, inventaris nummer 14: Crimineel gerichtssignaat van stad en landgericht, 1760-1786, 21-11-1769: Johan Joseph Nentwich, kwakzalver.

Johan Joseph Nentwich is vermoedelijk rond 1785 overleden.

Pieter Loomans heeft nog een schuld bij kleermaker Andries Bertens:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 140 verso; 19-07-1773:
Andries Bertens, aanlegger contra Pieter Lomans, gedaagde. Aanlegger vraagt betaling van ƒ 4-16-8, als kleermaker een en ander na aftrek van wat gedaagde voor hem heeft gedaan. Wil een en ander onder eede bevestigen.

Pieter Loomans moet ook nog betalen aan knechten:

Asten Rechterlijk Archief 152; 27-09-1777:
Rekening, bewijs en reliqua van Antoni Lomans, alhier en Pieter Verberne, te Eyndhoven als voogden over Willem en Catarina, onmondige kinderen van Johannes Jansen en Catarina Lomans, beiden overleden. Uitgaven ten bate van Pieter Lomans:
Met de kar naar Nederweert en Helden geweest ƒ 2-08-00; gras geleverd ƒ 8-00-00; de heg geschoren, tweemaal ƒ 0-12-00; de huur van een veld 3 jaar ƒ 31-00-00; 20 beesten meegenomen van Oploo naar Lieshout, verteer en onkosten ƒ 90-06-02. Liquidatie gemaakt, zodat hij ontvangt ƒ 40-00-00. Het geld van de Kompany is hier uitgehouden

In het huizenquohier over de periode 1751-1781 staat het huis op naam van Pieter Loomans en is hij ook bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 36 Dorp Bewoners nummer 36 Dorp
1751 Pieter Loomans Pieter Loomans
1756 Pieter Loomans Pieter Loomans
1761 Pieter Loomans Pieter Loomans
1766 Pieter Loomans Pieter Loomans
1771 Pieter Loomans Pieter Loomans
1776 Pieter Loomans Pieter Loomans
1781 Pieter Loomans Wilhelmus van Riet

Hendrina Cornelis Manders is op 07-01-1785 te Asten overleden en Pieter Willem Loomans is te Asten op 01-07-1788 overleden. In 1796 wordt de boedel verdeeld en komt het huis toe aan Willem Pieter Loomans en Catharina Pieter Loomans. Willem Pieter Loomans, geboren op 03-09-1731 te Asten, is sinds 10-06-1779 weduwnaar van Margaretha Wilbers van Helmond, geboren te Asten op 12-01-1753 als dochter van Willebrordus van Helmont en Maria Bernardi Vervoreldonck, met wie hij op 10-05-1778 te Asten getrouwd was. Catharina Pieter Loomans, geboren te Asten op 25-01-1733 is ongehuwd moeder van dochter Francisca Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 36 verso; 26-02-1791:
Willem Pieter Loomans en Catharina Pieter Loomans, zuster en broeder, testeren. Alle voorgaande contracten vervallen. Josyna, natuurlijke dochter van Catharina Loomans, geboren te Asten, 23 jaar, en bij hen, comparanten, inwonende wordt hun enige erfgenaam. Zij is dan wel gehouden bij hen te blijven wonen en te verzorgen, zowel in ziekte als gezondheid. Indien Willem Pieter Loomans nog mocht komen te trouwen en dan zijn vrouw of wettige kinderen komt na te laten dan zal dit testament geen effect hebben.

Dochter Engelina koopt een obligatie:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 71; 12-05-1795:
Cazijn van Zelm, predikant, te Abbekerk en Lambert Schagen, verkoopt aan Engelina Pieter Loomans, te 's Hertogenbosch ƒ 225-4-0, als rest van een obligatie van ƒ 500,- de dato 30-11-1756. Op 30-03-1801 gecasseert door Jan Kuypers getrouwd met Engelina Loomans.

De kinderen onderhandelen over de erfdeling:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 134 verso; 22-04-1796:
Willem Pieter Loomans, Catharina Pieter Loomans, Engelina Pieter Loomans, Jenneke Pieter Loomans zij mede namens hun absenten broeder Jan Pieter Loomans. Hen komt toe ieder 1⁄7e deel in huis, hof land en groes. En waarvan het resterende deel toekomt aan Helena Pieter Loomans, hun absente zuster en de kinderen van wijlen Hendrikus de Boom. Dat het de laatste twee comparanten, zo voor zichzelf, als namens hun broeder, Jan, niet convenieerde om deze boedel en nalatenschap, gekomen van Pieter Loomans en Hendrina Manders, wijlen hun ouders, in zijn geheel te laten en daarom met de twee eerste comparanten waren overeengekomen dat aan Engelina Loomans, aan Jenneke Loomans, alsmede aan Helena Loomans en dat voor en ten behoeve van Jan Loomans uit het gereed aan ieder zal moeten worden uitgekeerd ƒ 50,- dit in plaats van enige vaste goederen.
Marge: 10-03-1801 Jan Loomans is voldaan.
Dat daarentegen door Engelina en Jenneke Loomans, alsmede door Engelina Loomans in kwaliteit en voor voornoemde Jan Loomans zal worden aangedeeld 3⁄7e delen in de navolgende vaste goederen alsmede gelijke aandelen in de gerede en alle andere goederen tot deze boedel behorende te weten in huis, hof en aangelag aan het Dorp; het Aangelag 3 lopense 18 roede; land / groes Jan Aartsakker en het Weyvelt 12 lopense 29 roede; land Koolenakker 2 lopense 3 roede; land Kleynakkerke 29 roede; land den Driehoek 3 lopense 38 roede; land het Neutje 1 lopense 7 roede; groes het Weyvelt 6 lopense 13 roede; groes Vrouwkensveltje 1 lopense 49 roede; groes Slootjesvelt 2 lopense 33 roede. De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan Engelina Loomans, Jenneke Loomans en Jan Loomans ieder ƒ 50,-.

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 137; 22-04-1796:
Willem Loomans, voor zichzelf en mede voor zijn absente broeder Jan Loomans en voor Helena Loomans, Engelina Loomans en Catharina Loomans. Zij geven te kennen dat door het overlijden van Hendrikus Boomen en Maria Loomans, gewoond hebbende te 's Hertogenbosch op hen en Jenneke Loomans waren verstorven enige onroerende goederen. Dat zij, comparanten, voor zoveel het aandeel van hun zuster, Jenneke Loomans, betreft een accoord hadden gemaakt te weten dat aan Jenneke, eerst en vooral moet worden betaald ƒ 212,- en wel uit de opbrengst van een huis, nog onverkocht, te 's Hertogenbosch, aan hen allen te samen voor de helft en aan de kinderen van wijlen Hendrikus Boomen voor de andere helft toebehorende.

Willem en Catharina Loomans verkopen enige onroerende goederen uit de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 153; 22-07-1796:
Willem en Catharina Pieter Lomans verkopen aan Jan Cornelissen land Joost Kolenakker 2 lopense 3 roede. Koopsom ƒ 134,-. Zij verkopen aan Abraham van Nouhuys land het Neutje 1 lopense 7 roede, koopsom ƒ 48,-; groes Slootjesvelt 2 lopense 33 roede, koopsom ƒ 233,-. Zij verkopen aan Antonie Timmermans groes Ostadensveltje 1 lopense 49 roede. koopsom ƒ 188,-.

In 1798 is de erfdeling voltooid en is het huis in handen van Willem Pieter Loomans en Catharina Pieter Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 76; 14-07-1798:
Jan Kuypers getrouwd met Engelina Pieter Lomans, aanlegger contra Willem en Catharina Pieter Lomans, gedaagden. Gedaagden zullen betalen ƒ 50,- ingevolge deling 22-04-1796. Alles is dan afgedaan. Blijft over de obligatie van ƒ 225,- ten laste van de comparanten en thans in handen van de houdster, Engelina Peter Lomans.

In de bewoningslijst van het huis van 1798 staat het huis op naam van de kinderen van Pieter Loomans:

Jaar Eigenaar nummer 36 Dorp Bewoners nummer 36 Dorp
1798 kinderen Pieter Lomans kinderen Pieter Lomans

Catharina en Willem Loomans verkopen het huis aan Hendrikus Jan van Vijfeijken, man van dochter Francisca Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 224; 17-11-1798:
Catharina Peter Loomans, Willem Lomans, te Asten. Zij verkopen aan Hendrikus van de Vijf Eycken, te Asten een huis, hof en aangelag 2 lopense 18 roede; land / groes Jan Aartsakker en het Weyvelt 12 lopense 29 roede; groes het Weyvelt 6 lopense 12 roede; land Kleynenakker 29 roede; land aan de Weg 2 lopense 32 roede. Voorts de roerende goederen. Belast met ƒ 150,- aan Johanna Loomans, Helena Loomans en Jan Kuypers getrouwd met Engel Loomans; ƒ 8,- per jaar aan de Geestelijke Goederen, te 's Hertogenbosch; ƒ 150,- aan Martinus Bogars, te Helmond; ƒ 225,- aan Jan Kuypers getrouwd met Engel Loomans. Koopsom ƒ 150,-. Lasten ƒ 725,-. Schepenen Helmond.

Francisca Loomans is geboren te Asten op 04-04-1767 als dochter van Catharina Loomans en hieronder haar geboorteakte:

Baptizata est Francisca filia illegitima Catharina Peter Lomans et ut upta declaravit N Wolf. Susceptores Wilhelmus Lomans et Maria Lomans.

Gedoopt is Francisca, onechte dochter van Catharina Peter Lomans en bij de bevalling als vader genoemd N Wolf. Getuigen Wilhelmus Lomans en Maria Lomans.

05

Francisca Loomans is op 10-02-1793 te Asten getrouwd met Hendrikus Jan van Vijfeijken, geboren te Lieshout op 22-07-1768 als zoon van Johannes van Vyfeycke en Maria Maes:

06

Het gezin van Francisca Loomans en Hendrikus Jan van Vijfeijken:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 12-11-1793 Veghel 01-07-1825
Johannes Versteden
Veghel 09-01-1876
2 Maria Catharina Asten 05-08-1797 Helmond 03-05-1830
Leonardus van Hoeck
Helmond 05-06-1851
3 Dorothea Asten 19-01-1800 Someren 13-06-1840
Willem Gerrits
Someren 31-03-1856
4 Johannes Asten 27-02-1804 Stiphout 12-08-1830
Elisabeth van Hoof
Someren 05-02-1842
Johanna Maria Lammers
Asten 16-07-1859
5 Catharina Asten 24-01-1806 Ongehuwd Asten 19-05-1834
6 Henrica Asten 01-03-1808 Ongehuwd Asten 09-07-1831
7 Antonius Asten 21-03-1810 Kind Asten 27-03-1810
8 Wilhelmus Asten 21-03-1810 Kind Asten 26-03-1811

Willem Pieter Loomans woont nog wel in bij zijn nicht en ontvangt geld van de gemeente:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 95 verso; 17-12-1798:
Willem Pieter Loomans heeft uit handen van de Municipaliteit ontvangen ƒ 50,-.

Inwonende oom van Francisca Loomans, Willem Pieter Loomans, is in januari 1803 te Asten overleden en haar moeder Catharina Pieter Loomans is te Asten op 24-12-1804 overleden.

Hendrikus van de Vijeijcken zit flink in de schulden en om die schulden te voldoen en in zijn levensonderhoud te voorzien, verkoopt hij geleidelijk zijn land:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 119 verso; 20-07-1799:
Hendrikus van de Vijf Eyken is schuldig aan Louis Humbracht ƒ 150,- à 4½%. Borg het middelste Veld 4 lopense.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 173; 10-03-1801:
Hendrikus van de Vijf Eyck is schuldig aan Abraham van Nouhuys ƒ 100,- à 4%. Gelost 04-01-1804.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 176 verso; 30-03-1801:
Hendrikus van de Vijf Eyck verkoopt aan Godefridus Sauve 2½ lopense van de Grotenakker geheel 7 lopense. Koopsom ƒ 202,-.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 177 verso; 02-04-1801:
Hendrikus van de Vijf Eyck verkoopt aan Godefridus Sauve 1½ lopense van de Grotenakker. Koopsom ƒ 120,-.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 14 verso; 07-07-1801:
Hendrikus van de Vijf Eyck is schuldig aan Dirk Leenen ƒ 100,- à 3%.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 29 verso; 23-11-1801:
Hendrikus van de Vijf Eyck is schuldig aan Anthony Goort Loomans, molenaar, te Opwetten ƒ 100,- à 4%. Gelost 04-01-1804.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 52; 06-03-1802:
Hendrikus van de Vijf Eyck is schuldig aan Hendrikus, Pieter en Alegonda Leenen ƒ 150,- à 4%.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 86; 04-03-1803:
Hendrikus van de Vijf Eyck is schuldig aan Dirk Anthony Leenen ƒ 125,- à 4%.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 143; 04-01-1804:
Hendrikus van de Vijf Eyck verkoopt aan Godefridus Sauvé groes de Horst 3 lopense. Koopsom ƒ 210,-. Groes het Wijvelt 4 lopense. Gereserveerd 5 eikenbomen en 1 essenboom. Koopsom ƒ 415,-. Hij verkoopt aan Antony Timmermans land Grootenakker 3½ lopense, zoals afgepaald is. Koopsom ƒ 150,-. Land Jan Aartsakker 3 lopense, zoals afgepaald is. Koopsom: ƒ 156,-.
Hij verkoopt aan weduwe Goort Lomans land den Berg 3 lopense 18 roede. Koopsom ƒ 140,-.
Hij verkoopt aan Jan Steeven Jansen land tussen de Weegen 3 copse. Koopsom: ƒ 22,-.
Hij verkoopt aan Louis van Humbracht groes het Drieske 2 lopense met recht van wegen aan Godefridus Sauvé en weduwe Goort Lomans. Koopsom ƒ 190,-.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 147 verso; 04-01-1804:
Louis van Humbracht verkoopt aan Hendrikus van de Vijf Eyck groes het Drieske 2 lopense met recht van wegen aan Godefridus Sauvé en weduwe Goort Lomans. Koopsom ƒ 60,-. Speciaal belast met ƒ 150,- ten laste van de koper de dato 20-07-1799 en waarmee dit perceel en huis, hof en aangelag van de getransporteerde zal verbonden zijn en blijven.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 63; 03-07-1805:
Hendrikus van de Vijff Eyck verkoopt aan Godefridus Sauvé groes het Drieske 2 lopense met de last om Godefridus Sauvé en weduwe Goort Loomans naar hun velden te moeten wegen met de weg tussen de akkers van Antonij Timmermans. Koopsom ƒ 183,-.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 98; 06-03-1806:
Hendrik van de Vijff Eyck is schuldig aan Dirk Leenen ƒ 44,- wegens geleverde waren en geleend geld. En aan Abraham van Nouhuys, wegens een gedaan verschot en geleend geld ƒ 81,-. Samen ƒ 125,- à 5%.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 105; 05-05-1806:
Hendrikus van de Vijffeyck verkoopt aan Abraham van Nouhuys een deel van zijn Aangelag ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde de verkoper, ene einde Hendrik Smits, andere einde Lilly en de verkopers. Koopsom ƒ 54,-.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 106; 14-06-1806:
Hendrikus van de Vijff Eyck verkoopt aan Abraham van Nouhuys een stukje van het Aangelag ½ copse, ene zijde en beide einden de verkoper, andere zijde de koper. Koopsom ƒ 17,-.

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 81 verso; 23-04-1808:
Hendrikus van de Vijf Eyck verkoopt aan Abraham van Nouhuys ½ lopense van het Aangelag geheel 3 lopense 18 roede, ene zijde C. Schrey, andere zijde en ene einde de verkoper, ander einde de koper. Koopsom ƒ 35,-.

Asten Rechterlijk Archief 107a; 30-08-1808:
Hendrikus van de Vijf Eyck verkoopt aan Abraham van Nouhuys 2 lopense van het Aangelag geheel 3 lopense 18 roede, ene zijde weduwe Goort Lomans, andere zijde de koper en erven W. Lilly, ene einde koper en verkoper, andere einde de weg. Belast met ƒ 8,- per jaar aan de Geestelijke Goederen, te 's Hertogenbosch in een meerdere pacht. Koopsom ƒ 60,-.

In het huizenquohier van 1803 en bij de verpondingen van 1810 staat het huis op naam van Hendrikus van Vijfeijken

Jaar Eigenaar nummer 36 Dorp Bewoners nummer 36 Dorp
1803 Hendrikus van de Vijf Eijck Hendrikus van de Vijf Eijck

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio192:
Hendrikus van Vijfeijken bij transport Helmond 17-11-1798.
en bij deling 22-04-1796, zie taxatie 23-02-1795.
Willem, Maria, Catharina, Jan, Engel, Jenneke en Helena bij versterf 1788 kinderen van.
Pieter Willem Loomans.
Nummer 36 huijs, hof en aangelag 4 lopense.

In 1821 verkoopt Hendrikus van de Vijfeijcken het huis aan Abraham Nouhuis en verhuist naar Bergsland:

Notarieel Archief Someren 7227-293; 25-07-1821:
Hendrikus van Vijf Eijk, verkoopt aan Abraham van Nouhuijs, een huisje en hof, groot ¾ lopen, ene zijde Jan van Bussel, andere zijde Hendrik Loomans.

Hendrikus Jan van Vijfeijken is op 27-09-1835 te Asten overleden en Francisca Loomans is te Asten op 22-02-1849 overleden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan twee huizen op naam van Abraham Nouhuis:

Kadaster 1811-1832; G640:
Huis, schuur en erf, groot 01 roede 27 el, het Derp, klassen 9.
Eigenaar: Abraham Nouhuis.

Kadaster 1811-1832; G641:
Huis en erf, groot 00 roede 56 el, het Derp, klassen 9.
Eigenaar: Abraham Nouhuis.

07

08

Beide huizen worden in 1838 verkocht aan David Horn. Na diens overlijden te Asten op 18-02-1846 en de beëindiging van zijn textielfabriek in 1856 komt dit huis toe aan dochters Maria Sibilia Horn en Sibilia Christina Horn. Het huis is al die tijd verhuurd geweest aan derden.

Het huis met kadasternummer G640 wordt bewoond door Johannes Segers, geboren op 21-01-1802 te Asten als zoon van Johannes Martini Segers en Mechelina Joannis Loomans. Hij is sinds 12-01-1850 weduwnaar van Gertrudis Knapen, geboren te Lierop op 21-05-1809 als dochter van Martinus Knaapen en Wilhelmina Wilhelmus Deelen, met wie hij op 08-05-1835 te Someren als dagloner getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont hij in het huis met huizingnummer A157b:

09

Johannes Segers is op 05-09-1863 te Asten overleden en het huis is daarna verhuurd aan Elisabeth Kanters, geboren te Asten op 02-07-1810 als dochter van Wilhelmus Pieter Kanters en Lutgarda van de Loverbosch. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 woont zij in het huis met huizingnummer A238:

10

Elisabeth Kanters verhuist aan het einde van de periode naar de Stegen en het huis wordt afgebroken. Het wordt samengevoegd met G641 tot erf met kadasternummer G1555 en in 1884 verkocht aan Johannes Berkers, die het als tuin gebruikt.

Het huis met kadasternummer G641 wordt bewoond door Godefridus van Brussel, geboren te Asten op 06-05-1806 als zoon van Johannes Marcelis van Brussel en Johanna Maria Brunas (zie ook Voormalig huis G826). Hij is als wever op 09-11-1838 te Asten getrouwd met Francisca van Gerwen, geboren te Asten op 31-07-1813 als dochter van Josephus Arnold van Gerwen en Helena van de Kerkhof. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij met hun gezin in het huis met huizingnummer A157a:

11

Francisca van Gerwen is op 29-11-1860 te Asten overleden en in de periode 1869-1879 woont Godefridus van Brussel, met dan het beroep van nachtwaker, met zijn kinderen in het huis met dan huizingnummer A237:

12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-10-1908 staat dat zijn vader Johannes (Jan), hijzelf (Godfried) en zijn zoon Josephus (Jobke) het beroep van nachtwaker gedurende een eeuw hebben waargenomen:

13

Godefridus van Brussel is op 17-11-1876 te Asten overleden en zijn zoon Johannes Petrus van Brussel, geboren te Asten op 19-10-1839, is de nieuwe huurder. Hij is als schoenmaker op 30-10-1876 te Asten getrouwd met Petronella Vlietstra, geboren te Lierop op 03-07-1845 als dochter van Mathijs Vlietstra en Barbara van Breda.

Johannes Petrus van Brussel verhuist aan het einde van de periode naar A188a en het huis wordt afgebroken. Het erf wordt samengevoegd met G640 tot erf met kadasternummer G1555 en in 1884 verkocht aan Johannes Berkers, die het als tuin gebruikt.

De huizen moeten hebben gelegen achter in de tuin van de huidige huizen aan de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat 7 en 9.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1701 Wilhelmus Goort Loomans Asten 25-01-1679 Wilhelmus Goort Loomans Asten 25-01-1679
1730 Pieter en Jan Loomans Asten 20-07-1710 Pieter en Jan Loomans Asten 20-07-1710
Dorp huis 36
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Peter en Jan Loomans Asten 20-07-1710 Peter en Francis Loomans Asten 20-07-1710
1741 Peter en Jan Loomans Asten 20-07-1710 Peter en Francis Loomans en Jan Smits Asten 20-07-1710
1746 Pieter Loomans Asten 20-07-1710 Pieter Loomans Asten 20-07-1710
1751 Pieter Loomans Asten 20-07-1710 Pieter Loomans Asten 20-07-1710
1756 Pieter Loomans Asten 20-07-1710 Pieter Loomans Asten 20-07-1710
1761 Pieter Loomans Asten 20-07-1710 Pieter Loomans Asten 20-07-1710
1766 Pieter Loomans Asten 20-07-1710 Pieter Loomans Asten 20-07-1710
1771 Pieter Loomans Asten 20-07-1710 Pieter Loomans Asten 20-07-1710
1776 Pieter Loomans Asten 20-07-1710 Pieter Loomans Asten 20-07-1710
1781 Pieter Loomans Asten 20-07-1710 Wilhelmus van Riet Asten 11-09-1728
1798 kinderen Pieter Lomans Asten 03-09-1731 kinderen Pieter Lomans Asten 03-09-1731
1803 Hendrikus van de Vijf Eijck Lieshout 22-07-1768 Hendrikus van de Vijf Eijck Lieshout 22-07-1768
Kadasternummer G640
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G640 1803-1821 Hendrikus van Vijfeijken Lieshout 22-07-1768
G640 1821-1838 Abraham van Nouhuijs Sint Oedenrode 09-07-1750
G640 1838-1846 David Horn Waldnielk (D) ±1762
G640 1846-1884 Maria Sibilia en Sibilia Christina Horn Oberniedergeburth (D) 26-11-1796
Voormalig huis
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1821 Hendrikus van de Vijfeijcken Lieshout 22-07-1768 Francisca Loomans Asten 04-04-1767
1821-1859 bewoning onbekend
A157b 1859-1863 Johannes Segers Asten 21-01-1802 05-09-1863
A157b 1863-1869 Elisabeth Kanters Asten 02-07-1810
A238 1869-1879 Elisabeth Kanters Asten 02-07-1810
A238 1879 afgebroken
Kadasternummer G641
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G641 1803-1821 Hendrikus van Vijfeijken Lieshout 22-07-1768
G641 1821-1838 Abraham van Nouhuijs Sint Oedenrode 09-07-1750
G641 1838-1846 David Horn Waldnielk (D) ±1762
G641 1846-1884 Maria Sibilia en Sibilia Christina Horn Oberniedergeburth (D) 26-11-1796
Voormalig huis
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1821 Hendrikus van de Vijfeijcken Lieshout 22-07-1768 Francisca Loomans Asten 04-04-1767
1821-1859 bewoning onbekend
A157a 1859-1869 Godefridus van Brussel Asten 06-05-1806 Francisca van Gerwen Asten 31-07-1813 29-11-1860
A237 1869-1876 Godefridus van Brussel Asten 06-05-1806 met kinderen 17-11-1876
A237 1876-1879 Petrus Johannes van Brussel Asten 19-10-1839 Petronella Vlietstra Lierop 03-07-1845
A237 1879 afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 21 januari 2024, 14:43:26

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen