logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G643

Jacobus Mathijs Heurs koopt een deel van het huis van Petronella Antony Loomans, bestaande uit twee woningen (zie Voormalig huis G644):

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 170; 11-02-1801:
Petronella Loomans verkoopt aan Jacobus Heurs een deel van een huis, bestaande, dit deel, uit twee woningen, in het ene woont Jacobus Jansen en in het andere Hendrik van Hugten met de hof voor de woning van Hendrik van Hugten gelegen. En waarvan het overig deel van dit huis met zijn hof bij de verkoopster in gebruik is. De put blijft gemeen. De kelder aan de verkoopster en het dak aan de koper. Belast dit deel in een jaarpacht van ƒ 4,- in een meerdere pacht. Koopsom ƒ 200,- waarvan ƒ 150,- contant en ƒ 50,- à 4%. De ƒ 200,- zullen dienen tot mindering van het kapitaal van ƒ 350,- uitgeloofd door de verkoopster de dato 18-06-1799. De getransporteerde zal het peelveld den Wittenberg tot zijn gebruik hebben.

Jacobus Mathijs Heurs is geboren te Sint Antoniusbergh (D) rond 1727. Hij is op 26-06-1763 te Someren getrouwd met Elisabeth Hendrik Maas, geboren te Someren op 02-11-1732 als dochter van Henricus Johannes Maes en Magdalena Theodorus van Huchten:

01

Het gezin van Jacobus Mathijs Heurs en Elisabeth Hendrik Maas:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Allegonda Someren 13-02-1764 Ongehuwd Nederweert 28-11-1843
2 Josephus Someren 28-02-1767 Mierlo 06-06-1813
Ida van de Vorst
Mierlo 01-05-1847
3 Bernardus Someren 08-10-1768 Ongehuwd Asten 22-03-1832 timmerman
4 Theodorus Someren 24-08-1770 Ongehuwd Someren 07-09-1834
5 Maria Catharina Someren 23-05-1772 Weert 23-01-1815
Jacobus Heijmans
Weert 01-06-1842 *
6 Godefridus Someren 01-02-1774 Ongehuwd Asten 09-11-1811
7 Nicolaas Someren 06-11-1775
8 Johanna Someren 19-04-1780 Ongehuwd Asten 28-01-1858

* had een onecht kind met Henricus Martin Guns met de naam Henricus, geboren te Asten op 21-08-1800 en overleden te Nederweert op 06-11-1803

Jacobus Mathijs Heurs verkoopt een deel van een stuk land dat hij samen met Hendrikus Smits (zie Voormalig huis G644) bezit:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 82 verso; 23-04-1808:
Jacobus Heurs verkoopt aan Lambertus Michielsen land den Driehoek de helft van 15 roede. De andere helft is van Hendrikus Smits.

Elisabeth Hendrik Maas is rond 1795 overleden en Jacobus Mathijs Heurs is op 12-05-1809 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

02

In het huizenquohier van 1803 en bij de verpondingen van 1810 staat de helft van het huis op naam Jacobus Mathijs Heurs of van zijn kinderen, de andere helft is in bezit van Hendrikus Smits (zie Voormalig huis G644):

Jaar Eigenaar nummer 36h Dorp Bewoners nummer 36h Dorp
1803 Jacobus Heurs Jacobus Heurs en Hendrikus van Heugten

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 193:
De kinderen Bernardus, Joseph, Nicolaas, Goort, Dirk, Allegonda, Catharina en Johanna van Jacobus Heurs 12 bloijmaand 1809.
½ huijs en hof.

In 1810 verkopen de kinderen van Jacob Mathijs Heurs het huis aan Francis Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 24-12-1810:
Bernardus Heurs, Alegonda Heurs, Catharina Heurs, Goort Heurs, Nicolaas Heurs, Dirk Heurs geassisteerd met Hendrik Aarts, armmeester, te Someren, Johanna Heurs, allen te Asten. Zij verkopen aan Francis Verberne een huis en erf, ene zijde Hendrik Smits, andere zijde Hendrik van de Vijf Eyck. Belast met ƒ 4-2-0 jaarlijks aan het Rijk in een meerdere pacht. Koopsom ƒ 210,-.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis met kadasternummer G643 op naam van Francis Berkers:

Kadaster 1811-1832; G643:
Huis en erf, groot 00 roede 77 el, het Derp, klassen 7.
Eigenaar: Francis Berkers.

03

04

Francis Berkers is geboren te Asten op 10-02-1789 als zoon van Johannes Francisci Berkers en Petronella Johannes Verhindert (zie Antoniusstraat 6). Hij is als vleeschhouwer op 07-07-1825 te Someren getrouwd met Francijna Bennenbroek, geboren te Someren op 25-04-1789 als dochter van Philip Bennenbroek en Catharina de Leeuw. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we hen tegen in het huis met huizingnummer A158:

05

Francijna Bennenbroek is op 20-01-1865 te Asten overleden en in de periode 1869-1879 woont Francis Berkers met zijn kinderen in het huis met huizingnummer A239:

06

Francis Berkers is op 17-11-1875 te Asten overleden en bij de erfdeling komt het huis toe aan zijn zoon Johannes Berkers, geboren te Asten op 23-10-1828 en eveneens van beroep slager. Op het naastliggende perceel bouwland G642 wordt door hem rond 1880 een nieuw huis gebouwd met kadasternummer G1557 (zie Voormalig huis G1557). Dit deel van het huis komt in de bevolkingsregisters niet meer voor.

In een ander deel van het huis woont Johanna van den Boomen, geboren te Asten op 04-08-1811 als dochter van Johannes van den Boomen en Johanna Dirks (zie Voormalig huis G683). In de periode 1869-1879 samen met haar onwettige zoon Adrianus, geboren te Asten op 24-10-1850 (ten onrechte Johannes genoemd) in het huis met huizingnummer A240:

08

Zij verhuizen rond 1871 naar A36 (zie Burgemeester Wijnenstraat 38) en in het huis komt wonen Wilhelmina Vermeulen, geboren te Asten op 07-08-1832 als dochter van Wilhelmus Vermeulen en Catharina Verheijen (zie Oliemolen 10 en 12). Ook in de periode 1879-1890 woont zij in het huis met dan huizingnummer A239:

09

Wilhelmina Vermeulen verhuist in 1881 naar A243 (zie Voormalig huis G647 en G648) en het huis wordt herbouwd en krijgt kadasternummer G1556. In het huis komt wonen Johanna Maria Jelissen, geboren op 30-06-1849 te Someren als dochter van Antonie Jelissen en Gertruda Verstappen. Samen met haar zuster Anna Maria Jelissen, geboren te Someren op 26-05-1858 woont zij in het huis.

Zij verhuizen in 1889 naar A111 (zie Markt 15) en eigenaar Johannes Berkers, geboren op 24-10-1828 te Asten als zoon van Franciscus Berkers en Francijna Bennenbroek, komt vanuit het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G1557) weer in het huis wonen. Samen met zijn dienstmeid Mechelina van Weert, geboren op 26-01-1852 te Someren als dochter van Lambert van Weert en Hendrina van Horik, woont Johannes Berkers ook in de periode 1890-1900 in het huis met huizingnummer A255:

10

Mechelina van Weert vertrekt in 1892 naar Engelen en Johannes Berkers verhuist in 1894 naar A112 (zie Markt 15). In de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-10-1892 verkoopt Johannes Berkers de hoeve die van zijn moederskant komt:

11

In de Peel- en Kempenbode van 21-04-1894 verkoopt Johannes Berkers zijn inboedel:

12

In het huis komt wonen Bernardus Bosch, geboren te Someren op 06-07-1849 als zoon van Cornelis van den Bosch en Johanna Petronella van Tulden. Hij is op 20-11-1890 te Asten getrouwd met Maria van der Heijden, geboren te Asten op 26-06-1860 als dochter van Marcellus van der Heijden en Wendelina Althuizen (zie Burgemeester Frenckenstraat 6).

Zij verhuizen in 1895 naar A112 (zie Markt 15) en het huis wordt door Johannes Berkers aan de eerdere bewoonster Johanna Maria Jelissen verkocht; de verkoop van het huis staat aangekondigd in de Peel- en Kempenbode van 04-08-1894:

13

De nieuwe bewoner is Peter Josephus (Pieter) Feijen, geboren te Nederweert op 22-12-1848 als zoon van Henricus Fijen en Joanna Maria Koppen. Hij is als koopman op 26-04-1876 te Someren getrouwd met Petronella (Peternel) Jelissen, geboren op 11-03-1853 te Someren als dochter van Antonie Jelissen en Gertruda Verstappen en zuster van de eerder genoemde Johanna Maria Jelissen en Anna Maria Jelissen. Beide zussen wonen later ook bij hun in.

Peter Josephus (Pieter) Feijen vertrekt in januari 1899 naar Vught en is aldaar op 29-10-1899 overleden. In 1905 vindt er nog een bijbouw plaats en wordt het kadasternummer G1950. Schoonzus Johanna Maria Jelissen wordt hoofd van het huishouden en samen met haar zusters Petronella en Anna Maria en de kinderen Feijen wonen zij in de periode 1900-1910 in het huis met huizingnummer A270:

14

Johanna Maria Jelissen en Anna Maria Jelissen vertrekken in maart 1908 naar Sint Michielsgestel, maar keren in augustus 1909 terug na het overlijden van Petronella Jelissen op 16-07-1909 te Asten.

Opmerkelijk is het inwonen vanaf september 1906 van Wilhelmina Margaretha van Dijk, geboren te 's Gravenhage op 07-06-1897 en haar zus Susanna Frederika van Dijk, geboren te 's Gravenhage op 27-11-1898 beiden als dochters van Petrus Johannes van Dijk en Jacoba Heijman. Na het overlijden van hun moeder Jacoba Heijman op 30-12-1904 te 's Gravenhage zijn zij in Asten ondergebracht. Hun vader is op 24-10-1906 te 's Gravenhage hertrouwd met Alida Cornelia Onings. Peter Johannes van Dijk is op 17-01-1922 te 's Gravenhage overleden en Alida Cornelia Onings is op 16-08-1936 te 's Gravenhage overleden.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A309:

15

Wilhelmina Margaretha van Dijk en Susanna Frederica van Dijk vertrekken in 1912 terug naar 's Gravenhage. Anna Maria Jelissen is op 09-06-1918 te Asten overleden en Johanna Maria Jelissen woont ook in de periode 1920-1930 met haar nicht Gerarda Maria Feijen in het huis met huizingnummer A378:

16

Johanna Maria Jelissen verhuist rond 1923 via A65 naar het Liefdehuis en biedt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-09-1922 haar huizen te koop aan:

17

Johanna Maria Jelissen is op 19-11-1935 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

18 19

Het huis is gekocht door Josephus Kortenbach, geboren te Asten op 14-07-1882 als zoon van Peter Kortenbach en Adriana van der Ven. Hij is als klompenmaker op 15-05-1911 te Asten getrouwd met Anna Maria Meulendijks, geboren te Asten op 17-03-1873 als dochter van Johannes Meulendijks en Francisca Scheuninks. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit het naastgelegen A379 (zie Voormalig huis G1554) in het huis met huizingnummer A378, ook bekend staand als Prins Hendrikstraat 7, wonen:

20

Schoonmoeder Francisca Scheuninks komt in 1925 vanuit Deurne nog inwonen en is op 04-05-1926 te Asten overleden en Anna Maria Meulendijks is op 04-10-1930 te Asten overleden. Josephus Kortenbach woont ook in de periode 1930-1938 samen met twee dochters in het huis aan de Prins Hendrikstraat 7:

21

Rond 1934 wordt het huis verbouwd tot twee huizen en erf en Josephus Kortenbach verhuist naar het naastgelegen huis aan de Prins Hendrikstraat 5 (zie Voormalig huis G1556). In het huis komt wonen Francisca Hurkmans, geboren te Someren op 15-01-1867 als dochter van Joannes Hurkmans en Antonetta Wijnen. Zij is sinds 18-06-1924 weduwe van Johannes Zegers, geboren te Asten op 30-01-1860 als zoon van Hendrikus Zegers en Antonia Bukkems (zie Voormalig huis G1462). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komt zij met haar dochter Hendrika Zeegers vanuit de Wilhelminastraat 8 in het huis aan de Prins Hendrikstraat 7 wonen:

22

Francisca Hurkmans verhuist in 1937 naar de Kleine Marktstraat 7 (zie Voormalig huis G564) en de nieuwe bewoner is Petrus Johannes van Helmond, geboren te Asten op 10-01-1891 als zoon van Hubertus van Helmond en Petronella Marcus (zie Jan van Havenstraat 42). Hij is als fabrieksarbeider op 23-04-1915 te Mierlo getrouwd met Petronella Joanna Sanders, geboren te Mierlo op 04-10-1879 als dochter van Joannes Sanders en Johanna Maria Scheepers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Julianastraat 36 in het huis aan de Prins Hendrikstraat 7 wonen:

23

Rond 1941 krijgt dit huis met kadasternummer G1950 samen met de huizen aan de Prins Hendrikstraat 5, 9, 11A en 11C, allen in bezit van Josephus Kortenbach, het kadasternummer G2539. In het nevenstaande kadasterplaatje van 1941 is dit goed te zien.

24

Petronella Joanna Sanders is op 29-05-1966 te Asten overleden en Petrus Johannes van Helmond is op 04-09-1969 te Helmond overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

25 26

Het huis is rond 1965 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw met als huidige adres Monseigneur den Dubbeldenstraat 7.

Overzicht bewoners

Dorp huis 36h
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1803 Jacobus Mathijs Heurs Sint Antoniusbergh ±1727 Jacobus Heurs en Hendrikus van Heugten Sint Antoniusbergh ±1727
Kadasternummer G643
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G643 1803-1810 Jacobus Mathijs Heurs Sint Antoniusbergh ±1727
G643 1810-1825 Francis Verberne Asten 04-01-1769
G643 1825-1875 Francis Berkers Asten 29-02-1788
Oorspronkelijke huis
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1819 Jacobus Mathijs Heurs Sint Antoniusbergh (D) ±1727
1819-1825 bewoning onbekend
1825-1859 Francis Berkers Asten 10-02-1789 Francijna Bennenbroek Someren 25-04-1789
A158 1859-1869 Francis Berkers Asten 10-02-1789 Francijna Bennenbroek Someren 25-04-1789 20-01-1865
A239 1869-1875 Francis Berkers Asten 10-02-1789 met kinderen 17-11-1875
Prins Hendrikstraat 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A162 1859-1863 Johannes van den Boomen Asten 07-01-1785 met dochter 27-10-1863
A162 1863-1869 Johanna van den Boomen Asten 15-08-1811 met zoon
A240 1869-1871 Johanna van den Boomen Asten 15-08-1811 met zoon naar A36
A240 1871-1879 Wilhelmina Vermeulen Asten 07-08-1832
A239 1879-1881 Wilhelmina Vermeulen Asten 07-08-1832 naar A243
A239 1881-1889 Johanna Maria Jelissen Someren 30-06-1849 naar A243
A239 1889-1890 Johannes Berkers Asten 24-10-1828
A255 1890-1894 Johannes Berkers Asten 24-10-1828 naar A112
A255 1894-1895 Bernardus Bosch Someren 06-07-1849 Maria van der Heijden Someren 26-06-1860 naar A112
A255 1895-1900 Pieter Josephus Feijen Nederweert 22-12-1848 Petronella Jelissen Someren 11-03-1853 naar Vught
A270 1900-1910 Johanna Maria Jelissen Someren 30-06-1849 met familie Feijen
A309 1910-1920 Johanna Maria Jelissen Someren 30-06-1849 met familie Feijen
A378 1920-1923 Johanna Maria Jelissen Someren 30-06-1849 met Gerarda Maria Feijen
A378 1923-1930 Josephus Kortenbach Asten 14-07-1882 Anna Maria Meulendijks Asten 17-03-1873 04-10-1930
7 1930-1934 Josephus Kortenbach Asten 14-07-1882 met kinderen Prins Hendrikstraat 5
7 1934-1937 Francisca Hurkmans Someren 15-01-1867 weduwe Zegers Kleine Marktstraat 7
7 1937-1938 Petrus Johannes van Helmond Asten 10-01-1891 Petronella Johanna Sanders Mierlo 04-10-1879

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 18 november 2023, 16:03:06

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen