logo

De Vonder Homepagina


Prins Bernhardstraat 34

Dit huis is via dochter Johanna van Johannes Canters door huwelijk met Johannes Aart Smits in bezit gekomen van de familie Smits. Willem Aart Smits is geboren te Asten op 21-11-1667 als zoon van Aert Aerts en Henrixke Aerts. Hij is op 21-08-1704 (29-09-1704 voor de schepenbank) te Asten getrouwd met Catharina Antonius Looijmans, geboren op 11-10-1681 te Asten als dochter van Antonius Daendel Loomans en Elisabetha Turens van Hove (zie 't Hoekske 8):

Juncti sunt matrimonio Wilhelmus Arts et Catharina Teunis Loijmans; testes Bonaventura Teunis Loijmans et Maria van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Wilhelmus Arts en Catharina Teunis Loijmans; getuigen Bonaventura Teunis Loijmans en Maria van de Cruijs.

01a

Het gezin van Willem Aart Smits en Catharina Antonius Looijmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 04-08-1705 Kind Asten ±1705
2 Henrica Asten 11-12-1707 Asten 06-06-1734
Hendrik Goort Hoefnagels
Asten 04-05-1737 zie ook Voormalig huis G399
3 Elisabeth Asten 15-05-1711 Asten 22-05-1735
Antony Marcelis Coolen
Asten 27-10-1747
4 Arnoldus Asten 06-02-1714 Asten 25-02-1748
Johanna Peter Smits
Asten 04-10-1779 zie Voormalig huis G562
5 Antonia Asten 29-01-1717 Kind Asten ±1717
6 Catharina Asten 26-08-1719 Kind Asten ±1719

Catharina Antonius Looijmans is op 01-08-1722 te Asten overleden en Willem Aart Smits is te Asten op 07-11-1727 overleden. In 1735 verhuren de kinderen van Willem Aart Smits en Catharina Antonius Looijmans het huis aan Reynder Peters:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 133; 21-11-1735:
Arnoldus Willem Aart Smits en Hendrik Goort Jan Hoefnagels man van Hendrina, dogter van Willem Aart Smits, Elisabeth, dogter van Willem Aart Smits man van Antony Coolen bij absentie van haar man geassisteerd met Jan Aart Smits. Zij verhuren aan Reynder Peters een huis, schuur, land en groes. Zoals aan hen door hun ouders is nagelaten. Uitgezonderd is de woonplaats die bij Margriet Loomans en anderen in bewoning is. Huurtermijn 10 jaar. Huursom ƒ 16,- jaarlijks.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 is het huis nog in bezit van de kinderen en verhuren zij het aan Reijnder Peters en andere bewoners:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 188:
Jan Aart Smits.
Nogh de helft in en verdeijlt huijs en hoff 2 copse. In de bede ƒ 5-16-10.

Jaar Eigenaar nummer 71 Dorp Bewoners nummer 71 Dorp
1736 erfgenamen Willem Aart Smits Reijnder Peters, Hendrik Goort Hoefnagels
1741 erfgenamen Willem Aart Smits Reijnder Peters, Margriet Loomans en Maria Jansen
1746 erfgenamen Willem Aart Smits Reijnder Peter Cornelis en Hendrik Goort Hoefnagels

Over de bewoners van het huis het volgende:

Reijnder Peter Cornelis is geboren te Asten op 24-04-1708 als zoon van Petrus Cornelis en Maria Jansen (zie Hoekstraat 4). Hij is op 19-07-1733 getrouwd met Willemijn Claessen Philipse, geboren te Asten op 15-06-1709 als dochter van Nicolaas Philipsen Voermans en Anna Willems. Na haar overlijden te Asten op 27-07-1743 is Reijnder Peter Cornelis op 19-01-1744 te Asten hertrouwd met Francisca Pauli van den Bergh, geboren te Asten op 09-12-1715 als dochter van Paulus Dielis en Petronella Dircks.
Margarita Loomans is vermoedelijk een nicht van Catharina Antonius Looijmans.
Maria Jansen is de moeder van Reijnder Peter Cornelis; zij is op 30-01-1706 te Asten getrouwd met Petrus Cornelis Duyssen (zie Hoekstraat 4).
Hendrik Goort Hoefnagels is de schoonzoon van Willem Aart Smits, geboren te Asten rond 1710 als zoon van Goort Jansen Hoefnagels en Judoca Hendricus van Bussel (zie Voormalig huis G579). Hij is op 06-06-1734 te Asten getrouwd met Henrica Willem Aart Smits.

Bij de erfdeling in 1747 komt het huis in handen van Arnoldus Willem Smits:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 142 verso; 07-01-1747:
Arnoldus Willem Smits, Antoni Marcelis Coolen man van Elisabeth Willem Smits, Hendrik Goort Hoefnagels man van Hendrina Willem Smits. Kinderen en erven van wijlen Willem Aart Smits en Catalijn Loomans. Zij verdelen de nagelaten goederen. 1e lot krijg Arnoldus Willem Smits een het huis met de neere, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde en einde de straat, ander einde Antoni Marcelis Coolen; land de Moolenacker 2 lopense; groes het Kleynveltje 1 lopense; groes de Sint Jorisbeemt 2½ lopense. Belast met 1⁄3e deel van ƒ 1-4-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land. Verponding ƒ 4-07-04 per jaar. Bede ƒ 0-19-12 per jaar.
2e lot krijgt Antoni Marcelis Coolen huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Mattijs van Bussel, andere zijde Arnoldus Smits, ene einde de straat; land de langen Logten 1½ lopense; land de Kantersacker 2½ lopense; groesveld 6 lopense. Belast met 1⁄3e deel van ƒ 1-4-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land. Verponding ƒ 4-4-4 per jaar. Bede ƒ 1-0-0 per jaar.
3e lot krijgt Hendrik Goort Hoefnagels de achterste helft van een huis, te weten den heert of keuke met de neere en schuur alsmede de helft van het aangelag de helft is ½ lopense, ene zijde Wilbert Meulendijk, andere zijde Jan Aart Smits; land de Loverboschacker 3 copse; land Jan Trippekampke 1 copse; land Cranenbroekse 3 copse; land het Beemtackertje 6 roede; land de voorste Logten 2 lopense; groes den Dries 5 copse; groesveld Joostevelt 2 lopense; groes den hoogen Dries 3 copse. Belast met 1⁄3e deel van ƒ 1-4-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land. De ontvanger van dit lot moet uit het halve huis ƒ 25,- per jaar à 4% uitkeren aan Jan Aart Smits. Verponding ƒ 4-1-4 per jaar. Bede ƒ 1-0-0 per jaar.

Het huis wordt vrijwel direct door Arnoldus Willem Smits doorverkocht aan Johannes Sauvé en dat huis wordt daarna geïnspecteerd:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 57; 28-01-1747:
Arnoldus Willem Smits verkoopt aan Johannes Souve huis met de neere, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde en ene einde de straat, andere einde Antoni Marcelis Coolen; de Moolenacker 2 lopense; groes het kleyne Veltje 1½ lopense; de Sint Jorisbeemt 2½ lopense. Belast met ƒ 1-4-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente moeten Antoni Marcelis Coolen en Hendrik Goort Hoefnagels ieder ƒ 1-4-0 per jaar betalen. Verkoper aangekomen bij deling de dato 07-01-1747.

Asten Rechterlijk Archief 119 foio 147 verso; 28-01-1747:
Oculaire inspectie van het huis en neere van Arnoldus Willem Aart Smits en op heden verkocht aan Johannes Souve.
Aan de kamer het deurgebont te besetten daar uitgevallen is, alsmede in deselve camer en opkamer het dack en muur daar afgevallen is te besetten. De vloer in de kamer en keuke te repareren en de muur, waar nodig te besetten. De glasen van het gehele huis te repareren en desnoods te verlooien. De vorst van het gehele dack te repareren en dicht te maken. De wanden en playen in het rond te repareren en waar nodig te vernieuwen.

Johannes Sauvé is geboren te Asten op 30-05-1717 als zoon van Marcus Sauvé en Maria Aarts (zie Voormalig huis G440). Hij is op 02-09-1742 te Asten getrouwd met Lucia Antoni van Bussel, geboren te Asten op 09-07-1719 als dochter van Antonius Peeters van Bussel en Maria Dircks (zie Voormalig huis F890):

01b

Hieronder het gezin van Johannes Sauvé en Lucia Antoni van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 16-08-1743 Kind Asten 22-08-1743
2 Josephus Asten 14-07-1744 Kind Asten ±1744
3 Joanna Maria Asten 24-11-1745 Kind Asten ±1745
4 Johannes Asten 28-02-1747 Kind Asten 14-08-1747
5 Johannes Asten 06-10-1748 Asten 12-05-1771
Johanna Janse van Asten
Asten 22-02-1813 *
6 Franciscus Asten 31-03-1750 Kind Asten ±1750
7 Godefridus Asten 13-02-1752 Asten 10-01-1773
Petronella Johannes Jansen
Asten 13-02-1822 zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15
8 Antonius Asten 18-02-1754 Amsterdam 20-11-1782
Margaretha Tieman
Amsterdam ±1784 dochter Lucia Antoni
zij woonden in het 5e huis
op de Herengracht
9 Anna Asten 26-08-1756 Kind Asten 15-03-1758
10 Anna Margarita Asten 29-03-1759 Asten 15-01-1786
Hermanus Driessen
Asten 06-04-1803
11 Marcus Asten 11-10-1763 Kind Asten ±1763

*  hun zoon Antonius Franciscus Josephus Sauvé wordt chirurgijn te Gemert

De vader van Johannes Sauvé, Marcus Sauvé, is na een moord gevlucht naar België en Johannes Sauvé is waarschijnlijk meegegaan, want hij woont in 1724 in Diest te België, zoals blijkt uit onderstaand archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 67; 29-06-1741:
Anna Souve, te Antwerpen, is voldaan van een manuale obligatie van ƒ 200,- tenlaste van Hendrik Hendriks en Francis van de Loverbosch en ten name van Johannes Souve, gewoond hebbende te Diest de dato 29-01-1724. Antonetta Willem Slaats, weduwe Hendrik Hendriks is schuldig aan Johannes Souve ƒ 150,- à 4%.
Marge: 22-11-1752 Jan Souve, chirurgijn, te Asten, is voldaan van ƒ 150,- door de weduwe Hendrik Hendriks.

Johannes Sauvé is getuige van een epidemie die in 1743 in Heusden en de Wolfsberg vele slachtoffers kent:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 32; 12-10-1743:
Compareerde voor schepenen van Asten in de quartiere van Peeland, Meyerije van 's Hertogenbosch. De Heer Ignatius van Dijk, medecijne doctor, te Gemert, de Heer Tomas Cocke, Roomsch Cappellaan, alhier vermits het overlijden van de pastoor en Johannes Souvé, chirurgijn.
Dewelke ter requisitie van de regenten, alhier, verklaaren voor de opregte waarheyt waar en waaragtig te wesen, te weten den eersten comparant dat hij op den 9e van dese maand October is geweest op sekere uythoek van Asten, genaamt Heusden en aldaar gevisiteert verscheyde huysen en bevonden dat veele persoonen en kinderen besmet sijn met den grouwen buykloop die door de armoede seer ellendig krank lagen en dat in de huysen soo veel stank was door de vuyligheyt des afgangs veroorsaakt dat het bijna niet is om aldaar in te gaan off te blijven, zijnde de voorschreven ziekte tusschen den 9 en 10 deser overleeden vijff persoonen waarvan een persoon woonachtig was in een andere uythoek, genaamt den Wolfsberg en een persoon midden in het Dorp alwaar deselve ziekte ontstooken was.
Wijders verklaaren den 1e en 3e comparant dat zij te zaame op den 11e deser meest alle wooninge op den uythoek Heusden hebben gevisiteert en daar ingeweest en bevonden dat er 17 huyshoudens met de voorschreven quaale besmet zijn, en in zommige huysen 2 en 3 persoonen ziek van de voors. droevige quaale bevonden en na onse beste kennis 25 doodelijk besmet van de voorschreven ziekte en dat van de voorschreven quaale binnen den tijt van 14 dagen 11 persoonen overleeden zijn. Soodat aan de siekte meest haaren besmetten voortgank moet toegeschreven worden aan den ellendigen staat en onvermogentheyt der persoonen aldaar en daarontrent wonende, waarin met goet onderhoud en goede medecijne behoorde voorsien te worden, om sooveel doenelijk is, den voortgank van de voorschreven droevige quaale te beletten.
Den 2e comparant verklaart dat hij als Roomsch Cappellaan alhier binnen den tijt van ontrent 14 daagen in haare ziekte heeft bedient 16 persoonen waaronder niet begrepen sijn eenige kinderen onder de seven jaaren, zijnde alle besmet volgens declaratie van den doctor en chirurgijn met den grauwen buykloop. Zijnde zedert den tijt van 14 dagen daarvan gestorven 11 persoonen, zijnde sommige persoonen die nog eenigsints vermogende zijn door voorsorgen van den doctor aan het beteren, en nog leggende kranken, meestendeel behoeftige persoonen, waarin behoorde voorsien te worden met onderhoud en medecijne te besorgen.
Eyndigende sij comparanten hiermede dese haare opregte verklaringe en hebben na voorgaande prelectuure daarbij gepersisteert en reden van welwetentheyt gealegeert als voorschreven staat, Asten 12 october 1743. Ten opzichte van Michiel van de Cruys, president, Peter van de Vorst, schepen. Ignatius van Dijck medicijnen doctor, Thomas Kocke, cappellaen tot Asten Johannes Sauvé, chirurgijn.

Chrirugijn Johannes Sauvé en medicijnen dokter Ignatius van Dijck uit Gemert krijgen hun declaratie vergoed:

Resoluties van de Raad van State 178-341 folio 61; 16-01-1744:
Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant Weveringh van Holij inhoudende dat de drost en schepenen van Asten in kwartier Peelland aan hem twee declaraties hebben toegezonden nl. een van de medicine doctor Ignatius van Dijck van ƒ 43-1-0 en de andere van chirurgijn Sauvé van ƒ 23-5-0 in verband met het cureren van de noodlijdende zieken te Asten, voordat zulks door professor Mobach en de raad en rentmeester de verleende autorisatie was overgelaten aan medicine doctor Grotenraij. Deze declaratie mag men opnemen in de uitgavenpost van de dorpsrekening.

Johannes Sauvé heeft nog geld tegoed voor een medische behandeling:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 13; 02-12-1743:
Johannes Souve, chirurgijn, aanlegger contra Willem Michiel Coolen, gedaagde. Wegens verdient meesterloon aan gedaagdes peen in de maand mey, ƒ 3,-.

Johannes Sauvé verricht een visitatie in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 76; 15-06-1744:
Jacobus Losecaat, drossard, Jan van Helmond en Antoni Muyen, schepenen alsmede Johannes Souve, chirurgijn, zijn geweest ten huize van Nicolaas Philipsen, aan de Wolfsberg. Waar ook woonde, Lijneke Philipsen, die gisteren tegen den avond is overleden. Dat heden de drossard had horen zeggen dat voorn. Lijneke, verleden woensdag, 10 juni) onder een kar, die ingespannen was met het paard van Nicolaas Philipsen, gevallen en overreden was. Na visitatie verklaarde de chirurgijn dat hij een wonde gevonden heeft binnensbeens aan het linkerbeen en een wonde aan de linkerarm. Bij de wonde aan het linkerbeen was geraakt een ader, stefana, genaamd en een arteria, tibile, genaamd. De wonde was een vierendeel lang. Mede door de ouderdom, 80 jaar, en door zwakheid en koortsen is zij overleden.

Wilbert Meulendijk heeft een schuld aan Johannes Sauvé:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 222; 14-07-1744:
Wilbert Arnoldus Meulendijk is schuldig aan Johannes Souve, chirurgijn ƒ 250,- à 4%.
Marge: 26-01-1768 gelost aan Lucia van Bussel getrouwd met Jan Sauve vermits ziekte van haar man.

Johannes Sauvé koopt een stuk land in de buurt van zijn huis:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 91 verso; 27-01-1748:
Jacobus Losecaat verkoopt aan Jan Souve land de Logte. Verkoper aangekomen bij transport de dato 30-01-1747. Koopsom ƒ 20,-.

Johannes Sauvé moet verscheidene visitaties afleggen om doodsoorzaken vast te stellen:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 43 verso; 01-08-1748:
Hendrik Halbersmit en Jan Souve, chirurgijns, verklaren dat zij meegegaan zijn naar het huiske, in de Wolfsberg, waar woonde, Hendrien Goort Hendriks welke dood gevonden is in een waterkuil bij dat huiske, liggende voorover met de rug omhoog, bloot in het hemd. Het lichaam is door de buren uit het water gehaald. Na visitatie hebben zij geen wonden of kwetsuren gevonden die de dood veroorzaakt kunnen hebben.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 44; 22-11-1748:
Jan en Leendert Verhoeven, wonende te Agt, Woensel, verklaren, dat zij gisteren, 21 november, in de hei, bij Agt, hebben gevonden een kar met twee paarden, waarvan het voorste gevallen was en waaronder de voerman lag. Zij hebben de voerman onder het paard uitgehaald en bevonden dat hij dood was, waarschijnlijk door de val onder het paard. Het lichaam is naar Asten gebracht ten huize van Jan Bonaventura Loomans en daar gevisiteerd door Johannes Souve welke bevonden heeft dat het hoofd loshangende was en derhalve de nek gebroken te zijn. De verongelukte persoon is Bonaventura Hoefnagels, geboren en wonende te Asten, als knecht bij Antoni Antoni Voermans.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 50 verso; 02-03-1750:
Goort van Bussel en Jan van Riet, schepenen en Jan Souve, chirurgijn, verklaren
dat zij op de eerste dezer, rond 11 uur in de voormiddag, zijn geweest in het Linder, op de voet- of kerkpad van Voordeldonk naar het Dorp, alwaar wij dood hebben zien liggen Hendrik Frans Claus, wonende alhier, die in leven blind was en leed aan vallende ziekte. Wij zijn van gedachte dat de ziekte de oorzaak is dat hij van het voetpaadje voorover in een lege of droge gracht is gevallen en doordien zeer uyt de neus gebloeyt had. Ook zijn gezicht was door de doorne- en bremtakken gekwetst. Verder heeft de chirurg geen kwetsuren gevonden.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 53 verso; 05-11-1751:
Theodorus Johannes Grootenacker, medicijnen doctor, te Helmont en Jan Souve, chirurgijn. Zij hebben ten huize van Jan Aart Tielen gevisiteerd het lichaam van Antoni Jan Verreyt, heden morgen aldaar overleden en bevonden dat de overledene een contusie van de integumenten en ter rechterzijde van het hoofd, waaronder diverse fracturen van het bekkeneel zijnde het osbregmatis en het osfrontis geheel in fragmenten, tot veertien toe, zowel grote als kleine. Gedivideerd de dura en pia mater op verscheidene plaatsen gescheurd en zelfs de hersenen op twee plaatsen in het voorhoofd en nog op een andere plaats ter rechterzijde van het hoofd zwaar gekwetst tot in de medulare substantie van de hersenen. Van deze kwetsuren heeft de dood absoluut moeten volgen. Opmerking: Overleden aan zeer zwaar hersenletsel.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 68 verso 14-04-1754:
Jan Souve, chirurgijn, is na de middag, geweest te Ommel, bij een waterkuyl of pluckumput bij het huis van Jan Goort Loomans. Aan de kant van de kuil heeft hij gevonden een kind van Elisabet Valen genaamd Joost, oud vijf jaar. Het kind is gevisiteerd, geen kwetsuren gevonden en naar het mij toescheen verdronken, zoals ook omstanders getuigden.

Johannes Sauvé koopt samen met Jacobus Losecaat een stuk bos in de huidige gehucht Berken:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 21; 12-06-1753:
Jan Jacobs Verberne verkoopt aan Jacobus Losecaat en aan Johannes Souve een heytvelt, zijnde bezaaid met denne of mastbomen aan de Meulendijk 3 lopense.
In de verponding ƒ 0-6-0 per jaar, doch nu vrij. De verkoper is het aangekomen bij executie van Lambert Mattijssen. Het zal de kopers vrij staan om het heiveld, rond, te bepoten met elsen en berken uit het veld of velden van de verkoper. Koopsom ƒ 70,-.

Behalve chirugijn was Johannes Sauvé ook barbier, een combinatie van beroepen die vroeger vaker voorkwam:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 22; 06-05-1754:
Jan Souve, chirurgijn, aanlegger contra Hendrik Verberne, getrouwd met Maria Willem Loomans en Willem Jan Loomans, gedaagden. Aanlegger zegt de dagvaarding gedaan te hebben omdat hij nog ƒ 2-16-0 moet ontvangen van Willem Loomans wegens baartscheere voor drie jaar min twee maanden. Het scheren is hem opgedragen door de dochter, voor haar huwelijk. Gedaagden willen betalen mits de aanlegger een en ander onder eede wil bevestigen.

Johannes Sauvé koopt nog stukken grond en is een slimme onderhandelaar ofwel uitvinder van de zorgpremie, want hij laat ze extra betalen waardoor zij korting krijgen op eventuele medische zorg door hem:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 187 verso; 07-12-1759:
Jan Francis van de Loverbosch verkoopt aan Jan Souve een eekelhoff zijnde geweest drie wei- of groesvelden en gekomen van de kinderen Jan Joosten 3 lopense; een weiveld gekomen van Joost Antoni Muyen 4 lopense; een weiveld gekomen van Jan Maas 2 lopense. Totaal 9 lopense. Verponding ƒ 2-12-0 per jaar.
Verkoper mag deze winter 100 heesters halen uit het buitenste vak en 200 uit en ander vak. Koopsom ƒ 270,-, doch is overeengekomen dat ƒ 20,- is ingehouden omdat als de verkoper een ongeluk krijgt hij door de koper voor half geld gecureerd zal worden. Verkoper aangekomen bij deling de dato 05-01-1758 en bij transport de dato 08-02-1758.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 184; 10-08-1759:
Francis van Hugten, te Vlierden, verkoopt aan Jan Souve, chirurgijn groes in de Steegen 3 lopense. Koopsom ƒ 66-6-0, doch is overeengekomen dat ingevalle de transportant, sijn vrouw off kinderen eenig swaar accident, hetsij beenbreuken als anders mogte overkomen den voornoemde chirurgijn het selve voor halff gelt sal komen cureere uyt welke hoofde de voorschreven kooppenningen worden verhoogt met 20 gulden dus voor ƒ 86-6-0. Dog sijn die 20 gulden om redenen als voor bij dezelven chirurgijn ingehouden.

Johannes Sauvé verricht nog visitaties op de Dijk en in de Peel van een onbekende vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 106; 09-08-1760:
Johannes Baptista Beels, medicijnen doctor en Johannes Souvé, chirurgijn, hebben ten huize van Pieter Koppens, aan den Astense Dijk, gevisiteerd het dode lichaam van een zoon van Pieter Koppens, die gisteren op of aan zijn zaagstelling schielijk is overleden. Wij hebben aan het lichaam niets kunnen vinden dat de dood veroorzaakt zou kunnen hebben.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 106 verso; 24-10-1760:
In de Peel, naar de zijde van Meyl, genaamd de Vossenberg, ver van de passage, is gevonden een dood, vreemd, arm, vrouwspersoon, bijna geen kleren aanhebbende als todde en vodde aaneengenaaid en gebonden. zonder dat daar enig brood, geld of dergelijks was. Het lichaam is onderzocht door Beels, medicijnen doctor en Johannes Souve, chirurgijn. Zij hebben niets kunnen vinden dat op een geweldadige dood zou kunnen wijzen. Maar dat waarschijnlijk honger of armoede de doodsoorzaak is geweest. Het lichaam is seer bruyn van aart en swart van hair, ront of cort van tronie en ontrent vijff voet en twee duym lank. Na schouwing is opdracht gegeven om het lichaam, morgen, alhier, te begraven.

Johannes Sauvé verkoopt een stuk bos dat hij 15 jaren geleden had aangekocht aan Jacobus Losecaat:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 264; 24-02-1768:
Johannes Souve verkoopt aan Jacobus Losecaat, die de helft reeds bezit, de onverdeelde helft in een dennebosje aan de Meulendijk geheel 3 lopense. De helft is in de erponding ƒ 0-3-0 per jaar. Zie transport de dato 12-06-1753. Koopsom ƒ 50,-.

Bij de verpondingen van 1754 en in het huizenquohier over de periode 1751-1766 staat Johannes Sauvé als eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 254:
Johannes Souve.
Nummer 71 huijs, hoff en aangelag 2 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 71 Dorp Bewoners nummer 71 Dorp
1751 Jan Souve Jan Souve
1756 Jan Souve Jan Souve
1761 Jan Souve Jan Souve
1766 Jan Souve Jan Souve

Johannes Sauvé is op 08-02-1768 te Asten overleden en zijn weduwe vraagt om uitstel van betaling:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 74; 27-07-1768:
Gezien het request van Lucia van Bussel, weduwe Jan Sauve, in leven chirurgijn. Haar man is ab intestato gestorven, haar nalatende met zes minderjarige kinderen alsmede met twee huizen en enig land. Deze goederen zijn belast met ondermeer ƒ 700,-, gevonden bij afrekening aan Wilhelmus Bruynen, koopman. Zij verzoekt deze ƒ 700,- à 3%, binnen zes jaar af te lossen, te mogen laten staan. Het verzoek is mede gedaan door haar broeder, Dirk van Bussel, te Velthoven alsmede Arnoldus en Francis van Hoek, van vaderszijde naaste vrienden van de kinderen. Zij vraagt toestemming. Naschrift: fiat.

Zoon Godefridus Sauvé, die ook chirurgijn in Asten werd, is hier slachtoffer van mishandeling in Deurne:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 160 verso; 05-06-1772:
Schepenen van Asten zijn ter instantie van Antoni La Forme, drost, te Deurne, geweest ten huize van de weduwe Jan Sauve, in het Dorp, en hebben daar gevonden, haar zoon, Godefridus Sauve, op bed liggende aan sijn aangesigt seer gequest aan wie omstandig is gevraagd wanneer, door wie en in wiens presentie hij deze kwetsure verkregen heeft.
Hij verklaarde dat hij op, maandag, de eerste deze maand, was te Deurne, in gezelschap van een persoon, genaamd Cornelis, zijnde een zogenaamde operateur, wonende te Deurne, waarmee hij eerst samen is geweest ten huize van Jan Goossens en op aanhoudend verzoek van hem mee naar zijn huis, daar niet veraf zijnde, is gegaan alwaar hij, Sauve, vriendelijk is onthaald. De volgende avond, zijnde in herberg de Swaan, is voornoemde Cornelis weer bij hem gekomen en na samen te hebben gedronken is hij door Cornelis verzocht bij hem te komen slapen. Hij heeft hiervoor bedankt omdat hij een bed in de Swaan had besproken. Door Cornelis is hij dan verzocht om hem uitgeleide te doen, hetgeen geschiedde 's avonds tegen tien uur.
Ze zijn samen gegaan tot in een straatje over de Mart, tot voor de herberg de Leuw, en saame spreekende over de chirurgie is hij, attestant, door denselve Cornelis aan den hals gevat en aanstons een sneede over de neus tot in de regterwang toegebragt en een aan de linkerwang. Daar op hij sijde: "Gedenkt dat ik sulx gedaan heb en alsoo weggegaan sonder dat hij weet aldaar imand anders bij of present gesien te hebben en sonder eenig het minste different verschil off rusie gehad te hebben". Hij wil een en ander onder eede bevestigen.

Deze Cornelis is waarschijnlijk Cornelis Nentwich, die van april 1771 tot zijn overlijden in oktober 1778, operateur in Deurne was. Mogelijk is hij een zoon van Johan Joseph Nentwich en Catharina Elisabeth Spaen, die in Asten als reizende kruidendokter in 1770 langskwam. Zij zijn beiden getuigen bij de geboorte van een zoon van Cornelis Nentwich en diens echtgenote Adeleidis Joannis Tyl.

Lucia van Bussel als weduwe van Johannes Sauvé, verkoopt goederen en land om het onderhoud van haar en haar gezin te voorzien:

Asten Rechterlijk Archief 147; 18-03-1773:
Jan Sauve verkoopt namens zijn moeder weduwe Jan Sauve een partij gekapte jonge denne-, eike- en berkeboomen evenals een partij schaarhout goed tot lande, bande, ert en boonstaake. Opbrengst ƒ 11-10-0.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 236; 05-07-1773:
Lucia van Bussel, weduwe Jan Sauve geassisteerd met Jan en Godefridus Sauve, haar twee zoons, mede voor de verdere kinderen verkoopt aan Francis van de Loverbosch heiveld of bos aan Voordeldonk 20 lopense. Koopsom ƒ 160,-. Voor deze ƒ 160,- kan de weduwe Sauve cum suis de tiende aan  het Laarbroek, voor zover deze behoord aan Francis van de Loverbosch opvaren voor kaf en stro deze en volgende oogst en  voor de rogge moeten betalen volgens de pegge van dinsdag na Sint Andries en Lichtmis van ieder volgend jaar, zoals die te  Eindhoven zal steeke en op die wijze sal door de pachters  van de tienden van de Heer van Asten worden betaald. En de  boekweit gedorst te ontvangen en te rekenen een stuiver minder als op de molen zal gelden. De gerst en haver à elf stuiver per vat. Tesamen zijn die granen, van deze twee oogsten, waard  ƒ 160,-. Met eventuele terug- of bijbetaling.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 265 verso; 08-04-1774:
Lucia van Bussel, weduwe Jan Sauve, geassisteerd met Jan en Godefridus, haar zoons, verkoopt, mede namens haar andere kinderen, aan Jan Mennen, aan de Beek een akkerke of heiveld aan de Beek 3 copse. Koopsom ƒ 16,-.

Asten Rechterlijk Archief 16 folio 204; 22-05-1775:
Lucia van Bussel, weduwe Jan Sauve, aanlegster contra Francis van de Loverbosch, gedaagde. Betaling van ƒ 20-17-8 als restant van ƒ 160,- ter zake van de koop van: een heiveld of bos aan Voordeldonk 21 lopense, zoals aanlegster geassisteerd met haar twee zoons, op 05-07-1773, aan gedaagde verkocht hebben.

Lucia van Bussel machtigt een notaris in Antwerpen om hun erfdeel van een nicht in ontvangst te nemen:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 267 verso; 04-08-1780:
Lucia van Bussel getrouwd geweest met Jan Sauve, in leven chirurgijn, alhier. Jan Sauve is geweest een zoon van Marcus Sauve. De weduwe, geassisteerd met haar twee zoons, Jan en Godefridus en als moeder van haar minderjarige dochter, Anna Magrieta en voor haar absente zoon, Antoni. Zij machtigen de Heer Goublom, notaris, te Antwerpen, om namens hen te ontvangen het erfdeel, hen aangekomen bij overlijden van hun nicht, Elisabet Singenhoorn, te Antwerpen.

Lucia van Bussel geeft toestemming voor het huwelijk van haar zoon Antoni, die in Amsterdam van beroep timmerman is:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 103; 21-10-1782:
Lucia van Bussel, weduwe Jan Sauve, in leven chirurgijn, geeft te kennen dat haar zoon, Antoni Sauve, timmerman, te Amsterdam, wil trouwen met Magrieta Tieman, te Amsterdam. Zij consenteert.

Lucia van Bussel stelt voogden aan over Lucia Antonia Sauvé, geboren te Amsterdam op 03-09-1783 als dochter van haar zoon timmerman Antoni Sauvé en naaister Margaretha Tieman. Lucia Antoni Sauvé is op 08-01-1817 te Amsterdam getrouwd met schoenmaker Dirk Jagerman, weduwnaar van Catharina Elisabeth Loots:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 244 verso; 12-01-1790:
Lucia van Bussel, weduwe Johan Sauve wil over het minderjarig kind van haar zoon, Antony Sauve, als voogden aan laten stellen Lambert Sauve, Arnoldus van Hoek en Jan Sauve, haar zoon.

Het huis staat in de periode 1771-1781 op naam van de weduwe en kinderen en woont zoon Johannes Sauvé vanaf ongeveer 1772 in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 71 Dorp Bewoners nummer 71 Dorp
1771 weduwe en kinderen Jan Sauvé weduwe en kinderen Jan Sauvé
1776 weduwe en kinderen Jan Sauvé Jan Sauvé den zoon
1781 weduwe en kinderen Jan Sauvé Jan Sauvé den zoon

Lucia Antoni van Bussel is op 06-01-1790 te Asten overleden en kort daarna verdelen de kinderen de erfenis, waarbij zoon Jan het huis in de Logten erft en Hermanus Driessen als man van Anna Margarita Sauvé dit huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 245 verso; 20-01-1790:
Jan Sauvé, Godefridus Sauvé, Hermanus Driessen man van Anneke Sauvé, Arnoldus van Hoek en Lambert Sauvé namens het minderjarig kind van wijlen Antony Johan Sauvé. Zij verdelen de goederen van wijlen Johan Sauvé en Lucia van Bussel echter niet effectief dan na overlijden van Lucia van Bussel voornoemd.
1e lot krijgt Jan huis en aangelag 1 lopense, ene zijde en andere einde kinderen Matthijs van Bussel, andere zijde Willem Goorts, ene einde de straat; een schop, behalve de grond, een gedeelte van het aangelag behorende aan het huis, hetwelk het 3e lot wordt toebedeeld 3 copse; land den Moolenakker 2 lopense; groes Sint Jorisbeemt 2½ lopense; land den akker op de Logten 1 lopense; land den akker aan 't Keske 2 lopense; groes Joostevelt 2 lopense; land Lindersakker 1 lopense; groes den Dries 1½ lopense; groes het Lindersvelt 3 lopense; land Lindersakker 1 lopense; land Lindersakker 2 lopense; groes in de Steegen 3 lopense en dat met het peelveld agter Wittenberg en een op de agterste Mijtebaan. Belast met ƒ 21,- per jaar intrest van ƒ 700,- aan weduwe Wilhelmus Bruynen de dato 01-09-1768. Jan neemt dit over van zijn moeder.
2e lot krijgt Godefridus ƒ 350,- te ontvangen van het 1e lot; groes het kleyn Veltje 1½ lopense; een perceel agter den Busserdijk gelegen, zijnde een eykenbosch 9 lopense.
3e lot krijgt Hermanus Driessen huis en hof 5 copse, ene zijde de straat, andere zijde Jan Sauve en turf- of peelvelden van het Venveltje, het kleyn Peelveltje agter den Wittenberg.
4e lot krijgt het kind van Antony Johan Sauve ƒ 450,- à 3% te betalen door het 3e lot.

Zoon Johannes Jan Sauvé, geboren te Asten op 06-10-1748 is op 12-05-1771 te Asten getrouwd met Johanna Janse van Asten, geboren te Someren op 15-12-1744 als dochter van Johannes van Asten en Anna Antonius Loomans (zie Burgemeester Frenckenstraat 47).

Het gezin van Johannes Jan Sauvé en Johanna Janse van Asten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 28-06-1772 Asten 31-01-1796
Anthony Peeter Leenders 
Nederweert 30-04-1841
2 Antonia Asten 27-04-1774 Kind Asten ±1774
3 Johannes Asten 04-10-1776 Kind Asten 14-10-1779
4 Franciscus Josephus Asten 22-01-1779 Kind Asten 16-02-1780
5 Johannes Asten 25-12-1780 Asten 14-12-1800
Maria Hendrik Dirks
Asten 21-05-1826

dochter Antonetta, zie Voormalig huis G427
dochter Johanna, zie Voormalig huis B709

6 Antonius Franciscus Asten 05-11-1783 Helmond 04-11-1804
Maria Elisabeth Eelen
Asten 07-03-1825 vroedmeester
in Gemert
7 Anna Asten 20-03-1786 Kind Asten ±1786
8 Lucia Asten 08-04-1789 Asten 04-11-1815
Joannes Hendrik Knaapen
Asten 14-12-1855 zie Voormalig huis G415

Johannes Jan Sauvé verkoopt hout namens zijn moeder: 

Asten Rechterlijk Archief 147; 18-03-1773:
Jan Sauve verkoopt namens zijn moeder weduwe Jan Sauve een partij gekapte jonge denne-, eike- en berkeboomen evenals een partij schaarhout goed tot lande, bande, ert en boonstaake. Opbrengst ƒ 11-10-0.

Johannes Jan Sauvé verkoopt roerende goederen uit de erfenis van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 156; 29-11-1781:
Jan Sauve getrouwd met Jenneke van Asten mede voor Elisabet en Maria van Asten, minderjarig. Allen kinderen van wijlen Jan van Asten en Anna Lomans. Hij verkoopt onder andere negen koeien voor ƒ 184,-; timmergereedschap, turf op het veld aan de Wammesbaan, idem op de Spiert, hooi en stro. Totale opbrengst ƒ 348,-.

Johannes Jan Sauvé, bewoner van het huis, komt een mondelinge afspraak niet na:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 145 verso; 17-09-1788:
Antony Loomans en Willem Berkers verklaren ter instantie van Allegonda van de Cruys, weduwe Wilhelmus Bruynen en Jan Willem Coolen, dat zij gehoord en gezien hebben dat door voornoemde weduwe Wilhelmus Bruynen, Jan Willem Coolen en Jan Sauve allen wonende naast den andere zou zijn vastgesteld, mondeling bepaald en gecontracteerd dat het stukje grond zijnde gemeente, zo men denkt, liggende in een driehoek neven de Rooms Katholieke Kerk, voor de huizen van weduwe Wilhelmus Bruynen en Jan Willem Coolen door of van niemandt van hen, contractanten, ooyt of immer tot eenig gebruyk of gerief soude moge verstrekken, maar hetselve altoos ten eenenmaale leedig te sullen laaten leggen. De comparanten zijn er echter ooggetuigen van geweest dat Jan Sauve bezig is geweest het voorschreven plakje af te vlaggen en daarop, op 3 september laatstleden, boekweit heeft gedorst, ofschoon hem is gezegd dat zulks niet volgens accoord was. Dit zou volgens hem echter buiten het accoord vallen.

Johannes Jan Sauvé koopt nog een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 78 verso; 04-11-1795:
De erven van wijlen Gerrit Brunas verkopen aan Jan Sauvé land Langenakker 1 lopense 35 roede. Koopsom ƒ 86,-.

In de oorlog tegen de Fransen heeft Johannes Jan Sauvé zijn paard verloren en krijgt daarvoor een vergoeding:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 25 verso; 26-07-1797:
Overzicht van de geleden oorlogsschade. Jan Sauve zijn paard verloren ƒ 30-00-00.

Johannes Jan Sauvé wordt gekozen tot borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 119; 04-01-1799:
Jan Sauve en Hendrik Mattijs Aarts zijn gekozen tot borgemeesters over 1799.

Johanna Janse van Asten is op 01-07-1803 te Asten overleden en Johannes Jan Sauvé koopt land van zijn overleden buurman:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 163 verso; 09-02-1804:
Hendrikus Francis Bruynen, kapelaan te Eyndhoven en Johan Baptist Bruynen, pastoor, te Raamsdonk als testamentaire executeuren van de nalatenschap van wijlen Wilhelmus Bruynen verkopen aan Jan Sauvé groes Sint Jorisbeemt 2 lopense naast Antonius Timmermans. Koopsom ƒ 157,-. Land op de Logten 2 lopense. Koopsom ƒ 121,-.

Johannes Jan Sauvé wordt schepen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 28; 29-04-1805:
Jan Janse Sauve den ouden wordt in plaats van de overledene Peeter van der Laak aangesteld tot schepen.

Het huis van Johannes Jan Sauvé is in 1810 nog afgebrand:

Asten Rechterlijk Archief 165; 09-04-1810:
Taxatie van het afgebrande huis, schuur, stal en paardestal in het Dorp. Brand op zondagmorgen 8 van de grasmaand 1810. Eigenaar Jan Sauve. Waarde ƒ 600,-

Johannes Jan Sauvé is op 22-03-1813 te Asten overleden.

Anna Margrita Johannis Sauvé is geboren te Asten op 29-03-1759 en op 15-01-1786 te Asten getrouwd met Hermanus Nicolai Driessen, geboren te Schinnen op 02-04-1759 als zoon van Nicolaas Andreas Driessen en Maria Reulen. Na het overlijden van Anna Margrita Johannis Sauvé te Asten op 06-04-1803, is Hermanus Nicolai Driessen op 03-02-1805 te Asten hertrouwd met Elisabeth Mathiae Scheepers, geboren te Helmond op 23-10-1776 als dochter van Matthias Schepers en Joanna Knaapen:

01c

De gezinnen van Hermanus Nicolai Driessen met Anna Margrita Johannis Sauvé en met Elisabeth Mathiae Scheepers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lucia Asten 26-08-1787 Kind Asten 20-10-1787
2 Anna Maria Asten 09-11-1789 Peter Johan Draeken Duitsland
3 Johannes Nicolaus Asten 11-05-1792
4 Agnes Asten 15-04-1794 Ongehuwd Asten 23-12-1874 A77a
5 Lucia Asten 09-05-1796 Asten 26-01-1822
Leonardus Hoefnagels
Asten 31-05-1842
6 Coleta Maria Asten 21-06-1798 Kind Asten 30-06-1798
7 Anna Catharina Asten 10-03-1801 Kind Asten 15-03-1801
8 Johannes Leonardus* Asten 05-07-1806 Asten 31-03-1832
Clara Philipinna Dubach
Asten 28-06-1881 Helmond naar A192
9 Mathias* Asten 25-04-1808 Ongehuwd Asten 13-04-1882 A111a
10 Anna Coleta* Asten 18-12-1809 Ongehuwd Asten 06-12-1849
11 Herman Joseph* Asten 20-11-1812 Kind Asten 26-10-1814
12 Johanna Catharina* Asten 24-09-1815 Ongehuwd Asten 16-01-1857
13 Anna Elisabeth* Asten 31-10-1817 Asten 11-01-1845
Lambert Kuepers
Nederweert 14-04-1871 Sluiswachtster

* kinderen uit het tweede huwelijk

Een verzoek van Hermanus Nicolai Driessen aan de Eerste Kamer van de Staten-Generaal wordt afgewezen1:

Hermanus Nicolai Driessen was collecteur van de verponding en ook waagmeester:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 151; 02-05-1805
Gerardus Hermanus Roosen, vorster, deurwaarder, neemt, namens Hermanus Driessen, collecteur der landsverponding en koningsbede, 1803, in arrest de vaste goederen van Johannis Francis Slaats tot verhaal van ƒ 5-11-2. Idem folio 152; 31-5-1805 de vaste goederen van Pieter Troeyen tot verhaal van ƒ 7-00-4.

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 36; 23-01-1806:
Matthijs Heerings wordt aangesteld als landmeeter. Jan van Hoek en Hermanus Driessen leggen hun eed als waagmeester af.

In de bewoningslijst van het huis en bij de verpondingen van 1810 staat het huis op naam van Hermanus Nicolai Driessen als weduwnaar van Anna Margarita Sauvé en is hij samen met zijn tweede vrouw en kinderen de bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 71 Dorp Bewoners nummer 71 Dorp
1798 Hermanus Driessen Hermanus Driessen
1803 Hermanus Driessen Hermanus Driessen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 212:
Hermanus Driessen nomen uxoris bij deling 20-01-1790.
Nummer 71 huijs en hof met blijkvelt en bleijkkuijl 1¼ lopense.

Hermanus Nicolai Driessen is te Asten op 25-08-1827 overleden en in het notarieel archief van Asten verkopen Elisabeth Scheepers en haar kinderen het huis aan Pieter Marten van Bussel:

Notarieel Archief 51-17 en 20 Asten; 28-02-1828:
Elisabet Scheepers getrouwd geweest met Hermanus Driessen als moeder over de kinderen Mathijs 19 jaar, Coleta 17 jaar, Johanna Maria 11 jaar, Maria Elisabeth 13 jaar, Lucia Hermanus Driessen gehuwd met Leonardus Hoefnagels, Johannes Leonardus Driessen, Agnes Driessen wonend te Antwerpen, verder Herman Gerardus. Roosen in naam van Peter Johan Draeken, wonende te Nalled als vader van Anna Magreta Draeken en wijlen Anna Maria Driessen. Zij verkopen huis, hof en aangelag, groot 16 roede 55 el, ene zijde weduwe Jan Sauvé. Gaat naar Pieter Martinus van Bussel voor ƒ 645,-.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan het huis en een afgesplitste woning op naam van Pieter Marten van Bussel:

Kadaster 1811-1832; G362:
Huis en erf, groot 01 roede 89 el, dorps Logten, klasse 7.
Eigenaar: Pieter Marten van Bussel.

Kadaster 1811-1832; G362a:
Huis en erf, groot 01 roede 35 el, dorps Logten, klasse 7.
Eigenaar: Pieter Marten van Bussel.

01

02

Pieter Marten van Bussel is geboren te Asten op 23-10-1799 als zoon van Martinus Peter van Bussel en Helena Petri van Loon (zie Voormalig huis G525). Hij is als timmerman op 05-05-1827 te Someren getrouwd met Joanna Maria Claassen, geboren te Someren op 05-12-1795 als dochter van Johannes Lucas Claassen en Johanna Maria Verberne. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij het huis met huizingnummer A58a:

03

Inwonend in een deel van het huis is Willem van Oosterhout, geboren te Asten op 04-12-1798 als zoon van Johannes Wilhelmi van Oosterhout en Hendrika Joannis van den Boomen (zie Bergdijk 36). Hij is sinds 22-10-1850 weduwnaar van Antonetta Bots, geboren te Asten op 29-05-1804 als dochter van Leonardus Theodori Bots en Catharina Francisci van de Vorst (zie Voormalig huis B709), met wie hij op  30-01-1835 te Asten getrouwd was. als dagloner. Willem van Oosterhout is op 24-11-1854 te Asten hertrouwd met Francisca Groos, geboren te Asten op 31-12-1811 als dochter van Joannes Groos en Maria Hendrikx (zie Voormalig huis G218). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A58c:

Willem van Oosterhout is op 18-03-1860 te Asten overleden en Francisca Groos is op 27-05-1860 te Asten overleden. In dit deel van het huis komt wonen Antonius Looijmans, geboren te Someren op 10-01-1819 als zoon van Petrus Wilhelmus Loijmans en Aldegonda Francisca Klaassen. Hij is als arbeider op 05-05-1860 te Woensel getrouwd met Barbara Brunas, geboren te Woensel op 29-09-1822 als dochter van Johannes Brunas en Johanna Dekkers. Zij verhuizen aan het einde van de periode naar A79 (zie Prins Bernhardstraat 53).

Eigenaar Piet van Bussel woont met zijn gezin ook in de periode 1869-1879 in het huis met huizingnummer A83:

04

Dochter Maria van Bussel, geboren te Asten op 07-03-1834 is op 27-04-1868 te Asten getrouwd met metselaar Willem Vrenken geboren te Meijel op 14-11-1838 als zoon van Hendrik Vrenken en Elisabeth Schepers. Willem Vrenken is op 17-05-1872 te Asten overleden en Maria van Bussel is bij de bevalling van haar zoon Willem op 25-09-1872 te Asten overleden. Maria Klaassen is op 28-12-1872 te Asten overleden en Pieter Martens van Bussel is op 01-12-1874 te Asten overleden. Hun kinderen Helena en Martinus van Bussel zorgen voor hun neef Willem Vrenken en verhuizen naar de Logtenstraat. 

Daarna komt in het huis wonen Antonie Gielissen, geboren op 22-12-1833 te Neeritter als zoon van Johannes Gielissen en Susanna Gielen. Hij is als wieldraaier op 27-05-1865 te Budel getrouwd met Johanna Maria Elisabeth Daniels, geboren op 21-02-1842 te Budel als dochter van Lambert Daniels en Elisabeth Rutten.

Zij verhuizen in 1875 naar A71 en vanaf 1879 wordt het huis bewoond door Theodorus Ceelen, geboren te Asten op 31-08-1851 als zoon van Theodorus Ceelen en Elisabeth Verheijen. Hij is als timmerman op 03-05-1879 te Deurne getrouwd met Johanna Maria Rooijakkers, geboren te Deurne op 18-05-1853 als dochter van Johannes Rooijakkers en Henrica van Sandvoort. Zij wonen ook in de periode 1879-1890 in het huis met huizingnummer A90:

05

Zoon Martinus van Bussel is gedwongen de huizen te verkopen volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-07-1881:

05a

Theodorus Ceelen verhuist rond 1885 met zijn gezin naar A88b en Martinus van Bussel, geboren op 23-10-1831 te Asten als zoon van Wilhelmus van Bussel en Maria van de Kerkhof (zie Voormalig huis G525), komt vanuit het kleinere huis hier wonen. Zijn vader is een broer van de oorspronkelijke bewoner Pieter Martens van Bussel, hetgeen betekent dat hij een neef van hem is. Martinus van Bussel is als timmerman op 01-05-1865 te Asten getrouwd met Maria Driessen, geboren te Asten op 05-06-1838 als dochter van Gerardus Driessen en Johanna Elisabeth van Geffen (zie Voormalig huis G681).

Inwonend zijn Gerardus Driessen als vader van Maria Driessen, twee timmermannen en neef Gerardus Smits, geboren te Asten op 15-08-1875 als zoon van Antonie Smits en Elisabeth Driessen. Laatstgenoemde Elisabeth is een zus van Maria Driessen en zowel zij als haar man zijn overleden en Gerardus Smits wordt door Martinus van Bussel en Maria Driessen opgevoed. Ook over de periode 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A90 en A102:

06

Links overkomt Martinus van Bussel een ongeluk, zoals te lezen valt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-04-1901. Rechts in de Limburger Koerier van 30-05-1904 de zoektocht van Martinus van Bussel naar timmerlieden. Martinus van Bussel is op 25-12-1905 te Asten overleden en Maria Driessen is op 04-08-1906 te Asten overleden. 

Daarna wordt Gerardus Smits hoofd van het huis en is als timmerman te Lierop op 01-05-1907 getrouwd met Adriana Cornelia de Kinderen, geboren te Lierop op 16-09-1876 als dochter van Johannes Francis de Kinderen en Hendrica Konings. Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A110 en A137, het laatste ook bekend als Stationstraat 30:

07

Gerardus Smits begint een timmerfabriek en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-09-1930 wijzigt de naam van het bedrijf in Timmerfabriek 'Fortuna' en betreft het een Electrische timmerfabriek & broedmachines op de Tramstraat huis A137.

08

Gerardus Smits en Adriana Cornelia de Kinderen verhuizen naar het naastgelegen Stationstraat 32B en in het huis komt wonen zoon Antonius Franciscus Wilhelmus Smits, geboren op 14-04-1909 te Asten. Hij is als fabrikant te Asten op 14-01-1935 getrouwd met Sophie Maria Prüner, geboren te Wenen (O) op 04-05-1907 als dochter van Franz Prüner en Maria Werner. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Stationstraat 30, later hernoemd tot Prins Bernhardstraat 30:

09

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-12-1933 wenst Gerardus Smits iedereen een Zalig Nieuwjaar en in diezelfde krant van 24-03-1934 heeft hij een vrachtauto te koop:

10 11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-10-1935 de geboorte van zoon Gerardus en in diezelfde krant van Zuid-Willemsvaart van 26-06-1944 heeft zoon Gerardus zijn jas verloren:

12 13

Later verwisselen vader een zoon weer van huis en woont Gerardus Smits weer met zijn vrouw op Prins Bernhardstraat 30:

14

In de krant Zuid-Willemsvaart van 02-07-1927 een advertentie voor warmwaterbroedmachines en in diezelfde krant van 08-12-1941 worden jongens gevraagd om te komen werken bij de timmerfabriek:

15 16

Gerardus Smits is op 19-05-1942 te Asten overleden en Adriana Cornelia de Kinderen is te Asten op 19-10-1952 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

17 18 19

De timmerfabriek wordt voortgezet door zoon Antonius Smits, getuige de advertentie in de Volkskrant van 30-06-1956:

20

In 1959 stopt Antonius Smits met de deuren- en timmerfabriek en in het Algemeen Handelsblad van 21-11-1959 wordt de inventaris verkocht:

21

Antonius Smits is verder gegaan met diverse agentschappen van bedrijven waarvoor hij onder andere houten trappen, timmerwerken, keukens en kasten op provisiebasis verkocht. Antonius Franciscus Wilhelmus Smits is op 16-01-1992 te Asten overleden en Sophie Maria Prüner is op 27-05-1992 te Boxtel overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

22

23

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Prins Bernhardstraat 34, tot 22-09-1944 Stationsstraat 30.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1870. Verbouwingen: 1903 verbouw, 1943 inrichten kantoorruimte, 1961 veranderen café met frituurruimte, 1984 veranderen horecabedrijf, 1999 vergroten ijssalon / cafetaria.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1870 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Smits-de Kinderen; Vossen-van den Heuvel, Eijsbouts.
Soort Bedrijf: Smits Timmerfabriek Fortuna. Diverse horecabedrijven (De Vossenhoek, Cato Eijsbouts, Astens Eethuis, C'ést la Vie, Friends tot heden.
Literatuur: Deurenfabriek "Fortuna" / ontstaan uit firma Gerardus Smits-de Kinderen. Café-bar-cafetaria 'De Vossenhoek' van Theu Vossen en Mien van den Heuvel rond 1960 op de hoek Prins Bernhardstraat met Logtenstraat. Na 1967 Cato en Franske Eijsbouts: bakkerij met herberg, lunchroom en ijssalon.
Interview: Waarschijnlijk meest verbouwde pand van Asten. Binnen nog originele glas-in-lood deur. Woonhuis van Gradje Smits, directeur van de hierachter liggende Timmerfabriek Fortuna. Met eerste zaal in huis in Asten ofwel een woonkamer met bankstel! Naast café Friends aan de Prins Bernhardstraat ligt de ingang (grote deur) van garage Smits.

Hieronder een foto van het huis gezien vanaf de Prins Bernhardstraat met rechts de voorgevel en de foto daaronder de zijgevel van het huis gezien vanuit de Logtenstraat met daarachter de timmerfabriek:

24

25

Hieronder een afbeelding van een suikerzakje uit de tijd dat hier het Astens Eethuis van Tjeu Vossen gevestigd was. Het huis bestaat, ondanks de vele verbouwingen, nog steeds en rechts een streetview van het uit 1870 daterende huis aan de Prins Bernhardstraat 34:

26

Hieronder een streetview van een deel van de voormalige timmerfabriek dat in 2015 is gesloopt:

27

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1720 Willem Aart Smits Asten 21-11-1667 Willem Aart Smits Asten 21-11-1667
1727 erven Willem Aart Smits Asten 11-12-1707 erven Willem Aart Smits Asten 11-12-1707
Dorp huis 71
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 erfgenamen Willem Aart Smits Asten 11-12-1707 Reijnder Peters, Hendrik Hoefnagels Asten 24-04-1708
1741 erfgenamen Willem Aart Smits Asten 11-12-1707 Reijnder Peters, Margriet Loomans Asten 24-04-1708
1746 erfgenamen Willem Aart Smits Asten 11-12-1707 Reijnder Peters, Hendrik Hoefnagels Asten 24-04-1708
1751 Jan Souve Asten 30-05-1717 Jan Souve Asten 30-05-1717
1756 Jan Souve Asten 30-05-1717 Jan Souve Asten 30-05-1717
1761 Jan Souve Asten 30-05-1717 Jan Souve Asten 30-05-1717
1766 Jan Souve Asten 30-05-1717 Jan Souve Asten 30-05-1717
1771 weduwe en kinderen Jan Sauvé Asten 09-07-1719 weduwe en kinderen Jan Sauvé Asten 09-07-1719
1776 weduwe en kinderen Jan Sauvé Asten 09-07-1719 Jan Sauvé den zoon Asten 06-10-1748
1781 weduwe en kinderen Jan Sauvé Asten 09-07-1719 Jan Sauvé den zoon Asten 06-10-1748
1798 Hermanus Driessen Schinnen 02-04-1759 Hermanus Driessen Schinnen 02-04-1759
1803 Hermanus Driessen Schinnen 02-04-1759 Hermanus Driessen Schinnen 02-04-1759
Kadasternummer G362
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G362 1832 Pieter Marten van Bussel Asten 23-10-1799
Stationstraat 30, Prins Bernhardstraat 30 (1938)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1827-1859 Pieter Marten van Bussel Asten 23-10-1799 Joanna Maria Claassen Someren 05-12-1795
A58a 1859-1869 Pieter Marten van Bussel Asten 23-10-1799 Joanna Maria Claassen Someren 05-12-1795
A83 1869-1872 Pieter Marten van Bussel Asten 23-10-1799 Joanna Maria Claassen Someren 05-12-1795 28-12-1872
A83 1872-1874 Pieter Marten van Bussel Asten 23-10-1799 met kinderen 01-12-1874
A83 1874-1876 Antoon Gielissen Neeritter 22-12-1833 Elisabeth Daniels Budel 21-02-1842 naar A71
A83 1876-1879 Theodorus Ceelen Asten 31-08-1851 Johanna Maria Rooijakkers Deurne 18-05-1853
A90 1879-1885 Theodorus Ceelen Asten 31-08-1851 Johanna Maria Rooijakkers Deurne 18-05-1853 naar A88b
A90 1885-1890 Martinus van Bussel Asten 23-10-1831 Maria Driessen Asten 05-06-1838
A90 1890-1900 Martinus van Bussel Asten 23-10-1831 Maria Driessen Asten 05-06-1838
A102 1900-1906 Martinus van Bussel Asten 23-10-1831 Maria Driessen Asten 05-06-1838 04-08-1906
A102 1906-1910 Gerardus Smits Asten 15-08-1875 Adriana Cornelia de Kinderen Lierop 16-09-1876
A110 1910-1920 Gerardus Smits Asten 15-08-1875 Adriana Cornelia de Kinderen Lierop 16-09-1876
A137 1920-1930 Gerardus Smits Asten 15-08-1875 Adriana Cornelia de Kinderen Lierop 16-09-1876
30 1930-1937 Gerardus Smits Asten 15-08-1875 Adriana Cornelia de Kinderen Lierop 16-09-1876 naar 32B
30 1937-1939 Antonius Franciscus Smits Asten 14-04-1909 Sophia Maria Prüner Weener 04-05-1907 naar 32B
30 1939 Gerardus Smits Asten 15-08-1875 Adriana Cornelia de Kinderen Lierop 16-09-1876
Referenties
  1. ^Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks, 1798 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=dpo:1728:mpeg21:0519&coll=boeken&page=7&sortfield=date&query=peel+asten&rowid=2)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 28 november 2023, 14:59:42

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen