logo

De Vonder Homepagina


Prins Bernhardstraat 70

In 1915 is een nieuw huis gebouwd op een deel van het perceel G356 destijds in handen van Leonardus Franssen. Dit huis wordt bewoond door Bernardus de Vent, geboren op 21-01-1859 te Steggerda als zoon van Antonij de Vent en Aaltje Jannes Oosterkamp. Hij is op 10-05-1898 te Waterlandkerkje getrouwd met Celestina Maria Fijnaut, geboren te Waterlandkerkje op 20-08-1872 als dochter van Fredericus Carolus Fijnaut en Coletta Maria Wattee. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komen zij vanuit A275 in het huis met huizingnummer A108 wonen:

01

Bernardus de Vent kwam in 1915 vanuit Beek en Donk in Asten wonen. Hij was in 1906 al aangesteld als brigade commandant der Marechaussee te Astern, aldus het Rotterdamsch nieuwsblad van 27-03-1906. Waarschijnlijk woonde hij in die tijd op de Marechausseekazerne.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-08-1916 de geboorte van dochter Bernardina Maria:

02

Over de periode wonen zij in het huis met huizingnummer A130 ook bekend als Stationstraat 54:

03

Ook over de periode 1930-1938 wonen Bernardus de Vent en Celestina Maria Fijnaut met hun kinderen in het huis aan de Stationstraat 54, later hernoemd tot Prins Bernhardstraat 54:

04

Bernardus de Vent is op 05-04-1934 te Asten overleden en Celestina Maria Fijnaut is op 14-11-1949 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

05 06

In 1938 wordt zoon Fredericus Bernardus tot priester gewijd, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-09-1938:

Linksonder een foto van de kinderen de Vent met staand Bernardine Maria (onderwijzers aan onder meer Henricusschool op Voordeldonk) en Fredericus Bernardus (pater Otgerus); zittende van links naar rechts Cyrillus Antonius (minderbroeder Capucijn), Celestina Maria (zuster Maria Irenea congregatie Franciscanessen Oirschot), Coleta Alida (onderwijzers aan ondermeer Pieterschool in Ommel), Clementina Maria en Alida Coleta (zuster Emerentia congregatie Franciscanessen Oirschot).
Rechtsonder Coleta Alida en Bernardina Maria gezeten op een koets met Fredericus Bernardus (pater Otgerus) achter de koets, geleid door Theodorus (Dorus) van Kessel, bij het wiel zijn broer Peter Johannes (Jan) van Kessel en in het rijtuig Petronella (Nel) en Wilhelmina (Mina) van Kessel (zie Achterbos 5)

07

Tot 1974 heeft Coleta Alida de Vent samen met haar zuster Bernardine Maria de Vent, in het huis gewoond. Zij stonden samen bekend als dames de Vent.

Linksonder een foto van de school van Voordeldonk met meester Nefkens, hoofd der school Rombouts, meester van Kemenade en juffrouw Bernardine Maria de Vent. Rechtsonder een foto van juffrouw Bernardine Maria de Vent voor een klas aan de Voordeldonkse school:

08 09

Bernardine Maria de Vent is op 03-11-1993 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

Coleta Alida de Vent is op 26-10-1999 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

10

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Prins Bernhardstraat 70, tot 22-09-1944 Stationsstraat 54.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar: circa 1915. Verbouwingen: 1994 verbouw woning.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1915 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie de Vent.
Interview: Gebouwd eind 19e eeuw door wachtmeester der marechaussee de Vent. Bijzondere bewoner was juffrouw Clementine de Vent, onderwijzeres aan de lagere school te Ommel

Het uit 1915 daterende huis bestaat nog steeds en heeft als huidige adres Prins Bernhardstraat 70, waarvan hieronder een foto en een streetview:

11

Overzicht bewoners

Stationstraat 54, Prins Bernhardstraat 54 (1938)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A108 1915-1920 Bernardus de Vent Steggerda 21-01-1859 Celestina Maria Fijnaut Waterlandkerkje 20-08-1872
A130 1920-1930 Bernardus de Vent Steggerda 21-01-1859 Celestina Maria Fijnaut Waterlandkerkje 20-08-1872
54 1930-1934 Bernardus de Vent Steggerda 21-01-1859 Celestina Maria Fijnaut Waterlandkerkje 20-08-1872 05-04-1934
54 1934-1938 Celestina Maria Fijnaut Waterlandkerkje 20-08-1872 weduwe de Vent

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 5 oktober 2023, 17:14:54

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen