logo

De Vonder Homepagina


Prins Bernhardstraat 94 en 96

Op een stuk bouwland met kadasternummer G353 is rond 1934 een nieuw huis met bakkerij gebouwd onder kadasternummer G2778 in eigendom van Wilhelmus van Drunen. Het wordt bewoond door bakker Martinus Werts, geboren te Asten op 20-03-1866 als zoon van Wilhelmus Werts en Johanna Slegers. Hij is sinds 26-04-1925 weduwnaar van Johanna Spaan, geboren te Asten op 01-07-1866 als dochter van Hendrikus Spaan en Martina Verbakel, met wie hij op 27-04-1900 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komt hij vanuit Stationstraat 56 (zie Prins Bernhardstraat 72) samen met zijn kinderen in het huis aan de Prins Bernhardstraat 74A wonen:

01

Martinus Werts verhuist rond 1936 naar de Prins Hendrikstraat 8 en zijn zoon Johannes Werts, geboren te Asten op 07-03-1901, woont daarna als bakker in het huis op de Stationstraat 74A, later hernoemd tot Prins Bernhardstraat 74A:

02

Johannes Werts had verkering met een dochter van eigenaar Wilhelmus van Drunen en toen het uit ging, moest hij de bakkerij verlaten. Nam hij wraak door een ontploffing te veroorzaken? Onderstaande reportages uit de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-02-1938,  de Limburger Koerier van 04-05-1938, De Limburger van 17-08-1938 en de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 23-08-1938 geven een beeld van de rechtsgang:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-03-1938 het faillissement van de bakkerij van Johannes Werts en een week later wordt alles verkocht aldus is te lezen in diezelfde krant van 19-03-1938:

02a

02b

Johannes Werts verhuist daarna naar de Prins Hendrikstraat 8 en in het huis komt wonen Gerardus Theodorus Dibbets, geboren te Nijmegen op 12-04-1913 als zoon van Gradus Dibbets en Theodora Catharina Keijser. Hij is als onderwijzer op 09-08-1938 te Asten getrouwd met Antonia Dominica Henrica Eijsbouts, geboren te Asten op 08-07-1910 als dochter van Adrianus Johannes Eijsbouts en Johanna Petronella Wilhelmina Sengers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Prins Bernhardstraat 74A:

03

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-11-1939 de geboorte van dochter Maria:

04

Gerardus Theodorus Dibbets is een broer van Nicolaas Johannes Dibbets, die ook onderwijzer was op zowel de school op de Markt, de Henricus school en later de Bonifatius school. Gerardus Theodorus Dibbets was onderwijzer op de Antonius school in Heusden (zie Vorstermansplein 10) en hieronder een foto met van hem geheel rechtsboven:

Gerardus Theodorus Dibbets verhuist in 1940 naar Weert en vanuit Wilhelminastraat 13A komt Matheus Cornelis (Thieu) Lammers, geboren op 20-05-1881 te Someren als zoon van schipper Lambertus Lammers en Maria van Hoek, in het huis wonen. Hij is te Asten als slager op 18-10-1909 getrouwd met Huberdina Jacoba (Dina) Eijsbouts, geboren te Asten op 20-07-1881 als dochter van bierbrouwer Theodor Eijsbouts en Johanna Hendrika Camps (zie Hemel 2). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Prins Bernhardstraat 74A:

07

Huberdina Jacoba (Dina) Eijsbouts is op 18-01-1945 te Asten overleden en in het Peelbelang van 10-02-1945 dankt Matheus Cornelis (Thieu) Lammers diegenen die hem tot steun zijn geweest:

08 09 10

Hun zoon Henricus Antonius Cornelis (Harrie) Lammers heeft in de oorlogsjaren op de distributie gewerkt. Linksonder uit het Peelbelang van 07-10-1944 een mededeling en rechts daarvan een foto van Harrie Lammers werkzaam op het gemeentehuis van Asten:

10a 10b

Matheus Cornelius (Thieu) Lammers is op 11-06-1950 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

11 12

Het uit 1934 stammende huis bestaat nog steeds en heeft tegenwoordig het adres Prins Bernhardstraat 94-96, waarvan hieronder een streetview:

13

Overzicht bewoners

Stationstraat 74A, Prins Bernhardstraat 74A (1938)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
74A 1934-1936 Martinus Werts Asten 20-03-1866 met kinderen Prins Hendrikstraat
74A 1936-1938 Johannes Werts Asten 07-03-1901 Prins Hendrikstraat
74A 1938-1938 Gerardus Dibbets Nijmegen 12-04-1913 Antonia Eijsbouts Asten 08-07-1910
74A 1938-1945 Matheus Cornelius Lammers Someren 20-05-1881 Huberdina Jacoba Eijsbouts Asten 20-07-1881 18-01-1945

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 27 september 2023, 09:52:22

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen