logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G442

Rond 1830 zijn drie huizen (zie ook Voormalig huis G441 en Voormalig huis G443) gebouwd en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan de huizen op naam van Jan en Leonardus Coolen (zie Voormalig huis G440):

Kadaster 1811-1832; G442:
Huis en erf, groot 00 roede 47 el, het Dorp, klassen 8
Eigenaar: Jan en Leonardus Coolen.

01

02

Dit huis in bezit van de erfgenamen van schoenmaker Johannes Coolen, geboren op 14-10-1774 te Asten als zoon van Johannes Wilhelmi Coolen en Johanna Jansen de Laet (zie Voormalig huis G440) en wordt door hen verhuurd aan derden. De bewoner is molenaar Gerardus Gitzels, geboren op 02-04-1827 te Venraij als zoon van Pieter Gitzels en Margaretha Janssen. Hij is op 25-01-1858 te Maashees getrouwd met Johanna Hendrina Reijnen, geboren te Wansum op 14-06-1835 als dochter van Joannes Christianus Reijnen en Petronella Henckens. Na zijn huwelijk verkoopt Gerardus Gitzels zijn huis in de Hoenderstraat in Venraij, zoals beschreven in het Notarieel Archief Venraij 25-02-1860:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A61b:

03

Molenaar Gerardus Gitzels is door bakker Gerardus van den Eijnden (zie Voormalig huis G440) en brouwer Theodorus Eijsbouts naar Asten gehaald om een molen in de Logtenstraat te bedienen. Gerardus Gitzels verhuist in 1867 naar A125 aan de huidige Emmastraat (zie Voormalig huis G798). Het huis wordt verkocht aan Martinus van Kemenade (zie Voormalig huis G443), die het verhuurd aan derden.

In het huis komt wonen muziekmeester Walterus Hasselo, geboren te Nijmegen op 25-04-1798 als zoon van Henricus Hasselo en Joanna Mintjes. Hij is sinds 10-07-1858 weduwnaar van Maria Catharina Embroek, geboren te Nijmegen op 02-10-1803 als dochter van Johannes Embroek en Hendrika Vreijhof, met wie hij op 08-11-1826 te Arnhem getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 woont hij met zijn kinderen in het huis met huizingnummer A91:

04

Zijn zoon Theodorus Hasselo, geboren te Tiel op 12-08-1832, die ook muziekmeester is, wordt in 1874 vrijgesproken van illegale jacht1:

Ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 woont hij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A98 en A97:

05

In het Nieuws van de Dag van 09-06-1890 en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-06-1890 een oproep van de generaal van de Cavalerie aan oud-strijders die nog bij de slag van Waterloo in 1815 nog tegen Napoleon Bonaparte hebben meegevochten, waaronder dus ook Walterus Hasselo:

06

07
08 09 10

Walterus Hasselo en 42 andere rechthebbenden kregen op 24-07-1865 het Zilveren Herdenkingskruis 1813-1815 opgespeld door jonkheer F. W .A. Beelaerts van Blokland. Hij ontving naast de bovenstaande herdenkingsmunt een geldbedrag van 45 gulden en vanaf dat moment een jaarlijks pensioen van 150 gulden. Hij heeft er maar kort van kunnen genieten, want hij is op 24-12-1891 te Asten overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-01-1892 wordt het overlijden van Walterus Hasselo als oudste inwoner van Asten genoemd. Ook wordt vermeld dat hij meer dan 40 jaren organist was in de kerk.

Zoon Theodorus Hasselo is op 14-06-1894 te Asten overleden en zoon Walterus Hasselo is op 14-03-1896 te Asten overleden. Dochter Helena verhuist in 1899 naar het Liefdehuis en is op 14-03-1909 te Asten overleden.

Vanaf 1899 komt in het huis wonen naaister Lucia Koolen, geboren te Asten op 13-12-1853 als dochter van Theodorus Koolen en Maria Haazen. Ook over de periode 1900-1910 en in de periode 1910-1920 woont zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A108 en A115:

11

Lucia Koolen is op 06-08-1921 te Asten overleden en in het huis komt wonen Hendrikus Josephus (Driek) van Kemenade, geboren te Asten op 01-03-1887 als zoon van Johannes van Kemenade en Wilhelmina Vinken en kleinzoon van eigenaar Martinus van Kemenade. Hij is als slager te Asten op 13-02-1917 getrouwd met Anna Maria van Heugten, geboren te Asten op 20-10-1889 als dochter van Francis van Heugten en Joanna Maria Scheepers. Hieronder een foto van Hendrikus Josephus (Driek) van Kemenade en Anna Maria van Heugten:

12 13

Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A141:

14

Hendrikus Josephus van Kemenade zoekt een boerenknecht en een slagersleerling in de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-01-1927.

 

Zij verhuizen in de periode rond 1928 naar huizingnummer A176 aan de nabijgelegen Burgemeester Frenckenstraat 3 (zie Burgemeester Frenckenstraat 47)

In het huis komt wonen Petrus Johannes Isidorius (Isidoor) van Duppen, geboren te Helmond op 18-12-1902 als zoon van Petrus Lambertus van Duppen en Johanna Verhees. Hij is als radio-installateur op 11-09-1928 te Heijthuijsen getrouwd met Cornelia Elisabeth Berben, geboren te Heijthuijsen op 23-03-1906 als dochter van Mathias Berben en Wilhelmina Lucia Hubertina Timmermans. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op huizingnummer A141, ook bekend staand als Stationstraat 26:

15

Zij verhuizen rond 1930 naar Markt 13 (zie Voormalig huis G1647a) en vanaf 1932 komt in het huis wonen Laurentius Petrus van den Heuvel, geboren te Helmond op 13-12-1905 als zoon van Francis van den Heuvel en Maria Bosch. Hij is op 18-10-1932 te Asten getrouwd met Johanna Maria Engels, geboren te Velden op 01-08-1905 als dochter van Johanna Maria Engels. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Stationstraat 26:

16

Zij verhuizen rond 1936 naar Emmastraat 31 en het huis wordt bewoond door zijn broer Johannes van den Heuvel, geboren te Asten op 05-02-1912. Hij is als bankwerker op 29-12-1936 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth Maas, geboren te Asten op 12-10-1915 als dochter van Theodorus Maas en Elisabeth Segers.

17

Zij verhuizen rond 1938 naar Kleine Marktstraat 7 en de nieuwe bewoner is Peter Johannes van de Cruijs, geboren te Coevorden op 04-08-1907 als zoon van Johannes van de Cruijs en Aaltje Bols. Hij is op 21-05-1935 te Asten getrouwd met Maria Mechelina Cortenbach, geboren op 09-05-1911 te Asten als dochter van Antonius Cortenbach en Maria van Helmond. In de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Stationstraat 26, later hernoemd tot Prins Bernhardstraat 26:

18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-03-1938 de geboorte van dochter Maria op de Prins Bernhardstraat 26:

19

Zij verhuizen rond 1939 naar Wolfsberg 8 en daarna heeft nog in het huis gewoond Hubertus Hendrikus (Hendrik) Kuijpers, geboren te Asten op 06-11-1898 als zoon van Bartel Kuipers en Maria Christina Slaats (zie Voormalig huis D1753). Hij is als chauffeur op 20-04-1923 te Asten getrouwd met Adriana Johanna (Janske) Sauvé, geboren te Asten op 29-04-1902 als dochter van Willem Sauvé en Wilhelmina Benders (zie Emmastraat 56. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Julianastraat 36 (zie Voormalig huis G540) in het huis aan de Prins Bernhardstraat 26 wonen:

19a

in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-01-1938 biedt eigenaar Johannes van Kemenade de huurhuizen te koop aan:

20

De huurhuizen worden gekocht door Henri Thomas van der Zand, die zelf op de Emmastraat 17 woont. Het huis wordt verbouwd en samengevoegd met G443 tot nieuw kadasternummer G2503 (zie Voormalig huis G443).

Hubertus Hendrikus (Hendrik) Kuijpers is op 20-04-1972 te Asten overleden en Adriana Johanna (Janske) Sauvé is op 09-09-1991 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

21

22

Overzicht bewoners

Kadasternummer G442
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G442 1832 Jan en Leonardus Coolen
Stationstraat 26, Prins Bernhardstraat 26 (1938)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1830-1858 in eigendom van Jan en Leonardus Coolen
1858-1859 Gerardus Gitsels Venraij 02-04-1827 Johanna Hendrina Reijnen Wansum 04-07-1835
A61b 1859-1867 Gerardus Gitsels Venraij 02-04-1827 Johanna Hendrina Reijnen Wansum 04-07-1835 naar A125
A91 1869-1879 Walterus Hasselo Nijmegen 25-04-1798 met kinderen
A98 1879-1890 Walterus Hasselo Nijmegen 25-04-1798 met kinderen
A97 1890-1891 Walterus Hasselo Nijmegen 25-04-1798 met kinderen 24-12-1891
A97 1890-1899 Helena Hasselo Tiel 13-10-1841 met broers naar A223
A97 1899-1900 Lucia Coolen Asten 13-12-1853
A108 1900-1910 Lucia Coolen Asten 13-12-1853
A115 1910-1920 Lucia Coolen Asten 13-12-1853 06-08-1921
A141 1920-1928 Hendrikus van Kemenade Asten 01-03-1887 Anna Maria van Heugten Asten 20-10-1889 naar A176
A141 1928-1930 Petrus van Duppen Helmond 18-12-1902 Cornelia Berben Heijthuijsen 23-03-1906
26 1932-1936 Laurentius van den Heuvel Asten 13-12-1905 Johanna Maria Engels Velden 01-08-1905 Emmastraat 36
26 1936-1938 Johannes van den Heuvel Asten 05-02-1912 Maria Elisabet Maas Asten 12-10-1915 Marktstraat 7
26 1938-1939 Peter Johannes van de Cruijs Coevorden 04-08-1907 Maria Cortenbach Asten 09-05-1911 Wolfsberg
26 1940 huis samengevoegd met G443
Referenties
  1. ^Verzameling van arresten van den Hoogen Raad der Nederlanden, 1880 (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=asten&coll=boeken1&page=5&identifier=epRnAAAAcAAJ&rowid=4)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 4 juni 2024, 10:37:33

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen