logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G502

Johannes Wilbert van Bussel is geboren te Asten op 04-02-1759 als zoon van Willibrordus Petri van Bussel en Johanna Joosten (zie Busselseweg 5). Hij is op 25-11-1792 te Asten getrouwd met Petronella Antoni van der Heyden, geboren te Asten op 23-11-1769 als dochter van Antonie Claasen Verheyden en Maria Cornelissen (zie Voormalig huis G132):

Het gezin van Petronella Claas van der Heijden en Jan Wilbert van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 09-10-1793 Lierop 19-04-1823
Johannes Vlemmix
Lierop 11-02-1870
2 Antonius Asten 26-02-1795 Asten 18-02-1830
Johanna van Dijck
Asten 01-05-1857
3 Catharina Asten 25-01-1797 Lierop 09-01-1828
Leonardus Denier
Helmond 03-02-1871
4 Willebrordus Asten 24-09-1798 Asten 03-03-1821
Helena van Oosterhout
Heeze 20-11-1858
Adriana van Stratum
Asten 20-01-1872

zie Laarbroek 20

zie Voormalig huis G1268

5 Petrus Asten 02-10-1802 Ongehuwd Asten 18-10-1856
6 Johannes Asten 20-03-1807 Asten 21-02-1840
Elisabeth Haesen
Asten 13-02-1886 zie Laarbroek 10
7 Petronella Asten 30-10-1812 Asten 25-02-1848
Josephus Timmermans
Deurne 06-04-1854 zie ook Stegen 82 voor
zoon Petrus Johannes 

Zij woonden in het huis nabij het Marktveld getuige onderstaande gebeurtenis betreffende een diefstal van paarden:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 178 verso; 26-03-1803:
Wilbert van Bree, te Vlierden, van goeder naam en faam, verklaart ter requisitie van Theodorus Sengers, subst. drossard - dat, op 22 dec. 1802, door hem, op een publieke verkoping, was gekocht drie zakken haver ten huize van Jan van Bussel, alhier, op het Marktveld. Dat hij, comparant, naar huis gegaan zijnde om zijn kar en paard te halen teneinde de gekochte haver naar Vlierden te brengen en zijn knecht, Johannis Verbakel, daarom meegenomen had naar Asten. Dat hij, comparant, aan het huis van Jan van Bussel, tussen 5 en 6 uur 's avonds, gekomen zijnde, met zijn knecht, welke het paard aan de lindeboom bij het huis van van Bussel, had vastgebonden, in huis gegaan is en dat zij de gekochte haver hebben helpen meten. Door zijn knecht is deze daarna op de kar gedragen. Hebbende toen een drupke jannever gecommandeert en ook gedronken. Waarna de knecht, buitenkomende, bemerkte dat paard en kar weg waren. Dat hij, comparant, na veel zoeken, eindelijk daags voor Kerstmis met Jan van Bree en Thomas Slaats verseldt zijnde zijn paard bij zekere boer, onder Erp, in de Poort genaamd heeft teruggevonden. De boer vertelde dat hij het paard op de Meulenweg had vinden staan. Dat enige tijd later Jan van der Linden bij hem, comparant, te Helmond, op de Steenweg, is gekomen en toe gevraagd heeft of hij het hem vergaf. Waarop hij, comparant, antwoordde: "Ja". Zij zouden samen op het stadhuis, aldaar, een loopje gaan drinken. Onderweg heeft Jan van der Linden toen tegen hem gezegd dat er stukken van zijn kar terug zouden komen en dat die kar stond op den Boekelschenberg. Hij verklaart een en ander onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 180; 26-03-1803:
Jacobus Verbakel, wonende als knecht bij Wilbert van Bree, te Vlierden, ter goeder naam en faam, verklaart ter requisitie van Theodorus Sengers, substituut drossard, dat hij, comparant, op 22 december 1802, in de namiddag, tussen 5 en 6 uur, paard en kar van zijn baas en met zijn baas verselt zijnde, gekomen is ten huize van Jan van Bussel, alhier, om haver te laden. Dat hij, comparant, de haver heeft helpen opladen en daarna een drupke gedronken ten huize van van Bussel. Weer buiten komende bleek kar en paard verdwenen te zijn. Hij heeft het paard met het seel dubbel om den boom, aan het huis van Jan van Bussel staande, wel en degelijk vastgebonden. Hij verklaart een en ander onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 181; 29-03-1803:
Helena Antony van Hout getrouwd met Francis Jacobs, te Vlierden, ter goeder naam en faam, verklaart ter requisitie van Theodorus Sengers, substituut drossard dat ten hare huize, nadat Wilbert van Bree zijn paard en kar was kwijtgeraakt en wel daags tevoren als de wacht van Vlierden opgedragen was om wacht te houden aan de Watermolen teneinde, indien mogelijk, Jan van der Linden gekomen is en onder meer andere dreigementen heeft uitgedrukt dat hij het huis van Wilbert van Bree, te Vlierden, in vier hoeken in de brand zou steken bijaldien hij sijn woord niet herriep of restitutie deede. Zij verklaart een en ander onder eede.

Johannes Wilbert van Bussel is op 26-02-1821 te Asten overleden en in het notarieel archief van 1825 verkoopt zijn zoon Wilbert van Bussel, geboren te Asten op 24-09-1798, het huis aan Lambert Davids:

Notarieel Archief Asten 48-117; 29-10-1825:
Wilbert van Bussel verkoopt aan Lambert Davids, kuijper, een huisje en hof, groot 8 roede 28 el, ene zijde David van Horn, andere zijde Johanna van Eerenbeemt.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Lambert Davids als eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; G502:
Huis en erf, groot 01 roede 36 el, het Dorp, klassen 6.
Eigenaar: Lambert Davids.

01

02

Lambert Davids is geboren te Nederweert op 17-06-1784 als zoon van Johannes Baptist Davids en Johanna Maria Korsten. Hij is als kuiper op 09-05-1813 te Asten getrouwd met Francisca Deegens, geboren te Nederweert op 07-04-1776 als dochter van Petrus Deegens en Margareta Robers (zie Voormalig huis G476). Hieronder het gezin van Lambert Davids en Francisca Deegens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Baptist Asten 02-03-1814 Asten 07-11-1845
Anna Maria Linden
Asten 13-09-1860

Francisca Deegens is op 07-09-1844 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we Lambert Davids met zijn zoon Johannes Baptist, schoondochter Anna Maria Linden en kleinkinderen tegen als woonachtig op huizingnummer A81:

03

Lambert Davids is op 06-01-1865 te Asten overleden en het huis wordt gesplitst in een klein deel en een groot deel. Het kleine deel met nieuw kadasternummer G1216 gaat naar schoondochter Anna Maria Linden (zie Voormalig huis G1218).

Het grote deel met nieuw kadasternummer G1217 wordt verkocht aan Mathijs van Bree, die het in 1869 doorverkoopt aan Francis Seegers. Het huis wordt eind 1871 via Lambert Linden verder doorverkocht aan Heinrich Horn, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 16-12-1871

03a

Vervolgens wordt het in 1880 doorverkocht aan Gerardus Bemelmans. In 1882 wordt het grote huis gesplitst in twee huizen met nieuwe kadasternummers G1584 en G1585.

Het huis met kadasternummer G1585 wordt in 1889 door Gerardus Bemelmans verkocht aan Johanna van Lierop en gaat over op haar zoon Johannes van Lierop. Het wordt in 1905 verkocht aan Peter Joseph van Empel die het in 1907 doorverkoopt aan Johannes van Doremalen. Al die tijd wordt het huis verhuurd aan derden (zie Voormalig huis G1585).

Het huis met kadasternummer G1584 wordt in 1889 door Gerardus Bemelmans verkocht aan Peter Joseph van Empel (zie hieronder).

In 1865 komt in het huis wonen Franciscus Koopmans, geboren te Someren op 21-10-1825 als zoon van Willem Koopmans en Petronella de Leeuw (zie ook Voormalig huis E311). Hij woont als schoenmaker samen met zijn zusters Petronella en Huberta in de periode 1859-1869 in een nieuw huis met huizingnummer A81b:

04

Huberta Koopmans is op 23-07-1868 te Asten overleden en Franciscus en Petronella Koopmans wonen ook in de periode 1869-1879 in het huis met huizingnummer A120:

05

In 1878 verhuizen Franciscus en Petronella Koopmans naar A23 (zie Voormalig huis G474) en in het huis komt wonen Johanna Martens, geboren te Asten op 12-07-1833 als dochter van Willem Martens en Joanna Maria Welten. Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 woont Johanna Martens in het huis met dan huizingnummer A125:

06

Johanna Martens is op 30-04-1880 te Asten getrouwd met Wilhelmus van de Kerkhof, geboren te Deurne op 26-09-1824 als zoon van Pieter van de Kerkhof en Geertruida van Exel en verhuist rond 1880 naar A101.

In 1880 wordt het huis verkocht aan Gerardus Bemmelmans, geboren te Asten op 26-04-1849 als zoon van Johannes Bemmelmans en Theresia Bergs. Hij is als huisschilder op 18-01-1877 te Asten getrouwd met Bertha Kampen, geboren te Asten op 08-12-1853 als dochter van Cornelius Hubertus Kampen en Helena Haasen. Het huis is in 1882 gesplitst en dit deel heeft kadasternummer G1585. In 1889 verhuizen zij naar Meijel om in 1890 weer terug te keren in huizingnummer A75.

In 1889 verkoopt Gerardus Bemelmans het huis, zoals te lezen is in de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-06-1889:

07

De koper van het huis is Petrus Josephus van Empel, geboren te Asten op 16-12-1845 als zoon van Petrus van Empel en Catharina Verdonschot (zie Voormalig huis F1313A). Hij is als venter op 15-05-1871 te Asten getrouwd met Aldegonda van Heugten, geboren te Asten op 06-03-1842 als dochter van Antonie van Heugten en Anna van Horik (zie Voormalig huis F1352). Ook over de periode 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen Petrus Josephus van Empel en Aldegonda van Heugten met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A127 en A139:

08

Petrus Josephus van Empel is op 20-07-1909 te Asten overleden en zoon Antonie van Empel, geboren te Asten op 10-10-1875 woont daarna in het huis. Hij is als koopman op 27-10-1905 te Asten getrouwd met Anna Maria Verwasch, geboren te Someren op 28-08-1880 als dochter van Theodorus Verwasch en Johanna Vlemmix.

Hieronder een foto van de moeder van Anna Maria Verwasch.

09

Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930, zijn inwonende moeder Aldegonda van Heugten is op 07-09-1930 te Asten overleden, wonen zij in het huis met huizingnummer A146 en A172, ook bekend staand als Stationstraat 16:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-04-1939 de inschrijving van de manufacturenwinkel van Antonie van Empel bij de Kamer van Koophandel:

10a

Over de periode 1930-1938 verandert het adres van Stationstraat 16 in Prins Bernhardstraat 16 en zijn Antonie van Empel en Anna Maria Verwacht met hun gezin nog steeds de bewoners:

11

In het Peelbelang van 30-01-1944 heeft Antonie van Empel een hond te koop en in het Peelbelang van 20-01-1945 wil hij zeep ruilen tegen cokes.

12 13
Rechts in het Peebelang van 07-04-1945 biedt mejuffrouw J. van Empel het verzorgen van diners aan.

 

 

Onder: in het Peelbelang van 26-05-1945 is de heer Johannes van Empel duivenmelker.

14

15

Antonius van Empel is op 03-07-1951 te Asten overleden en Anna Maria Verwasch is op 08-09-1972 te 's-Gravenhage overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

16 17

Hieronder een foto uit het begin van de 20e eeuw het kleine huis geheel rechts betreft het huis van Antonie van Empel aan de Stationstraat 16 of later Prins Bernhardstraat 16 genoemd:

18

Het huis bestaat niet meer en op de plaats van het huis staat nu een transformatorhuis behorende bij het winkelcentrum van Asten.

Overzicht bewoners

Dorp huis
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1798 Jan van Bussel Asten 04-02-1759 Jan van Bussel Asten 04-02-1759
1803 Jan van Bussel Asten 04-02-1759 Jan van Bussel Asten 04-02-1759
Kadasternummer G502
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G502 1832 Lambert Davids Nederweert 17-06-1784
Stationstraat 16, Prins Bernhardstraat 16 (1938)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1821 Jan van Bussel Asten 04-02-1759 Petronella vd Heijden Asten 23-11-1769 26-02-1821
1821-1825 Petronella vd Heijden Asten 23-11-1769
1825-1844 Lambert Davids Nederweert 17-06-1784 Francisca Deegens Nederweert 07-04-1776 07-09-1844
1844-1859 Lambert Davids Nederweert 17-06-1784 met zoon Jan Baptist
A81 1859-1865 Lambert Davids Nederweert 17-06-1784 met zoon Jan Baptist 06-01-1865
A81 1865 splitsing van het huis
A81b 1859-1869 Franciscus Koopmans Someren 21-10-1825 met zusters
A120 1869-1878 Franciscus Koopmans Someren 21-10-1825 met zus naar A23
A120 1878-1879 Johanna Martens Asten 12-07-1833
A125 1879-1880 Wilhelmus vd Kerkhof Deurne 26-09-1824 Johanna Martens Asten 12-07-1833 naar A101
A125 1880-1889 Gerardus Bemelmans Asten 26-04-1849 Bertha Kampen Asten 08-12-1853 Meijel
A125 1889-1890 Peter J van Empel Asten 16-12-1845 Aldegonda v Heugten Asten 06-03-1842
A127 1890-1900 Peter J van Empel Asten 16-12-1845 Aldegonda v Heugten Asten 06-03-1842
A139 1900-1909 Peter J van Empel Asten 16-12-1845 Aldegonda v Heugten Asten 06-03-1842 20-07-1909
A139 1909-1910 Antonie van Empel Asten 10-10-1875 Anna M Verwasch Someren 28-08-1880
A146 1910-1920 Antonie van Empel Asten 10-10-1875 Anna M Verwasch Someren 28-08-1880
A172 1920-1930 Antonie van Empel Asten 10-10-1875 Anna M Verwasch Someren 28-08-1880
16 1930-1938 Antonie van Empel Asten 10-10-1875 Anna M Verwasch Someren 28-08-1880

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 juni 2024, 11:53:52

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen