logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G506

Dit huis wordt bewoond door Maria Jan Canters, geboren te Asten rond 1633 als dochter van Johannes Anthonis Canters en Elisabeth Andries Reynders van Ruth. Zij is op 21-09-1653 te Asten getrouwd met Jan Peters Verhindert, geboren rond 1630:

Comparerende alhier Jan Peeters jongman ende Mericke Janssen Canters geassisteert bij Jan Laurenssen geboortepeter van de voornoemde Jan Peeters en Hendrick Janssen en Meester Anthony Canters broeder en oom respectievelijk van Mericke voorschreven, versoeckende om de drie sondaagse uijtroepinge omme na desselve de voorschrevene te solemniseren en in alles te voltrecken soo verre daer anders gene wettige verhijnderingen voor te vallen en naar dien sij bij de waerheijt verclaerende dat sij vrije persoonen sijn en malcanderen in bloede waar door een Christelijck houwelijck mochte worden verhindert niet en bestonden, sijn hun hare gebooden verwilligt. Actum Asten azugustus 1653. De 21e september sijn getrout Jan Peeters met Mariken Janssen Canters.

01

Het gezin van Maria Jan Canters en Jan Peters Verhindert

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna (Jenneke) Asten 24-01-1655 Kind Asten ±1655
2 Anna (Anneke) Asten 27-11-1658
3 Elisabeth (Elske) Asten 03-11-1660

Asten 12-05-1686
Dirck Hendrick Jacobs Bogaerts
Asten 09-11-1704
Peter Jan Baltus

Asten 03-05-1729 zie Slotweg 4
4 Petrus (Peter) Asten 01-02-1662
5 Petronella (Peryn) Asten 08-12-1662 Asten 04-09-1689
Frans Martens Doense
Asten 17-08-1743
6 Antonius (Thonis) Asten 12-12-1664 Someren 29-01-1702
Johanna Joosten de Cuyper
Someren 08-06-1715
Johanna Hendrick van Helmond
Asten 03-05-1739 zie Behelp 1
7 Johanna (Jenneke) Asten 06-07-1667 Ongehuwd Eindhoven 25-10-1742

Jan Peters Verhindert is op 28-04-1667 te Asten overleden en Maria Jan Canters is op 06-11-1667 te Asten hertrouwd met Philips Gerits (zie Oostappensedijk 48).

Blijkbaar is hun erfenis niet verdeeld, noch die van Jan Anthonis Canters, want in 1731 koopt Frans Martens Doense een erfdeel van zijn schoonzus Johanna in een huis:

Eindhoven Rechterlijk Archief 1604 folio 248; 05-09-1731:
Jenneke meerderjarige dochter van wijlen Jan Peters Verhindert en Maria Jan Canters, tegenwoordig wonende te Eijndhoven verkoopt aan Frans Martens Doense en Perijn zijn vrouw, mitsgaders aan Jan Wilberts en Maria Janssen zijn vrouw 1⁄6e part in 4 huizben en hoven met haar grootvader Jan Canters, tegenwoordig bewoont bij Joost Janssen Aerts, ene zijde Antonij Philipsen, andere zijde Johan Draak.

Frans Martens Doense is geboren te Asten op 11-07-1660 als zoon van Marten Gerits Doense en Peerken Martens (zie Voormalig huis G663). Hij is op 04-09-1689 te Asten getrouwd met Petronella (Peryn) Jansen Verhindert, geboren te Asten op 08-12-1662 als dochter van Johannes Peters Verhindert en Meriken Jan Canters, haar zus Johanna is getuige. :

Conjuncti sunt matrimonio Franciscus Martens et Petronella Jansen cum dispensation in impedimento consanguintatus in tertio grado; testes Godefridus Martens et Joanna Jansen.

In huwelijkse echt gebonden Franciscus Martens en Petronella Jansen met toestemming voor belemmering van derde graads bloedverwantschap; getuigen Godefridus Martens en Joanna Jansen.

02

Het gezin van Frans Martens Doense en Petronella (Peryn) Jansen Verhindert:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martinus Asten 16-06-1690 Kind Asten ±1690
2 Franciscus Asten 23-11-1692 Kind Asten ±1692
3 Maria Asten 12-03-1695 Kind Asten ±1695
4 Petronilla Asten 20-09-1697 Kind Asten 01-01-1709
5 Johannes Asten 01-10-1702 Asten 09-11-1738
Catharina Jan Haasen
Asten 12-12-1760
6 Franciscus Asten 15-01-1707 Ongehuwd Asten 07-10-1727

Frans Martens Doense koopt een huis aan het Marktveld dat van zijn ouders is geweest:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 42; 24-02-1693:
Jan Hendrick Coolen en Gisbert Goorts als momboiren over de onmondige kinderen van Marten Gerit Doensen getrouwd geweest met Peerke Fransen, wegens ondeelbaarheid, aan Frans Marten Doensen huis, hof en aangelag aan het Marcktvelt 1 copse, ene zijde de straat, andere zijde Goossen Elias, ene einde Aert Aertsen, andere einde Bruysten Franssen. Belast met ƒ 0-05-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-10-0 per jaar aan rentmeester Hurn; land int Root 3 copse naast Gijsbert Goris. Koopsom ƒ 146,-

Frans Martens Doense was waarschijnlijk winkelier en handelde onder meer in olie:

Asten Rechterlijk Archief 150; 05-07-1734:
Rekening, bewijs en reliqua van Pieter de Cort, drost en Pieter van de Vorst, schepen, als aangestelde curatoren, namens de gemeente Asten, over de geabandonneerde boedel van wijlen Ida weduwe Francis Jan van de Loverbosch over de periode 17-10-1729 tot 05-07-1734. Als crediteuren hebben zich gemeld: Frans Doensen van geleverde olie ƒ 24-12-00.

Frans Martens Doense is op 01-12-1732 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 staat het huis op naam van de weduwe Frans Doense:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 201:
Weduwe Frans Marte Doense.
Eerst huijs, hoff en aangelag 1 copse

Jaar Eigenaar nummer 63 Dorp Bewoners nummer 63 Dorp
1736 weduwe Frans Doense weduwe Frans Doense
1741 weduwe Frans Doense weduwe Frans Doense

Petronella Verhindert verkoopt land om een lening af te lossen:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 40 verso; 04-02-1741:
Petronella Verhindert, weduwe Frans Doensen geassisteerd met Jan Frans Doensen, haar zoon, verkoopt aan Goort Willem Loomans, molenaar groes 7 lopense, ene zijde Aart Tielen, andere zijde Marcelis Coolen, ene en andere einde de straat. Koopsom ƒ 280-5-0. De verkoopster aangekomen bij versterf van Frans Doensen, haar man en vader van Jan Doensen ieder voor de helft. Mede compareerde Johannes van der Linden als momboir van de onmondige kinderen van Jan Smits, welke ontvangt van Goort Willem Loomans van het koopgeld ƒ 175,- in mindering van ƒ 250,- door voornoemde Petronella Verhindert en Jan Frans Doensen, op 18-10-1738, geleend van de onmondige kinderen Jan Smits.

Petronella Jansen Verhindert geeft toestemming aan haar zoon Jan Frans Doensen om een erfenis van haar zus Johanna Jansen Verhindert te regelen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 307; 26-10-1742
Pieternella Verhindert getrouwd geweest met Frans Doensen geeft machtiging aan haar zoon, Jan Frans Doensen, om namens haar de erfenis, bij testament, te aanvaarden van haar overleden zuster, Jenneke Verhindert, te Eyndhoven, en deze naar behoren af te wikkelen.

Petronella (Peryn) Jansen Verhindert is op 17-08-1743 te Asten overleden en haar zoon Jan verkoopt het huis aan zijn neef Peter Doense:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 212; 20-04-1744:
Jan Frans Doense verkoopt aan Peter Doense, te Helmont huis, hof en aangelag in het Dorp ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde en einde kinderen Willem van den Eerenbeemt, ene einde Bernardus Brunas; land de Pasacker 4 lopense; groes te Ostaden 1 lopense; groes / hoyvelt agter Ostappen 2 lopense rijende met de kinderen Francis Coninx cum suis; met nog 1⁄3e deel van de Bunder van Hendrik Smits, te Vlierden, gelegen naast het voorschreven stuk van 2 lopense. Belast met: een rest van ƒ 50,- à 4% obligatie 18-10-1738 ten bate van Johannes van der Linden als momboir van de onmondige kinderen Jan Smits;ƒ 0-05-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-10-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 115,-.

Jan Frans Doense, geboren te Asten op 01-10-1702, blijft wel de bewoner van het huis en is op 09-11-1738 te Asten getrouwd met Catharina Jan Haasen, geboren te Asten op 15-02-1717 als dochter van Johannes Wilhelmi Haasen en Maria Janse Verasdonk (zie Voormalig huis E1056):

03

Op basis van onderstaand document konden de ouders van Catharina Jan Hasen worden achterhaald:

Asten Rechterlijk Archief 119; folio 186; 21-12-1747:
Antony Haasen, schepen en Dirk Haasen worden aangesteld als voogden over Hendrina, Maria, Thomas en Pieter, onmondig kinderen van wijlen Jan Haasen en Maria Janse Verasdonk. Zij verkopen tesamen met Jan Doensen getrouwd met Catalijn Jan Haasen en Antoni Jan Haasen, allen kinderen van voornoemde Jan en Marie, alle gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen van wijlen hun ouders. Onder andere enig timmergereedschap; het paard ƒ 32,-; 4 koeien ƒ 98,-; de waspers en toebehoren ƒ 20,-; een vet varken ƒ 14,-; 2 karren ƒ 36,-; 4 kalveren ƒ 38,-; turf ƒ 20,-; hooi en stro ƒ 100,-; 24 stokken bijen ƒ 25,-; de toemet ƒ 17,-. Totale opbrengst ƒ 485,-.

Het gezin van Jan Frans Doense en Catharina Jan Haasen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 26-08-1739 Kind Asten ±1739
2 Johannes Asten 24-04-1741 Kind Asten 15-01-1743
3 Johanna Asten 10-02-1743
4 Franciscus Asten 01-01-1745 Kind Asten ±1745
5 Petrus Asten 03-10-1747 Kind Asten ±1747
6 Petrus Asten 05-09-1749
7 Franciscus Asten 01-10-1750
8 Johanna Maria Asten 13-02-1752 Ongehuwd Asten 16-10-1779
9 Maria Asten 25-01-1755
10 Jacoba Asten 12-11-1757 Asten 19-11-1786
Willem Thomas Verhees
Asten 16-04-1793 * zie Voormalig huis E282
11 Petronella Asten 27-06-1760

*  wordt ook wel Jacomijna of Willemijna genoemd

Enkele jaren voor zijn huwelijk had Jan Frans Doense nog een akkefietje op de kermis in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 24-10-1735:
Peter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren Cristien Voermans, Willemyn Voermans, 22 jaar, Elisabet meyt bij Antony Voermans, 21 jaar, Anna Buckems, Jan Frans Doenssen, Philips Warenburg, Hendrik Frans Vrients, Catarina, vrouw van president van de Cruys en Anna meyt van president van de Cruys.
Of de eerste zes deponenten niet kennelijck is dat op zondag, 25-09-1735, Asten kermis, ten huize van Antony Voermans, de persoon van Jan Frans Doenssen door Jan Janssen van Rijt en Paulus Peters Biemans gesneden en gestoocken is, zodanig dat hij de vlucht heeft moeten nemen?
Cristien Voermans weet niets. Willemyn Voermans weet dat Jan Frans Doensen in haar huis is gekomen en dat Jan Verriet en Paulus Peeter Biemans vonden dat Jan Frans Doensen laghte. Dat Jan van Riet tegen Paulus Peeter Biemans zei: "Hij laghte over mij". Dat zij toen getweeën met haer messen voornoemde Jan Frans Doensen attaqueerden en dat deze agter uytlopende door de twee personen, met de messen in hun hand, werd vervolgt. Elisabet meyt bij Antony Voermans verklaart eender. Anna Buckem weet hiervan niets. Wel heeft ze Jan Verriet en Paulus Peeter Biemans door den  hof van Cristien Voermans zien lopen met haere messen in hun handt. Philips Warenburg heeft Jan Frans Doensen agter uyt zien lopen en weet verder niets.
Aan de drie volgende deponenten te vragen of op zondag, 25 september, Hendrick Frans Vrients door Jan Janssen Verrijt en Paulus Peeter Biemans niet geslagen en gestooten en daerna met messen gesneden en gequest is?
Hendrik Frans Vrients verklaart dat hij aan het huis van de president waeter staende maken door Jan Janssen Verijt met een mes door sijn kleeden waere geschneden geworden, om niets, in sijn weten. Catarina, vrouw van president van de Cruys verklaart dat Jan Verriet en Paulus Peeter Biemans ider met haare messe in haere handen, in haer huys waeren gecoomen, raesende en tierende, schneidende over de kast, stoel en vuureyser en daerna bevonden dat Hendrick Frans Vrijns van buyten in huys is gecomen, door sijn cleeren was geschneden. Zij heeft dan de deur gesloten. Anna meyt van president van de Cruys verklaart hetzelfde, doch zij heeft niet gezien dat er over de kast en stoelen is gesneden. 

Jan Frans Doense is op 05-12-1760 door verdrinking in de Peel te Asten overleden.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 107 verso; 12-12-1760:
Jan Doense is, vrijdag, de vijfde, van hier gegaan naar Nederweert en meende dezelfde dag weer thuis te komen, zoals zijn vrouw verklaarde. Omdat het die dag sterk gesneeuwd had en hoog water zijnde is hij niet thuis gekomen op die dag. Op de 7e en 8e zijn enige personen hem onderweg tot Nederweert gaan zoeken, zonder hem te vinden. In Nederweert hebben zij wel gehoord dat hij op de voorschreven dag, na de middag is vertrokken. Op de 9e en 10e zijn weer acht personen gaan zoeken in de Peel, tussen Meyl en Nederweert, zonder hem te vinden. Wel zijn voor de Peel, alhier, gevonden, twee zakjes van Jan Doense, in het ene wat appelen en in het andere wat noten die hij te Nederweert had gekocht. Deze zakjes lagen een eindje van elkaar. Doordat het extra hoog water is in de Peel, meende men dat Doense verdronken zou kunnen zijn. Op de 11e zijn verscheidene ingezetenen in het water, daar ter plaatse, gaan zoeken, zonder iets te vinden. Op heden is echter het lichaam van Jan Doense gevonden, omtrent de eerste Bleek, achter de Behelp, aan de Nieuwedijk. Na visitatie is verdrinking als doodsoorzaak vastgesteld.

Catharina Jan Haasen is op 28-06-1801 te Asten overleden.

Peter Doense is geboren te Asten op 28-09-1698 als zoon van Gerardus Martens Doense, een broer van eerder genoemde Frans Martens Doense, en Henrica Michels. Hij is rond 1726 getrouwd met Hendrien Jan Leenders. Na haar overlijden te Helmond op 07-10-1746 is Peter Doense op 22-01-1747 te Asten hertrouwd met Petronella Hendriks Vaalens. Na haar overlijden te Helmond op 02-10-1747 is Peter Doense op 11-02-1748 te Lierop een derde maal getrouwd met Annamaria Antoni Vleminckx, geboren te Lierop op 14-11-1714 als dochter van Antonius Henricus Vleminckx en Maria Thomas van den Eynde.

De gezinnen van Peter Doense met Hendrien Jan Leenders, Petronella Hendriks Vaalens en met Annamaria Antoni Vleminckx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Helmond 17-06-1728
2 Henricus* Helmond 04-02-1749 Kind Helmond 21-08-1788
3 Maria* Helmond 04-10-1753 Kind Helmond 04-10-1753
4 Antonius* Helmond 31-01-1755

* kinderen uit het derde huwelijk

In de bewoningslijst van het huis staat Peter Doense als eigenaar en Jan Frans Doense als bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 63 Dorp Bewoners nummer 63 Dorp
1746 Peter Doense Jan Frans Doense en Magriet Smits
1751 Peter Doense Jan Frans Doense
1756 Peter Doense Jan Frans Doense en weduwe Martinus Lamberts

Na het overlijden van zijn neef Jan Frans Doense op 05-12-1760 verkoopt Peter Doense zijn huis aan Francis Willems van den Eerenbeemt:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 29; 19-03-1761:
Peter Doensen, te Helmont, verkoopt aan Francis Willems van den Eerenbeemt een huis, stal en hof in het Dorp 3 copse, ene zijde Bernardus Brunas, andere zijde kinderen Willem van den Eerenbeemt. Belast met ƒ 0-05-0 jaarlijks aan den Armen van Asten en ƒ 0-10-0 jaarlijks aan het Gemene Land. De weduwe van Jan Doensen mag nog een jaar in de kamer blijven wonen. Koopsom ƒ 186,-.

Annamaria Antoni Vlemmix is op 02-09-1766 te Helmond overleden en Peter Doense is te Helmond op 13-01-1771 overleden.

Francis Willems van den Eerenbeemt is geboren te Asten op 26-01-1723 als zoon van landbouwer Willem Willems van den Eerenbeemt en Maria Janse Pieck (zie Prins Bernhardstraat 2). Hij is op 21-11-1756 te Asten getrouwd met Johanna Henrici Halbersmit, geboren te Asten op 26-02-1724 als dochter van chirurgijn Hendrick Halbersmit en Maria Aert Clemens:

04

Het gezin van Francis Willems van den Eerenbeemt en Johanna Henrici Halbersmit:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma Asten 18-04-1758 Kind Asten ±1758
2 Anna Maria Asten 07-07-1760
3 Wilhelmus Asten 25-12-1762 Kind Asten ±1762
4 Wilhelmus Asten 19-11-1764 Asten 28-01-1798
Maria Willem Loomans
Asten 24-06-1810
5 Johanna Asten 08-09-1766 Asten 12-02-1797
Jacobus Meulenberg
Helmond 25-01-1834 zie Voormalig huis G503
6 Maria Asten 19-07-1768
7 Henricus Asten 10-04-1771 Deurne 06-07-1794
Hendrina Janse van Gog
Asten 20-06-1850 zie Voormalig huis G384 en G385
en ook Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19

Francis Willems van den Eerenbeemt had voor zijn huwelijk twee illegale kinderen; dochter Johanna, geboren te Asten op 16-01-1747 met Margaretha Lindert van Heugten als moeder (zie ook Julianastraat 1) en zoon Franciscus, geboren te Asten op 02-01-1753 met Maria van Warenberg als moeder (zie Voormalig huis G399):

In het huizenquohier over de periode 1761-1781 staat Francis van den Eerenbeemt als eigenaar en vanaf 1771 ook als bewoner, daarvoor  woonde hij in bij zijn schoonvader Hendrik Halbersmit in het Ommels Broek (zie Voormalig huis B453):

Jaar Eigenaar nummer 63 Dorp Bewoners nummer 63 Dorp
1761 Francis van den Eerenbeemt weduwe Jan Doense
1766 Francis van den Eerenbeemt Gerrit Jacobs van Hugten, weduwe Joost Coopmans en Ansem van de Mortel
1771 Francis van den Eerenbeemt Francis van den Eerenbeemt in de camer Jan Vrients
1776 Francis van den Eerenbeemt Francis van den Eerenbeemt
1781 Francis van den Eerenbeemt Francis van den Eerenbeemt

In Ommel runde Francis Willems van den Eerenbeemt een herberg, zoals blijkt uit onderstaande archiefstukken:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 130 verso; 11-08-1767:
Verklaring van Jan Muyen wonende in het Dorp. Hij is, op zondagavond, 9 dezer, gekomen in de herberg van Francis van den Eerenbeemt, te Ommel. Vermits Ommel kermis waren daar veel personen aanwezig. Na met deze en gene wat gedronken te hebben is hij voor de deur gegaan om zijn water te maken. Hier kwam Dirk van de Loverbosch bij hem, zeggende: "Die van het Dorp en de Stegen moeten naar huis gaan". Waarop hij teruggezegd heeft: "Dat behoef ik voor U niet te doen". Samen weer in huis gaande heeft van de Loverbosch hem zo hard op zijn mond geslagen dat zijn tanden bloedden. Van de Loverbosch daarop weer willende slaan is toen door zijn broeder, Goort Muyen, daarvan weerhouden. Samen zijn zij daarop geraakt onder den lindenboom en handgemeen willende rakende daarvan tegengehouden door voornoemde Goort, zeggende: "Ik wil hier onder 'tvolk geen gevegt hebben, maar als gij, lieden, wilt vegten, zoo moet ge alleen gaan". Samen zijn zij toen gegaan, richting Broek, tot bij de schuur van Francis van den Eerenbeemt. Hij, deponent, heeft daar een stuk hout uit de heg gerukt om Loverbosch van zijn lijf te houden, die telkens toe kwam lopen, ziende dat hij wat in zijn hand had, terwijl hij, deponent, geen mes had. Hij heeft Loverbosch niet meer kunnen afkeren en in het ontlopen een slag van achteren of terzijde op zijn hoofd gekregen en daardoor zeer aan het bloeden geraakt. Zij zijn samen weer in de voornoemde herberg gekomen. Aangezien het bloeden niet ophield is hij met Goort, zijn broeder, naar Hendrik Halbersmit, chirurgijn, gegaan, welke de wonde verbonden heeft. Een en ander heeft zich afgespeeld, rond een uur. Getuigen waren Peter Verreyt, Gerrit Wegers, Adriaan Hoefnagels, Gerrit van Hugten, Jan Lomans, Paulus Verberne en anderen. Een en ander wordt onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 141 verso; 27-08-1767:
Verhoor van Francis Willems van den Eerenbeemt, herbergier, te Ommel, aan het Gemeenteshek en Johanna Halbersmit getrouwd met Francis van den Eerenbeemt. In zijn herberg waren tijdens het beschreven voorval onder meer Hendrik Coopmans, Antoni Fransen en Andries Timmermans. Zij kunnen beiden geen nieuwe gezichtspunten naar voren brengen. Een en ander wordt onder eede bevestigd.

Francis Willems van den Eerenbeemt  koopt land in de Pas bij de Stegen en in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 204 verso; 10-03-1766:
Antoni Jacob Kuypers getrouwd met Engel Peter Baltus, Peter Smits getrouwd met Helena Antoni Verhees, Antoni Verhees, Jan, Peter en Mattijs Paulus Geven van Dijk, Marie Peter Baltus weduwe Paulus Geven  en Helena en Martinus Paulus Geven van Dijk verkopen aan Francis van den Eerenbeemt groes in de Pas 3 copse naast Willem van Dijk. Verponding ƒ 0-7-0 per jaar. Koopsom ƒ 27,-

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 263; 30-01-1768:
Roedolff Graaff verkoopt aan Francis Willems van den Eerenbeemt land den Berg zijnde een huisplaats in den Hemel 1 lopense 12 roede, ene zijde Jan Brunas, andere zijde Willem van Dijk, ene einde de straat, verkoper aangekomen bij transport de dato 22-04-1765; land het Sant 2 lopense naast Bernardus Brunas, verkoper aangekomen bij transport de dato 30-07-1765; land de Beckers 1 lopense naast de weduwe Steven Jansen, verkoper aangekomen bij transport de dato 24-01-1765. Koopsom ƒ 38,-

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 137; 10-08-1771:
Hermanus Albers, emeritus predikant, te Eyndhoven, verkoopt aan Francis van den Eerenbeemt land de Pasacker 4 lopense naast Bernardus Brunas. Verponding ƒ 1-12-00 per jaar. Bede ƒ 1-04-14 per jaar. Koopsom ƒ 71,-. Groes int Root 2 1⁄2 lopense naast de weduwe Jan Verhoysen. Verponding ƒ 1-1-0 per jaar. Koopsom ƒ 76,-. Mede aanwezig was Rudolf Lilly die verklaarde, mede namens zijn vrouw, tevreden te zijn.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 67 verso; 02-07-1776:
Philip Reynders verkoopt aan Francis van den Eerenbeemt groes de Karis 3 lopense naast Aart Driessen. Koopsom ƒ 135,-.

Francis Willems van den Eerenbeemt is op 18-12-1795 te Asten overleden en enkele jaren daarna verdelen Johanna Halbersmit en de kinderen de boedel:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 58; 08-11-1797:
Johanna Halbersmit weduwe Francis van den Eerenbeemt geassisteerd met Willem, haar zoon. Zij maakt met haar drie kinderen een verdeling van haar goederen:
1e lot krijgt Hendrikus van den Eerenbeemt land den Berg in den Heemel 34 roede; land de Bekkers 1 lopense 15 roede; land Geesselakker 4 lopense 5 roede; groes Rootsvelt 3 lopense 2 roede.
Alle andere goederen, roerend en onroerend, gaan naar Willem en Johanna van den Eerenbeemt welke ook alle schulden ten laste van de boedel op zich nemen. De eerste comparante ziet ook af voor de eene helft van het togtregt en voor de andere helft van het erfregt van de vier percelen, toegekomen aan het 1e lot.
2e lot krijgen Willem van den Eerenbeemt en Johanna getrouwd met Jacobus Meulenberg huis, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde kinderen Antony Leenen, andere zijde Pieter Klomp; land de Pas 35 roede; land het Delleke 2 lopense 13 roede; groes de Vloet 3 lopense 29 roede; groes de Karis 3 lopense 2 roede. Belast met ƒ 0-10-0 per jaar aan het Gemene Land. Te aanvaarden na doode of aflijvigheid van de moeder. Alle roerende goederen gaan naar dit lot die ook alle schulden ten laste van de boedel op zich nemen.

In 1801 verdelen Johanna Halbersmit en haar kinderen Willem en Johanna van den Eerenbeemt de goederen en korte tijd later maakt Jacobus Meulenberg als man van Johanna van den Eerenbeemt (zie Voormalig huis G503) zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 18; 05-01-1801:
Johanna Halbersmit, weduwe Francis van den Eerenbeemt, Willem van den Eerenbeemt, haar zoon en Johanna van den Eerenbeemt, haar dochter. Zij verdelen de goederen, waarvan de helft toekomt aan Johanna en de andere helft aan de kinderen. Staat te weten dat ingevolge afstand en accoord tussen de comparante en haar zoon, Hendrikus, aan hem is opgedragen zijn deel in de roerende en onroerende goederen acte 08-11-1797 schepenen Asten:
1e lot krijgt Willem het voorste deel van het huis met de stal tot de scheytmuur van de stal en dorsvloer met de helft van de hof daarachter gelegen, ene zijde Pieter Klomp, andere zijde het 2e lot; de helft van een akker geheel 2 lopense; de helft van een groesveld de Pas geheel 3 copse.
2e lot krijgt Jacobus Meulenberg getrouwd met Johanna van den Eerenbeemt het achterste deel van het huis, beginnende bij de scheydmuur tussen de stal en dorsvloer, waar hij thans woont, met de helft van de hof daarachter en de varkenskooi, ene zijde het 1e lot, andere zijde kinderen Antony Leenen; de helft van een groesveld de Pas geheel 3 copse; de helft van een akker geheel 2 lopense; groes de Vloet 3 lopense; groes de Caris 3 lopense.
Het huis, dat veel geleden heeft door de storm, moet door beiden condividenten onderhouden worden. De beide kinderen zullen hun moeder, Johanna Halbersmit, gedurende haar verdere leven Onderhouden waarbij Willem jaarlijks zal betalen ƒ 25,- en Johanna haarmoeder in de kost zal nemen.

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 71 verso; 18-07-1801
Jacobus Meulenberg, ziek en Johanna van den Eerenbeemt, zijn vrouw, testeren. Alles aan de langstlevende van hen beiden met uitzondering van de legitieme portie welke aan de ouders van de eerst overledene zou competeren.

Zoon Willem Fransen van den Eerenbeemt is geboren te Asten op 19-11-1764 en op 28-01-1798 te Asten getrouwd met Maria Willem Loomans, geboren te Asten op 04-03-1776 als dochter van Wilhelmus Wauter Lomans en Cornelia Jansse van Vlierden (zie Rinkveld 1):

05

Het gezin van Willem Fransen van den Eerenbeemt en Maria Willem Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 21-10-1798 Helmond 19-04-1823
Johannes Verspaget
Helmond 27-01-1839
2 Wilhelmus Asten 12-12-1799 Kind Asten 28-10-1811
3 Franciscus Asten 04-08-1802 Asten 12-04-1833
Maria Hulsbos
Budel 10-11-1856
4 Cornelia Asten 03-09-1804 Deurne 21-02-1830
Theodorus Hikspoors
Deurne 22-09-1834
5 Henricus Asten 03-03-1807 Ongehuwd Rosmalen 15-03-1879 *
6 Mechtildis Asten 15-06-1809 Kind Asten 14-02-1812

* Henricus van den Eerenbeemt vertrekt in 1866 naar 's Hertogenbosch om te worden opgenomen in het krankzinnigengesticht, zoals ook blijkt uit onderstaand bericht in de Nederlandsche staatscourant van 30-06-1869:

Willem Fransen van den Eerenbeemt is geneesheer en heeft enkele medische handelingen verricht, gezien de geboortedatum van het kind en de oudere zoon betreft dit Johannes Francis Knaapen:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 85; 06-04-1808:
Jelis van den Boomen, Wilbert van Bree, te Deurne, Pieter Verberne, Pieter Hendrik Verrijt, Jan Loomans, Jan Simons, Martinus Leysten, Arnoldus van den Eynden, Hendrikus Smits, Cornelis van Kessel, Luykas Janssen en Joost Hoebergen verklaren ter requisitie van Willem Fransen van den Eerenbeemt:

 • Jelis van den Boomen verklaart dat de requirant, circa 10 jaar geleden, de vrouw van de comparant niet alleen van een sweerende borst suyver geneesen maar ook, in 1807, voorspoedig van een kind verlost heeft. Het betreft Bonaventura, geboren te Asten op 02-10-1807 als zoon van Jelis Joannis van den Boomen en Johanna Wilhelmi van Dyck.
 • Wilbert van Bree verklaart dat de requirant zijn, comparants, zoon, in 1798, sijn been gebroken hebbende, hetselve geset en te regt geneesen heeft.
 • Pieter Verberne verklaart dat zijn, comparants, zoon het been gebroken hebbende in den jaare 1798 hetselve door de requirant geset en teregt geneesen is.
 • Pieter Hendrik Verrijt verklaart dat hij, comparant, op 02-11-1807, sijn arm gebrooken hebbende denselven door de requirant heeft laaten setten en welke vervolgens door hem teregt geneesen is geworden.
 • Jan Loomans verklaart dat de requirant zijn, comparants, vrouw, op 03-05-1807, voorspoedig van een kind verlost heeft. Het betreft Petronella, geboren te Asten op 03-05-1807 als dochter van Johannes Loomans en Henrica Andries Walraven.
 • Jan Simons verklaart dat de requirant zijn, comparants, vrouw, op 13-05-1807, voorspoedig van een kind verlost heeft. Het betreft Leonardus, geboren te Asten op 13-05-1807 als zoon van Johannes Nicasi Simonis en Johanna Maria Tibouts.
 • Martinus Leysten verklaart dat de requirant zijn, comparants, vrouw, op 09-06-1807, voorspoedig van een kind verlost heeft. Het betreft Henricus, geboren te Asten op 17-06-1807 als zoon van Martinus Joannis Leysen en Maria Henrici Heynen.
 • Arnoldus van den Eynden verklaart dat de requirant zijn, comparants, vrouw, op 01-08-1807, voorspoedig van een kind verlost heeft. Het betreft dochter Catharina, geboren te Asten op 01-08-1807 als dochter van Arnoldus Joannis van den Eynde en Gertrudis Joannis Lyssen.
 • Hendrikus Smits verklaart dat de requirant zijn, comparants, vrouw, op 08-12-1807, voorspoedig van een kind verlost heeft. Het betreft Catharina, geboren te Asten op 29-10-1807 als dochter van Henricus Antoni Smits en Petronella Wilhelmi Lammers.
 • Cornelis van Kessel verklaart dat de requirant zijn, comparants, vrouw, op 26-01-1808, voorspoedig van een kind verlost heeft en ook van een zwerende borst genezen heeft. Het betreft Johanna, geboren te Asten op 26-01-1808 als dochter van Cornelius Joannis van Kessel en Henrica Antoni Verbaken.
 • Luykas Janssen verklaart dat de requirant zijn, comparants, vrouw, op 28-01-1808, voorspoedig van een kind verlost heeft en van een zwerende borst genezen heeft. Het betreft Petronilla, geboren te Asten op 24-01-1808 als dochter van Lucas Mathiae Jansen en Anna Petri Roymans.
 • Joost Hoebergen verklaart dat de requirant zijn, comparants, vrouw, op 21-03-1808, voorspoedig van een kind verlost heeft. Het betreft Anna, geboren te Asten op 21-03-1808 als dochter van Judocus Petri Hoebergen en Johanna Joannis van Horik.

De bewoningslijst van het huis over de periode 1798-1803 en de verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis rond 1800 samen:

Jaar Eigenaar nummer 63 Dorp Bewoners nummer 63 Dorp
1798 weduwe en kinderen Francis van den Eerenbeemt Hendrik van den Eerenbeemt en Jacobus van de Goor
1803 Willem en Johanna van den Eerenbeemt Willem en Johanna van den Eerenbeemt en Godefridus van Asten

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 208:
Johanna Halbersmit weduwe ½ en de kinderen Willem, Johanna en Hendrikus ½ bij versterf 1796 van Francis van den Eerenbeemt. Nummer 63 huijs, hof en aangelag ½ lopense.

Willem van den Eerenbeemt is te Asten op 24-06-1810 overleden, Johanna Halbersmit is rond 1811 overleden en na het overlijden van Maria Wilhelmi Lomans, verkopen de kinderen het huis aan Pieter Leenen:

Notarieel Archief Asten 38-133; 28-12-1815 en 38-1; 11-01-1816:
Wouter Loomans als voogd en Hendrik van den Eerenbeemt als toeziende voogd over de onmondige kinderen van wijlen Willem van Eerenbeemt gehuwd geweest met Maria Loomans, met name Francis 12 jaar, Anna Maria 16 jaar en Jan 9 jaar, ze verkopen een huis en hof groot 18 roede, ene zijde Johanna van den Eerenbeemt, andere zijde Lambert Michielsen. Koper is Pieter Leenen, voor ƒ 93,50 als last een rente 5 stuivers aan Domeinen en 2 stuivers en 8 penningen aan armen van Asten.

Pieter Antony Leenen is geboren te Asten op 30-10-1775 als zoon van Antonie Peter Leenen en Isabella Jansen Vervoreldonck (zie Prins Bernhardstraat 24). Hij is op 13-05-1810 te Asten getrouwd met Petronella Janse de Vet, geboren te Bakel op 02-07-1768 als dochter van Johannes Petri de Vet en Joanna Maria Gerardi van Leunen. Petronella Janse de Vet is op 19-10-1814 te Asten overleden en Pieter Antony Leenen is te Asten op 23-04-1815 hertrouwd met Petronella van de Mortel, geboren op 07-07-1784 te Deurne als dochter van Joannis van de Mortel en Hendrica Petri Goossens.

Pieter Antony Leenen is op 18-05-1852 te Asten overleden en Petronella van de Mortel woont later op A125 en is te Asten op 22-12-1866 overleden. Echter volgens het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is het huis in handen gekomen van broer Hendrik Leenen:

Kadaster 1811-1832; G506:
Huis en erf, groot 01 roede 68 el, het Derp, klassen 6.
Eigenaar: Hendrik Leenen.

06

07

Hendrik Leenen is geboren te Asten op 04-02-1770 als zoon van Antonie Peter Leenen en Isabella Jansen Vervoreldonck (zie Prins Bernhardstraat 24). Hij is op 02-05-1826 te Someren getrouwd met Petronella Rooijmans, geboren te Someren op 03-05-1786 als dochter van Hendrik Lambert Rooijmans en Maria Henricus Maas.

Hendrik Leenen is op 19-06-1840 te Someren overleden en Petronella Rooijmans is op 24-03-1862 te Someren overleden. Hendrik Leenen heeft het huis in 1832 verkocht aan Willem Mercx:

Notarieel Archief Asten 67-55; 10-10-1832:
Hendrik Leenen, wonende te Someren verkoopt aan Willem Merx, koperslager, te Asten een huis, stal en tuin, groot 4 roede, ene zijde weduwe Jan van Hooff, andere zijde Hendrik Wilbers, ene einde de straat, andere einde Jan George Frencken. Als last ƒ 0,12½ aan de armen en ƒ 0,25 aan de Domeinen.

Willem Merx is geboren te Oirschot op 27-08-1802 als zoon van Adrianus Mercx en Joanna Leijten. Hij is op 16-02-1829 te Boxmeer getrouwd met Maria Anna Catharina Hermans, geboren te Boxmeer op 02-10-1798 als dochter van Petri Antoni Hermans en Catharina Krijn. Hieronder het gezin van Willem Merx en Maria Anna Catharina Hermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonie Asten 11-01-1830 Boxmeer 06-05-1851
Adriana Jansen
Mill 26-07-1902
2 Johanna Theodora Asten 02-01-1832 Boxmeer 06-02-1875
Herman Joseph Jacobs
3 Johannes Gerardus Asten 05-09-1834 Kind Asten 19-05-1836
4 Adrianus Christianus Boxmeer 04-12-1837 Boxmeer 15-11-1864
Elisabeth Dooremans
Boxmeer 06-04-1869
Allegonda van Lin
Boxmeer 07-07-1871
5 Elisabeth Philomena Boxmeer 01-10-1844 Ongehuwd Boxmeer 10-12-1868

Willem Adrianus Merx heeft maar kort in Asten gewoond en is rond 1837 naar Boxmeer verhuisd. Hij is op 17-10-1867 te Boxmeer overleden.

In het huis komt wonen Benedictus Mikkers, geboren te Gemert op 22-08-1803 als zoon van Johannes Mickers en Maria Jansens. Hij is op 08-02-1828 te Asten getrouwd met Aldegonda Maria Gragtmans, geboren op 04-12-1805 te Asten als dochter van Arnoldus Joannis Gragtmans en Johanna Goort Geven (zie Voormalig huis G682). Aldegonda Maria Gragtmans is te Asten op 27-10-1842 overleden en Benedictus Mikkers is op 20-11-1844 te Asten hertrouwd met Josijna Engelen geboren te Someren op 04-07-1802 als dochter van Willem Engelen en Josijna van Lierop.

Benedictus Mikkers is te Asten op 20-12-1856 overleden en Josijna Engelen woont volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 met haar stiefkinderen in het huis met huizingnummer A79:

08

Josijna Engelen verhuist in 1867 naar Someren, alwaar zij op 05-03-1883 is overleden. Het huis komt in handen van haar stiefzoon Arnoldus Mikkers, geboren te Asten op 01-09-1830 als zoon van Benedictus Mikkers en Aldegonda Maria Gragtmans. Hij is als koopman te Asten op 01-05-1865 getrouwd met Johanna Francisca Knapen, geboren te Asten op 16-06-1828 als dochter van Matheus Knapen en Francisca Everdina Stevens. Zij verhuizen in 1868 naar Nederweert en later naar Helmond.

Het huis komt in bewoning door Francis van Hout, geboren te Borkel en Schaft op 09-11-1830 als zoon van Arnoldus van Hout en Theodora van den Broek. Hij is als klompenmaker op 18-05-1863 te Mierlo getrouwd met Hendrika Kolen, geboren te Asten op 18-12-1832 als dochter van Antonie Kolen en Anna Maria Eijsbouts. Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A117:

09

In 1876 verhuizen Francis van Hout en Hendrika Kolen naar A79b en komt Antoni Verleijsdonk, geboren te Asten op 25-12-1824 als zoon van Johannes Verleijsdonk en Catharina Bemelmans, in het huis wonen. Hij is op 14-05-1852 te Roermond getrouwd met Anna Maria Geraedts, geboren te Roermond op 06-06-1788 als dochter van Petrus Geraedts en Cecila van der Velden.

Na haar overlijden te Roermond op 10-11-1869 is Antoni Verleijsdonk als slager op 24-11-1870 te Roermond hertrouwd met Johanna Hubertina de Bock, geboren te Roermond op 06-07-1846 als dochter van Michiel de Bock en Josephina Hubertina Menten. Zij zijn na het overlijden van hun zoon Antonius Hubertus Verleijsdonk, geboren te Roermond op 15-03-1875 en overleden op 24-05-1876 te Roermond, naar Asten verhuisd. Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A122:

10

In 1882 verhuizen zij naar Blerick en Antoni Verleijsdonk is op 23-01-1899 te Blerick overleden en Johanna Hubertina de Bock is op 28-09-1930 te Blerick overleden.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-12-1881 verkoopt Antoni Verleijsdonk zijn huis (G506) en tuin (G505) en in diezelfde krant van 11-02-1882 verkoopt hij vee en goederen.

11 12

In het huis komt wonen Hendrikus Franciscus Verspeek, geboren te Asten op 01-06-1847 als zoon van Francis Verspeek en Helena Maria Geldens. Hij is als blauwverver op 07-11-1876 te Asten getrouwd met Allegonda Hamers, geboren te Valkenswaard op 11-05-1856 als dochter van Jacobus Hamerts en Elisabeth Thijssens.

Zij verhuizen in 1883 naar de Wolfsberg en het huis wordt daarna bewoond door Johannes Hubertus van Bussel, geboren te Asten op 16-03-1844 als zoon van Francis van Bussel en Johanna Bertens (zie Voormalig huis G583 en Kleine Marktstraat 13) en broer van Josephus van Bussel (zie Voormalig huis G506). Hij is als koperslager op 27-04-1874 te Leende getrouwd met Joanna van der Laak, geboren te Leende op 08-08-1845 als dochter van Wouter van de Laak en Petronella Vlassak.

Johannes Hubertus van Bussel is in Helmond bij Wilhelmus Fredericus van Beek in de Ameidestraat opgeleid tot koperslager. Hij heeft rond 1867 nog dienst gedaan als pauselijke zouaaf en was daarmee een van de ruim 3000 Nederlandse zouaven die vochten aan de zijde van paus Pius IX tegen de koning van Italië. Na zijn terugkeer in Asten is hij in Leende getrouwd en heeft in Asten als koperslager de kost verdiend. Hieronder foto's van Johannes Hubertus van Bussel (achterste rij, tweede van links) als zouaaf en over zijn vak als koperslager.

13

14

15

Bij wikipedia lezen we het volgende over de zouaven:

In het Nederlands taalgebied is het regiment Zuavi Pontifici, "Zoeaven van de Paus", het bekendst. Dit bestond uit katholieke vrijwilligers die onder de regering van paus Pius IX de Kerkelijke Staat verdedigden tegen de aanvallen van Victor Emanuel II, koning van Italië, en diens bondgenoot Giuseppe Garibaldi, een antiklerikaal liberaal-nationalist. Deze paus had een oproep aan de gehele katholieke wereld gedaan om jonge, ongehuwde mannen te zenden om hem bij te staan teneinde de dreigende verwoesting van Rome te voorkomen. De snit van hun uniformen was bijna gelijk aan die van de Franse zoeaven, zij het dat tuniekjasje en broek waren uitgevoerd in grijs met rode biezen. Als hoofddeksel droegen de pauselijke troepen een kepie, een fez werd gezien als te islamitisch voor de katholieke strijders. In totaal kende het regiment 11.000 man, waaronder 3181 Nederlanders (het merendeel), 2964 Fransen, 1634 Belgen (voornamelijk Vlamingen), 700 Italianen en 500 Canadezen.

Van 1861 tot 1866 probeerden de zoeaven Garibaldi's troepen te verjagen of binnenlandse onlusten te onderdrukken. Eind 1866 werden de Franse troepen, die tot dan de zoeaven hadden ondersteund, uit Rome weggehaald, waarna het aantal Italiaanse aanvallen steeg. Hierop waren de Fransen genoodzaakt om weer troepen te sturen naar Italië. De Franse legers en de zoeaven versloegen Garibaldi op 5 november 1867 te Mentana, wat de situatie zou doen stabiliseren tot in 1870, wanneer Frankrijk zijn troepen terug riep, omdat het zojuist de oorlog had verklaard aan Pruisen. Na de val van het Tweede Franse Keizerrijk op 1 september 1870, had Italië niets meer te vrezen. Op 20 september 1870 had de Inname van Rome plaats. Een dag later werd het pauselijk leger ontbonden en werden de soldaten huiswaarts gestuurd.

Ook over de periodes 1879-1890, Johanna van der Laak is op 01-06-1895 te Asten overleden, 1890-1900, 1900-1910 en in de periode 1910-1920 woont Johannes Hubertus van Bussel met zijn kinderen in het huis. Het huizingnummer is achtereenvolgens A122, A134 en A141:

16

Johannes Hubertus van Bussel verleent nog hand- en spandiensten wanneer de enige koperslager van Someren is overleden, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-11-1907:

16a

Johannes Hubertus van Bussel en zijn inwonende zoon Johannes Franciscus van Bussel, schoondochter Adriana Jacoba van Eersel en kleinkinderen vertrekken in 1921 naar Leende. Johannes Hubertus van Bussel is op 24-08-1921 te Leende overleden, Johannes Franciscus van Bussel is op 14-12-1937 te Maarheeze overleden en Adriana Jacoba van Eersel is op 04-04-1968 te Sterksel overleden.

Het huis wordt daarna bewoond door koperslager Albertus Strik, geboren te Uden op 25-10-1894 als zoon van Jan Petrus Strik en Maria Catharina van der Wijst. Hij is op 30-08-1921 te Uden getrouwd met Clara Anna Maria Ockhuijzen, geboren te Uden op 01-09-1894 als dochter van Jan Francis Ockhuizen en Clara Petronella van der Putten. Rechts een foto gemaakt rond 1933 van de zussen Ockhuijzen met achter van links naar rechts Stien, Jans en Clara en voor van links naar rechts Lies en Fien.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij met hun gezin en vele dienstknechten in het huis met huizingnummer A167, ook bekend staand als Stationstraat 6:

17

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 10-11-1928 en 11-02-1930 adverteert Albertus Henricus Strik voor loodgieters en koperslagers:

18 19

Ook over de periode 1930-1938 wonen Albertus Hendricus Strik en Clara Anna Maria Ockhuijzen met hun gezin in het huis aan de Stationstraat 6 later omgedoopt tot Prins Bernhardstraat 6:

20

In het Algemeen Handelsblad van 02-10-1932 wordt gemeld dat Albertus Henricus Strik een ongeluk heeft gehad en de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-01-1941 meldt het overlijden van een broer van Albertus Henricus Strik:

21 22

Zoon Francis Petrus Maria Strik, geboren te Asten op 30-10-1923, heeft in de Tweede Wereldoorlog in het verzet gezeten en overkomt volgens Nationaal Monument Kamp Vught1 het volgende:

Jeff van der Heijden en Toontje Berkers zijn tijdens de oorlog alle twee werkzaam op een distributiekantoor. Fietsend onder begeleiding van de politie delen zij in de omliggende dorpen hun distributiekaarten uit. Af en toe schommelt de bevolking van een dorp wat en dan kan het gebeuren dat er kaarten over blijven. Deze kaarten komen meestal bij het verzet terecht. Enkele Duits gezinden in Asten zijn hiervan op de hoogte en leggen lijstjes aan van mensen waar de overgebleven distributiekaarten naar toe gaan. De Duitsers hebben deze lijstjes gebruikt om invallen te doen. In de ochtend van 7 oktober 1943 vindt er een razzia plaats. De SD rijdt met een open vrachtwagen rond en stopt bij verschillende adressen, zo ook bij Francis Strik. Er zouden bij hem teveel voedselbonnen in huis zijn geweest. Jeff en Francis worden gearresteerd en naar Eindhoven gebracht, daar worden zij op hardhandige wijze door de SD verhoord.

Eind november worden Francis en Jeff vervolgens geboeid naar Vught gebracht en nog later naar het buitencommando Gilze-Rijen, naar het militaire vliegveld. Francis en Jeff verblijven daar in een hangar en moeten afwisselend de bomkraters op het vliegveld vullen en sloten rond het kamp graven. Heel af en toe lukt het hen om brieven naar huis te sturen of ontvangen ze Rode Kruis pakketten. Deze pakketten zijn vaak al door de Duitsers leeggehaald voor ze bij de gevangenen komen.

Op 28 januari 1944 krijgt Francis Strik de opdracht om tijdens de mars naar de werkplek buiten de rij te treden. Francis weet dan al wat de gevolgen zijn, hij wordt doodgeschoten. Jeff is op dat moment bij een andere werkgroep. Zij moeten nu uren op appél staan. Francis is doodgeschoten als afschrikwekkend voorbeeld. Dit gebeurt vaker om een voorbeeld te stellen voor mensen die mogelijk willen vluchten. Pas later heeft de familie van Francis te horen gekregen dat hij op de vlucht is neergeschoten.

Linskonder zijn overlijdensakte, in het midden een foto van Francis Petrus Maria Strik met daaronder het monument van de Brabantse soldaat in Waalre en rechtsonder het bidprentje bij zijn overlijden:

22a

Albertus Henricus Strik is goed hersteld van zijn verwondingen, hij bereikt immers een leeftijd van 73 jaren. Clara Anna Maria Ockhuijzen is op 29-06-1955 te Asten overleden en Albertus Henricus Strik is nog hertrouwd met Maria Lucia Mathilda Geers en op 31-10-1966 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

23 24

Hieronder een foto van de Tramstraat vlak voor de Tweede Wereldoorlog:

25

Op de foto hieronder, gemaakt rond 1960, zien we het huis van Albertus Henricus Strik aan de rechterzijde met de zwarte auto voor de deur:

26

Het huis bestaat niet meer en is vervangen door nieuwbouw van appartementen.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1670 erven Jan Anthonis Canters
1689 Frans Martens Doense Asten 11-07-1660 Frans Martens Doense Asten 11-07-1660
1732 weduwe Frans Martens Doense Asten 08-12-1662 weduwe Frans Martens Doense Asten 08-12-1662
Dorp huis 63
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Frans Doense Asten 08-12-1662 weduwe Frans Doense Asten 08-12-1662
1741 weduwe Frans Doense Asten 08-12-1662 weduwe Frans Doense Asten 08-12-1662
1746 Peter Doense Asten 20-09-1698 Jan Frans Doense en Magriet Smits Asten 01-10-1702
1751 Peter Doense Asten 20-09-1698 Jan Frans Doense Asten 01-10-1702
1756 Peter Doense Asten 20-09-1698 Jan Frans Doense en weduwe Martien Lamberts Asten 01-10-1702
1761 Francis van den Eerenbeemt Asten 26-01-1723 weduwe Jan Doense Asten 15-02-1717
1766 Francis van den Eerenbeemt Asten 26-01-1723 Gerrit Jacobs van Hugten en weduwe Joost Coopmans Asten 16-02-1717
1771 Francis van den Eerenbeemt Asten 26-01-1723 Francis van den Eerenbeemt en Jan Vrients Asten 26-01-1723
1776 Francis van den Eerenbeemt Asten 26-01-1723 Francis van den Eerenbeemt Asten 26-01-1723
1781 Francis van den Eerenbeemt Asten 26-01-1723 Francis van den Eerenbeemt Asten 26-01-1723
1798 weduwe en kinderen Francis van den Eerenbeemt Asten 26-02-1771 Hendrik van den Eerenbeemt en Jacob van de Goor Asten 10-04-1771
1803 Willem en Johanna van den Eerenbeemt Asten 19-11-1764 Willem en Johanna van den Eerenbeemt en Godefridus van Asten Asten 19-11-1764
Kadasternummer G506
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G506 1832 Willem Merx Oirschot 27-08-1802
Stationstraat 6, Prins Bernhardstraat 6 (1938)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1816 Willem van den Eerenbeemt Asten 19-11-1764 met familie 24-06-1815
1816-1826 Pieter Leenen Asten 30-10-1775 Petronella van de Mortel Deurne 07-07-1884
1826-1832 Hendrik Leenen Asten 04-02-1770 Petronella Rooijmans Someren 03-05-1886 naar Someren
1832-1837 Willem Merx Oirschot 27-08-1802 Maria Anna Hermans Boxmeer 02-10-1798 naar Boxmeer
1837-1843 Benedictus Mikkers Gemert 22-08-1803 Alegonda Gragtmans Asten 04-12-1805 27-10-1842
1843-1856 Benedictus Mikkers Gemert 22-08-1803 Josina Engelen Someren 04-07-1812 20-12-1856
1856-1859 Josina Engelen Someren 04-07-1812 weduwe Mikkers
A79 1859-1867 Josina Engelen Someren 04-07-1812 weduwe Mikkers naar Someren
A79 1867-1868 Arnoldus Mikkers Asten 01-09-1830 Johanna Francisca Knaapen Asten 16-06-1828 naar Nederweert
A79 1868-1869 Francis van Hout Borkel 09-11-1830 Hendrika Kolen Asten 18-12-1832
A117 1869-1876 Francis van Hout Borkel 09-11-1830 Hendrika Kolen Asten 18-12-1832
A117 1876-1879 Antoni Verleijsdonk Asten 25-12-1824 Johanna Hubertina de Bock Roermond 06-07-1846
A122 1879-1882 Antoni Verleijsdonk Asten 25-12-1824 Johanna Hubertina de Bock Roermond 06-07-1846 naar Blerick
A122 1882-1883 Hendrik Franciscus Verspeek Asten 01-06-1847 Aldegonda Hamers Valkenswaard 11-05-1856 Wolfsberg
A122 1883-1890 Johannes Hubertus van Bussel Asten 16-03-1844 Joanna van der Laak Leende 08-03-1845
A122 1890-1900 Johannes Hubertus van Bussel Asten 16-03-1844 Joanna van der Laak Leende 08-03-1845 01-06-1895
A134 1900-1910 Johannes Hubertus van Bussel Asten 16-03-1844 met kinderen
A141 1910-1920 Johannes Hubertus van Bussel Asten 16-03-1844 met kinderen
A167 1920-1921 Johannes Hubertus van Bussel Asten 16-03-1844 met kinderen naar Leende
A167 1921-1930 Albertus Henricus Strik Uden 25-10-1894 Clara Anna Maria Ockhuijzen Uden 01-09-1894
6 1930-1938 Albertus Henricus Strik Uden 25-10-1894 Clara Anna Maria Ockhuijzen Uden 01-09-1894
Referenties
 1. ^Nationaal Monument Kamp Vught (https://www.nmkampvught.nl/biografieen/strik-francis)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 28 oktober 2023, 11:40:30

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen