logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F1619

Op bouwland F38 dat in 1863 kadasternummer F1564 kreeg, wordt in 1868 door Laurens Loomans verkocht aan herbergierster Johanna Maria Hoefnagels, echtgenote van Hendricus Koolen. Er wordt een huis gebouwd met kadasternummer F1619, dat rond 1890 een aanbouw krijgt met dan kadasternummer F1905:

In het huis woont Henricus Coolen, geboren te Asten op 24-12-1834 als zoon van Leonardus Coolen en Wilhelmina Isbouts (zie Voormalig huis G440). Hij is als fabrieksarbeider op 13-04-1861 te Asten getrouwd met Johanna Maria Hoefnagels, geboren te Asten op 16-11-1833 als dochter van Johannes Hoefnagels en Maria Voermans (zie Voormalig huis G857). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen zij vanaf maart 1868 vanuit A61c (zie Voormalig huis G441) in het huis met dan nog geen huizingnummer wonen:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A227:

Henricus Coolen is op 18-09-1871 te Asten overleden en Johanna Maria Hoefnagels is op 02-07-1877 te Asten hertrouwd met dagloner Nicolaas Douze, geboren te Asten op 23-04-1839 als zoon van Johannes Douze en Johanna Tabbers (zie Voormalig huis G432). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij vanaf 1877 met de kinderen Coolen in het huis met huizingnummer A227:

Ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 wonen zij in het huis met dan achtereenvolgens huizingnummer A228 en A242:

In de herberg van Johanna Maria Hoefnagels zetelde ook de kruisboogvereniging 'La Bonne Espérance', waarvan hieronder een foto met zoon Leonardus Johannes (Nard) Coolen op de tweede rij staande rechts:

De krant de Zuid-Willemsvaart van 29-04-1890 bericht over de kruisboogschutters van 'La Bonne Espérance':

Uit advertenties in de Peel- en Kempenbode van 22-11-1893 en de Zuid-Willemsvaart van 28-09-1898 blijkt dat stiefzoon Leonardus Johannes Coolen de ondernemingszin in het huis bepaalde:

Behalve schilder en ondernemer was Leonardus Johannes Coolen ook nog fotograaf, zoals blijkt uit onderstaande advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-01-1898:

In de Nieuwe Tilburgsche courant van 30-04-1899 wordt reclame gemaakt voor een nieuw Amerikaans systeem van witten, verkrijgbaar bij Leonardus Johannes Coolen:

Ook zijn fotografeerwerk is bekend zoals rechtsboven blijkt uit de mededeling in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-08-1900 en de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 19-12-1900.

Rond 1900 wordt er een huis aangebouwd en vervolgens gesplitst in twee huizen met kadasternummer F1925 en F1926.  Nicolaas Douze en Johanna Maria Hoefnagels verhuizen naar huis F1926 dat elders wordt behandeld (zie Wilhelminastraat 36).

Dit huis krijgt na redressering kadasternummer F1957 en wordt bewoond door Leonardus Johannes (Nard) Coolen, geboren te Asten op 22-03-1865 als zoon van Hendricus Coolen en Johanna Maria Hoefnagels. Hij is als huisschilder en fotograaf op 23-10-1899 te Oirschot getrouwd met Cornelia Catharina van der Steen, geboren te Oirschot op 20-11-1869 als dochter van Jordanus van der Steen en Johanna Kerkhofs.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A259:

Leonardus Johannes Coolen was fotograaf, maar werd later huisschilder en runde ook een café met de naam Burgerlust, zoals te zien is op de onderstaande foto:

Veel foto's die in deze bewoningsgeschiedenis staan, zijn te danken aan fotograaf Leonardus Johannes Coolen en vandaar dat we ook uitgebreid op zijn persoon ingaan.

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-01-1900 het jaarlijkse potverteren in zijn café en rechtsonder in diezelfde krant van 30-01-1901 zoekt hij een schildersknecht:

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-06-1903 een advertentie voor zijn fotografie, rechtsboven in diezelfde krant van 30-01-1904 wil Leonardus Johannes Coolen een schildersgilde beginnen, daaronder in de Limburger Koerier van 13-10-1905 wint hij een prijs bij het schieten:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-04-1904 is er sprake van een verbouwing, waarbij het huis kadasternummer F1957 krijgt en rechtsonder in diezelfde krant van 06-08-1904 een prijsopgaaf van zijn fotografiewerk:

Bij de verbouwing van het café is er ook een schietbaan gerealiseerd, zoals medegedeeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-05-1905:

Behalve sport is in het café ook ruimte voor muziek en theater, zolas blijkt uit de mededeling in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-01-1907 en 08-05-1907:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-07-1907 kondigt Leonardus Johannes Coolen een opruiming aan:

De krant de Zuid-Willemsvaart van 07-03-1908 geeft de uitslag van een biljartwedstrijd in het café van Leonardus Johannes Coolen:

En in juli 1908 is er weer een concert, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-07-1908:

Hieronder oude foto's van het huis en van café Burgerlust:

Op de bovenstaande foto is de man met de fiets bij het bord 'Burgerlust' Leonardus Johannes (Nard) Coolen.

In de periode 1910-1920 woont Leonardus Johannes Coolen met zijn gezin in het huis met huizingnummer A295:

Rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-07-1910 de geboorte van zoon Wilhelmus Jordanus. 

 

 

Onder in diezelfde krant van 05-03-1913 biedt Leonardus Johannes Coolen allerlei goederen te koop aan.

Hieronder een foto, gemaakt rond 1914 van het gezin van Leonardus Johannes (Nard) Coolen en Cornelia Catharina van der Steen met van links naar rechts zoon Wilhelmus Jordanus, vader Leonardus Johannes (Nard), dochter Johanna Maria, moeder Cornelia Catharina en zoon Hendrikus Cornelis:

In het café van Leonardus Johannes Coolen wordt een klompenmakersbond opgericht, zoals medegedeeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-08-1917:

In het Eindhovensch dagblad van 10-02-1920 wordt Leonardus Johannes Coolen tot schatter voor meubilair benoemd:

Ook over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A363, ook bekend staand als Wilhelminastraat 28:

Café Burgerlust, de fotografie en het schilderwerk raken langzaam maar zeker op de achtergrond en Leonardus Johannes Coolen richt zich steeds meer op meubelen, zoals ook blijkt uit de mededelingen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-02-1920 en 20-07-1920:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-09-1922 en van 24-03-1924 adverteert Leonardus Johannes Coolen voor zijn meubelzaak:

De krant de Zuid-Willemsvaart van 10-05-1924 meldt dat Leonardus Johannes Coolen zijn zaak bij de Kamer van Koophandel toch weer uitbreidt met een schildersbedrijf:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-12-1925 wenst Leonardus Johannes (Nard) Coolen zijn klanten op rijm een gelukkig Nieuwjaar:

Cornelia Catharina van der Steen is op 14-07-1924 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-07-1924 staat de rouwadvertentie rechts.

 

 

 

 

De advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-04-1927 linksonder en de aanbesteding in de krant het Huisgezin van 15-04-1929 rechtsonder, doen vermoeden dat Leonardus Johannes Coolen zijn oude werkzaamheden weer heeft opgepakt.

Leonardus Johannes Coolen woont over de periode 1930-1938 met de kinderen in het huis aan de Wilhelminastraat 28:

Leonardus Johannes Coolen handelde ook in brandkasten, zoals medegedeeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-12-1927, maar kon toch niet voorkomen dat er bij hem werd ingebroken, zoals gemeld in diezelfde krant van 06-03-1934:

Een offerte van Leonardus Johannes Coolen voor het maken van huisnummerbordjes bij de naamgeving van de straten van Asten in 1930:

De krant de Zuid-Willemsvaart van 21-11-1931 meldt dat Leonardus Johannes Coolen cadeaux heeft voor Sint Nicolaas en in diezelfde krant van 18-03-1933 biedt hij meubelen en fotoapparatuur te koop aan:

Het schildersbedrijf van Leonardus Johannes Coolen bestaat ook nog steeds en het Twentsch dagblad Tubantia van 16-11-1935 meldt dat hij het schilderwerk van de fabriek van de firma Te Strake uit gaat voeren:

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 09-04-1938 het bericht dat Leonardus Johannes Coolen afscheid neemt als voorzitter van de middenstandsbond:

Leonardus Johannes (Nard) Coolen is op 31-01-1947 te Asten overleden en linksonder het bidprentje bij zijn overlijden met rechts daarvan Leonardus Johannes Coolen in zijn eerste auto en daaronder een van de vele foto's die hij heeft gemaakt voor de prentbriefkaarten van Berkers en Verbunt.

Linksonder een etalagefoto uit 1955 van de meubelzaak van de familie Coolen toen overgenomen door dochter Johanna Coolen en rechtsonder rijdt een paard met wagen door de Wilhelminastraat ter hoogte van de meubelzaak van Coolen:

Het huis bestaat niet meer en moet hebben gelegen ter hoogte van het huidige Wilhelminastraat 34 en zat vast aan Wilhelminastraat 36.

Overzicht bewoners

Kadasternummer F1619
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F1619 1868-1890 Johanna Maria Hoefnagels Asten 16-11-1833
F1905 1890-1900 Johanna Maria Hoefnagels Asten 16-11-1833 aanbouw
F1915 1900-1904 Leonardus Johannes Coolen Asten 22-03-1865 splitsing
F1957 1904-1938 Leonardus Johannes Coolen Asten 22-03-1865
Wilhelminastraat 26-28
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1868-1869 Henricus Coolen Asten 24-12-1834 Johanna Maria Hoefnagels Asten 16-11-1833
A227 1869-1871 Henricus Coolen Asten 24-12-1834 Johanna Maria Hoefnagels Asten 16-11-1833 18-09-1871
A227 1871-1877 Johanna Maria Hoefnagels Asten 16-11-1833 weduwe Coolen
A227 1877-1879 Nicolaas Douze Asten 23-04-1839 Johanna Maria Hoefnagels Asten 16-11-1833
A228 1879-1890 Nicolaas Douze Asten 23-04-1839 Johanna Maria Hoefnagels Asten 16-11-1833
A242 1890-1900 Nicolaas Douze Asten 23-04-1839 Johanna Maria Hoefnagels Asten 16-11-1833 naar A258
A259 1900-1910 Leonardus Johannes Coolen Asten 22-03-1865 Cornelia Catharina van der Steen Oirschot 20-11-1869
A295 1910-1920 Leonardus Johannes Coolen Asten 22-03-1865 Cornelia Catharina van der Steen Oirschot 20-11-1869
A363 1920-1924 Leonardus Johannes Coolen Asten 22-03-1865 Cornelia Catharina van der Steen Oirschot 20-11-1869 14-07-1924
A363 1924-1930 Leonardus Johannes Coolen Asten 22-03-1865 met kinderen
26-28 1930-1938 Leonardus Johannes Coolen Asten 22-03-1865 met kinderen

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 9 oktober 2023, 08:17:18

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen