logo

De Vonder Homepagina


Wilhelminastraat 24

Bouwland G625 in eigendom van Hendrika Michielsen (zie Emmastraat 18 en 20) wordt rond 1843 verkocht aan Godefridus Marcellus Frencken, geboren te Asten op 16-01-1818 als zoon van Jan George Frencken en Anna Catharina Sauve (zie Voormalig huis G434). Hij is als burgemeester op 15-05-1865 te Meijel getrouwd met Anna Christina Goossens, geboren te Meijel op 11-04-1828 als dochter van Joannis Bartholomeus Goossens en Sophia Houben. In 1865 laat hij op het bouwland een huis bouwen met kadasternummer G1235 en twee jaar later volgt een aanbouw en krijgt het huis kadasternummer G1255, zoals te zien is op onderstaande kadasterkaarten. Rond 1868 koopt hij ook het huis linksonder met kadasternummer G626 (Voormalig huis G626), resulterend in kadasternummer G1287 en vpegt het toe aan zijn tuin.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we hen tegen in het huis met huizingnummer A151:

In een ingezonden stuk in de Noord-Brabanter van 23-02-1869 verhaalt over de feestelijkheden bij het 25-jarige ambtsjubileum van burgemeester Godefridus Marcellus Frencken:

Hieronder een foto uit de 19e eeuw met links het huis van Godefridus Marcellus Frencken en met zicht op de oude kerk van Asten:

Ook over de periode 1869-1879 wonen Godefridus Marcellus Frencken en Anna Christina Goossens in het huis met dan huizingnummer A225:

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 27-09-1870 staat dat in Asten een Rode Kruis commissie is opgericht onder leiding van burgemeester Frencken:

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 06-04-1871 meldt de geboorte van zoon Johannes Laurentius:

Zoon Johannes Laurentius Frencken, geboren te Asten op 02-04-1871, promoveerde op 15-10-1902 als doctor in de rechtswetenschappen aan de universiteit van Amsterdam1.

Johannes Laurentius Frencken is op 13-08-1901 te Vught getrouwd met Maria Dorothea Josephina Johanna Wertenbroek en werd later kantonrechter in Helmond.  Johannes Laurentius Frencken is op 24-02-1940 te Helmond overleden.

Dochter Maria Sophia Joanna Elisabeth Frencken, geboren te Asten op 13-10-1868, vertrok in september 1879 voor haar opleiding in Heijthuijsen en keerde in april 1885 terug in Asten. In april 1887 trad zij in als zuster Marie Victoire bij de Ursulinen van Bergen in Grubbenvorst. Zij deed haar professie op 31-08-1891 en is op 04-03-1932 te Grubbenvorst overleden.

Godefridus Marcellus Frencken en Anna Christina Goossens wonen over de periode 1879-1890 in het huis met dan huizingnummer A226:

Linksonder in het Venloosch weekblad van 26-06-1880 verhuurt Godefridus Marcellus Frencken een boerenbedrijf in Meijel en rechts in dagblad de Tijd van 15-12-1881 ontvangt hij zijn pensioen als brievengaarder:

De krant de Zuid-Willemsvaart van 21-02-1888 en de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 20-11-1889 zinspelen al op het gouden jubileum van burgemeester Godefridus Marcellus Frencken:

Over de periode 1890-1900 is het huizingnummer A240:

In 1894 is Godefridus Marcellus Frencken 50 jaar burgemeester en er wordt feest gevierd in Asten. Hieronder twee foto's van de erepoort:

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 09-02-1894 verzoekt het uitgestelde feest van het gouden jubileum van burgemeester Frencken te respecteren met rechts daarvan een foto van Godefridus Marcellus Frencken en Anna Christina Goossens bij de viering:

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 17-04-1894 beschrijft de feesten die gehouden werden ter ere van het gouden jubileum:

Hieronder een foto van de optocht ter gelegenheid van zijn gouden jubileum voor de oude school aan het Koningsplein:

Anna Christina Goossens is op 03-06-1897 te Asten overleden, zoals hieronder medegedeeld in de Limburger Koerier van 10-06-1897 en rechts het bidprentje bij haar overlijden.

Over de periode 1900-1910 woont Godefridus Marcellus Frencken met zijn kinderen en diensboden in het huis met dan huizingnummer A251:

Linksonder een foto van de villa van burgemeester Frencken met op de achtergrond de nieuwe kerk en rechtsonder een foto van zijn villa:

Het geïllustreerd zondagblad voor katholieken van 18-01-1903 geeft een korte levensbeschrijving van burgemeester Frencken:

In 1904 viert Godefridus Marcellus Frencken zijn diamanten jubileum als burgemeester van Asten en er wordt voor zijn huis weer een ereboog opgericht:

De krant de Zuid-Willemsvaart van 14-05-1904 doet hierbij verslag van zijn loopbaan:

Godefridus Marcellus Frencken is op 07-06-1907 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

Door de nabestaanden wordt de inboedel verkocht, zoals beschreven in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-09-1907:

Het huis wordt verkocht en onderaan het vorige bevolkingsregister wordt al gesproken over de nieuwe eigenaren de Priesters van het Heilig Hart van Jezus. Ook in het Rotterdamsch nieuwsblad van 20-11-1908 wordt gesproken over de overname van het herenhuis van burgemeester Frencken door de paters van het Heilg Hart van Jezus.

Hieronder de oorsprong van deze congregatie2:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen er vanaf december 1908 paters in het huis met huizingnummer A251:

Rond 1912 wordt het huis verbouwd en omgevormd tot een klooster met kadasternummer G2119, zoals te zien is op de kadasterkaart linksonder. Uit de aanbesteding is naar voren gekomen dat Antonie Lammers uit Someren het werk gaat verrichten, aldus de Courant van 23-09-1912:

Rechtsonder is bij een nieuwe verbouwing rond 1928 de uiteindelijke vorm te zien met kadasternummer G2347:

Hieronder een foto van het toenmalige Patersklooster:

Hieronder een foto gemaakt rond 1920 van de achterzijde van het Patersklooster na de aanbouw:

In het klooster werden novicen opgeleid voor de missie in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, of ze werden uitgezonden naar Europese landen en sommigen verrichten pastoraal werk in Nederland. De Priesters van het Heilig Hart van Jezus, ook bekend als Dehonianen volgden de idealen van Pater Leo Dehon. Leo Dehon is geboren te La Capelle (F) op 14-03-1843 als zoon van Alexandre Dehon en Stéphanie Vandelet. Hij studeert rechten in Parijs en volgt een priesteropleiding in Rome. Op 19-12-1868 wordt hij tot priester Joannes gewijd en begint in 1877 een religieuze gemeenschap in Saint Quentin (F) onder de naam 'Oblats de Sacre Coeur'. In 1878 worden de eerste priesters geprofest en zij worden ook wel Dehonianen, naar de stichter, genoemd. De congregatie wordt ten onrechte verward met de congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart of met de congregatie van de Heilig Harten van Jesus en Maria. Leo Dehon is op 12-08-1925 te Brussel (B) overleden en te Saint Quentin (F) begraven.

 

 

Rechts een foto en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen de Priesters van het Heilig Hart van Jezus in het klooster met huizingnummer A282 en A345, ook bekend staand als Wilhelminastraat 22:

Linksonder in de Amstelbode van 28-06-1928 de mededeling dat de congregatie van de priesters van het Heilig Hart van Jezus 50 jaar bestaat en daarbij een uiteenzetting over de oprichter Leo Dehon:

In het ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de congregatie uitgegeven boek staat een foto van de achterzijde (rechtsboven), een foto van de voorzijde (linksonder) en een foto van de kapel (rechtsonder) van het 'oude' noviciaat en van de kapel3:

Dagblad de Tijd van 04-09-1929 meldt dat de nieuwbouw van het klooster van de priesters van het Heilig Hart van Jezus klaar is:

Linksonder een foto gemaakt tijdens de verbouwing en rechtsonder een schets van het nieuwe patersklooster:

Linksonder een foto gemaakt van de kapel in het nieuwe noviciaat en rechtsonder een foto van de gangen van het noviciaat:

Over de periode 1930-1938 wordt het Patersklooster op de Wilhelminastraat 22 nog altijd bewoond door de priesters van het Heilig Hart van Jezus:

In het dagblad van Noord-Brabant van 29-12-1933 een korte geschiedschrijving van het Patersklooster in Asten, tijdens hun 25-jarige bestaan:

In de Tweede Wereldoorlog is tijdens de bevrijding een deel van de Wilhelminastraat zwaar beschadigd door bombardementen. Ook het patersklooster heeft daarvan last ondervonden. Na de bevrijding bezocht veldmaarschalk Bernard Law Montgomery samen met een kolonel Asten en op de foto rechts staan ze voor het patersklooster.

 

In de jaren na 1960 liep het aantal roepingen terug en werd het klooster gebruikt als bejaardenhuis voor de priesters. In 2019 is het klooster verkocht aan de stichting 'Gemeenschapshuis Asten'. Het gebouw met als huidige adres Wilhelminastraat bestaat nog steeds. Hieronder een oude foto van het klooster en daaronder een recente streetview:

 

Overzicht bewoners

Kadasternummer G1235 
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G1235 1865-1867 Godefridus Marcellus Frencken Asten 16-01-1818
G1255 1867-1868 Godefridus Marcellus Frencken Asten 16-01-1818 aanbouw
G1287 1868-1907 Godefridus Marcellus Frencken Asten 16-01-1818 uitbreiding tuin met G626
G1287 1908-1912 Priesters van het Heilig Hart
G2119 1912-1928 Priesters van het Heilig Hart verbouw
G2347 1928-1938 Priesters van het Heilig Hart verbouw
Wilhelminastraat 22
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A151 1866-1869 Godefridus Marcellus Frencken Asten 16-01-1818 Anna Christina Goossens Meijel 11-04-1828
A225 1869-1879 Godefridus Marcellus Frencken Asten 16-01-1818 Anna Christina Goossens Meijel 11-04-1828
A226 1879-1890 Godefridus Marcellus Frencken Asten 16-01-1818 Anna Christina Goossens Meijel 11-04-1828
A240 1890-1897 Godefridus Marcellus Frencken Asten 16-01-1818 Anna Christina Goossens Meijel 11-04-1828 03-06-1897
A240 1897-1900 Godefridus Marcellus Frencken Asten 16-01-1818 met kinderen
A251 1900-1907 Godefridus Marcellus Frencken Asten 16-01-1818 met kinderen 07-06-1907
A251 1908-1910 Priesters van het Heilig Hart
A282 1910-1920 Priesters van het Heilig Hart
A345 1920-1930 Priesters van het Heilig Hart
22 1930-1938 Priesters van het Heilig Hart

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 7 februari 2024, 17:29:18

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen