logo

De Vonder Homepagina


Beekstraat 17

Isbout Luycas van Haebraecken is eigenaar van een huis aan de Dijk en hij verkoopt het aan Marten Teunis:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 42; 28-01-1656:
Isbout Luycas verkoopt aan Marten Teunis, een huisken en hof aan den Dijck, ene zijde kinderen Marten Hendrix, andere zijde Lijsken Aerts.

Isbout Luycas van Haebraecken verhuist naar een huis in Ostade (zie Voormalig huis F162). 

Marten Antonissen is geboren rond 1620 als zoon van Anthonis Peter Martens en Emke Dierck Peters Verschueren (zie Voormalig huis F766). Hij is rond 1648 te Asten getrouwd met Margareta Matijssen van Rut, geboren te Asten rond 1625 als dochter van Mattijs van Ruth. Marten Antonissen is op 18-05-1664 te Asten overleden en Margareta Matijssen van Rut hertrouwt te Asten op 25-07-1665 met Jan Anthonis Dielis:

Jan Antonissen et Magerita Tijssen; Michiel Jacobs van de Cruijs et Jansen.

Jan Anthonissen en Margareta Tijssen; Michiel Jacobs van de Cruijs en Jansen.

01

Aangezien het tweede huwelijk kinderloos was, staat hieronder het gezin van Marten Antonissen en Margareta Matijssen van Rut:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 14-04-1649 Asten 02-02-1670
Jan Martens
Asten 09-05-1683
Godefridus Goorts Verberne
Asten 07-04-1723 zie Dijkstraat 50
2 Johanna Asten ±1651 Asten 08-11-1682
Wilhelmus Joannis Slaets
Asten 12-01-1739
3 Emerentiana Asten ±1652 Asten 18-06-1679
Johannes Jansen van Osch
Asten 30-07-1699 zie Voormalig huis G147
4 Antonia Asten ±1654 Asten 03-03-1680
Jan Fransen Joosten*
Asten 03-04-1732 zie Voormalig huis B409
5 Arnoldus Asten ±1655
6 Mayken Asten ±1657 Ongehuwd Asten ±1695
7 Anna Asten 21-09-1659 Asten 17-02-1686
Johannes Jansen Smits
Asten 28-05-1735 zie Diesdonkerweg 9
8 Mathijs Asten 02-11-1660 Asten 11-07-1688
Catharina Marcelis
Asten 04-03-1723 zie Dijkstraat 62

* ook bekend staand als van de Loverbosch of soms Vervoordeldonk

Bij de verpondingen van 1662 staat Marten Teunis nog als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 39:
Marten Teunis, huijs.

Na het overlijden van Margareta Matijssen van Rut te Asten op 08-04-1691 wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in handen van onder meer schoonzoon Willem Jan Slaets:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 6 verso; 12-05-1692:
Jan Antonissen gehuwd geweest met Margareta Matijssen van Rut, Goort Goortsen Verberne man van Maria, Willem Jan Slaets man van Jenneke, Jan Fransen Vervordeldonck man van Antoniske, Mayken Martens, Johan Smits man van Anneken, Mathijs Martens. Allen kinderen van wijlen Marten Antonissen en Margareta Matijssen van Rut. Zij delen de nagelaten goederen. Met dien verstande dat Jan Antonissen is getrouwd geweest met Margareta voorschreven zonder dat uit dat huwelijk kinderen geboren zijn. De condividenten zijn overeengekomen dat Jan een kindsdeel zal ontvangen uit de nagelaten goederen van Margareta. Hiermee zijn alle voorgaande maeckselen doodt ende te niet.
2e lot krijgen Willem Jan Slaets, Jan Fransen van de Loverbosch, Matijs Martens, het oude huis, schuurschop en aangelag aan den Dijck 5 lopense, ene zijde Marten Wilbordts; land het Lanckhout 4 lopense, ene zijde Marten Jansen, andere zijde Philips Verdijsteldonck.

Ook familie van Willem Jan Slaets laten een huis op de Beek aan hem na:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 38; 20-12-1698:
Willem van Heughten man van Margriet Jan Slaets en zijn zwager Willem Jan Slaets. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Antonis Hendrick Jan Slaets aan de Beeck.
1e lot krijgt Willem van Heughten het oude huis en de plaats waarop het staat met den halven camp aan de Beeck 3½ lopense, ene zijde de Beeck, andere zijde Hendrick Andriessen; de helft van de akker den Dullen naast het oud huis 7½ lopense; de helft van het Nieuwveld geheel 3 lopense naast Jan Jansen van Osch; de helft van de Langenacker en de helft van het Goortscampke daarnaast gelegen; de helft van het Kempke geheel 2½ lopense; de helft van het Ollant geheel 71 roede; de helft van het Luytenhuyske geheel 2 lopense 1 copse; de helft van den Stootboom het einde naast het Laerbroeck; het andere stuk land ter plaatse voorschreven; de helft van een akker op den Heesacker geheel 6 lopense de zijde van het huis; de helft van een groesveld den Hoeck 6 lopense met een stuk van Jan Swartiensvelt daaraan gemeten; het groot Hoyvelt met de helft van het Jan Coolenbeempt daaraan gelegen; groes het Garstveltje daaraangelegen; de helft van een drieske op het Ollandt geheel lopense; de helft van het Hoyvelt op de Diesdonck geheel 7 lopense; de helft van het Hoyvelt aan de Deuseldonck. Belast met de gerechtelijke goederen aan rentmeester Frans van Hurn; de cijns uit het gehele goed van Joost van Hees aan de Heer van Asten; ƒ 100,- aan de kinderen Aert Rosers; ƒ 250,- à 5½% aan Hendrick Canters, president.
2e lot krijgt Willem Jansen Slaets een huis, schop, voor deze gekocht zijnde de schuur met den halven Camp daaraangelegen aan de Beeck geheel 3½ lopense, ene zijde het 1e lot, andere zijde Hendrick Andriessen; de helft den Dullen geheel 7½ lopense; de helft van het Nieuwvelt 3 lopense; de helft van de Langenacker geheel 5½ lopense; de achterste helft van de Goortscamp daaraangelegen; de helft van het Campke geheel 2½ lopense; land op het Ollant geheel 70 roede; de helft van het Luytenhuyske 2 lopense 1 copse; de helft van het Weyvelt geheel 8 lopense de zijde van de Diesdonck; de helft van de Stootboom naast het Laerbroeck; de helft van een akker ter plaatse voorschreven; de helft van den Heesacker geheel 6 lopense; de helft van een groesveld het voorste Velt met de helft van Jan Swartiensvelt samen 6 lopense; het cleyn Hoyveltie 3 lopense; de helft van Jan Coolenbeempt 9 lopense; de helft van het drieske op het Ollandt geheel 1 lopense; de helft van het Weyvelt op den Diesdonck geheel 8 lopense, de zijde van Lierop; de helft van het Hoyvelt op den Diesdonck geheel 7 lopense; de helft van een groesveld op den Deuseldonck geheel 6 lopense. Belast met 5 gulden 10 stuiver per jaar aan den Armen van Asten; 2 stuiver 8 penningen per jaar aan de Kerk van Asten; 1 gulden per jaar aan de Armen van Deurne; 8 stuiver per jaar aan de Armen van Lierop.

Willem van Heugten verkoopt zijn erfdeel twee later door:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 26; 06-12-1700:
Willem van Heughten getrouwd met Margriet Slaets verkoopt aan Hendrick Canters huis, hof, aangelag, land en groes de Beeck 40 lopense. Gebruiker: Willem Peters; land aan de Beugelhegge 1½ lopense. Belast met ƒ 0-2-10 per jaar aan de Heer van Asten; ƒ 0-7- 8 per jaar aan rentmeester van Hurn in verscheidene posten.

Bij de verpondingen van 1709 staat het huis op naam van Willem Jan Slaets en is Dielis Philipsen de bewoner:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 9 verso:
Willem Slaets, gebruiker Dilis Flipsen. 14-3-10-0.

Dochter Johanna Martens is geboren te Asten rond 1651 en op 08-11-1682 te Asten getrouwd met Willem Jan Slaets, geboren te Asten op 26-05-1642 als zoon van Johannes Wilhelmi Slaets en Marieke Goorts Verberne (zie Voormalig huis F1156):

Conjuncti sunt matrimonio Wilhelmus Joannis Slaets et Joanna Martens; testes Henricus Jois Slaets et Anna Martens.

In huwelijkse echt gebonden Wilhelmus Joannis Slaets en Joanna Martens; getuigen Henricus Jois Slaets en Anna Martens.

02

Het gezin van Johanna Martens en Willem Jan Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 26-09-1683 Kind Asten ±1683
2 Martinus Asten 08-03-1686 Kind Asten ±1686
3 Martinus Asten 31-08-1687 Asten 21-05-1724
Anna Geven
Asten 30-09-1725 * zoon Wilhelmus
zie Voormalig huis F377
en Voormalig huis F1040
4 Maria Asten ±1689 Asten 23-11-1710
Egidius Philips van Heugten
Vlierden 16-05-1767 zie Voormalig huis F1156
5 Antonia Asten 16-02-1691 Asten 06-05-1725
Henricus Hendricks
Asten 04-08-1770 zie Hoekstraat 2
en Voormalig huis B446
6 Margareta Asten 29-03-1693 Ongehuwd Asten 20-02-1777
7 Johanna Asten 10-06-1697 Asten 27-02-1735
Wilhelmus Roelofs van Vlokhoven
Asten 18-01-1788

Willem Jan Slaets is op 08-12-1713 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1713 en 1737 en in het huizenquohier van 1736 staat Johanna Martens als de weduwe van Willem Slaets als eigenaar:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 9:
De weduwe Willem Slaets.
Marten Janssen. In de bede ƒ 0-15-0.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 38:
De weduwe Willem Slaats.
Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense. ƒ 0-15-0.

Jaar Eigenaar nummer 16 Dijk Bewoners nummer 16 Dijk
1736 Griet Slaats Willem van Vlockhoven

Johanna Martens is op 12-01-1739 te Asten overleden en de kinderen verdelen de erfenis, waarbij het huis in handen komt van Wilhelmus Roelofs van Vlokhoven als man van Johanna Willem Slaets:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 139; 17-10-1739:
Jelis Philipsen man van Maria Willem Slaats, Hendrik Hendriks man van Antonet Willem Slaats, Margrieta Willem Slaats, Willem van Vlockhoven man van Jenneke Willem Slaats, Paulus Geven als momboir van Willem Marten Willem Slaats, kleinkind van Willem Slaats. Allen erven van Willem Slaats en Jenneke Martens. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Willem Marten Willem Slaats huis, hof, schuur en aangelag ½ lopense, ene zijde Jelis Philipsen, andere zijde Jan Jan Smits, ene einde de straat, andere einde Hendrik Hendriks; den Heytacker 2½ lopense; land de vier Lopensacker 2 lopense; land de Willigenacker ½ lopense; land 3 copse; land den Bergacker 2 lopense; groes den Hurk zijnde het 1⁄3e deel van het Weyvelt 4 lopense; groes het Leegvelt 3 lopense; groes het Weyvelt 3 lopense; 1⁄3e deel van het Aavelt 3 lopense; het Paulusveltje 1½ lopense. De ontvanger van dit lot zal moeten betalen aan Jan Goort Loomans ƒ 100,-.
Marge: Afgelost door Willem Joosten de dato 09-03-1752. Aan de overige loten te betalen ƒ 20,-, gelijkelijk te verdelen. Belast met 1⁄3e deel van ƒ 0-13-12 per jaar aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land; 1⁄3e deel van ƒ 0-02-08 per jaar aan de Kerk van Asten. Verponding: ƒ 7-14-00 per jaar. Beden ƒ 2-05-00 per jaar.
2e lot krijgt Jelis Philipsen een schop, 3 gebont, met de weg en de weg om in de schop te komen en in het rond naar behoren te gebruiken; een wortelvelt gelegen achter de schuur van het 1e lot in het aangelag ½ lopense; de helft van de Voorste acker geheel 4 lopense; de Startacker 2½ lopense; de voorste Willigacker 3 lopense; de helft van de Santacker groot 2 lopense; groes den Biedries 1 lopense; 1⁄3e deel van het Voorste velt 1⁄3e deel is 4 lopense; groes het Hoogvelt 3 lopense; het voorste Hoyveltje 1½ lopense; de helft van een groesveld over de Beek 1½ lopense; 1⁄3e deel van groesveld het Aavelt geheel 3 lopense; land aan den Dijk ½ lopense. Dit lot zal betalen aan Jan Goort Loomans ƒ 100,-. Marge: 06-09-1751 gelost door weduwe Jelis Philipsen. Belast met 1⁄3e deel van ƒ 0-13-12 per jaar aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land; 1⁄3e deel van ƒ 0-02-08 per jaar aan de Kerk van Asten. Verponding ƒ 7-14-2 per jaar. Beden ƒ 2-05-8 per jaar.
3e lot krijgt Hendrik Hendriks het oud huis met hof en aangelag ½ lopense; de helft van de Voorste acker groot 2 lopense; de voorste Willigeacker 7 copse; de helft van de vier Loopensacker; de helft van de Santacker de helft is 2 lopense; land aan den Dijk ½ lopense; het Euwveltje 1½ lopense; 1⁄3e deel in het voorste Weyvelt geheel 12 lopense; het Neyveltje ½lopense; de helft van over de Beek de helft is 1½ lopense; 1⁄3e deel van groesveld het Aavelt 1⁄3e is 1 lopense. Dit lot zal betalen aan Jan Goort Loomans ƒ 100,-. Marge: 09-03-1752 gelost door weduwe Hendrik Hendriks. Belast met 1⁄3e deel van ƒ 0-13-12 per jaar aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land; 1⁄3e deel van ƒ 0-02-08 per jaar aan de Kerk van Asten. Verponding ƒ 7-14-02 per jaar. Beden ƒ 2-05-10 per jaar.
4e lot krijgt Margrieta Willem Slaats de schuur, schop en aangelag aan de Beek 1 lopense; de Langenacker 2½ lopense; land de Hesick 2½ lopense; het Ollantsackertje ½ lopense; den Stootboomacker 3 copse; het Luytehuysacker 1 lopense; land aan den Dijk ½ lopense; de helft van de Rietbeemt de helft is 1 lopense; de helft van het Busselsweyvelt de helft is 1½ lopense; groes het Loopvelt 3 lopense; het voorste Hoyveltje 1½ lopense. Belast met de helft van ƒ 5-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 0-18-0 per jaar aan den Armen van Lierop; de helft van ƒ 1-00-0 per jaar aan den Armen van Deurne. Verponding ƒ 5-06-15 per jaar. Beden ƒ 1-18-00 per jaar.
5e lot krijgt Willem van Vlockhoven huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Margrieta Willem Slaats, andere zijde Teunis Peters ene einde de Beek, andere einde de gemeente; land de Stootboom 1½ lopense; land den Dullen 2½ lopense; het Beugelhegackertje 1 lopense; land de Goortcamp 1½ lopense; het Dijkerackertje ½ lopense; de helft van het Busselsweyvelt de helft is 1½ lopense; groes het cleyn Hoyvelt 2 lopense; de helft van een groesveld het voorste Weyvelt 1½ lopense; den Beekerdries ½ lopense; de helft van een groesveld den Rietbeemt de helft is ½ lopense. Belast met de helft van ƒ 5-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 0-18-0 per jaar aan den Armen van Lierop; de helft van ƒ 1-00-0 per jaar aan den Armen van Deurne. Verponding ƒ 5-06-15 per jaar. Beden ƒ 1-18-00 per jaar.
Geen der goederen zijn aan enig leenhof leenroerig.

Dochter Johanna Willem Slaets is geboren te Asten op 10-06-1697 en op 27-02-1735 te Asten getrouwd met Wilhelmus Roelofs van Vlokhoven, geboren te Son op 20-09-1710 als zoon van Rudolphus Joannes en Maria Thomas van de Ven:

Juncti sunt matrimonio Wilhelmus Roelofs et Joanna Willem Slaets; testes sunt Hendrick Hendricks et Jois Janssen.

In huwelijkse echt gebonden Wilhelmus Roelofs en Joanna Willem Slaets; getuigen zijn sunt Hendrick Hendricks et Jois Janssen.

03

Het gezin van Wilhelmus Roelofs van Vlokhoven en Johanna Willem Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 10-02-1738 Asten 29-01-1769
Antonius Arnoldi van Bussel
Asten 20-01-1810
2 Johanna Asten 29-02-1744 Ongehuwd Asten 23-06-1816

Bij de verpondingen van 1754 en in het huizenquohier over de periode 1741-1766 is Wilhelmus Roelofs van Vlokhoven eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 41:
Willem van Vlockhoven deijling 17-10-1739.
Nummer 16 huijs, hoff en aangelag. 1 lopense

Jaar Eigenaar nummer 16 Dijk Bewoners nummer 16 Dijk
1741 Willem van Vlockhoven Willem van Vlockhoven
1746 Willem van Vlockhoven Willem van Vlockhoven
1751 Willem van Vlockhoven Willem van Vlockhoven
1756 Willem van Vlockhoven Willem van Vlockhoven
1761 Willem van Vlockhoven Willem van Vlockhoven
1766 Willem van Vlockhoven Willem van Vlockhoven

Willem Roelofs van Vlokhoven heeft een achterstand bij het betalen van de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 168; 30-12-1755:
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Wilhelmus de Bruyn, collecteur van 's landsverponding, 1753, in arrest de vaste goederen van Willem van Vlockhoven, aan de Beek tot verhaal van de resterende verponding over 1753 ter somme van ƒ 5-07-00.

Wilhelmus Roelofs van Vlokhoven is op 08-01-1770 te Asten overleden en daarna zijn Johanna Willem Slaets als zijn weduwe en zijn kinderen eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 16 Dijk Bewoners nummer 16 Dijk
1771 weduwe en kinderen Willem van Vlockhoven weduwe en kinderen Willem van Vlockhoven
1776 weduwe en kinderen Willem van Vlockhoven weduwe en kinderen Willem van Vlockhoven

Annemie en Johanna van Vlokhoven kopen een schuur en land van hun ongetrouwde tante Margriet Willem Slaats in ruil voor haar onderhoud gedurende haar leven:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 21; 23-12-1775:
Magrieta Willem Slaats, aan de Beek, verkoopt aan Antoni Aart van Bussel getrouwd met Annemie van Vlokhoven en Johanna van Vlokhoven een schuur, schop en aangelag aan de Beek 1 lopense, ene zijde Willem Verdeuseldonk, andere zijde weduwe Willem van Vlokhoven; de Langenacker 2½ lopense; land de Hesik 2½ lopense; het Ollantsackertje ½ lopense; de Stootboomacker 1 lopense; het Luytehuyske 1 lopense; land aan den Dijk ½ lopense; de helft van de Rietbeemt geheel 1 lopense; het Busselsweyvelt 2½ lopense; het Loopvelt 3 lopense; het voorste Hoyveltje 1½ lopense. Verder nog haar gerede havelijke en erfhavelijke goederen behoudende van hetzelve om te gebruiken gedurende haar leven. Belast met ƒ 2-15-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-09-0 per jaar aan den Armen van Lierop in een rente van ƒ 0-18-0 per jaar; ƒ 0-10-0 per jaar aan den Armen van Deurne in een rente van ƒ 1,- per jaar. Verkoopster aangekomen bij deling de dato 17-10-1739. Koopsom ƒ 300,-.

Antoni Aart van Bussel en Johanna van Vlokhoven zijn schuldig aan Magrieta Willem Slaats, ƒ 200,-. Voor dit bedrag wordt zij gedurende haar verdere leven, naar haar staat, onderhouden en na haar dood begraven. De acte is opgemaakt ten huize van Magrieta Slaats wegens ziekte.

Margriet Willem Slaats is op 20-02-1777 te Asten overleden en Johanna Willem Slaets is te Asten op 18-01-1788 overleden. Uit de bewoningslijst van het huis van 1798-1803 en de verpondingen van 1810 zijn dochters Johanna en Jennemie eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 16 Dijk Bewoners nummer 16 Dijk
1798 kinderen Willem van Vlokhoven kinderen Willem van Vlokhoven
1803 kinderen Willem van Vlokhoven kinderen Willem van Vlokhoven

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dijk folio 28 verso:
Johanna van Vlokhoven en Jennemie van Vlokhoven weduwe Antoni Aart van Bussel bij versterf 1788 van Jenneke Slaats weduwe Willem van Vlockhoven.
Nummer 16 huijs, hof en aangelag, 1 lopense.

Dochter Anna Maria van Vlokhoven is geboren te Asten op 10-02-1738 en op 29-01-1769 te Asten getrouwd met Antonius Arnoldi van Bussel, geboren te Asten op 25-02-1739 als zoon van Arnoldus Symons van Bussel en Johanna Marcelis Coolen (zie Dijkstraat 45):

04

Het gezin van Anna Maria Willem van Vlokhoven en Antonius Arnoldi van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 19-11-1769 Asten 09-10-1796
Hendricus Thomas Coolen
Asten 22-06-1848 zie Voormalig huis B511 en B512
2 Wilhelmina Asten 29-10-1771 Asten 29-04-1804
Martinus Peter van Dijk
Asten 08-09-1835
3 Johanna Asten 10-01-1774 Kind Asten 23-10-1779
4 Antonia Asten 13-02-1776 Asten 08-05-1808
Johannes Adams van de Kerkhof
Asten 09-02-1844 zie ook Voormalig huis G618
5 Margareta Asten 12-08-1778 Asten 05-05-1811
Johannes Maas
Asten 26-11-1824 zie Voormalig huis F1249
6 Johannes Asten 18-05-1782 Asten 21-04-1820
Catharina Bollen
Asten 29-11-1826

Antonius Arnoldi van Bussel is op 27-04-1787 te Asten overleden en Anna Maria Willem van Vlokhoven is op 20-01-1810 te Asten overleden.

In het notarieel archief van 1813 verkopen de zussen van Bussel het huis aan Martinus Peter van Dijk, de man van hun zus Wilhelmina:

Notarieel Archief 36-30 Asten; 05-04-1813:
Jennemie van Vlokhoven eigenaresse voor de helft, Jan Maas man van Margriet van Bussel, Jan van de Kerkhof man van Antonetta van Bussel, Henri Coolen gehuwd met Johanna Maria van Bussel, Jelis Verhees man van Joanna van Bussel, zij verkopen aan Martin Peter van Dijk, de erfenis van circa 1807 een huis, tuin en land ter plaatse genaamd de Beek, groot 3 lopen 6 roeden.

Martinus Peter van Dijk heeft nog een schuld staan en stelt zijn huis als onderpand:

Notarieel Archief 50-27 Asten 26-04-1827:
Martinus Peter van Dijk is schuldig aan Johannes Martinus Cuijten ƒ 250, als borg een huis en aangelag in de Beek, groot 43 roede 65 el, ene zijde kinderen Nicolaas Driessen.

Bij het kadaster over de periode 1811 -1832 staat het huis op naam van Martinus Peter van Dijk:

Kadaster 1811-1832; F1206:
Huis en erf, groot 03 roede 50 el, de Beek, klasse 9.
Eigenaar: Martinus Peter van Dijk

05

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

06

Dochter Wilhelmina Antoni van Bussel is geboren te Asten op 29-10-1771 en op 29-04-1804 te Asten getrouwd met Martinus Peter Martens van Dijk, geboren te Asten op 13-08-1768 als zoon van Peter Petri Martens en Elizabetha Aert Slegers (zie Dijkstraat 54):

07

Het gezin van Martinus Peter Martens van Dijk en Wilhelmina Antoni van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonia Asten 23-08-1805 Asten 22-04-1836
Joannes van Bussel
Asten 18-05-1839 zie Voormalig huis F872
2 Arnoldus Asten 03-05-1807 Asten 20-01-1837
Petronella Verrijt
Asten 08-12-1868 zie Kennisstraat 5
3 Petrus Asten 01-02-1810 Vlierden 11-02-1847
Catharina Zegers
Vlierden 16-03-1886 Vlierden huizingnummer A67
4 Johannes Asten 30-11-1811 Ongehuwd Asten 17-03-1885
5 Anna Elisabeth Asten 17-04-1814 Ongehuwd Leende 07-11-1893 dienstmeid te Zevenhuizen
6 Wilhelmus Asten 25-09-1816 Asten 25-02-1848
Maria Goorts
Asten 29-03-1891

Wilhelmina Antoni van Bussel is op 08-09-1835 te Asten overleden en Martinus Peter Martens van Dijk is op 19-10-1844 te Asten overleden. Hun zoon Wilhelmus, geboren te Asten op 25-09-1816 woont daarna in het huis en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we hem tegen op huizingnummer B53 en vanaf 1869 nummer B58:

08

Wilhelmus van Dijk is op 25-02-1848 te Asten getrouwd met Maria Goorts, geboren op 25-03-1811 te Asten als dochter van Petrus Wilhelmus Goorts en Maria Bernardus van Helmond (zie Voormalig huis B706). Maria Goorts is op 20-07-1863 te Asten overleden en Wilhelmus van Dijk woont met zijn kinderen ook over de periode 1879-1890 met huizingnummer B58:

Inwonend zijn dochter Wilhelmina van Dijk, geboren te Asten op 30-03-1853, die op 14-02-1879 te Asten getrouwd is met Hendrikus Haazen, geboren te Asten op 18-12-1850 als zoon van Francis Haazen en Geertruida Koolen (zie Voormalig huis E155). Wilhelmina van Dijk is op 05-11-1886 te Asten overleden en Hendrikus Haazen verhuist in februari 1890 naar Someren en keert later weer terug in Asten (zie Voormalig huis E146).

en in de periode 1890-1900 in het huis met  huizingnummer B57:

09

Wilhelmus van Dijk is op 29-03-1891 te Asten overleden en in 1895 verkopen de kinderen de boerderij aan Joannes Berkvens, geboren te Asten op 03-01-1851 als zoon van Martinus Berkvens en Joanna Smets. Hij is op 01-02-1895 te Asten getrouwd met Elisabeth Driessen, geboren te Asten op 18-02-1866 als dochter van Antonie Driessen en Johanna Maria Jacobs (zie Beekstraat 19).

Ook over de periodes 1900-1910 en 1910-1920 wonen Joannes Berkvens en Elisabeth Driessen met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B54 en B53:

10

Elisabeth Driessen is op 20-08-1917 te Asten overleden en Joannes Berkvens is op 30-07-1921 te Asten overleden. Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen en links het bidprentje bij het overlijden van Elisabeth Driessen, in het midden een foto van Elisabeth Driessen gemaakt rond 1905 en rechts de overlijdensakte van Joannes Berkvens:

11 12

Julianus van Brussel geboren te Asten op 17-03-1899 als zoon van Theodorus van Brussel en Petronella Manders. Hij is op 29-04-1927 te Asten getrouwd met Maria Petronella Driessen, geboren te Asten op 18-04-1903 als dochter van Antonie Driessen en Petronella van Moorsel. Zij is een nicht van Elisabeth Driessen; haar vader Antonie Driessen, geboren te Asten op 26-12-1859 is een broer van Elisabeth Driessen (zie Beekstraat 19).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer B54, ook bekend staand als Beek 4:

13

Zij vertrekken in april 1931 naar de Heitrak 24 onder Neerkant.

Haar broer Hendricus Johannes Driessen, geboren te Asten op 19-09-1907 en zus Henrica Maria Driessen, geboren te Asten op 30-12-1909, wonen daarna in de periode 1930-1938 in het huis op Beek 4:

14

Hendricus Johannes (Driek) Driessen is op 02-05-1939 te Asten getrouwd met Francisca Maria (Cisca) Heijligers, geboren te Asten op 19-02-1910 als dochter van Joannes Heijligers en Elisabeth Loomans.

Henrica Maria Driessen is op 23-05-1939 te Asten getrouwd met Leonardus Marinus van Veghel, geboren te Helmond op 1910 als zoon van Petrus van Veghel en Johanna Maria Roefs en verhuist in juni 1939 naar Bakel.

Hendricus Johannes Driessen en Francisca Maria Heijligers hebben ongeveer op de plaats van het huis een nieuwe boerderij gebouwd en zijn met hun gezin op het adres blijven wonen, getuige de onderstaande advertenties in het Peelbelang van 16-12-1944 en van 05-05-1945:

15 16

Onder een opname met streetview van de uit 1925 stammende boerderij aan de Beekstraat 17, gebouwd nabij het oorspronkelijke huis:

17

Hendricus Johannes (Driek) Driessen is op 27-01-1983 in Helmond overleden en Francisca Maria (Cisca) Heijligers is op 27-07-2007 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

18

19

Overzicht bewoners

Hoeve op Beeck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1656 Marten Antonissen Asten ±1620
1664 Jan Antonis Dielis Asten ±1620
1692 Willem Jan Slaets Asten 26-05-1642 Dielis Philipsen Asten ±1650
1713 weduwe Willem Jan Slaets Asten ±1652 weduwe Willem Jan Slaets Asten ±1652
Dyck huis 16
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Griet Slaats Asten ±1652 Willem van Vlockhoven Son 20-09-1710
1741 Willem van Vlockhoven Son 20-09-1710 Willem van Vlockhoven Son 20-09-1710
1746 Willem van Vlockhoven Son 20-09-1710 Willem van Vlockhoven Son 20-09-1710
1751 Willem van Vlockhoven Son 20-09-1710 Willem van Vlockhoven Son 20-09-1710
1756 Willem van Vlockhoven Son 20-09-1710 Willem van Vlockhoven Son 20-09-1710
1761 Willem van Vlockhoven Son 20-09-1710 Willem van Vlockhoven Son 20-09-1710
1766 Willem van Vlockhoven Son 20-09-1710 Willem van Vlockhoven Son 20-09-1710
1771 weduwe en kinderen Willem van Vlockhoven Asten 10-06-1697 weduwe en kinderen Willem van Vlockhoven Asten 10-06-1697
1776 weduwe en kinderen Willem van Vlockhoven Asten 10-06-1697 weduwe en kinderen Willem van Vlockhoven Asten 10-06-1697
1798 kinderen Willem van Vlokhoven Asten 10-02-1738 kinderen Willem van Vlokhoven Asten 10-02-1738
1803 kinderen Willem van Vlokhoven Asten 10-02-1738 kinderen Willem van Vlokhoven Asten 10-02-1738
Kadasternummer F1206
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F1206 1832 Martinus Petrus van Dijk Asten 13-08-1768
Beek 4
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 Anna Maria van Vlokhoven Asten 10-02-1738 weduwe van Bussel 20-01-1810
1810-1835 Martinus Petrus van Dijk Asten 13-08-1768 Wilhelmina van Bussel Asten 29-10-1771 08-09-1835
1835-1844 Martinus Petrus van Dijk Asten 13-08-1768 met kinderen 19-10-1844
1844-1859 Willem van Dijk Asten 25-09-1816 Maria Goorts Asten 25-03-1811
B53 1859-1869 Willem van Dijk Asten 25-09-1816 Maria Goorts Asten 25-03-1811 20-07-1863
B58 1869-1879 Willem van Dijk Asten 25-09-1816 met kinderen
B58 1879-1890 Willem van Dijk Asten 20-09-1816 met kinderen
B57 1890-1891 Willem van Dijk Asten 20-09-1816 met kinderen 29-03-1891
B57 1891-1895 Peter van Dijk Asten 06-01-1851 met familie naar Dorp
B57 1895-1900 Johannes Berkvens Asten 03-01-1851 Elisabeth Driessen Asten 18-02-1866
B54 1900-1910 Johannes Berkvens Asten 03-01-1851 Elisabeth Driessen Asten 18-02-1866
B53 1910-1920 Johannes Berkvens Asten 03-01-1851 Elisabeth Driessen Asten 18-02-1866 30-07-1920
B54 1920-1930 Julianus van Brussel Asten 17-03-1899 Maria Petronella Driessen Asten 18-04-1903 naar Neerkant
4 1930-1938 Hendrikus Johannes Driessen Asten 19-09-1907 met zus

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 31 januari 2024, 12:25:33

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen