logo

Index


Voormalig huis F1249

Hendrik Verleijsdonk heeft rond 1765 een nieuw huis gebouwd op de Beek en hij is volgens het huizenquohier van 1761-1803 eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 15b Dijk Bewoners nummer 15b Dijk
1761 nieuw huijske
1766 Hendrik Verleijsdonk Hendrik Verleijsdonk
1771 Hendrik Verleijsdonk Hendrik Verleijsdonk
1776 Hendrik Verleijsdonk Hendrik Verleijsdonk
1798 Hendrik Verlijsdonk Hendrik Verlijsdonk
1803 Hendrik Verleijsdonk Hendrik Verleijsdonk

Hendrik Peters Verleijsdonk is geboren te Asten op 04-03-1723 als zoon van Peter Janse Verlensdonck en Maria Joosten van der Sande (zie Beekstraat 19). Hij is op 23-11-1749 te Asten getrouwd met Petronella Petri Martens, geboren te Asten op 19-01-1727 als dochter van Petrus Martens en Johanna Willems Roymans (zie Voormalig huis F767):

01

Het gezin van Hendrik Peters Verleijsdonk en Petronella Petri Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 31-01-1752 Eindhoven 23-02-1783
Johanna van de Vorst
Stratum 06-09-1805
Maria van Oorschot
Asten 02-05-1822
2 Petrus Asten 06-08-1754 Mierlo 23-07-1780
Joanna Maria Verberne
Asten 06-08-1828
3 Antonius Asten 17-05-1757 Mierlo 02-03-1783
Joanna Verhees
Asten 13-08-1793
4 Wilhelmus Asten 27-09-1759 Ongehuwd Asten 13-01-1845
5 Anna Maria Asten 11-08-1762 Kind Asten ±1762
6 Helena Asten 10-11-1764 Ongehuwd Asten 20-03-1812
7 Johannes Asten 21-03-1767 Asten 07-02-1808
Willemina Arnoldus Peeters
Asten 24-09-1821 zie Voormalig huis G846
8 Petronella Asten 17-03-1770 Kind Asten 06-10-1779
9 Maria Asten 06-04-1772 Asten 01-10-1808
Francis Voermans
Asten 08-09-1841

Hendrik Verleysdonk heeft geld nodig want hij verkoopt de helft van zijn huis en land:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 95; 20-10-1777:
Hendrik Verleysdonk verkoopt aan Willem Antoni Dirks ½e deel onverdeeld in huis, schuur, stal, hof en aangelag aan de Beek geheel 3 lopense, ene zijde Jelis Verhoysen, andere zijde weduwe Willem van Vlockhoven, ene einde de Beek, andere einde de gemeente; de Langenacker 4 lopense; den Beugelhegacker 5 copse; de Stootenboomacker 1 lopense; den Dullenacker 2 lopense; land den Leytenteyt 2 lopense; een weiveld 6 lopense; het hoog Hoyvelt 2 lopense; land / groes zijnde hei geweest het Heytvelt 1 lopense; het leeg Hoyvelt 2 lopense; het agterste Diesdonker weyvelt 3 lopense; den Rietbeemt 2 lopense; Hoyland naast de Bunders 1 lopense. Belast met ½e deel van ƒ 5-15-0 per jaar aan het Gemene Land; ½ee deel van ƒ 50,- zijnde een restant van ƒ 200,- de dato 12-09-1737. Koopsom ƒ 30,-.

Petronella Petri Martens is op 18-04-1797 te Asten overleden en in 1802 kopen Johannes, Johanna Maria en Maria het huis op:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 72; 01-09-1802:
Hendrik, Willem, Pieter en Helena Verlijsdonk, Francis Verlijsdonk, wonende te Stratum, Antony Verlijsdonk, wonende te Nuenen. Zij verkopen aan Jan, Jennemaria en Maria Verlijsdonk, bij den anderen, alhier, inwonende de eerste comparant de helft, de vijf overige 5⁄16e deel van een huis, hof en aangelag met het Heytvelt gelegen aan de Beek 3 lopense; land den Dollenakker 3 copse; land Luytehuyske 1 lopense; land de Heesch 2½ lopense; groes het hoog Hooyveld 1 lopense; groes het laag Hooyveld 2 lopense; groes het Weyveld 3 lopense. Conditie: Hun vader, Hendrik Verlijsdonk en hun zuster, Jennemaria Verlijsdonk, moeten gedurende hun leven gealimenteerd worden in kost, drank, kleding, voeding en na hun dood met een eerlijke begrafenis.

Hendrik Peters Verleijsdonk is op 23-07-1803 te Asten overleden en in 1808 verkopen zoon Johannes en dochter Johanna Maria het huis aan Francis Voermans, man van hun zus Maria Verleijsdonk:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 26-10-1808:
Jan Hendrik Verlijsdonk en Jennemaria Hendrik Verlijsdonk verkopen aan Francis Voermans man van Maria Hendrik Verlijsdonk, ⅔e deel in huis en erve in de Beek; land aan Beekerdijk 1 lopense 11 roede; land / groes Aangelag 3 lopense 45 roede; Heyde ⅔e deel van 1 lopense 19 roede; land / groes Dolland ⅔e deel van 31 roede; land Dolland ⅔e deel van 37 roede; land Heesik ⅔e deel van 3 lopense 5 roede; groes Leegvelt ⅔e deel van 2 lopense 10 roede; groes Hoogvelt ⅔e deel van 1 lopense 10 roede; groes Weyvelt ⅔e deel van 4 lopense 2 roede. Belast met ƒ 300,- aan Aalbert van der Weerden Schepenen. Koopsom: ⅔e van ƒ 113-6-10.

Maria Hendrik Verleijsdonk is geboren te Asten op 06-04-1772 en op 01-10-1808 getrouwd met Francis Nicolai Voermans, geboren te Asten op 05-09-1759 als zoon van Nicolaas Claes Voermans en Catharina Hoebergen. Francis Nicolai Voermans is sinds 15-04-1807 weduwnaar van Antonetta Francisci van Hugten, geboren te Vlierden op 03-11-1761 als dochter van Franciscus van Heugten en Gertrudis Jacobi van Neerven, met wie hij op 15-10-1797 te Asten getrouwd was.

02

De gezinnen van Francis Nicolai Voermans met Antonetta Francisci van Hugten en met Maria Hendrik Verleijsdonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Asten 11-11-1798 Asten 23-02-1827
Catharina Broens
Asten 12-08-1851 zie Voormalig huis G773 en G774
2 Elisabeth Asten 22-07-1800 Ongehuwd Asten 05-03-1879
3 Johanna Maria Asten 05-08-1802 Kind Asten ±1802
4 Henricus* Asten 19-09-1812 Ongehuwd Asten 01-01-1839
5 Anthonetta* Asten 20-03-1816 Someren 07-01-1850
Francis Maes
Someren 02-04-1878

* kinderen uit het tweede huwelijk

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis rond 1800 samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dijk folio 31 verso:
Francis Voermans bij koop 1808.
Jan, Jennemaria en Maria de kinderen bij transport 01-09-1802.
Hendrik Verleijsdonk.
Nummer 15b huijs, hof en aangelag 3 lopense.

Francis Nicolai Voermans is op 02-10-1822 te Asten overleden en zijn weduwe en kinderen verkopen het huis aan Jan Maas:

Notarieel Archief 46-33 en 36 Asten; 30-05-1823:
Mattijs Voermans, Elisabeth Voermans, kinderen van wijlen Francis Voermans en wijlen Anthonetta van Heugten. Maria Verlijsdonk laatst weduwe van wijlen Francis Voermans voornoemd. 1e koop huis en aangelag, groot 3 lopense 49 roeden, ene zijde Francis Meulendijks, als last ƒ 2,75 aan de Domeinen. Koper Jan Maas, ƒ 114,-.

Maria Verleijsdonk is op 08-09-1841 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Jan Maas:

Kadaster 1811-1832; F1249:
Huis en erf, groot 03 roede 26 el, de Beek, klasse 10.
Eigenaar: Jan Maas.

03

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

04

Johannes Maas is geboren te Someren op 13-07-1783 als zoon van Josephus Henricus Maas en Anna Wilhelmus Lammers. Hij is op 05-05-1811 te Asten getrouwd met Margaretha van Bussel, geboren te Asten op 12-08-1778 als dochter van Antonius Aart van Bussel en Anna Maria Willems van Vlokhoven (zie Beekstraat 17). Margo van Bussel is op 26-11-1824 te Asten overleden en Johannes Maas is op 19-02-1831 te Asten hertrouwd met Johanna Maria Rooijmans, geboren te Asten op 09-05-1805 als dochter van Joanna Maria Roijmans:

05

De gezinnen van Johannes Maas met Margaretha van Bussel en met Johanna Maria Rooijmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 12-12-1813 Asten 26-02-1843
Josephus Koppens
Asten 27-05-1845
2 Antonia Asten 01-08-1815 Ongehuwd Asten 03-03-1866
3 Margo Asten 10-04-1832 Ongehuwd Asten 18-04-1871 zie Burgemeester Wijnenstraat 38
4 Anna Maria Asten 26-12-1833 Ongehuwd Asten 15-07-1867 dienstmeid zie Oliemolen 1
5 Hendrika* Asten 03-06-1835 Kind Asten 03-01-1839

* kind uit het tweede huwelijk

Johanna Maria Rooijmans is op 09-04-1837 te Asten overleden en Johannes Maas is op 26-07-1847 te Asten overleden. Van de kinderen woont Antonia, geboren te Asten op 01-08-1815, nog op een adres in Beek met in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 huizingnummer B55:

06

Antonetta Maas is overleden te Asten op 03-03-1866 en vanaf 1869 woont Willem van Bussel, geboren te Asten op 20-11-1837 als zoon van Joannes van Bussel en Antonia van Dijck, nog tijdelijk in het huis. Hij is op 14-08-1869 te Asten getrouwd met Catharina van Bussel, geboren te Asten op 27-07-1834 als dochter van Antonie van Bussel en Antonetta Neervens. Willem van Bussel is te Asten op 27-02-1877 overleden en Catharina van Bussel verhuist naar het dorp. Dit huis komt daarna niet meer in de archieven voor.

Overzicht bewoners

Dyck huis 15b
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1761 nieuw huijske
1766 Hendrik Verleijsdonk Asten 04-03-1723 Hendrik Verleijsdonk Asten 04-03-1723
1771 Hendrik Verleijsdonk Asten 04-03-1723 Hendrik Verleijsdonk Asten 04-03-1723
1776 Hendrik Verleijsdonk Asten 04-03-1723 Hendrik Verleijsdonk Asten 04-03-1723
1798 Hendrik Verlijsdonk Asten 04-03-1723 Hendrik Verlijsdonk Asten 04-03-1723
1803 Hendrik Verleijsdonk Asten 04-03-1723 Hendrik Verleijsdonk Asten 04-03-1723
Kadasternummer F1249
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F1249 1832 Johannes Maas Someren 13-07-1783
Beek
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1803 Hendrik Verleijsdonk Asten 04-03-1723 met kinderen 23-07-1803
1804-1808 Johannes Verleijsdonk Asten 21-03-1767 met broer en zus
1808-1822 Francis Voermans Asten 05-09-1759 Maria Verleijsdonk Asten 06-04-1772 02-10-1822
1823-1824 Johannes Maas Someren 13-07-1783 Margareta van Bussel Asten 12-08-1778 26-11-1824
1824-1831 Johannes Maas Someren 13-07-1783 met kinderen
1831-1837 Johannes Maas Someren 13-07-1783 Joanna Maria Rooijmans Asten 09-05-1805 09-04-1837
1837-1847 Johannes Maas Someren 13-07-1783 met kinderen 26-07-1847
1847-1859 Antonetta Maas Asten 20-08-1816 met familie
B55 1859-1866 Antonetta Maas Asten 20-08-1816 ongehuwd 05-03-1866
B55 1869-1877 Willem van Bussel Asten 20-11-1837 Catharina van Bussel Asten 27-07-1834 27-02-1877
1877 huis is afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 23 september 2020, 22:44:48

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen