logo

De Vonder Homepagina


Busselseweg 6

Dit betreft een huis uit het einde van de 18e eeuw in bezit van de kinderen van Goort Kanters (zie Busselseweg 7), in eerste instantie bewoond door Martinus van Lierop, die verhuist naar de Voorste Diesdonk (zie Voormalig huis F1155).

Bij de erfdeling komt het huis in handen van Martinus Goort Kanters:

Jaar Eigenaar nummer 19f Dijk Bewoners nummer 19f Dijk
1798 kinderen Goort Kanters Martinus van Lierop
1803 kinderen Goort Kanters Martinus Kanters

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 24 verso; 23-12-1806:
Jan Kanters, Martinus Kanters en Joost Kanters, wonende te Nederweert, deze mede namens Goord Kanters, te Udenhout, zijn broeder. Kinderen en erven van Goort Kanters en Martyn van Dijck, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
2e lot krijgt Martinus Goort Kanters het nieuwe huis, waarin hij woont, met schuur en stal op Bussel; land Busselakker 4 lopense; land Hoogendries 3 lopense; land aan den Dries 1 lopense; 1 lopense 34 roede van de Saathof geheel 3 lopense 18 roede; land het Heytvelt 2 lopense 6 roede; land het Heytvelt 2 lopense 44 roede; groes het Nieuwvelt 3 lopense 27 roede; groes het Vlasvelt 11 lopense 45 roede; groes het Aangelag 47 roede; groes het Saathofsveltje 2 lopense 7 roede. Belast met ƒ 3-7-8 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente. Dit lot zal uitkeren aan de ontvanger van het 3e lot ƒ 450,-.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Martinus Kanters:

Kadaster 1811-1832; F888:
Huis en erf, groot 04 roede 25 el, Busselen, klasse 9.
Eigenaar: Martinus Kanters.

01

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis met hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

02

Martinus Goort Kanters is geboren te Asten op 11-08-1767 als zoon van Godefridus Canters en Martina Jansse van Dyck (zie Busselseweg 7). Hij is op 08-02-1801 te Asten getrouwd met Anna Maria Jan Matijssen van den Eynden, geboren te Asten op 23-05-1777 als dochter van Johannes Mathia van den Eynden en Maria Francisci van den Nerenbeemt.

03

Het gezin van Martinus Goort Kanters en Anna Maria Jan Matijssen van den Eynden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 30-04-1804 Asten 02-05-1829
Joannes Brekelmans
Asten 16-07-1833 zie Koningsplein 2
2 Martina Asten 23-02-1813 Kind Asten 06-05-1825

Anna Maria Jan Matijssen van den Eynden is op 26-06-1814 te Asten overleden en Martinus Goort Kanters is op 21-11-1819 te Asten overleden. Het huis is verkocht aan Francis van den Eijnde:

Notarieel Archief 7230 akte 979, Someren; 05-11-1829:
Maria Kanters, gehuwd met Johannes Brekelmans, verkopen aan Francis van den Eijnde, wonende te Lierop een huis en erf, groot 25 roede 66 el, ene zijde Goort Slaats, andere zijde Jan Canters.

Francis van den Eijnde is geboren te Lierop op 19-01-1782 als zoon van Johannes Willems van den Eijnde en Helena Petri Verberne. Hij is op 04-05-1815 te Lierop getrouwd met Johanna Maria van Eijk, geboren te Lierop op 06-09-1789 als dochter van Martinus van Eijk en Maria Welten. Francis van den Eijnde is te Asten op 27-08-1849 overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Johanna Maria van Eijk in het huis met huizingnummer B58:

04

Johanna Maria van Eijk is op 26-05-1868 te Asten overleden en haar dochter Helena Van den Eijnden, geboren te Lierop op 29-09-1819, neemt het huis over. Zij is op 06-05-1859 te Asten getrouwd met Gerardus Bots, geboren te Meijel op 14-10-1832 als zoon van Peter Bots en Joanna van den Eijnden. Het huizingnummer verandert in 1869 naar B62 en ook over de periode 1879-1890 wonen Gerardus Bots en Helena van den Eijnden in het huis met dan huizingnummer B61:

05

Broer Jan van den Eijnden, geboren te Lierop op 09-03-1826, woont bij hun in en ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer B60:

06

Helena van den Eijnden is op 30-05-1890 te Asten overleden en Gerardus Bots is op 21-08-1890 te Asten overleden en als Jan van den Eijnden op 12-12-1899 te Asten overlijdt, wordt de boerderij geveild. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-01-1900 de veiling en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-06-1900 verkopen zijn erfgenamen de oogst. De weduwe Hendrina Mennen was getrouwd met Martinus van den Eijnden een broer van Helena en Jan en haar zoon Hendrikus van den Eijnden was de dienstknecht:

07 08

Het huis is gekocht door Karel van de Laar, geboren te Someren op 19-10-1867 als zoon van Joannes van de Laar en Johanna Maria van Ruth. Hij is op 23-04-1898 te Someren getrouwd met Hendrika van Keulen, geboren te Someren op 12-02-1870 als dochter van Peter van Keulen en Elisabeth Lucas. In de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer B56:

09

Zij verhuizen begin 1910 naar Lierop en in het huis komt wonen Antonie Hendriks, geboren te Asten op 04-12-1865 als zoon van Jan Hendriks en Anna Elisabeth Berkers (zie Keizersdijk 6). Hij is op 01-02-1907 te Asten getrouwd met Geertruida Hazen, geboren te Asten op 13-02-1873 als dochter van Jan Mathijs Haazen en Johanna Maria Kanters (zie Voormalig huis B402a). Ook in de periode 1910-1920 wonen Antonie Hendriks en Geertruida Hazen met hun gezin in het huis met huizingnummer B55, maar verhuizen rond 1912 naar de Diesdonk (zie Diesdonkerweg 15).

Het huis wordt daarna bewoond door Daniel van den Hurk, geboren te Nuenen op 04-01-1876 als zoon van Martinus van den Hurk en Johanna Maria van Tilburg. Hij is op 22-04-1913 te Asten getrouwd met Antonetta Berkvens, geboren te Asten op 16-11-1882 als dochter van Antonie Berkvens en Wilhelmina van der Putten. In 1916 vertrekken zij naar Lierop.

De broer van Antonetta Berkvens, Joannes Berkvens, geboren te Asten op 01-11-1877 als zoon van Antonie Berkvens en Wilhelmina van der Putten, is de volgende bewoner. Hij is op 05-02-1915 getrouwd met Catharina van den Einden, geboren te Asten op 25-01-1877 als dochter van Hendrikus van den Einden en Anna Voermans.

10

Over de periode 1920-1930 wonen Joannes Berkvens en Catharina van den Einden in het huis met huizingnummer B56, ook bekend staand als Bussel 2:

11

Ook over de periode 1920-1938 wonen Joannes Berkvens en Catharina van den Einden met hun gezin in het huis op Bussel 2:

12

Catharina van den Einden is op 12-03-1955 te Asten overleden en Joannes Berkvens is op 06-10-1966 te Asten overleden. Linksonder de overlijdensakte van Catharina van den Einden en rechtsonder het bidprentje bij het overlijden van Joannes Berkvens:

13 14

Dit is het ouderlijk huis van Asten Petrus Josephus (Piet) Raijmakers, geboren op 29-09-1956 te Asten als zoon van Jac Raijmakers en dochter Antonia Anna Berkvens. Op de foto links Piet Raijmakers bij de winst van Olympisch goud bij het paardenspringen met Jos Lansink en Jan Tops bij de Olympische Spelen in Barcelona.

15 16

Bussel 2 werd in 1960 omgedoopt tot Busselseweg 6 en hieronder een streetview van deze uit 1790 daterende boerderij:

17

Overzicht bewoners

Dyck huis 19f
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1798 kinderen Goort Kanters Asten 18-11-1760 Martinus van Lierop Asten 08-12-1753
1803 kinderen Goort Kanters Asten 18-11-1760 Martinus Kanters Asten 11-08-1767
Kadasternummer F888
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F888 1832 Franciscus van den Eijnden Lierop 19-01-1782
Bussel 6
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1814 Martinus Kanters Asten 11-08-1767 Anna Maria van den Eijnden Asten 23-05-1777 26-06-1814
1814-1819 Martinus Kanters Asten 11-08-1767 met kinderen 21-11-1819
1819-1849 Franciscus van den Eijnden Lierop 19-01-1782 Johanna Maria van Eijk Lierop 06-09-1789 27-08-1849
1849-1859 Johanna Maria van Eijk Lierop 06-09-1789 weduwe van den Eijnden
B58 1859-1869 Johanna Maria van Eijk Lierop 06-09-1789 weduwe van den Eijnden 26-05-1868
B62 1869-1879 Gerardus Bots Meijel 14-10-1832 Helena van den Eijnden Lierop 29-09-1819
B61 1879-1890 Gerardus Bots Meijel 14-10-1832 Helena van den Eijnden Lierop 29-09-1819 30-05-1890
B60 1890-1891 Gerardus Bots Meijel 14-10-1832 zwager Jan van den Eijnden Lierop 09-03-1826 21-08-1890
B60 1891-1900 Jan van den Eijnden Lierop 09-03-1826 met familie 12-12-1899
B56 1900-1910 Karel van de Laar Someren 19-10-1867 Hendrika van Keulen Someren 12-02-1870 naar Lierop
B55 1910-1913 Antonie Hendriks Asten 04-12-1865 Geertruida Haazen Asten 13-02-1873 1913>B83
B55 1913-1916 Daniel van den Hurk Nuenen 04-01-1876 Antonetta Berkvens Asten 16-11-1882 naar Lierop
B55 1916-1920 Joannes Berkvens Asten 10-11-1877 Catharina van den Einden Asten 25-01-1877
B56 1920-1930 Joannes Berkvens Asten 11-11-1877 Catharina van den Einden Asten 25-01-1877
2 1930-1938 Joannes Berkvens Asten 11-11-1877 Catharina van den Einden Asten 25-01-1877

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 16 november 2022, 11:50:39

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen