logo

De Vonder Homepagina


Busselseweg 9

Bij de verpondingen van 1713 is Marten Andriessen eigenaar van een huis:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 41:
Marten Andriessen. In de bede ƒ 40-0-18-5.

Marten Driessen is geboren te Asten op 04-05-1639 als zoon van Andreas Martini en Peerke Anthonissen. Hij is op 13-10-1669 te Asten getrouwd met Margriet Hendrix, geboren op 01-07-1644 te Asten als dochter van Henricus Egidi en Sophia (zie Voormalig huis B695):

01

Het gezin van Marten Driessen en Margriet Hendrix:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Marten Asten 04-04-1670 Kind Asten ±1670
2 Sophia Asten 19-02-1672 Religieuze Asten 12-10-1747
3 Maria Asten 15-08-1674 Ongehuwd Asten 16-05-1732
4 Helena Asten 07-02-1682 Asten 05-01-1714
Marcelis Frans van Bussel
Asten 31-07-1745
5 Martinus Asten 13-04-1684 Ongehuwd Asten 27-12-1756

Marten Driessen is rond 1715 overleden en Margriet Hendrix is op 24-06-1718 te Asten overleden. Bij de hoofdgeldlijst van 1725 staan de kinderen van Marten Driessen genoemd evenals de twee kinderen van dochter Helena:

Hoofdgeld 1725 XVIII:
De kinderen Marten Driessen
Marten, Marieij, Heijlke, Cornelis den knegt 4
Peeter, Margriet 2

Helena verhuurt het huis aan haar broer Martinus:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 121 verso; 11-08-1735:
Heylke Marten Driessen, weduwe van Marcelis Frans van Bussel, geeft in huur aan Marten Marten Driessen, haar broer, een huis, hof, aangelag, groes en land. Zoals zij zelf in gebruik heeft gehad. Huurtermijn 8 jaar. Huursom de verhuurster wordt in onderhoud genomen. een rente van 10 stuiver jaarlijks aan de Armen van Asten; ƒ 3,- jaarlijks aan rentmeester de Kempenaar.

Bij de verpondingen van 1737 is Martinus Driessen de gebruiker en in het huizenquohier over de periode 1736-1756 staat het huis onverdeeld op naam van de kinderen van Marten Driessen:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 39 verso:
Marten Driessen.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense. In de bede ƒ 2-18-3.

Jaar Eigenaar nummer 22 Dijk Bewoners nummer 22 Dijk
1736 kinderen Marten Andriessen kinderen Marten Andriessen
1741 kinderen Marten Andriessen kinderen Marten Andriessen
1746 kinderen Marten Andriessen kinderen Marten Andriessen
1751 kinderen Marten Andriessen kinderen Marten Andriessen
1756 kinderen Marten Andriessen Willem van Bree

Helena Martens Driessen is geboren te Asten op 07-02-1682 en op 05-01-1714 te Asten getrouwd met Marcelis Frans van Bussel, geboren te Asten op 15-08-1679 als zoon van Francis Peter Wilbert van Bussel en Anna Willem Martens (zie Busselseweg 5):

Juncti sunt matrimonio cum dispensation in 3e grado equali consanguitatio Leonardus Janssen et Helena Meuijsse. Testes Marcellus Fransse van Bussel et Helena Martens.
Item juncti sunt matrimonio Marcellus van Bussel et Helena Martens, testes prius juncti.

In huwelijkse echt gebonden met vrijstelling voor derde graads bloedverwantschap Leonardus Janssen en Helena Meuijsse. Getuigen Marcellus Fransse van Bussel en Helena Martens.

Ook in huwelijkse echt gebonden Marcellus van Bussel en Helena Martens, getuigen het vorige paar.

02

Het gezin van Helena Driessen en Marcelis Frans van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peter Asten 14-02-1714 Asten 05-02-1747
Maria Berckers
Asten 16-06-1787 zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15,
Voormalig huis C803
en Voormalig huis G525
2 Margaretha Asten 30-07-1718 Asten 13-02-1752
Johannes Goort Canters
Asten 15-02-1793 zie Busselseweg 7
3 Anna Maria Asten 19-07-1721 Kind Asten ±1721

Marcelis Frans van Bussel is op 19-01-1725 te Asten overleden en Helena Martens Driessen is te Asten op 31-07-1745 overleden. Na het overlijden van hun oom, Marten Driessen op 25-12-1756 te Asten, verkopen Peter en Margriet van Bussel het huis aan Antonetta Slaats:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 197 verso; 02-02-1760:
Pieter Marcelis van Bussel, Jan Canters man van Margrieta Marcelis van Bussel. Zij verkopen aan Antonetta Slaats, weduwe Hendrik Hendriks een huis, hof en aangelag 5 copse.

Enkele dagen later wordt deze koop ongedaan gemaakt door Maria Jan Wilbers:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio. 200; 06-02-1760:
Maria Jan Wilbers, weduwe Jan Smets geassisteerd met Mattijs Smets, haar zoon aan de Diesdonk, vernadert de koop gedaan door Antonetta Slaats weduwe Hendrik Hendriks huis, hof en aangelag 5 copse, ene zijde de gemeente, andere zijde de koper; land den Agtersten acker 4 lopense, ene zijde Peter Verleysdonk, andere zijde Jan Jelis van Hugten; land Beemtacker waarvan 2 lopense; Nieuwe Erve geheel 4 lopense, ene zijde weduwe Jan Smets, andere zijde de koper; het Loopvelt 10 lopense; ene zijde weduwe Goort Buckums, andere zijde Peter Verleysdonk; den Rietbeemt 2 lopense, ene zijde de Aa, andere zijde den Beekerloop. Belast met ƒ 4-00-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 350,-.

Johannes Jan Smets is geboren te Asten rond 1680 en op 21-11-1717 te Asten getrouwd met Maria Jansen Wilbers, geboren te Asten op 09-01-1685 als dochter van Johannes Wilberts en Mechtildis Peeters van Bussel (zie Lagendijk 2):

Liber Matrimonialis Communitatis Astensis Diusdemguis Nomina Cunjugatorium ab Anno 1717.
Juncti sunt matrimonio Joost Jan Smets et Maria Jansen, testes Joost Jansen et Peter Jansen.

Trouwboek van de Astense gemeenschap bevattende de namen van de getrouwden vanaf 1717.

In huwelijkse echt gebonden Joost Jan Smets en Maria Jansen, getuigen Joost Jansen en Peter Jansen.

03

Het gezin van Johannes Jan Smets en Maria Jansen Wilbers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 28-11-1718 Asten 18-02-1748
Petronella Dries Verheyen
Asten 24-01-1783 zie Dijkstraat 50
2 Petrus Asten 30-01-1720 Asten 01-02-1750
Helena Antoni Verhees
Asten 30-05-1789 zie Emmastraat 6
en Voormalig huis F319
3 Mattias Asten 26-03-1723 Ongehuwd Asten 19-10-1780
4 Judocus Asten 12-01-1727 Asten 08-01-1763
Jenneke Jan Andriessen
Asten 06-12-1790
5 Margareta Asten 01-05-1729 Kind Asten ±1729

Zij woonden op de Diesdonk (zie Diesdonkerweg 9) en verhuurden het huis aan derden. Johannes Jan Smets is op 04-04-1758 te Asten overleden en Maria Jan Wilbers is als weduwe eigenaar en Willem van Bree is de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 22 Dijk Bewoners nummer 22 Dijk
1761 Maria Jan Wilbers weduwe van Jan Smets Willem van Bree

Bewoner Willem Jansen van Bree is geboren te Asten op \ als zoon van \. Hij is op \ getrouwd met Joanna Hendrick, geboren te Meijel op \ als dochter van \.

Het gezin van Willem Jansen van Bree en Joanna Hendrick:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrina Vlierden 18-09-1735
2 Petronella Vlierden 26-01-1739 Asten 04-07-1773
Antonius Willem Loomans
Asten 05-03-1779 zie Behelp 1
3 Joanna Maria Vlierden 19-04-1741

Eigenaar Maria Jan Wilbers is op 27-10-1762 te Asten overleden en zoon Joost Jan Smets, geboren te Asten op 12-01-1727 is op 23-01-1763 te Asten getrouwd met Jenneke Jan Andriessen, geboren op 11-10-1728 te Asten als dochter van Johannes Jan Andriessen en Gertrudis Matijssen:

04

Het gezin van Joost Jan Smets en Jenneke Jan Andriessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 22-11-1763 Kind Asten ±1763
2 Johannes Asten 07-06-1765 Asten 19-02-1797
Maria Hendrik Eijsbouts
Asten 30-04-1812 zie ook Diesdonkerweg 9
3 Judocus Asten 29-04-1767 Ongehuwd Asten 12-03-1839
4 Petrus Asten 22-04-1772 Asten 16-05-1813
Maria Josepha van de Weerden
Asten 16-04-1830 zie Dijkstraat 58
en Keizersdijk 2

Ook Joost Jan Smets woonde op de Diesdonk (zie Diesdonkerweg 9) en in het huizenquohier over de periode 1766-1776 is Joost Jan Smets samen met zijn broer Mathijs eigenaar en is Willem van Bree nog steeds de bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 22 Dijk Bewoners nummer 22 Dijk
1766 Mattijs en Joost Janse Smits Willem van Bree
1771 Mattijs en Joost Janse Smits Willem van Bree
1776 Mattijs en Joost Janse Smits Willem van Bree

Willem van Bree is op 19-10-1779 te Asten overleden, Mathijs Jan Smets is op 19-10-1780 overleden en Joost Jan Smets is op 06-12-1790 te Asten overleden. Daarna is Jenneke Jan Andriessen als weduwe van Joost Jan Smits eigenaar en bewoont haar zoon Jan Joost Smits het huis:

Jaar Eigenaar nummer 22 Dijk Bewoners nummer 22 Dijk
1798 weduwe en kinderen Joost Smits Jan Joost Smits
1803 kinderen Joost Smits Jan Joost Smits

Jenneke Jan Andriessen is op 28-01-1803 te Asten overleden en daarna verdelen de kinderen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 33; 10-09-1803:
Jan Joost Smets, Joost Joost Smets en Peeter Smets. Kinderen van wijlen Joost Smets en Jenneke Jan Driessen, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen, gelegen op de Diesdonk.
1e lot krijgt Jan Joost Smets land de agterste Akker 4 lopense 19 roede; land de voorste Akker 2 lopense 49 roede; de helft van den Busakker geheel 7 lopense 41 roede; 13 lopense 39 roede van huis, hof en aangelag; land het Heytvelt 2 lopense 30 roede; groes den Rietbeembd 3 lopense 48 roede; groes het Weyvelt over de Beek 2 lopense 49 roede; groes het Diesdonksveld 3 lopense; 39 roede; hooi- en weivelden de Loopveltjes 11 lopense 38 roede; groes den Driehoek 1 lopense 2 roede; de helft van het Weyvelt geheel 24 lopense 13 roede; groes het Deylvelt 1 lopense 40 roede.
2e lot krijgen Joost en Peter Joost Smets 2½ lopense van het oude huis aan den Diesdonk geheel 16 lopense 14 roede; groes het Heytvelt over de Beek 2 lopense; groes het Aangelag en weytveld 13 lopense 3 roede; land de Heyakker 2 lopense 3 roede; land den Bergakker 2 lopense 22 roede; land de Meerkamp 3 lopense 14 roede; land voorste of Willigenakker 5 lopense 21 roede; land den Busakker 7 lopense 41 roede; land de Venakker 4 lopense 16 roede; groes het Nieuwveltje 1 lopense 26 roede; de helft van het Weijvelt geheel 24 lopense 13 roede; groes het Aa-veltje 6 lopense 20 roede. Een rente van ƒ 100,- ten laste van het Corpus van Asten. Belast met ƒ 1,- per jaar aan den Armen van Asten.

Bij de verpondingen van 1810 wordt de bewoningsgeschiedenis rond het jaar 1800 samengevat:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Diesdonk folio 36:
Jan, Joost en Peter kinderen Joost Smits bij deling 1804.
Jenneke Jan Driesse weduwe bij versterf 1803.
Joost Smets ½ bij transport 27-06-1780 en 3 kinderen Jan, Joost en Peter bij versterf 1790.
Nummer 22 f36 nog een huijs, hof en aangelag 1¼ lopense.

Het huis moet in de tussentijd verkocht zijn, want bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Goort Jan Slaats, afkomstig van een ander huis op Bussel (zie Voormalig huis F872):

Kadaster 1811-1832; F862:
Huis en erf, groot 06 roede 00 el, Busselen, klasse 8.
Eigenaar: Goort Jan Slaats.

05

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

06

Goort Jan Slaats is geboren te Asten op 13-04-1755 als zoon van Johannes Wilhelmi Slaats en Maria Goort Kanters (zie Voormalig huis F872). Hij is op 23-02-1783 te Asten getrouwd met Helena Peter van Maris, geboren te Asten op 13-02-1757 als dochter van Petrus Joannis van Maerhees en Johanna Ambrosi van Sommeren:

07

Het gezin van Goort Jan Slaats en Helena Peter van Maris:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 21-11-1783 Ongehuwd Asten 15-06-1831
2 Petronella Asten 18-06-1785 Ongehuwd Asten 15-12-1848
3 Theodorus Asten 09-02-1787 Ongehuwd Asten 11-08-1858
4 Judocus Asten 06-12-1788 Ongehuwd Asten 06-04-1848
5 Johanna Maria Asten 06-11-1790 Kind Asten 20-03-1795
6 Maria Asten 24-01-1793 Kind Asten 29-03-1795
7 Johanna Asten 18-11-1794 Asten 11-02-1831
Arnoldus de Leeuw
Asten 09-02-1863 zie Voormalig huis E1033
8 Petrus Asten 11-08-1797 Asten 15-02-1828
Antonia Smets
Asten 28-11-1854 zie ook Voormalig huis F1055
9 Johanna Maria Asten 14-09-1799 Asten 14-02-1840
Johannes Adriaans
Asten 05-03-1855
10 Wilhelmus Asten 14-03-1803 Asten 06-06-1834
Margaretha Haasen
Asten 08-07-1859 zie Voormalig huis E131

Goort Jan Slaats is op 06-08-1831 te Asten overleden en Helena Peter van Maris is op 15-07-1839 te Asten overleden. Hun dochter Johanna Maria Slaats, geboren te Asten op 14-09-1799 is te Asten op 14-02-1840 getrouwd met Johannes Adriaans, geboren te Asten op 08-04-1808 als zoon van Laurens Adriaans en Johanna Judoca van Heugten. Johanna Maria Slaats is op 05-03-1855 te Asten overleden en Johannes Adriaans is op 01-05-1858 te Lierop hertrouwd met Maria van Wilderen, geboren te Lierop op 09-08-1814 als dochter van Antonie van Wilder en Margarita Koolen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in huizingnummer B60:

08

Zij vertrekken in 1860 naar Lierop en in het huis komt wonen Martinus Berkers, geboren te Aarle Rixtel op 11-10-1825 als zoon van Hendrik Berkers en Maria Croijmans. Hij is te Asten op 13-02-1857 getrouwd met Antonia van Bussel, geboren te Asten op 02-02-1830 als dochter van Antonie van Bussel en Johanna van der Weerden.

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 20-05-1870 verkoopt Johannes Adriaans zijn boerderijen op Bussel.

Martinus Berkers en Antonia van Bussel vertrekken in 1871 naar het dorp en vanuit Lieshout komt op 11-05-1871 als koper en volgende bewoner Martinus van de Mosselaar. Hij is geboren op 01-06-1832 te Lieshout als zoon van Henricus van de Mosselaar en Anna Maria Sterken en weduwnaar van Helena Maria Keijzers. Martinus van de Mosselaar vertrekt naar Leende op 19-03-1873 en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 06-06-1872 verkoopt hij zijn boerderij op Bussel.

09

10

De boerderij is waarschijnlijk aangekocht en iets westwaarts herbouwd door de Maatschappij van Welstand, een organisatie die de teruggang in het aantal protestantse bewoners in Noord Brabant wilde stoppen. Vanaf 1873 is Adriaan van Loon, geboren te 's Gravenmoer op 05-08-1830 als zoon van Dirk van Loon en Nisa Hulst. Hij is op 19-04-1860 te 's Gravenmoer getrouwd met Cornelia van Beek, geboren te 's Gravenmoer op 05-02-1837 als dochter van Antonie van Beek en Antonetta van Herwijnen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer B64:

11

Misschien betreft het wel de boerderij die in het relaas linksonder door inspecteur en predikant Petrus Gerardus Dreesman wordt besproken1.

Rechtsboven wordt in een Frans tijdschrift2 het nut van de 'Maatschappij van Welstand' beschreven. Gesteld wordt dat tien boerenfamilies in dorpen in Noord-Brabant en Gelderland door de maatschappij aan een boerenbestaan zijn geholpen met als hoofddoel dat de protestantse kerken in die dorpen behouden konden blijven.

In 1877 verhuizen zij naar Stratum en komt Frederik Willem Schreij, geboren op 11-06-1851 te Someren als zoon van Maria Cibilia Schrey, in het huis wonen. Hij is op 10-03-1877 te Deurne getrouwd met Willemina Geertruij Nelemans, geboren te Zevenbergen op 29-10-1843 als dochter van Teunis Nelemans en Geertruyda van Os. Ook in de periode 1879-1890 wonen Frederik Willem Schreij en Willemina Geertruij Nelemans in het huis met huizingnummer B63:

12

In 1884 verhuizen zij naar Ostade (zie Bergdijk 6) en Frederik Willem Schreij verkoopt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-05-1884 zijn vee en goederen.

13

In het huis komt wonen Antonie Johannes Verhagen, geboren op 13-07-1853 te Capelle als zoon van Gerrit Verhagen en Elisabeth Hommel. Hij is te Capelle op 15-09-1881 getrouwd met Maria de Rooij, geboren te Capelle op 05-08-1856 als dochter van Marijnus de Rooij en Maria Paans. Zij verhuizen in 1889 naar Capelle en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-02-1889 verkopen zij hun goederen.

14

Het huis wordt daarna bewoond door Antonie Stam, geboren te Vrijhoeve op 27-10-1833 als zoon van Hendrik Stam en Adriana van Oversteeg. Hij is op 04-06-1869 te Vrijhoeve getrouwd met Catharina Nicolasina Smits, geboren te Vrijhoeve op 04-06-1847 als dochter van Willem Smits en Sijke Millenaar. Ook over de periode 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen Antonie Stam en Catharina Nicolasina Smits in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B62 en B58:

15

In 1902 verhuizen ze naar Mierlo en komt Pieter van Kampen, geboren op 27-02-1867 te Hilvarenbeek als zoon van Aart van Kampen en Jacoba Anna Wijnants, in het huis wonen. Hij is te Dinther op 27-05-1902 getrouwd met Hendrika Buijs, geboren te Dinther op 18-07-1875 als dochter van Johan Hendrik Buijs en Maria van Kampen. Zij vertrekken in 1908 naar Dinther en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-07-1908 verkoopt Piet van Kampen zijn rogge en mutserd op Bussel. 16

Hun knecht Jacobus Johannes van Toor, geboren te Ooijen op 05-03-1877 als zoon van David Jan van Toor en Adriana Bertha Crols, wordt hoofdbewoner. Hij is op 09-05-1908 te Asten getrouwd met Jana Gerritsen, geboren op 04-07-1879 te Zundert als dochter van Jan Gerritsen en Alida Cornelia Vithoven. Ook in de periode 1910-1920 wonen Jacobus Johannes van Toor en Jana Gerritsen met hun gezin in het huis met huizingnummer B57:

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-11-1919 verkoopt Jacobus van Thoor vee en in diezelfde krant van 19-06-1920 verkoopt hij rogge:

18 19

Jacobus Johannes van Toor vertrekt in 1920 met zijn gezin naar Appeltern en in het huis komt wonen Adrianus Pieter van Heijst, geboren te Deurne op 25-02-1867 als zoon van Aart van Heijst en Adriana van Kampen. Hij is op 09-05-1901 te Everdingen getrouwd met Willemijntje van Manen, geboren te Heerenwaarde op 21-06-1875 als dochter van Anthony van Manen en Elizabeth Weigerse. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komt Adrianus Pieter van Heijst met zijn gezin in 1920 in het huis met huizingnummer B57 wonen:

20

Over de periode 1920-1930 wonen Adrianus Pieter van Heijst en Willemijntje van Manen nog in het huis met huizingnummer B58, ook bekend staand als Bussel 5:

21

Ook in de periode 1930-1938 woont Adrianus Pieter van Heijst in het huis op Bussel 5 maar verhuist in die periode naar Dijkstraat 7:

22

Adrianus Pieter van Heijst is op 13-02-1952 te Asten overleden en Willemijntje van Manen is te Zwartemeer op 25-12-1962 overleden.

Hun zoon Aart Antonie van Heijst, geboren te Someren op 20-04-1908, is op 19-04-1940 te Heeze getrouwd met Plonia de Koning, geboren te Batenburg op 19-04-1918 als dochter van Jacob de Koning en Cornelia Hendrika Kooijman. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-07-1942 staat de geboorte van zoon Cornelis en in het Peelbelang van 03-02-1945 staat de geboorte van zoon Adriaan:

23 24

Aart Antonie van Heijst is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog opgepakt door de Duitsers en we lezen bij het Nationaal Monument Kamp Vught3 en bij Brabantse gesneuvelden4 het volgende met onder een foto van de verzetsgroep, rechts een foto van hem en daaronder een gedenkplaat5:

Aart wordt geboren op 20 april 1908 in Someren en woont met zijn vrouw en twee kinderen in Asten, waar hij werkt als landbouwer. Tijdens de Duitse bezetting heeft hij samen met zijn schoonfamilie, de gebroeders de Koning uit Heeze de verzetsgroep 'het Huisven' opgezet die zich in de omgeving van Eindhoven intensief bezighoudt met hulp aan onderduikers, wapensmokkel en overvallen op lokale distributiekantoren en gemeentehuizen. De familie wordt de spil van het verzet in de regio rondom Eindhoven en onderhoudt nauwe contacten met de afdelingen van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen. Verdere betrokkenen in dit netwerk zijn Harrie van Gestel, Hendrik van Hoeven, Jan Heurkens en Reinder Keizer.
Op 14 mei 1944 wordt de verzetsgroep 'het Huisven' na verraad op hun boerderij in Heeze gearresteerd door de Sicherheitsdienst (SD). Drie broers van de familie de Koning, Arie, Gerrit en Huib worden gearresteerd, samen met Reinder Keizer en andere dan aanwezige verzetsstrijders. Een van de jongere kinderen van de Koning wordt door de Duitsers gedwongen de woning van Aart aan te wijzen, waarna ook hij thuis wordt gearresteerd.
Aart wordt eerst vastgehouden in de gevangenis in Eindhoven, waar hij hardhandig wordt verhoord. Vervolgens wordt hij voor nader verhoor overgebracht naar de SD-Polizeigefängnis in Haaren. Uiteindelijk komt Aart in kamp Vught terecht, waar hij op 9 augustus 1944 samen met zijn schoonbroers Arie en Huib de Koning wordt gefusilleerd. Aart is 36 jaar geworden.

24a

Op basis van onderstaande advertentie in het Algemeen Handelsblad van 02-06-1948 en daaronder de informatie van Heemkundekring de Vonder over deze boerderij, maken we op dat Augustus J Thomassen nog eigenaar is geweest:

25

Bij heemkundekring De Vonder lezen we het volgende over dit huis:

Object: Busselseweg 9 tot 28-10-1960 Bussel 5.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1875, verbouwing 1996 verbouw woning; 2002 sloop en verbouwing stallen en schuur.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1875 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Nu van Loverbosch, eigenaar van Nobis. Vorige eigenaar Thomassen, protestantse boer.
Soort woning: Langgevelboerderij, boerenbedrijf van circa 1875 tot circa 1996.
Opmerkingen: Is een van de vier boerderijen van de protestantse "Maatschappij ter bevordering van Welstand" (families Van Rees, Oudshoorn, Langeler, Gerritsen, Boesewinkel, Verhagen) gebouwd werd. Het gebouw verraadt noordelijke invloeden en is in de stijl dan ook sterk afwijkend van hetgeen in deze streken de traditie voorschrijft.

Hieronder een foto uit 1973 en daaronder een streetview van de uit 1875 daterende boerderij aan de Busselseweg 9:

25a

26

Overzicht bewoners

Hoeve op Bussel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1713 Marten Andriessen Asten 04-05-1639 Marten Andriessen Asten 04-05-1639
Dyck huis 22
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Marten Andriessen Asten 07-02-1682 kinderen Marten Andriessen Asten 07-02-1682
1741 kinderen Marten Andriessen Asten 07-02-1682 kinderen Marten Andriessen Asten 07-02-1682
1746 kinderen Marten Andriessen Asten 07-02-1682 kinderen Marten Andriessen Asten 07-02-1682
1751 kinderen Marten Andriessen Asten 07-02-1682 kinderen Marten Andriessen Asten 07-02-1682
1756 kinderen Marten Andriessen Asten 07-02-1682 Willem van Bree Lierop 19-02-1707
1761 Maria Jan Wilbers wed Jan Smets Asten 09-01-1685 Willem van Bree Lierop 19-02-1707
1766 Mattijs en Joost Janse Smits Asten 12-01-1727 Willem van Bree Lierop 19-02-1707
1771 Mattijs en Joost Janse Smits Asten 12-01-1727 Willem van Bree Lierop 19-02-1707
1776 Mattijs en Joost Janse Smits Asten 12-01-1727 Willem van Bree Lierop 19-02-1707
1798 weduwe en kinderen Joost Smits Asten 11-10-1728 Jan Joost Smits Asten 07-06-1765
1803 kinderen Joost Smits Asten 07-06-1765 Jan Joost Smits Asten 07-06-1765
Kadasternummer F862
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F862 1832 Helena Peter van Maris Asten 13-02-1757 weduwe Slaats
Bussel 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1804-1825 Jan Joost Smits Asten 07-06-1765 met familie
1825-1831 Goort Jan Slaats Asten 13-04-1755 Helena Peter van Maris Asten 13-02-1757 06-08-1831
1831-1839 Helena Peter van Maris Asten 13-02-1757 weduwe Slaats 15-07-1839
1839-1855 Johannes Adriaans Asten 08-04-1808 Johanna Maria Slaats Asten 14-09-1799 05-03-1855
B60 1859-1860 Johannes Adriaans Asten 08-04-1808 Maria van Wilderen Lierop 09-08-1814 naar Lierop
B60 1860-1871 Martinus Berkers Aarle 11-10-1825 Antonia van Bussel Asten 02-02-1830 naar Dorp
B64 1871-1873 Martinus Mosselman Lieshout 01-06-1832 met kinderen naar Leende
B64 1873-1877 Adriaan van Loon 's Gravenmoer 05-08-1830 Cornelia van Beek 's Gravenmoer 05-02-1837 naar Stratum
B64 1877-1879 Frederik Schrey Someren 11-06-1851 Willemijn Nelemans Zevenbergen 29-10-1843
B63 1879-1890 Frederik Schrey Someren 11-06-1851 Willemijn Nelemans Zevenbergen 29-10-1843 naar Capelle
B62 1890-1900 Antonie Stam Vrijhoeve 27-10-1833 Catharina Nicolasina Smits Vrijhoeve 04-06-1847
B58 1900-1902 Antonie Stam Vrijhoeve 27-10-1833 Catharina Nicolasina Smits Vrijhoeve 04-06-1847 naar Mierlo
B58 1902-1908 Pieter van Kampen Hilvarenbeek 27-02-1867 Hendrika Buijs Dinther 18-07-1875 naar Dinther
B58 1908-1910 Jacobus Johannes van Toor Ooijen 05-03-1877 Jana Gerritsen Zundert 04-04-1879
B57 1910-1920 Jacobus Johannes van Toor Ooijen 05-03-1877 Jana Gerritsen Zundert 04-04-1879 naar Appeltern
B58 1920-1930 Adrianus Pieter van Heijst Deurne 25-02-1867 Willemijn van Manen Heerenwaarde 21-06-1875
5 1930-1938 Adrianus Pieter van Heijst Deurne 25-02-1867 Willemijn van Manen Heerenwaarde 21-06-1875
Referenties
  1. ^Een dag in Utrecht of bezwaren tegen de Administratie der Maatschappij tot Bevordering van Welstand voornamelijk onder Landlieden (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=asten&page=23&coll=boeken1&identifier=jkZnAAAAcAAJ&rowid=8)
  2. ^Mémoire sur les sociétés secrètes protestantes dans les Pays-Bas (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMUBVU02:000007141:00009&query=%22bien-etre%22+asten&coll=boeken&rowid=1)
  3. ^Nationaal Monument Kamp Vught (https://www.nmkampvught.nl/biografieen/heijst-aart-a-van)
  4. ^Brabantse gesneuvelden (https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/aart-van-heijst-someren-1908)
  5. ^Verzetsgroep het Huisven (https://verzet.hulp.site/page/koning.php)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024, 15:26:47

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen