logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F872

Josijna Jansen als weduwe van Goort Canters (zie Busselseweg 7) is eigenaar van een huis op Bussel, dat verhuurd wordt aan Jan Willem Slaats:

Jaar Eigenaar nummer 19c Dijk Bewoners nummer 19c Dijk
1756 weduwe en kinderen Goort Canters Jan Willem Slaats

In 1760 verkopen de Josijna Jansen als weduwe van Goort Canters en haar kinderen het huis aan Jan Willem Slaats, waaruit eens te meer blijkt dat de hoeve op Bussel in drie delen is gesplitst en waarvan Peter Fransse van Bussel (zie Busselseweg 5) en Goort Canters (zie Busselseweg 7) de andere eigenaars zijn:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 219 verso; 07-11-1760:
Josyna Jansen weduwe van Goort Canters, Willem Slaats man van Aalke Goort Canters, Tomas Canters, te Vlierden, Jan Coolen man van Jenneke Goort Canters, Peter Canters, Jan Willem Slaats man van Maria Goort Canters, Goort Canters, Jan Goort Canters. Zij verkopen aan Jan Willem Slaats man van Maria Goort Canters de onverdeelde helft in een huis, hof, aangelag, groes en land 2 lopense, ene zijde Goort Canters, andere zijde Antoni Fransen; land het Heytvelt 2½ lopense; land den Bosseracker 1 lopense 3 copse; land de Schoutenacker 3½ lopense; land den Bergacker 7 lopense; groes Busselsvelt 6 lopense; groes het Oulant off A-velt 10 lopense; groes het Weyvelt 1 lopense; groes het Loopvelt 5 lopense. Belast met ƒ 6-15-0 per jaar aan rentmeester Tengnagel, te 's-Hertogenbosch, in een meerdere rente van ƒ 27,- per jaar met Goort Canters en Peter Franse van Bussel; ƒ 0-07-8 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom de lasten.

Jan Willem Slaats is geboren te Asten op 18-04-1726 als zoon van Willem Jan Slaats en Maria Willems van den Eynden (zie Voormalig huis E306). Hij is op 14-02-1751 te Asten getrouwd met Maria Goort Canters, geboren te Asten op 27-02-1717 als dochter van Godefridus Thomas Canters en Josina Jansen (zie Busselseweg 7):

01

Het gezin van Jan Willem Slaats en Maria Goort Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 05-12-1751 Kind Asten 10-12-1751
2 Johanna Maria Asten 23-01-1753 Lierop 27-11-1796
Johannes Manders
Asten 15-11-1824
3 Godefridus Asten 13-04-1755 Asten 23-02-1783
Helena Peter van Maris
Asten 06-08-1831 zie ook Busselseweg 9
4 Johanna Asten 13-08-1757 Asten 30-01-1785
Joost Peter Driessen
Asten 23-02-1818 zie Voormalig huis F766
5 Wilhelmina Asten 22-08-1760 Lierop 26-02-1797
Johannes Dielis Benders
Lierop 28-04-1816

Jan Willem Slaats heeft schulden en zijn familie stelt zich borg:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 141 verso; 14-04-1764:
Jan Willem Slaats is schuldig aan Peter Goort Canters ƒ 250,- à 3%.
Marge: 30-5-1784 gelost aan Peter en Jan Canters als kinderen en erven van Peter Goort Canters.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 143; 21-04-1764:
Anna Canters weduwe Willem Slaats, Pieter, Mattijs en Willem Slaats, op Heusden, Francis Plenders, in de Wolfsberg, Goort Canters, op Bussel, Jan Canters, op Ommel. Zij stellen zich borg voor Jan Willem Slaats die schuldig is ƒ 250,- à 3% aan Peter Goort Canters.

Na het overlijden van zijn vader willen de oudste kinderen dat de boedel wordt verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 68 verso; 02-03-1767:
Gezien het request van Pieter Willem Slaats, Jan Willem Slaats, Martinus Willem Slaats en Francis Plenders getrouwd met Maria Willem Slaats. Allen kinderen van Willem Slaats en Maria van den Eynden. Alsmede Willem, zoon Willem Slaats in tweede huwelijk met Anneke Canters. Willem Slaats is enige jaren geleden overleden waarop Anneke Canters in de boedel is blijven zitten hij heeft nagelaten Goort, 19 jaar en Maria, 21 jaar. Indertijd is ook besproken dat Willem Willem Slaats, de moeder en de twee onmondigen op de goederen konden blijven zitten tot november aanstaande. Daarna zouden alle roerende goederen verkocht worden om daaruit de schulden te betalen. Daarna zal verder gezien worden of het beter is de goederen te verdelen of te verkopen. Een en ander kan niet zonder Uw toestemming en zonder voogden aan te stellen over de onmondigen supplianten stellen voor Goort Canters en Jan Coolen, schepen getrouwd geweest met de zuster van Anneke Canters en dus de naaste van moederszijde. Van vaderszijde voorstellende Hendrik Stevens en Dirk Dirks, schepen.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 26.1; 02-03-1767:
Jan Coolen en Dirk Dirks, schepenen, worden op voorstel van de meerderjarige kinderen van Willem Slaats aangesteld als voogden over Goort en Maria, onmondige kinderen van Willem Slaats.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 181 verso; 30-03-1767:
Staat en inventaris opgemaakt door Jan Coolen en Dirk Dirks, schepenen, op voorstel van de meerderjarige kinderen van Willem Slaats, tot voogden aangesteld over de onmondige kinderen van Willem Slaats en Anneke Canters, dit ten behoeve van de onmondige kinderen en het betreft al hetgene door de moeder is nagelaten.
Wijlen Willem Slaats getrouwd geweest met Maria Willems van den Eynden waarbij vier kinderen met name Peter, Maria, Jan en Martinus. Voor het aangaan van zijn tweede huwelijk, op 13-10-1738, heeft hij een staat en inventaris opgemaakt en met Anneke Canters huwelijksvoorwaarden gemaakt en daarin besproken dat voor- en nakinderen van de langstlevende egaal zouden erven en delen. Waarom de voornoemde meerderjarige kinderen hebben verzocht om de boedel in zijn geheel te laten tot aanstaande najaar om dan de roerende goederen publiek te verkopen en de onroerende goederen dan te verdelen of te verkopen. Blijvende de kinderen zo lang in de boedel zitten tot gemeen voordeel of schade van allen.
Onroerende goederen: bestaan uit de helft van een huis, hof en aangelag, land en groes ten quohiere folio 213. De wederhelft is van Arnoldus Slaats.
Roerende goederen: onder andere vier koeien, vier ossen, vier kalveren, 35 vat rogge, 10 vat boekweit, 7 vijm stro, 3000 pond hooi, 7000 turven, twee hoge karren, twee eert of slagkarren, een ploeg, een eg, divers klein landbouwgereedschap, een kast, enige schapen, vijf stoelen, enige ketels, potten, pannen, vuurgerei, 80 pond spek, enige manden en korven, twee bedden met toebehoren.
Pretenties: de vier getrouwde kinderen hebben ieder tot uytsetsel gehad een beste koey van de stal en ƒ 20,- en twee vijmen koren en hun kleren.
Martinus Slaats heeft van Willem, zijn vader nog gehad 8 ducaten ƒ 42,-.
Jan Willem Slaats heeft nog gehad ƒ 100,-
Schulden: aan weduwe Leendert van Hugten wegens aankoop van een os ƒ 15-00-00; diverse dorps- en andere belastingen ƒ 81-14-06; aan de Heren van Asten een rente van ƒ 12-10-00 per jaar ƒ 25-00-00; aan Antonis Smits, te Eyndhoven ƒ 1-04-00; aan de schoenmaker, te Geldrop ƒ 0-18-00; Willem Joosten van den Eynden heeft ten laste van de boedel staan ƒ 100,- à 3% twee jaar ten achter ƒ 106-00-00; Antoni Franse van winkelwaar ƒ 6-00-00; Pieter Slaats ƒ 5-00-00.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 71; 09-12-1767:
Jan Coolen en Dirk Dirks als voogden over Goort en Maria, onmondige kinderen van Willem Slaats en Maria Canters, hebben op 30-03-1767 een inventaris opgemaakt. De voornoemde kinderen zien echter om diverse redenen van publieke verkoop af ondermeer moeten drie ongetrouwde kinderen nog een uitzet ontvangen en Maria gaat trouwen met Willem van Dijk. Overeengekomen is nu dat Pieter en Willem de overige vijf delen zullen aankopen. Zij zullen aan ieder der onmondige betalen ƒ 182,50. Alle lasten, schulden en renten blijven ten laste van de goederen te weten ƒ 12,50 aan de Heer van Asten; ƒ 100,- à 3¼% aan den Armen obligatie de dato 02-02-1763; ƒ 50,- à 3¼% aan Jacobus Losecaat de dato 02-02-1763. Zij vragen toestemming om zo te mogen handelen.
Naschrift: Fiat en de goederen worden op 11-12-1767 voor ƒ 500,- verkocht aan Pieter en Willem.

Over de periode 1761-1766 is Jan Willem Slaats eigenaar en bewoner van het huis op Bussel:

Jaar Eigenaar nummer 19c Dijk Bewoners nummer 19c Dijk
1761 Jan Willem Slaats Jan Willem Slaats
1766 Jan Willem Slaats Jan Willem Slaats

Jan Willem Slaats is op 10-12-1768 te Asten overleden en zijn weduwe Maria Goort Kanters is daarna samen met de kinderen eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 19c Dijk Bewoners nummer 19c Dijk
1771 weduwe en kinderen Jan Willem Slaats weduwe en kinderen Jan Willem Slaats
1776 weduwe en kinderen Jan Willem Slaats weduwe en kinderen Jan Willem Slaats

Maria Goort Canters is op 27-10-1795 te Asten overleden en daarna verdelen de kinderen de erfenis, waarbij het huis en land in handen komt van Goort Slaats:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 143 verso; 13-06-1796
Goort, Jennemaria, Johanna en Willemyna kinderen van Jan Willem Slaats en Maria Goort Kanters, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Goort Slaats huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag zijnde het aangelag 1 lopense 16roede; land Bussel 6 lopense 1 roede;land het Kattegat 4 lopense 6 roede; land / groes Schoutenakker 4 lopense 10 roede; groes / land aan Beekerdijk 2 lopense 22 roede; land op Bussel 2 lopense 6 roede; land den Saathof 8 roede; land / groes het Heytvelt 4 lopense 32 roede; groes / houtwas het Hoekske 5 lopense 28 roede; groes het Wijvelt 6 lopense 5 roede; groes het Aa-velt 3 lopense 24 roede; groes het Loopvelt 6 lopense 25 roede; groes het Wijvelt 3 lopense 8 roede; groes het Bosvelt 3 lopense 10 roede; groes Busselsvelt 3 lopense 36 roede. En zal de ontvanger van dit lot aan ieder der overige condividenten uitkeren ƒ 375,-.
2e lot krijgt Jennemaria ƒ 375,- te ontvangen van het 1e lot.
3e lot krijgt Johanna ƒ 375,- te ontvangen van het 1e lot.
4e lot krijgt Willemyna ƒ 375,- te ontvangen van het 1e lot.

De bewoningslijst van het huis over de periode 1798-1803 en bij de verpondingen van 1810 is te zien dat Goort Jan Willem Slaats eigenaar en bewoner is:

Jaar Eigenaar nummer 19c Dijk Bewoners nummer 19c Dijk
1798 Goort Jan Willem Slaats Goort Jan Willem Slaats
1803 Goort Jan Willem Slaats Goort Jan Willem Slaats

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dijk folio 35:
Goort Jan Willem Slaats bij deeling 13-06-1796.
Goort, Jennemaria, Johanna en Willemijn kinderen ieder voor ¼ bij versterf 1770.
19c huijs, hof en aangelag 2 lopense.

Goort Jan Willem Slaats woont daarna in een ander huis op Bussel (zie Busselseweg 9) en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het perceel als tuin op naam Joost Jan Kanters:

Kadaster 1811-1832; F872:
Tuin, groot 00 roede 80 el, Busselen, klasse 10.
Eigenaar: Joost Jan Kanters.

Rond 1835 is er in de buurt van deze tuin opnieuw een huis gebouwd met kadasternummer F1356, dat volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wordt bewoond door Maria Catharina Meulendijks met kinderen. Maria Catharina Meulendijks is geboren te Asten op 08-10-1809 als dochter van Francis Meulendijks en Johanna Willems van Heugten. Zij is te Nederweert op 19-06-1833 getrouwd met Gabriel Geutjens, geboren te Nederweert op 16-11-1809 als zoon van Josephus Geutjens en Angela Leesmans. Zij zijn getuige de geboorteplaatsen van hun kinderen rond 1835 verhuisd naar Asten en Gabriel Geutjens is te Asten op 13-05-1854 overleden. Het huis heeft huizingnummer B56.

02

Catharina Meulendijks is op 06-08-1868 te Asten overleden en in het huis komt wonen wever Willem van Bussel, geboren te Asten op 02-11-1837 als zoon van Joannes van Bussel en Antonia van Dijck. Hij is op 14-08-1869 te Asten getrouwd met Catharina van Bussel, geboren op 27-07-1834 te Asten als dochter van Antonie van Bussel en Antonetta Neervens.

Willem van Bussel is te Asten op 27-02-1877 overleden en daarna woont in het huis Hendrina Verrijt, geboren te Deurne op 20-01-1818 als dochter van Arnoldus van Rijt en Johanna van der Zanden, in het huis. Zij is op 18-02-1841 te Asten getrouwd met wever Jan van Bussel, geboren op 11-01-1801 te Asten als zoon van Joseph van Bussel en Anna Maria van de Nieuwenhoven en weduwnaar van Antonia Peter van Dijk (zie Kloostereind 1). Jan van Bussel is te Asten op 02-10-1875 overleden en Hendrina Verrijt woont als weduwe in het huis met dan huizingnummer B60.

Ook in de periode 1879-1890 woont Hendrina Verrijt met haar kinderen in het huis met huizingnummer tot haar overlijden te Asten op 19-07-1880:

03

Als ook zoon Joseph van Bussel op 31-07-1880 te Asten komt te overlijden, verkopen de andere kinderen het huis in de Helmondsche courant van 04-09-1880:

In de Helmondsche courant van 11-09-1880 verkopen zij ook hun inboedel, zoals rechts is te zien. Zij verhuizen naar de Langstraat.

 

 

 

Het huis wordt daarna bewoond door dagloner Hendrikus Slaats, geboren te Asten op 06-04-1840 als zoon van Mathijs Slaats en Antonetta van Horrik. Hij is op 30-04-1869 te Asten getrouwd met Johanna Boerekamps, geboren te Asten op 02-06-1833 als dochter van Jan Boerenkamp en Johanna Verberne. In 1882 verhuizen zij naar Weert en komt wever Antonie van der Linden, geboren te Helmond op 04-04-1844 als zoon van Johannes van der Linden en Antonia van Hout, in het huis wonen. Hij is op 15-04-1872 te Asten getrouwd met Sophia Smits, geboren op 02-05-1844 te Someren als dochter van Peter Smits en Wilhelmina Maas. 

Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer B58:

04

Rond 1892 vertrekken zij naar het dorp Asten en komt het huis niet meer in de archieven voor en is naar alle waarschijnlijkheid afgebroken.

Overzicht bewoners

Dyck huis 19c
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1756 weduwe en kinderen Goort Canters Asten 28-03-1678 Jan Willem Slaats Asten 18-04-1726
1761 Jan Willem Slaats Asten 18-04-1726 Jan Willem Slaats Asten 18-04-1726
1766 Jan Willem Slaats Asten 18-04-1726 Jan Willem Slaats Asten 18-04-1726
1771 weduwe en kinderen Jan Willem Slaats Asten 27-02-1717 weduwe en kinderen Jan Willem Slaats Asten 27-02-1717
1776 weduwe en kinderen Jan Willem Slaats Asten 27-02-1717 weduwe en kinderen Jan Willem Slaats Asten 27-02-1717
1798 Goort Jan Willem Slaats Asten 13-04-1755 Goort Jan Willem Slaats Asten 13-04-1755
1803 Goort Jan Willem Slaats Asten 13-04-1755 Goort Jan Willem Slaats Asten 13-04-1755
Kadasternummer F872
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F872 1832 Joost Jan Kanters
Bussel
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1825 Goort Jan Willem Slaats Asten 13-04-1755 Helena Peter van Maris Asten 13-02-1757 naar F862
1825-1835 onbewoond
1835-1854 Gabriel Geutjens Nederweert 16-11-1809 Catharina Meulendijks Asten 02-10-1809 13-05-1854
1854-1859 Catharina Meulendijks Asten 02-10-1809 weduwe Geutjens
B56 1859-1868 Catharina Meulendijks Asten 02-10-1809 weduwe Geutjens 06-01-1868
B60 1869-1877 Willem van Bussel Asten 02-11-1837 Catharina van Bussel Asten 27-07-1834 27-02-1877
B60 1877-1879 Hendrina Verrijt Deurne 20-01-1818 weduwe van Bussel
B59 1879-1880 Hendrina Verrijt Deurne 20-01-1818 weduwe van Bussel 19-07-1880
B59 1880-1882 Hendrikus Slaats Asten 01-04-1840 Johanna Boerekamps Asten 02-06-1833 naar Weert
B59 1882-1890 Antonie van der Linden Helmond 04-04-1844 Sophia Smits Someren 20-05-1844
B58 1890-1892 Antonie van der Linden Helmond 04-04-1844 Sophia Smits Someren 20-05-1844 naar Dorp
B58 1892 afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 13 augustus 2022, 16:31:56

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen