logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F889

Bij de verpondingen van 1680 staat een huis op naam van Simon Claessen (zie ook Busselseweg 7), dat vermoedelijk afkomstig is van zijn schoonvader Willem Hanricx Latiens:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 4 verso:
Simon Claessen. 6-13-1-11-4.

Simon Claessen is geboren rond 1630 en op 29-11-1657 te Asten getrouwd met Jenneken Willems, geboren te Asten rond 1634 als dochter van Willem Hanricx Latiens en Lijsken Jan van Baeckel (zie Busselseweg 7):

01

Het gezin van Simon Claessen en Jenneken Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lysbeth Asten 07-01-1658 Ongehuwd Asten 15-11-1698
2 Willemke Asten 02-10-1660 Asten 08-05-1695
Franciscus Thonis
Asten 03-07-1722
3 Jenneke Asten 15-11-1664 Kind Asten ±1664
4 Jenneke Asten 23-08-1666 Kind Asten 04-01-1673

Simon Claessen beleent een hooiland:

Asten Rechterlijk Archief  78 folio 189; 27-01-1663:
Symon Claessen heeft in belening overgedragen aan Jan Jacob Slaets een hooiveld op Bussel 1½ lopense naast Peeter Willems. Te lossen met ƒ 100,-.

De goederen van Simon Claessen (zie ook Busselseweg 7) worden in arrest genomen:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 41 verso; 21-02-1686:
A. van Schayck, deurwaarder van 's Lands Gemeene Middelen, neemt in arrest de goederen van Simon Claessen, huis, hof, aangelag, land en groes.

Jenneken Willems is op 18-11-1693 te Bussel bij Asten overleden en Simon Claessen is te Bussel bij Asten op 30-11-1693 overleden en hieronder hun begraafakten:

De verpondingen van 1688 lopen al vooruit op hun overlijden en daar staat het huis op naam van de kinderen:

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 13:
De kinderen Simon Claessen. 6-13-1-11-4.

Dochter Willemke Simons is geboren te Asten op 02-10-1660 en op 08-05-1695 te Asten getrouwd met Franciscus Anthonis van Bussel, geboren te Asten op 08-06-1677 als zoon van Antonis Goorts (Thonis) van Bussel met Catharina Janssen Baeckermans (zie Voormalig huis E76):

Conjuncti sunt matrimonio Franciscus Thonis et Wilhelma Simons; testes Henricus Thonis et Petrus Peeters.

In huwelijkse echt gebonden Franciscus Thonis en Wilhelma Simons; getuigen Henricus Thonis et Petrus Peeters.

02

Het gezin van Willemke Simons en Franciscus Anthonis van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 23-07-1696 Asten 10-11-1722
Catharina Goort Wijnants
Asten 16-02-1764
2 Henricus Asten 15-01-1701 Kind Asten ±1701

Franciscus Anthonis van Bussel wordt genoemd als buurman van Johan Willem Pennincx (zie Busselseweg 7):

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 196; 04-05-1705:
Willem Peters, 40 jaar, Frans Antonissen, 33 jaar en Antonis Peters, 26 jaar naaste buren van Johan Willem Pennincx, op Bussel. Zij verklaren, op verzoek van hem, dat deze, op 8 december 1703, door den grooten harde storm van wint, wayende uyt den zuytwesten, merckelijcke groote excessive scade heeft gehadt en geleden aen sijne wooninge ende huysinge. Verder verklaren zij dat zij, op 11 mei 1704, hebben gezien en bevonden dat het gewas van winterrogge van Johan Wilem Pennincx, over de oogst van 1704, was gekweelt, afgeslagen ende ter aerde nederlagh door de meenighvuldigen grooten gevallen hagel zodat van deze winterrogge, op het veld staande, meer dan de helft is beschadigd.

Volgens de verpondingen is het huis via dochter Willemke in bezit van haar man Franciscus Anthonis van Bussel:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 9:
Frans Antonis. 6-13-1-11-4.

Franciscus Anthonis van Bussel sluit een overeenkomst met zijn broer, zus en halfbroer:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 60 verso; 15-08-1710:
Joost Antonis van Bussel, Willem Willemsen Vogels getrouwd met Maria Antonis van Bussel en Frans Antonis van Bussel. Alle drie voorkinderen van Antonis van Bussel en wijlen Catalijn Jansen Baeckermans, zijn eerste vrouw ter eenre en Govert Antonisse van Bussel, nazoon van Antonis van Bussel en wijlen Elisabet Goorts van den Eeckelcamp, zijn tweede vrouw ter andere zijde. De drie voorkinderen en de nazoon maken een contract om te voorkomen dat er verschillen tussen hen, comparanten, mochten komen te onstaan. Na het overlijden van hun vader zullen alle goederen hooft voor hooft even diep gedeeld worden dit met inbegrip van de goederen gekomen van Catalijn Janssen Baeckermans.-Ook de goederen gekomen van Elisabet Goorts van den Eeckelcamp zullen hoofdgewijze gedeeld worden.

Franciscus Anthonis van Bussel is op 08-08-1715 te Asten overleden en Willemke Simons is op 03-07-1722 te Asten overleden. Bij de verpondingen van 1737 is het huis in bezit van zoon Antonius Franssen van Bussel:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 37:
Antonij Franssen van Bussel.
Huijs, hoff en aangelagh 4 lopense.

Zoon Antonius Franssen van Bussel is geboren te Asten op 23-07-1696 en op 10-11-1722 te Asten getrouwd met Catharina Goorts Wijnants, geboren te Lierop op 16-02-1699 als dochter van Godefridus Wynans en Antonia Janse:

Juncti sunt matrimonio Antonius Francen et Catarina Goorts; testes Mathijs Willems et Helena Peter Baltis.

In huwelijkse echt gebonden Antonius Francen en Catarina Goorts; getuigen Mathijs Willems en Helena Peter Baltis.

03

Het gezin van Antonius Franssen van Bussel en Catharina Goorts Wijnants:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmina Asten 05-09-1723 Asten 12-01-1766
Hendrik Hendrik Coolen
Asten 03-12-1788
2 Godefridus Asten 05-11-1725 Kind Asten ±1725
3 Franciscus Asten 31-05-1728 Kind Asten ±1728
4 Maria Asten 08-09-1730 Asten 27-04-1755
Reynder Hendrik Aarts
Asten 27-04-1791 zie Voordeldonk 93
5 Francisca Asten 17-08-1733 Kind Asten ±1733

In het huizenquohier over de periode 1736-1761 woont Antoni Fransen van Bussel in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 20 Dijk Bewoners nummer 20 Dijk
1736 Antonij Franssen Antonij Franssen
1741 Antoni Fransen Antoni Fransen
1746 Antoni Fransen Antoni Fransen
1751 Antoni Fransen Antoni Fransen
1756 Antoni Fransen Antoni Fransen
1761 Antoni Fransen Antoni Fransen

Catharina Goorts Wijnants is op 04-04-1747 te Asten overleden en Antonius Franssen van Bussel is op 16-02-1764 te Asten overleden en met zijn overlijden is deze tak van de familie van Bussel uitgestorven. Zijn dochters verkopen het huis op Bussel aan Goort Canters (zie Busselseweg 7):

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 131; 10-03-1764:
Reynder Hendrik Aarts man van Maria, dochter Antoni Franse van Bussel. Willemyn Antoni Franse van Bussel. Zij verkopen aan Goort Canters een huis, hof en aangelag op Bussel 5 lopense, ene zijde Jan Willem Slaats, andere zijde Martinus van Hooff, andere einde het Graft; land naast Jan Willem Slaats 5 lopense; land Schoutenacker 1½ lopense; land den Langenacker 3 lopense; land de corte Zeylkens 3 lopense; groes den Hoogendries 5 lopense; groes het Voorste velt 5½ lopense; groes den Leegendries 1 lopense; groes aan de Beekloop 3½ lopense. Het, op 24-08-1758, door Antoni Franse van Bussel aan Goort Canters beleende perceel, te weten land / groes de Camp blijft aan Goort Canters is echter niet in deze koop inbegrepen. Verkopers aangekomen bij versterf van Antoni Franse van Bussel. Koopsom ƒ 600,-.

Uit de bewoningslijst van het huis van 1766 en de verpondingen van 1777 blijkt dat het huis is afgebroken:

Jaar Eigenaar nummer 20 Dijk Bewoners nummer 20 Dijk
1766 weg

Verpondingen 1777 XIV-65 folio 41:
Goort Canters bij transport 10-03-1764.
Nummer 20 huijs, hoff en aangelag, huijs is weg. 5 lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 rest op de plaats van het huis een tuin die in handen is van Goort Jan Slaats (zie Busselseweg 9, Voormalig huis F872 en Voormalig huis F890):

Kadaster 1811-1832; F889:
Tuin, groot 14 roede 00 el, Busselen.
Eigenaar: Goort Jan Slaats.

04

Overzicht bewoners

Hoeve op Bussel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Simon Claessen ±1630 Simon Claessen ±1630
1693 Francis Anthonis ±1660 Francis Anthonis ±1660
1715 Willemke Simons Asten 02-10-1660 Willemke Simons Asten 02-10-1660
1722 Antonius Franssen Asten 23-07-1696 Antonius Franssen Asten 23-07-1696
Dyck huis 20
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Antonij Franssen Asten 23-07-1696 Antonij Franssen Asten 23-07-1696
1741 Antoni Fransen Asten 23-07-1696 Antoni Fransen Asten 23-07-1696
1746 Antoni Fransen Asten 23-07-1696 Antoni Fransen Asten 23-07-1696
1751 Antoni Fransen Asten 23-07-1696 Antoni Fransen Asten 23-07-1696
1756 Antoni Fransen Asten 23-07-1696 Antoni Fransen Asten 23-07-1696
1761 Antoni Fransen Asten 23-07-1696 Antoni Fransen Asten 23-07-1696
1766 weg

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 17 september 2020, 14:17:15

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen