logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F890

Bij de verpondingen van 1680 en 1688 staat een huis op naam van de weduwe van Peeter Willems, dat zij vermoedelijk van haar vader heeft geërfd (zie Busselseweg 7):

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 4 verso:
De weduwe Peeter Willems. 6-27-1-12-12.

Verpondingen XIV-58; 06-01-1688 folio 13:
De weduwe Peeter Willems. 6-27-1-12-12.

Peeter Willems Goorts is geboren te Bakel rond 1630 en op 05-11-1657 te Deurne getrouwd met Francisca Willems, geboren te Asten rond 1636 als dochter van Willem Hanricx Latiens en Lijsken Jan van Baeckel (zie Busselseweg 7) en wonende voor het huwelijk te Vlierden:

01

Het gezin van Peeter Willems Goorts en Francisca Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 29-07-1658 Kind Asten ±1658
2 Lyske Asten 29-07-1658 Kind Asten ±1658
3 Wilhelmus Asten 26-08-1659 Ongehuwd Asten 18-09-1726
4 Henricus Asten 05-10-1663 Ongehuwd Asten 25-04-1741
5 Maria Asten 02-12-1664 Ongehuwd Asten 15-02-1717
6 Elisabeth Asten 19-10-1667 Ongehuwd Asten 15-02-1725
7 Antonius Asten 21-03-1670 Kind Asten ±1670
8 Willemke Asten 21-06-1674 Ongehuwd Asten 08-05-1738
9 Antonius Asten 22-09-1678 Asten 28-01-1703
Maria Dircks
Asten 24-10-1725

Peeter Willems Goorts verkoopt een weiveld:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 27 verso 05-04-1666:
Peeter Willems verkoopt aan Jan Willem Slaets weiveld aen de Beeck te Bussel 4 lopense naast Symon Claessen.

Peeter Willems Goorts heeft de administratie van zijn vrouw gevoerd:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 38 verso; 07-02-1667:
Peeter Willems en Claes Jacobs worden bedankt voor het voeren van de administratie over de persoon en goederen van Franske Willems getrouwd met Peeter Willems.

Peeter Willems Goorts is op 22-05-1679 te Asten overleden en Joost Philips Stouten voert een proces tegen zijn weduwe:

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 76; 17-02-1683:
Joost Philips Stouten, aanlegger contra Frenske weduwe Peeter Willems, gedaagde.

De goederen van Francisca Willems worden in arrest genomen:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 41 verso; 21-02-1686:
A. van Schayck, deurwaarder van 's Lands Gemeene Middelen, neemt in arrest de goederen van Peeter Willems nu de weduwe Peeter Willems, huis, hof, aangelag, land en groes onder Bussel. 

In 1702 maakt de zieke Francisca Willems haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 128 verso; 25-10-1702:

Freynske, weduwe Peeter Willems, op Bussel, ziek, testeert onder andere. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Zij prelegateert aan Elisabet Peeter Willems, haar dochter ƒ 50,- en het bed met toebehoren, waar zij, testatrice, op slaapt. Dit vanwege de grote diensten aan testatrice bewezen en nog dagelijks doende. Zij prelegateert aan Antonis Peeter Willems, haar zoon ƒ 50,- en alsnog haar webbe ofte lijnwaet nu op het getouw zittende. Alsmede het gereedschap tot de weverij horende dit wegens zijn trouwe diensten. Haar overige goederen zullen hoofdsgewijze toekomen aan haar kinderen met name Willem, Hendrick, Maria, Elisabet, Willemke en Antonis.

Francisca Willems is op 03-11-1702 aan dysenterie te Bussel bij Asten overleden en hieronder haar begraafakte:

Bij de verpondingen van 1709 staat het huis op naam van de kinderen van Peeter Willems Goorts en zoon Antonis Peeters is de gebruiker, die zich later van Bussel is gaan noemen:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 9:
De kinderen Peeter Willems, gebruiker Antonis Peeters. 6-27-1-12-12.

Antonius Peters van Bussel is geboren te Asten op 22-09-1678 en op 28-01-1703 te Asten getrouwd met Maria Dircks, geboren te Asten rond 1680:

Conjuncti sunt matrimonio Antonius Peeters et Maria Dierx; testes R. D. Franciscus van de Cruys et Henricus Peeters.

In huwelijkse echt gebonden Antonius Peeters en Maria Dierx; getuigen pastoor Franciscus van de Cruys en Henricus Peeters.

02

Het gezin van Antonius Peters van Bussel en Maria Dircks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 01-06-1704 Asten 15-02-1733
Nicolaas Janse van Neerven
Asten 26-06-1746 zie Voormalig huis B714
2 Francisca Asten 30-11-1705 ±1735
Francis de Decker
Heeze < 1756
3 Maria Asten 01-10-1707 Ongehuwd Asten 25-09-1747
4 Wilhelma Asten 22-01-1710 Kind Asten ±1710
5 Petrus Asten 07-07-1712 Kind Asten ±1712
6 Theodorus Asten 02-10-1714 Ongehuwd Veldhoven 17-03-1784
7 Henricus Asten 03-02-1717 Budel 08-08-1746
Catharina Simon Davits
Budel 29-01-1788
8 Lucia Asten 09-07-1719 Asten 02-09-1742
Johannes Jansen Sauve
Asten 06-01-1790 zie Prins Bernhardstraat 34

Antonius Peters van Bussel legt een verklaring af voor zijn buurman Jan Willem Pennincx (zie Busselseweg 7):

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 99; 04-05-1713:
Interrogatorium voor Antonis Peter Willems, 34 jaar, Hendrick Peter Martens, 50 jaar, Mechel de vrouw van Hendrick Peter Martens, 40 jaar en Frans Tonis, 40 jaar.
Of zij niet weten, dat, nu omtrent veertien dagen of drie à vier weken geleden, van het huis te Bussel, geweest zijnde van Jan Willem Pennincx, zijn weggehaald, afgebroken en verkocht verscheidene deuren, vensters en planken van de zolder enzovoorts. Wie hebben dit gedaan?
Antonis Peter Willems verklaart dat Jan Willem Pennincx, als eigenaar van Busselen heeft bewoond gehad de goederen van Busselen, en dat hij als knecht daar gewerkt heeft. Gerit Willem Pennincx werkt daar nog. Hij verklaart verder, dat nadat Jan Willem Pennincx de goederen en huis van Busselen al enige tijd verlaten had ten sijnen huyse door Gerit Willems deuren en vensters die uit het voorschreven huis gebroken waren, zijn gebracht hij heeft op verzoek van Gerit Pennincx de behulpzame hand geboden.
Hendrick Peter Martens en zijn vrouw Mechel verklaren gezien te hebben dat Peter, zoon Jan Willem Pennincx een of twee dagen, voordat zijn vader van de goederen van Bussel was afgetrokken met Jan Willem Pennincx en Gerit Pennincx, zijn broeder, ten huize van hen, deponenten, en buiten hun consent, heeft gebracht en die daar nog liggen, een hoop planken, zolderribben en ander hout welke van het huis, genaamd Bussele, afkomstig waren en door voornoemde personen daar waren uitgebroken. Hendrick Peters heeft ook nog gezien dat een deur naar het huis van Teunis Peters is gebracht.
Frans Tonis verklaart dat te zijner huize is gebracht een deur, een porting en planken die nog in zijn huis liggen en gekomen zijn van Bussele, in de nacht gebracht door Gerit Pennincx dit nadat Bussele allang verlaten was.

Antonius Peters van Bussel is op 24-10-1725 te Asten overleden en in de hoofdgeldlijsten van 1732 en 1735 woont Maria Dircks als weduwe van Antonius Peters in het huis:

Hoofdgeld XVIII-34; 27-08-1732:
De weduwe Tonij Peters, Goort de neef, Jan de soon.

Hoofdgeld XVIII-36; 17-08-1735:
Weduwe Tonij Peeters, Maijke dogter.

De verpondingen van 1737 en het huizenquohier over de periode 1736-1741 laat Maria Dircks als eigenaar zien, maar het huis is niet langer bewoond:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 36 verso:
De weduwe Toenis Peeters.
Huijs, hoff en aangelagh 4 lopense. In de bede ƒ 1-9-8.

Jaar Eigenaar nummer 21 Dijk Bewoners nummer 21 Dijk
1736 weduwe Toenis Peeters onbewoond
1741 weduwe Teunis Peters onbewoont

Maria Diricks is op 03-12-1745 te Asten overleden en volgens onderstaand archiefstuk is het huis via Lambert Verheijen in eigendom gekomen van Goort Canters:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 38 verso; 17-03-1746:
Lambert Verheyden, te Ostappen, verkoopt aan Goort Canters, te Bussel, zijn 1⁄5e onverdeelde, deel in een huis, hof en aangelag geheel 4 lopense, ene zijde Antoni Fransen, andere zijde de mistweg, andere einde Jan Tijssen van Dijk; land de Langenacker geheel 2 lopense; de Schoutenacker geheel 1½ lopense; hooigewas het Eeusel geheel 4 lopense; groes het Busvelt een weiveld geheel 3 lopense; land de Saathoff geheel 1 copse. Koopsom ƒ 7-10-0.

Jaar Eigenaar nummer 21 Dijk Bewoners nummer 21 Dijk
1746 Goort Canters vervallen

Het eigendom van Goort Canters (zie ook Busselseweg 7) wordt echter herroepen en blijft in bezit van de erven van de weduwe van Antonius Peters van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 142; 24-02-1755:
Goort Canters en Jan Willem Slaats man van Maria Goort Canters zij mede voor weduwe van Goort Canters, hun moeder en voor hun verdere broers en zusters. Samen erven van wijlen hun vader, Goort Canters, aan wie bij transport, gepasseert ter secretarie op 17-03-1746 door Lambert Verheyden is gedaan van 1⁄5e deel in een vervallen huis en verscheidene percelen land en groes op Bussel. Soo en in dier voege deselve goederen uyt dien hooffde en in huure tot nu toe in gebruyk hebben gehad. Nu is bevonden dat deze goederen competeren aan de kinderen en erven van de weduwe Teunis Peters. Zij staan deze goederen af aan de erven van de weduwe Teunis Peters.

De vijf erfgenamen van de weduwe van Antonius Peters van Bussel verkopen hun deel aan Johannes Sauve, man van hun zus Lucia:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 100 verso; 03-05-1756
Dirk van Bussel, te Velthoven verkoopt aan Jan Souve 1⁄5e deel, onverdeeld, in enige percelen land en groes op Bussel 15 lopense. Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn moeder, weduwe Teunis Peters. Koopsom ƒ 5,-.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 101; 13-05-1756
Nicolaas van Neerven getrouwd geweest met Peternel van Bussel waarvan nog twee kinderen in leven zijn met name Willemyn en Antonet. Hendrik van Bussel, te Budel, Peternel en Willem de onmondige kinderen van Francis de Decker en Francyn van Bussel, op Hulst onder Hees namens hen, hun voogden, Hendrik van Bussel voornoemd en Reynder Cornelissen. Zij verkopen aan Jan Souve 3⁄5e deel, onverdeeld, in enige percelen land en groes op Bussel 15 lopense. Hen aangekomen bij overlijden van hun moeder, weduwe Teunis Peters.

Volgens de bewoningslijst van het huis is het huis rond 1750 afgebroken

Jaar Eigenaar nummer 21 Dijk Bewoners nummer 21 Dijk
1751 weg
1756 is weg

Johannes Sauve verkoopt daarna de percelen aan Jan Willem Slaats (zie Voormalig huis F872):

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 112 verso; 19-03-1757
Johannes Souve verkoopt aan Jan Willem Slaats huisplaats en aangelag 4 lopense, ene en andere zijde Antoni Franse, ene einde Jan Tijsse van Dijk, andere einde de weg; land de Langenacker 2 lopense; land den Schoutenacker 1½ lopense; land den Saathoff 1 copse; hooiveld het Eeusel 4 lopense; weiveld het Busvelt 3 lopense. Verkoper aangekomen 1⁄5e deel bij overlijden van zijn vrouw-ouders; 1⁄5e deel bij transport de dato 03-05-1756 en 3⁄5e deel bij transport de dato 10-05-1756.
Koopsom ƒ 315,-.

De verpondingen van 1761 vatten de bewoningsgeschiedenis vanaf 1750 samen:

Verpondingen 1761 XIV-63 folio 46:
Nu Jan Willem Slaats bij transport 19-03-1757.
Jan Souve 1⁄5e nomine uxoris en 1⁄5e transport 03-05-1756.
Denselve nog 3⁄5e part bij transport 10-05-1756.
De kinderen en erfgenamen van de weduwe Teunis Peters alleen bij acte 24-02-1755.
Weduwe Goort Canters met 7 kinderen voor 1⁄5e part en de erfgenamen van de weduwe Teunis Peters.
Huijsplaats en aangelag 4 lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat er een schuur op het perceel in eigendom van Goort Jan Slaats (zie Busselseweg 9, Voormalig huis F872 en Voormalig huis F889):

Kadaster 1811-1832; F890:
Schuur, groot 04 roede 25 el, Busselen, klasse 9.
Eigenaar: Goort Jan Slaats.

Overzicht bewoners

Hoeve op Bussel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 weduwe Peter Willems Vlierden ±1635 weduwe Peter Willems Vlierden ±1635
1702 kinderen Peter Willems Asten 22-09-1678 Antonius Peters van Bussel Asten 22-09-1678
1725 weduwe Antonius Peters van Bussel Asten ±1680 weduwe Antonius Peters van Bussel Asten ±1680
Dyck huis 21
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Toenis Peeters Asten ±1680 onbewoond
1741 weduwe Teunis Peters Asten ±1680 onbewoont
1746 Goort Canters Asten 23-12-1675 vervallen
1751 weg
1756 is weg

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 17 september 2020, 14:30:43

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen