logo

De Vonder Homepagina


Dijkstraat 52

Marcelis Schepers is eigenaar van een huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 37:
Marcelis Schepers, gebruiker Willem Tijssen. huijs.

Marcelus Martens Schepers is geboren te Asten rond 1624 als zoon van Marten Marcelis Schepers en Maria Joosten van de Vorst (zie Voormalig huis F732) en rond 1650 getrouwd met Johanna Peeters en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 10-07-1651 Asten 12-10-1675
Franciscus Petri Wilberts
Asten 14-01-1678
2 Elizabeth Asten ±1653 Asten 12-11-1679
Judocus Peeters
Asten 06-04-1694
3 Martinus Asten ±1656 Asten 28-11-1683
Wilhelma Janse Baltis
Asten 14-04-1734 zie ook Ostaderstraat 23
en ook Slotweg 4
4 Petronella Asten 13-03-1660 Asten 21-02-1683
Gevardus Pauls
Asten 13-09-1720 zie Dijkstraat 64
en Voormalig huis F377
5 Catharina Asten 10-05-1663 Asten 11-07-1688
Mathijs Martens van Dijck
Asten 27-10-1728 zie Dijkstraat 62

Johanna Peeters is als Jenneke Marcelissen te Asten op 26-02-1666 overleden en bij de verpondingen van 1680 en 1688 is Marcelis Martens nog eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 4:
Marcelus Martens.

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 11:
Marcellus Martens.

Marcelis Martens overlijdt op 21-03-1699 te Asten en acht jaar later worden de erfgoederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 21 verso; 17-01-1707:
Marten Marcellus Martens, Gevert Paulus man van Perijn, dogter van Marcellus Martens, Mathijs Martens van Dijck man van Catelijn, dogter van Marcellus Martens. Kinderen en erven van wijlen Marcellus Martens en Jenneke Peeters. Zij verdelen de nagelaten goederen: 1e lot krijgt Marcellus het oude huis, schop en halve schuur, de zijde van de straat, en aangelag aan den Dijck, ene zijde kinderen Marten Jansen, andere zijde Matijs Martens van Dijck, andere einde Wilbort Verberne.

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat Marten Marcelis als eigenaar:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 8 verso:
Marten Marcelis.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 10 verso:
Marten Marcellus. In de bede ƒ 3-15-0.

Marten Marcelis is geboren te Asten rond 1656 en op 28-11-1683 te Asten getrouwd met Wilhelmina Janse Baltus Philipsen, geboren te Asten op 17-05-1659 als dochter van Jan Baltens en Heylke Janssen (zie Slotweg 4):

Conjuncti sunt matrimonio Martinus Marcelis Martens et Wilhelma Joannes Baltus; testes Martinus Baltus et Henricus Aerts.

In huwelijkse echt gebonden Martinus Marcelis Martens en Wilhelma Joannes Baltus; getuigen Martinus Baltus en Henricus Aerts.

01

Het gezin van Marten Marcelis en Wilhelmina Janse Baltus Philipsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 22-10-1685
2 Johannes Asten 03-12-1686 Nuenen 05-12-1723
Maria Jansen
Tongelre 22-10-1738
3 Martinus Asten 20-11-1690 Asten 11-11-1725
Catharina Dircx van Gog
Asten 25-09-1748
4 Judocus Asten 01-12-1693
5 Petrus Asten 12-04-1696
6 Marcellus Asten 01-06-1699 Aalst 15-02-1733
Anna Janse Beerenbroeck
Aalst ±1740
7 Franciscus Asten 07-05-1702 Asten 30-01-1746
Joanna Maria Aerts Peeters
Asten 18-01-1758 zie Voormalig huis G520
8 Helena Asten 28-01-1706 Asten 28-02-1734
Stephanus Jan Stevens
Asten 16-01-1788 zie Ostaderstraat 23

Volgens de verpondingen van 1737 en het huizenquohier over de periode 1736-1741 is Marten Marcelis tot zijn overlijden op 14-04-1734 eigenaar en zijn zoon Marten Martens bewoner:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 32:
Marten Martens.
Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense. In de bede ƒ 3-15-0.

Jaar Eigenaar nummer 13 Dijk Bewoners nummer 13 Dijk
1736 Marten Marcelis Marten Martens
1741 erfgenamen Marten Marcelis Marten Martens

In het huis komt wonen zoon Martinus Martens Ceele, geboren te Asten op 20-11-1690 en op 11-11-1725 getrouwd met Catharina Dircx van Gog, geboren te Vlierden op 19-11-1696 als dochter van Theodorus Corneli van Gogh en Maria Petri Hertberch:

Het gezin van Martinus Martens Ceele en Catharina Dircx van Gog:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willemina Asten 01-02-1728
2 Theodora Asten 29-08-1729 Asten 23-01-1763
Mathijs
Jansse Driessen
Asten 16-08-1773 zie Voormalig huis F732
3 Johanna Asten 11-04-1732
4 Martina Asten 23-05-1734 Kind Asten ±1734
5 Petrus Asten 24-03-1737 Asten 19-02-1775
Anna Maria Petri Berkers
Asten 10-10-1779 zie Voormalig huis C790
6 Maria Asten 09-07-1741 Kind Asten 05-10-1748

Er wordt beslag gelegd op de goederen van Marten Martens Ceele vanwege achterstallige verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 240; 04-05-1741:
Gerrit van Riet, vorster, namens Antoni Heycoop, collecteur der ordinaire verponding, 1739, legt beslag op de vaste goederen van  Marten Martens om daaraan te verhalen, na aftrek van het remise ƒ 6-09-10.

In 1743 wordt besloten dat het huis waarin Martinus Martens Ceele woont, wordt verkocht om een obligatie af te lossen. Een ander geërfd huis (zie Ostaderstraat 23) wordt aan Stephanus Jan Stevens toebedeeld:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 46; 30-11-1743:
Jacob van der Heyden, te Nuenen, als voogd over Willemyn, dochter Jan Martens, gewoond hebbende te Tongeren, Marten Martens, Anneke Janse Berenbroek getrouwd geweest met Marcelis Martens, te Aalst, Francis Martens, Steven Jansen getrouwd met Helena Marten Marcelis. Allen kinderen en erven van Marten Marcelis en Willemyn Baltus. Zij machtigen Goort Willem Loomans, molenaar, om namens hen te verkopen huis, schuur, schop, hof, aangelag, land en groes  aan den Astense Dijk. Bewoner en gebruiker Marten Martens. Belast met ƒ 3,- per jaar aan het Gemene Land. De gelden uit de verkoop komende mag de geconstitueerde houden ter voldoening van een obligatie van ƒ 600,- ten laste van de ouders der comparanten en gepasseert voor notaris van Zutphen.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 47 verso; 30-11-1743:
Jacob van der Heyden, te Nunen, als voogd over Willemyn Jan Martens, te Tongeren, Marten Martens, Anneke Jansen Berenbroek getrouwd geweest met Marcelis Martens, te Aalst, Francis Martens. Kinderen en erven van Marten Marcelis en Willemyn Baltus. Zij verklaren dat hun ouders hen twee huizen met groes en land hebben nagelaten, waarvan het ene bewoond door Steven Jansen en het andere door Marten Martens. De goederen zijn belast met verscheidene schulden. Van het goed waarop Marten Martens woont is procuratie gegeven aan Goort Willem Loomans om dit te verkopen ter aflossing van een obligatie van ƒ 600,-.Van het goed te Ostaden, bewoond door Steven Jansen doen de erven afstand ten bate van Steven Jansen die dit aanneemt met alle lasten van dien. 

Martinus Martens Ceele is op 25-09-1748 te Asten overleden en Catharina Dircx van Gog is op 05-10-1748 te Asten overleden en hieronder hun begraafakten:

Er worden voogden aangesteld over de kinderen en de roerende goederen worden verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 228 verso; 30-11-1748:
Francis Martens en Lambert van Gog, te Deurne, worden aangesteld als voogden over Willemyn, Dorotea, Jenneke en Pieter, kinderen van wijlen Marten Martens en Catarina van Gog.

Asten Rechterlijk Archief 142; 30-11-1748:
Francis Martens, alhier, en Lambert van Gog, te Deurne, als momboiren over de onmondige kinderen van wijlen Marten Martens en Catarina van Gog, verkopen de meubilen, beesten, hoy, stro en het bouwgereetschap, onder andere een os ƒ 43,- een koe ƒ 33,-, drie koeien ƒ 46,-, twee karren ƒ 8,-, huisraad ƒ 30,-, hooi en stro ƒ 36,-. Totale opbrengst ƒ 264,-. Op 26-07-1749 verkopen zij den oogst ten velde in 11 kopen voor ƒ 51,-.

Al eerder, in 1744, is het huis van Marten Marcelis verkocht aan Peter Coppens:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 64; 01-02-1744:
Marten Jansen en Antoni Jacob Kuypers, borgemeesters, Sint Jan 1743-1744, zijn niet genegen de administratie van dat borgemeesterschap te voeren. Zij dragen dit over aan Jan Pieter van Riet tegen het geldende beur of collecteloon. Borg, Pieter van Riet, zijn vader. Goort Willem Loomans, molenaar, verkoopt, bij procuratie op 30-11-1743, van Jacobus van der Heyde, wonende te Nunen, als naaste vriend en voogd over Willemyn, dochter Jan Martens, gewoond hebbende te Tongeren, Marten Martens, te Asten, Anneke Janse Berenbroek weduwe van Marcelis Martens, wonende te Aalst, Francis Martens, te Asten, Jan Stevens man van Helena Marten Marcelis als Steven Jansen geschreven. Allen kinderen en erven van Marten Marcelis en Willemyn Baltus, beiden overleden en gewoond hebbende te Asten. Hij verkoopt aan Peter Coppens huis, hof, aangelag, groes en land 7 lopense, ene zijde Marten Tijssen van Dijk, andere zijde Martinus van Hooff.

Peter Joost Koppens is geboren te Asten op 14-02-1706 als zoon van Judocus Cuppens en Maria Jansen. Hij is op 05-02-1736 te Asten getrouwd met Willemijn Marcelis Driessen, geboren te Asten op 17-01-1707 als dochter van Marcelis Driessen en Johanna Willems Smets (zie Voormalig huis F766):

02

Het gezin van Peter Joost Koppens en Willemijn Marcelis Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 17-12-1736 Asten 27-01-1765
Hendrik Laurens Roymans
Asten 13-02-1778 zie Voormalig huis C558
2 Judocus Asten 18-08-1738 Asten 03-02-1771
Maria Andries Peters
Asten 24-03-1807
3 Johannes Asten 23-06-1741 Kind Asten 08-08-1760
4 Marcellus Asten 30-01-1744 Mierlo 17-10-1773
Johanna Maria van Duynhoven
Asten 27-05-1808 zie Koningsplein 2

Een ongeluk met dodelijke afloop van een zoon van Peter Joost Koppens:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 106; 09-08-1760:
Johannes Baptista Beels, medisch docter en Johannes Souve, chirurgijn, hebben ten huize van Pieter Koppens, aan den Astense Dijk, gevisiteerd het dode lichaam van een zoon van Pieter Koppens, die gisteren op of aan zijn zaagstelling schielijk is overleden. Wij hebben aan het lichaam niets kunnen vinden dat de dood veroorzaakt zou kunnen hebben.

De bewoningslijst over de periode 1746-1766 geeft aan dat Peter Joost Koppens eigenaar en bewoner van het huis was:

Jaar Eigenaar nummer 13 Dijk Bewoners nummer 13 Dijk
1746 Peter Joost Koppens Peter Joost Koppens
1751 Peter Joost Koppens Peter Joost Koppens
1756 Peter Joost Koppens Peter Joost Koppens
1761 Peter Joost Koppens Peter Joost Koppens
1766 Peter Joost Koppens Peter Joost Koppens

Willemijn Marcelis Driessen is op 23-03-1767 te Asten overleden en Peter Joost Koppens is te Asten op 26-11-1768 overleden en de erfgoederen worden verkocht aan Joost Koppens:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 104 verso; 02-11-1770:
Marcelis Peter Koppens, Hendrik Roymans man van Jenneke Koppens. Zij verkopen aan Joost Koppens, hun broeder, ⅔e deel onverdeeld in een huis, hof en aangelag aan den Astense Dijk 4 lopense, ene zijde Jan Tijssen van Dijk, andere zijde Martinus van Hooff.

Zoon Judocus Peter Koppens is geboren te Asten op 18-08-1738 en op 03-02-1771 te Asten getrouwd met Maria Andries Peters, geboren te Asten op 11-04-1744 als dochter van Andreas Peeters Driessen en Elisabetha Mathys Rynders van Hoof (zie Oostappensedijk 40 en 42):

03

Het gezin van Judocus Peter Koppens en Maria Andries Peters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 30-01-1772 Ongehuwd Asten 06-01-1863 Dorp*
2 Johannes Asten 16-05-1773 Asten 27-01-1826
Helena Maria Cuijpers
Asten 07-05-1853 zie Voormalig huis G396
3 Johanna Maria Asten 04-03-1775 Asten 03-02-1805
Johannes van Dijck
Asten 26-07-1830 zie Stegen 76
4 Wilhelmina Asten 12-09-1776 Ongehuwd Asten 24-05-1824
5 Martina Asten 08-07-1778 Ongehuwd Asten 20-11-1831
6 Andreas Asten 24-01-1780 Asten 12-02-1819
Theodora Dirks
Asten 01-08-1845
7 Antonius Asten 28-09-1781 Asten 08-05-1814
Catharina Antony Dirks
Asten 18-12-1855 zie Diesdonk 33
8 Elizabetha Asten 09-04-1783 Asten 27-10-1820
Peter van den Heuvel
Asten 19-02-1830
Godefridus Driessen
Asten 11-01-1839 zie Voormalig huis G618

* Piet Koppens heeft tot op hoge leeftijd in het huis gewoond en slijt zijn laatste jaren in het zusterhuis in Asten

Volgens de bewoningslijst over de periode 1771-1803 woont Joost Koppens tot zijn overlijden op 24-03-1807 te Asten in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 13 Dijk Bewoners nummer 13 Dijk
1771 Joost Koppens Joost Koppens
1776 Joost Koppens Joost Koppens
1798 Joost Koppens Joost Koppens
1803 Joost Koppens Joost Koppens

Bij de verpondingen van 1810 zijn Maria Andries Peters en haar kinderen elk voor de helft eigenaar:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dijk folio 29 verso:
Maria Andries Peters weduwe van Joost Koppens ½ en 8 kinderen, Pieter, Jan, Andries, Antoni, Maria, Wilhelmina, Martina en Elisabet ½ bij versterf 1809.
Nummer 13 Huijs en aangelag 4 lopense.

Na het overlijden van Maria Andries Peters op 20-06-1815 te Asten wordt in 1825 de boedel verdeeld:

Notarieel Archief 48-70 Asten; 25-02-1825:
Pieter, Andries en Martina Koppens bij elkaar wonende, Jan Koppens, Antonij Koppens, Jan van Dijk man van Marie Koppens, Pieter van den Heuvel man van Elisabeth Koppens, 1e lot krijgen Pieter, Andries en Martina een huis en aangelag op den Dijk, groot 77 roede 78 el, ƒ 380,-, ene zijde weduwe Lambert Smits, andere zijde weduwe Joost van Bussel.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 worden Piet, Andries en Martina als eigenaars genoemd:

Kadaster 1811-1832; F772:
Huis, schuur en erf, groot 09 roede 80 el, de Dijk noord zijde, klassen 8.
Eigenaar: Piet en Andries en Martina Coppens.

Hieronder de kadasterkaart van het huis en de bijbehorende kadastergegevens:

04

05

Na het overlijden van Martina Coppens in 1831 en Andries Coppens in 1845, verhuist Petrus Coppens later naar het Liefdehuis in het dorp, alwaar hij in 1863 op 90-jarige leeftijd overlijdt.

Vanaf 1869 vinden we in het bevolkingsregister Johanna Maria Sauve, geboren op 17-09-1814 te Asten als dochter van Johannes Jan Sauve en Maria Hendrik Dirks (zie Voormalig huis G363), terug. Zij is sinds 08-10-1858 weduwe van Theodorus Hoebergen, geboren te Asten op 20-10-1808 als zoon van Antonius Hoebergen en Antonia Cornelissen (zie Voormalig huis B700), met wie zij op 17-02-1843 te Asten getrouwd was. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 woont zij in het huis met huizingnummer B55:

06

In 1871 verhuist zij naar Deurne en keert daarna nog terug in de Stegen (zie Stegen 58). Daarna wordt het huis bewoond door Henricus Aarts, geboren te Asten op 30-03-1837 als zoon van Hendrik Aarts en Joanna Maria Hendriks. Hij is op 09-02-1871 te Asten getrouwd met Hendrica van Asten, geboren te Helmond op 25-09-1836 als dochter van Laurens van Asten en Johanna van Heugten.

Hendricus Aarts overlijdt te Asten op 29-07-1881 en Hendrica van Asten blijft over de periodes 1879-1890, 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 met haar gezin in het huis wonen tot haar overlijden op 01-08-1911. Onder in de krant Zuid-Willemsvaart van24-12-1909 wordt zij bestolen en rechts in diezelfde krant de  12-08-1911 wordt het huis verkocht.

07

Het huizingnummer van het huis is achtereenvolgens B55, B54, B51 en B50:

08

Haar dochter Maria Aarts, geboren te Asten op 19-01-1872 is op 22-04-1910 te Asten getrouwd met Peter Verdijsseldonk, geboren te Someren op 19-08-1866 als zoon van Theodorus Verdijsseldonk en Antonetta Meesterburrie. Zij verhuizen in 1922 naar Someren en in het huis komt inwonen weduwe Johanna Berkvens, geboren te Asten op 24-03-1861 (vanaf B48, zie Dijkstraat 58) bij haar dochter Maria Johanna Driessen, geboren te Asten op 04-03-1897. Zij is op 11-11-1927 te Asten getrouwd met Hendrikus Berkers, geboren te Asten op 25-10-1897 als zoon van Theodorus Berkers en Johanna Maria Loomans. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 is het huizingnummer B51 en staat ook bekend als Dijk 4:

09

Ook over de periode 1930-1938 wonen Hendrikus Berkers en Maria Johanna Driessen nog met hun gezin in het huis op Dijk 4:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart vinden we vier advertenties; op 30-06-1940, waarbij Hendrikus Berkers een beloning uitlooft voor zijn verloren fiets. En in diezelfde krant van 31-03-1942, 31-08-1942 en 18-11-1943, waarbij Hendrikus Berkers iets te koop aanbiedt:

11

12 13

14

Maria Johanna Driessen is op 18-08-1983 te Asten overleden en Hendrikus Berkers is te Deurne op 16-03-1984 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

15 16
17 18

In 1925 is ongeveer op die plaats een nieuwe boerderij aan de Dijkstraat 52 gebouwd en hieronder een streetview van deze boerderij:

19

Overzicht bewoners

Hoeve op den Dyck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Marcelis Schepers ±1624 Marcelis Schepers ±1624
1707 Marten Marcelis Asten ±1656 Marten Marcelis Asten ±1656
Dyck huis 13
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Marten Marcelis Asten ±1656 Marten Martens Asten 20-11-1690
1741 erfgenamen Marten Marcelis Asten 20-11-1690 Marten Martens Asten 20-11-1690
1746 Peter Joost Koppens Asten 14-02-1706 Peter Joost Koppens Asten 14-02-1706
1751 Peter Joost Koppens Asten 14-02-1706 Peter Joost Koppens Asten 14-02-1706
1756 Peter Joost Koppens Asten 14-02-1706 Peter Joost Koppens Asten 14-02-1706
1761 Peter Joost Koppens Asten 14-02-1706 Peter Joost Koppens Asten 14-02-1706
1766 Peter Joost Koppens Asten 14-02-1706 Peter Joost Koppens Asten 14-02-1706
1771 Joost Koppens Asten 18-08-1738 Joost Koppens Asten 18-08-1738
1776 Joost Koppens Asten 18-08-1738 Joost Koppens Asten 18-08-1738
1798 Joost Koppens Asten 18-08-1738 Joost Koppens Asten 18-08-1738
1803 Joost Koppens Asten 18-08-1738 Joost Koppens Asten 18-08-1738
Kadasternummer F772
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F772 1832 Andries Koppens Asten 24-01-1780
Dijk 4
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1845 Andries Koppens Asten 24-01-1780 Theodora Dirks Asten 08-03-1779 01-08-1845
1845 onbewoond
B55 1869-1871 Johanna Maria Sauve Asten 17-09-1816 weduwe Hoebergen naar Deurne
B55 1871-1879 Hendricus Aarts Asten 30-03-1837 Hendrica van Asten Helmond 25-09-1836
B55 1879-1890 Hendricus Aarts Asten 30-03-1837 Hendrica van Asten Helmond 25-09-1836 29-07-1881
B54 1890-1900 Hendrica van Asten Helmond 25-09-1836 met kinderen Aarts
B51 1900-1910 Hendrica van Asten Helmond 25-09-1836 met kinderen Aarts
B50 1910-1911 Hendrica van Asten Helmond 25-09-1836 met kinderen Aarts 1-8-1911
B50 1911-1920 Peter Verdijsseldonk Someren 19-08-1866 Maria Aarts Asten 19-01-1872
B51 1920-1930 Hendrikus Berkers Asten 23-10-1897 Maria Johanna Driessen Asten 04-03-1897
4 1930-1938 Hendrikus Berkers Asten 23-10-1897 Maria Johanna Driessen Asten 04-03-1897

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Theo Knoops

Laatst bijgewerkt op 24 juni 2024, 17:39:52

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen