logo

De Vonder Homepagina


Dijkstraat 56

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 worden de kinderen van Dirk Driessen als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; F782:
Huis, schuur en erf, groot 10 roede 00 el, de Dijk noord zijde, klassen 7.
Eigenaar: Kinderen van Dirk Driessen.

Theodorus (Dirk) Driessen is geboren te Asten op 11-01-1781 als zoon van Nicolaas Driessen en Antonetta Dirks (zie Beekstraat 19). Hij is op 17-09-1812 te Asten getrouwd met Henrica Marcelis Peters, geboren te Asten op 19-12-1786 als dochter van Marcelis Godefridi Peters en Johanna Maria Matthaei Aarts (zie Hoekstraat 4):

01

Het gezin van Theodorus (Dirk) Driessen en Henrica Marcelis Peters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonia Asten 20-03-1814 Asten 14-02-1840
Arnoldus van Deursen
Asten 11-08-1885
2 Marcelis Asten 15-10-1816 Kind Asten 02-11-1816
3 Anna Maria Asten 27-02-1818 Ongehuwd Asten 25-10-1849
4 Catharina Asten 13-04-1821 Ongehuwd Asten 05-08-1870 Liefdehuis

Henrica Marcelis Peters is op 23-07-1823 te Asten overleden en Theodorus (Dirk) Driessen is te Asten op 04-08-1828 overleden. Daarna woont dochter Antonia Driessen, geboren te Asten op 20-03-1814 in het huis. Zij is op 14-02-1840 te Asten getrouwd met Arnoldus van Deursen, geboren te Asten op 07-12-1811 als zoon van Matthijs van Deursen en Maria Verhees.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we het gezin van Antonia Driessen en Arnoldus van Deursen tegen op huizingnummer B48 en vanaf 1869 nummer B53:

02

Zus Catharina Driessen, geboren te Asten op 13-04-1821 woont bij hen in, maar vertrekt gedurende de periode naar het Liefdehuis.

Zoon Theodorus van Deursen, geboren te Asten op 06-03-1841, heeft nog iemand mishandeld, aldus de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 17-12-1869, waarvoor hij een maand in de cel moet zitten:

02a

02b

Ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1910 woont de familie van Deursen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B53 en B52. Theodorus van Deursen is op 11-02-1881 te Asten overleden, Antonia Driessen overlijdt te Asten op 11-08-1885 (zie linksonder bidprentje bij haar overlijden) en Arnoldus van Deursen is op 27-03-1895 te Asten overleden. Hun hun zoon Johannes van Deursen, geboren te Asten op 16-05-1850, neemt het huis over. Hij is op 10-06-1898 te Lierop getrouwd met Johanna van de Mortel, geboren op 26-02-1863 te Bakel als dochter van Wilhelmus van de Mortel en Christina Werts:

03 04

Over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 woont Johannes van Deursen met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B49, B48 en B49 en ook bekend staand als Dijk 8:

05

Johannes van Deursen is op 24-06-1926 te Asten overleden.

Na diens overlijden is op deze plaats in 1928 een nieuwe boerderij gebouwd door Gerardus Loverbos, geboren te Asten op 04-03-1900 als zoon van Cornelis Loverbos en Anna Maria van Bree. Hij is op 13-05-1927 te Asten getrouwd met Maria Wilhelmina van de Mortel, geboren op 19-08-1898 te Lierop als dochter van Hendricus van de Mortel en Maria Elisabeth van Stiphout. De eerdere bewoner, tante Johanna van de Mortel, is te Asten op 23-01-1940 overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont het gezin met tante Johanna van de Mortel op Dijk 8:

06

Ook over de periode 1930-1938 wonen Gerardus Loverbos en Maria Wilhelmina van de Mortel met hun gezin nog in het huis op Dijk 8:

07

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-11-1934 en 02-01-1936 de geboorte van respectievelijk zoon Johannes en dochter Petronella:

08 09

10

Hierboven met streetview de uit 1928 daterende boerderij op de Dijkstraat 56 waar nog altijd een van de nazaten van Gerardus Loverbos woont. Maria Wilhelmina van de Mortel is te Asten op 16-09-1974 overleden en Gerardus Loverbos is op 15-07-1981 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes:

11 12

Overzicht bewoners

Kadasternummer F782
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F782 1832 Arnoldus van Deursen Asten 07-12-1811
Dijk 8
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1823 Theodorus Driessen Asten 11-01-1781 Henrica Marcelis Peters Asten 19-12-1786 23-07-1823
1823-1828 Theodorus Driessen Asten 11-01-1781 met kinderen 04-08-1828
1828-1859 Arnoldus van Deursen Asten 07-12-1811 Antonetta Driessen Asten 19-03-1814
B48 1859-1869 Arnoldus van Deursen Asten 07-12-1811 Antonetta Driessen Asten 19-03-1814
B53 1869-1879 Arnoldus van Deursen Asten 07-12-1811 Antonetta Driessen Asten 19-03-1814
B53 1879-1890 Arnoldus van Deursen Asten 07-12-1811 Antonetta Driessen Asten 19-03-1814 11-08-1885
B52 1890-1895 Arnoldus van Deursen Asten 07-12-1811 met kinderen 27-03-1895
B52 1895-1900 Johannes van Deursen Asten 16-05-1850 Johanna van de Mortel Bakel 26-02-1863
B49 1900-1910 Johannes van Deursen Asten 16-05-1850 Johanna van de Mortel Bakel 26-02-1863
B48 1910-1920 Johannes van Deursen Asten 16-05-1850 Johanna van de Mortel Bakel 26-02-1863
B49 1920-1927 Johannes van Deursen Asten 16-05-1850 Johanna van de Mortel Bakel 26-02-1863 24-06-1926
B49 1927-1930 Gerardus Loverbos Asten 04-03-1900 Maria Wilhelmina van de Mortel Lierop 19-08-1898
8 1930-1938 Gerardus Loverbos Asten 04-03-1900 Maria Wilhelmina van de Mortel Lierop 19-08-1898

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Theo Knoops

Laatst bijgewerkt op 26 augustus 2020, 14:24:43

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen