logo

De Vonder Homepagina


Dijkstraat 66

Uit de erfenis van Gevert Pauls (zie Dijkstraat 64) ontvangt zoon Willem een nieuw huis:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 151; 06-11-1739:
Willem Gevert Paulus, Marcelis Gevert Paulus, Paulus Gevert Paulus, Jenneke Gevert Paulus en Willem Joosten man van Anneke, dochter van Gevert Paulus. Allen kinderen van Gevert Paulus en Perijn Marcelis. Zij verdelen de nagelaten goederen. 1e lot krijgt Willem Geven een huis, hof en aangelag 4 lopense, ene zijde Marcelis Geven, andere zijde Jan Tijssen van Dijk, andere einde den Dijk.

Willem Geven van Dijk is geboren te Asten op 18-01-1698 als zoon van Gevert Paulus en Petronella Marcellus Martens (zie Dijkstraat 64). Hij is rond 1732 te Lierop getrouwd met Ida Anthony van Dyck, geboren te Lierop op 10-08-1709 als dochter van Anthony Jansen van Dyck en Maria Lambert Vleminckx. Hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Lierop 17-08-1733 Kind Lierop 09-10-1747
2 Maria Lierop 18-10-1735 Lierop 10-02-1765
Joannes van Asten
Lierop 21-12-1799
3 Antonius Lierop 08-08-1737 Lierop 09-02-1766
Francisca Joannes Vlemix
Lierop 09-12-1800
4 Martinus Lierop 07-10-1739
5 Johanna Lierop 07-03-1743 Kind Lierop 12-04-1744

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1741-1761 is Willem Geven van Dijk eigenaar en verhuurt hij het huis aan verschillende bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 9a Dijk Bewoners nummer 9a Dijk
1741 Willem Geven Peter Peter Jan Aarts
1746 Willem Geeven Peter Peter Jan Aarts
1751 Willem Geeven Peter Peter Jan Aarts
1756 Willem Geven Jan Paulus Geven
1761 Willem Geven van Dijk Pieter Paulus Geven van Dijk

Ida Anthony van Dyck is op 12-03-1743 te Lierop overleden en Willem Geven van Dijk heeft nog geld te goed uit een rentebrief:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 141 verso; 07-08-1749:
Michael van Nieuwstad, als collecteur van de verpondingen, 1738, laat executeren de goederen van Catarina Andriesse, te Voordeldonk, om daaraan te verhalen ƒ 7-12-12 wegens verschuldigde verpondingen. De goederen zij belast met ƒ 3,- per jaar aan het Gemene Land'; ƒ 200,- aan Willem Geven en de erven Wilbert Verberne, te Lierop, rente brief de dato 28-12-1662, Asten.

Broer Marcelis Geven (zie Dijkstraat 64) maakt zijn testament op een legateert zijn erfenis onder meer aan de kinderen van  Willem Geven van Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 173 verso; 10-01-1756:
Marcelis Geven, aan den Astense Dijk, ziek, testeert. Alle voorgaande makingen vervallen. Zijn erfgenamen worden de vijf kinderen van zijn overleden broeder, Paulus Geven en de drie kinderen van zijn broeder, Willem Geven. Zij zullen wel aan zijn, testateurs, neef, Mattijs Paulus Geven, vooruit en boven zijn aandeel, moeten uitkeren ƒ 100,-

 Willem Geven van Dijk is te Lierop op 26-09-1763 overleden.

Hun zoon Antonius Willems van Dijk is geboren te Lierop op 08-08-1737 en op 09-02-1766 te Lierop getrouwd met Francisca Joannes Vlemix, geboren te Lierop op 19-05-1739 als dochter van Johannes Vleminx en Justine van Lieshoudt:

01

Het gezin van Antonius Willems van Dijk en Francisca Joannes Vlemix:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Josijna Lierop 06-11-1766 Lierop 02-03-1794
Joost Janse van de Vorst
Lierop 14-10-1829
2 Wilhelmina Lierop 06-11-1766 Asten 14-02-1790
Antonie Antonie van Bussel
Asten 26-06-1830
3 Ida Lierop 08-05-1768 Ongehuwd Lierop 21-04-1793
4 Petrus Lierop 22-03-1770 Kind Lierop 26-11-1770
5 Johanna Maria Lierop 12-11-1771 Kind Lierop 07-03-1775
6 Wilhelmus Lierop 07-12-1773 Lierop 01-10-1809
Goverdina Cornelis Doers
Lierop 02-04-1840
7 Petrus Lierop 25-09-1776 Lierop 21-07-1811
Wilhelmina van Brussel
Lierop 07-12-1833

Het huis is in eerste instantie in handen van Antoni en zijn zus Maria, maar komt uiteindelijk over de periode 1766-1803 volledig in handen van Antoni Willems van Dijk. Ook hier zijn verschillende bewoners, tot zijn schoonzoon Antonie van Bussel vanaf 1790 het huis bewoont:

Jaar Eigenaar nummer 9a Dijk Bewoners nummer 9a Dijk
1766 Antoni Geven en Maria van Dijk Jan Paulus Geven van Dijk
1771 Antoni Willem van Dijk Jan Paulus van Dijk
1776 Antoni Willem van Dijk Goort van Kessel
1798 Antoni van Dijk Antonij van Bussel
1803 weduwe Antonij van Dijk Antonij van Bussel

Antonius Willems van Dijk is op 09-12-1800 te Lierop overleden en Francisca Joannes Vlemmix is op 30-04-1809 te Lierop overleden. Bij de verpondingen van 1810 staat dat de kinderen na het overlijden van hun moeder het huis erven:

Verpondingen 1810 XIVd-67 folio 27:
De kinderen Willem, Pieter, Francijna en Willemina 30-04-1809.
De weduwe ter togte bij versterf 1801.
Antoni Willem van Dijk te Lierop.
Nummer 9a Huijs, hof en aangelag 4 lopense.

Wilhelmina van Dijk is geboren te Lierop op 06-11-1766 en op 14-02-1790 te Asten getrouwd met Antonie Antonie van Bussel, geboren te Asten op 19-08-1760 als zoon van Antonius Godefridi van Bussel en Catharina Joannis Loomans:

02

Het gezin van Wilhelmina van Dijk en Antonie Antonie van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 19-03-1791 Kind Lierop 05-06-1799
2 Petronella Asten 14-03-1792 Kind Asten 18-06-1792
3 Antonius Asten 30-05-1793 Asten 05-02-1820
Johanna van de Weerden
Asten 18-03-1877
4 Petrus Asten 12-09-1794 Ongehuwd Asten 18-12-1884
5 Joannes Asten 12-12-1796 Kind Asten ±1796
6 Ida Asten 06-12-1797 Asten 07-05-1830
Arnoldus Slaats
Asten 08-01-1864
7 Martinus Asten 22-07-1799 Lierop 01-05-1836
Antonia van Bussel
Lierop 11-02-1847
Antonia Verberne
Lierop 28-12-1873
8 Godefridus Asten 25-11-1801 Ongehuwd Asten 04-01-1879
9 Godefrida Asten 20-05-1804 Ongehuwd Asten 02-06-1876
10 Antonia Asten 12-11-1805 Asten 30-01-1835
Johannes Berkvens
Asten 12-07-1861 zoon Antonie

11 Willem Asten 28-08-1807 Ongehuwd Asten 03-08-1874

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is Antonie van Bussel de eigenaar:

1832 Kadaster 1811-1832; F804:
Huis en erf, groot 05 roede 90 el, de Dijk noord zijde, klasse 6.
Eigenaar: Antonie Antonie van Bussel.

Hieronder de kadasterkaart van Asten over de periode 1811-1832 met in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

03

04

Wilhelmina van Dijk is op 26-06-1830 te Asten overleden en Antonie Antonie van Bussel is te Asten op 26-03-1852 overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we hun kinderen, de vrijgezelle broers Petrus (Piet), Godefridus en Willem en ongetrouwde zus Godefrida (Gordina), tegen op huizingnummer B44:

05

Na het overlijden van Gordina van Bussel op 02-06-1876 te Asten (zie bidprentje bij haar overlijden linksonder) en Willem van Bussel op 03-08-1874 te Asten, vertrekken Piet en Godefridus naar het dorp en komt het huis met dan huizingnummer B49 in het bezit van hun neef Antonie Berkvens, geboren te Asten op 14-08-1844 als zoon van Johannes Berkvens en Antonia van Bussel. Hij is te Deurne op 20-11-1876 getrouwd met Wilhelmina van der Putten, geboren te Vlierden op 25-02-1845 als dochter van Jacobus van der Putten en Johanna van Heugten. Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B49, B48, B45 en B44:

06 07

Wilhelmina van der Putten overlijdt te Asten op 10-01-1918 en Antonie Berkvens overlijdt te Asten op 20-12-1918. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Wilhelmina van der Putten en de overlijdensakte van Antonie Berkvens:

08 09

Daarna neemt hun zoon Jacobus Berkvens, geboren te Asten op 11-01-1880, het huis over. Hij is te Asten op 02-02-1912 getrouwd met Maria Eijsbouts, geboren te Asten op 10-08-1879 als dochter van Petrus Eijsbouts en Jacoba Jacobs (zie Voormalig huis F1467). Zij hadden samen 4 kinderen en na haar overlijden op 04-07-1920 te Asten, is Jacobus Berkvens hertrouwd op 21-01-1921 te Asten met Hendrika Verbugt, geboren te Asten op 09-04-1897 als dochter van Leonardus Verbugt en Elisabeth van den Heuvel. Over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer B45, ook bekend staand als Dijk 16:

10

Jacobus Berkvens wordt slachtoffer van de nieuwe jachtwet, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-01-1925:

11

Links een foto van de familie Verbugt met van links naar rechts: Hendricus, Hendrika, Gerdina, vader Leonard, Theodora, moeder Elisabeth, Johannes, en Francina.

Over de periode 1930-1938 wonen Jacobus Berkvens en Hendrika Verbugt met hun gezin nog steeds in het huis op Dijk 16.

12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-01-1934 de geboorte van zoon Hendricus:

13

Hieronder een foto van de familie Berkvens in 1945 in een noodwoning, nadat de boerderij op de Dijk in 1933 is afgebrand (zie hieronder artikel uit de Telegraaf van 27-05-1933) en in de Tweede Wereldoorlog is stuk geschoten. Van links naar rechts Jacobus (Cobus) Berkvens, dochter Leonora (Noor) Berkvens, zoon Antonius (Toon) Berkvens, zoon Louis (Lou) Berkvens en achter Toon is nog opa Leonardus Verbugt te zien.

14

15

Zij verhuizen rond 1940 naar de Meijelscheweg (zie Meijelseweg 57).

Hun dochter Wilhelmina Jacoba (Mien) Berkvens, geboren te Asten op 04-04-1913 is op 09-04-1940 te Asten getrouwd met Lambertus (Bert) Vervoordeldonk, geboren te Asten op 11-05-1904 als zoon van Johannes Vervoordeldonk en Catharina Joosten. In de krant de Zuid-Willemsvaart van
11-03-1942 vinden we de geboorte van hun dochter Maria op Dijk 16:

16

Wilhelmina Jacoba (Mien) Berkvens is op 01-02-1972 te Helmond overleden en Lambertus (Bert) Vervoordeldonk is op 13-10-1989 te Asten overleden en hieronder hun bidprentjes:

17 18
19 20 21

Links foto's van Johannes Vervoordeldonk en in het midden Catharina Joosten, de ouders van Lambertus Vervoordeldonk en rechts een foto van de schuur en het paard van Bert Vervoordeldonk na hun vertrek naar de Bleekerweg te Heusden.

21a Dijk Noordzijde werd in 1960 tweemaal getroffen door een brand. De Friese Koerier van 20-05-1960 meldt een brand in de boerderij van Lambertus Vervoordeldonk. De boerderij is niet meer op die plaats opgebouwd en vijftig meter westwaarts is een nieuwe boerderij gebouwd.

Hieronder een streetview van de nieuwe boerderij daterend uit 1960:

22

Overzicht bewoners

Dyck huis 9a
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1741 Willem Geven Asten 18-01-1698 Peter Peter Jan Aarts
1746 Willem Geeven Asten 18-01-1698 Peter Peter Jan Aarts
1751 Willem Geeven Asten 18-01-1698 Peter Peter Jan Aarts
1756 Willem Geven Asten 18-01-1698 Jan Paulus Geven
1761 Willem Geven van Dijk Asten 18-01-1698 Pieter Paulus Geven van Dijk
1766 Antoni Geven en Maria van Dijk Lierop 08-08-1737 Jan Paulus Geven van Dijk
1771 Antoni Willem van Dijk Lierop 08-08-1737 Jan Paulus van Dijk
1776 Antoni Willem van Dijk Lierop 08-08-1737 Goort van Kessel
1798 Antoni van Dijk Lierop 08-08-1737 Antonij van Bussel Asten 19-08-1760
1803 weduwe Antonij van Dijk Lierop 19-05-1739 Antonij van Bussel Asten 19-08-1760
Kadasternummer F804
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F804 1832 Antonij van Bussel Asten 19-08-1760
Dijk 16
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1852 Antonij van Bussel Asten 19-08-1760 Wilhelmina van Dijk Lierop 06-11-1766 26-07-1852
1852-1859 Piet van Bussel Asten 14-08-1797 met broers en zussen
B44 1859-1869 Piet van Bussel Asten 14-08-1797 met broers en zussen naar Dorp
B49 1869-1879 Antonie Berkvens Asten 14-08-1844 Wilhelmina vd Putten Vlierden 25-02-1845
B49 1879-1890 Antonie Berkvens Asten 14-08-1844 Wilhelmina vd Putten Vlierden 25-02-1845
B48 1890-1900 Antonie Berkvens Asten 14-08-1844 Wilhelmina vd Putten Vlierden 25-02-1845
B45 1900-1910 Antonie Berkvens Asten 14-08-1844 Wilhelmina vd Putten Vlierden 25-02-1845
B44 1910-1918 Antonie Berkvens Asten 14-08-1844 Wilhelmina vd Putten Vlierden 25-02-1845 20-12-1918
B44 1918-1920 Jacobus Berkvens Asten 11-01-1880 Maria Eijsbouts Asten 10-08-1879 04-07-1920
B45 1920-1930 Jacobus Berkvens Asten 11-01-1880 Hendrika Verbugt Asten 09-04-1897
16 1930-1938 Jacobus Berkvens Asten 11-01-1880 Hendrika Verbugt Asten 09-04-1897 naar Heusden
16 1940 Lambertus Vervoordeldonk Asten 11-05-1904 Wilhelmina Berkvens Asten 04-04-1913

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Theo Knoops

Laatst bijgewerkt op 17 maart 2022, 16:46:27

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen