logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F767

Dit huis is vanaf ongeveer 1680 in bezit van Marten Jan Thonis Hennis, geboren te Asten rond 1630 en op 27-05-1660 te Asten getrouwd met Anneke Fransen Thijssen de Groot, geboren te Asten rond 1633 als dochter van Frans Matijssen Willems en Elsken Reynders (zie Voormalig huis B55):

Marten Jans Thonis et Anneke Fransse; Jois Heughten et Thijs Fransse.

Marten Jans Thonis en Anneke Fransse; Jois Heughten en Thijs Fransse.

Het gezin van Marten Jan Thonis Hennis en Anneke Fransen Thijssen de Groot:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jenneke Asten 08-12-1661 Ongehuwd Asten 26-12-1741
2 Elske Asten 22-10-1664 Kind Asten ±1664
3 Peter Asten 14-04-1667 Asten 28-05-1713
Catharina Teunis Loomans
Asten 02-05-1717
Jenneke Willems Roymans
Asten 26-03-1739
4 Maria Asten 06-01-1671 Ongehuwd Asten 07-01-1738
5 Wilbert Asten 08-09-1674 Kind Asten ±1674
6 Helena Asten 01-02-1676 Kind Asten ±1676
7 Elisabeth Asten 25-03-1678 Asten 23-02-1716
Petrus Teunis Loomans
Asten 29-05-1718
Matijs Reynders van Hoof
Asten 20-10-1747 zie ook Voormalig huis E293

Marten Jan Thonis Hennis verkoopt een stuk hei:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 213; 21-04-1664:
Marten Jan Hennis verkoopt aan Teunis Teunissen van de Vorst groes en hei aen Vordeldonck 1½ lopense naast Andries Hendrix. Koopsom ƒ 36,-.

Marten Jan Thonis Hennis heeft schulden bij de familie Rijsingen:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 492; 30-01-1681:
Arnoldus van Rijsingen, te Geldrop, aanlegger contra Marten Jan Anthonis Hennens, gedaagde. Een rente van ƒ 50,- ten laste van gedaagde en ten bate van Willem van Rijsingen, te Venroy.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 139; 27-11-1682:
Marten Jan Antonis Hennis is schuldig aan Arnoldus van Rijsingen als momboirvan Hendrick, zijn broeder, te Geldrop en ten bate van deze ƒ 100,- à 5%. Marge: 17-10-1684 Henricus van Rijsingen is voldaan.

Marten Jan Thonis Hennis is te Asten op 01-03-1694 te Asten overleden en de verpondingen lopen daarop al vooruit en zijn de kinderen eigenaar:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 4:
De kinderen Marten Jan Tonis Hennis.

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 11:
De kinderen Marten Jan Antonis.

Van de vier nog in leven zijnde kinderen is Elisabeth Martens tweemaal getrouwd en woont na haar tweede huwelijk elders (zie Voormalig huis E293). Haar zussen Jenneke en Maria zijn ongehuwd en wonen in bij hun broer Peter Martens, geboren te Asten op 14-04-1667. Hij is op 28-05-1713 te Asten getrouwd met Catharina Teunis Loomans, geboren te Asten op 15-03-1689 als dochter van Antonius Thys Loomans en Johanna Fransen:

Het huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen en bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van de kinderen van Marten Jan Thonis Hennis:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 10 verso:
De kinderen Marten Antonis. In de bede ƒ 3-7-12.

Moeder Anneke Fransen Thijssen de Groot is op 06-01-1715 te Asten overleden en na het overlijden van de eerste man van jongste dochter Elisabeth (Elsken) Martens, wordt er een taxatie van de goederen gedaan, waarbij het huis aan de Dijk genoemd wordt:

Asten Rechterlijk Archief 162; 08-08-1716:
Taxatie van de onroerende goederen van Peeter Antonis Loomans, overleden te Delft, 28-06-1716. De taxatie is gedaan op verzoek van Elsken, dochter van Marten Jansse weduwe van de overledene. 1⁄8e deel in waarde:
Huis, hof, aangelag, land, groes aen den Ommelsen Bosch 6 lopense, ene zijde Peeter Peeter Slaats, andere zijde Wilbert Verberne ƒ 20,-;
Huis, hof, aangelag, groes en land aan den Dijck 4 lopense, ene zijde Marten Marcelis, andere zijde Marcelis Driessen ƒ 20,-;
Groes en land 5 lopense naast Symon IJsbouts ƒ 9,-; hooiveld agter Bussel 4 lopense naast Willem Hendrix ƒ 6,50; weiveld aan den Dijck 1½ lopense naast Symon IJsbouts ƒ 7,-; groes en land 't Ven 5 lopense naast Frans van Bussel ƒ 7,-; land aant Ven 4 lopense naast Jan Wilborts ƒ 8,-; land 2½ lopense naast Symon IJsbouts ƒ 5,-; land 5 copse naast Symon IJsbouts ƒ 2,50; beemd 8 lopense naast Aart Tielen ƒ 26,-; land 2 lopense naast Jan Teunis ƒ 2,50. Totaal ƒ 113,-. En verklaart Elske, weduwe Peeter Antonis Martens dat de voorschreven goederen zijn belast met 1⁄8e van ƒ 100,- aan de kinderen Jan Wilborts ofwel ƒ 12-10-00; ƒ 12-05-00 per jaar aan rentmeester des Tombes in kapitaal ƒ 306-05-00;  1⁄8e deel is ƒ 38-10-00; ƒ 11-00-00 per jaar aan de erven Jan Dielis Wagemakers in kapitaal ƒ 275,- 1⁄8e deel is ƒ 34-07-08; ƒ 1-19-00 per jaar cijns in twee posten in kapitaal ƒ 48-15-00 1⁄8e deel is ƒ 6-02-00; ƒ 1-03-00 per jaar aan de Kerk van Asten in kapitaal ƒ 28-15-00 1⁄8e deel is ƒ 3-12-00; ƒ 0-15-00 per jaar aan den Armen van Asten in kapitaal ƒ 18-15-00 1⁄8e deel is ƒ 2-07-00;  ƒ 1-10-00 per jaar aan den Armen van Deursen in kapitaal ƒ 37-10-00;  1⁄8e deel is ƒ 4-09-00. Totaal ƒ 101-17-08, afgerond ƒ 102,-. Rest ƒ 11,-. 20e penning is ƒ 0-11-12.

Als Catharina Teunis Loomans ziek wordt, maakt zij samen met Peter Martens hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 172 verso; 01-05-1716:
Peeter Marten Teunis, gezond en Lijneke Teunis Loomans, zijn vrouw, ziek, testeren. Alle roerende goederen gaan naar de langstlevende van hen beiden deze zal gehouden zijn alle personele hantschulden te betalen. De onroerende goederen zullen door de langstlevende in togte worden bezeten en na diens dood zullen deze goederen gaan naar de vrienden van de zijde vanwaar ze gekomen zijn.

Catharina Teunis Loomans is te Asten in mei 1716 overleden en Peter Martens laat haar goederen taxeren:

Asten Rechterlijk Archief 162; 06-06-1716:
Taxatie van de onroerende goederen van Catelijn Loomans getrouwd geweest met Peter Martens, begraven mei 1716. De taxatie is gedaan oop verzoek van Peter Martens, als bezitter van de andere helft der goederen.de helft van waarde:
Huis, schuur en aangelag zijnde land genaamd den Huysplack 1½ lopense naast Joost Teunis van Bussel ƒ 150,-; groes het Hoeyvelt 4 lopense naast Jan Peters ƒ 50,-.; groes het Weyvelt sijnde slegt 8 lopense naast Jan Peters ƒ40,-; land de voorste acker 3copse naast Joost Teunis van Bussel ƒ 10,-; land 't land bij Jenneke Hompens 1½ lopense naast Joost Teunis van Bussel ƒ12,-; hei het cleyn Delleken 2 lopense naast Joost Teunis van Bussel ƒ15,-; land de Molenacker 1 lopense naast Goort Martens ƒ 8,-; land de Endepoel 1 lopense naast Peter Canters ƒ 14,-; een veldje int Roodt 3 lopense naast Marcelis Antonis ƒ 35,-. Totaal ƒ 333,-. De goederen zijn belast met ƒ 300,- aan rentmeester des Tombes, de helft is ƒ 175-00-00;  de helft van ƒ 100,-, uit het laatste perceel, aan Willem Lomans, dus voor dit deel de helft van de helft ƒ 25-00-00; 1⁄6e van ƒ 100,- aan Everarts, te 's Hertogenbosch ƒ 16-13-08. Totaal afgerond ƒ 216,-.  Rest ƒ 117,-. 20e penning is ƒ 5-17-8.

Peter Martens is op 02-05-1717 te Asten hertrouwd met Jenneke Willems Roymans, geboren te Asten op 11-08-1691 als dochter van Willem Laurensen Roymans en Helena Joannis Verrijt (zie Oostappensedijk 36):

Het gezin van Peter Martens en Jenneke Willems Roymans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martinus Asten 31-01-1718 Asten 26-11-1741
Maria Marcelis Coolen
Asten 06-10-1779 zie Jan van Havenstraat 32 en 36
2 Catharina Asten 25-09-1719
3 Helena Asten 12-08-1722 Asten 14-11-1745
Jan Hendriks
Asten 01-09-1748
Pieter Slegers
4 Theodorus Asten 12-08-1722 Asten 19-09-1751
Elisabeth van Bussel
Asten 30-01-1785 zie Voormalig huis E132
5 Johanna Asten 26-11-1725

Asten 12-10-1755
Johannes Francisci Plenders
Asten 22-01-1764
Franciscus Henrici Coolen

zie ook Voormalig huis E1033
6 Petronella Asten 19-01-1727 Asten 23-11-1749
Hendrik Peters Verleijsdonk
Asten 18-04-1797 zie Voormalig huis F1249

Jenneke Willems Roymans is op  26-04-1729 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en volgens de bewoningslijst over de periode 1736-1741 wordt melding gemaakt dat Martinus Tijssen van Hooff in het bezit is gekomen van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 32 verso:
Martinus Tijssen van Hooff voor ⅔e parten van de aangehaalde goederen transport 20-03-1739.
Peeter Martens en Jenneke Martens voor de ander ⅓e part.
Huijs, hoff en aangelagh. 3 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 14 Dijk Bewoners nummer 14 Dijk
1736 kinderen Marten Jan Toenis kinderen Marten Jan Toenis
1741 Martinus Tijsse van Hooff Jenneke Martens

In 1738 worden de goederen van de overleden zuster Maria Martens getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 11-02-1738:
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Martens overleden op 07-01-1738. Peter Martens is broeder en erfgenaam van de overledene. 1⁄3e deel in een huis, hof en aangelag 3 lopense, ene zijde Marten Marcelis, andere zijde Marcelis Andriessen, ene einde de gemeente, andere einde de Kamp ƒ 15,-; land de Kamp 2 lopense naast Marcelis Andriessen ƒ 4,-; land den Bergacker 5½ lopense naast Jan Tijssen van Dijck ƒ 7,-; land de Beek 4 lopense naast Marcelis Andriessen ƒ 5,-; land de Lijneacker 2½ lopense naast Hendrik Hendriks ƒ 3,-; groes en land de Becker 3 lopense naast Hendrik Hendriks ƒ 5,-; land het Lankhout 1 lopense naast Hendrik Hendriks ƒ 2,-; land het Busselsvelt 2½ lopense naast Teunis Dirx ƒ 3,-; land het Vondervelt 3 lopense naast Hendrik Hendriksƒ 8,-. Totaal ƒ 52-00-00. Het geheel is belast met ƒ 3-00-00 per jaar aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 75-00-00; ƒ 1-02-08 per jaar aan de Kerk van Asten in kapitaal ƒ 28-02-08; ƒ 1-10-00 per jaar aan den Armen van Deurne ƒ 37-10-00. Totaal ƒ 140-12-08, 1⁄8e deel is ƒ 16-16-14.
Nog 1⁄8e deel in huis, hof en aangelag 6 lopense, ene zijde Wilbert Verberne, andere zijde Cotshausen, ene einde Jan van de Loverbosch, andere einde de straat ƒ 30-00-00; land den Conijnsberg 2 lopense naast Wilbert Verberne ƒ 2-00-00; land den Blocker 8 lopense naast Aart Tielen ƒ 30-00-00. Totaal ƒ 62-00-00. Het huis en de laatste twee percelen zijn belast met ƒ 9-05-00 per jaar aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 231-05-00; ƒ 0-15-00 per jaar aan den Armen van Asten in kapitaal ƒ 18-15-00; ƒ 0-19-00 per jaar aan de Heer van Asten in kapitaal ƒ 23-15-00. Totaal ƒ 273-15-00, ¼e deel is ƒ 68-08-12. Rest ƒ 16-16-14. 20e penning is ƒ 0-16-14.

Een jaar later worden ze verkocht aan hun neef Martinus Thijssen van Hooff:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 185; 20-03-1739 :
Peter en Jenneke Martens verkopen aan Martinus Tijssen van Hooff ⅔e deel in huis, hof en aangelag geheel 3 lopense, ene zijde Marten Marcelis, andere zijde Marcelis Andriessen, ene einde de gemeente, andere einde de Camp aan het aangelag; land de Camp 2 lopense naast Marcelis Andriessen; land den Bergacker 5½ lopense naast Jan Tijssen van Dijk; land de Beek 4 lopense naast Marcelis Andriessen; land de Lijneacker 2½ lopense naast Hendrik Hendriks; groes en land de Becker 3 lopense naast Hendrik Hendriks; land het Lanckhout 1 lopense naast Hendrik Hendriks; groes het Busselsvelt 2½ lopense naast Teunis Dirx; groes het Vondervelt 3 lopense naast Hendrik Hendriks. De negen eerste percelen aan den Dijk blijven belast met 2⁄3e deel van ƒ 3,- per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; 2⁄3e deel van ƒ 1-02-08 per jaar aan de Kerk van Asten; 2⁄3e deel van ƒ 1-10-00 per jaar aan den Armen van Deurne. Koopsom ƒ 1,-. Lasten ƒ 94-15-0.

Peter Martens en Jenneke Martens blijven in eerste instantie nog in het huis wonen; Peter Martens is op 28-03-1739 te Asten overleden, hetgeen nog genoemd wordt bij het andere huis dat zij in hun bezit hebben aan de Ommelsche Bosch (zie Voormalig huis B55).

Martinus Matthei van Hooff is geboren te Asten op 22-10-1721 als zoon van Matthias Reynders van Hoof en Elizabetha Martens (zie Voormalig huis E293). Hij is op 11-05-1749 te Asten getrouwd met Helena Arnoldi Smits, geboren te Asten op 10-12-1720 als dochter van Arnoldus Willem Smits en Catharina Bernaerts (zie Voormalig huis G434 en Voormalig huis G511):

01

Het gezin van Martinus Matthei van Hooff en Helena Arnoldi Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elizabetha Asten 18-11-1751 Asten 26-08-1781
Jan Aalbert Rooymans
Asten 15-05-1788
2 Arnoldus Asten 18-12-1753 Kind Asten ±1753
3 Catharina Asten 20-10-1755 Ongehuwd Asten 01-06-1785
4 Matthias Asten 28-01-1758 Kind Asten ±1758
5 Wilhelmina Asten 18-10-1760 Kind Asten ±1760
6 Wilhelmina Asten 09-04-1764 Asten 18-01-1795
Willem Jan Rijnders
Asten 26-04-1802

De Cijnzenlijst over de periode 1709-1761 vat het voorgaande samen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 111 folio 7:
Martinus Tijssen bij koop voor ¾e 1739 van de drie ondergeschrevenen.
Peeter, Marie, Elsken ende Jenneken, kinderen van Marten Jan Tonissen uyt huijs, hoff ende aengehoorende erffven onder Asten ter plaetse aen den Dijck gelegen, groot ontrent vijff lopenen, ene zijde Marten Marcelissen, andere zijde de weduw Dries Martens, ene einde Wilbert Verberne, andere einde de gemeijne straet. Cijns I d. III oorts

Martinus Matthei van Hooff had geregeld problemen met het betalen van de verponding en bede:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 167 verso; 29-07-1747:
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Jacobus Losecaat, collecteur van's landsverponding en coninxbede, 1744, legt beslag op de vaste goederen van Martinus Tijssen van Hooff tot verhaal van ƒ 16-06-12.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 61a; 29-01-1752:
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Wilhelmus de Bruyn, collecteur der landsverponding 1749, in arrest- de vaste goederen van Martinus Tijssen van Hooff cum suis tot verhaal van ƒ 12-19-0 aan onbetaalde verponding.

Voor Helena Arnoldi Smits is onderhands land beleend en Martinus Matthei van Hooff moet dit recht zetten:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 18; 12-06-1750:
Martinus Tijssen van Hooff getrouwd met Helena, dochter wijlen Willem Aart Smits verklaart dat hij weet dat Marcelis Andriessen en Goort Buckums als momboiren van zijn vrouw, op 22-02-1740, in belening hebben gegeven aan Jan Jansen van Dijk groes en land in het Root 5 lopense. Beleensom ƒ 100,-. Zij hadden geen toestemming van de wethouders waardoor het transport geen rechtsgeldigheid heeft. Omdat hij, comparant, echter ervaren heeft dat die penningen ten behoeve van zijn vrouw sijn geëmployeert verklaart hij het transport te laudeeren en te approberen, latende het stuk land en groes aan de kinderen Jan Jansen van Dijk. 

Helena Arnoldi Smits wordt ook nog verantwoordelijk gesteld voor een schuld van haar vader en Martinus Matthei van Hooff wordt daarvoor gedaagd:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 29-01-1753:
Peter van den Burgt, te Geldrop, weduwnaar Maria van de Lovere, alzo erfgenaam van wijlen Andries Franse van de Lovere, aanlegger, contra Martinus Tijssen van Hooff getrouwd met Helena, dochter wijlen Aert Willems. Aert Willems heeft, op 27-05-1721, ontvangen van Andries van de Lovere ƒ 100,- à 4%. De intrest hiervan is betaald tot 1729 en nu dus achterstallig ƒ 92,-. De debiteur is overleden en heeft een dochter nagelaten nu gehuwd met gedaagde.

Martinus Matthei van Hooff deelt mee in de erfenis van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 143; 21-11-1754:
Francis Plenders getrouwd met Catarina Reynders, Dries Peter Driessen getrouwd met Elisabet Mattijs Reynders, Reynder Mattijs Reynders, Martinus Tijsse, Jenneke Tijsse van Hooff. Allen kinderen en erven van wijlen Mattijs Reynders en Elske Martens, op Heusden. Zij verkopen de nagelaten gereede meubilaire haaffelijke en erffhaaffelijke goederen, onder andere zes koeien ƒ 59,-, twee karren ƒ 12,-, hooi, stro, turf ƒ 74,-. Totale opbrengst ƒ 177,-.
Op 17-07-1755 wordt de oogst te velde verkocht in 12 kopen. Opbrengst ƒ 80,-.

Martinus Matthei van Hooff heeft een schuld uitstaan bij Jacobus Losecaat:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 201 verso; 01-02-1766:
Martinus Tijssen van Hooff is schuldig aan Jacobus Losecaat ƒ 75,- à 4%. Marge: 11-09-1789 gelost.

Het betalen van de verpondingen en bede blijft een terugkerend probleem voor Martinus Matthei van Hooff:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 101; 10-11-1766:
Jan van Riet, collecteur der Gemene Middelen, 1761-1762 aanlegger contra Martinus Tijsse van Hooff. Aanlegger eist betaling van ƒ 6-11-8 over het voorschreven jaar. En alnog, wegens de bede ƒ 3-7-12 over 1761-1762.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 220 verso; 17-12-1768:
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Joseph Sauve en Jan Timmermans, borgemeesters Sint Jan 1766-1767, in arrest de vaste goederen van Martinus Tijssen van Hooff tot verhaal van ƒ 10-16-00.

Martinus Matthei van Hooff verkoopt een stuk land aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 28; 17-02-1776:
Martinus van Hoof, aan den Astense Dijk, verkoopt aan Jan Mennen de helft van een groesveld de Beek geheel 3 lopense naast weduwe Willem van Vlokhoven, zijnde deze helft vooraan gelijk men 't veld inkomt. De achterste helft blijft aan Martinus van Hoof. Koopsom ƒ 63-3-0.

Het huizenquohier over de periode 1746-1776 laat zien dat het huis in eigendom en bewoning is geweest door Martinus Matthei van Hooff:.

Jaar Eigenaar nummer 14 Dijk Bewoners nummer 14 Dijk
1746 Martinus Tijsse van Hooff Martinus Tijsse van Hooff
1751 Martinus Tijsse van Hooff Martinus Tijsse van Hooff
1756 Martinus Tijsse van Hooff Martinus Tijsse van Hooff
1761 Martinus Tijsse van Hooff Martinus Tijsse van Hooff
1766 Martinus van Hooff Martinus van Hooff
1771 Martinus van Hooff Martinus van Hooff
1776 Martinus van Hooff Martinus van Hooff

Martinus van Hooff is te Asten op 19-09-1776 overleden en de schuld aan Jacobus Losecaat staat nog steeds:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 104; 20-02-1778:
Helena Smits, weduwe Martinus van Hooff, Elisabet Martinus van Hooff en Arnoldus Martinus van Hooff. Zij zijn schuldig aan Jacobus Losecaat ƒ 100, à 4%. Marge: 11-09-1789 gelost.

Ook de achterstand in verponding is een terugkerend thema:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 209 verso; 04-05-1779:
Jacobus van Ravesteyn, vorster, neemt, namens Gerrit Hampen, collecteur der landsverponding en beden, 1776 en 1777, in arrest de vaste goederen van weduwe Martinus van Hooff tot verhaal van ƒ 8-12-12.

Om uit de schulden te komen verkopen Helena Arnoldi Smits en haar kinderen twee stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 112 verso; 16-09-1782:
Gezien het request van Helena Smits, weduwe Martinus van Hooff, Jan Roymans getrouwd met Elisabet van Hooff, Catarina van Hooff, meerderjarige jonge dochter, waarin zij te kennen geven dat zij met Willemyn, minderjarige dochter van Martinus van Hooff bezitten een huis, land en groes aan den Dijck. Belast met ƒ 175,-. De verachterde intrest, lands- en dorpslasten bedragen ƒ 100,-. Zij verzoeken, om deze schulden te delgen, enige percelen, die zij best kunnen missen, te mogen verkopen. Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 6 verso; 18-10-1782:
Helena Smits, weduwe Martinus van Hooff, Jan Roymans getrouwd met Elisabet van Hooff, ook voor Catarina van Hooff wonende aan den Astense Dijk en voor Willemyn van Hooff, minderjarige dochter Helena Smits en Martinus van Hooff. Zij verkopen aan Peter Smets het agterste Busselveltje 1 lopense naast Jelis van Hugten. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar. Bede ƒ 0-13-8 per jaar; het 2e Busselveltje 1 lopense naast Willem Dirks. Verponding ƒ 0-9-0 per jaar. Koopsom ƒ 46,-.

Helena Arnoldi Smits krijgt samen met anderen een boete omdat zij de sloot bij hun Peelveld niet hebben onderhouden:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 58 verso; 30-06-1783:
Omdat er klachten waren dat de sloot in de Venne, door hen, die daar een turfveld hebben, niet goed werd opengehouden is, op 25 juni, na aanmaning om een en ander in orde te maken, een visitatie gedaan. De volgende personen zijn in gebreke gebleven Pieter Tiele Coolen, aan den Dijk, weduwe Martinus van Hooff, weduwe Wilbert van Bussel, weduwe Jan Paulus van Dijk, Ambrosius Bakens, in het Dorp, weduwe Jan Paulus van Dijk, Willem Daandel Coolen. Zij hebben ieder een breuk bekomen van ƒ 1,-. Op 16 dezer is Willem Daandel Coolen bevonden eerst vlicke te steecken en kort daarna nog int mayen van hey, op Heusden, agter de Nieuwe Erve. Volgens artikel 23 wordt hij beboet met ƒ 4-10-0.

Helena Arnoldi Smits draagt haar goederen over aan haar schoonzoon in ruil voor haar onderhoud:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 177; 25-03-1784:
Helena Smits, weduwe Martinus van Hooff, aan den Dijk, draagt over aan Jan Aalbert Roymans getrouwd met Elisabet, haar dochter al haar roerende goederen alsmede het gebruik van haar huis, land en groes. Onder conditie dat zij haar verdere leven door hem onderhouden in kost, kleren en logement naar haar staat en genoegen. Hij zal ook alle lasten en schulden op de goederen staande voldoen dit zolang hij die in zijn bezit heeft. Na haar overlijden zullen deze goederen versterven op haar drie kinderen. 

Dochter Elisabeth Martens van Hoof en is geboren te Asten op 18-11-1751 en op 26-08-1781 te Asten getrouwd met Jan Aalbert Rooijmans, geboren te Asten op 24-09-1747 als zoon van Albertus Jansen Roymans en Wilhelma Arnoldi van Hees (zie Voormalig huis B63):

Het gezin van Elisabeth Martens van Hoof en Jan Aalbert Rooijmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martina Asten 29-06-1782 Kind Asten 30-05-1792
2 Johanna Maria Asten 31-03-1784 Kind Asten ±1788

Elisabeth Martens van Hoof is op 15-05-1788 te Asten overleden en Helena Arnoldi Smits moet vanwege schulden haar bezittingen verkopen. Zij blijft wel eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 117; 31-03-1788:
Jacobus van Ravesteyn, vorster en bij acte van Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen van Brabant, aangesteld als deurwaarder de dato 12-01-1773 legt namens Jan Willem van Nouhuys, als collecteur der verponding en koningsbede over 1786, beslag op de vaste goederen van de weduwe Martinus van Hoof tot verhaal van ƒ 14-18-12.

Asten Rechterlijk Archief 16 folio 278; 30-06-1788:
Den drossard, aanlegger contra Helena Smits, weduwe en boedelhoudster van Martinus van Hoof alsmede Jan Aalbert Rooymans, getrouwd geweest met Elisabet Martinus van Hoof.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 131 verso; 12-07-1788:
Gezien het request van Helena Smits, weduwe Martinus van Hoof, waarin zij laat weten dat zij in eigendom heeft de helft van een huis, hof, aangelag, land en groes aan den Dijk. Van de andere helft komt haar de togte toe en het erfrecht aan Jan Aalbert Roymans zijnde de tweede suppliant in deze en onlangs weduwnaar geworden van haar, eerste suppliantes, dochter, Elisabeth Martinus van Hoof, waarbij een minderjarig kind met name Martyn voor ¼e deel. Het ander ¼e deel komt toe aan Willemyn, haar dochter, nog minderjarig zijnde. De goederen zijn belast met ƒ 75,- aan Jacobus Losecaat, ƒ 100,- à 4% aan Jacobus Losecaat en de cijnsen en personele schulden, land- en dorpslasten. De supplianten hebben geen roerende goederen waaruit de schulden betaald kunnen worden. Op 30-06-1788 zijn ze reeds door de crediteuren aangesproken. Zij verzoeken tot verkoop der goederen over te mogen gaan. Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 143; 17-07-1788:
Helena Smits, weduwe en boedelhoudster van Martinus van Hoof en Jan Aalbert Roymans, weduwnaar en boedelhouder van Elisabeth Martinus van Hoof. Zij machtigen Jacobus Losecaat, request 12-07-1788, tot het publiek verkopen van het aandeel der minderjarigen in de vaste goederen, gelegen aan den Dijk.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 228 verso; 04-10-1788:
Helena Smits, weduwe Martinus van Hoof en Jan Aalbert Roymans, weduwnaar Elisabet Martinus van Hoof. Zij verkopen aan Helena Smits, weduwe Martinus van Hoof huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag aan de Dijk 3 lopense en de Kampakker 2 lopense in het landboek twee percelen, circa 5 lopense, ene en andere zijde Joost Koppens. Belast met ƒ 1-02-8 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Deurne; ƒ 0-11-8 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 325,-.
Zij verkopen aan Goort Peters:
De helft van den Bergakker deze helft is 2½ lopense, ene zijde kinderen Mattijs Aarts, andere zijde Jan Peters van Bussel, koopsom ƒ 78,-; groes de Venne drie percelen 2 lopense, ene zijde Peter Thiele Coolen, andere zijde kinderen Peter Marcelissen, koopsom ƒ 98,-; groes het Vondervelt 3 lopense, ene zijde den Dijk, andere zijde kinderen Mattijs Aarts, koopsom ƒ 136,-.
Zij verkopen aan Hendrik, Meggel en Jenneke, kinderen Mattijs Aarts de helft van den Bergakker deze helft is 2½ lopense, ene zijde Goort Peters, andere zijde Peter Thielen Coolen, koopsom ƒ 88,-. Zij verkopen aan Goort Jan Slaats land den Beekakker 2 lopense, ene zijde kinderen Peter Marcelissen, andere zijde kinderen Mattijs Aarts; een Heytvelt 3½ lopense, ene zijde Hendrik Verleysdonk, andere zijde Willem Dirks, koopsom ƒ 64,- twee posten.
Zij verkopen aan Antony van Dijk, te Lierop land de Lijnenakker 2½ lopense, ene en andere zijde kinderen Mattijs Aarts, koopsom ƒ 116,-.
Zij verkopen aan Peter Thiele Coolen land den Bekkerakker 1 lopense, ene zijde den Dijk, andere zijde Goort Peeters, koopsom: ƒ 82,-; land het Lankhoudt 1 lopense, ene zijde kinderen Mattijs Aarts, andere zijde de koper, koopsom: ƒ 72,-.
Zij verkopen aan Maria Koning, weduwe Jan Mennen land de Beek 1½ lopense, ene zijde kinderen Willem van Vlokhoven, andere zijde de koper, koopsom ƒ 74,-.
Zij verkopen aan Mattijs Slaats groes het Busselsveltje 1 lopense, ene zijde Peter Smits, andere zijde kinderen Willem van Vlokhoven, koopsom: ƒ 35,-.

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 159 verso; 25-11-1788:
Helena Smits, weduwe Martinus van Hoof, geassisteerd met Jan Aalbert Roymans, weduwnaar Elisabeth Martinus van Hoof, deze heeft twee minderjarige kinderen. Zij hebben Jacobus Losecaat procuratie gegeven de dato 17-07-1788 om al hun vaste goederen te verkopen en daarmee de openstaande lasten te voldoen. De goederen zijn 4 en 18 augustus laatstleden verkocht en hebben opgebracht ƒ 1168-00-00. Na afrekening is overgebleven voor Jan Aalbert Roymans ƒ 18-12-12. Voor de weduwe Martinus van Hoof en haar minderjarige dochter Willemyn ƒ 593-10-06.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 246; 16-12-1788:
Jacobus Losecaat verkoopt aan Helena Smits weduwe Martinus van Hoof en Willemina Martinus van Hoof, haar dochter huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 3 lopense; land de Kampakker 2 lopense, in het landboek twee percelen, ene en andere zijde Joost Koppens. Hem bij transport 04-10-1788 aangekomen. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Deurne; ƒ 1-02-8 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 425,-.

Als de kinderen van Elizabeth van Hoof en Jan Aalbert Rooijmans zijn overleden en Jan Aalbert Rooijmans op 22-01-1792 te Asten hertrouwt met Maria Jan Canters (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 38), is Jan Aalbert Rooijmans geen erfgenaam meer.

De enige erfgenaam is dochter Wilhelmina van Hoof, geboren te Asten op 09-04-1764. Zij is op 18-01-1795 te Asten getrouwd met Willem Jan Rijnders, geboren te Asten op 28-02-1764 als zoon van Johannes Reynders en Petronilla Wilhelmi Trauwe (zie Prins Bernhardstraat 23):

02

Het gezin van Wilhelmina van Hoof en Willem Jan Reijnders:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martinus Asten 20-11-1795 Ongehuwd Asten 10-01-1838
2 Petronella Asten 15-09-1797 Kind Asten 07-05-1802
3 Elizabetha Asten 04-04-1798 Kind Asten ±1798
4 Elizabetha Asten 04-04-1799 Kind Asten 19-11-1800
5 Henrica Asten 30-09-1800 Mierlo 01-03-1829
Joannes Lammers
Mierlo 30-06-1845 wonend in de Kerkstraat

Wilhelmina van Hoof is op 26-04-1802 te Asten overleden en Willem Jan Reijnders is op 25-11-1804 te Asten hertrouwd met Anna Maria van Horn, geboren te Stratum op 23-03-1756 als dochter van Joannes van Horn en Helena van Hees.

In het huizenquohier over de periode 1781-1803 is Helena Arnoldi Smits als weduwe van Martinus van Hooff eigenaar en bewoner, maar dochter Wilhelmina van Hoof heeft hoogstwaarschijnlijk ingewoond:

Jaar Eigenaar nummer14 Dijk Bewoners nummer14 Dijk
1781 weduwe Martinus van Hooff weduwe Martinus van Hooff
1798 weduwe Martinus van Hooff weduwe Martinus van Hooff
1803 weduwe Martinus van Hooff weduwe Martinus van Hooff

Helena Arnoldi Smits is op 14-12-1803 te Asten overleden en er wordt een inventaris van haar goederen opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 133 verso; 10-11-1804:
Staat en inventaris opgemaakt door Willem Rijnders, weduwnaar van Willemina van Hooff ten behoeve van hun twee kinderen. Hij wil hertrouwen met Annamaria van Hoorn.
Vaste goederen: een huis, hof en aangelag aan den Dijck 3 lopense; land de Camp 2 lopense.
Roerende goederen: 1 kist, 1 trog, 2 stoelen, 1 broodkastje, 1 melktob, 3 aarden roomteilen, diverse ketels, vuurgerei, divers aardewerk, 1 bed met toebehoren, enig tin, 25 vat aardappelen, diverse klein landbouwgereedschap.

Bij de verpondingen van 1810 wordt duidelijk dat het huis is verdeeld tussen Willem Jan Reijnders, weduwnaar van Willemijn van Hoof en hun kinderen Martinus en Hendrien:

Verpondingen 1810 XIVd-67 folio 30:
Willem Jan Reijnders ½ en Martinus en Hendrien de kinderen bij versterf.
Helena Smits weduwe Martinus van Hoof en Willemijn haar dogter bij transport 06-12-1788.
De heer Losecaat, drossard bij transport 04-10-1788.
Helena Smits weduwe Martinus van Hooff voor ½.
Elisabet, Catarina en Willemijn de kinderen ½.
Nummer 14 Huijs, hof en aangelag 3 lopense.

Willem Reijnders is op 07-10-1817 te Asten overleden, Anna Maria van Horn is op 18-01-1824 te Asten overleden en de kinderen uit het huwelijk van Wilhelmina van Hoof en Willem Reijnders verkopen het huis aan Lambert Smits en Johanna Peeters:

Notarieel Archief Asten 49-193; 02-09-1826:
Martinus en Hendrina Rijnders verkopen aan Jenneke Peeters gehuwd geweest met Lambert Smits een lemen huisje en aangelag, groot 99 roede 30 el, ene zijde Martinus Andriessen. Belast met ƒ 0,57½ cijns aan heer Dupper.

Johanna Peeters Driessen is geboren te Asten op 29-10-1753 als dochter van Peeter Marcelisse Driessen met Maria Peters van Bussel (zie Voormalig huis F766). Zij is op 27-01-1793 te Asten getrouwd met Lambert Smits, geboren te Deurne op 06-02-1763 als zoon van Johannes Arnoldi Smits en Catharina Joost van de Kerkhof:

03

Het gezin van Johanna Peeters Driessen en Lambert Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Deurne 09-10-1793 Kind Deurne ±1793
2 Maria Catharina Deurne 31-01-1796 Asten 18-07-1822
Francis Joost Coolen
Mierlo 07-06-1845
3 Petrus Deurne 16-09-1798 Kind Deurne ±1798

Lambert Smits is op 06-01-1814 te Asten overleden, Johanna Peeters Driessen is op 12-12-1828 te Asten overleden. Dochter Maria Catharina Smits is op 18-07-1822 te Asten getrouwd met Francis Joost Coolen, geboren te Asten op 07-04-1792 als zoon van Judocus Petri Coolen en Johanna Henrici Berkers (zie Voormalig huis G214). Francis Joost Coolen staat bij het kadaster bekend als eigenaar van het lemen huis aan de Dijk:

Kadaster 1811-1832; F767:
Huis en erf, groot 04 roede 14 el, de Dijk noord zijde, klasse 10.
Eigenaar: Francis Joost Coolen.
Opmerking: huis van leem.

Hieronder twee voorbeelden1 van een lemen huis uit die tijd en daaronder de kadasterkaart van het lemen huis en de bijbehorende kadastergegevens:

04 05

06

07

In 1836 verkoopt Maria Catharina Smits het huis aan Francis Smits (zie Dijkstraat 50), die geen directe familie is:

Notarieel Archief Asten 79-76; 24-05-1836:
Catharina Smits gehuwd met Francis Joost Koolen, verkoopt aan Francis Smits een leemen huisje en erf F767, belast met ƒ 0,57½ aan heer Dupper. Alles was haar aangekomen uit de nalatenschap van wijlen haar moeder, die alles reeds had sinds 02-09-1826.

Francis Joost Coolen en Maria Catharina Smits verhuizen met hun gezin naar het Goor in Mierlo. Maria Catharina Smits is op 07-06-1845 te Mierlo overleden en Francis Joost Coolen is op 09-12-1853 te Asten overleden.

In dit huis is komen wonen de zus van Francis Smits, Anna Smits, geboren te Asten op 06-06-1801 als dochter van Judocus Jan Smits en Maria Joannis van Asten (zie Dijkstraat 50). Zij is op 16-02-1827 te Asten getrouwd met Mathijs Driessen, geboren te Asten op 03-11-1802 als zoon van Martinus Driessen en Petronella van Bussel. Rond 1860 hebben zij het huis verlaten en een nieuw huis aan de overzijde van de weg gebouwd (zie Dijkstraat 59).

Overzicht bewoners

Hoeve op den Dyck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Marten Jan Thonis Hennis ±1630 Marten Jan Thonis Hennis ±1630
1694 kinderen Jan Thonis Hennis Asten 08-12-1661 kinderen Jan Thonis Hennis Asten 08-12-1661
1713 kinderen Jan Thonis Hennis Asten 08-12-1661 kinderen Jan Thonis Hennis Asten 08-12-1661
Dyck huis 14
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Jan Thonis Hennis Asten 08-12-1661 kinderen Jan Thonis Hennis Asten 08-12-1661
1741 Martinus Tijsse van Hooff Asten 22-10-1721 Jenneke Martens Asten 08-12-1661
1746 Martinus Tijsse van Hooff Asten 22-10-1721 Martinus Tijsse van Hooff Asten 22-10-1721
1751 Martinus Tijsse van Hooff Asten 22-10-1721 Martinus Tijsse van Hooff Asten 22-10-1721
1756 Martinus Tijsse van Hooff Asten 22-10-1721 Martinus Tijsse van Hooff Asten 22-10-1721
1761 Martinus Tijsse van Hooff Asten 22-10-1721 Martinus Tijsse van Hooff Asten 22-10-1721
1766 Martinus van Hooff Asten 22-10-1721 Martinus van Hooff Asten 22-10-1721
1771 Martinus van Hooff Asten 22-10-1721 Martinus van Hooff Asten 22-10-1721
1776 Martinus van Hooff Asten 22-10-1721 Martinus van Hooff Asten 22-10-1721
1781 weduwe Martinus van Hooff Asten 10-12-1720 weduwe Martinus van Hooff Asten 10-12-1720
1798 weduwe Martinus van Hooff Asten 10-12-1720 weduwe Martinus van Hooff Asten 10-12-1720
1803 weduwe Martinus van Hooff Asten 10-12-1720 weduwe Martinus van Hooff Asten 10-12-1720
Kadasternummer F767
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F767 1832 Maria Catharina Smits Deurne 31-01-1796
Dijk
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1804 Helena Arnoldi Smits Asten 10-12-1720 weduwe van Hooff 14-12-1803
1804-1805 Willem Jan Reynders Asten 28-02-1764 weduwnaar van Hoof
1805-1817 Willem Jan Reynders Asten 28-02-1764 Anna Maria van Horn Stratum 23-03-1756 07-10-1817
1817-1826 Anna Maria van Horn Stratum 23-03-1756 weduwe Reynders 18-01-1824
1826-1828 Johanna Peter Driessen Asten 29-10-1753 weduwe Smits 12-12-1828
1828-1836 Maria Catharina Smits Deurne 31-01-1796 Francis Joost Coolen naar Mierlo
1836-1859 Mathijs Driessen Asten 03-11-1802 Johanna Smits Asten 20-08-1801 naar B38
1859 onbewoond
Referenties
  1. ^Foto's van lemen boerderijen (https://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Theo Knoops

Laatst bijgewerkt op 22 april 2023, 19:31:40

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen