logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F771

In 1477 is er sprake van bewoning met de naam Tempelhof:

Asten Rechterlijk Archief 55 folio 144; 1477:
Mercelijs Henricszoon van Houbaken heeft verkocht aan Mechtelt zijn moeder, twee mud rog erfpacht jaarlijks te betalen op Onze Lieve Vrouwe dag en wel zolang als Mechtelt leven zal uit, zijn huis en hofstad en de erfenis daarbij en geheten den Tempelhof gelegen aan ghenen Dijck te Asten, ene zijde Jan zijn broer, andere zijde de gemeijnt.

Zestig jaar later heet het oude huis den Tempel:

Asten Rechterlijk Archief 60 folio 147 verso 08-02-1537:
Art Vrancken belooft aan Vrancken zijn vader dat hij een mud rog lossen en afleggen zal tot Lichtmis aanstaande en dat hij de erfenis geheten dat auhuijs en den Tempel niet zal verkopen of veranderen.

Asten Rechterlijk Archief 60 folio 163; 03-02-1538:
Dielis van Kessel Bertholtzoon verkoopt aan Margriet Gerartsdochter Van Golbraken 2 mud rog jaarlijks met Lichtmis uit zijn huis, hof aan den Dijck te Asten en geheten, in de Tempel, een eusel aldaar. De los is met 70 gulden.

Ook in het Astense archief van 1574 is er nog sprake van een hoeve met de naam de Tempelhof:

Asten Rechterlijk Archief 65 folio 32 verso 1574:
Aerden Aernt bezit een jaerlijcken enen erffelicken chijns van vier gulden ende vijff stuyver en ellicken gulden voer 20 stuiver gereeckent jaerlics verschijnende op Lichtmisdach ende sall yerstmael verschijnen nu Lichmisse naestcomende ende soe voerts alle jaer de voirschrevene cooper off thoonderen des tegenwoirdichhs brieffs, schadt vrij van bede vrij te leveren ende te betaelen van ende vuijt. huijs, hoff en hofstadt genaempt de Tempelhof gelegen binne dese heerlicheijt Asten aen den Dijck rontomme inne dije gemeijnen straet.

De naam Tempel of Tempelhof komt verder in de archieven niet meer voor, maar wordt ruim twee eeuwen later bij het kadaster nog wel genoemd:

Kadaster 1811-1832; F771:
Weiland, groot 20 roede 40 el, de dijk noord zijde.
Eigenaar: Piet en Andries en Martina Coppens.
Opmerking: Genaamd den Tempel.

Hieronder de kadastergegevens van het weiland:

01


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Theo Knoops

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2018, 19:45:54

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen