logo

De Vonder Homepagina


Hoekstraat 4

Theodorus Franciscus Schenaarts is als lid van de Raad van Brabant eigenaar van een huis op de Dijk in Asten:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 2 verso:
De heer Scenaarts, gebruiker Willem Flipsen.

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 9:
De heer Schenaerts, gebruiker Willem Philips. 9-23-2-7-6.

Theodorus Franciscus Schenaarts is geboren te Eindhoven op 28-02-1664 als zoon van Joannes Schenaerts en Beatrix. Hij is op 15-08-1691 te Eindhoven getrouwd met Johanna Margarita Lovens, geboren te Scherpenheuvel. Na het overlijden van Theodorus Franciscus Schenaarts rond 1706 is zijn vrouw eigenaar:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 6:
De weduwe Lovens, gebruiker Peeter Jan Aerts. 9-13-2-7-6.

Volgens de verpondingen van 1713 wordt het huis bewoond door Antonij Jan Driessen en is het waarschijnlijk rond 1720 gekocht door de familie Driessen (zie Voormalig huis F732):

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 8 verso:
17-01-1736 nu Peeter Cornelis.
De weduwe juffrouw Lovens.
Nu Antonij Jan Driessen. In de bede ƒ 2-3-10.

In 1731 worden de goederen van Jan Driessen en Jenneke Peeter Coolen verdeeld en valt dit huis ten deel aan Peter Cornelis, man van Maria Jan Driessen:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 245; 22-02-1731:
Tony Jan Driessen, Jan Jan Driessen, Peter Cornelis man van Maria Jan Driessen, Cornelis van den Boomen man van Jenneke Jan Driessen, Laurens van den Boomen man van Maria Jan Driessen, Martinus van den Boomen man van Peternella Jan Driessen mede voor, Marselis Jan Driessen. Zij maken een deling van de nagelaten goederen van Jan Driessen en Jenneke Peeter Coolen, wijlen hun ouders, gewoond hebbende aan den Dijck.
2e lot krijgt Peter Cornelis het nieuw huis en het aangelag 1½ lopense, ene zijde Jan Jan Driessen.

Peter Cornelis is geboren te Asten op 27-12-1681 als zoon van Cornelis Jan Duyssen en Helena Fransen Martens (zie Keizersdijk 6). Hij is op 30-01-1706 te Asten getrouwd met Maria Jan Andriessen, geboren te Asten op 08-11-1679 als dochter van Joannes Andreas Martens van de Leensel en Johanna Peeter Coolen (zie Voormalig huis F732):

01

Het gezin van Peter Cornelis en Maria Jan Andriessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Cornelis Asten 04-12-1706 Asten 24-08-1732
Petronilla Wilbers
Asten 03-04-1784 *
zie Voormalig huis G132
2 Reynerus Asten 24-04-1708 Asten 19-07-1733
Wilhelma Claes Philipse
Asten 19-01-1744
Francis Paulus van den Bergh
Asten 24-05-1791
3 Anna Asten 04-04-1710 Asten 02-02-1744
Godefridus Roymans
Asten 17-10-1783
4 Petrus Asten 21-12-1712 Asten 24-01-1740
Johanna van de Vorst
Asten 18-02-1806 zie Voormalig huis C194
5 Godefridus Asten 02-03-1715 Asten 18-02-1748
Lucia Marcelis Driessen
Asten 15-03-1798
6 Johannes Asten 27-04-1719 Kind Asten ±1719

*  in de doopakte wordt Maria Peeter Reynders als moeder genoemd, dit zijn echter de patroniemen van haar moeder en grootvader van moederskant

Maria Jan Andriessen is op 13-05-1724 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en in de bewoningslijst over de periode 1736-1761 is Peter Cornelis eigenaar en tot 1746 bewoner. Daarna woont zijn zoon Godefridus Cornelis in het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 26 verso:
Pieter Cornelis.
Huijs, hoff en aangelagh. 1½ lopense. In de bede ƒ 2-3-10.

Jaar Eigenaar nummer 6 Dijk Bewoners nummer 6 Dijk
1736 Peeter Cornelis Peeter Cornelis
1741 Peter Cornelis Peter Cornelis
1746 Peter Cornelis Peter Cornelis
1751 Peter Cornelis Goort Peter Cornelis
1756 Peter Cornelis Goort Peter Cornelis
1761 Peter Cornelis Goort Peter Cornelis

Peter Cornelis is op 01-04-1762 te Asten overleden en daarna wordt zijn erfenis verdeeld en de kindsdelen verkocht aan Goort Peter Cornelis:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 63 verso; 10-08-1762:
Cornelis Peters, Reynder Cornelis, Goort Roymans man van Anneke Peters, Jenneke van de Vorst gehuwd met Peter Cornelisse. Kinderen en erven van wijlen Peter Cornelissen. Zij verkopen 4⁄5e deel onverdeeld aan Goort Peters, die 1⁄5e deel bezit, in huis, hof en aangelag aan den Astense Dijk 1½ lopense, ene zijde Jan Andriessen, andere zijde Peter Jan Wilbers.

Zoon Godefridus Peter Cornelis is geboren te Asten op 02-03-1715 en op 18-02-1748 te Asten getrouwd met Lucia Marcelis Driessen, geboren te Asten op 09-07-1712 als dochter van Marcellus Driessen en Johanna Willems (zie Voormalig huis F766):

02

Het gezin van Godefridus (Goort) Peter Cornelis en Lucia (Syke) Marcelis Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 24-11-1748
2 Johanna Asten 17-11-1750
3 Marcellus Asten 08-06-1753 Asten 12-01-1783
Johanna Maria Thys Aerts
Asten 23-05-1812

Goort Peters moet nog een boete betalen:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 59 verso; 09-07-1759:
Den drost, aanlegger contra Goort Peters, aan den Dijk, gedaagde. Gedaagde is, op 19-05-1759, door de schutter aangetroffen in de Honspeel vuur bij hem hebbende en beboet met ƒ 12,-. Zou binnen twee weken komen betalen, doch is tot nu toe in gebreke gebleven.

De bewoningslijst laat zien dat Goort Peters met zijn gezin in het huis heeft gewoond:

Jaar Eigenaar nummer 6 Dijk Bewoners nummer 6 Dijk
1766 Goort Peters Goort Peters
1771 Goort Peters Goort Peters
1776 Goort Peters Goort Peters
1798 kinderen Goort Peters kinderen Goort Peters
1803 kinderen Goort Peeters kinderen Goort Peeters

Lucia (Syke) Marcelis Driessen is op 11-01-1792 te Asten overleden en Godefridus Peter Cornelis is te Asten op 15-03-1798 overleden. In 1809 koopt Marcelis Goort Peters het huis op van zijn zusters:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 06-05-1809;
Marcelis Goort Peters, Johanna Goort Peters en Maria Goort Peters verdelen vaste goederen:
1e lot krijgt Marcelis Goort Peters huis en erf aan den Dijk oud nummer 30, nieuw nummer 33; land Bergakker 1 lopense, 43 roede; land Bergakker 2 lopense, 21 roede; land Hegakker 2 lopense, 25 roede; groes het Aangelag 1 lopense, 24 roede; land den Berg 4 lopense, 9 roede; land 't Ouland 35 roede; land aan den Dijk 3 lopense, 45 roede; land Busselakker 1 lopense, 1 roede; land het Heytvelt 26 roede; groes den Dooreman 3 lopense, 34 roede; groes den Cranenbeemt 3 lopense, 20 roede; groes de Venne 1 lopense, 16 roede; groes de Venne 4 lopense, 36 roede; groes Vondervelt 4 lopense, 25 roede; groes de Zeyl 3 lopense, 33 roede; groes den Rietbeemt 1 lopense, 12 roede. Alsmede alle havelijke en erfhavelijke goederen. En zal hij uitkeren aan Johanna Goort Peters en Maria Goort Peters elk ƒ 500,-.

Marcelis Goort Peters is geboren te Asten op 08-06-1753 en op 12-01-1783 te Asten getrouwd met Johanna Maria Thys Aerts, geboren te Asten op 19-07-1759 als dochter van Mathias Arnoldi Wilbers en Hendrina Hendriks (zie Hoekstraat 2):

03

Het gezin van Marcelis Goort Peters en Johanna Maria Thys Aerts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 18-12-1786 Asten 17-09-1812
Theodorus Nicolaas Driessen
Asten 23-07-1823 zie Beekstraat 19
en Dijkstraat 56
2 Johanna Maria Asten 18-02-1789 Asten 17-09-1812
Johannes van der Weerden
Asten 11-01-1844
3 Elizabetha Asten 11-11-1791 Kind Asten 14-01-1792

In 1785 maken Marcelis en Jennemaria hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 222 verso; 07-01-1785:
Marcelis Goort Marcelis, gezond en Jennemaria Mattijs Aarts, ziek, zijn vrouw, wonende bij Goort Marcelis, aan den Dijk, zij testeren. Alle voorgaande makinge vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beide. Opmerking: de testateur schrijft zijn naam als: Marselus Goorts Peeters.

Johanna Maria Thys Aerts is op 07-03-1792 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1810 wordt Marcelis Goort Peters als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1810 XIVd-67 folio 25:
Marcelis Goort Peters bij deling 06-05-1809.
Maria, Jenneke en Marcelis Goort Peters bij versterf 1798.
Goort Peters. Nummer 6 Huijs, hof en aangelag 1½ lopense.

Marcelis Goort Peters is te Asten op 23-05-1812 overleden en enkele jaren daarna wordt de erfenis tussen de twee schoonzoons verdeeld:

Notarieel Archief 37-190 Asten 14-12-1814:
Dirk Nicolaas Driessen en Jan van Weerden, Jan van Weerden krijgt huis, hof en aangelag groot 1 lopen 24 roeden, ene zijde Martinus Driessen.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Jan van Weerden als eigenaar van het huis aan de Dijk:

Kadaster 1811-1832; F747:
Huis en erf, groot 05 roede 20 el, de Dijk zuid zijde, klassen 7.
Eigenaar: Jan van Weerde.

Onder de kadasterkaart van het huis en daaronder de bijbehorende kadastrale gegevens:

04

05

Johanna Maria Peters is geboren te Asten op 18-02-1789 en op 17-09-1812 te Asten getrouwd met Johannes van der Weerden, geboren te Asten op 03-03-1785 als zoon van Christianus van der Weerden en Johanna Aarts en broer van Maria Josepha van der Weerden (zie Dijkstraat 58). Hieronder de trouwakte in het Frans:

06

Het gezin van Johanna Maria Peters en Johannes van der Weerden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Christianus Asten 12-07-1813 Ongehuwd Asten 13-06-1893
2 Marcelis Asten 12-02-1815 Asten 17-02-1844
Lamberdina Verheijen
Someren 15-01-1878
3 Joanna Asten 04-06-1817 Asten 01-02-1839
Hendrikus Driessen
Someren 15-04-1882
4 Joanna Maria Asten 24-07-1819 Ongehuwd Asten 04-11-1855
5 Elisabeth Asten 23-01-1822 Asten 08-06-1859
Peter Kijzers
Someren 12-02-1866
6 Hendricus Asten 19-03-1825 Asten 09-02-1855
Catharina Martens
Asten 17-04-1910
7 Maria Josepha Asten 30-12-1827 Asten 21-02-1862
Paulus van der Greven
Asten 05-03-1901

Johanna Maria Peters is op 11-01-1844 te Asten overleden en Johannes van der Weerden is te Asten op 10-02-1858 overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen hun kinderen in het huis met als hoofd Christiaan van der Weerden, geboren te Asten op 12-07-1813, op huizingnummer B39 en vanaf 1869 nummer B43:

07

Vanaf 1879 is zijn broer Hendricus van der Weerden, geboren te Asten op 19-03-1825 het gezinshoofd. Hij is op 09-02-1855 te Asten getrouwd met Catharina Martens, geboren te Asten op 31-03-1829 als dochter van Antonie Martens en Maria Verrijt. op dinsdag 02-05-1865 slaat het noodlot toe als het huis in brand vliegt, zolas gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 09-05-1865:

Catharina Martens overlijdt te Asten op 13-05-1865 aan haar verwondingen en samen met zijn kinderen en broer Christiaan woont Hendricus van der Weerden in het huis met over de periode 1879-1890 huizingnummer B43:

08

Ook over de periode 1890-1900 en 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B42 en B38. Christiaan van der Weerden overlijdt te Asten op 13-06-1893 en Hendricus van der Weerden is op 17-04-1910 te Asten overleden.

Zijn dochter Maria van der Weerden, geboren te Asten op 10-11-1857, is op 31-01-1890 te Asten getrouwd met Johannes Koppens, geboren te Asten op 18-07-1854 als zoon van Johannes Koppens en Johanna Maria van Heugten:

09

Inwonend zijn nog broer Thielemanus Koppens en zussen Antonetta, Jacoba en Hendrika Koppens. Thielemanus Koppens verhuist in 1905 naar B98 (zie Voormalig huis B888), Hendrika Koppens naar Meijel, Antonetta Koppens bij de familie Kuunders naar Vreekwijk onder Deurne en Jacoba Koppens naar haar zus Johanna Maria Koppens naar Vreekwijk onder Deurne, maar wonen vanaf 1907 in bij broer Thielemanus. 

Johannes Koppens wil kleiner gaan boeren en verkoopt de nodige eigendommen volgende de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-11-1910, 29-04-1911 en 17-06-1911. Hij vertrekt in 1911 naar Vosselen (zie Dijkstraat 42) en verhuurt zijn boerderij aan Hendricus van de Mortel:

10 11 12

Hendricus van de Mortel is geboren te Bakel op 20-06-1867 als zoon van Willem van de Mortel en Christina Werts. Hij is te Helmond op 05-05-1896 getrouwd met Maria Elisabeth van Stiphout, geboren op 04-11-1860 te Helmond als dochter van Jan Francis van Stiphout en Maria Catharina Aarts. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen ze dan op huizingnummer B37:

13

Hendricus van de Mortel heeft pech op zijn nieuwe adres als hij twee koeien verliest door mond- en klauwzeer, aldus de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 19-08-1911:

13a

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-05-1915 staat dat in mei 1915 de boerderij van Hendricus van de Mortel afbrandt:

Hendricus van de Mortel laat daarna een nieuwe boerderij ontwerpen door Henricus Martinus Vorstermans, zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-06-1915:

13b

Ook in de periode 1920-1930 wonen Hendricus van de Mortel en Maria Elisabeth van Stiphout met hun gezin nog in het huis met dan huizingnummer B37 en ook wel bekend staand als Dijk 13:

14

Hendricus van de Mortel en zijn zoon Franciscus Wilhelmus van de Mortel, geboren te Mierlo op 13-09-1903, zijn nog betrokken bij een vechtpartij, waarbij zij buurtgenoten Joannes Josephus en Martinus Josephus Berkvens (zie Dijkstraat 50) mishandeld hebben:

Ook over de periode 1930-1938 wonen Hendricus van de Mortel en Maria Elisabeth van Stiphout met zoon Franciscus Wilhelmus van de Mortel in het huis op Dijk 13:

15

In 1938 wordt de boerderij van Hendricus van de Mortel nog getroffen door een brand, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 15-07-1938:

15a

Maria Elisabeth van Stiphout is op 14-01-1938 te Asten overleden en Hendricus van de Mortel is te Asten op 10-05-1954 overleden en hieronder staan hun akten van overlijden:

16 17

Dochter Christina Maria van de Mortel is geboren te Lierop op 03-02-1897 en op 25-02-1930 te Asten getrouwd met Antonius van den Eijnden, geboren te Lierop op 10-10-1894 als zoon van Johannes van den Eijnden en Hendrika Berkers. Hun kinderen Henrica en Johannes zijn getuige de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-06-1934 en 23-09-1937 nog geboren in het ouderlijk huis:

18 19

Zij hebben ook in het huis gewoond en zijn later verhuisd naar een nieuwe woning op Dijk 3a:

20

Christina Maria van de Mortel is op 06-04-1962 te Asten overleden en Antonius van den Eijnden is op 04-06-1985 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

21 22

Volgens een mededeling over weggelopen honden in het Peelbelang van 30-12-1944 is Franciscus van de Mortel, geboren te Mierlo op 13-09-1903, bewoner van het huis:

23

Franciscus Wilhelmus van de Mortel is op 10-05-1939 te Bakel en Milheeze getrouwd met Agnes de Groot, geboren te Aarle Rixtel op 15-09-1907 als dochter van Cornelis de Groot en Johanna Rooijakkers.

Franciscus Wilhelmus van de Mortel is op 23-12-1959 te Asten overleden en Agnes de Groot is op 19-04-1989 te Asten overleden. Hieronder het bidprentje van Agnes de Groot:

24

25

Boven een foto uit 1970 en onder en hieronder een afbeelding met streetview met van de huidige boerderij uit 1915 op de Hoekstraat 4 te Asten:

26

27

Overzicht bewoners

Hoeve op den Dyck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Theodorus Franciscus Schenaerts ±1655
1720 Antoni Jan Driessen Asten 25-12-1677 Antoni Jan Driessen Asten 25-12-1677
1731 Peeter Cornelis Asten 27-12-1681 Pieter Cornelis Asten 27-12-1681
Dyck huis 6
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Peeter Cornelis Asten 27-12-1681 Peeter Cornelis Asten 27-12-1681
1741 Peter Cornelis Asten 27-12-1681 Peter Cornelis Asten 27-12-1681
1746 Peter Cornelis Asten 27-12-1681 Peter Cornelis Asten 27-12-1681
1751 Peter Cornelis Asten 27-12-1681 Goort Peter Cornelis Asten 02-03-1715
1756 Peter Cornelis Asten 27-12-1681 Goort Peter Cornelis Asten 02-03-1715
1761 Peter Cornelis Asten 27-12-1681 Goort Peter Cornelis Asten 02-03-1715
1766 Goort Peters Asten 02-03-1715 Goort Peters Asten 02-03-1715
1771 Goort Peters Asten 02-03-1715 Goort Peters Asten 02-03-1715
1776 Goort Peters Asten 02-03-1715 Goort Peters Asten 02-03-1715
1798 kinderen Goort Peters Asten 08-06-1753 kinderen Goort Peters Asten 08-06-1753
1803 kinderen Goort Peeters Asten 08-06-1753 kinderen Goort Peeters Asten 08-06-1753
Kadasternummer F747
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F747 1832 Jan van der Weerde Asten 03-03-1785
Dijk 13
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1844 Jan van der Weerde Asten 03-03-1785 Johanna Maria Peeters Asten 18-02-1789 11-01-1844
1844-1858 Jan van der Weerde Asten 03-03-1785 10-02-1858
B39 1859-1869 Christiaan van der Weerden Asten 12-07-1813 met broers en zussen
B43 1869-1879 Christiaan van der Weerden Asten 12-07-1813 met broers en zussen 13-06-1893
B43 1879-1890 Hendricus van der Weerden Asten 19-03-1825 met kinderen
B42 1890-1900 Hendricus van der Weerden Asten 19-03-1825 met kinderen
B38 1900-1910 Hendricus van der Weerden Asten 19-03-1825 met kinderen 10-04-1910
B37 1910-1911 Johannes Koppens Asten 18-07-1854 Maria van de Weerden Asten 10-11-1857 naar Vosselen
B37 1911-1920 Hendricus van de Mortel Bakel 20-06-1867 Maria Elisabeth van Stiphout Helmond 04-11-1860
B37 1920-1930 Hendricus van de Mortel Bakel 20-06-1867 Maria Elisabeth van Stiphout Helmond 04-11-1860
13 1930-1938 Antonius van den Eijnden Lierop 10-10-1894 Christina van de Mortel Lierop 03-02-1897 naar Dijk 3a
13 1938 Franciscus van de Mortel Mierlo 13-09-1903 Agnes de Groot Aarle 15-09-1907

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Theo Knoops

Laatst bijgewerkt op 20 april 2024, 11:16:30

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen