logo

De Vonder Homepagina


Lagendijk 3

Joost (de Jonge) Goorts van Bussel bezit al enige goederen op Vosselen:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 61; 27-02-1610:
Joost Goorts van Bussel geeft bij erfwisseling over aan Goris Peter Franssen land bij Vosholen 2½ lopense, ene zijde Derick Jan Coppens, andere zijde de Capelle-ecker van Omel, ene einde Meester Jans Verdijsseldonck, andere einde erfgenamen Peter Scalvogels.

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 154 verso; 02-01-1612:
Huybert Jan Diepenbeecx verkoopt aan Joost van Bussel, schepen land aen Vosholen. Hem aangekomen bij transport de dato 21-04-1610 van Mathijs Frans Thijssen en deze weer op 20-04-1610 van Joris en Jan, zonen Henrick Janssen van Otterdijck.

Joost (de Jonge) Goorts van Bussel is geboren te Asten rond 1545 als zoon van Goort Daniels van den Eynde1. Hij is rond 1569 gehuwd met Heijlwich Corstken Smeets (zie Busselseweg 7). Na haar overlijden te Asten rond 1578 is Joost (de Jonge) Goorts van Bussel rond 1579 hertrouwd met Heylken, weduwe van Isbout Jacobs. Hieronder de gezinnen van Joost (de Jonge) Goorts van Bussel met Heijlwich Corstken Smeets en Heylken en de voorkinderen van Heylken getrouwd met Isbout Jacobs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Isbout Asten ±1570 Asten ±1600
Joostien Wilbert Heynen
Asten ±1616 zie Busselseweg 7
2 Peterken Asten ±1572 Asten ±1600
Willem Peter Slaets
Asten ±1610 zoon Jan
zie 't Hoekske 10
3 Heyke Asten ±1574 Asten ±1600
Lucas Henrick Lucas
Asten ±1636
4 Wilbort Asten ±1576 Asten ±1605
Mechteld Jacobs
Asten ±1652
5 Jan Asten ±1578 Asten ±1610
Lyntien Hendrick Franssen
Asten ±1636 zie Busselseweg 7
6 Simon* Asten ±1580 Asten ±1620
Margriet van Hove
Asten ±1636 zie Busselseweg 7
7 Henric** Asten ±1573
8 Hendrick** Asten ±1575 Asten ±1600
Jenneke Willem Goyaerts
Asten ±1636
9 Ambrosius** Asten ±1577 Asten ±1620
Willemken Anthonis Canters
Asten ±1636 zie Voormalig huis B401
10 Mechteld** Asten ±1579 Asten ±1605
Wilbort Joosten van Bussel
Asten ±1610

*  kind uit het tweede huwelijk
** voorkinderen van Heylken getrouwd met Isbout Jacobs

Joost (de Jonge) Goorts van Bussel wordt als schepen van Asten genoemd:

Asten Rechterlijk Archief folio 12 verso; 13-04-1609:
Meester Gerardt Henrick Jacobs, landdeeken en pastoor te Zoemeren en Joost Goyaert Daniels, schepen alhier, verklaren dat Lambaert Jan Peters getrouwd met Anna dochter Henrick Jacobs is toegedeylt geweest een schepenbrief van ƒ 6,- per jaar. Deze cijns heeft eertijds verkocht Peter Jan Slaets aan Henrick Jacops uit onderpanden alhier. Schepenbrief de dato 02-05-1568.

Joost (de Jonge) Goorts van Bussel verkoopt een stuk land aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief folio 19; 01-06-1609:
Joost Goris van Bussel verkoopt aan Peter Michiel Thijssen land aen den Dijck naast Joost Jan Henricx.

Joost (de Jonge) Goorts van Bussel verkoopt een cijns met zijn huis als onderpand; de cijns wordt later door zijn stiefzoon Hendrik IJsbouts ingelost:

Asten Rechterlijk Archief folio 60; 27-02-1610:
Joost Goorts van Bussel verkoopt aan Marcelis Peter Jacobs een cijns van 8 gulden 5 stuiver per jaar, in kapitaal ƒ 128,- à 6,45%. Onderpand huis, hof en land aan den Dijck, ene zijde Derick Jan Peters, andere zijde Huybert Jan Diepenbeecx, ene einde erfgenamen Goort Ceel van Bussel, andere einde de gemeente; land den Hegecker naast erfgenamen Henrick Lucas; land op Braessel naast Thijs Frans Thijssen. Naschrift: 11-02-1628 gelost aan Marcelis Peter Jacobs door Hendrick Ysebouts.

Joost (de Jonge) Goorts van Bussel is rond 1615 overleden en zijn tweede vrouw Heylken draagt haar goederen over in ruil voor haar onderhoud:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 81 verso 26-02-1616:
Heylken, weduwe Joost van Bussel heeft overgedragen aan Wilbrord Joosten en Mechtelt, zijn vrouw, Willem Peter Slaets getrouwd geweest met Peterken, dochter Joost en Jan, zijn zoon, Henrick en Bruysten, zonen IJsbout Henrick Jacobs in 2e huwelijk van Heylken, Lucas Henrick Lucas getrouwd met Heylken, dochter IJsbout voorschreven, IJsbout en Jan, zonen Joost en Heylken voorschreven. Zij mogen samen delen alle huizen en land door hem Joost, achtergelaten alsmede alle haeffelijcke goederen die zij samen hebben. Heylken mag daarop heffen een rente van ƒ 18,- per jaar te Zoemeren; 3 gulden per jaar aan Jacob Martens; 3 gulden per jaar aan de erfgenamen Peter Froyen. Alsnog een hooibeemd achter Onstaden die zij mag gebruiken gedurende haar verdere leven en offt sij niet heefft aen haeren lichaem dat sij Heylken den selven beempt mogen vercoopen tot haeren onderhout. Verder zal zij ontvangen 3 vat rogge per jaar; 2 gulden per jaar; 7 pond boter per jaar; 15 eieren per jaar.

Kort daarna wordt de erfenis verdeeld. Naast de 6 kinderen uit de huwelijken van Joost (de Jonge) Goorts van Bussel worden nog 3 erfgenamen genoemd. Waarschijnlijk zijn dit voorkinderen van zijn tweede vrouw uit een eerdere relatie met IJsbout Jacobs en aangezien Mechtelt extra wordt genoemd is zij zeer waarschijnlijk ook een voordochter:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 91 verso; 28-04-1616:
Henrick IJsbout Jacobs, Ambrosius, zijn broeder mede voor Henric Joosten, zijn broeder voor twee gedeelten, Wilbrort Joost Goorts getrouwd met Mechtelt voor zichzelf en mede voor zijn vrouw, Willem Peter Slaets getrouwd geweest Peterken mede voor hun zoon Jan, Lucas Henricx getrouwd met Heylken, IJsbout en Jan, zonen Joosten voorschreven. Allen kinderen en erven van Joost Goorts en Heyke, zijn eerste vrouw en van Heylken, zijn tweede vrouw. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgen Henrick en Wilbrort het half huis te Haebraecken met de halve schuur, paardestal en land, ene zijde erfgenamen Goort Ceelen, andere zijde Juffrouw van Herlair en de kerckpat, ene einde de gemeente, andere einde erfgenamen Jonker Cornelis Wyfflits. Deze twee delen van Wilbrort en het derde deel van Henrick. Land op den Heckecker 4½ lopense; land Trouwhoffken; groes 't Cleynveltjen; groes die Bevercoot; hooibeemd 't Cleynveltje achter Bussel. Belast met 37 gulden 2 stuiver per jaar aan Jan van Oss te 's-Hertogenbosch; 6 gulden per jaar aan eenen te 's-Hertogenbosch; 8 gulden 5 stuiver per jaar aan Marcelis Jacobs; 1 mud rogge per jaar aan Jonker Evert te Lyssel; aan de Kerk van Asten soveel als tseker is.
2e lot krijgt Ambrosius het oude huis en halve hof naast de schaapskooi met de mesthof soo verre die oessen druypen van der schueren van de erfgenamen Jans van Otterdijck, ene en andere zijde de delers, ene einde erfgenamen Goort Aeben, andere einde de gemeente; land in Braessel; land 't Ven; land naast Derick Jan Peters; groes int leech Eussel; groes de helft van 't Perdtseussel affter Bussel; beemdje naast Lambert Jan Peters. Belast met 21 vat rogge per jaar maat van Helmont; 100 gulden aan NN; 100 gulden aan NN; 13 gulden aan den Heilige Geest van Asten of zoveel het is; de roggepacht aan het Capelleke te Sint Oeden Roy; de roggepacht aan Jegers te Roy; 3 gulden per jaar aan Jan van Oss.
3e lot krijgen Willem Slaets en Lucas Henricx de schuur van Jan van Otterdijck met dries en land, ene zijde Marten Ceel Martens, andere zijde Bruysten als deler, ene einde erfgenamen Goort Ceelen, andere zijde de gemeente; land den Hegecker; land de Kyvitshoff; land bij Bussel naast Willem Frans Willems; groes 't Grootvelt; 1⁄3e van een heiveld in Bussel. Belast met den chijns daervuyt te gelden int boeck van Bussel; 21 gulden per aan Geldolph Gielissen; 16 vat rogge per jaar of zoveel het is aan Bruysten Isbouts en Lucas Henricx; nog aan Willem Ceelen, van dezelfde roggepacht, zoveel het is; 4 gulden per jaar aan het Sint Andries-altair; 1 gulden 10 stuiver per jaar aan Lijsken Verheeze; aan Meester Henrick Verweyen zoveel als het is.
4e lot krijgen IJsbout en Jan het bakhuis en de schop; de halve schuur het einde naast Derick Jan Peters; land naast Derick Jan Peters met een einde van den hof, naast het huisken, met de halve put voor de deur; land op Braessel naast Mathijs Frans Thijssen; land int Ven; groes int leegh Eussel; groes de helft, middendoor, van het Perdtseussel; 1⁄3e deel van een heiveld te Bussel. Belast met 14 gulden per jaar aan Joseph Wouters te Eyndhoven; 12 gulden per jaar aan Jan Corstjen Smeets; 6 gulden per jaar te Deurne; 3 gulden 5 stuiver per jaar aan Peter Aert Thijssen; aan de pastoor te Asten zoveel als het is; 1 vat rogge per jaar aan de Coster.

Zoon Wilbort Joosten van Bussel is geboren rond 1576 en rond 1605 getrouwd met Mechteld (Metken) Jacobs, geboren te Asten rond 1579 als dochter van Ysbout Hendrick Jacobs en Heylken en hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten ±1607 Asten ±1636
Joostien Slaets
Asten 28-06-1682 zie ook Busselseweg 5

Mechteld (Metken) Jacobs is vermoedelijk rond 1610 overleden.

Het meeste goed van zoon Wilbort Joosten van Bussel is in het buurtschap Bussel, maar hij bezit ook goederen aan den Dyck te Asten:

Asten Rechterlijk Archief 71 folio 7; 22-11-1629:
Philips Isbouts verkoop aan Wilbort Joosten van Bussel, schepen een hooibeemdje aan den Dyck, ene zijde Luycas Hendricx, andere zijde Aelke Isbouts, ene einde de Aa, ander einde Dierck Peters; hooibeemdje aan den Dyck, ene zijde Dierck Peters, andere zijde Hendrick Willems, ene einde de Aa, ander einde Anthonis Peters en anderen. Met recht van terugverkoop voor ƒ 210,-.

Wilbort Joosten van Bussel gebruikt zijn huis aan de Dijk als onderpand bij een losrente:

Asten Rechterlijk Archief 71 folio 114; 22-10-1630:
Joncker Cornelis van Wijtfliet zoone Meester Jans, verkoopt aan Wilbort Joosten van Bussel een losrente van ƒ 10,- per jaar, in kapitaal ƒ 160,- à 6¼%. Onderpand de helft van een huis, hof en land aan den Dijck; land 9 lopense; land het Clootien 2 lopense; land den Duyssencamp; groes die Bevercoot.
Joncker Cornelis van Wijtfliet verhuurd aan Wilbort Joosten van Bussel de helft van huis, hof en land aan den Dijck zoals hij vorige jaren in huur heeft gehad. Huurtermijn 3 jaar, huurprijs ƒ 60 per jaar.

Wilbort Joosten van Bussel is schepen en heeft geld uitgeleend:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 43; 03-11-1634:
Goort Philips Sanen is schuldig aan Wilbort Joosten, schepen, ƒ 248,-. Te lossen: Darthienmisse eerstkomend over 3 jaar. Marge: 29-10-1638 gelost door Philips Goortssen.

Wilbort Joosten van Bussel moet getuigen in een proces tegen Philips Isbouts (zie ook Busselseweg 5), waarbij zijn leeftijd wordt genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 26-04-1635:
De schout van Asten, apprehenseur contra Philips Isbouts, geapprehendeerde. Gearresteerde zegt, tot fundament van zijn verzoek dat, nadat van Dirck Verschueren, uit de kerk eenige penningen zijn ontvreemd, deze zich niet heeft ontzien zijn zoon naar de waarzegger te zenden en door diens raad de gearresteerde valselijk te beschuldigen en door eenen Huybert Jan Diepenbeecx dat hij sijne penningen zou hebben gestolen en dat daarvan eenen publycke fame soude gaen.
Wilbert Joosten van Bussel, schepen, 58 jaar, verklaart, dikwijls te hebben horen zeggen in het gemeyn dat Philips Isbouts het geld van Dirck Verschueren zou hebben gestolen, omtrent, ten tijde van het proces tussen Philips en Huybert. Hij kent Philips als een getrouw naebuer zijnde daar ook woonachtig. Ook weet hij, zoals het hele dorp het weet, dat de zoon van Dirck Verschueren bij de waarzegger is geweest, zonder te weten wat hij daar uitgericht heeft.

Wilbort Joosten van Bussel is voogd over de kinderen van zijn broer Jan Joosten van Bussel (zie Busselseweg 7):

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 64; 20-01-1636:
Walraven Janssen is schuldig aan Wilbort Joosten van Bussel en Jan Janssen, te Someren als momboiren van de onmondige kinderen van wijlen Jan Joosten van Bussel ƒ 25,- wegens door hem gekocht land.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 64; 26-01-1636:
Wilbort Joosten van Bussel, schepen, en Jan Janssen te Someren als momboiren van de onmondige kinderen van wijlen Jan Joosten van Bussel en wijlen Lijntien Hanrick Franssen hebben verkocht aan Marcelis Peter Seel Tijssen de achtergelaten goederen van de ouders der kinderen huis, groes en land te Bussel. Belast met 3½ mud rogge per jaar aan het Cappittel van 's Hertogenbosch of ƒ18,- per jaar; ƒ 15,- per jaar te 's Hertogenbosch uit een meerdere rente; ƒ 6,- per jaar aan Wilbort Joosten van Bussel.

Wilbort Joosten van Bussel is voogd over Jan een kleinzoon van zijn stiefmoeder Heylken, getrouwd geweest met Isbout Jacobs:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 84; 30-04-1636:
Isbout zoon wijlen Henrick Isbouts en Jenneke, zijn moeder, verkoopt aan Peter, Goort, Willem en Jan, zijn broeders, zijn deel in de goederen hem aangekomen van zijn ouders en gelegen op Bussel. De vier gebroeders, waarvan Jan geassisteerd met Wilbert Joosten van Bussel en Bruysten Isbouts, zijn ooms.

Wilbort Joosten van Bussel wordt opnieuw tot schepen benoemd:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 109; 08-01-1637:
Schepenen zijn Anthonis Canters, Wilbert Joosten van Bussel, Dirck Jan Goortssen, Hanrick Peter Bakermans en Dirck Franssen.

Er wordt een rente van Wilbort Joosten van Bussel afgenomen:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 14; 24-02-1639:
Willem Willems van Haubraken neemt van Wilbort Joosten van Bussel, schepen, af een rente van ƒ 3,- per jaar. Welke deze aangenomen heeft bij aankoop van de goederen van de erfgenamen wijlen Jacop Jan Tijssen ten laste van die goederen en ten bate van Meester Jan Loyen te Helmond.

Na de pestepidemie worden de erfgoederen herverdeeld en Wilbort Joosten van Bussel doet dit met Bonaventura Mathijssen van Hove, die het later weer door verkoopt aan Mathijs Mathijssen van Hove:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 60; 04-01-1640:
Wilbort Joosten van Bussel geeft bij erfwisseling over aan Bonaventura Mathijssen zijn deel in de hem aangestorven goederen van wijlen Jan Henrick van Bussel, gelegen te Bussel huis, hof, land en groes.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 60 verso; 04-01-1640:
Bonaventura Mathijssen geeft bij erfwisseling over aan Wilbort Joosten van Bussel, schepen beemd op de voorste Diesdonck naast Goort Joosten; land en groes op de voorste Diesdonck naast Anneke weduwe Daendel Aerts; land op de voorste Diesdonck 2½ lopense naast Anneke weduwe Daendel Aerts; heiveld op de voorste Diesdonck naast erven Willem Peeter Slaets.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 70 verso; 15-03-1640:
Bonaventura Mathijssen verkoopt aan Meester Mathijs van den Hove, zijn broeder, al de goederen hem bij erfwisseling aangekomen van Wilbort Joosten van Bussel op 4 januarij 1640. Koopsom Mathijs zal de ƒ 200,- voldoen aan suster Geertruyt Olislegers te 's Hertogenbosch.

Wilbort Joosten van Bussel koopt een stuk land aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 44 verso; 17-02-1645:
Meester Anthonie Canters verkoopt aan Wilbert Joosten van Bussel, schepen, heiveld aen den Dijck naast weduwe Aert Joosten.

Het laatste archiefstuk van Wilbort Joosten van Bussel in het archief:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 40; 13-12-1649:
Jan Janssen alias Jan Someris, te Someren, is schuldig aan Wilbort Joosten van Bussel als momboir van Sijken, dochter wijlen Jan van Bussel ƒ 120,50. Marge: Goort Teunis getrouwd met Sijken, dochter Jan van Bussel is voldaan door Jan Tonis de dato 05-11-1657.

Wilbort Joosten van Bussel wordt voor het laatst in 1652 als buurman in het archief genoemd en is vermoedelijk in dat jaar overleden.

Peter Wilborts van Bussel is geboren te Asten rond 1607 als zoon van Wilbort Joosten van Bussel en Mechteld (Metken) Jacobs (zie Busselseweg 7). Hij is rond 1636 getrouwd met Judoca (Joostien) Slaets, geboren te Asten rond 1610 als dochter van Willem Peter Slaets en Margriet Goort Verberne (zie 't Hoekske 10). Het gezin van Peter Wilborts van Bussel en Judoca (Joostien) Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilibrordus Asten 14-04-1637 Kind Asten ±1637
2 Wilhelmus Asten 02-05-1638 Kind Asten ±1638
3 Isboldus Asten 31-05-1642 Asten 05-09-1666
Johanna Vogels
Asten 13-02-1695
Johanna Fransen
Asten 27-03-1709
4 Mechtildis Asten 01-09-1647 Kind Asten ±1647
5 Wilhelmus Asten 27-04-1649 Kind Asten ±1649
6 Mechtildis Asten 16-01-1651 Asten 13-07-1674
Johannes Wilberts Martens
Asten 02-05-1710 zie Voormalig huis F453
7 Franciscus Asten 10-07-1653 Asten 13-10-1675
Anna Willem Martens
Asten 08-08-1717 zie Busselseweg 5
8 Margareta Asten 01-07-1658 Ongehuwd Asten 08-07-1677

Peter Wilborts van Bussel neemt een deel van een schuld van zijn schoonvader op zich en zorgt dat de afhandeling geregeld wordt:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 84; 29-05-1640:
Alsoo seecker verschil was gereesen tussen de erven van wijlen Goris Isbouts, te weten Joost Isbouts cum suis en de erven Joostien ten Hoove getrouwd met Goris voorschreven ter eenre en de weduwe of erven van wijlen Willem Peter Slaets ter andere zijde. Betreffende een rente van ƒ 300,- aan Maeyken Becx te 's Hertogenbosch ten laste van Willem Peter Slaets voorschreven en overgenomen door Philips Slaets. Overeengekomen is dat de erven van Goris Isbouts en zijn vrouw ƒ 70,- zullen betalen aan de erven Willem Peter Slaets en noch de rest door de de andere clochten te weten Henrick Peter Slaets en Peter Wilborts. Daarna nemen de erven Willem Peter Slaets de gehele rente over. Peter Wilborts zal hiervoor zorg dragen.

Peter Wilborts van Bussel wordt genoemd bij de erfenis van zijn schoonouders (zie 't Hoekske 10):

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 45 verso; 23-09-1639:
Jan, voorzoon van wijlen Willem Peter Slaets getrouwd geweest met Peerken, dochter wijlen Joost van Bussel ter eenre en Peter zoon Wylbort Joosten van Bussel getrouwd met Joostien, dochter Willem Peter Slaets en Margriet, in tweede huwelijk en Bonaventura Mathijssen van den Hove getrouwd met Anneken weduwe Peter Willem Willem Slaets, waarbij een zoontje met name Peter (Peter Willem Slaets) ter andere zijde. Om twisten en geschillen die schier off morghen tusschen de voorschreven comparanten mochten comen te gerijsen terzake van successie en versterf der goederen wordt dit contract aangegaan. Dat de voorschreven contrahenten van een vader en twee moeders, dus van diverse bedde dat zij van nu af worden gehouden als uit een bedde. Zij zullen de goederen, roerend en onroerend, door de eerste en tweede vrouw van Willem Slaets achtergelaten, delen. Zij zullen de gezamelijke lasten, pro rato, dragen met dien verstande dat Jan, eerste comparant, ook mee zal delen in de goederen van Margriet, zijn stiefmoeder, even diep als de twee andere comparanten en ook de andere in alle goederen hem, Jan, van wijlen zijn moeder aangekomen. :Jan heeft langdurig trouwe dienst, zonder huur, bij wijlen zijn vader gedaan en dat hij daarvoor vooruit mag hebben het deel van Peter Wilborts en Bonaventura in de halve schaere dit jaar en de komende vijf jaar hun portie in de gehele goederen mag gebruiken, zonder pacht of huur te betalen. De goederen zijn gelegen te Heusden.

Asten Rechterlijk Archief; 01-06-1641:
Margriet, weduwe Willem Peter Slaets, geassisteerd met Hanrick Peter Slaets testeert. Dit om twist ende tweedracht te voorkomen tussen haar nakinderen van wijlen Willem Peter Slaets en de voorkinderen van haar en Joost Peters, haar eerste man. Haar goederen op den Diesdonck, aan den Dijck of elders, waar zij macht over heeft, te weten de helft, haar aangestorven van Willem Peter Slaets vermaakt zij aan Peter Wilbort Joosten van Bussel getrouwd met Joostien, haar dochter, Peterken, onmondige zoon van Peter Willem Slaets, haar overleden zoon en Jan de voorzoon van Willem Peter Slaets. In drie gelijke delen, met dien verstande, dat als Peterken komt te overlijden, zonder wettige geboorten na te laten, dat zijn deel dan weer gelijkelijk verdeeld zal worden tussen Peter en Jan, zijn ooms. Testatrice wil gedurende haar leven de tochte van haar goederen behouden.

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 83; 19-09-1646:
Jan Willem Peter Slaets, Peter Wilborts van Bussel getrouwd met Joostien, de momboiren van Peter, onmondige zoon Peter Willem Peter Slaets. Zij verdelen de nagelaten goederen van Willem Peter Slaets getrouwd geweest met Margriet.
2e lot krijgen Jan Willem Peter Slaets en Peter Wilborts 2⁄3e deel van de goederen op den achtersten Diesdonck, te weten in huis, land, groes, hei en wei met inbegrip van alle lasten, renten; ƒ 15,- te ontvangen van het 1e lot Peter de onmondige ten behoeve van de verachterde pachten.

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 91; 16-01-1647:
Jan, zoon wijlen Willem Peter Slaets, Peter Wilbort Joosten van Bussel getrouwd met Joostien, dochter Willem Peter Slaets in 2e huwelijk met Margriet. Zij verdelen hun goederen op den Diesdonck en elders te Asten.
2e lot krijgt Peter Wilborts Joosten van Bussel beide schuren op den Diesdonck 11 roede; een dries met het half campken daaraan naast Jan Franssen Smidth; een hooiveldje en halve hof naast Wilbort Joosten; een weiveldje aan het hooiveldje naast Jan Franssen Smidth; hooiveldje over de Beeck naast Seel Schepers; een beemdje op den achtersten Diesdonck te delen met het 1e lot Jan een oude hofstad op den achtersten Diesdonck met de helft in de Weerdinghssche bempden, te gebruiken met het 1e lot Jan; land op den achtersten Diesdonck 2 lopense naast Jan Jacop Slaets; land opten Nerencamp 1 lopense naast Jan Pauwels; land den hogen acker naast Jacop Janssen; land daerontrent gelegen 6 lopense naast de weduwe Daendel Aerts; land daerbij 3 lopense naast de weduwe Daendel Aerts en Jan Franssen. Belast met ƒ 200,- aan Merike Beckers te 's Hertogenbosch uit een meerdere rente; 17 vat rogge per jaar aen seker aultair in de kercke van Deuren

Peter Wilborts van Bussel en andere erfgenamen van Willem Peter Slaets ruilen groes met Goort Joosten:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 82; 06-09-1646:
Goort Joosten heeft bij erfwisseling overgedragen aan Jan Willem Peter Slaets, Peter Wilborts van Bussel getrouwd met Joostien en Bonaventura Mathijssen en Hanrick Peter Slaets als momboiren van Peter, onmondige zoon Peter Willem Slaets. Allen erfgenamen van wijlen Willem Peter Slaets, groesveld tussen Diesdonck en Bussel 3 lopense naast Willem Hanrick Latiens. De ontvangers geven over aan Goort Joosten groes bij het huis van de ontvanger 3½ naast de ontvanger.

Peter Wilborts van Bussel koopt een stuk groes op Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 93; 20-01-1647:
Joost Anthonis van Hees verkoopt aan Peter Wilbort Joosten van Bussel groes te Bussel uitschietende op de Beeckbemden naast Jan Jacop Slaets.

Peter Wilborts van Bussel wordt in 1653 tot schepen van Asten benoemd:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 1; 15-05-1653:
Op heden, soo is Jan Teunis, schepen, ontslaegen van sijnen eedt ende in sijnplaetse aengestelt Meester Anthony Canters en in plaetse van Lambert Symons van Bon, die ende Pals woont, Peeter Wilborts van Bussel, die den eedt hebben afgelegt. In forma. Nomina scabinorum: Jan Michiels, president, Joost Roefs, Dirck Franssen, Hendrick Gevers, Jan Franssen, Meester Anthony Canters en Peter Wilborts van Bussel schepenen.

Peter Wilborts van Bussel bezit enige goederen op Vosselen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 50 verso; 06-04-1656:
Jan Jansen van Goch verkoopt aan Peeter Wilborts van Bussel huis, schuur, hof, hofstad, land en groes aen Vosholen 4 lopense, ene zijde erven Marten Selen, andere zijde Jan Teunis Canters, ene einde Anthonis Canters, andere einde de straat.

Peter Wilborts van Bussel ruilt met Isbout Luycas land:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 86 verso; 08-05-1658:
Isbout Luycas verkoopt aan Peeter Wilborts van Bussel land in de Venackers bij Wolsberch 2 lopense naast erven Jan Dirckx.
Peeter Wilborts verkoopt aan Isbout Luycas land ontrent de Kyneshoff bij Ostaden 14 roede naast Tielen Jansen.

Peter Wilborts van Bussel koopt een huis aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 131 verso; 03-12-1660:
Goort Goort Verberne verkoopt aan Peeter Wilborts van Bussel huis, hof en hofstad aen den Dijck 3 lopense, ene zijde Andries Martens, andere zijde Marcelis en Wilbort zonen Marten Selen, ene einde de koper, andere einde de straat; land ter plaatse voorschreven 17 lopense, ene zijde Evert Jansen, andere zijde Marcelis Martens, ene einde Andries Martens, andere einde de koper; groes ter plaatse voorschreven 17 lopense, ene zijde Paeuwels Geven, Marten Teunis en Andries Martens, andere zijde de koper, Marten Teunis en Paeuwels Gevers, ene einde Jacob Dirck Coppens, andere einde Aert Joost van de Vorst.

Een huis aan den Dijk op Vosselen wordt verkocht aan Peter Wilborts van Bussel en hij verkoopt het een jaar later aan Pauwels Geven:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 144; 12-05-1661:
Joost Coopmans last hebbende van Lowies de Vaeder en Fyken, zijn vrouw, wonende te Watermael, voor 1⁄6e deel, Joost Coopmans voorschreven man van Jenneken, Aert Jacobs man van Joostien, Hendrick Gerits man van Anneken, Abraham Jansen man van Sijken, Peeter van Diepenbeeck, namens deze Joost Coopmans, Merie, dogter Huybert van Diepenbeeck weduwe van Lenard Peeters. Allen kinderen van wijlen Huybert Jan Diepenbeeck gehuwd geweest met wijlen Maeyken, ook voor 1⁄6e deel, Lambert Jansen Verrijt voor sijn selven den selven Lambert ende Joost soone van Aert Jansen voor Aert Jansen voorschreven. Daertoe bij mijn heeren schepenen specialijcken geauthoriseert wesende bij appostille op de requeste aen haere eerwaarde op den 5e may gepresenteert gestelt Goort van Gorcum en Peeter Wilborts van Bussel, Heilige Geestmeesters. Specialijcken bij mijn Heeren schepenen tot tgene naervolgens gecommitteert ende authoriseert volgens de commissie ter rolle berustende in dato 4 may 1661. Alsoo voor Frans Jansen Verrijt jongeman niet wel bij sinnen wesende Allen kinderen van Jan Lamberts Verrijt en Joostien, zijn vrouw ook voor 1⁄6e deel. Goyert Hendrick Peeters voor zichzelf en Meester Matijs van den Hove als momboir van Anneke en Perina. Allen kinderen van Hendrick Peeters en Fijken, dochter Silvester Schencken, ook voor 1⁄6e deel. Mathijs Dirckx man van Luytgen, dogter Philips Goossens en Lijntgen en Aert Aertsen voor zichzelf elk voor de helft, samen voor 1⁄6e deel. Jan Fransen Verhaegen als man ende momboir Evard Luycas, sijne huysvrouwe voor een helft en Jan Fransen voorschreven en Dirck Smulders als momboiren van de vier onmondige kinderen van Peeter Evert Luycas, te Leende voor de andere helft, samen ook voor 1⁄6e deel. Allen legatarissen van Maeyken Fransen weduwe van Jan Aerts van Hooff. Zij verkopen aan Peeter Wilborts van Bussel een huis, schuur, hof, hofstad en aangelegen dries aen den Dijck 2½ lopense, ene zijde Paeuwels Gevers, andere zijde Marcelis Schepers. Belast met 1 vat rogge jaarlijks aan de Heilige Geest van Asten.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 174 verso; 28-04-1662:
Peeter Wilborts van Bussel verkoopt aan Paeuwels Geven huis, schuur, hofstad en aangelegen dries aen den Dijck 2½ lopense, ene zijde en einde de koper, andere zijde Marcelis Schepers, andere einde de straat. Belast met 1 vat rogge per jaar aan de Heilige Geest van Asten. Verkoper aangekomen, in koop, van de gelijcke legatarissen van Maeyke Fransen, weduwe Jan Aerts van Hooff.

Een ander huis wordt door Peter Wilborts van Bussel verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 174 verso; 28-04-1662:
Peeter Wilborts van Bussel verkoopt aan Frans Matijssen en Joost Laurensen huis, hof, hofstad, aangelag en land aan Vosholen 3½ lopense, ene zijde Marcelis Martens, andere zijde de kopers, ene einde Wilbort Martens, andere einde de straat.

Peter Wilborts van Bussel is naast schepen ook Heilige Geestmeester:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 165 verso; 13-03-1662:
Aert Jan Thomas is schuldig aan Goyerdt van Gorckum en Peeter Wilborts van Bussel, Heilige Geestmeesters en ten bate van de Heilige Geest ƒ 130,- à 5%. Procederende van het lossen en quyten van drie distincte renten, jaerlijx respectievelijk 5 gulden; 3 gulden en 1 gulden eertijts bij Jan Anthonis Lomans aan de Heilige Geest gegolden en bij Aert Jan Thomas geloft als besitter van de onderpanden.

De kinderen van Peter Wilborts van Bussel hebben recht op geld uit een lening:

Asten Rechterlijk Archief  82 folio 47; 19-03-1678:
Joost Willems en Antonis Daniel Lomans zijn ƒ 200,- à 5% schuldig aan IJsbout Peeter Wilborts, Frans Peeters van Bussel, Jan Wilborts getrouwd met Mechel, dochter Peeter Wilborts. Allen kinderen van Peeter Wilborts. Borg is Peeter Peeter Slaets. 

Judoca (Joostien) Slaets is te Asten op 29-12-1679 overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 44; 28-10-1680:
Isbout Peeter van Bussel, Johan Wilbordts man van Mechel, dochter van Peeter van Bussel en Frans Peeters van Bussel. Kinderen en erven van Peeter Wilbordts van Bussel, nog in leven, en wijlen Joostie Willem Slaets. Zij verdelen de goederen.
1e lot krijgt Isbout een huis, hof, hofstad, aangelag en 1½ lopense land naast het huis aan den Dijck 4 lopense. Zoals verkrijger het is bewonende, ene zijde Jan Wilbordts, andere zijde Andries Wouters; land 15½ lopense naast Marcelis Martens. van deze akker moet ½ lopense gegeven worden aan het 2e lot; groes, hooi, wei 20 lopense naast Frans Peeters; groes 5copse naast Philips Isbouts.
2e lot krijgt Johan Wilbordts huis, hof, hofstad en aangelag aan den Dijck 3 lopense, ene zijde de straat, andere zijde de delers, ene einde Marcellus Martens, andere einde de weduwe Peeter Geerits; land aan de Hofstadt 15 lopense 40 roede naast Marten Jan Teunis. van deze akker moet 1½ lopense gegeven worden aan het 1e lot; den Hoogendries 3 lopense naast Frans Peeters van Bussel en anderen; groes de helft van den Bevercoot geheel 30 lopense de zijde van Zomeren naast de weduwe Marcelis van de Vorst; groes de helft hiervan de zijde van Zomeren geheel 8 lopense naast de weduwe Maria van de Vorst; de helft van een heiveld geheel 4 lopense naast Jan Wilbordts. Belast met 5 vat rogge per jaar aan de Pastorye.
3e lot krijgt Frans huis, hof, hofstad en aangelag aan den Dijck waar Jan Aerts woont 3 lopense, ene zijde Matijs Hasen en de kinderen Joost Vreynsen andere zijde en einden de gemeente; land Goortiesacker 2 lopense 47 roede naast de kinderen Marten Hendricx2; land 2 lopense.14 roede naast Isbout Peeter van Bussel; land den Rouwenhoff 3 lopense naast Evert Jansen; land de Camp 4½ lopense naast Jan Antonis; land Jacxkensveltie naast de weduwe Wilbordt Martens; land het Stratiesacker 4 lopense 27 roede naast Isbout Peeter van Bussel; groes de helft van den Beevercoot geheel 30 lopense de zijde van Lierop naast de weduwe Jan Dircx; hooiveld 1½ lopense naast Andries Martens; groes, de zijde van Lierop geheel 8 lopense naast Jan Antonis; de helft, de zijde van Lierop van het Heiveld geheel 4 lopense naast de kinderen Marten Hendricx.

Peter Wilborts van Bussel is op 28-06-1682 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

Bij de verpondingen van 1680 en 1688 staat Isbout van Bussel als eigenaar:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 2:
Isbout van Bussel.

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 7:
Isbout van Bussel.

Isboldus (Isbout) Peters van Bussel is geboren te Asten op 31-05-1642 en op 05-09-1666 te Asten getrouwd met Johanna (Jenneke) Tielen Vogels, geboren te Asten op 14-11-1643 als dochter van Jacobus Tilmanni Vogels en Maria Frans Colen (zie Voormalig huis E278). Na haar overlijden te Asten op 05-04-1694 is Isbout van Bussel hertrouwd op 13-02-1695 met Johanna (Jenneke) Fransen, geboren te Asten op 10-01-1659 als dochter van Johannes Fransen en Lyske Janssen en weduwnaar van Joost Jacobs. Dit laatste huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen:

Isbout Peters van Bussel et Jenneke Jacob Vogels; Jacob Jansen et Jois Lamberts.

01

De gezinnen van Isboldus (Isbout) Peters van Bussel en Johanna (Jenneke) Tielen Vogels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willibrort Asten 01-06-1667 Kind Asten ±1667
2 Willibrort Asten 19-06-1669 Ongehuwd Asten 06-01-1697
3 Maria Asten 30-04-1672 Asten 26-11-1702
Mathias Jan Happen
Asten 11-10-1727

zie ook Voormalig huis B56
dochter Catharina zie Voormalig huis G214

4 Wilhelmus Asten 29-07-1674 >1715
5 Franciscus Asten 12-09-1677 Ongehuwd Asten 30-08-1715 zijn goederen worden
op 18-10-1715 getaxeerd
door Mathias Jan Happen
6 Jacobus Asten 14-07-1680 >1708
7 Petrus Asten 15-02-1683 Kind Asten 12-03-1698
8 Judoca Asten 21-06-1686 Kind Asten 28-06-1700

Voor de erfenis van de schoonouders van Isboldus (Isbout) Peters van Bussel worden voorwaarden gesteld:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 156; 02-03-1672:
Jacob Tielen getrouwd met Leendertie Bernaerts en weduwenaar van Marie Frans Coolen hebben om questies ende verschillen te voorkomen tussen hun beider nakinderen met name Marie en Willemke en de drie voorkinderen van Jacob Tielen en Marie Frans Colen met name Tielen, Willem en Jenneke, getrouwd met Isbout Peeter Wilborts van Bussel. Alle kinderen worden beschouwd als zijnde van een bedde en de goederen worden na overlijden van de langstlevende van hen beide hooft voor hooft gedeeld door deze kinderen.

Isboldus (Isbout) Peters van Bussel en zijn broer en zwager spannen een proces aan tegen Joost Willems en Antony Loomans voor een obligatie:

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 10; 08-04-1682:
Isbout Peeter Wilborts, Frans van Bussel en Jan Wilborts als momboiren van Mechel, dochter Peeter Wilborts, aanleggers contra Joost Willems en Antony Lomans, gedaagde. Betreft: Aflossing van een handobligatie ƒ 200,- de dato 19-01-1678.

Isboldus (Isbout) Peters van Bussel heeft een schuld en zijn broer en zwager staan borg:

Asten Rechterlijk Archief  81 folio 167 verso; 23-04-1683:
Isbout van Bussel is schuldig aan Joost Hendrick Bruynen, te Maerheese ƒ 400,- à 5½%. Borgen zijn Jan Wilbordt Martens en Frans van Bussel.

Na het overlijden van zijn schoonvader schenkt diens weduwe een deel van haar goederen aan Isboldus (Isbout) Peters van Bussel, die het op zijn beurt verkoopt aan zijn schoonfamilie:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 227; 18-06-1685:
Leendertie, weduwe Jacob Tielens geassisteerd met Tielen Jacob Tielen, haar schoonzoon, Jan Antonis Tielens en Matijs Peeters, haar zwagers. Zij geeft af haar tochtenrecht te weten 1⁄5e deel in al haar goederen, roerend en onroerend, als zou mogen competeren Isbout Peters van Bussel getrouwd met Jenneke, dochter Jacob Tielens en dat ten bate van Isbout Peters van Bussel. Dit gepasseert zijnde zo zijn mede gecompareert Tielen Jacobs, Jan Antonis Tielens nomen uxoris, Matijs Peeters nomen uxoris en Handerske Jacobs geassisteerd met Hendrick Geven. Zij verklaren Leendertie Jacobs, hun schoonmoeder wederom te stellen in volle rechte van haere goederen en dat in confirmite van de gepasseerde contracte tussen Jacob Tielen, wijlen haar man en haar Leendertie gemaakt.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 228; 18-06-1685:
Isbout Peters van Bussel, getrouwd met Jenneke Jacobs Tielens, mede present, hebben verkocht aan Tielen Jacob Tielens, Jan Antonis Tielens getrouwd met Maria Tielens, Matijs Peeters getrouwd met Willemke Jacobs Tielens, Handerske weduwe Willem Jacob Tielens geassisteerd met Hendrick Geven, de momboir van haar en haar onmondige kinderen hun 1⁄5e kindsdeel in alle huizen, land en groes te Heusden, Ostaden en Vosselen 100 lopense alsmede in alle obligaties, renten enzovoort uit het sterfhuis van Jacob Tielens en zijn vrouw. Koopsom ƒ 1000,-.

Isboldus (Isbout) Peters van Bussel zit in geldnood; hij verkoopt land aan de Dijk en heeft schulden:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 51; 06-01-1688:
Isbout Peeters van Bussel verkoopt aan Jan Aelberts, zijn zwager land aan den Dijck 5 copse naast Marcelis Martens. Koopsom ƒ 35,-.

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 67; 14-12-1688:
Isbout van Bussel verkoopt aan Jan Wilborts en Frans van Bussel groes den Dijck 2 lopense naast de weduwe Andries Martens.

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 110; 18-11-1690:
Isbout Peeters van Bussel is schuldig aan Marcellus Martens ƒ 46,- à 5%.

Zijn eerste vrouw is verwant aan Jan van Berckel, zoon van Gerard van Berckel, Heer van Asten, en heeft daarmee recht op een legaat:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 157 verso; 01-12-1690:
IJsbout Peeters van Bussel getrouwd met Jenneke, dochter Maria Frans Colen welke in rechte bloede is van wijlen Jan van Berckel en zijn vrouw. Zij hebben daardoor recht op het legaat dat Johan van Berckel en zijn vrouw hebben ingesteld.

Isboldus (Isbout) Peters van Bussel verkoopt nog meer land, maar heeft nog steeds schulden:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 10 verso; 02-11-1691:
Isbout van Bussel verkoopt aan Antonis Peeters groes aan den Dijck 18 lopense naast Hendrick Andriessen; land engroes aan den Dijck 3 lopense naast de kinderen Evert Janse. Koopsom ƒ 600,-.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 25; 12-05-1692:
Isbout Peters van Bussel verkoopt aan Goort Verberne getrouwd met Mayken, dochter Marten Teunissen en Johan Smits getrouwd met Anneke, dochter Marten Teunissen land den Dijck 5 copse naast de weduwe Schenaerts. Verponding ƒ 0-12-0 per jaar. Koopsom ƒ 120,-.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 30; 16-06-1692:
Isbout van Bussel is schuldig aan Jan Goorts Hoefnagel, molder ƒ 80,- terug te betalen op 55-12-1692.

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 156; 04-11-1693:
Kinderen en erven Jan Hoefnagels, aanleggers contra Isbout Peters van Bussel, gedaagde. Aanlegger heeft een schepengelofte de dato 16-06-1692 ƒ 80,- af te lossen voor 05-12-1693. Aanmaningen om betaling hebben niet geholpen. Aanlegger verzoekt de obligatie executabel te verklaren. op 03-05-1694 belooft gedaagde binnen 14 dagen te betalen. 

Johanna (Jenneke) Fransen is op 01-08-1703 te Asten overleden en Isboldus (Isbout) Peters van Bussel heeft nog meer schulden:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 163; 28-11-1703:
Elisabet, weduwe Simon van den Bomen, aanlegger contra Isbout Peeter Wilborts, gedaagde. Gedaagde is ƒ 10-13-8 schuldig wegens gekocht laken.

Ook zoon Jacobus heeft recht op het legaat van Jan van Berckel:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 156; 29-03-1704:
Schepenen van Asten verklaren dat Jacob, zoon Isbout Peeters van Bussel en Jenneken, dochter Maria Frans Coolen in rechten bloede zijn van wijlen Jan van Berckel en zijn vrouw. En dat zij daardoor in aanmerking komen voor het beneficie of legaat dat Jan van Berckel en zijn vrouw hebben ingesteld.

Isboldus (Isbout) Peters van Bussel blijft land verkopen, maar geraakt niet uit de schulden en op het laatst is er sprake van een faillissement:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 73 verso; 21-08-1704:
Isbouts Peters van Bussel verkoopt aan Marcelis Andries Martens groes aan den Dijck 2 lopense naast Jan Wilbordts. Verponding ƒ 1,- per jaar. Koopsom ƒ 120,-.

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 178; 11-03-1705:
Peeter van der Lith, secretaris, aanlegger contra Isbout van Bussel, gedaagde. Betaling van ƒ 2-5-8 wegens geleend geld.

Asten Rechterlijk Archief 146; 10-06-1705:
Op heden, 10-6-1705, heeft Peeter van der Lith bij versteck van antwoorde geobtineert dat schepenen in Asten vonnisse, op ende ten laste van Isbout van Bussel tot voldoening en betaling van ƒ 2-5-8.
Extract uit het protocol te Eyndhoven van 10-05-1686: Eisbout Peters van Bussel, Frans Peters van Bussel en Johan Wilborts allen te Asten aan den Dijck. Zij zijn schuldig aan Mattheus van Hooff, coopman, alhier ƒ 200,- à 5%. Eysbout beloofd zijn mede-comparanten kost- en schadeloos te houden. Hij heeft de ƒ 200,- voor hem alleen ontvangen. Marge 03-04-1708 deze obligatie geroyeert.
Op 05-07-1707 volgt de verkoping van de goederen van Isbout van Bussel. Volgen een aantal bijlagen betreffende de betaling der lasten.
Extract uit schepenprotocol Asten van 30-11-1690: Isbouts Peters van Bussel is schuldig aan Marcelis Martens ƒ 46,- à 5%.
Rekening. bewijs en reliqua van de gearresteerde, geabbandonneerde en leegliggende goederen van Isebout Peeters van Bussel. Ontvangsten ƒ 463-00-00. Uitgaven ƒ 156-12-04. Op 17-07-1707 volgt een overzicht opgemaakt door curator Verbeeck. 

Uiteindelijk moet Isboldus (Isbout) Peters van Bussel zijn huis en land aan de Dijk laten verkopen aan Marcelis Andriessen en diens zwager Jan Willems Verheyen:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 2 verso; 09-02-1707:
Hendrick Tho poel en Marcelis Peeter Reynders, als collecteurs der verponding Sint Jan 1704-1705, Antonis van Rut en Hendrick Aert Tielen, borgemeesters Sint Jan 1704-1705, Jan Joris van Hoof en Marcelis Antonis, borgemeesters Sint Jan 1703-1704, Philips van Heusden en Aelbert Peeters, verpondingbeurders Sint Jan 1703-1704, Frans Hoefnagels en Peeter van Someren, borgemeesters Sint Jan 1705-1706. Zij verkopen aan Marcelis Andriesen en Jan Willems Verheyen op verzoek van Isbout Peters van Bussel diens geabbandonneerde en leegliggende goederen huis, hof en aangelag aan den Dijck 4 lopense, ene zijde Jan Wilbordts, andere zijde weduwe Andries Martens, ene einde de straat, andere einde Francis Isbouts. Koopsom ƒ 250,-; land den Dijck 7 lopense; land den Dijck 2½ lopense; hooibeemd den Dijck 4 lopense. Koopsom ƒ 213,-. Totale opbrengst ƒ 463,-

Isboldus (Isbout) Peters van Bussel verkoopt nog land aan zijn zoon Franciscus:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 12; 05-05-1707:
Isbout Peters van Bussel verkoopt aan Francis Isbouts van Bussel, zijn zoon land aan den Dijck 1½ lopense naast Marcelis Andriessen ; land 1 l.opense; land aan den Dijck 1 lopense naast Marten Wilbordts. Koopsom ƒ 15,-.

Op zijn oude dag wordt Isboldus (Isbout) Peters van Bussel nog gevraagd om een verklaring af te leggen omtrent de jacht:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 64 verso 22-12-1707:
Isbouts Peters van Bussel, 70 jaar, Willem Verschuyren, 65 jaar, Thomas Andrieessen, 67 jaar, Luycas van der Loo, 50 jaar. Allen inwoners alhier en altijd geweest. Zij verklaren ter instantie van Anna Constantia Baronne de Boecop, Vrouwe van Asten, ter zake van de jacht dat zij 20, 30 en meer jaren ter jaghte zijn geweest, zonder dat zij ooit hebben gezien en geweten dat de Heer van Helmont, zelf, of zijn bedienden, tsij met gespanne, ongecoppelde oft gecoppelde fuyken hebben commen jaegen, maer in tegendeel van den opgemelten Heere deser heerlijckheydt hebben verstaen en altijts hooren seggen dat sijn Edele hadde een vrije jaghte dat alhier nogh den Heere van Helmont nogh anderen en vermogten te comen jagen, als alleen naer het Brabants recht hair met hair en veer met veer, uytgenomen dat sij verclaeren dat sij hebben hooren seggen dat de bediendens van de tegenwoordigen Heere van Helmont, nu onlancx, alhier, met met honden ende roers met steecken van een tromp ofte jachthoorn soude hebben ter jaghte en int Dorp geweest. Zij verklaren een en ander als liefhebbers van het wild over 30 en meer jaar in het veld verkeerd hebbende en ook als bediendens van de jacht gewerkt hebbende.

Tielen Jacobs, zwager van Isboldus (Isbout) Peters van Bussel laat nog geld aan hem na: 

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 119; 05-01-1709:
Tielen Jacobs, te Heusden, draagt, na zijn dood, al zijn roerende goederen over aan Willem Willemsen van den Eynde. Transportant wil verder dat Willem Willemsen van den Eynde zal ontvangen twee van de beste eymen die hij heeft. Verder wil hij dat de Armen Tafel, na zijn dood, zal ontvangen ƒ 50,-. Alsmede dat dan ƒ 75,- wordt uitgekeerd aan IJsbout Peters. Marge 12-10-1715 Marcelis Antonis, armmeester, verklaart van Willem Willems ontvangen te hebben ƒ 50,-21-11-1715 Willem IJsbouts en Matijs Jansen Happen nomen uxoris kinderen van IJsbout Peters van Bussel zijn van deze ƒ 75,- voldaan.

Isboldus (Isbout) Peters van Bussel is op 27-03-1709 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

De nieuwe eigenaar Johannes Willems Verheijen is geboren te Asten op 17-12-1657 als zoon van Willem Jan Lamberts en Jenneke. Hij is op 03-02-1692 getrouwd met Godefrida Andriessen, geboren te Asten op 09-06-1659 als dochter van Andreas Martens en Peerke Antonissen (zie Voormalig huis F766):

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Willems et Godefrida Driessen; testes Paulus Hendrix et Marcellus Driessen.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Willems en Godefrida Driessen; getuigen Paulus Hendrix en Marcellus Driessen.

Het gezin van Johannes Willems Verheijen en Godefrida Andriessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Andreas Asten 09-10-1693 Asten 11-07-1717
Elisabeth Teunis Peeters
Asten 30-10-1747
2 Johannes Asten 30-03-1696    
3 Johanna Asten 01-07-1700    

Johannes Willems Verheijen erft land van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 34; 08-03-1710:
Marten Andriessen, Jan Andriessen, Eyke Andriessen, Frans Cornelis getrouwd met Jenneke Andriessen, Dirck Andriessen, Jan Willems getrouwd met Goortie Andriessen, Peeter Andriessen en Marcelis Andriessen. Allen kinderen van Andries Martens en Peerke Anthonissen. Zij verdelen de nagelaten goederen.
6e lot krijgt Jan Willems hofstad, land en groes de Geerteman aen den Dijck 7 lopense , ene zijde Marten Marcelis, andere zijde Jan Willem Pennincx, ene einde de straat, andere einde Frans Antonis; land de cleyne Heghacker 3½ lopense naast Marten Wilbordts; groes den Cranenbeempt aen den Dijck 3 lopense naast Matijs Martens; groes Toornemansveltie aen den Dijck 4 lopense naast Marten Jansen; groes 1 lopense naast Peeter Martens. Belast met ƒ 12,- per jaar aan Frans Cornelis, zijn zwager. 

Johannes Willems Verheijen koopt nog een stuk groes aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 117[ 04-11-1710:
Frans van Bussel verkoopt aan Jan Willems Verheyen groes aan den Dijck 1½ lopense naast Simon Isbouts. Verponding 15 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 100,-.

Godefrida Andriessen is op 16-01-1713 te Asten overleden en Johannes Willems Verheijen is rond 1716 overleden. Bij de verpondingen van 1713 worden de kinderen van Jan Willem Verheijen als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 7 verso:
14-01-1736 Andries Jansen Verheijen.
Kinderen Jan Willem Verheijen, in de bede ƒ 3-5-8.

Zoon Andries Janse Verheijen is geboren te Asten op 09-10-1693 en op 11-07-1717 te Asten getrouwd met Elisabeth Teunis Peeters, geboren te Asten op 13-10-1697 als dochter van Antonius Peeters en Mechtildis Pauls (zie Keizersdijk 6):

Juncti sunt matrimonio Andreas Jansen et Elisabeth Teunis; testes Paulus Teunis et Arnoldus Simons.

In echt gebonden Andreas Jansen en Elisabeth Teunis; getuigen Paulus Teunis en Arnoldus Simons.

03

Het gezin van Andries Janse Verheijen en Elisabeth Teunis Peeters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus Asten 10-06-1718
2 Judocus Asten 19-01-1720 Asten 22-11-1750
Elisabeth Johannes Slaets
Asten 07-06-1786
3 Petronella Asten 24-11-1721 Asten 18-02-1748
Johannes Janse Smits
Asten ±1784 zie Dijkstraat 50
4 Johanna Asten 23-08-1724 Asten 03-12-1752
Mathias Johannes Slaets
Asten 24-07-1811 zie 't Hoekske 5
5 Petrus Asten 02-10-1727
6 Wilhelma Asten 05-09-1729 Asten 18-02-1753
Adrianus Dirks Weylen
Asten 15-09-1779 zie Voormalig huis F191
7 Johannes Asten 25-07-1732 Kind Asten ±1732
8 Johannes Asten 27-09-1733 Asten 10-02-1760
Helena Ambrosi Peeters
Asten 13-12-1761 zie Voormalig huis A267
9 Maria Asten 07-11-1738
10 Godefrida Asten 12-10-1742 Asten 10-09-1769
Theodorus Frans Zeegers
Asten ±1782 zie ook Voormalig huis C486

Andries Janse Verheijen was collecteur van de verponding:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 273 verso; 05-04-1732:
Gerit van Riet, vorster en gerechtsbode, neemt, namens Jan Tijssen van Dijck en Andries Verheyen, collecteurs der verponding, 1730, in arrest de vaste goederen van Frans Cornelis, in de Stegen, om daaraan te verhalen ƒ 10-18-4 per jaar.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 4; 09-06-1732:
Gerit van Riet, vorster en gerechtsbode, neemt, namens Jan van Dijck en Andries Jansen Verheyen, collecteurs der verponding, 1730, in arrest de vaste goederen van Jan Peter Smits ter somme van ƒ 9-11-12 nog ƒ 4-15-12; de goederen van Jan Joosten ter somme van ƒ 6-15-02; de goederen van Francis Verrijt ter somme van ƒ 11-04-03; de goederen van Jan Mattijs van de Leensel ter somme van ƒ 7-03-12. de goederen van Dirck Joosten ter somme van ƒ 4-07-10.

Andries Janse Verheijen verkoopt de erfenis van zijn schoonvader door aan zijn zwager (zie Keizersdijk 6):

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 156 verso; 05-03-1743:
Andries Janse Verheyen verkoopt aan Aart Wilberts ¼e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag geheel 2 lopense , ene zijde Laurens Jan Everts, andere zijde Jan Coolen; land het Dijkervelt 10 lopense naast Marcelis Geven; het Startveltje 6 lopense naast Antoni Voermans; groes Jan Aartsveltje 6 lopense; groes het Agterste velt 8 lopense; groes het Voorste velt 6 lopense; groes de Veldekens 2 lopense; land Tijs Botersacker 3 lopense; land de Startacker 2 lopense; land de Langenacker 2 lopense; land het Lankackertje 2 lopense; land Jan Lauwenackertje 3 lopense; land den Beemderacker 2 lopense; land 2 lopense; land aan den Hoolen 3 lopense; de Venacker 5 copse; land de Hoffstad 2 lopense; land den Heesacker 3 lopense; land de Hoffstadacker 3 lopense; land den Lijtentijtacker 1 lopense; groes het Beekervelt 3 lopense; land het Oulantacker 2½ lopense; land aan de Hapheg 2½ lopense; de Hoffstatacker ½ lopense; de Beekeracker ½ lopense. Belast met ¼e deel van ƒ 3-12-0 per jaar, in kapitaal ƒ 23-15-00, aan het Gemene Land; ¼e deel van ƒ 2-05-0 per jaar, in kapitaal ƒ 14-06-04, aan den Armen of Kerk van Bakel; ¼e deel van ƒ 0-05-0 per jaar, in kapitaal ƒ 1-11-04, aan den Armen van Deurne; ¼e deel van ƒ 3-15-0 per jaar, in kapitaal ƒ 24-13-12, aan den Armen van Asten; ¼e deel van ƒ 0-19-0 per jaar, in kapitaal ƒ 6-01-12, aan het Huis van Asten; ¼e deel van ƒ 3-00-0 per jaar, in kapitaal ƒ 18-15-00, aan Gerrit Raassens, te Eyndhoven; ¼e deel van 3 cop rogge per jaar in een meerdere rente, met meer andere, aan de Kempenaar. Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn schoonvader, Antoni Peters. Koopsom ƒ 105,-

Met dat geld koopt Andries Janse Verheijen de Bevertkoot, die hij een half jaar later weer voor de helft doorverkoopt:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 158; 05-03-1743:
Jan Goort Loomans verkoopt aan Andries Janse Verheyen de helft van een wei- en de hooiveld de Bevertkoot geheel 20 lopense naast Peter Jan Wilberts. De koper, de helft van het voorschreven veld, vooraf te delen tegen Jan Teysse van Dijk die de andere helft heeft gekocht. Belast met ƒ 4-5-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 185 verso; 31-10-1743:
Andries Jansen Verheyen verkoopt aan Mattijs Peter Jan Wilberts de helft in de helft van wei- en hooiveld de Bevertkoot, deze helft is 4½ lopense naast Jan Tijssen van Dijk, waartegen hetzelve moet worden gedeeld. En dat voor de helft van de helft die de verkoper heeft gekocht van Jan Goort Loomans transport 05-03-1743. Moetende de verkoper en koper samen die helft delen, blijft de helft of ¼e van het gehele veld voor de verkoper naast de zijde van den Dijk naar Lierop. En de koper zijn ¼e deel naast de zijde van Jan Tijssen van Dijk die de andere helft van het gehele veld competeert. 

Volgens de verpondingen van 1737 en het huizenquohier over de periode 1736-1751 is Andries Verheijen de eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 22 verso:
Andries Jansen Verheijen.
Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense. In de bede ƒ 3-5-8.

Jaar Eigenaar nummer 1 Dijk Bewoners nummer 1 Dijk
1736 Andries Verheijen Andries Verheijen
1741 Andries Verheijen Andries Verheijen
1746 Andries Verheijen Andries Verheijen
1751 kinderen Andries Verheijen kinderen Andries Verheijen

Andries Janse Verheijen is te Asten op 30-10-1747 overleden en Elisabeth Teunis Peeters is op 22-03-1750 te Asten overleden en voor de niet volwassen kinderen worden voogden aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 21 verso; 06-07-1750:
Hendrik Peter Driessen en Aart Wilbers worden aangesteld als voogden over Willemyn, Jan en Goverdina, onmondige kinderen van Andries Verheyen en Elisabet Antonissen, beiden overleden. Zij zullen zich gedragen als goede en getrouwe momboiren.

Johannes Jansen Smits, man van dochter Petronella Andries Verheijen, krijgt al zijn deel in de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 28 verso; 30-09-1750:
Hendrik Peter Driessen en Aart Wilbers als momboiren over Willemyn, Jan en Goortje, onmondige kinderen van Andries Verheyen en Elisabet Antonis, Joost Andries Verheyen, Jenneke Andries Verheyen, Jan Jansen Smits getrouwd met Peternel Andries Verheyen. Allen kinderen en erven van Andries Verheyen en Elisabet Antonis. De eerste vijf kinderen wonen op de goederen aan den Dijk. Het zesde, getrouwde kind, woont op zichzelf. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Jan Janse Smits de voorste zijde van den akker het Klootje 7 copse naast de kinderen Marcelis Andriessen; land en groes den Geerteman 2½ lopense naast Goort Canters; de helft van een groesveld de Cranenbeemt de helft is 2 lopense naast de weduwe Hendrik Hendriks; groes het Ven 1 lopense naast Peter Marcelis. Verponding ƒ 3-05-12 per jaar. Bede ƒ 0-16-04 per jaar. Hij gaat hiermee uit de erfenis, zowel roerend als onroerend, latende deze aan de overige erfgenamen.

Van de drie jongste kinderen worden de roerende goederen uitgekocht door Judocus en Johanna, waarbij Judocus Andries Verheijen het huishouden aanvoert:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 358; 21-06-1751:
Gezien het request van Aart Wilbers en Jan Janse Smits momboiren over Willemyn, Jan en Goverdina, onmondige kinderen van Andries Verheyen en Elisabet Antonisse met onder meer dat de ouders van de onmondigen hebben nagelaten zes kinderen. Peternel, een der kinderen heeft vorig jaar reeds haar 1⁄6e deel ontvangen. Tussen de onmondigen en Joost en Jenneke, de meerderjarigen, moet nog gedeeld worden. Joost en Jenneke zullen ontvangen het paard en de hoge kar, het bouwgereedschap, twee koeien en een kalf, een bed enzovoort. De onmondigen zullen ontvangen drie koeien en drie kalveren, twee ketels enzovoorts. Omdat de onmondigen dit niet nodig hebben wordt het overgedragen voor ƒ 146,50 aan Joost Verheyen die getrouwd is en in het huishouden zit. Tevens verzoekt men toestemming tot het mogen verkopen of verhuren van de helft van twee huizen, land en groes in het Dorp 14 lopense. Deze goederen hebben weinig of geen waarde. Naschrift: Het College stemt toe.

Een half jaar later verkopen de kinderen het huis in de Hemel in het dorp en land:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 229 verso; 22-01-1752:
Aart Wilbers en Jan Jansen Smits momboiren over Willemyn, Jan en Goverdina, onmondige kinderen van Andries Verheyen en Elisasbeth Antonisse alsmede Jan Jansen Smits getrouwd met Peternel, dochter Andries Verheyen, Joost Andries Verheyen en Jenneke Andries Verheyen.
Zij verkopen aan Jacobus Losecaat de helft van huis, hof en aangelag in den Hemel geheel 1½ lopense naast Hendrik Blommers. Verponding 0-12-12 per jaar. Koopsom ƒ 69,-. De helft van den Lindersenacker geheel 2 lopense naast Johannes van der Linden. Verponding ƒ 0-12-00 per jaar. Bede ƒ 0-10-10 per jaar. Koopsom ƒ 13,-. De helft van den Hoogenacker geheel 2 lopense naast de kinderen Jan van Dijk. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar. Bede ƒ 0-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 3,-..
Zij verkopen aan Jan Francis Timmermans de helft van den Elsenacker geheel 1 lopense naast Willem van den Erenbeemt. Verponding ƒ 0-5-0 per jaar. Bede ƒ 0-5-0 per jaar. De helft van de Loverboschacker geheel 1 lopense naast Aart Jansen. Verponding ƒ 0-5-0 per jaar. Bede ƒ 0-5-0 per jaar. Twee kopen ƒ 10,-.
Zij verkopen aan Peter Driessen van Bussel het Hoyvelt 3 lopense naast Hendrik Stevens. Belast met de helft van ƒ 0-16-8 per jaar aan het Gemene Land. Verponding ƒ 0-19-0 per jaar. Koopsom ƒ 34,-.
Zij verkopen aan Jan Souve de helft van een dries geheel 5 copse naast Antoni Voermans. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 8,-. De helft van een groes of hooiveld het Lindersveltgeheel 3 lopense naast Louis Hoefnagels. Belast met het geheel met de helft van ƒ 1-13-0 per jaar in een meerdere rente aan het Gemene Land. Verponding ƒ 1-0-0 per jaar. Koopsom ƒ 27,-. De gehele verponding is ƒ 4-13-12 per jaar. De gehele bede is ƒ 1-10-10 per jaar.

Jan Jansen Slaets lost zijn schuld aan Johannes, Wilhelmina en Godefrida in termijnen af:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 256; 29-06-1752:
Jan Jansen Slaats is schuldig aan Jan, Willemyn en Goverdina, onmondige kinderen van Andries Verheyen ƒ 250,- à 3%.
Marge: 20-02-1755 ƒ 83,- gelost aan Adriaan Wijlen getrouwd met Willemyn Verheyen.
Marge 03-05-1770 ƒ 42,- gelost aan Hendrik Vinken getrouwd met de weduwe Jan Verheyen. 
Marge: 03-05-1770 Hendrik Vinken getrouwd met Helena Bruystens van Someren, weduwe Jan Verheyen, te Ostappen, Dirk Francis Zeegers getrouwd met Goverdina Verheyen, aan den Astense Dijk. Zij verkopen aan de onmondige kinderen Arnoldus van der Vee de helft van een obligatie van ƒ 250,- à 3% de dato 29-06-1752 ten laste van Jan Slaats en ten bate van de onmondige kinderen van Andries Verheyen met name Jan, Willemyn en Goverdina.

Als dochter Wilhelmina Andries Verheijen trouwt, verkoopt haar man, Adrianus Weynen, hun erfdeel aan Judocus Andries Verheijen:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 29 verso; 07-01-1754:
Adriaan Weylen getrouwd met Willemyn, dochter wijlen Andries Verheyen verkoopt aan Joost Andries Verheyen, zijn zwager, 1⁄5e deel onverdeeld, in de goederen gekomen van zijn schoonouders huis, hof en aangelag aan den Astense Dijk 3 lopense naast de gemeente; land, groes en hooiland totaal 33 lopense. Belast met 1⁄5e deel van ƒ 2-5-8 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 180,-.

Ook Johanna Andries Verheijen en Johannes Andries Verheijen verkopen na hun huwelijk hun erfdeel aan hun broer Judocus Andries Verheijen:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 206 verso; 27-03-1760:
Mattijs Slaats man van Jenneke Andries Verheyen, wonende op Heusden en Jan Andries Verheyen. Zij verkopen aan Joost Andries Verheyen, aan den Astense Dijk, 2⁄5e deel onverdeeld in de goederen gekomen van Joost Verheyen huis, schuur, stal, hof en aangelag 3 lopense naast de gemeente; land, groes en hooiland totaal 33 lopense. Belast met 2⁄5e deel van ƒ 2-2-8 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 100,-.

Judocus (Joost) Andries Verheijen is geboren te Asten op 19-01-1720 en te Asten op 22-11-1750 getrouwd met Elisabeth Johannes Slaets, geboren te Asten op 25-07-1729 als dochter van Johannes Slaets en Johanna van Heugten (zie 't Hoekske 5):

04

Het gezin van Judocus (Joost) Andries Verheijen en Elisabeth Johannes Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elizabetha Asten 25-03-1752 Kind Asten ±1752
2 Johannes Asten 17-03-1753 Ongehuwd Asten 22-01-1810
3 Elizabetha Asten 10-04-1755 Asten 07-02-1779
Theodorus van der Weerden
Asten 26-07-1833 zie Voormalig huis B453
4 Petronilla Asten 23-10-1757 Asten 27-02-1791
Marcel Peter Marcelisse
Asten 19-05-1815
5 Helena Maria Asten 22-11-1760 Kind Asten ±1760
6 Johanna Maria Asten 24-07-1766 Asten 07-02-1790
Johannes Goort Kanters
Asten 19-06-1851 zie Busselseweg 7
6 Helena Maria Asten 04-01-1772 Kind Asten ±1772
7 Andreas Asten 04-01-1772 Kind Asten ±1772

Judocus (Joost) Andries Verheijen erft van zijn schoonouders, dat voor 100 gulden wordt verkocht aan zijn zwager Mattijs Slaats:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 123; 31-12-1759:
Jenneke van Hugten, weduwe Jan Slaats als moeder van Jan Slaats, Joost Verheyen getrouwd met Elisabet Slaats, Andries Bertens getrouwd met Catarina Slaats, Hendrien Slaats, meerderjarige jonge dochter allen alhier en Pieter Slaats, op de Hoge Zwaluw en Ture Slaats, te Leende. Zij bezitten huis, land en groes, meubilaire gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen. Welke sedert het overlijden van haar man en hun vader in gemeenschap bezeten en door de weduwe en haar zoon, Mattijs, te Heusden, bewoond en bewerkt zijn. De comparanten dragen al deze goederen over aan Mattijs Slaats dat alles voor de reëele en personeele schulden op conditie dat hij, verkrijger, de eerste comparante, zijn moeder, gedurende haar verdere leven zal verzorgen.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 191 verso; 31-12-1759:
Jenneke van Hugten, weduwe Jan Slaats als moeder van Jan Slaats, Joost Verheyen getrouwd met Elisabet Slaats, Andries Bertens getrouwd met Catarina Slaats, Hendrien Slaats, Pieter Slaats, op de Hooge Zwaluw en Ture Slaats, te Leende. Zij verkopen aan Mattijs Slaats huis, schuur, schop, stal, hof en aangelag op Heusden 3 lopense, ene zijde Daandel Coolen, andere zijde Arnoldus Slaats; 10 percelen land en groes 34 lopense. Zoals in gebruik bij Mattijs Slaats. Belast met ƒ 0-10-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 1-10-0 per jaar aan het Geeffhuys, te 's Hertogenbosch; ƒ 2-00-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 100,-. Aanwezig zijn ook Willem Slaats en Hendrik Stevens welke consenteren zonder daaraan enig recht te verbinden.

Volgens de bewoningslijst over de periode 1756-1766 is het huis eerst in bezit van alle kinderen en na 1760 nog in bezit van Judocus (Joost) Andries Verheijen voor 4⁄5e deel en Godefrida (Goortje) Andries Verheijen voor 1⁄5e deel:

Jaar Eigenaar nummer 1 Dijk Bewoners nummer 1 Dijk
1756 Joost, Jenneke, Jan en Goortje Verheijen Joost Verheijen
1761 Joost en Goortje Verheijen Joost Verheijen
1766 Joost en Goortje Verheijen Joost Verheijen

In 1770 verdelen Godefrida en Judocus (Joost) Andries Verheijen hun erfdeel en in feite koopt Judocus (Joost) Andries Verheijen het erfdeel af:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 44; 16-02-1770:
Joost Verheyen en Dirk Zeegers getrouwd met Goortje Verheyen. De eerste comparant, bij versterff en bij aankoop 4⁄5e deel van een huis, land en groes aan den Astense Dijk. Gekomen van zijn ouders. De tweede comparant bezit daarin, vanwege zijn vrouw, 1⁄5e deel. Zij verdelen deze goederen.
1e lot krijgt Joost Verheyen huis, schuur, stal, hof en aangelag 3 lopense, ene zijde Jan Peters van Bussel, andere zijde Dirk Zeegers; den Heyacker 3 lopense; een deel van den Eyseracker groot 2 lopense 1 copse; den Wittenacker 2 lopense; land het Kletje 2 lopense 1 copse; een camp den Herdman 1½ lopense; groes den Dooreman 5 lopense; den Cranenbeemt 2 lopense; groes het Weyvelt 3 lopense; land in Brasel 1½ lopense; een hooiveld 3 lopense. Belast met ƒ 2-2-8 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar. Verponding ƒ 13-3-04 per jaar. Bede ƒ 3-4-12 per jaar.
2e lot krijgt Dirk Zegers zijn deel in den Eyseracker 3 lopense 1 copse; wei- en hooiveld den Bevertkoot 4½ lopense. Verponding ƒ 3-05-12 per jaar. Bede ƒ 0-16-04 per jaar.

Dirk Zeegers verkoopt aan Joost Verheyen een deel van den Eyseracker dit deel 3 lopense 1 copse, wei- en heiveld den Bevertkoot 4½ lopense. Verkoper aangekomen bij deling van zijn schoonouders. Koopsom ƒ 265,-.

Judocus (Joost) Andries Verheijen is dan volledig eigenaar en zijn gezin woont in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 1 Dijk Bewoners nummer 1 Dijk
1771 Joost Verheijen Joost Verheijen
1776 Joost Verheijen Joost Verheijen
1798 weduwe en kinderen Joost Verheijen weduwe en kinderen Joost Verheijen
1803 weduwe Joost Verheijen weduwe Joost Verheijen

Judocus (Joost) Andries Verheijen is eerst setter en later borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 64 verso; 03-01-1780:
Joost Driessen Verheyen en Wilbert Pieter Coolen zijn aangesteld tot setters over 1780. Zij hebben het borgemeesterschap over te nemen van Antoni Timmermans en Antoni Francis Berkers indien een of beiden in dit jaar mocht overlijden.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 73 verso; 31-12-1781:
Wilbert Peter Coolen en Joost Verheyen worden aangesteld als borgemeesters over 1782. Tot setters worden aangesteld Peter Smets en Hendrik Eysbouts.

Judocus (Joost) Andries Verheijen koopt nog een stuk land aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 80 verso; 12-08-1784:
Gerrit Verberne en Andries Smits verkopen aan Joost Verheyen den Geerman 2½ lopense ene zijde de gemeente, andere zijde de verkoper. Koopsom ƒ 89,-.

Judocus (Joost) Andries Verheijen is op 10-06-1786 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

Elisabeth Johannes Slaets is op 04-04-1807 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 49 verso; 29-04-1807:
Dirk van der Weerde man van Elisabeth Joost Verheyen, Jan Joost Verheyen, Jan Goort Kanters gehuwd met Jenneke Joost Verheyen en Marcelis Peter Marcelissen man van Petronella Joost Verheyen. Kinderen en erven van Joost Verheyen en Elisabeth Slaats, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krjgt Dirk van der Weerden ƒ 500,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot.
2e lot krijgt Jan Joost Verheyen ƒ 500,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot.
3e lot krijgt Jan Goort Kanters 2¼ lopense van den Eysboudakker geheel 5 lopense 10 roede; 2 lopense land en 2 lopense groes van de Kamp geheel 6 lopense 49 roede; groes Kranenbeemt geheel 2 lopense 7 roede; 2 lopense groes van den Dooreman geheel 8 lopense 9 roede.
4e lot gaat naar Marcelis Peter Marcelis een huis, hof en aangelag met land en groes den Dijk 5 lopense 25 roede; land Rouwehof 1 lopense 24 roede; land Kluytjensakker 2 lopense 4 roede; 2 lopense 47 roede van den Eysboudakker geheel 5 lopense 10 roede; land Wittenakker 2 lopense 15 roede; land Hegakker 3 lopense 37 roede; 6 lopense 6 roede van den Dooreman geheel 8 lopense 9 roede; 2 lopense 9 roede van de Kamp geheel 6 lopense 49 roede; groes den Beeverschoot 4 lopense 31 roede; groes het Nieuwvelt 2 lopense 40 roede. Belast met ƒ 2-2-8 per jaar aan het Gemene Land. De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan de ontvangers van het 1e en 2e lot elk ƒ 500,-

De verpondingen van 1810 bevestigen dit:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dijk folio 22:
Marcelis Peter Marcelis bij deling 29-04-1807.
De kinderen.
Elisabet Slaats weduwe en kinderen Jan, Elisabet, Peternel en Jenneke Joost Verheijen.
Nummer 1 Huijs, hof en aangelag 3 lopense.

Dochter Petronilla Verheijen is geboren te Asten op 23-10-1757 en te Asten op 27-02-1791 getrouwd met Marcel Peter Marcelisse, geboren te Asten op 21-01-1760 als zoon van Petrus Marcelli Driessen en Maria Petri van Bussel (zie Voormalig huis F766):

05

Het gezin van Petronilla Verheijen en Marcel Peter Marcelisse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 23-06-1793 Asten 23-10-1818
Petronella Smits
Asten 29-06-1847

Marcel Peter Marcelisse koopt nog stukken land aan:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 8 verso; 01-06-1807:
Pieter en Francis Arnold Seegers verkopen aan  Marcelis Peter Marcelissen groes Swartbroeken 2 lopense 25 roede. Koopsom ƒ 64,-.

Asten Rechterlijk Archief 132a; 29-03-1809:
Francis Swinkels, te Geldrop, verkoopt aan Marcelis Peters land land aan de Thiendschuur 2 lopense. Koopsom ƒ 84,-; land de Wittenakker 3 lopense 6 roede. Koopsom ƒ 211,-.

Petronilla Verheijen is op 19-05-1815 te Asten overleden en Marcel Peter Marcelisse is te Asten op 19-05-1828 overleden en bij het kadaster staat het huis op naam van zoon Petrus Marcelis Peters:

Kadaster 1811-1832; F449:
Huis en erf, groot 06 roede 00 el, de dijk akkers, klassen 7.
Eigenaar: Piet Marcelis Peters.

06

07

Peter Marcelis Peters is geboren te Asten op 23-06-1793 als zoon van Marcelis Peters en Petronilla Verheijen. Hij is op 23-10-1818 te Asten getrouwd met Petronella Smits, geboren op 19-11-1794 te Asten als dochter van Judocus Smits en Maria van Asten (zie Dijkstraat 50). Peter Marcelis Peters overlijdt te Asten op 29-06-1847 en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we Petronella Smits als weduwe Peters met kinderen tegen op huizingnummer B35:

08

Petronella Smits overlijdt te Asten op 24-12-1863 en haar dochter Petronella Peters, geboren te Asten op 05-11-1827, woont als gezinshoofd samen met broer Martinus en zus Johanna Maria in het huis met dan huizingnummer B39. Ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer B38 en B37 respectievelijk tot hun vertrek in 1894 naar het dorp:

09

Het huis komt in bezit van Jelis Manders, geboren te Asten op 07-11-1835 als zoon van Arnoldus Manders en Joanna Maria van Bussel. Hij is op 01-02-1861 te Asten getrouwd met Johanna Maria Peters, geboren te Asten op 26-01-1830 als dochter van eerder genoemde Petrus Peters en Petronella Smits. Het huis wordt verhuurd aan Antonie Verberne, geboren te Asten op 20-03-1846 als zoon van Hendricus Verberne en Wilhelmina Sleegers. Hij is op 28-09-1887 te Lierop getrouwd met Gordina van Kol, geboren te Deurne op 15-09-1852 als dochter van Wilhelmus van Kol en Geertruida Timmermans.

10 11

Links een foto van Gordina van Kol en rechts een foto van Antonie Verberne.

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 11-11-1896 wordt een brand genoemd in de boerderij, die dan in eigendom is van Jelis Manders en wordt verhuurd aan Antonie Verberne:

11a

Antonie Verberne en Gordina van Kol vertrekken met hun gezin in 1901 naar de Diesdonk (zie Diesdonk 33) en het huis wordt overgenomen door Johannes Clerks, geboren te Vlierden op 29-03-1853 als zoon van Johannes Clerks en Johanna Berkers. Hij is op 16-05-1876 te Deurne getrouwd met Elisabeth van de Kerkhof, geboren te Deurne op 30-12-1853 als dochter van Hendricus van de Kerkhof en Maria van Oijen en sinds haar overlijden op 21-05-1892 te Asten, weduwnaar. Ook over de periode 1900 -1910 woont hij in het huis met huizingnummer B33:

12

Johannes Clerks overlijdt te Asten op 23-11-1904 en zijn kinderen verhuizen naar het dorp, Helmond, Bakel en Deurne. Eigenaar Jelis Manders is op 01-03-1900 te Asten overleden en de erfgenamen zetten in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-08-1904 de boerderij te koop:

De boerderij wordt gekocht door Peter Manders, geboren te Asten op 25-02-1863 als zoon van Jelis Manders en Joanna Maria Peters en hij gaat in het huis wonen. Hij is op 25-04-1903 te Deurne getrouwd met Hendrica Hoeben, geboren te Deurne op 24-07-1868 als dochter van Johannes Hoeben en Maria Helena van Kuijlenburg. Ook over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met dan huizingnummer B32:

13

14.jpg

Zij verhuizen eind 1910 naar Deurne en het huis wordt daarna bewoond door Antonius Ludovicus Peters, geboren te Asten op 06-12-1879 als zoon van Lambertus Peters en Clara Petronella Holten (zie Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19). Hij is op 14-02-1911 te Vlierden getrouwd met Maria Hendrica van Stratum, geboren op 11-04-1889 te Deurne als dochter van Theodorus Hubertus van Stratum en Maria Catherina Janssen. Zijn broer Jan Antonie Peters, geboren te Asten op 24-07-1873, woont bij hen in en vertrekt rond 1912 via A119 naar A338 (zie Voormalig huis G2047). 

In 1917 vertrekken zij naar Vlierden en komt Johannes Stevens, geboren te Asten op 03-08-1885 als zoon van Marcellus Stevens en Johanna van den Boomen, in het huis wonen. Hij is op 05-02-1915 te Asten getrouwd met Petronella Eijsbouts, geboren te Asten op 09-10-1883 als dochter van Joannes Eijsbouts en Hendrika van Deursen.

Zij verhuizen rond 1920 naar Oostappen en in het huis komt wonen W9lhelmus Joseph van Dinther, geboren te Deurne op 14-04-1896 als zoon van Johannes Wilhelmus van Dinther en Anna Maria Goossens. Hij is op 18-01-1924 te Asten getrouwd met Petronella van Helmond, geboren te Asten op 21-11-1894 als dochter van Hubertus van Helmond en Petronella Marcus (zie Jan van Havenstraat 23). Het huizingnummer van het huis is dan B32:

15

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar de Molenstraat in het dorp (zie Voormalig huis G466A) en Martinus Josephus (Tinus) Berkvens, geboren te Asten op 12-01-1902 als zoon van Ludovicus Berkvens en Isabella Peeters, woont daarna in het huis. Hij is op 27-04-1932 te Asten getrouwd met Wilhelmina Maria (Mina) Hoefnagels, geboren op 20-09-1909 te Asten als dochter van Wilhelmus Hubertus Hoefnagels en Johanna Maria Slaats. Het huis staat ook bekend als Dijk 1:

16

Ook over de periode 1930-1938 wonen Martinus Josephus Berkvens en Wilhelmina Maria Hoefnagels met hun gezin in het huis op Dijk 1:

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-12-1937 en van 15-09-1939 de geboorte van zonen Wilhelmus Ludovicus en Ludovicus Wilhelmus:

18 19

Linksonder een blikseminslag bij Martinus Berkvens in de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-07-1942 en rechtsonder een boete voor Martinus Berkvens in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-09-1943:

20 21

Wilhelmina Maria (Mina) Hoefnagels is op 14-02-1979 te Tilburg overleden en Martinus Josephus (Tinus) Berkvens is op 14-08-1984 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

22 23

Het huis van Martinus Berkvens lag op de Lagendijk 3, waar een uit 1875 stammende boerderij staat waarvan hieronder een streetview.

24

Overzicht bewoners

Hoeve op Dycksche Acker
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1610 Joost Goorts van Bussel Asten ±1545
1629 Wilbort Joosten van Bussel Asten ±1577
1656 Peter Wilborts van Bussel Asten ±1607
1680 Isbout Peters van Bussel Asten 31-05-1642 Jan Willem Verheijen Asten 17-12-1657
1707 kinderen Jan Willem Verheijen Asten ±1695 Asten ±1695
Dyck huis 1
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Andries Verheijen Asten ±1695 Andries Verheijen Asten ±1695
1741 Andries Verheijen Asten ±1695 Andries Verheijen Asten ±1695
1746 Andries Verheijen Asten ±1695 Andries Verheijen Asten ±1695
1751 kinderen Andries Verheijen Asten 19-01-1720 kinderen Andries Verheijen Asten 19-01-1720
1756 Joost, Jen, Jan, Goortje Verheijen Asten 19-01-1720 Joost Verheijen Asten 19-01-1720
1761 Joost en Goortje Verheijen Asten 19-01-1720 Joost Verheijen Asten 19-01-1720
1766 Joost en Goortje Verheijen Asten 19-01-1720 Joost Verheijen Asten 19-01-1720
1771 Joost Verheijen Asten 19-01-1720 Joost Verheijen Asten 19-01-1720
1776 Joost Verheijen Asten 19-01-1720 Joost Verheijen Asten 19-01-1720
1798 weduwe en kinderen Joost Verheijen Asten 25-07-1729 weduwe en kinderen Joost Verheijen Asten 25-07-1729
1803 weduwe Joost Verheijen Asten 25-07-1729 weduwe Joost Verheijen Asten 25-07-1729
Kadasternummer F449
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F449 1832 Peter Marcelis Peeters Asten 23-06-1793
Dijk 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1828 Marcel Peter Marcelisse Asten 21-01-1760 Petronella Verheijen Asten 23-10-1757 19-05-1828
1828-1859 Peter Marcelis Peeters Asten 23-06-1793 Petronella Smets Asten 19-11-1794 29-06-1847
B35 1859-1869 Petronella Smets Asten 19-11-1794 weduwe Peters 24-12-1863
B39 1869-1879 Petronella Peters Asten 05-11-1827 met broer en zus
B38 1879-1890 Petronella Peters Asten 05-11-1827 met broer
B37 1890-1894 Petronella Peters Asten 05-11-1827 met broer naar Dorp
B37 1894-1900 Antonie Verberne Asten 20-03-1846 Gordina van Kol naar Diesdonk
B33 1900-1904 Johannes Clerks Vlierden 29-03-1853 met kinderen 23-11-1904
B33 1904-1910 Peter Manders Asten 25-02-1863 Hendrica Hoeben Deurne 24-07-1868
B32 1910-1920 Peter Manders Asten 25-02-1863 Hendrica Hoeben Deurne 24-07-1868 naar Deurne
B32 1920-1930 Wilhelmus van Dinther Deurne 14-04-1896 Petronella van Helmond Asten 21-11-1894
1 1930-1938 Martinus Josephus Berkvens Asten 12-01-1902 Wilhelma Hoefnagels Asten 20-09-1909
Referenties
  1. ^Genealogie van Bussel door Piet Aarts, ISBN 9789081257251

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Theo Knoops

Laatst bijgewerkt op 10 juni 2024, 10:45:03

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen