logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F453

Peter Wilborts van Bussel (zie Lagendijk 3) koopt een huis aan den Dijck:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 131 verso; 03-12-1660:
Goort Goort Verberne verkoopt aan Peeter Wilborts van Bussel een huis, hof en hofstad aen den Dijck 3 lopense, ene zijde Andries Martens, andere zijde Marcelis en Wilbort zonen Marten Selen, andere einde de koper.

Na het overlijden van Peter Wilborts van Bussel rond 1680 erft dochter Mechtildis het huis:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 44; 28-10-1680:
Isbout Peeter van Bussel, Johan Wilbordts man van Mechel, dogter van Peeter van Bussel en Frans Peeters van Bussel. Kinderen en erven van Peeter Wilbordts van Bussel, nog in leven, en wijlen Joostie Willem Slaets. Zij verdelen de goederen:
2e lot krijgt Johan Wilbordts een huis, hof, hofstad en aangelag aan den Dijck 3 lopense, ene zijde de delers, andere zijde Marcellus Martens, andere einde weduwe Peeter Geerits; land aan de Hofstadt 15 lopense 40 roede naast Marten Jan Teunis van deze akker moet 1½ lopense gegeven worden aan het 1e lot Isbout Peeter van Bussel; den Hoogendries 3 lopense naast Frans Peeters van Bussel en anderen; groes de helft van den Bevercoot geheel 30 lopense de zijde van Zomeren naast de weduwe Marcelis van de Vorst; groes de helft hiervan de zijde van Zomeren naast de weduwe Maria van de Vorst; de helft van een heiveld geheel 4 lopense naast Frans Peeters van Bussel. Belast met 5 vat rogge per jaar aan de Pastorye.

Bij de verpondingen van 1688 staat het huis op naam van Jan Wilborts:

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 8:
Jan Wilborts, Jan Wilborts.

Mechtildis Peeters van Bussel is geboren te Asten op 16-01-1651 als dochter van Peter Wilborts van Bussel en Mechteld (Metken) Jacobs (zie Lagendijk 3). Zij is op 13-07-1674 te Asten getrouwd met Johannes Wilbers Martens, geboren te Asten rond 1652 als zoon van Wilbordt Martens en Petronella (Peerke) Marcelis Schepers (zie Beekstraat 19).

Contraxerunt Sponsalia Jan Wilbers et Mechel Peeters; coram Francisco Peeters et Joost Peeters. Matrimonio 15 coram Francisco Peeters et Joost Peeters.

Ondertrouw van Jan Wilbers en Mechel Peeters; voor Francisco Peeters et Joost Peeters. Huwelijk op 15 july voor Francisco Peeters et Joost Peeters.

01

Het gezin van Mechtildis Peeters van Bussel en Johannes Wilbers Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 21-01-1676 Asten 02-07-1702
Judocus Theodori Coppens
Asten 22-12-1742 zie Voormalig huis F358
2 Johanna Asten 21-07-1677 Ongehuwd Asten 11-06-1731
3 Willebrordus Asten 20-04-1679 Ongehuwd Asten 26-11-1748
4 Judocus Asten 02-03-1681 Asten 25-05-1721
Catharina Philips van Heugten
Asten ±1745 zie Lagendijk 2
5 Petronella Asten 05-06-1683 Kind Asten ±1683
6 Maria Asten 09-01-1685 Asten 21-11-1717
Jan Jan Smits
Asten 27-10-1762 zie Dijkstraat 50
7 Petrus Asten 16-07-1690 Asten 19-05-1726
Margarita Matys van Dijck
Asten 06-11-1729
Maria Jan Peter Canters
Asten 30-04-1770 zie Dijkstraat 54
en ook Dijkstraat 62

Johannes Wilbers Martens wordt benoemd als setter:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 365; 19-06-1674:
Borgemeesters Sint Jan 1674-1675 Jan Willem Joosten en Jan Aerts de Zeeger. Setters Jan Wilbordts en Jan Leendert Joosten van Heughten.

Johannes Wilbers Martens heeft namens zijn vrouw nog geld te goed:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 47; 19-03-1678:
Joost Willems en Antonis Daniel Lomans zijn ƒ 200,- à 5% schuldig aan IJsbout Peeter Wilborts, Frans Peeters van Bussel en Jan Wilborts getrouwd met Mechel, dochter Peeter Wilborts. Allen kinderen van Peeter Wilborts. Borg: Peeter Peeter Slaets. 

Johannes Wilbers Martens staat borg voor een lening van zijn zwager:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 167 verso; 23-04-1683:
Isbout van Bussel is schuldig aan Joost Hendrick Bruynen, te Maerheese ƒ 400,- à 5½%. Borgen Jan Wilbordt Martens en Frans van Bussel.

Johannes Wilbers Martens erft van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 29 verso; 11-12-1685:
Johan Wilbordt Martens, Frans van Bussel getrouwd met Anneke, dochter Wilbordt Martens, Marten Wilbordt Martens, Wilbordt Willems Verbernen getrouwd met Maria, dochter Wilbordt Martens. Kinderen en erven van wijlen Wilbordt Martens en Peerken Marcelis Schepers. Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Johan Wilbordt Martens de hofstad naast Marcelis Martens aan den Dijck 8 lopense, ene zijde Marcelis Martens, andere zijde Frans van Bussel, ene einde de straat, andere einde Simon Claessen; land den Witthacker 3 lopense 3 roede; land het Langhackerken 7 copse; land het Campke 1½ lopense; land den Hulsbosch 30 roede; het Weyvelt 7 lopense; een hooiveld daar ten einde aan 3½ lopense; het achterste deel van de groote Hooybeempt tot Bussel; hooiveld de Campkens 3 lopense.Een obligatie van ƒ 100,- ten laste van Matijs Fransen de Groodt; ƒ 100,- ten laste van Marten Jan Teunis Hennis; ƒ 47,- ten laste van Dirck Geerits. Belast met ƒ 3,- per jaar in een meerdere rente, met Marcelis Martens, aan rentmeester Hurnius; ƒ 1-5-0 per jaar aan rentmeester Hurnius.

Johannes Wilbers Martens verkoopt samen met zijn zwagers een huis op de Voorste Diesdonk (zie Voormalig huis F1155) uit de erfenis van zijn schoonvader:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 55 verso; 28-01-1688:
Isbout Peeters van Bussel, Jan Wilborts getrouwd met Mechel Peeters en Frans van Bussel. Allen kinderen van wijlen Wilborts van Bussel. Zij verkopen aan de kinderen van Jenneke, weduwe Jan Jansen van Zomeren, Willem van Heughten en Hendrick Aert Rosers voor ƒ 1375,- huis, hof, hofstad, aangelag en schuur aan de voorste Diesdonck 2 lopense, land en groes 62 lopense.

Mechtildis Peeters van Bussel is te Asten op 02-05-1710 overleden en Johannes Wilbers Martens is op 09-05-1710 te Asten overleden en hieronder hun begraafakten:

De kinderen van Johannes Wilbers Martens worden nog bij de schouw van de afwatering genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 27 folio 1; 27-09-1713:
Op heden is door Piter de Cort, drost, volgens placcaat van Staten Generaal de dato 11-11-1664 de schouw gevoert en is naer de manisse van dezelfde drost door Flips van Heusden, Joost Linders, Jan Hixpors en Joost Roefs breuckagtig gewesen als volg. Beginnende aan de Lieropse-brug onder andere: Matijs Martens een breuk tegenover zijn hooiveld, de straat heeft daar dellen en is aan de hoge kant, waardoor het water niet wegtrekt. Peter Jan Aerts en de kinderen Jan Wilbers, als gebruikers van het veld van Juffrouw Schinders als voor. Frans van Bussel, de straat niet gemaakt tegenover zijn erve, bij de Vunt.

Bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van de kinderen:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 7 verso:
De kinderen Jan Wilberts. In de bede 28-44-7-4-8.

Judocus Theodori Coppens, man van Maria Jan Wilbers gaat uit de erfenis met een stuk beemd en 300 gulden:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 34; 24-05-1714:
Joost Dirck Coppens getrouwd met Mary Jan Wilberts, Wilbert, Joost en Peeter Jan Wilberts, Jenneke en Mary Jan Wilberts. Allen kinderen van wijlen Jan Wilberts en Mechel Peeters. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Joost Dirck Coppens beemd agter Bussel 2½ lopense naast Marten Wilberts; ƒ 300,- uit te keren door de ontvangers van het tweede lot.
2e lot krijgen Wilbert, Joost, Peeter, Jenneke en Mary huis, schuur, aangelag, land en groes zoals bij hen in bewoning en gebruik. Belast met 5 gulden 10 stuiver per jaar aan rentmeester des Tombe.

De hoofdgeldlijst van 1717 vermeldt de namen van vier kinderen:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
De kinderen Jan Wilbers, Wilbert, Joost, Jenneke en Marij,
Jenneke de meijt en Peeter de knegt.

Jenneke Jan Wilbers verkoopt vlak voor haar overlijden haar erfdeel aan haar broer Judocus Jan Wilbers:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 160 verso; 07-05-1731:
Jenneke Jan Wilberts verkoopt aan Joost Jan Wilberts, haar broeder, haar kindsdeel zoals verkregen van haar ouders, Jan Wilberts en Mechel Peeters. Koopsom ƒ 50,-.

De kinderen Jan Wilbers kopen een gelofte van 200 gulden:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 134 verso; 25-09-1733:
Philips Carel Baron de Dongelbergen, Heer van Blortum, verkoopt aan de kinderen Jan Wilberts en de weduwe Wilbert Fransen van Bussel een schabinale gelofte van ƒ 200,- à 5% de dato 03-04-1708 schepenen Eyndhoven ten laste van Francis Peters van Busselen en ten bate van Matteus van Hooff. Op 23-05-1713, voor schepenen van Eyndhoven, verkocht aan Baron de Dongelbergen. Schepenen Eyndhoven.

Ook bij de verpondingen en in de huizenlijst over de periode 1736-1741 staat het huis op naam van de kinderen van Jan Wilberts tot het rond 1740 is afgebroken:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 23 verso:
Kinderen Jan Wilberts.
Huijs, hoff en aangelag 7 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 2 Dijk Bewoners nummer 2 Dijk
1736 kinderen Jan Wilbers Joost Jan Wilbers
1741 Joost en Peter Jan Wilbers afgebroken
1746 afgebroken

Judocus Jan Wilbers verhuist met zijn gezin naar een nabijgelegen huis (zie Lagendijk 2).

Volgens het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 rest op de plaats van het huis alleen een stuk bouwland in het bezit van de kinderen van Antonie van Bussel:

Kadaster 1811-1832; F453:
Bouwland, groot 33 roede 40 el, de dijk akkers.
Eigenaar: Kinderen van Antonie van Bussel.

02

Overzicht bewoners

Hoeve op den Dyck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1660 Peter Wilborts Asten ±1607 Peter Wilborts Asten ±1607
1680 Jan Wilborts Asten ±1652 Jan Wilborts Asten ±1652
1713 kinderen Jan Wilberts Asten 02-03-1681 kinderen Jan Wilberts Asten 02-03-1681
Dyck huis 2
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Jan Wilbers Asten 02-03-1681 Joost Jan Wilbers Asten 02-03-1681
1741 Joost en Peter Jan Wilbers Asten 02-03-1681 afgebroken
1746 afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Theo Knoops

Laatst bijgewerkt op 9 september 2020, 13:20:12

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen