logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F732

Marten Marcelissen is eigenaar van huizen aan de Dijck te Asten:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 75; 09-05-1646:
Laurens Volders als momboir van Jan en Peerken, onmondige kinderen van wijlen Jan Teunis Jan Henens, Willem Jan Teunis voor zichzelf en Hanrick Thijssen getrouwd met Anneken Jan Teunis. Zij verkopen aan Marten Marcelissen, schepen, en Jan Teunis, hun oom ieder voor de helft een hofstad aan den Dijck, ene zijde Marten Selen als koper, andere zijde Jan Teunis als koper, ene einde de straat, andere einde Marcelis Peters. Belast met ƒ 9,- per jaar aan Peter Seberts te 's-Hertogenbosch; ƒ 3,- per jaar aan Cornelis van Horenbeeck; ƒ 3,- per jaar aan de pastoor van Mierlo; ƒ 3,- per jaar aan Marten Selen; 4 stuiver per jaar cijns aan de Vrouw van Asten; 1 blancke per jaar cijns aan Juffrouw Kessel. De lasten zijn het laatst betaald over de periode 1640-1642.

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 82; 16-07-1646:
Heylken, dochter wijlen Hanrick Huybers Verhoeven geassisteerd met Goort Joosten verkoopt aan Marten Marcelissen, schepen een woonhuis, schop, hof, hofstad, boomgaard, drieske en coolvelt; een camp land, daarachter en het heytvelt erbij, alles gelegen aan den Dijck, ene zijde de koper, andere zijde Marcelis Peter Schepers en anderen, ene einde de straat, andere einde Meester Peter Selen en anderen. Belast met 10 stuiver per jaar cijns aan de Vrouw van Asten; 1 mud rogge per jaar aan het Clooster van Bynderen; 1 malder rogge per jaar aan Heer Dirck Wouters als rector van de Costerye; 1 malder en 1½ vat rogge per jaar aan de Pastorye. Koopsom ƒ 500,- à 5%.

Marten Marcelissen Schepers is geboren te Asten rond 1590 en rond 1619 getrouwd met Maria Joosten van de Vorst, geboren te Asten rond 1601 als dochter van Joost Frans Gielen van de Vorst (zie Beekstraat 19) en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten ±1619 Asten ±1645
Joost Dircx
Asten 11-07-1676 zie Ommelse Bos 15
2 Petronella Asten ±1620 Asten ±1648
Wilbordt Martens
Asten 15-03-1685 zie Beekstraat 19
en Dijkstraat 58
3 Josyna Asten ±1622 Asten ±1648
Peeter Reynders Colen
Asten ±1685
4 Marcelis Asten ±1624 Asten ±1650
Johanna Peeters
Asten 21-03-1699 zie Dijkstraat 52
5 Antonia Asten ±1630 Asten ±1652
Philips Fransen Verdijsteldonck
Someren ±1700 zie Beekstraat 19

Marten Marcelis Schepers is op 26-09-1661 te Asten begraven en zoon Marcelis Marten Schepers erft het huis dat eerder werd bewoond door Hanrick Huybers (Hendrick Hoeben) van zijn vader:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 183; 30-11-1662:
Joost Dirx man van Meriken, dogter van Marten Celen, Wilbort Martens, Marcelis Martens. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader, Marten Marcelissen:
1e lot krijgt Joost Dircx huis, hof, hofstad, aangelag en 15 lopense land en 15 lopense groes aan den Bosch, zoals hij een en ander in gebruik heeft; hooibeemd achter Bussel 3 lopense naast Jan Jacob Slaets; groes int Root 7 copse naast Joost Roeffs; heiveld bij Bussel 5 copse naast Frans Tijssen cum suis; een rente van ƒ 300,-, kapitaal, uit een beemd int Root, geweest zijnde van Jan Aerts en nu van Joost Roeffs, hiervan heeft Joost Dircx de brief; een rente van ƒ 80,-, kapitaal, ten laste van de weduwe Wouter Dircx volgens bijgaande brief. Belast met 4 vat rogge per jaar aan de Heilige Geest, alhier; 16 stuiver per jaar te 's Hertogenbosch, in een meerdere rente, met Aert en Jan Fransen Verrijt.
2e lot krijgt Wilbort Martens huis, schuur en aangelag aen den Dijck 12 lopense, gekomen van Hendrick Hoeben, ene zijde en einde de weduwe Marcelis Peeters cum suis, andere zijde Marcelis Martens, andere einde de straat; land op de Beeck 2 lopense naast de weduwe Joost van Hees; land aen Vosselen 1½ lopense naast Marcelis Martens; land mettet halff pootvelt ende het gewas daeropstaende van de gemeynte gelegen aen de thiendschuer 1 lopense naast Marcelis Martens; land het Oulant aan den Dijck 1 lopense naast Peeter Wilborts; land het Kempken aan den Dijck 1½ lopense naast Dries Martens; land en groes aaneen 2 lopense naast Flips Ysbouts cum suis, gekomen van Thonis Vreynsen; land den Hulsbos 1⁄2 lopense naast Dries Martens; land den Dijckerecker 2½ lopense naast de weduwe Marcelis Thonis; groes achter Doremans 14 lopense naast Marcelis Martens; groes int Muysbroeck te Someren 1½ lopense naast Goossen den Cuyper; groes de Horst 1½ lopense naast Wilbort en Marcelis Martens; groes achter Bussel 5 lopense naast Hendrick Goorts; groes ter plaatse voorschreven 3 lopense naast Jan Willem Slaets; een rente van - ƒ 150,-, kapitaal, ten laste van Andries Martens; een rente van ƒ 100,-, kapitaal, ten laste van weduwe Jan Tonis Hennis; de helft van ƒ 100,-, kapitaal, ten laste van Gielen Peeter Colen den ouden; een belening van de helft van ƒ 160,-, kapitaal, ten laste van de weduwe Jan Vreynsen; een rente van ƒ 100,-, kapitaal, ten laste van de erfgenamen Jan Hoortaens. Belast met de helft van een mud rogge per jaar of ƒ 3,- per jaar aan rentmeester Pieterson. Het gewas van de ooftbomen. staande op de voorschreven hofstad zullen blijvend verdeeld worden tussen de delers. Dit zolang de bomen blijven staan. Wilbort Martens mag ten behoeve van zichzelf nog bomen bijplanten.
3e lot krijgt Marcelis Martens, een huis, schuur, schop, peertstal en aangelag aen den Dijck 10 lopense, nu in gebruik bij de weduwe Jan Thonis, ene zijde weduwe Jan Thonis, andere zijde Wilbort Martens, andere einde Peeter Willems; land de Langenecker 7 lopense naast Dries Martens; land aen Vosselen 1½ lopense naast Frans Tijssen; land den Hegecker 5 lopense naast Peeter Wilborts; land aen de Thiendschuer 1 lopense naast Wilbort Martens; de andere helft van het Pootvelt; groes achter Dorenmans 8 lopense naast Wilbort Martens; groes het Vondervelt 10 lopense naast Dries Martens; groes lopende scherp uit op den Dijck 6 lopense naast de weduwe Marcelis Peeters, gekomen van Hendrick Hoeben; een rente van ƒ 100,-, kapitaal, ten laste van Pauels Gevers; nog ƒ 9,- per jaar te betalen door Pauels Gevers; een rente van ƒ 150,-, kapitaal, ten laste van Jan Anthonis Pauels; een rente van ƒ 100,-, kapitaal, ten laste van de erfgenamen Jan Goortiens; de andere helft van ƒ 100,- ten laste van Gielen Peter Colen; de andere helft van de belening ten laste van weduwe Jan Vreynsen zijnde ƒ 60,- in het geheel. Belast met: de helft van een mud rogge per jaar.

Bij de verpondingen van 1662 staat Marcelis Schepers als eigenaar van het huis op de Dijck:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 37:
Marcelis Schepers.

Bij de verpondingen van 1680 wordt al vooruitgelopen op het eigenaarschap van schoonzoon Peeter Reynders Colen en diens schoonzoon Jan Andreas Martens van de Leensel staat genoemd als gebruiker:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 3:
Peeter Reijnders, gebruiker Jan Andriessen.

Marie Joosten van de Vorst is te Asten op 29-06-1684 te Asten overleden en de overige erfgoederen worden verdeeld, waarbij Peeter Reynders Colen het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 200 verso; 02-09-1684:
Peerke weduwe van Wilbordt Martens geassisteerd met Marcellus Martens, Frans van Bussel en Johan Wilbordts, Peeter Reynders man van Joostie Marcelis Scepers, Philips Verdijsteldonck man van Antoniske Marcelis Scepers. Allen kinderen en erven van wijlen Marcelis Scepers en Marie Joosten van de Vorst. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Peerke de hofstad genaempt de Haes aan den Dijck 10 lopense, ene zijde Jan Antonis; land den Hegacker 3½ lopense; de helft, naast Willem Joosten Verberne, van de Dijckeracker de helft van 4 lopense; land de middelste Camp 1½ lopense; land / groes de Braeck 1⁄3e deel; land in de Busselsen-acker 1⁄3e deel van 4½ lopense; groes 4 lopense; groes het Ven 2 lopense; groes, de zijde van Lierop 1⁄3e van 10 lopense; beemd, de zijde van Lierop de helft van 6 lopense; beemd de Werdigebeempt de helft van 3½ lopense, deze beemd samen te gebruiken. Belast met 6 gulden per jaar aan rentmeester Hurnius wegens het Landt; 2 gulden 5 stuiver per jaar aan rentmeester Hurnius; 1 gulden 5 stuiver per jaar aan rentmeester Hurnius. Mitsgaders alle het hout staende in drie reyen neffens de waskuyl afgaende met nogh een tropke eycken staende tegens het achterste drieske op de gemeente. Het hout zal binnen zes jaar gehouwen moeten worden.
2e lot krijgt Peeter Reynders man van Joostie Marcelis Scepers een huis, hof, hofstad, aangelag en land 3 lopense, presentelijk bewoner Willem Lamberts, ene zijde kinderen Isbout Hendricx, andere zijde Schenaerts, ene einde Marcellus Martens; land bij Jan de Wever 3 lopense; land het Bijl 40 roede; de helft, naast Willem Geven, van de Dijckeracker geheel 4 lopense; land het Vierkant 3 lopense; land de Braeck hiervan 1⁄3e deel; land den Busselsenacker 1⁄3e deel van 4½ lopense; het achterste deel van het Weyvelt geheel 8 lopense; groes de Zille 3 lopense; den Hooybeempt 1⁄3e deel van 10 lopense; de helft, naast Willem Geven, in de Kempkes geheel 6 lopense; groes aen den Ommelsen Bosch 2 lopense. Belast met 4 gulden 10 stuiver per jaar aan rentmeester Hurnius; 4 vat rogge per jaar aan Carmans; 1 gulden per jaar aan rentmeester Hurnius; 7 stuiver 8 penningen per jaar aan rentmeester Hurnius. Volgen nog enige houteren.
3e lot krijgt Philips Verdijsteldonck het oude huis, hof en aangelag aen den Dijck 5 lopense, ene zijde de gemeente; land den Berghacker 4 lopense; land Lijskenacker 2 lopense; land de Beeck 7 copse; land den Brembosch 1½ lopense; land aen de oude hofstadt 2 lopense; land, de zijde van Lierop, in de Braeck 1⁄3e deel hiervan; land den Busselsenacker 1⁄3e deel van 4½ lopense; het voorste deel van het Weyvelt geheel 8 lopense; groes den Hoogendries 3 lopense; de Hooybeempt 1⁄3e deel van 10 lopense; hooiveld de achterste Kempkens 2 lopense; beemd de Weerdighenbeempt de helft van 3½ lopense, deze beemd samen te gebruiken. Belast met 4 gulden per jaar aan de Heilige Geest van Helmont; 4 vat rogge per jaar aan Carmans; 2½ stuiver per jaar aan de Heilige Geest van Asten; 1 gulden per jaar aan de Capelle van Vlierden met meer andere te betalen.

Jeustien Marcelis Schepers is geboren te Asten rond 1622 en rond 1648 getrouwd met Peeter Reynders Colen, geboren rond 1620 en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 25-08-1649 Asten 06-10-1674
Tomas Jan Anthonis Canters
Asten 24-09-1682 zie Voormalig huis B401
2 Johanna Asten 06-07-1652 Asten 02-11-1675
Jan Andreas Martens van de Leensel
Asten ±1730
3 Reynder Asten 20-09-1659
4 Maria Asten 09-11-1661
5 Marcelis Asten 15-07-1664 Kind Asten ±1664
6 Marcelis Asten 15-12-1665 Asten 21-10-1691
Maria Thomas Canters
Asten 08-08-1706
Luytgardis Teunis van Helden
Asten 09-01-1752 zie Voormalig huis F210
en Jan van Havenstraat 32 en 36
7 Elisabeth Asten ±1667 Asten 16-02-1697
Johannes Antonis Verrijt
Asten 30-01-1716 zie Jan van Havenstraat 38
8 Wilbert Asten 23-07-1668 Asten 04-03-1696
Henrica Judoci van Heuchten
Asten 19-03-1726 zie Voormalig huis B524
9 Johannes Asten 15-02-1671 Ongehuwd Asten 25-02-1692

Peeter Reynders Colen woonde in Ommel (zie Voormalig huis B524) en was schepen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 3; 19-01-1686:
Het Corpus van Asten bestaat uit Peeter van der Lith, Frans Mathijssen de Groodt, Peeter Reynders, Marcelis Martens, Huybert Jan Tielen, Antony Canters en Antony Josephs,schepenen; Marten Wilbordt, Andries Martens, Hendrick Canters, Jan Frans Colen en Marten Antonis Martens, vier gesworen mannen; Marcelis Martens voorschreven en Jan Dirck Franssen, kerkmeesters; Jacob van de Cruys en Jan Jansen Swagers, Heilige Geestmeesters.

Peeter Reynders Colen heeft een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 33 verso; 20-05-1687:
Peeter Reynder Colen is schuldig aan Adriaen Amants de Lauwere, oud presidenten coopman, te Geldrop ƒ 800,- à 5%. Marge: 13-12-1713 gelost aan Amand de Laure.

Bij de verpondingen van 1688 is Peeter Reynders Colen nog steeds eigenaar en zijn schoonzoon Jan Andreas Martens van de Leensel de gebruiker:

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 9:
Peeter Reijnders, gebruiker Jan Andriessen.

Peeter Reynders Colen heeft in Roermond een paard gekocht:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 86; 14-04-1695:
Certificaat voor Peeter Reynders welke verklaart heeft dat hij op heden, in Roermonde gekocht heeft van Matijs Mussen, wonende te Nederweert een root henstpeert, met een afgaende colle, out vier jaeren, ongeveer 16 pallem hoogh. De koper zal dit paard gebruiken tot zijn dienst en labeur zonder het elders te verbrengen.

Jeustien Marcelis Schepers is op 07-03-1705 te Asten overleden en Peeter Reynders Colen is op 19-12-1705 te Asten overleden en hieronder hun begraafakten:

Volgens de verpondingen van 1709 is Jan Andreas Martens van de Leensel de eigenaar en is Gerit Peters de bewoner van het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 6:
Jan Andriessen, gebruiker Geerit Peeters.

Johanna Peeter Coolen is geboren te Asten op 06-07-1652 en op 03-11-1675 te Asten getrouwd met Joannes Andreas Martens van de Leensel, geboren te Asten op 13-01-1647 als zoon van Andries Symon Martens en Petronella Antonissen (zie Voormalig huis F766):

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Andriessen Martens et Joanna Petri Rynders; testes Martinus Janssen et Ida Driessen.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Andriessen Martens en Joanna Petri Rynders; getuigen Martinus Janssen en Ida Driessen.

01

Het gezin van Johanna Peeter Coolen en Joannes Andreas Martens van de Leensel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Marcellus Asten 08-07-1676 Asten 20-11-1701
Johanna Willems
Asten 27-02-1731 dochter Lucia
zie Lagendijk 7
2 Antonius Asten 25-12-1677 Ongehuwd Asten ±1750 zie Lagendijk 7
3 Maria Asten 08-11-1679 Asten 30-01-1706
Peter Cornelis Duyssen
Asten 13-05-1724 zie Hoekstraat 4
4 Joanna Asten 03-09-1681 Deurne 23-08-1722
Cornelis Wouters van den Boomen
Deurne 26-09-1747 bezat in 1754 nog een
hooiveld op Bussel
5 Joannis Asten 16-05-1683 Asten 10-06-1714
Geertruij Mattijse
Asten 15-06-1762
6 Petrus Asten 12-08-1685 Kind Asten 30-01-1702
7 Anna Asten 25-09-1687
8 Petronella Asten 11-03-1690 Kind Asten ±1690
9 Margaretha Asten 23-02-1692
10 Maria Asten 08-05-1694 Deurne 02-09-1725
Laurens van den Boomen
Deurne 26-09-1747
11 Petronilla Asten 07-06-1699 Deurne 02-09-1725
Martinus van den Boomen
Deurne 20-10-1747

Bij de verpondingen van 1713 is de situatie van eigenaarschap en bewoning nog niet veranderd:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 8 verso:
14-01-1736 nu Jan Jan Driessen.
Jan Andriesse, gebruiker Gerit Peters. In de bede ƒ 4-8-6.

Joannes Andreas Martens van de Leensel en Johanna Peeter Coolen zijn rond 1730 overleden en in 1731 verdelen de kinderen de erfenis van hun ouders, waarbij zoon Jan de eigenaar wordt van het huis aan den Dijck:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 245; 22-02-1731:
Tony Jan Driessen, Jan Jan Driessen, Peter Cornelis man van Maria Jan Driessen, Cornelis van den Boomen man van Jenneke Jan Driessen, Laurens van den Boomen man van Maria Jan Driessen, Martinus van den Boomen man van Peternella Jan Driessen mede voor Marselis Jan Driessen. Zij maken een deling van de nagelaten goederen van Jan Driessen en Jenneke Peeter Coolen, wijlen hun ouders, gewoond hebbende aan den Dijck.
1e blinde lot krijgt Jan Jan Driessen het oude huis met aangelag 4 lopense, ene zijde Hendrick Hendricx, andere zijde het onmondig kind Peter Jan Wilberts; land den Camp 2½ lopense naast Peter Cornelis; groes en land den Bergh 4½ lopense naast Jan Smeets en anderen; groes en land het Aulandt 2½ lopense naast Jan Jan Smets; land den Dijckhoff ½ lopense naast Geeff Paulus; land den Dijckeracker 2½ lopense naast Geeff Paulus; land den Busselsenacker 1 lopense naast Marten Wilberts; land den Busselsenacker 1 lopense naast Peter Cornelis; groes den Hoogendries 2 lopense naast Jan Tijssen van Dijck; groes het Quaetvelt 5 lopense naast Geeff Paulus; groes het Hoyvelt 1½ lopense naast Jan Jan Smits; groes den Rebbert 4 lopense naast de kinderen Jan Wilberts; groes het Kempken 3 lopense naast de kinderen Jan Wilberts. Belast met ƒ 4-10-00 per jaar aan rentmeester de Kempenaar; ƒ 1-07-08 per jaar in een meerdere rente, aan rentmeester de Kempenaar; ƒ 0-05-10 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 50,- aan Jan en Aart Wilberts; ƒ 150,- à 4% aan Marcelis Jan Driessen; ƒ 200,- à 4% aan Laurens van den Boomen; ƒ 200,- à 4% aan Marten van den Boomen; 5⁄7e deel van 4 vat rogge per jaar. Marge: 28-04-1749 Cornelis van den Boomen, te Vlierden, als geassumeerde momboir over Jenneke Laurens van den Boomen, ook te Vlierden, dochter en erfgenaam van Laurens van den Boomen en Dries Jan Kuypers, te Deurne als momboir over de kinderen van Marten van den Boomen voor hen zelf en ook als mede-erfgenaam van Marcelis Jan Driessen verklaren dat Jan Andriessen de ƒ 150,- heeft voldaan aan Marcelis Jan Andriessen en aan Laurens en Marten van den Boomen ieder ƒ 200,-. De voorschreven ƒ 550,- kan gecasseert worden.
2e blinde lot krijgt Peter Cornelis het nieuw huis en het aangelag 1½ lopense naast Jan Jan Driessen; land den Camp 4 lopense naast Jan Jan Driessen; groes en land den Braeck 4 lopense naast Marten Wilberts; land den Busselenacker 1 lopense naast Jan Jan Driessen; groes de Sill 3 lopense naast Mayke Martens; groes het Bosselken 1 copse naast Hendrick Hendricx; groes den Cranenbempt 3 lopense naast de weduwe Frans van Bussel. Belast met 15 stuiver per jaar aan den Armen van Asten ƒ 150,- aan Willem Roymans'; ƒ 105,- à 6 gulden per jaar aan Antony Jan Driessen; 2⁄7 deel in 4 vat rogge per jaar.
3e blinde lot: Cornelis van den Boomen krijgt de helft van een hooibeemd 4 lopense, ene zijde de Loop, andere zijde de Aa. Verponding ƒ 1,- per jaar. 

Bij de verpondingen van 1737 staat Jan Jan Andriessen als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 25 verso:
Jan Jan Andriessen.
Huijs, hoff en aangelagh 4 lopense. In de bede ƒ 4-8-6.

Joannis Jansen Andriessen is geboren te Asten op 16-05-1683 en op 10-06-1714 te Asten getrouwd met Geertruij Mattijse Lambers, geboren te Vlierden op 12-04-1684 als dochter van Matheys Lambers en Wilhelma Fransen de Groot (zie Voormalig huis F429):

02

Het gezin van Joannis Jansen Andriessen en Geertruij Mattijse Lambers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 15-03-1715 Asten 29-10-1741
Maria Peters van Bussel
Asten 01-10-1747 zie Voormalig huis F766
en Busselseweg 5
2 Joannes Asten 24-04-1718 Ongehuwd Asten 04-10-1779
3 Mattijs Asten 17-05-1721 Asten 23-01-1763
Theodora Martini Ceelen
Asten 23-10-1779
4 Johanna Asten 17-12-1725 Asten 23-01-1763
Joost Janse Smets
Asten 21-08-1794 zie Diesdonkerweg 9
5 Johanna Maria Asten 11-10-1728

Joannis Jansen Andriessen woonde de eerste jaren van zijn huwelijk in een huis van zijn zwager (zie Berken 7). In 1737 heeft hij een achterstand bij de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 7; 22-03-1737:
Gerrit van Riet, vorster, met procuratie van Lambert van den Boomen, waarnemer van de borgemeestersboeken van Andries Peters en Hendrik Martens, borgemeesters, Sint Jan 1734-1735, legt beslag op de, te Asten gelegen, vaste goederen van Jan Jan Driessen voor de som van ƒ 10-07-08.

Geertruij Mattijse Lambers is op 02-07-1739 te Asten overleden en Joannis Jansen Andriessen koopt een stuk hooiland aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 194; 03-02-1744:
Goort Willem Loomans, molenaar, verkoopt, bij procuratie de dato 30-11-1743, van Jacobus van der Heyde, te Nunen, als naaste vriend en voogd over Willemyn, dochter Jan Martens, gewoond hebbende te Tongeren, Marten Marten, te Asten, Anneke Janse Berenbroek, weduwe Marcelis Martens, te Aalst, Francis Martens, te Asten en Jan Stevens, getrouwd met Helena Marten Marcelis. Allen kinderen en erven van Marten Marcelis en Willemyn Baltus, beiden overleden en gewoond hebbende te Asten. Hij verkoopt aan Jan Andriessen de helft van het Hoyvelt de helft is 3 lopense. Langs op te delen naast de zijde van de weduwe Hendrik Hendrix. De andere helft is van Andries Verheyen. Verponding ƒ 1-4-0 per jaar. Koopsom ƒ 65,-.

Schoondochter Maria Peters van Bussel woont bij Joannis Jansen Andriessen in:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 235; 25-01-1749:
Maria Peters van Bussel getrouwd geweest met Joost Jansen moet ten behoeve van haar twee kinderen, Geertruy en Jenne Maria een staat en inventaris maken. Omdat zij altijd bij haar mans vader, Jan Andriessen, heeft ingewoond heeft zij geen meubelen en ander huisraad. De ouders van beide zijden zijn nog in leven.

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1736-1761 staat Joannis Jansen Andriessen als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 7 Dijk Bewoners nummer 7 Dijk
1736 Jan Andriessen Jan Andriessen
1741 Jan Andriesse Jan Andriesse
1746 Jan Andriessen Jan Andriessen
1751 Jan Andriessen Jan Andriessen
1756 Jan Andriessen Jan Andriessen
1761 Jan Andriessen Jan Andriessen

Joannis Jansen Andriessen is op 15-06-1762 te Asten overleden en daarna worden hun goederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 13; 18-02-1763:
Jan Jan Andriessen voor ¼e deel, Mattijs Jan Andriessen voor ¼e deel, Joost Janse Smets getrouwd met Jenneke, dochter Jan Andriessen voor ¼e deel en Cornelis Peters en Jan Peters van Bussel als momboiren over Geertruy en Jennemaria, onmondige kinderen Joost Jan Andriessen en Maria Peter van Bussel. Welke Joost Andriessen voor zijn vader is overleden nalatende zijn vrouw en drie kinderen, waarvan er een is overleden en nu de twee onmondige kinderen en hun moeder voor ¼e deel erfgenaam zijn van Jan Andriessen en Geertruy Mattijsse Lambers, beiden overleden, gewoond hebbende aan den Astense Dijk. Maria Peters van Bussel is hertrouwd met Peter Marcelissen. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgen Jan en Mattijs Andriessen huis, hof, schop en aangelag aan de Astense Dijck. Belast met ƒ 4-10-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ƒ 0-05-0 per jaar aan de Heren van Asten. Verponding ƒ 12-3-0 per jaar. Bede ƒ 3-5-4 per jaar.
2e lot krijgt Joost Janse Smets 1⁄5e deel in een groes of hooiveld 2 lopense. Ter egalisering van dit lot zal het ontvangen van Jan en Mattijs Andriessen, ontvangers van het 1e lot ƒ 250,-.
3e lot krijgen Geertruy en Jennemaria onmondige kinderen Joost Jan Andriessen ¼e deel in de onroerende goederen van Jan Andriessen te weten het Langackerke met het drieske daaraan gelegen aan den Dijk 2 lopense; het Ouwland 1½ lopense; den agterste Busselacker 1 lopense; groes het Kempke 3 lopense; groes het Ven 1 lopense. Belast met ƒ 1-7-8 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar. Verponding ƒ 4-2-8 per jaar. Bede ƒ 1-3-2 per jaar.

Zoon Mathijs Jan Andriessen is geboren te Asten op 17-05-1721 en op 23-01-1763 te Asten getrouwd met Theodora Martini Ceelen, geboren te Asten op 29-08-1729 als dochter van Martinus Martens en Catharina van Gog (zie Dijkstraat 52):

03

Het gezin van Mathijs Jan Andriessen en Theodora Martini Ceelen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 01-12-1764 Asten 27-01-1793
Johannes Hubertus van den Eijnden
Asten 30-01-1852 zie Voormalig huis C613
2 Martinus Asten 27-03-1767 Asten 19-02-1792
Peternel Wilbert van Bussel
Asten 25-11-1804
Christina Miggiel Groenen
Asten 18-03-1849
3 Judocus Asten 31-12-1768 Lierop 01-10-1797
Francisca van Bussel
Lierop 20-09-1848
4 Gertrudis Asten 07-03-1771 Kind Asten 15-11-1788

Theodora Martini Ceelen is op 16-08-1773 te Asten overleden en Mattijs Jan Andriessen koopt nog een akker aan de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 58 verso; 31-05-1776:
Pieter Mattijs Slaats verkoopt aan Mattijs Andriessen, aan den Astense Dijk land den Vosselseacker 2 lopense naast Willem Teunis Dirks. Verponding ƒ 0-14-0 per jaar. Bede ƒ 0-08-0 per jaar. Verkoper aangekomen bij deling de dato 21-01-1773. Koopsom: ƒ 63,-.

Volgens de bewoningslijst van het huis over de periode 1766-1803 zijn Jan en Mattijs Jan Andriessen eigenaar en bewoner van het huis en vanaf 1798 gaat het huis over in handen van de kinderen van Mattijs Jan Andriessen:

Jaar Eigenaar nummer 7 Dijk Bewoners nummer 7 Dijk
1766 Jan en Mattijs Andriesse Jan en Mattijs Andriesse
1771 Jan en Mattijs Andriesse Jan en Mattijs Andriesse
1776 Jan en Mattijs Andriesse Jan en Mattijs Andriesse
1798 kinderen Mattijs Andriessen kinderen Mattijs Andriessen

Jan Jan Andriessen is op 04-10-1779 te Asten overleden en Mathijs Jan Andriessen is op 23-10-1779 te Asten overleden en daarna worden roerende goederen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 149; 10-12-1779:
Joost Smits en Pieter Marten van Dijk als voogden over Jenneke, Martinus, Joost en Geertruy, onmondige kinderen van wijlen Mattijs Andriessen en Dora Martens van Dijk, gewoond hebbende aan den Dijk. Zij verkopen de gereede haaffelijke ende erffhaaffelijke goederen die nagelaten zijn; onder andere vijf koeien ƒ 100,-; twee karren ƒ 18,-; veel kleinigheden; rogge ƒ 35,-; hooi, stro ƒ 70,-. Totale opbrengst ƒ 401,-.

Bij de erfenis van Jan Jan Driessen komen zijn neven en nichten, kinderen van broer Joost Jan Andriessen (zie Voormalig huis F766) hun erfdeel overdragen: 

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 102; 06-01-1780:
Gezien het request van Tomas Bakers en Jan van de Goor, voogden over Catarina, Maria en Tomas, onmondige kinderen van Hendrik van de Goor. Deze drie kinderen zijn met hun drie meerderjarige broers erfgenamen van hun overleden broeder, Goort van de Goor en uit dien hoofde zijn aangekomen van de zijde van de vrouw van Goort de helft van 1⁄3e deel van de helft van huis, land en groes zijnde geweest van Jan Andriessen, onlangs voor Goort en zijn vrouw overleden. Deze Jan Andriessen had zijn nalatenschap bestemd voor Mattijs Andriessen, die onlangs ook is overleden mits ƒ 50,- uit te keren aan de vrouw van Goort, die toen nog leefde. De verdere erfgenamen van Jan Andriessen wilden daaraan voldoen zijnde Joost Smits die 1⁄3e deel in die nalatenschap zou hebben over te dragen aan de kinderen Mattijs Andriessen voor ƒ 100,-. Peter Aart van Bussel voor zijn vrouw, voor de helft van het 1⁄3e deel, zou ook ƒ 50,- uitkeren. Hetgeen op die voet de drie meerderjarige broeders van de onmondigen ook graag zouden doen. Supplianten verzoeken om de voorschreven overgifte te mogen doen. Marge: Wordt toegestaan, mits de penningen voor de onmondigen worden uitgezet.

Van de opbrengst van de verkoop van de roerende goederen kopen de kinderen van Mathijs Jan Andriessen het resterende deel van het huis en worden zo volledige eigenaar en verhuren het aan Antoni Wilbert Koppens:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 144; 07-02-1780:
Joost Smits, nomen uxoris 1⁄3e deel, Peter Aart van Bussel de helft van 1⁄3e deel als erven van de goederen en Goort van de Goor, nomen uxoris de helft van 1⁄3e deel van Jan Andriessen. Door het overlijden van Goort van de Goor en zijn vrouw, is dit deel verstorven op zijn broers en zusters. En zijn hier aanwezig Joost Smits, Peter Aart van Bussel, Arnoldus van de Goor, Antoni van de Goor, Jan van de Goor voor zichzelf en samen met Tomas Bakers, als voogd over de drie onmondige kinderen met name Caterina, Maria en Tomas van de Goor. Zij verkopen aan de onmondige kinderen van Mattijs Andriessen met name Jenneke, Martinus, Joost en Geertruy 2⁄3e deel van de helft, dus 1⁄3e van het geheel onverdeeld in huis, schuur, stal, hof en aangelag aan den Dijk 4 lopense, ene zijde kinderen Mattijs Aarts, andere zijde Goort Peters, ene einde de straat; land den Berg 2 lopense; land de Camp 2 lopense; land den Dijkhoff 1 lopense; land den Bijl 1 lopense; den Dijkeracker 2 lopense; de voorste Busselacker 1 lopense; groes en weiveld 4 lopense; groes Gelintveltje 1½ lopense; groes de Kavel off Quaatvelt 5 lopense; den Hoogendries 2 lopense; Hoyvelt 3 lopense. Belast met 2⁄6e deel van ƒ 4-10-0 per jaar aan het Gemene Land. Op zijn ziekbed heeft Jan Andriessen gewild dat de goederen aan zijn broer, Mattijs zouden komen en vervolgens aan zijn kinderen. Koopsom ƒ 200,-. Zij betalen uit ƒ 100,- aan Joost Smits, ƒ 50,- aan Peter Aart van Bussel en ƒ 50,- aan Goort van de Goor of zijn erven.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 230 verso; 10-02-1780:
Joost Smets en Peter Martens van Dijk, als voogden van de onmondige kinderen van wijlen Mattijs Andriessen, verhuren aan Antoni Wilbert Koppens huis, schuur, stal, hof en aangelag met land en groes aan den Dijk. Huurtermijn 6 jaar. Huursom ƒ 43,- per jaar. Verpondingen en beden voor de huurder.

De voogden over de kinderen van Mattijs Jan Andriessen verkopen de oogst:

Asten Rechterlijk Archief 147; 18-07-1780:
Joost Smets en Pieter Marten van Dijk als voogden over de onmondige kinderen van Mattijs Andriessen verkopen den oogst te velden te weten rogge, boekweyt en haver onderandere op den akker den Bijl, den Dijkeracker, den Dijkhoffacker, op Ollant en bij Vosselen. Opbrengst ƒ 110,-.

Tenslotte maken de voogden een inventaris op over de inkomsten en uitgaven, waarbij het opvalt dat de boven beschreven betaling van 200 gulden aan de erfgenamen, ruim 66 gulden aan administratiekosten heeft gekost:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 277; 14-10-1780:
Inventaris opgemaakt door Joost Smets en Pieter Marten van Dijk, als voogden over Jenneke, Martinus, Joost en Geertruy, onmondige kinderen van Mattijs Andriessen en Dora Martens van Dijk, gewoond hebbende aan den Dijk.
Onroerende goederen: Mattijs Andriessen en zijn broer, Jan, bezaten de nagenoemde vaste goederen ieder voor de helft. Jan heeft echter, tijdens zijn ziekte, te kennen gegeven dat de vader van de onmondigen erfgenaam zou worden van al zijn vaste goederen. En dat hij aan zijn zuster getrouwd met Joost Smets zou geven ƒ 100,- en aan zijn overleden broeders kinderen ook ƒ 100,. Omdat een en andere niet beschreven is hebben de inventarisanten, alsook de erfgenamen van een der zusters kinderen om autorisatie moeten verzoeken, mede in verband met de lasten. De onmondigen komt nu toe huis, schuur, schop, hof en aangelag 4 lopense, ene zijde de kinderen Mattijs Aarts, andere zijde Goort Peters; land den Berg 2 lopense naast de weduwe Peter Marcelissen; land de Camp 2½ lopense naast Goort Peters; land den Dijkhoff 1 lopense naast Antoni van Dijk; land den Bijl 1 lopense naast Antoni van Dijk; den Dijkeracker 2 lopense naast de weduwe Jan Paulus van Dijk; de voorste Busselacker 1 lopense naast Jan Berkers; groes of weiveld 4 lopense naast Jan Janse Smits; groes het Gelintveltje off Heytveltje naast Jan Smits; groes de Kavel off Quaatvelt 5 lopense naast Antoni van Dijk; den Hoogendries 2 lopense naast de weduwe Jan Paulus van Dijk; een hooiveld 3 lopense naast Joost Verheyen. Belast met ƒ 4-10-0 per jaar aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar. Verponding ƒ 12-17-0 per jaar. Bede ƒ 3-13-4 per jaar. De goederen zijn door de voogden in huur gegeven aan Antoni Wilbert Koppens voor de tijd van 6 jaar à ƒ 43,- per jaar plus de lasten de dato 10-02-1780
Roerende goederen: Deze zijn, op 10-12-1779, publiek verkocht voor ƒ 384-05-04. Op 18-07-1780 is de oogst te velde publiek verkocht voor ƒ 102-10-00. Van verkochte haver, rogge, stro, klaver ƒ 79-10-00. Totaal ƒ 566-05-04.
Schulden en betalingen: Volgen een aantal posten welke te maken hebben met de regeling van de erfenis, onder meer om de voorschreven post van tweemaal ƒ 100,- te autoriseren ƒ 66-14-12; doktersrekening ƒ 21-00-00-; aan de pastoor en kosteres voor de twee lijken, Jan en Mattijs Andriessen ƒ 16-14-00; een schaap voor Martinus, een der onmondige, zijnde scheper bij Willem Verdijseldonk, te Vlierden ƒ 4-13-00; Cornelis Peters, als wever ƒ 2-13-00; Martinus Stevens, voor onder andere twee doodkisten ƒ 6-15-00; Jan Coolen, voor schoenen ƒ 1-00-00; Hendrien van Bree, de meid, als arbeidsloon ƒ 11-17-00; Pieter Slaats voor de huur van groesvelden en een akker respectievelijk ƒ 9-10-0 en 8 vat rogge. En hebben de voogden de gelden van de 2⁄3e delen in de helft van de voorschreven vaste goederen van Jan Andriessen ingekocht en betaald aan Joost Smets voor zijn 1⁄3e deel ƒ 100-00-00; idem aan Peter Aart van Bussel ƒ 50-00-00 en aan de kinderen Hendrik van de Goor ƒ 50-00-00. Totaal ƒ 396-19-08.

De kinderen van Mattijs Jan Andriessen kopen nog stukken land en groes:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 103 verso; 08-12-1784:
Gerrit Verberne getrouwd met Elisabet Smits en Andries Smits verkopen aan Jenneke, Martinus, Joost en Geertruy, kinderen Mattijs Andriessen de Craneacker 3 lopense naast de kinderen Mattijs Aarts; groes het Broekse 1 lopense naast de weduwe Jan Paulus van Dijk; groes den Cranenbeemt 2 lopense naast Marcelis Goorts. Verkopers aangekomen bij deling de dato 11-08-1784. Koopsom ƒ 270,-.

Na het overlijden van dochter Gertrudis wordt een taxatie opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 58; 13-12-1788:
Taxatie van de onroerende goederen van Geertruy Mattijs Andriessen, begraven op 15-11-1788. ¼e deel in waarde huis, hof en aangelag, schuur en schop groot 4 lopense ƒ 250,-.

In 1801 wordt de erfenis verdeeld en krijgt zoon Martinus Andriessen het huis:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 67 verso; 13-07-1801:
Martinus Andriessen, Joost Andriessen wonende te Lierop, Jan Huybert Joosten van den Eynden man van Jenneke Andriessen. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders:
1e lot gaat naar Martinus huis, hof en aangelag, schuur en schop aan den Dijk groot 4 lopense ene zijde de kinderen Goort Peters; land den Berg 2 lopense naast Joost Janse Smits; land de Kamp 2½ lopense naast de kinderen Goort Peters; land den Dijkhof 1 lopense naast de weduwe Antonie van Dijk; land de Beyl 1 lopense naast de weduwe Jan Paulus van Dijk; land Dijkerakker 2 lopense naast de weduwe Antonie van Dijk; land voorste Busselakker 1 lopense naast de kinderen Goort Peters; groes of weiveld 4 lopense naast de weduwe Jan Paulus van Dijk; groes het Gelintveltje 1½ lopense naast Joost Janse Smits; groes de Kavel of Kwaadvelt 5 lopense naast de weduwe Antonie van Dijk; groes den Hoogendries 2 lopense naast de weduwe Jan Paulus van Dijk; groes een Hooyvelt 3 lopense naast de weduwe Joost Verheyen; land den Kranenakker 3 lopense naast de kinderen Mattijs Aarts; groes het Broekske 1 lopense naast de weduwe Jan Paulus van Dijk; groes den Cranenbeemt 2 lopense naast Marcelis Goort Peters; land Vosselenakker 2 lopense naast de weduwe Antonie van Dijk. Belast met ƒ 4-10-0 per jaar aan het Huis van Asten. En zal de ontvanger van dit lot uitkeren aan het 2e en 3e lot elk ƒ 300,-.
.2e lot krijgt Joost Andriessen ƒ 300,- te voldoen door het 1e lot.
3e lot krijgt Jan Huybert Joosten van den Eynden ƒ 300,- te voldoen door het 1e lot. 

Martinus Andriessen is geboren te Asten op 27-03-1767 en op 19-02-1792 te Asten getrouwd met Peternel Wilbert van Bussel, geboren te Asten op 29-03-1763 als dochter van Willebrordus Petri van Bussel en Johanna Joosten (zie Busselseweg 5). Na haar overlijden te Asten op 06-11-1802 is Martinus Jan Andriessen op 25-11-1804 te Asten hertrouwd met Christina Miggiel Groenen, geboren te Deurne op 13-09-1777 als dochter van Michael Arnoldi Gielens en Joanna Antoni Korstens:

04

De gezinnen van Martinus Andriessen met Peternel Wilbert van Bussel en Christina Miggiel Groenen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 14-05-1798 Kind Asten 20-10-1800
2 Dorothea Asten 29-06-1800 Kind Asten 27-12-1817
3 Mathias Asten 04-11-1802 Asten 16-02-1827
Anna Smits
Asten 14-01-1877 zie Dijkstraat 50
en Dijkstraat 59
4 Petronella Asten 04-11-1802 Ongehuwd Asten 12-09-1873 zie Dijkstraat 50
en Dijkstraat 59
5 Johanna Maria* Asten 18-08-1806 Ongehuwd Asten 31-05-1833
6 Gerardus* Asten 12-12-1808 Asten 11-05-1835
Joanna Elisabeth van Geffen
Asten 12-07-1894 zie Voormalig huis G681
7 Johannes* Asten 23-05-1812 Asten 04-02-1842
Anna Elisabeth Roijmans
Asten 09-05-1862
8 Joannes* Asten 14-02-1816 Asten 24-01-1845
Geertruida Eijsbouts
Asten 13-01-1870 zie Voormalig huis E127
9 Antonetta* Asten 28-10-1821 Ongehuwd Asten 03-11-1876 zie Dijkstraat 56

* kinderen uit het tweede huwelijk

Volgens de bewoningslijst van het huis is het huis volledig in eigendom en bewoning van Martinus Andriessen:

Jaar Eigenaar nummer 7 Dijk Bewoners nummer 7 Dijk
1803 Martinus Andriessen Martinus Andriessen

Voor zijn tweede huwelijk moet Martinus Andriessen een inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 119 verso; 10-11-1804:
Staat en inventaris opgemaakt door Martinus Andriessen weduwnaar Petronella Wilbert van Bussel ten behoeve van hun drie kinderen. Hij wil hertrouwen met Christina Michiel Groenen.
Vaste goederen: Een huis, hof en aangelag den Dijck 4 lopense; 13½ lopense land en 19½ lopense groes.
Roerende goederen: Onder andere een paard en getuig, vier melkbeesten, een kalf, een varken, een hoogkar, een aardkar, een ploeg, een eg, een gaare tob met vlootje, een bed met toebehoren, een kastje, twee kisten, een tafel, zes stoelen, divers bestek, divers tin, schotels, potten, divers koper, ketels, potten, vuurgerei, divers aardewerk, 30 vat rogge, 6 karren hooi, 10 vijm stro.

Martinus Andriessen koopt nog een weiland:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 12-10-1808:
Jan Verheyen, weduwnaar Jennemaria Pieter Slaats mede voor zijn minderjarige kinderen, Jan Mathijs Slaats mede voor zijn moeder, Hendrien Verberne, weduwe Mattijs Pieter Slaats en voor zijn minderjarige broeders en zusters, Marcelis Berkers, weduwnaar Catharina Pieter Slaats en Pieter Johannes van den Eynden getrouwd met Petronella Marcelis Berkers. Zij verkopen aan Martinus Andriessen de voorste 4 lopense 16 roede van het Wijvelt. Koopsom ƒ 154,-

De verpondingen van 1810 geven de bewoningsgeschiedenis van het huis rond 1800 weer:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dijk folio 25 verso:
Martinus Andriessen bij deling 10-07-1801.
Jenneke, Martinus, Joost en Geertruij kinderen Mattijs Andriessen taxatie 13-12-1788
Nummer 7 Huijs en aangelag 4 lopense.

Christina Miggiel Groenen is op 14-03-1830 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Martinus Driessen als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; F732:
Huis, schuur en erf, groot 08 roede 10 el, de Dijk zuid zijde, klassen 7.
Eigenaar: Martinus Driessen.

05

06

Martinus Andriessen is te Asten op 18-03-1849 overleden. Zoon Johannes Driessen, geboren te Asten op 23-05-1812 woont daarna in het huis. Hij is te Asten op 04-02-1842 getrouwd met Anna Elisabeth Rooijmans, geboren te Asten op 15-12-1812 als dochter van Antonie Roijmans en Anna Maria van Helmond (zie Voormalig huis E1044). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer B40 en vanaf 1869 nummer B44:

07

Johannes Driessen is op 09-05-1872 te Asten overleden en Anna Elisabeth Rooijmans bewoont het huis over de periode 1879-1890 tot haar overlijden op 08-05-1883 (zie bidprentje bij haar overlijden linksonder). Het huis wordt daarna bewoond door zoon Antonie Driessen, geboren te Asten op 15-06-1844. Hij is op 03-02-1888 te Asten getrouwd met Antonetta Ceelen, geboren te Asten op 15-08-1850 als dochter van Theodorus Ceelen en Elisabeth Verheijen (zie Voormalig huis E1035). Het huis heeft dan huizingnummer B44:

08 09

Ook over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 wonen zij in het huis met respectievelijk huizingnummer B43, B39 en B38:

10

Antonie Driessen is op 08-03-1917 te Asten overleden en Antonetta Ceelen wordt hoofd van het huis met over de periode 1920-1930 het huizingnummer B38. In die periode hebben zij de inmiddels bouwvallige hoeve verruild voor een tot boerderij omgebouwde schuur (zie Lagendijk 9). De onbewoonde boerderij is aan het begin van het begin van de 2e Wereldoorlog samen met de naastgelegen boerderij door brand verwoest (zie Hoekstraat 2). Zie hieronder het artikel uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-05-1940 waarin deze brand staat beschreven:

11

Overzicht bewoners

Hoeve op den Dyck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Marcelis Martens Schepers ±1590 Marcelis Martens Schepers ±1590
1680 Peter Reynders ±1620 Jan Andriessen van de Leensel Asten 13-01-1647
1705 Jan Andriessen van de Leensel Asten 13-01-1647 Jan Andriessen van de Leensel Asten 13-01-1647
1730 Jan Jan Andriessen Asten 16-05-1683 Jan Jan Andriessen Asten 16-05-1683
Dyck huis 7
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Andriessen Asten 16-05-1683 Jan Andriessen Asten 16-05-1683
1741 Jan Andriesse Asten 16-05-1683 Jan Andriesse Asten 16-05-1683
1746 Jan Andriessen Asten 16-05-1683 Jan Andriessen Asten 16-05-1683
1751 Jan Andriessen Asten 16-05-1683 Jan Andriessen Asten 16-05-1683
1756 Jan Andriessen Asten 16-05-1683 Jan Andriessen Asten 16-05-1683
1761 Jan Andriessen Asten 16-05-1683 Jan Andriessen Asten 16-05-1683
1766 Jan en Mattijs Andriesse Asten 24-04-1718 Jan en Mattijs Andriesse Asten 24-04-1718
1771 Jan en Mattijs Andriesse Asten 24-04-1718 Jan en Mattijs Andriesse Asten 24-04-1718
1776 Jan en Mattijs Andriesse Asten 24-04-1718 Jan en Mattijs Andriesse Asten 24-04-1718
1798 kinderen Mattijs Andriessen Asten 27-03-1767 kinderen Mattijs Andriessen Asten 27-03-1767
1803 Martinus Andriessen Asten 27-03-1767 Martinus Andriessen Asten 27-03-1767
Kadasternummer F732
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F732 1832 Martinus Andriessen Asten 27-03-1763
Dijk 15
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1830 Martinus Andriessen Asten 27-03-1763 Christina Miggiel Groenen Deurne 13-09-1777 14-03-1830
1830-1849 Martinus Andriessen Asten 27-03-1763 18-03-1849
1849-1859 Johannes Driessen Asten 23-05-1812 Anna Elisabeth Rooijmans Asten 15-12-1812
B40 1859-1869 Johannes Driessen Asten 23-05-1812 Anna Elisabeth Rooijmans Asten 15-12-1812 09-05-1872
B44 1869-1879 Anna Elisabeth Rooijmans Asten 15-12-1812 weduwe Driessen
B44 1879-1883 Anna Elisabeth Rooijmans Asten 15-12-1812 weduwe Driessen 08-05-1883
B44 1883-1890 Antoni Driessen Asten 15-06-1844 Antonetta Ceelen Asten 15-08-1850
B43 1890-1900 Antoni Driessen Asten 15-06-1844 Antonetta Ceelen Asten 15-08-1850
B39 1900-1910 Antoni Driessen Asten 15-06-1844 Antonetta Ceelen Asten 15-08-1850
B38 1910-1920 Antoni Driessen Asten 15-06-1844 Antonetta Ceelen Asten 15-08-1850 08-03-1917
B38 1920-1925 Hendricus van Heugten Asten 11-12-1880 Anna Elisabeth Driessen Asten 18-02-1890 naar Dijk 11
B38 1925-1930 onbewoond
15 1930-1940 door brand verwoest

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Theo Knoops

Laatst bijgewerkt op 6 november 2023, 14:56:35

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen