logo

De Vonder Homepagina


Dijkstraat 45

Frans Matijssen en Joost Laurenssen kopen een huis op Vosselen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 174 verso; 28-04-1662:
Peeter Wilborts van Bussel verkoopt aan Frans Matijssen en Joost Laurensen een huis, hof, hofstad, aangelag en land aan Vosholen 3½ lopense, ene zijde Marcelis Martens, andere zijde de kopers, andere einde Wilbort Martens.

Bij de verpondingen van 1662 worden zij als eigenaars genoemd:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 38 verso:
Frans Matijssen en Joost Laurense, gebruiker Hendrick Colen.

Joost Laurenssen is geboren rond 1620 als zoon van Laurens Joosten. Hij is rond 1643 getrouwd met Elsken Bruysten Eysbouts. Hieronder hun gezin (zie ook Voordeldonk 73):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 22-06-1645 Asten 13-05-1685
Johannes Anthonis Muyen
Asten ±1700 zie Voormalig huis B507
2 Ambrosius Asten 26-11-1648 Asten 15-05-1699
Anna Mathei Vermeulen
Asten ±1705 zie Voordeldonk 73
en ook Kloostereind 2
3 Wilhelma Asten 07-04-1652 Asten ±1680
Geerit Janssen
4 Francisca Asten ±1655
5 Hendrick Asten 15-11-1658 Kind Asten ±1658
6 Antonia Asten 15-04-1661
7 Sophia Asten 01-03-1665 Asten 07-02-1694
Johannes Joosten
Asten ±1738 zie Voormalig huis G131
8 Laurentius Asten 22-05-1667

Joost Laurenssen (Vrengsen) is op 11-08-1667 te Asten overleden en na het overlijden van Elsken Bruysten Eysbouts rond 1678, worden de goederen verdeeld, waarbij het huis in bezit komt van dochters Wilhelma en Francisca en van zoon Laurentius:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 59; 06-01-1679:
Merike, dogter van Joost Laurenssen geassisteerd met Frans Mathijssen, Bruysten Joost Laurenssen, Geerit Janssen man van Willemke Joost Laurenssen, Frenske Joost Laurenssen geassisteerd met Antony Canters de jonge, Toniske, Feyke en Laurens, kinderen van Joost Laurenssen. Allen kinderen van wijlen Joost Laurenssen gehuwd geweest met Elsken Bruysten Eysbouts. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgen Gerit Janssen, Frensken en Laurensken Joosten huis, hof en hofstad, aangelag, land en groes aan Vosselen; land den Ceulacker te Ommel; groes in den Ossencamp 2½ lopense. Belast met 10½ vat rogge per jaar aan Madelena van den Broeck; ƒ 100,- aan Matijs Joppen, te Someren; ƒ 100,- aan weduwe Peeter Canters; ƒ 100,- aan weduwe Goort Verberne; 9 vat rogge per jaar aan de Heilige Geest van Asten; ƒ 100,- aan Michiel Jacobs van de Cruys. In de verponding ƒ 1-12-0 per jaar hetwelk gekort zal moeten worden aan het Ommels goet. Overeengekomen is dat dit lot zal mogen hebben de twee laatste bomen op het goet op Voordeldonck, aen den eeckelhoff. Met nog twee bomen staande op het goet van Frans Mathijssen binnen zes jaar om te houwen.
2e lot krijgen Merike en Feyken huis, hof, hofstad, land en groes te Ommel 28 lopense met uitzondering van de twee stukken die naar het eerste lot gegaan zijn.Belast met ƒ 300,- aan Catalijn Bure; ƒ 1-10-0 per jaar aan de Capelle van Ommel; 3 vat per jaar reductie aan de Capell van Herssel, gestaan hebbende te Lierop; 2 vat per jaar reductie aan Sint Joris-altaar; 2 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten; 2 ort per jaar cijns aan de Heer van Helmont; ƒ 15-1-0 per jaar aan Mayke weduwe Aerts. Dit lot zal een boom mogen houwen op het goet tot Voordeldonck in de Belenheghe binnen zes jaar.
3e lot krijgen Bruysten Joost Laurenssen en Antoniske huis, hof, hofstad, land en groes aen Voordeldonck 32 lopense. Belast met ƒ 200,- aan weduwe Aert van Ebben. Overeengekomen is verder dat de ƒ 100,- à 5% die uit staan ten laste van de weduwe Michiel Coolen zullen toekomen aan Laurens, hun jongste broeder vermits zijn jonckheyt. Dat de vier oudste kinderen, meerderjarig, met name Bruysten, Geerit Jansen nomen uxoris, Merike en Frenske aan Feyke, hun minderjarige zuster, ieder zullen geven ƒ 3-3-0, boven haar kindsdeel. Alsmede dat Feyke en Toniske uit het sterfhuis een nieuwe cleedinghe zullen ontvangen. 

Bij de verpondingen van 1680 en 1688 staan de bovengenoemde kinderen als eigenaar en is Hendrick Aarts de gebruiker:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 1 verso:
De kinderen Joost Laurenssen, gebruiker Henderick Aerts.

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 7:
De kinderen Joost Vreijnssen, gebruiker Hendrick Aerts

Een nieuwe huurperiode voor Hendrick Aarts wordt door Geerit Janssen voorgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 145; 08-01-1689:
Jan Laurensen momboir over Frenske en Laurenske, Geerit Janssen voor zichzelf en mede als momboir over Frenske en Laurenske. Zij verhuren aan Hendrick Aerts, huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes aan Vosselen 34 lopense. Laatst bewoond door Joost Peters. Huurtermijn 6 jaar.
Huurprijs ƒ 65,- jaarlijks 2½ vim stro jaarlijks te dekken. Borg Nicolaes Wilborts. Dit merck heeft gestelt Hendrick Aerts.

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 zijn de kinderen nog steeds eigenaar en is Theodorus Jan Duyssen (zie Keizersdijk 6) de gebruiker:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 5 verso:
De kinderen Joost Laurenssen, gebruiker Dierck Duijsen.
Verpondingen 1713 XIV-60 folio 7i:
Sijmon Peeters.
De kinderen Joost Laureijnssen, gebruiker Dirck Duijsen. In de bede ƒ 4-6-14.

De goederen worden door nakomelingen van Wilhelma Laurenssen en Geerit Jansen verkocht aan Symon Peeters:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 162 verso; 09-07-1719:
Mathijs en Joseph, zonen Jan Haldermans, wonende te Stramproy, namens hun vader, welke eigenaar is van de helft van huis, hof en aangelag, groes en land. En Joost Gerits, wonende te Nunen eigenaar van de andere helft, verkopen aan Symon Peeters een huis, hof en aangelag te Vosselen 3 lopense, ene zijde kinderen Jan Wilborts, andere zijde Gerit Claasse, ene einde de gemeente, andere einde de kinderen Jan Wilborts.

Symon Peeters (van Bussel) is geboren te Asten op 29-10-1660 als zoon van Peter Jansen (van Bussel) en Margriet1. Hij is op 13-02-1689 te Asten getrouwd met Johanna Aerts, geboren op 09-02-1661 te Asten als dochter van Aert Aerts en Henrixke Aerts:

Conjuncti sunt matrimonio Simon Peeters et Joanna Aerts; testes Franciscus Coninx et Godefridus Hoefnaegels.

In huwelijkse echt gebonden Simon Peeters en Joanna Aerts; getuigen Franciscus Coninx en Godefridus Hoefnaegels.

01

Het gezin van Symon Peeters (van Bussel) en Johanna Aerts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 29-09-1690 Kind Asten 10-03-1702
2 Arnoldus Asten 16-10-1692 Asten 19-05-1726
Johanna Marcelis Coolen
Asten 23-04-1746
3 Maria Asten 28-04-1696 Asten 15-02-1722
Mattias Willems Haasen
Asten 19-04-1735 zie Voormalig huis C1318
4 Petrus Asten 25-10-1697 Ongehuwd Asten 19-07-1725

Johanna Aerts is op 10-10-1726 te Asten overleden en Symon Peeters (van Bussel) is op 22-01-1740 te Asten overleden. Volgens de verpondingen van 1737 en het huizenquohier vanaf 1736 woont Simon Peters in het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 21 verso:
Sijmon Peeters.
Huijs, hoff en aangelagh 4 lopense. In de bede ƒ 4-6-14.

Jaar Eigenaar nummer 21 Oostaden Bewoners nummer 21 Oostaden
1736 Simon Peters Simon Peters

Zoon Arnoldus Simons van Bussel is geboren te Asten op 16-10-1692 en op 19-05-1726 te Asten getrouwd met Johanna Marcelis Coolen, geboren te Asten op 20-10-1700 als dochter van Marcelis Petri Colen en Maria Thomas Canters (zie Voormalig huis F210):

02

Het gezin van Arnoldus Simons van Bussel en Johanna Marcelis Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 04-10-1727 Kind Asten ±1727
2 Johannes Asten 26-01-1729
3 Johanna Maria Asten 30-09-1730 Asten 25-01-1761
Pieter Paulus van Dijk
Asten 25-01-1793
4 Petrus Asten 03-09-1732 Kind Asten ±1732
5 Franciscus Asten 02-04-1734
6 Maria Asten 11-01-1736 Kind Asten ±1736
7 Petrus Asten 09-03-1737 Asten 02-06-1771
Johanna Maria van der Weerden
Asten 14-05-1775
Gertrudis Driessen
Asten 29-08-1794 zie Voormalig huis C558
8 Antonius Asten 25-02-1739 Asten 29-01-1769
Anna Maria van Vlokhoven
Asten 27-04-1787 zie Beekstraat 17
9 Maria Asten 19-05-1744

Volgens de bewoningslijst over de periode 1741-1776 blijft het huis blijft daarna in eigendom van de kinderen van Simon Peters van Bussel en woont het gezin van Arnoldus (Aart) Simons van Bussel in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 21 Oostaden Bewoners nummer 21 Oostaden
1741 kinderen Simon Peters Aart Sijmons
1746 erfgenamen Simon Peters weduwe Aart Simons
1751 erfgenamen Simon Peters weduwe Aart Simons
1756 erfgenamen Simon Peters weduwe Aart Simons

Arnoldus Simons van Bussel is op 23-04-1746 te Asten overleden en in 1759 wordt het huis door de kinderen van Maria Simon Peters van Bussel, getrouwd met Mathijs Haasen, verkocht aan Johanna Marcelis Coolen, weduwe van Arnoldus Simons van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 161; 03-02-1759:
Jan, Hendrik en Pieter Haasen, Jenneke Haasen, wonende te Leende, Hendrina en Maria Haasen. Kinderen van wijlen Mattijs Haasen. Zij verkopen aan Jenneke weduwe Aart Symons de onverdeelde helft in een huis, hof en aangelag op Vorselen geheel 4 lopense, ene zijde Jan Tijssen van Dijk.

Deze aankoop vinden we ook terug in het huizenquohier over de periode 1761-1776:

Jaar Eigenaar nummer 21 Oostaden Bewoners nummer 21 Oostaden
1761 weduwe en kinderen Aart Sijmons weduwe en kinderen Aart Sijmons
1766 weduwe en kinderen Aart Sijmons weduwe en kinderen Aart Sijmons
1771 weduwe en kinderen Aart Sijmons weduwe en kinderen Aart Sijmons
1776 weduwe en kinderen Aart Sijmons Peter Aart van Bussel

Johanna Marcelis Coolen is op 25-04-1782 te Asten overleden en enkele jaren later worden de goederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 233; 09-12-1789:
Jennemie Aart van Bussel, getrouwd geweest met Pieter Paulus van Dijk mede namens haar drie kinderen met name Jennemie, Jenneke en Francyn, Peter Aart van Bussel, Anna Maria van Vlokhoven, weduwe Antonie Aart van Bussel geassisteerd met Francis Goort van Bussel mede namens haar zes kinderen. Zij verdelen hun goederen:
1e lot krijgt Jennemie huis, hof en aangelag te Vosselen 1⁄3e deel van 4 lopense, ene zijde Willem Antony Dirks, andere zijde Anna Maria van Vlokhoven; land de Grietenakker 5 lopense; land den Wittenakker 3½ lopense; de Hoenderbraak; land de Langenakker 1½ lopense; de helft van een groesveld het Weyvelt geheel 10 lopense; de Start of Hartvelt 2½ lopense; groes het Kempke 1½ lopense; ⅔e deel van een groesveld den Braselsendries geheel 2½ lopense; ⅔e deel van het Eeuselvelt 1½ lopense; land kleyn Vosselen; groes aan den Diesdonk 2 lopense; groes Busselsvelt 1 lopense dit perceel is in het quohier niet gevonden. Belast met: 7 vat rogge per jaar, Helmondse maat, te Valkenswaard te leveren in een meerdere rente van 21 vat rogge per jaar waarvan het 3e lot 3½ vat per jaar en Willem Antonie Dirks 10½ vat per jaar betaald; ƒ 0-13-8 per jaar cijns aan het Huis van Asten; de helft van 9 vat rogge per jaar aan den Armen van Asten (5 stuiver per vat ofwel ƒ 2-5-0 per jaar.
2e lot krijgt Peter ƒ 500,- te betalen door het 1e lot.
3e lot krijgt Anna Maria van Vlokhoven 1⅓e lopense van het aangelag geheel 4 lopense; land den Heckakker 3½ lopense; land den Nijenakker 2½ lopense; de helft van een groesveld het Weyvelt geheel 10 lopense; groes het Dijkervelt 1 lopense; ⅓e deel van een groesveld den Braselsendries dit deel 42 roeden en ⅔e deel aan het 1e lot; ⅓e deel van een groesveld het Eeuselvelt geheel 1½ lopense. Belast met de helft van 9½ vat rogge per jaar aan den Armen van Asten; 3½ vat rogge per jaar aan de erfgenamen van Anna Magdalena Doppers, te Valkenswaard in een meerdere rente van 21 vat per jaar.

Johanna Maria Aerts van Bussel is geboren te Asten op 11-01-1736 en op 25-01-1761 te Asten getrouwd met Petrus Paulus Geven van Dijk, geboren te Asten op 23-12-1725 als zoon van Paulus Geven en Maria Peter Baltis (zie Voormalig huis F377):

03

Het gezin van Petrus Paulus Geven van Dijk en Johanna Maria Aerts van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 16-03-1762 Kind Asten ±1762
2 Johanna Maria Asten 29-09-1763 Asten 20-02-1791
Jan Hendrik Eysbouds
Asten 29-04-1802
3 Johanna Asten 05-02-1765 Asten 14-09-1788
Antonie Peter Smits
Asten 16-10-1811 zie Voormalig huis F319
4 Francisca Asten 04-12-1766 Asten 21-11-1802
Arnoldus van Maris
Asten 06-02-1816
5 Petronilla Asten 26-05-1770 Kind Asten ±1770

Petrus Paulus Geven van Dijk is op 19-02-1788 te Asten overleden en Johanna Maria Aerts van Bussel is op 25-01-1793 te Asten overleden en in 1802 wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 139 verso; 02-06-1802:
Antonie Peeter Smits man van Jenneke Pieter Paulus van Dijk, Francyn Pieter Paulus van Dijk, jonge dochter, Jan Hendrik Eysbouds weduwnaar van Jennemaria Pieter Paulus van Dijk. Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouder Pieter Paulus van Dijk en Jennemaria Aart van Bussel, beiden overleden:
1e lot krijgen Antonie Peeter Smits en Francyn Pieter Paulus van Dijk huis en hof, waarin de condividenten van dit lot wonen
2e lot gaat naar Jan Hendrik Eysbouds een huis en hof aan den Dijk, waar hij woont, ene zijde Jan van de Cruys.

Uit de bewoningslijst rond 1800 en bij de verpondingen van 1810 maken we op dat Jan Eijsbouds als man van Johanna Maria Peter Paulus van Dijk de bewoner is:

Jaar Eigenaar nummer 21 Oostaden Bewoners nummer 21 Oostaden
1798 kinderen Pieter Paulus van Dijk Jan Eijsbouds
1803 Jan Eijsbouds Jan Eijsbouds

Verpondingen 1810 XIVd-67 Vossele folio 20 verso:
Dese goederen wettig verdeelt 09-12-1789.
Jennemie Aart van Bussel weduwe Pieter Paulus van Dijk.
Bij versterf 1788 1⁄6 en 3 kinderen Jennemie, Jenneke en Francijn 1/6.
Annemie van Vlockhoven weduwe Antoni van Bussel ½ en haar
6 kinderen ½ bij versterf 1787.
Nu Pieter Paulus van Dijk getrouwd met Jennemaria Aart van Bussel met Peter en Antoni Aart van Bussel.
Nummer 21 huijs, hof en aangelag 4 lopense.

Johanna Maria Peter Paulus van Dijk is geboren te Asten op 29-09-1763 op 20-02-1791 te Asten getrouwd met Jan Hendrik Eysbouts, geboren te Asten op 13-11-1760 als zoon van Henricus Ysbouts en Anna Janse van de Goor (zie Voormalig huis E128):

04

Het gezin van Jan Hendrik Eysbouts en Johanna Maria Peter Paulus van Dijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 26-11-1792 Asten 22-11-1816
Joannes van den Heuvel
Asten 11-04-1821 zie Voormalig huis F377
2 Anna Asten 16-04-1802 Ongehuwd Asten 08-10-1827

Johanna Maria Peter Paulus van Dijk is op 29-04-1802 te Asten overleden en Jan Hendrik Eysbouts is op 16-05-1814 te Asten overleden. Aangezien alle familieleden voor 1830 zijn overleden is het huis verkocht en volgens het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 op naam gekomen van Jan Goort van Bussel:

Kadaster 1811-1832; F372:
Huis, schuur en erf, groot 08 roede 20 el, Vosselen, klassen 8.
Eigenaar: Jan Goort van Bussel.

Hieronder de kadasterkaart van Vosselen uit 1832 met in de blauwe cirkel het huis en geheel onder de bijbehorende kadastergegevens:

05

06

Jan Goort van Bussel is geboren te Asten op 21-08-1764 als zoon van Godefridus Petri van Bussel en Johanna Tilemanni Coolen. Hij is op 08-02-1795 te Asten getrouwd met Catharina Antony Evers, geboren te Asten op 01-11-1766 als dochter van Antonius Anthonij Evers en Johanna Aert Slegers (zie Dijkstraat 43):

07

Het gezin van Jan Goort van Bussel en Catharina Antony Evers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 18-11-1795 Asten 03-09-1819
Joannes Lemmens
Asten 04-02-1886 zie ook Voormalig huis F377
2 Godefridus Asten 29-04-1798 Kind Asten 10-04-1812
3 Gerardus Asten 02-04-1800 Kind Asten 03-01-1801
4 Antonia Asten 25-02-1802 Ongehuwd Asten 11-11-1863
5 Johannes Asten 24-09-1804 Someren 15-01-1846
Petronella Snijders
Someren 26-01-1853
Francisca Snijders
Someren 30-03-1866
6 Antonius Asten 14-08-1808 Kind Asten 14-09-1808

Catharina Antony Evers is op 23-12-1808 te Asten overleden en Jan Goort van Bussel is te Asten op 07-04-1840 overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we dochter Johanna Maria van Bussel, geboren te Asten op 18-11-1795, tegen op huizingnummer B32 en vanaf 1869 nummer B36. Zij is op 03-09-1819 te Asten getrouwd met Johannes Lemmens, geboren te Tilburg op 28-10-1782 als zoon van Johannes Peter Lemmens en Adriana Sebregts:

08

Links een tekening van de slag bij Bailen door Napoleon en rechts een advertentie en onder een artikel voor hun 50-jarige huwelijk uit de NoordBrabanter van 07-09-1869:

09 10

11

Johannes Lemmens is op 24-07-1871 te Asten overleden en Johanna Maria van Bussel woont ook over de periode 1879-1890 met haar kinderen in het huis tot haar overlijden te Asten op 04-02-1886. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-11-1886 de verkoop van goederen uit het sterfhuis van Jan Lemmens en in diezelfde krant van 23-06-1886 de verkoop van de boerderij:

12

13

De verkoop is niet doorgegaan want daarna woont zoon Peter Lemmens, geboren te Asten op 20-06-1839 samen met zijn zus Johanna Maria Lemmens in het huis tot hun vertrek in 1896 naar het dorp. Zijn broer Arnoldus, geboren te Asten op 27-01-1833, woont nadien samen met zijn zoon Lambertus Lemmens, geboren op 11-12-1864 te Asten, in het huis met huizingnummer B33. Hij is te Asten op 31-01-1862 getrouwd met Dilia Berkers, geboren te Asten op 21-02-1838 als dochter van Albertus Berkers en Maria de Haart. Na het overlijden van Dilia Berkers te Asten op 11-05-1885, is Arnoldus Lemmens weduwnaar:

14

Ook over de periode 1900-1910 woont Arnoldus Lemmens met zijn zoon Lambertus in het huis tot zijn overlijden te Asten op 06-08-1909. Daarna neemt zijn zoon Lambertus Lemmens het huis over. Hij is op 30-01-1891 te Asten getrouwd met Catharina Isbouts, geboren te Asten op 14-02-1859 als dochter van Arnoldus Isbouts en Wilhelmina van Bree. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-08-1909 wil Lambertus Lemmens zijn boerderij verkopen:

15

Toch wonen Lambertus Lemmens en Catharina Eijsbouts over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 in het huis met huizingnummer B28 dat ook bekend staat als Vosselen 11:

16

Ook over de periode 1930-1938 wonen Lambertus Lemmens en Catharina Eijsbouts in het huis op Vosselen 11:

17

Catharina Isbouts is op 14-01-1936 te Asten overleden en Lambertus Lemmens is op 15-06-1938 te Asten overleden. Korte tijd heeft nog in het huis gewoond Johannes Mennen, geboren te Asten op 08-01-1900 als zoon van Johannes Mennen en Hendrica Berkers (zie Kasteellaan 6 tot en met 8). Hij is op 06-02-1926 te Deurne getrouwd met Anna Maria Welten, geboren op 07-03-1900 te Deurne als dochter van Francis Welten en Johanna Maria Meulendijks en Anna Maria Welten. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Berken 5 in het huis aan Vosselen 11 wonen:

Zij verhuizen kort daarna naar Bergsland 4. De boerderij bestaat niet meer, maar rond 1939 is een nieuw huis gebouwd met als bewoner Hendrikus (Driek) Meulendijks, geboren te Deurne op 06-11-1902 als zoon van Pieter Meulendijks en Johanna Maria van de Mortel. Hij is op 18-11-1931 te Asten getrouwd met Maria Josepha Berkvens, geboren te Asten op 27-03-1899 als dochter van Josephus Berkvens en Anna Maria Verhoijsen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Laarbroek 2 in het huis op Vosselen 11a wonen:

Inwonend is haar moeder moeder Anna Maria Verhoijsen, geboren te Someren op 27-05-1858 als dochter van Johannes Verhoijsen en Maria Looijmans. Zij is sinds 01-05-1913 weduwe van Josephus Berkvens, geboren op 05-11-1852 te Asten als zoon van Martinus Berkvens en Joanna Smits (zie Keizersdijk 2), met wie zij op 27-01-1888 te Asten getrouwd was. Zij is te Asten op 26-03-1942 overleden. 

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-08-1942 de geboorte van dochter Johanna:

Zoon Petrus Josephus (Piet Meulendijks), geboren te Asten op 02-06-1933, is als molenaar werkzaam op molen de Volksvriend in Liessel. Deze molen is in het begin van de 20e eeuw opgericht door Peter Gitzels2.

Terwijl zijn vader, Driek Meulendijks uit Liessel afkomstig was, werd Piet zelf in 1933 in Asten geboren en woont daar nog. Toen hij voor het eerst ging werken kwam hij als knecht bij de firma Koudijs in Someren terecht, die in die tijd nog eigenaar was van de nagenoeg buiten gebruik zijnde standerdmolen bij Sluis Elf. Piet heeft toen nog af en toe de molen laten draaien. Later heeft hij een officiële cursus voor molenaar gevolgd, haalde hij in 1987 zijn diploma en was voordat hij in Liessel op de molen kwam als vrijwilliger ook actief op andere molens en is dat nu nog steeds. Piet is vanaf 6 oktober 1996 molenaar op De Volksvriend.

Maria Josepha Berkvens is op 02-01-1975 te Asten overleden en Hendrikus (Driek) Meulendijks is op 20-11-1990 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Op deze plaats aan de Dijkstraat 45 staat nu een woning uit rond 1940, waarvan hieronder een streetview:

Overzicht bewoners

Hoeve op Vosschelen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Joost Laurenssen en Frans Matijssen ±1615
1679 kinderen Joost Laurenssen Asten 07-04-1652 Hendrick Aerts Asten ±1635
1709 kinderen Joost Laurenssen Asten 07-04-1652 Dierck Duijsen Asten ±1650
1719 Simon Peters van Bussel Asten 29-10-1660 Simon Peters van Bussel Asten 29-10-1660
Oostaden huis 21
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Simon Peters Asten 29-10-1660 Simon Peters Asten 29-10-1660
1741 kinderen Simon Peters Asten 16-10-1692 Aart Sijmons Asten 16-10-1692
1746 erfgenamen Simon Peters Asten 19-10-1696 weduwe Aart Simons Asten 19-10-1696
1751 erfgenamen Simon Peters Asten 19-10-1696 weduwe Aart Simons Asten 19-10-1696
1756 erfgenamen Simon Peters Asten 19-10-1696 weduwe Aart Simons Asten 19-10-1696
1761 weduwe en kinderen Aart Sijmons Asten 19-10-1696 weduwe en kinderen Aart Sijmons Asten 19-10-1696
1766 weduwe en kinderen Aart Sijmons Asten 19-10-1696 weduwe en kinderen Aart Sijmons Asten 19-10-1696
1771 weduwe en kinderen Aart Sijmons Asten 19-10-1696 weduwe en kinderen Aart Sijmons Asten 19-10-1696
1776 weduwe en kinderen Aart Sijmons Asten 19-10-1696 Peter Aart van Bussel Asten 09-03-1737
1798 kinderen Pieter Paulus van Dijk Asten 29-09-1763 Jan Eijsbouds Asten 13-11-1760
1803 Jan Eijsbouds Asten 13-11-1760 Jan Eijsbouds Asten 13-11-1760
Kadasternummer F372
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F372 1832 Jan Goort van Bussel Asten 21-08-1764
Vosselen 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1840 Jan Goort van Bussel Asten 21-08-1764 met kinderen 07-04-1840
1840-1859 Jan Lemmens Tilburg 29-10-1784 Johanna Maria van Bussel Asten 17-11-1795
B32 1859-1869 Jan Lemmens Tilburg 29-10-1784 Johanna Maria van Bussel Asten 17-11-1795 24-07-1871
B36 1869-1879 Johanna Maria van Bussel Asten 17-11-1795 weduwe Lemmens
B34 1879-1890 Johanna Maria van Bussel Asten 17-11-1795 weduwe Lemmens 04-02-1886
B33 1890-1896 Peter Lemmens Asten 20-06-1839 met broer en zus
B33 1896-1900 Arnoldus Lemmens Asten 27-01-1833 met zoon
B29 1900-1910 Arnoldus Lemmens Asten 27-01-1833 met zoon 06-08-1909
B28 1910-1920 Lambertus Lemmens Asten 11-12-1864 Catharina Isbouts Asten 14-02-1859
B28 1920-1930 Lambertus Lemmens Asten 11-12-1864 Catharina Isbouts Asten 14-02-1859
11 1930-1938 Lambertus Lemmens Asten 11-12-1864 Catharina Isbouts Asten 14-02-1859 15-06-1938
Referenties
  1. ^Genealogie van Bussel door Piet Aarts, ISBN 9081257250, 9789081257251
  2. ^Foto's en verhalen van de molen van Liessel (http://www.devolksvriend.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 20 november 2023, 10:53:56

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen