logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F377

Marcellus Martens is eigenaar van een huis te Vosselen:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 1:
Marcellus Martens.

Marcelus Martens Schepers is geboren te Asten rond 1624 als zoon van Marten Marcelis Schepers en Maria Joosten van de Vorst (zie Voormalig huis F732) en rond 1650 getrouwd met Johanna Peeters en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 10-07-1651 Asten 12-10-1675
Franciscus Petri Wilberts
Asten 14-01-1678
2 Elizabeth Asten ±1653 Asten 12-11-1679
Judocus Peeters
Asten 06-04-1694
3 Martinus Asten ±1656 Asten 28-11-1683
Wilhelma Janse Baltis
Asten 14-04-1734 zie Dijkstraat 52,
Ostaderstraat 23
en Slotweg 4
4 Petronella Asten 13-03-1660 Asten 21-02-1683
Gevardus Pauls
Asten 13-09-1720 zie Voormalig huis F322
5 Catharina Asten 10-05-1663 Asten 11-07-1688
Mathijs Martens van Dijck
Asten 27-10-1728 zie Dijkstraat 62

Johanna Peeters is als Jenneke Marcelissen te Asten op 26-02-1666 overleden en Marcelis Martens is op 21-03-1699 te Asten overleden en een aantal jaren later worden de erfgoederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 21 verso; 17-01-1707:
Marten Marcellus Martens, Gevert Paulus man van Perijn, dogter van Marcellus Martens, Mathijs Martens van Dijck man van Catelijn, dogter van Marcellus Martens. Kinderen en erven van wijlen Marcellus Martens en Jenneke Peeters. Zij verdelen de nagelaten goederen:
2e lot krijgt Gevert Paulus huis, schuur, schop en aangelag aan Vossele, 4 lopense, ene zijde kinderen Evert Jansen, andere zijde en ene einde Geerit Neerven, andere einde de straat; land hooiland, hooiveld en groes totaal 38 lopense. Belast met de helft van ƒ 200,- ten laste van Dirck Hendrick Baeckermans; de helft van ƒ 200,- ten laste van Andries Jansen; de helft van ƒ 8,- per jaar ten laste van Faes Kerckels; ƒ 2,- per jaar aan rentmeester des Tombes.

Bij de verpondingen van 1709 staat het huis als eigendom van Gevert Paulus:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 4 verso:
Geef Paulus, gebruiker Sijmon Peeters, van Henderick Canters.

Petronella Marcellus Martens is geboren te Asten op 13-03-1660 en op 21-02-1683 te Asten getrouwd met Gevert Paulus, geboren te Asten op 01-05-1658 als zoon van Paulus Gevers en Joostien Coppens (zie Keizersdijk 6):

Conjuncti sunt matrimonio Gevardus Pauls et Petronilla Marcelli Martens con dispensatione in 4 grado consanguinitatis; testes Hendricus Driessen et Martinus Marcelis Martens.

In huwelijkse echt gebonden Gevardus Pauls en Petronilla Marcelli Martens met dispensatie voor vierde graads bloedverwantschap; getuigen Hendricus Driessen en Martinus Marcelis Martens.

01

Het gezin van Gevert Paulus en Petronella Marcellus Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 14-04-1684 Ongehuwd Asten 27-11-1762
2 Paulus Asten 05-10-1686 Asten 08-11-1716
Maria Peter Baltis
Asten 24-10-1748 zie Emmastraat 6
3 Martinus Asten 08-01-1689 Asten 30-11-1727
Johanna Joosten
Asten 04-05-1750 zie ook Voormalig huis C613
4 Petrus Asten 15-11-1691 Kind Asten ±1691
5 Anna Asten 27-12-1694 Asten 21-05-1724
Martinus Slaets
Asten 18-10-1733
Wilhelmus Joost Joosten
Asten 20-11-1766 zie ook Voormalig huis F1040
6 Wilhelmus Asten 18-01-1698 Lierop ±1732
Ida Anthony van Dyck
Lierop 26-09-1763 zie Dijkstraat 66
7 Marcellus Asten 08-12-1700 Ongehuwd Asten 13-04-1756 zie Dijkstraat 64

Petronella Marcellus Martens is op 13-09-1720 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1713, 1717 en 1737 en in het huizenquohier over de periode rond 1736 staat Gevert Paulus nog als eigenaar:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 6:
Geeff Paulus, gebruiker Sijmon Peters. In de bede 4-18-0.

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Geef Paulus, Prijn de vrouw, Marte, Willem, Jenneke en Anneke, Paulus en Marcelis.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 28:
Gevert Paulus. Nu de kinderen Marcelis en Willem.
en Willem Joosten. Siet den nieuwe legger.
Een huijs met hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 3-14-0.

Jaar Eigenaar nummer 20 Oostaden Bewoners nummer 20 Oostaden
1736 Paulus Willem Joosten

Gevert Paulus is op 08-09-1738 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

Daarna worden de goederen verdeeld, waarbij Willem Joosten als man van Anneke Gevert Paulus eigenaar wordt van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 151; 06-11-1739:
Willem Gevert Paulus, Marcelis Gevert Paulus, Paulus Gevert Paulus, Jenneke Gevert Paulus en Willem Joosten man van Anneke, dochter van Gevert Paulus. Allen kinderen van Gevert Paulus en Perijn Marcelis. Zij verdelen de nagelaten goederen. 3e lot krijgt Willem Joosten huis, schuur, schop, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Vrijns Jansen, andere zijde erven Tijs Lamberts.

Anna Gevert Paulus is geboren te Asten op 27-12-1694 en op 21-05-1724 te Asten getrouwd met Martinus Slaets, geboren te Asten op 08-03-1686 als zoon van Wilhelmus Jan Slaets en Johanna Martens (zie Beekstraat 17). Martinus Slaets is op 30-09-1725 te Asten overleden (zie Voormalig huis F1040) en Anna Gevert Paulus is te Asten op 18-10-1733 hertrouwd met Wilhelmus Joost Joosten van den Eijnde, geboren te Asten op 23-08-1703 als zoon van Judocus Joosten en Wilhelma Willems (zie Voormalig huis C613):

02

De gezinnen van Anna Gevert Paulus met Martinus Slaets en met Wilhelmus Joost Joosten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 04-06-1725 Kind Asten 29-01-1740
2 Martina* Asten 22-09-1736

* kind uit het tweede huwelijk

Bij het overlijden van Anna Gevert Paulus worden de goederen getaxeerd en blijkt dat hun kinderen zijn overleden:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 61 verso; 29-11-1766:
Taxatie van de onroerende goederen van Anneke Geven overleden op 20-11-1766. Willem Joosten is erfgenaam van de overledene. De helft van een huis, schuur, schop, hof en aangelag aan Vosselen 2 lopense ƒ 75,-, ene zijde Antoni Evers, andere zijde Willem Dirks.

Willem Joosten is volgens de bewoningslijst over de periode 1741-1776 eigenaar en tot het overlijden van Anna Gevert Paulus ook bewoner. Daarna is Dirk Zeegers bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 20 Oostaden Bewoners nummer 20 Oostaden
1741 Willem Joosten Willem Joosten
1746 Willem Joosten Willem Joosten
1751 Willem Joosten Willem Joosten
1756 Willem Joosten Willem Joosten
1761 Willem Joosten Willem Joosten
1766 Willem Joosten Willem Joosten
1771 Willem Joosten Dirk Zeegers
1776 Willem Joosten Dirk Zeegers

Wilhelmus Joost Joosten is op 20-03-1784 te Beek (L) overleden en nazaten van Paulus Gevert Paulus en Maria Peter Baltis en Willem Geverts Paulus en Ida Anthony van Dyck willen hun deel van de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 10-05-1784:
Aan het College, Maria van Dijk, weduwe van Mattijs van Dijk, geeft te kennen dat haar enige minderjarige zoon, Paulus van Dijk met de Heer Martinus van Dijk, capellaan, alhier en Pieter en Martinus van Dijk alsmede Eymert Hendrik Martens man van Helena van Dijk, ook der supplianten zoon voornoemd met de twee meerderjarige en drie minderjarige kinderen van Jan Paulus van Dijk, allen te Asten alsmede, Antoni van Dijk, met Jan van Asten gehuwd met Maria van Dijk, te Lierop. Allen erfgenamen van Willem Joosten en Anna Gevert Paulus, de laatste lange jaren geleden, hier, overleden. En nu, op 20-03-1784, te Beek, in de lande van Luyk, overleden, Willem Joosten. De vaste goederen, gekomen van de zijde van de vrouw van Willem Joosten zijn verstorven op gemelde personen. De goederen van Willem Joosten zijn verstorven op zijn vrienden. Aan voornoemde personen dus een huis en erve aan Vosselen. Huurder, Francis Zeegers taxatie 27-04-1784 ƒ 1026,-. De woning is, op 29 april, door de stormwint tot aan de schoorsteen ingesen en omgewayt zodat de bewoner de vlucht heeft moeten nemen. Het komt hen niet gelegen om de woning gezamelijk te herstellen. Reden waarom een accoord gemaakt is met Antoni van Dijk en Jan van Asten dat die de goederen kopen voor ƒ 1182,- met de lasten. De weduwe Mattijs van Dijk vraagt, namens haar onmondige zoon, Uw toestemming. Naschrift: fiat.

De goederen worden verkocht aan Antoni van Dijk en Jan van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 63 verso; 21-05-1784:
Geertruy van de Goor, weduwe Jan Paulus van Dijk en haar vijf kinderen met name Peternel, Maria, Willemyn, Paulus en Jan, Martinus van Dijk, kapelaan, Eymert Hendrik Marten getrouwd met Helena van Dijk, Pieter van Dijk, Martinus van Dijk, Maria van Dijk weduwe Mattijs van Dijk en haar zoon Paulus. Zij zijn elk voor 1⁄8e deel erfgenaam geworden van Willem Joosten en Anneke Geven. Zij verkopen die goederen aan Antoni van Dijk en Jan van Asten getrouwd met Maria van Dijk, elk ook voor 1⁄8e deel erfgenaam te weten huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag aan Vosselen 2 lopense, ene zijde Antoni Evers, andere zijde Willem Slaats, ene en andere einde de gemeente; land den Hoole 3½ lopense; den Gruunacker 3½ lopense; de Looacker 1 lopense; de Stardacker 1½ lopense; de lange Looacker 1½ lopense; den Grootenacker 3½ lopense; groes het Weyvelt 5 lopense; de Aabeemt 5 lopense; groes het Startvelt 3 lopense; groes het Dijkvelt 3 lopense; groes het Busselvelt 1 lopense; land het Ouland 3 copse; de helft van de Vosselseacker de helft is 1 lopense; 1⁄3e deel van een Heyvelt bij Bussel 3 lopense. Belast met 4 duiten per jaar aan de Kerk van Asten in een meerdere rente; ƒ 2-0-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-5-0 per jaar aan den Armen van Deurne. Koopsom ƒ 886-10-0.

De eerste koper Antonius Willems van Dijk is geboren te Lierop op 08-08-1737 als zoon van eerder genoemde Willem Geven van Dijk en Ida Anthony van Dyck. Hij is op 09-02-1766 te Lierop getrouwd met Francisca Joannes Vlemix, geboren te Lierop op 19-05-1739 als dochter van Johannes Vleminx en Justine van Lieshoudt:

03

Het gezin van Antonius Willems van Dijk en Francisca Joannes Vlemix:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Josijna Lierop 06-11-1766 Lierop 02-03-1794
Joost Janse van de Vorst
Lierop 14-10-1829
2 Wilhelmina Lierop 06-11-1766 Asten 14-02-1790
Antonie A van Bussel
Asten 26-06-1830
3 Ida Lierop 08-05-1768 Ongehuwd Lierop 21-04-1793
4 Petrus Lierop 22-03-1770 Kind Lierop 26-11-1770
5 Johanna Maria Lierop 12-11-1771 Kind Lierop 07-03-1775
6 Wilhelmus Lierop 07-12-1773 Lierop 01-10-1809
Goverdina Cornelis Doers
Lierop 02-04-1840
7 Petrus Lierop 25-09-1776 Lierop 21-07-1811
Wilhelmina van Brussel
Lierop 07-12-1833

Antonius Willems van Dijk is op 09-12-1800 te Lierop overleden en Francisca Joannes Vlemix is op 30-04-1809 te Asten overleden. De bewoningslijst over de periode 1798-1803 en de verpondingen van 1810 vatten het bovenstaande samen:

Jaar Eigenaar nummer 20 Oostaden Bewoners nummer 20 Oostaden
1798 Antonij van Dijk en Jan van Asten Jan van Bussel
1803 Antonij van Dijk en Jan van Asten Jan van Bussel

Verpondingen 1810 XIVd-67 Vossele folio 20:
Kinderen bij versterf 1809.
Weduwe ter togte, kinderen Willem, Pieter, Francijna en Willemijna bij versterf 1801.
Antoni van Dijk en Jan van Asten te Lierop bij transport 24-05-1784.
Nummer 20 huijs, schuur, schop, hof en aangelag 2 lopense.

De tweede koper Johannes van Asten is geboren te Lierop op 22-03-1739 als zoon van Laurentius Janse van Asten en Johanna Willems van Moorsel. Hij is op 10-02-1765 te Lierop getrouwd met Maria van Dyck, geboren te Lierop op 18-10-1735 als dochter van eerder genoemde Willem Geven van Dijk en Ida Anthony van Dyck:

04

Het gezin van Johannes van Asten met Maria van Dyck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Ida Lierop 18-09-1766 Kind Lierop 13-09-1768
2 Laurentius Lierop 04-07-1769 Mierlo 24-01-1796
Elisabetha van Vaalen
Lierop 11-09-1813
3 Wilhelmus Lierop 01-04-1773 Lierop 16-09-1810
Petronella van Eyk
Lierop 27-04-1817
Ida Rooijmans
Lierop 11-07-1841

Maria van Dyck is op 21-12-1799 te Lierop overleden en Johannes van Asten is op 19-04-1813 te Lierop overleden en de nabestaande verdelen de erfenis, waarbij Willem van Asten het huis op Vosselen krijgt toebedeeld:

Notarieel Archief 39-99 Asten; 15-11-1816:
Joost van der Vorst, Willem van Asten en Elisabeth Wijnders van Vaalen als moeder van Martinus 19 jaar, Johanna Maria 17 jaar, Johannes 14 jaar, Marianne 12 jaar, Hendrina 11 jaar, verwekt door wijlen Laurens van Asten, Willem van Asten krijgt 1e lot een huis en hof te Vosselen, ene zijde Antonij Evers.

Een jaar later verkoopt Willem van Asten het huis aan Jan Goort van Bussel (zie Dijkstraat 45):

Notarieel Archief 40-81 Asten; 16-09-1817:
Willem van Asten, wonende te Lierop verkoopt aan Jan Goort van Bussel een huis, hof en aangelag, groot 2 lopen.

In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Jan Goort van Bussel als eigenaar van de grond en is Jan Lemmens in het bezit van de opstand:

Kadaster 1811-1832; F377:
Huis en erf, groot 03 roede 04 el, Vosselen, klassen 10.
Eigenaar: Jan Goort van Bussel de grond en Jan Lemmens de opstand.

Hieronder de kadasterkaart van Vosselen uit 1837 met in de blauwe cirkel het huis en daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

05

06

Het gezin van Johannes Goort van Bussel is al eerder besproken (zie Dijkstraat 45) en zijn schoonzoon Jan Lemmens heeft in dit huis gewoond. Na het overlijden van Jan Goort van Bussel is hij met zijn vrouw Maria van Bussel in het ouderlijk huis gaan wonen. Dit huis is mogelijk verkocht aan Mathijs Berkers, geboren te Asten op 07-04-1824 als zoon van Johannes Berkers en Maria Bollen. Hij is te Asten op 12-02-1858 getrouwd met Maria Vlemmix, geboren te Asten op 26-03-1833 als dochter van Hendrik Vlemminx en Elisabeth van Duuren. Over de periode 1859-1869 wonen zijn op nummer B30:

07

08

Mathijs Berkers verhuist in 1869 naar Oostappen (zie Oostappensedijk 36) en het huis komt verder niet meer voor in de archieven en is waarschijnlijk onbewoond. Op de kaart van 1900 hierboven zijn de kleine huisjes F376 en F377 nog wel te zien, maar worden ze mogelijk als schuren gebruikt bij huis F372 (zie Dijkstraat 45).

Overzicht bewoners

Hoeve op Vosschelen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Marcelis Martens Schepers ±1624
1707 Gevert Paulus Asten 03-05-1658
Oostaden huis 20
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Paulus Asten 03-05-1658 Willem Joosten Asten 23-03-1703
1741 Willem Joosten Asten 23-03-1703 Willem Joosten Asten 23-03-1703
1746 Willem Joosten Asten 23-03-1703 Willem Joosten Asten 23-03-1703
1751 Willem Joosten Asten 23-03-1703 Willem Joosten Asten 23-03-1703
1756 Willem Joosten Asten 23-03-1703 Willem Joosten Asten 23-03-1703
1761 Willem Joosten Asten 23-03-1703 Willem Joosten Asten 23-03-1703
1766 Willem Joosten Asten 23-03-1703 Willem Joosten Asten 23-03-1703
1771 Willem Joosten Asten 23-03-1703 Dirk Zeegers Asten 20-05-1743
1776 Willem Joosten Asten 23-03-1703 Dirk Zeegers Asten 20-05-1743
1798 Antonij van Dijk / Jan van Asten Lierop 08-08-1737 Jan van Bussel Asten 21-08-1764
1803 Antonij van Dijk / Jan van Asten Lierop 08-08-1737 Jan van Bussel Asten 21-08-1764
Kadasternummer F377
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F377 1832 Jan Lemmens Tilburg 29-10-1784
Vosselen
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1819-1840 Jan Lemmens Tilburg 29-10-1784 Johanna M v Bussel Asten 17-11-1795 naar F372
1840-1859 onbewoond
B30 1859-1869 Mathijs Berkers Asten 07-04-1824 Maria Vlemmix Asten 26-03-1833 naar Oostappen
1869 weg

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 20 oktober 2022, 16:58:03

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen