logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F429

Frans Matijssen bezit volgens de verpondingen van 1680 en 1688 een huis op Vosselen, dat hij verhuurt aan zijn schoonzoon Johannes Jansen Verhindert:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 1 verso:
Frans Matijssen. 16-48-4-4-12.

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 7:
Frans Matijssen, gebruiker Jan Verhindert.

Frans Matijssen Willems (de Groot) is geboren te Asten rond 1610 en rond 1634 getrouwd met Elsken Reynders, geboren te Asten rond 1613 als dochter van Reynder Peter Nouwen en Aelken Jan Willem Hendrickx van Heugten (zie Voormalig huis B55). Na haar overlijden te Asten rond 1642 is Frans Matijssen Willems (de Groot) op 15-07-1644 te Asten hertrouwd met Heylgundis Bruysten van Bussel, geboren te Asten rond 1622 als dochter van Ambrosius Joost van Bussel en Willemken Anthonis Canters (zie Busselseweg 7).

Contraxerunt matrimonium Franciscus Mathiae et Heylgundis Ambrosi, 15 julij 1644.

Hieronder de gezinnen van Frans Matijssen Willems (de Groot) met Elsken Reynders en met Heylgundis Bruysten van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anneke Asten ±1635 Asten 27-05-1660
Marten Jan Thonis
Asten ±1715 zie Voormalig huis B55
2 Matheus Asten ±1636 Asten 21-09-1660
Anneke Jansen
Asten 11-11-1692 zie Voormalig huis B55
3 Gertruda Asten 31-12-1637
4 Elsbena Asten 24-02-1645 Asten 12-01-1670
Johannes Jansen Verhindert
Asten 07-04-1698 zie Voormalig huis C803
5 Wilhelmina Asten 05-05-1646 Asten 15-08-1677
Mattijs Lamberts
Asten 11-02-1733
6 Maria Asten 06-06-1649 Asten 01-12-1674
Gerardus Claessen Neerven
Vlierden ±1720
7 Ambrosius Asten 08-07-1652 Ongehuwd Asten 20-08-1685
8 Alida Asten 30-04-1655
9 Hendricke Asten 13-04-1659 Asten 23-06-1686
Geerit Eymerts van Loon
Asten 01-10-1702
Godefridus Jansen
>1713 zie Voormalig huis B56

*  kinderen uit het eerste huwelijk

Frans Matijssen Willems (de Groot) woont op de Ommelsche Bosch (zie Voormalig huis B55) en verhuurt dit huis aan derden, waaronder de bovengenoemde schoonzoon Johannes Jansen Verhindert, die later naar Voordeldonk verhuist (zie Voormalig huis C803).

Frans Matijssen Willems (de Groot) is op 26-01-1690 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat het huis op naam van zijn schoonzonen Geerit Claessen en Mattijs Lamberts:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 5 verso:
Geerit Claessen en Mattijs Lamberts, gebruiker Willem Hendericx.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 7 verso:
Gerrit Claessen en Mattijs Lamberts.
Gebruiker Willem Hendrickx.
05-01-1720 van Anneke Tijssen.

Dochter Wilhelmina Frans Tijssen de Groot is geboren te Asten op 05-05-1646 en op 15-08-1677 te Asten getrouwd met Matthias Lamberts, geboren te Asten op 11-03-1649 als zoon van Lambertus Adriani en Gertruda Gerard Vermeulen (zie Voormalig huis B410):

Conjuncti sunt matrimonium Mathias Lamberts et Wilhelmina Fransen de Groot; testes Antonius Fransen van Ruth et Maria Hurckmans.

In huwelijkse echt gebonden Mathias Lamberts en Wilhelmina Fransen de Groot; getuigen Antonius Fransen van Ruth en Maria Hurckmans.

01

Het gezin van Wilhelmina Frans Tijssen de Groot en Matthias Lamberts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lambert Asten 11-03-1678

Asten 08-02-1705
Anneke Jansen van Ruth
Asten 28-09-1710
Maria Dierck van Heugten

Asten 10-05-1751 zie Berken 7
2 Helena Asten 27-02-1680

Asten 21-09-1710
Willem Hendrix
Asten 05-02-1719
Antoni Dirx

Asten 20-06-1761
3 Gertrudis Asten 30-09-1682 Asten 10-06-1714
Johannes Jan Andriessen
Asten 16-01-1732
4 Ida Vlierden 01-08-1686 Asten 30-11-1721
Antoni Wilbert Coolen
Asten 27-10-1747 zie Jan van Havenstraat 1

De andere dochter Maria Fransen Tijssen de Groot is geboren te Asten op 06-06-1649 en te Asten op 01-12-1674 getrouwd met Gerardus Claessen Neerven, geboren te Vlierden rond 1645:

18 9bris contraxerunt sponsalia Gerardus Claessen et Maria Francis; coram Jan Joosten et Jacoba van de Cruijs. Matrimonio 1 10bris coram Joost Jansen et Mari Hurckmans.

18 november in ondertrouw Gerardus Claessen en Maria Francis; voor Jan Joosten en Jacoba van de Cruijs. Huwelijk 1 december voor Joost Jansen en Mari Hurckmans.

02

Het gezin van Maria Fransen Tijssen de Groot en Gerardus Claessen Neerven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacobus Vlierden ±1675 Vlierden 26-02-1713
Antonetta Marcelis
Vlierden ±1750 zie Stegen 82
2 Matthias Vlierden ±1678 Blaarthem 27-07-1716
Petronilla van Roij
Gestel 30-08-1741
3 Henricus Asten 22-03-1680 Vlierden 01-11-1722
Maria Francis Verhofstadt
Deurne 04-09-1762
4 Helena Asten 30-09-1682 Vlierden 21-01-1703
Jacob Franssen
Asten 12-05-1747 zie Stegen 82
5 Elizabetha Asten 24-02-1684 Vlierden 11-10-1705
Johannes van de Cruijs
Asten 02-03-1724 zie Voormalig huis C878
6 Ambrosius Asten 22-05-1687 Blaarthem 26-01-1722
Elisabeth Simons
Aalst ±1730

Gerardus Claessen Neervens en Maria Fransen Tijssen de Groot verhuizen rond 1700 naar Vlierden en zijn daar rond 1720 overleden. Mathijs Lamberts is op 06-03-1721 te Asten overleden en Wilhelmina Frans Tijssen de Groot is op 11-02-1733 te Asten overleden.

Bij de verpondingen van 1737 staat dat het huis van Gerardus Claessen Neervens en Mathijs Lamberts wordt overgedragen:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 20 verso:
Antoni Dirx van repudiatie 11-06-1742.
Gerit Claessen en Matteijs Lamberts.
Huijs, hoff en aangelagh 4 lopense.

In het archief van Asten van 1742 staat dat de nakomelingen van Gerit Claessen en Mattijs Lamberts afstand doen van het huis ten gunste van Antoni Dirx, de echtgenoot van Helena Mattijs Lambers:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 291 verso; 11-06-1742:
Lambert Mattijssen, Jan Andriessen man van Geertruy Mattijs Lambers, Antoni Wilbert Coolen man van Ida Mattijs Lamberts. Kinderen van wijlen Mattijs Lamberts en Willemyn Frans Tijssen. Alsmede Jacob Neerven, wonende te Vlierden, Heylke Gerrit Claasen gehuwd met Jacob Franssen, Hendrik Gerrit Jacob Neerven, wonende te Vlierden mede voor Jenneke Maria onmondige dochter van Ambrosius Neerven, wonende te Woensel. Kinderen en kindskinderen van wijlen Gerrit Claassen Neerven en Maria Frans Tijssen, gewoond hebbende te Vlierden. Zij doen afstand van de nalatenschap van Mattijs Lambers en Willemyn Frans Tijssen en van die van Gerrit Claassen en Maria Frans Tijssen ten behoeve van Antoni Dirx man van Helena Mattijs Lambers, welke deze aanneemt met alle lasten daar aan verbonden.

Helena Mattijs Lambers is geboren te Asten op 27-02-1680 en op 21-09-1710 te Asten getrouwd met Willem Hendrick Roymans, geboren te Asten op 15-02-1683 als zoon van Johannes Hendrix en Wilhelma. Na zijn overlijden te Asten op 08-04-1716 is Helena Mattijs Lambers op 05-02-1719 te Asten hertrouwd met Antoni Dirx, geboren te Asten op 01-10-1679 als zoon van Gevardus Dierx en Elisabetha:

Juncti sunt matrimonio Antonius Dirckx et Helena Tijssen; testes Ida Tijssen et Joanna Diricks.

In echt gebonden Antonius Dirckx en Helena Tijssen; getuigen Ida Tijssen en Joanna Diricks.

03

De gezinnen van Helena Mattijs Lambers met Willem Hendrix Roymans en met Antoni Dirx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 25-06-1711    
2 Franciscus Asten 17-11-1712    
3 Johanna Maria Asten 24-05-1715 Asten 24-02-1732
Arnoldus Frans Slegers
Asten 20-03-1787 zie Oostappensedijk 56
4 Wilhelmus* Asten 18-11-1719 Asten 02-02-1749
Catharina Petri Verleijsdonck
Asten 07-03-1800

* kind uit het tweede huwelijk

Voor haar tweede huwelijk maakt Helena Mattijs Lambers nog een staat en inventaris op:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 42 verso; 24-01-1719:
Hijlke Mattijssen, weduwe Willem Hendrix maakt ten behoeve van haar minderjarige kinderen een staat en inventaris. Zij wil hertrouwen.Een paard, twee koeien en een kalf. Een hoge en lage kar en een eg. Vuurgerei en enige ketels. Een tfel, drie stoelen, een eiken kist, enige aardewerk schotels en houten lepel en slaapgerei.

Antoni Dirx is, nalatende vrouw en een kind, op 27-10-1747 te Asten overleden en Helena Mattijs Lambers is op 20-06-1761 te Asten overleden. De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 geeft de bewoningsgeschiedenis weer:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 36 folio 5 verso:
Heijlke huijsvrouw van Antoni Dirks bij repudiatie.
Lambert, Heylke, Geertruij en Ida, kinderen van Mattys Lambers verweckt by Willemke ondergeschrevene.
Elisabet weduwe Ambrosius van Neerven met een kint en de 4 kinderen van Gerit Claessen, verweckt by Mary ondergeschrevene met name Jacob, Mattijs, Heylke en Hendrick.
Nomen uxoris 1722 Gerardt Claessen met sijne kinderen Jacob, Mattijs, Heijlken, Hendrick, Elisabeth ende Ambrosius, loco Marie ondergeschrevene.
Willemken ende Marie, kinderen van Frans Mattijssen uyt huijs, hoff ende erffenisse onder Asten, ter plaetse aen de Dijck gelegen, groot ontrent 17 lopenen, ene zijde de gemeente van Asten, andere zijde Gevart Pauwels met meer andere, ene einde Dirck Duijssen, andere einde gemeene straet. Cijns III½ d.

Ook uit het huizenquohier over de periode 1736-1761 zien we dat Antoni Dirx of zijn vrouw of kinderen eigenaar en bewoner van het huis zijn:

Jaar Eigenaar nummer 22 Oostaden Bewoners nummer 22 Oostaden
1736 Antonis Dirx Antonis Dirx
1741 Antoni Dirx Antoni Dirx
1746 Antoni Dirx Antoni Dirx
1751 weduwe Antoni Dirks weduwe Antoni Dirks
1756 weduwe en kind Antoni Dirks weduwe en kind Antoni Dirks
1761 kind Antoni Dirks Willem Antonis

Zoon Wilhelmus Antoni Dirx is geboren te Asten op 18-11-1719 en op 02-02-1749 te Asten getrouwd met Catharina Petri Verleijsdonck, geboren te Asten op 01-09-1713 als dochter van Petrus Janse Verleysdonck en Maria Joosten (zie Beekstraat 19):

04

Het gezin van Wilhelmus Dirx en Catharina Petri Verleijsdonck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonia Asten 15-12-1749 Asten 14-01-1776
Nicolaas Driessen
Asten 29-10-1807 zie Beekstraat 19
2 Francisca* Asten 03-11-1751 Asten 03-02-1782
Johannes van de Cruys
Asten 16-01-1838
3 Theodorus Asten 24-01-1754 Kind Asten 31-01-1755
4 Theodorus Asten 20-01-1757 Ongehuwd Asten 30-08-1793

*  ook wel Josijna genoemd

In de bewoningslijst over de periode 1766-1798 is Willem Antoni Dirks steeds eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 22 Oostaden Bewoners nummer 22 Oostaden
1766 Willem Antoni Dirks Willem Antoni Dirks
1771 Willem Antoni Dirks Willem Antoni Dirks
1776 Willem Antoni Dirks Willem Antoni Dirks
1798 Willem Antonij Dirks Willem Antonij Dirks

Catharina Petri Verleijsdonck is op 29-12-1785 te Asten overleden en Willem Dirks is op 07-03-1800 te Asten overleden en kort daarna verdelen zijn dochters de goederen:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 154; 15-03-1800:
Jan van de Cruys man van Francyna Willem Dirks en Nicolaas Driessen man van Antonetta Willem Dirks. Zij hebben in overleg met Willem Dirks, nu overleden, een deling van diens goederen gemaakt. De goederen waren voor de helft van de comparanten N.U. en voor de andere helft aan hun voornoemde vader. 1e lot krijgt Jan van de Cruys een huis, hof en aangelag aan den Dijk 4 lopense.

Francijna Willem Dirks is geboren te Asten op 03-11-1751 en op 03-02-1782 te Asten getrouwd met Johannes Jacob van de Cruijs, geboren te Asten op 18-04-1752 als zoon van Jacobus van de Cruys en Henrica Wilhelmi Franssen:

05

Het gezin van Francijna Willem Dirks en Johannes Jacob van de Cruijs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacobus Asten 23-11-1782 Asten 02-08-1807
Anna Maria van den Heuvel
Asten 09-10-1861 Dorp
2 Theodorus Asten 03-05-1785 Ongehuwd Asten 01-03-1814
3 Henricus Asten 05-09-1788 Asten 24-01-1816
Maria Driessen
Asten 08-06-1838 zie Voormalig huis F766
4 Judocus Asten 28-11-1794 Kind Asten 05-06-1812

Johannes van de Cruijs is te Asten op 16-02-1831 overleden en Francijna Willem Dirks is te Asten op 16-01-1838 overleden. De bewoningslijst van 1803 en de verpondingen van 1810 geven aan dat Jan van de Cruijs de nieuwe eigenaar en bewoner is:

Jaar Eigenaar nummer 22 Oostaden Bewoners nummer 22 Oostaden
1803 Jan van de Cruijs Jan van de Cruijs

Verpondingen 1810 XIVd-67 Vossele folio 21:
Jan van de Cruijs nu. Bij deling 1800.
Willem Antoni Dirks.
Nummer 22, huijs, hof en aangelag 4 lopense.

In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis nog steeds op naam van Johannes van de Cruijs:

Kadaster 1811-1832; F429:
Huis en erf, groot 08 roede 80 el, Vosselen akkers, klassen 8.
Eigenaar: Johannes van de Cruijs.

06

07

Hun zoon Jacobus Joannes van de Cruijs is geboren te Asten op 23-11-1782 en op 02-08-1807 te Asten getrouwd met Anna Maria van den Heuvel, geboren te 28-06-1779 als dochter van Johannes van den Heuvel en Johanna Janse Verrijt:

08

Het gezin van Jacobus Joannes van de Cruijs en Anna Maria van den Heuvel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Catharina Asten 13-08-1809 Asten 08-02-1834
Francis van de Mortel
Asten 02-10-1881
2 Henricus Asten 04-01-1812 Kind Asten 22-07-1827
3 Johannes Asten 14-12-1813 Kind Asten 01-04-1815
4 Johannes Theodorus Asten 03-05-1816 Someren 30-10-1840
Catharina van Veldhoven
Asten 26-02-1873 zie Marktstraat 1
5 Johannes Wilhelmus Asten 03-01-1819 Kind Asten 25-07-1827
6 Johanna Maria Asten 15-04-1821 Kind Asten 09-09-1828

Zij woonden hoogstwaarschijnlijk na 1820 in het dorp (zie Marktstraat 1). Anna Maria van den Heuvel is op 10-01-1840 te Asten overleden, mede aangegeven door buurman Piet van Bussel (zie Voormalig huis G586). Jacobus Joannes van de Cruijs woont tot zijn overlijden op 09-10-1861 bij zijn zoon Johannes Theodorus in het dorp Asten (zie Marktstraat 1). Hun dochter Johanna Catharina van de Cruijs is geboren op 13-08-1809 te Asten en op 08-02-1834 te Asten getrouwd Francis van de Mortel, geboren te Asten op 22-12-1805 als zoon van Hendrik van de Mortel en Johanna Berkers (zie Korhoenweg 1). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 vinden we Johanna Catharina van de Cruys en Francis van de Mortel terug op huizingnummer B33 en vanaf 1869 nummer B37:

09

Francis van de Mortel overlijdt te Asten op 20-01-1871 en Johanna Catharina van de Cruijs woont met haar kinderen tot 1879 in het huis, waarna zij het in de Provinciale Noord Brabantsche en 's Hertogenbossche courant te koop zet op 22-06-1878.

09a

Ze verhuist naar haar dochter Anna Maria van de Mortel in Ommel. Daarna wordt het huis bewoond door Hendrikus Maas, geboren op 13-05-1854 te Gemert als zoon van Leonardus Maas en Theodora Vriens. Hij is op 28-11-1878 te Asten getrouwd met Elisabeth Sak, geboren te Asten op 13-07-1851 als dochter van Michiel Sak en Elisabeth van Eijk (zie Voormalig huis G137). Over de periode 1879-1890 is het huizingnummer van het huis B36:

10

Hendrikus Maas en Elisabeth Sak vertrekken in 1881 naar A25 in het dorp (zie Voormalig huis G472) en volgens de topografische kaarten van 1890 en 1900 is het huis verdwenen (gele cirkel in de kaart uit 1890 links) en is er nabij een nieuw huis gebouwd (blauwe cirkel in de kaart uit 1900 rechts)

11 12

Het oude huis is afgebroken en het nieuwe huis is te vinden in Dijkstraat 47.

Overzicht bewoners

Hoeve op Vosschelen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Frans Matijssen de Groot ±1615 Frans Matijssen de Groot ±1615
1709 Geerit Claessen, Mattijs Lamberts Vlierden ±1645 Geerit Claessen, Mattijs Lamberts Vlierden ±1645
Oostaden huis 22
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Antonis Dirx Asten 01-10-1679 Antonis Dirx Asten 01-10-1679
1741 Antoni Dirx Asten 01-10-1679 Antoni Dirx Asten 01-10-1679
1746 Antoni Dirx Asten 01-10-1679 Antoni Dirx Asten 01-10-1679
1751 weduwe Antoni Dirks Asten 27-02-1680 weduwe Antoni Dirks Asten 27-02-1680
1756 weduwe en kind Antoni Dirks Asten 27-02-1680 weduwe en kind Antoni Dirks Asten 27-02-1680
1761 kind Antoni Dirks Asten 18-11-1719 Willem Antonis Asten 18-11-1719
1766 Willem Antoni Dirks Asten 18-11-1719 Willem Antoni Dirks Asten 18-11-1719
1771 Willem Antoni Dirks Asten 18-11-1719 Willem Antoni Dirks Asten 18-11-1719
1776 Willem Antoni Dirks Asten 18-11-1719 Willem Antoni Dirks Asten 18-11-1719
1798 Willem Antonij Dirks Asten 18-11-1719 Willem Antonij Dirks Asten 18-11-1719
1803 Jan van de Cruijs Asten 18-04-1752 Jan van de Cruijs Asten 18-04-1752
Kadasternummer F429
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F429 1832 Jacobus van de Cruys Asten 23-11-1782
Vosselen 15
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1840 Jacobus van de Cruys Asten 23-11-1782 Anna Maria van den Heuvel Asten 28-06-1779 10-01-1840
1840-1859 Francis van de Mortel Asten 21-12-1805 Johanna Catharina van de Cruys Asten 09-08-1809
B33 1859-1869 Francis van de Mortel Asten 21-12-1805 Johanna Catharina van de Cruys Asten 09-08-1809 20-01-1871
B37 1869-1879 Johanna Catharina van de Cruys Asten 09-08-1809 weduwe van de Mortel
B36 1879-1881 Hendrikus Maas Gemert 13-05-1854 Elisabeth Sak Asten 13-07-1851 naar A25

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 6 november 2023, 17:03:46

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen