logo

De Vonder Homepagina


't Hoekske 5

Jan Peeter Slaets is volgens de verpondingen over de periode 1680-1713 eigenaar van een huis te Heusden:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 31 verso:
Jan Peeter Slaets.

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 13 verso:
Jan Peeter Slaets.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 15 verso:
Jan Peeter Slaets.

Verpondingen 1713 XIV- 60 folio 69:
Jan Peeter Slaets. In de bede f 1-16-0.
De kinderen Antonis Daandels. In de bede ƒ 1-16-0.

Jan Peeter Slaets is geboren te Asten op 16-06-1664 als zoon van Peter Peter Slaets en Jenneke Jan Cornelis Horckmans (zie Voormalig huis E309 en 't Hoekske 10). Hij is op 27-04-1687 te Asten getrouwd met Elisabeth Peters Dircx, geboren te Asten op 17-08-1668 als dochter van Peeter Dircx Philipsen en Jenneke Philipsen Willems (zie Antoniusstraat 47):

Aprilis 12, contraxerunt sponsalia Joannes Peeters et Elisabeth Peeters; testes Joannes Gevaerts van Hout et Philippus Hendrix.
Aprilis 27, conjuncti sunt matrimonio Joannes Peeters et Elisabeth Peeters; testes Joannes Antony Deynen et Joanna Aerts.

12 april, ondertrouwcontract Joannes Peeters en Elisabeth Peeters; getuigen Joannes Gevaerts van Hout en Philippus Hendrix. 27 april, huwelijkscontract Joannes Peeters en Elisabeth Peeters; getuigen Joannes Antony Deynen en Joanna Aerts.

01

Het gezin van Jan Peeter Slaets en Elisabeth Peters Dircx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 27-10-1689 Kind Asten ±1689
2 Johannes Asten 14-06-1691 Asten 22-11-1716
Jenneke Dirriks van Heugten
Asten ±1745
3 Mathias Asten 06-06-1696 Asten 31-10-1723
Anna Fransen van Bussel
Asten 26-09-1747 zie ook Voormalig huis E294
4 Wilhelmus Asten 03-06-1699 Asten 09-05-1723
Maria Willems van den Eynden
Asten 19-10-1738
Anneke Goort Canters
Asten 16-07-1763 zie Voormalig huis E306
5 Petrus Asten 28-04-1703 Asten > 1731
6 Johanna Asten 12-06-1706 Asten 01-11-1733
Hendrik Jan Stevens
Asten 21-04-1769

Jan Peter Slaets wordt door aankoop van de andere helft van het huis volledig eigenaar:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 87; 22-04-1713:
Willem Aerts man van Catalijn Antoni Lomans en Bonaventura Anthonis Lomans mede voor Antony Antony Lomans. Kinderen en erven van wijlen Antoni Lomans. Zij verkopen aan Jan Peter Slaets de helft van huis en schop te Heusden. De andere helft is van Jan Peter Slaets. Koopsom ƒ 400,-.

Volgens de hoofdgeldlijst van 1717 woont Jan Peeter Slaats samen met zijn vrouw en jongste kinderen in het huis:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Jan Peeter Slaats, Lijske de vrouw, Peeter en Jenneke.

Elisabeth Peters Dircx is op 12-05-1727 te Asten overleden en Jan Peter Slaets is op 22-11-1727 te Asten overleden en in 1731 verkoopt zoon Peter zijn kindsdeel aan zijn broer Mattijs:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 180; 18-10-1731:
Peter Jan Slaats verkoopt aan Tijs Jan Slaats, zijn kindsdeel in de goederen van zijn ouders, Jan Peter Slaats en Leisbet. Koopsom ƒ 2,50.

Bij de verpondingen van 1737 staat het huis op naam van zoon Johannes Jan Slaats:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 145:
Jan Janssen Slaats.
Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense. In de bede ƒ 3-12-0.

Zoon Jan Jan Slaets is geboren te Asten op 14-06-1691 en op 22-11-1716 te Asten getrouwd met Jenneken Dirriks van Heugten, geboren te Asten op 24-06-1695 als dochter van Dirk Marcelis van Heugten en Heylke Jansen (zie Voormalig huis E502). In het Nederduits Gereformeerd trouwboek staat:

02

Het gezin van Jan Jan Slaets en Jenneken Dirriks van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 25-09-1717 Asten 31-10-1751
Catarina Janse van Dyck
Asten 29-09-1798
2 Petrus Asten 27-05-1719 Kind Asten ±1719
3 Catharina Asten 03-10-1720 Asten 02-07-1752
Andries Bertens
Asten 28-11-1792 zie Markt 15
4 Petrus Asten 24-12-1722 Lage Zwaluwe 29-05-1751
Cornelia Ligthart
Lage Zwaluwe 06-03-1802
5 Bonaventura Asten 04-03-1725 Kind Asten ±1725
6 Mathias Asten 14-12-1726 Asten 03-12-1752
Jenneke Dries Verheijen
Asten 01-03-1816
7 Wilhelmus Asten 19-10-1727
8 Elisabeth Asten 25-07-1729 Asten 22-11-1750
Joost Andries Verheijen
Asten 04-04-1807 zie Lagendijk 3
9 Bonaventura Asten 07-11-1731 Leende 08-11-1777
Hendrina van Deenen
Heeze 30-04-1780
Maria van Dijk
Heeze 19-11-1808
10 Hendrica Asten 31-03-1736 Asten 02-06-1765
Willem Leenders van Heugten
Asten ±1800

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1736-1756 staat het huis op naam van Jan Jan Slaats en later op naam van zijn vrouw en kinderen:

Jaar Eigenaar nummer 30 Heusden Bewoners nummer 30 Heusden
1736 Jan Jan Slaats Jan Jan Slaats
1741 Jan Jan Slaats Jan Jan Slaats
1746 weduwe Jan Jan Slaats weduwe Jan Jan Slaats
1751 weduwe en kinderen Jan Slaats weduwe Jan Slaats
1756 weduwe en kinderen Jan Slaats Mattijs Slaats

Johannes Jan Slaats is rond 1745 te Asten overleden en Jenneken Dirriks van Heugten is te Asten op 07-02-1780 overleden. De kinderen Slaats verkopen het huis aan hun broer Mattijs Slaats.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 191 verso 31-12-1759:
Jenneke van Hugten weduwe van Jan Slaats als moeder van Jan Slaats, Joost Verheyen man van Elisabet Slaats, Andries Bertens man van Catarina Slaats, Hendrien Slaats, Pieter Slaats, wonende op de Hooge Zwaluw, Ture Slaats, wonende te Leende.
Zij bezitten huis, land en groes, meubilaire gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen. Welke sedert het overlijden van haar man en hun vader in gemeenschap bezeten en door de weduwe en haar zoon, Mattijs, te Heusden, bewoond en bewerkt zijn. De comparanten dragen al deze goederen over aan Mattijs Slaats dat alles voor de reeele en personeele schulden op conditie dat hij, verkrijger, de eerste comparante, zijn moeder, gedurende haar verdere leven zal verzorgen.
Zij verkopen aan Mattijs Slaats een huis, schuur, schop, stal, hof en aangelag op Heusden 3 lopense, ene zijde Daandel Coolen, andere zijde Arnoldus Slaats; 10 percelen land en groes 34 lopense. Zoals in gebruik bij Mattijs Slaats. Belast met ƒ 0-10-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 1-10-0 per jaar aan het Geeffhuys, te 's Hertogenbosch; ƒ 2-00-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 100,-. Aanwezig zijn ook Willem Slaats en Hendrik Stevens welke consenteren zonder daaraan enig recht te verbinden.

Ook de cijnzenlijst over de periode 1709-1761 bevestigt de veranderingen in eigenaarschap en bewoning van het huis:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 169 folio 38:
Mattijs Jan Slaats bij aanneming 1760.
De weduwe van Jan Peter Slaats ondergeschreven ter togte en seven kinderen ten erffregte.
Jan Peter Slaats betaelt.
Op 1724 ende 1725 tot en met 1760, elk jaar ƒ 2-0-0.
Jan, Mattijs, Willem, Peter en Jenneke, kinderen van Jan Peter Slaets voor ⅔ 1728.
Nu voor Antonij Daniels Loomans mede Jan Peeter Slaets, Hendrick Leonarts ende Antonij Daniels Loomans voor drie guldens, uyt een hoeve gelegen onder Asten ter plaetse op Heusden met alle appendentien ende dependen-tien van dijen soo ende gelijck die is gecomen van juffrouwe Beeck ende alsoo ende gelijck die voor dato deses bij den anderen is gecogt ende beseten geweest. I ½ d.

Matthijs Jan Slaats krijgt nog te maken met het afbranden van zijn huis door de brand van de tegenover liggende huizen van Daandel Petri Coolen (zie Voormalig huis E263):

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 54 verso; 28-09-1765:
Taxatie van de afgebrande goederen te Heusden. Brand maandag, 8 uur, 09-09-1765. Huis, schuur, schop, stal, nummer 30. aan de overzijde van de straat, tegenover de andere. Eigenaar / bewoner: Mattijs Slaats. Waarde ƒ 180,-. De taxatie is gedaan ingevolge de publicatie de dato 15-01-1765 van haar Hoge Mogendheden. Als de huizen binnen twee jaar opgebouwd zijn als in vorige staat dan zullen de eigenaren de effecten van deze publicatie genieten. De goederen zijn in zeer korte tijd afgebrand mits de extra ordinaare droogte met veel hooi, stro en turf daarin.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 174; 29-10-1766:
Mattijs Slaats, te Heusden, wiens huis op Heusden, op 9 september 1765, is afgebrand en hetwelk op 28 dito is geschat op ƒ 180,-. Hij heeft dit huis wederom opgetimmert en in vorige en betere staat gebracht Hij verzoekt nu om betaling van 1⁄4e deel der geschatte waarde. Hij is niet gegoet voor ƒ 4000,- of bezit hij die som niet.

Mathijs Jan Slaats is geboren te Asten op 14-12-1726 en op 03-12-1752 te Asten getrouwd met Johanna Dries Verheijen, geboren te Asten op 23-08-1724 als dochter van Andreas Janse Verheyde en Elisabetha Antoni Peters (zie Lagendijk 3):

03

Het gezin van Mathijs Jan Slaats en Johanna Dries Verheijen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 15-12-1753 Asten 22-06-1793
Willem Arnoldi Sleegers
Asten 19-12-1825
2 Andreas Asten 18-08-1755 Ongehuwd Asten 22-04-1842
3 Johannes Asten 29-12-1757 Asten 23-01-1785
Anna Maria Albert Verheijen
Asten 06-02-1835 wonend te Vlierden en
zie Voormalig huis B93
4 Elizabeth Asten 13-04-1760 Asten 12-05-1799
Francis van den Eerenbeemt
Asten 15-12-1834 zie Voormalig huis G854
5 Helena Asten 04-08-1762 Kind Asten ±1762
6 Petrus Asten 19-09-1765 Asten 04-03-1793
Wilhelmina van der Sanden
Asten 27-06-1848
7 Theodorus Asten 05-03-1772 Kind Asten ±1772

Zoon Jan neemt al een voorschot op de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 252 verso; 01-03-1790:
Matthijs Slaats getrouwd met Jenneke Andries Verheyen en Jan Matthijs Slaats, hun zoon, te Vlierden. Jan is voor 1⁄5e deel erfgenaam van de nalatenschap van zijn ouders. Waarde van dit 1⁄5e deel is ƒ 200,- en het uytsetsel dat hij reeds genoten heeft. Hij ontvangt dit en ziet verder af van de nalatenschap. De overige kinderen zijn: Andries, Pieter, Jennemie en Elisabeth mocht een van deze binnen 20 jaar ongehuwd overlijden, dan heeft Jan recht op ƒ 50,- van hun erfdeel van ƒ 200,-.

In de bewoningslijst over de periode 1761-1803 en bij de verpondingen van 1810 is Mathijs Jan Slaats al die tijd eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 30 Heusden Bewoners nummer 30 Heusden
1761 Mattijs Slaats Mattijs Slaats
1766 Mattijs Slaats Mattijs Slaats
1771 Mattijs Slaats Mattijs Slaats
1776 Mattijs Slaats Mattijs Slaats
1781 Mattijs Slaats Mattijs Slaats
1798 Mattijs Slaats Mattijs Slaats
1803 Mattijs Slaats Mattijs Slaats

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 163:
Mattijs Slaats.
Nummer 30 huijs, hof en aangelag 3 lopense.

Johanna Dries Verheijen is op 24-07-1811 te Asten overleden en Mathijs Jan Slaats is op 01-03-1816 te Asten overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de kinderen van Mathijs Slaats:

Kadaster 1811-1832; E302:
Huis en erf, groot 03 roede 96 el, Middelste Heusden, klassen 8.
Eigenaar: Kinderen van Mathijs Slaats.

04

05

Zoon Petrus Mathijs Slaats, geboren te Asten op 19-09-1765 neemt het huis over. Hij is sinds 27-08-1814 weduwnaar van Wilhelmina van der Sanden, geboren te Asten op 25-12-1766 als dochter van Johannes Peter van der Sande en Elizabetha Hendrikx Verberne (zie Voormalig huis F210), met wie hij op 04-03-1793 getrouwd was.

Petrus Mathijs Slaats is op 27-06-1848 te Asten overleden.

Het huis wordt gekocht door Johannes van Bussel, geboren te Asten op 12-09-1812 als zoon van Josephus van Bussel en Joanna Vlemmix (zie Diesdonk 28). Hij is op 16-02-1849 te Asten getrouwd met Petronella Gorissen, geboren op 13-04-1823 te Asten als dochter van Johannes Gorissen en Hendrina van Helmond. Petronella Gorissen is te Asten op 26-12-1850 overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Johannes van Bussel als weduwnaar met zijn zoon Joseph, schoonzusters Wilhelmina en Johanna Gorissen en twee neven Johannes en Arnoldus Gorissen (zonen van zijn overleden zwager Hendrick Gorissen) in het huis met huizingnummer D87 en na 1869 nummer D115:

06

Johannes Gorissen vertrekt op 08-04-1866 naar Deurne, Arnoldus Gorissen is op 16-02-1877 te Asten overleden en ook in de periode 1879-1890 wonen zij nog in het huis met dan huizingnummer D120:

07

Johanna Gorissen is op 07-01-1880 te Asten overleden, Wilhelmina Gorissen is op 02-09-1881 te Asten overleden en Johannes van Bussel is op 28-11-1888 te Asten overleden. Zoon Josephus van Bussel, geboren te Asten op 06-12-1849 wordt hoofdbewoner. Hij is op 31-01-1880 te Asten getrouwd met Hendrika van den Einden, geboren te Asten op 02-12-1852 als dochter van Johannes van den Einden en Petronella Vlemminx. Ook over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D121, D143 en D134:

08

In 1920 vertrekken zij naar een naastgelegen huis (zie Voormalig huis E1916) en dochter Johanna van Bussel, geboren te Asten op 12-11-1886 neemt het huis over. Zij is op 28-01-1916 te Asten getrouwd met Antonius Wilhelmus Aarts, geboren op 12-05-1878 te Asten als zoon van Gerardus Aarts en Wilhelmina van den Bogaart. In het bevolkingsregister van Asten over de periodes 1920-1930 en 1930-1938 wonen zij in het huis met huizingnummer D138 ook bekend staand als Antoniusstraat 34:

09

10

Ook dit huis is gesneuveld tijdens de grote brand van 1947. Ongeveer op de plaats van het huis is in 1950 een nieuw huis gebouwd met als adres 't Hoekske 5, waarvan hieronder met streetview een opname:

11

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Jan Peter Slaets Asten 16-06-1664 Jan Peter Slaets Asten 16-06-1664
1730 Jan Jan Slaets Asten 14-06-1691 Jan Jan Slaets Asten 14-06-1691
Heusden huis 30
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Jan Slaats Asten 14-06-1691 Jan Jan Slaats Asten 14-06-1691
1741 Jan Jan Slaats Asten 14-06-1691 Jan Jan Slaats Asten 14-06-1691
1746 weduwe Jan Jan Slaats Asten 24-06-1695 weduwe Jan Jan Slaats Asten 24-06-1695
1751 weduwe en kinderen Jan Slaats Asten 24-06-1695 weduwe Jan Slaats Asten 24-06-1695
1756 weduwe en kinderen Jan Slaats Asten 24-06-1695 Mattijs Slaats Asten 24-06-1695
1761 Mattijs Slaats Asten 14-12-1726 Mattijs Slaats Asten 14-12-1726
1766 Mattijs Slaats Asten 14-12-1726 Mattijs Slaats Asten 14-12-1726
1771 Mattijs Slaats Asten 14-12-1726 Mattijs Slaats Asten 14-12-1726
1776 Mattijs Slaats Asten 14-12-1726 Mattijs Slaats Asten 14-12-1726
1781 Mattijs Slaats Asten 14-12-1726 Mattijs Slaats Asten 14-12-1726
1798 Mattijs Slaats Asten 14-12-1726 Mattijs Slaats Asten 14-12-1726
1803 Mattijs Slaats Asten 14-12-1726 Mattijs Slaats Asten 14-12-1726
Kadasternummer E302
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E302 1832 Peter Mathijs Slaats Asten 19-09-1765
Antoniusstraat 34
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1811 Mathijs Jan Slaats Asten 14-12-1726 Johanna Andries Verheijen Asten 23-08-1724 24-07-1811
1811-1816 Mathijs Jan Slaats Asten 14-12-1726 met kinderen 01-03-1816
1816-1848 Peter Mathijs Slaats Asten 19-09-1765 27-06-1848
1848-1850 Jan van Bussel Asten 12-09-1812 Petronella Gorissen Asten 13-04-1823 26-12-1850
1850-1859 Jan van Bussel Asten 12-09-1812 weduwnaar Gorissen
D87 1859-1869 Jan van Bussel Asten 12-09-1812 weduwnaar Gorissen
D115 1869-1879 Jan van Bussel Asten 12-09-1812 weduwnaar Gorissen
D120 1879-1888 Jan van Bussel Asten 12-09-1812 weduwnaar Gorissen 28-11-1888
D121 1888-1890 Joseph van Bussel Asten 06-12-1849 Hendrika van den Eijnden Asten 02-12-1852
D121 1890-1900 Joseph van Bussel Asten 06-12-1849 Hendrika van den Eijnden Asten 02-12-1852
D143 1900-1910 Joseph van Bussel Asten 06-12-1849 Hendrika van den Eijnden Asten 02-12-1852
D134 1910-1920 Joseph van Bussel Asten 06-12-1849 Hendrika van den Eijnden Asten 02-12-1852 naar D136
D138 1920-1930 Antonius Wilhelmus Aarts Asten 12-05-1878 Johanna van Bussel Asten 12-11-1886
34 1930-1938 Antonius Wilhelmus Aarts Asten 12-05-1878 Johanna van Bussel Asten 12-11-1886

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 31 mei 2023, 20:56:19

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen