logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E278

Volgens de verpondingen van 1662 en 1680 is Jacob Tielens Vogels eigenaar van een huis, waarbij in 1680 al vooruitgelopen wordt op de overname door zijn schoonzoon:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 51:
Jacob Tielens, huijs.

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 31 verso:
Jacob Verberne.

Jacob Tielens Vogels is geboren te Asten rond 1610 en rond 1637 getrouwd met Maria Frans Colen, geboren te Asten rond 1617 als dochter van Franciscus Daniel Coolen en Aleydis Thonis Jan Lomans (zie Voormalig huis F179). Na haar overlijden rond 1646 is Jacob Tielens Vogels hertrouwd met Leonarda Bernaerts. De gezinnen van Jacob Tielens Vogels met Maria Frans en met Leonarda Bernaerts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Tieleman Asten ±1638 Ongehuwd Asten 30-05-1715 zie Antoniusstraat 12
2 Wilhelmus Asten 31-03-1639 Someren ±1665
Petronella
Someren ±1680
3 Johanna Asten 14-11-1643 Asten 05-09-1666
Isbout Peters van Bussel
Asten 05-04-1694 zie Lagendijk 3
4 Henricus Asten 08-07-1646 Kind Asten ±1646
5 Antonius Asten 08-07-1646 Kind Asten ±1646
6 Maria* Asten 13-04-1650 Asten 05-02-1679
Johannes Antonis Tielens
Asten 12-06-1725 zie ook Jan van Havenstraat 38
7 Wilhelma* Asten 06-09-1654 Asten 01-02-1682
Mathias Peeters Jansen Aarts
Asten 27-11-1688
Jacob Goorts Verberne
Asten ±1695
8 Henrica* Asten 02-06-1660 Kind Asten ±1660
9 Henrica* Asten 09-10-1661
10 Francisca* Asten 21-09-1668

* kinderen uit het tweede huwelijk

Jacob Tielens Vogels heeft ook nog een hoeve gepacht van Jonker Adriaen van Gerwen (zie Antoniusstraat 47).

Jacob Tielens Vogels is op 27-08-1679 te Heusden bij Asten overleden en Leonarda Bernaerts is te Asten op 04-11-1692 overleden. In 1685 worden de erfgoederen verdeeld en verkoopt de man van Johanna Jacob Tielens zijn erfdeel aan haar broers en zussen:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 228; 18-06-1685:
Isbout Peters van Bussel man van Jenneke Jacobs Tielens mede present hebben verkocht aan Tielen Jacob Tielens, Jan Antonis Tielens man van Maria Tielens, Matijs Peeters man van Willemke Jacobs Tielens, Handerske weduwe van Willem Jacob Tielens geassisteerd met Hendrick Geven, de momboir van haar en haar onmondige kinderen hun 1⁄5e kindsdeel in alle huizen, land en groes te Heusden, Ostaden en Vosselen 100 lopense, alsmede in alle obligaties, renten enzovoort uit het sterfhuis van Jacob Tielens en zijn vrouw. Koopsom ƒ 1000,-. Bijlage 04-03-1686 voldaan.

Bij de verpondingen van 1707 en 1709 staat Jacob Verberne als man van Wilhelma Jacobs als eigenaar en verpacht hij de hoeve aan derden:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 13 verso:
Jacob Verberne, gebruiker Willem Willems Vogels.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 15 verso:
Jacob Verberne. Van Marten van Hoeck, van de weduwe Reijnder Barnaerts.

Dochter Wilhelma Jacobs is geboren te Asten op 06-09-1654 en op 01-02-1682 te Asten getrouwd met Mathias Peeters, geboren te Asten rond 1654 als zoon van Petrus Joannes Teus en Elisabetha Matthijssen. Mathias Peeters is op 18-07-1687 te Asten overleden en Wilhelma Jacobs is te Asten op 27-11-1688 hertrouwd met Jacob Goorts Verberne, geboren te Asten op 17-05-1658 als zoon van Godefridus Dirckx en Anneken Goorts (zie Antoniusstraat 12):

Conjuncti sunt matrimonio Jacobus Godefridi Verberne et Wilhelma Jacobs; testes Joannes Antoni Tielens et Tilmannus Jacobs.

In huwelijkse echt gebonden Jacobus Godefridi Verberne en Wilhelma Jacobs; getuigen Joannes Antoni Tielens en Tilmannus Jacobs.

01

De gezinnen van Wilhelma Jacobs met Mathias Peeters en met Jacob Goorts Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
Elisabetha Asten 15-11-1682 Kind Asten ±1682
1 Jacoba Asten 01-03-1684 Asten 24-01-1706
Jan Peeters
Asten 18-09-1719 zie Voormalig huis E836
2 Elisabetha Asten 05-10-1687 Asten 05-02-1708
Goort Antonis van Bussel
Asten 08-11-1727 zie Antoniusstraat 8
en Antoniusstraat 38
3 Godefrida* Asten 06-11-1690
4 Leonarda* Asten 14-07-1693 Asten 13-10-1715
Walterus Anthonis de Groot
Asten 23-09-1762

* kinderen uit het tweede huwelijk

Wilhelma Jacobs is rond 1695 te Asten overleden en Jacob Goorts Verberne is op 10-10-1713 te Asten overleden. Bij de verpondingen van 1713 is het huis in bewoning van Antonius de Groot:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 72:
Antonis de Groodt. Van de kinderen Jacob Verberne. In de bede ƒ 7-0-12.

Dochter Leonarda (Lindertje) Jacob Verberne is geboren te Asten op 14-07-1693 is op 13-10-1715 te Asten getrouwd met Walterus Anthonis de Groot, geboren te Asten op 01-06-1695 als zoon van Antonius Wouters de Groodt (Geven) en Elisabeth Hendrix (zie Voormalig huis E393):

Juncti sunt matrimonio Walterus Teunis et Leonarda Jacobs Verberne; testes Joos Jans et Jan Marcelis.

Getrouwd zijn Walterus Teunis en Leonarda Jacobs Verberne; getuigen Joos Jans en Jan Marcelis.

02

Het gezin van Lindertje Jacobs Verberne en Walterus Anthonis de Groot:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 28-12-1717 Asten 06-11-1740
Maria Jan Kerkers
Asten 29-09-1747 zie Voormalig huis E65
2 Jacoba Asten 16-05-1721 Someren 10-05-1750
Henricus van den Waerenburgh
Someren 10-08-1790
3 Antonia Asten 26-05-1724 Ongehuwd Asten 08-04-1794 *
4 Elisabetha Asten 05-05-1728 Ongehuwd Asten 22-12-1794
5 Johannes Asten 15-09-1731 Kind Asten ±1731
6 Godefrida Asten 21-01-1734 Asten 22-01-1764
Peter Antoni Bouwmans
Asten ±1779 zie Voormalig huis E393
7 Johanna Maria Asten 14-06-1739 Asten 18-10-1772
Antonius Hendrik Verberne
Asten 20-01-1826 zie Voormalig huis F162

* haar onwettige zoon Hendrik verwekt door Petrus Hendrik Hoeben, geboren te Asten op 08-07-1751 overleed op 06-02-1814 te Asten op 75-jarige leeftijd; zij was innocent en 16 jaar bij de geboorte (zie Behelp 1)

Baptizatus est Henricus filius illegitimus Peter Henrici Huijberts et Antonia Walteri de Groot; susceptores Paulus Henrici Huijberts et Leonarda Jacobi Verberne.

Gedoopt is Henricus onwettige zoon van Peter Henrici Huijberts en Antonia Walteri de Groot; getuigen Paulus Henrici Huijberts en Leonarda Jacobi Verberne.

Bij de verpondingen van 1737 en 1742 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 is Wouter Antonis de Groot eigenaar en verpacht hij het huis aan derden:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 150 verso:
Wouter Antonis de Groot.
Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense. In de bede ƒ 7-0-12.

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 242:
Leendertje Jacobs Verberne, weduwe Wouter de Groot met Jacomijn, Antonet, Elisabet, Goverdina en Jennemaria de kinderen bij versterff 1749.
Huijs, hoff en aangelag 3 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 27 Heusden Bewoners nummer 27 Heusden
1736 Wouter Antonis Gerit Peeters
1741 Wouter Antonis Antonie Vreijns Everts
1746 Wouter Antonis de Groot Dirk Jelis van Helmond
1751 weduwe en kinderen Wouter de Groot Dirk van Helmond

Laatstgenoemde bewoner Theodorus (Dirk) Jelis van Helmond is geboren te Asten op 30-04-1713 als zoon van Dielis Hendriks van Helmont en Heylken Martens Teunisse (zie Voormalig huis E491). Hij is op 27-01-1737 te Someren getrouwd met Catharina Peeter Weynen, geboren te Someren op 06-05-1714 als dochter van Petrus Antonius Wynen en Johanna Hendrix: 

Het gezin van Theodorus (Dirk) Jelis van Helmond en Catharina Peeter Weynen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Someren 05-12-1737 Ongehuwd Asten 24-09-1781 zie Behelp 4
2 Hendrik Asten 13-07-1739 Maarheeze 16-01-1774
Johanna
Hendrik Lammers
Asten 08-12-1808 zie Voormalig huis E502
3 Catharina Asten 30-12-1745 Ongehuwd Asten 01-09-1813 zie Behelp 4
4 Johanna Maria Asten 16-07-1748 Asten 07-02-1779
Johannes Henricus van de Goor
Asten 28-11-1809

zie Behelp 4

5 Helena Asten 28-02-1751 Asten 21-04-1782
Willibrordus Francis Berkers
Asten 11-06-1820 zie Behelp 4
6 Henrica Asten 19-07-1754 Someren 21-01-1786
Jan Henderick Meeuis
Someren 21-09-1831
7 Maria Asten 14-06-1757 Someren 19-02-1786
Antonius van Lierop
Someren 15-08-1821
8 Johannes Asten 26-10-1759 Ongehuwd Asten 08-05-1800 zie Behelp 4

Zij komen rond 1743 vanuit de Behelp (zie Behelp 1) tot de verkoop van het huis in 1752 hier wonen en verhuizen daarna terug naar de Behelp (zie Behelp 4). 

Eigenaar Wouter Antonis de Groot is op 25-01-1749 te Asten overleden en daarna zijn Lindertje Jacobs Verberne en haar kinderen eigenaar. In 1752 zijn zij gedwongen vanwege schulden om het huis en land te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 3; 30-01-1752:
Gezien het request van Leendertje Jacob Verberne, weduwe Wouter de Groot, op Heusden, waarin zij laat weten dat haar man is sinds drie jaar overleden en zij is achtergebleven met vijf kinderen en veel lasten en schulden op haar goederen zoals ƒ 150,- à 41⁄2 % aan de kinderen Jacob Martens, ƒ 150,- à 4 % aan de kinderen Jan Timmermans, ƒ 200,- à 4 % aan Goort van Bussel, ƒ 50,- à 4 % aan Joost van Bussel, ƒ 50,- à 4 % aan Jan Flipsen, te Someren,  ƒ 172,50 aan de erven Willem van den Eynden, ƒ 175,- à 31⁄2 % aan den Armen van Asten de dato 27-09-1742, ƒ 125,- à 3 % aan Jan Aart Tielen. Het rentebedrag is ƒ 42,- per jaar. Zij is niet in staat om alle schulden te betalen en is bedugt om in rechten aangesproken te worden. Reden waarom zij, na overleg met haar meerderjarige kinderen, verzoekt om te mogen verkopen een huis, land en groes te Heusden 30 lopense. In huur bij Dirk van Helmont voor ƒ 19,- per jaar en 19 vat rogge per jaar. Aan dit huis moeten veel reparaties verricht worden waartoe zij niet in  staat is. Het huis waarin zij zelf woont en hetgeen ook in slechte staat is, met de bijbehorende landerijen is ook verpacht om de schulden zoveel mogelijk  te voldoen. Naschrift: Het Corpus geeft toestemming om de aan Dirk van Helmont verhuurde  goederen publiek te verkopen.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 245 verso; 25-03-1752:
Leendertje Jacobs Verberne, weduwe Wouter de Groot, te Heusden, mede namens haar onmondige kinderen om tot betaling der schulden van ondergenoemde goederen te komen en Hendrik van den Warenberg, te Someren getrouwd met Jacomijn, dochter Wouter de Groot.
Zij verkopen aan Mattijs van den Eynde huis, schuur, schop, hof en aangelag met dries en land aaneen te Heusden 4½ lopense, ene zijde kinderen Jan Peter van Bussel, andere zijde en einde de straat, ene einde Peter Canters en anderen. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente met meer andere; ƒ 1-2-0 per jaar aan het Huis van Asten. Verponding ƒ 1-06-0 per jaar. Bede ƒ 0-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 205,-.
Zij verkopen aan Leendert Jacobs van Hugten land de Straatacker 2 lopense. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar Bede ƒ 0-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 106,-.
Zij verkopen aan Tiele Hendrik Slaats de Kleyne ackerkes 2½ lopense. Verponding ƒ 0-14-0 per jaar. Bede ƒ 0-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 97,-; groesveld het voorste Weyvelt 6 lopense.
Verponding ƒ 1-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 55,-.
Zij verkopen aan Peter Canters land de Beekenacker 2 lopense. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar. Bede ƒ 0-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 82,-. Groes Emkesveltje 1 lopense. Verponding ƒ 0-8-0 per jaar. Koopsom ƒ 33,-. Groes de Weyer 2 lopense. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar. Koopsom ƒ 37,-.
Zij verkopen aan Goort Antonis van Bussel land de Willigenacker 2½ lopense. Verponding ƒ 0-13-0 per jaar. Bede ƒ 0-12-8 per jaar. Koopsom ƒ 120,-. Land de Groenacker 2½ lopense. Verponding ƒ 0-13-0 per jaar. Bede ƒ 0-12-8 per jaar. Koopsom ƒ 140,-.
Zij verkopen aan Tiele Peter Coolen groes de voorste Brant 2 lopense. Verponding ƒ 1-0-0 per jaar. Koopsom ƒ 79,-.
Zij verkopen aan Mattijs Dirks groes den agtersten Brant 2½ lopense. Verponding ƒ 0-18-0 per jaar. Koopsom ƒ 40,-.

Lindertje Jacobs Verberne is op 23-09-1762 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1756-1760 staat het huis op naam van Tiele Slaats en is het rond 1760 afgebroken.

Jaar Eigenaar nummer 27 Heusden Bewoners nummer 27 Heusden
1756 Tiele Slaats Tiele Slaats
1761 is weg

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het genoemd als bouwland in handen van de erfgenamen van Jan Stevens (zie Voormalig huis E293)

Kadaster 1811-1832; E278:
Bouwland, groot 66 roede 50 el, Middelste Heusden.
Eigenaar: Erve Jan Stevens.

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Jacob Tielens Verberne Asten ±1610
1679 weduwe Jacob Tielens Verberne
1692 Jacob Goorts Verberne Asten 17-05-1658
1707 Jacob Goorts Verberne Asten 17-05-1658 Willem Willems Vogels Asten 14-12-1657
1713 Walterus Antonis de Groodt Asten 01-06-1695
Heusden huis 27
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Wouter Antonis Asten 01-06-1695 Gerit Peeters Asten 11-12-1711
1741 Wouter Antonis Asten 01-06-1695 Antonie Vreijns Everts Asten 27-02-1708
1746 Wouter Antonis de Groot Asten 01-06-1695 Dirk Jelis van Helmond Asten 30-04-1713
1751 weduwe en kinderen Wouter de Groot Asten 14-07-1693 Dirk van Helmond Asten 30-04-1713
1756 Tiele Slaats Asten 20-03-1715 Tiele Slaats Asten 20-03-1715
1761 is weg

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 23 december 2022, 10:08:55

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen