logo

De Vonder Homepagina


Antoniusstraat 38

Volgens het rechterlijk archief van 1637 erft Dirck Jan Goorts Verberne een schuur in Heusden:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 128; 25-03-1637:
Goort Jan Goortssen Verberne, Dirck Jan Goortssen Verberne en Marcelis Jan Goortssen Verberne. Kinderen van Jan Goorts Verberne en Goortien. Zij verdelen de nagelaten goederen gelegen te Heusden en aan het Haubroeck te Someren.
3e lot krijgt Dirck de helft van de goederen te Heusden te weten de schuur, hof en hofstad ene zijde Meester Hercules Wijtvliets, andere zijde Marcelis Jan Goortssen Verberne, ene einde Joost van Heuchten, andere einde de straat.

Dirck Jan Goorts Verberne is geboren rond 1592 als zoon van Jan Goorts Verberne en Joostke Dierck Verlijnden. Hij is rond 1620 getrouwd en hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Goort Asten ±1625 ±1655
Anneke Goorts
Asten 25-01-1660
2 Joost Asten ±1630 Asten 30-09-1692

Er is van de schuur een huis gemaakt, want bij de verpondingen van 1662 wordt Dirck Jan Goorts als eigenaar van een huis op Heusden genoemd:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 50 verso:
Dirck Jan Goorts, huijs.

Dirck Jan Goorts Verberne is op 24-02-1673 te Asten overleden. Diens zoon Goort Dircx Verberne is geboren te Asten rond 1625 en rond 1655 getrouwd met Anneke Goorts en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten ±1656 Asten 19-05-1683
Antonis Goort van Bussel
Asten 01-01-1701
2 Jacobus Asten 17-05-1658 Asten 27-11-1688
Wilhelma Jacobi Thielen
Asten 10-10-1713 zie Voormalig huis E278

Goort Dircx Verberne is op 25-01-1660 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1680 en 1707 staat het huis op naam van de kinderen:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 30 verso:
De kinderen Goort Dircx, gebruiker Philips Goorts.

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 11 verso:
De kinderen Goort Diercx, gebruiker Jan Leenders.

Dochter Elisabeth Goorts is geboren te Asten rond 1656 en is op 19-05-1683 te Asten getrouwd met Antonius Goort van Bussel, geboren te Asten op 07-10-1646 als zoon van Godefridus Goorts van Bussel en Anna Philippi (zie Busselseweg 7). Antonius Goort van Bussel is eerder getrouwd op 16-05-1666 met Catharina Jansen en is sinds haar overlijden rond 1680 weduwnaar:

1683 maij 1; contraxerunt sponsalia Antonius Gorts et Elisabeth Gorts; testes Petrus Gorts et Joannes Gorts. Conjuncti sunt matrimonio Antonius Gorts et Elisabeth Gorts; testes Henricus Gerit Doense et Helena Driessen.

1 mei 1683 ondertrouwcontract van Antonius Gorts en Elisabeth Gorts; getuigen Petrus Gorts en Joannes Gorts. In huwelijkse echt gebonden Antonius Gorts en Elisabeth Gorts; getuigen Henricus Gerit Doense en Helena Driessen.

01

De gezinnen van Antonius Goort van Bussel met Catharina Jansen en met Elisabeth Goorts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus Asten 12-10-1666 Kind Asten ±1666
2 Judocus Asten 26-10-1668 Asten 15-01-1796
Maria Martens
Asten 29-03-1756 zie Voormalig huis E76
3 Maria Asten 26-04-1671 Asten 10-05-1706
Willem Willems van den Eijnden
Asten 29-12-1745 zie Antoniusstraat 12
4 Johannes Asten 26-03-1674 Kind Asten ±1674
5 Franciscus Asten 08-05-1677 Asten 08-05-1695
Willemke Simons
Asten 08-08-1715 zie Voormalig huis F889
6 Godefridus* Asten 13-08-1684 Asten 03-02-1708
Elisabeth Mathijssen
Asten 11-07-1728
Catharina Willems Verhees
Asten 05-08-1770 zie ook Antoniusstraat 8

* kind uit het tweede huwelijk

Jacob Goorts Verberne en zijn neef Goort Antonis van Bussel kopen huis en land op de Voorste Heusden:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 107; 12-04-1710:
Willem Jansen van Heughten verkoopt aan Jacob Goortsen Verberne en Goort Antonis van Bussel de helft van huis en aangelag in de Voorste Heusden geheel 4 lopense, ene en andere zijde en ene einde de kopers, andere einde Handerske Willems; land in de Voorste Heusden 1 lopense. Belast met
ƒ 0-5-8 per jaar aan de Vrouwe van Asten. Koopsom ƒ 50,-.

Een contract wordt opgesteld waarbij Goort Antonis van Bussel en zijn nicht Leonarda Goorts Verberne, geboren te Asten op 14-07-1693, de goederen van hun grootouders verdelen:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 74; 30-12-1710:
Goort Anthonis van Bussel getrouwd met Elisabet Matijssen, te Heusden ter eenre en Jacob Goorts Verberne als vader van Leendertie, dochter van hem en Willemke Jacob Tielens, wijlen zijn vrouw, ook te Heusden ter andere zijde. Zij maken een contract om in de toekomst questie, dispuyten ende verschillen te voorkomen. Overeengekomen is dat Goort voorschreven en Leendertie voorschreven zullen zijn een kinderen en hoofdsgewijze zullen delen de goederen te Asten en gekomen van Jacob Goorts Verberne en Willemke voorschreven. Doch de goederen te Someren en gekomen van wijlen Anna Verdijsteldonck, weduwe Nicolaes Verhoysen, zullen in vol eigendom komen aan Leendertie voorschreven.

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat het huis op naam van Goort Antonis van Bussel:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 13 verso:
Goort Antonis van Bussel.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 66 verso:
Goort Antonis van Bussel. In de bede ƒ 3-6-4.

Volgens de hoofdgeldlijst van 1720 wonen Goort Antonis van Bussel en Elisabeth Goorts met hun gezin in het huis:

Hoofdgeld XVIII-22; 20-08-1720:
Goort Antonis van Bussel, Elisabet de vrouw
Mattijs, Goort, Elisabet en Willemijn.

Ook bij de verpondingen van 1737 is Goort Antonis van Bussel nog de eigenaar van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 140:
Goort Antonis van Bussel.
Huijs, hoff en aangelagh 1½ lopense. In de bede ƒ 3-6-4.

Zoon Goort Antonis van Bussel is geboren te Asten op 13-08-1684 en op 05-02-1708 te Asten getrouwd met Elisabeth Mathijssen Peters, geboren te Asten op 05-10-1687 als dochter van Mathias Peeters en Wilhelma (zie Voormalig huis E278):

02

Elisabeth Mathijssen Peters is op 08-11-1727 te Asten overleden en Goort Antonis van Bussel is op 11-07-1728 te Asten hertrouwd met Catharina Willems Verhees, geboren te Vlierden op 24-04-1691 als dochter van Wilhelmus Anthony Verhees en Mechtildis. Tijdens dit huwelijk zijn geen kinderen geboren en Catharina Willems Verhees is op 26-10-1731 te Asten overleden.

Goort Antonis van Bussel trouwt voor de derde maal op 25-01-1733 te Someren met Anna Willems van Horck, geboren te Someren op 29-04-1685 als dochter van Wilhelmus van Horck en Maria Janssen en weduwe van Judocus Willems Verberne.

De gezinnen van Goort Antonis van Bussel met Elisabeth Mathijssen Peters, met Catharina Willems Verhees en met Anna van Horck*:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Matthias Asten 25-01-1709 Asten 31-05-1733
Hendrina Frans Thielen
Asten 20-03-1778
2 Elisabetha Asten 31-08-1711 Kind Asten ±1711
3 Elisabetha Asten 14-11-1713 Asten 15-02-1733
Theodorus Dirks van Someren**
Asten 17-11-1761 zie Antoniusstraat 47
4 Wilhelma Asten 27-09-1716
5 Godefridus Asten 14-12-1719 Kind Asten ±1719
6 Anna Asten 18-10-1722 Kind Asten ±1722
7 Antonius Asten 21-01-1727 Asten 25-02-1753
Catharina Jan Loomans
Asten 31-08-1792 zie Antoniusstraat 8

* geen kinderen geboren uit tweede huwelijk
** ook bekend als Theodorus Dirks Vercuyle

Voor het tweede huwelijk van Goort Antonis van Bussel moet een staat en inventaris worden opgemaakt en worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 115 verso; 29-06-1728:
Goort Antonis van Bussel, weduwnaar Elisabeth Mattijssen, maakt ten behoeve van zijn minderjarige kinderen een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Catalijn Willems.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag op Heusden 4 lopense; land de Quadebraack 2½ lopense; land de voorste Heykampt 1 lopense 3 copse; land de agterste Heykamp 1 lopense 1 copse; land de Vlinkert ½ lopense; land de drie Copsaat 3 copse; land aant Huysken 2 lopense; land den cleynen Heicamp 1 lopense; hooibeemd het Aa-velt 3½ lopense; hooibeemd de Zill 2½ lopense; groes het cleyn Weyvelt 2 lopense; groes het groot Weyvelt 7 lopense; huis, hof, schop, stal 2½ lopense; land de voorsten Acker 7 lopense; land het Havervelt 2 lopense; land den Varsenhoff 3 lopense; land den Venacker 2 lopense; land den Behelpsenacker 1 lopense; land het Hooghackerken 1 lopense; hooi / weiveld 8 lopense; groes het Broekvelt 4½ lopense; hooiveld het agterste Ven 3 lopense; groes het voorste Ven 1½ lopense.
Roerende goederen: twee veren bedden en toebehoren, zeven paar slaaplakens, twee eiken kisten, twee kasten, vier stoelen, zeven diverse ketels, diverse tobben, vuurgerei, een spinnewiel, enig tin, een hoge en een lage kar, een ploeg en een eg, klein landbouwgereedschap, vier koeien en vijf lege beesten.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 119; 29-06-1728:
Goort Antonis van Bussel, weduwnaar Elisabet Mattijssen aanstaande bruidegom en Catalijn Willems Verhees, jonge dochter, geboren te Vlierden, wonende te Asten. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Beide partijen brengen alle goederen is die zij bezitten. Ende verclaert hij, toecomenden bruydegom, ingevolge de costuymen van Asten, medebrengende dat den langstlevende zijner kinderen can bedeylen bij desen te reserveren en aan hem voor te behouden de magt om sijne kinderen, in eerderen huwelijck, bij Elisabeth Mattijssen, verweckt ten allen tijden te mogen bedeylen, onder welcke protestatie soo verclaert hij bij dese dat ofschoon van de sijde van sijn overleden vrouw in geenen deelen, sooveel goederen sijn gecomen of bijgebragt als van hem. Egter in faveur van sijne voorschreven kinderen aen haer voormoeder bij desen, de helft van allent geene op de staet en inventaris, voor drost en schepenen van Asten, heden geformeert, is gebragt om bij den comparant begerende te werden bedeylt. Sullende de ander helft naer doode van de toecomende bruyt ingeval den toecomende bruydegom voor haer aflijvig mogte worden bij de kinderen die uyt dit huwelijck verweckt mogte worden met de voorschreven voorkinderen wederom moeten worden bedeylt capitatum in welcke eene helfte. En alsoo in halve part de voor- en nakinderen egael sullen wesen en dander helft of vierde part sal comen aen de kinderen die uyt dit huwelijck verweckt staen te worden. Eventueel geconquesteerde goederen zullen ook gedeeld moeten worden de ene helft aan de kinderen, zo voor- als nakinderen en de andere helft aan de aanstaande bruid. Indien uit dit aanstaande huwelijk geen kinderen geboren worden dan zullen de voorkinderen van de bruidegom aan de bruid jaarlijks verstrekken ƒ 25,-.
Voor het derde huwelijk is de eerder gemaakte staat en inventaris nog geldig en worden nieuwe huwelijkse voorwaarden opgemaakt:
Asten Rechterlijk Archief 117 folio 30; 21-01-1733:
Goort Antonis van Bussel heeft op 20-06-1728 een staat en inventaris gemaakt van de goederen die met het overlijden van zijn eerste vrouw, Elisabet Matijssen, aan hem nagelaten zijn. Hij wil hertrouwen met Anna Willems, weduwe Joost Verberne, te Someren en verklaart de voornoemde inventaris nog voor geldig en deze te zullen nakomen.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 31; 24-01-1733:
Goort Antonis van Bussel, weduwnaar Catalijn Willems, bruidegom en Anna van Horik, weduwe Joost Verberne, te Someren, bruid. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden zullen de goederen succederen volgens costuyme locaal. Indien de contrahenten komen te overlijden, zonder wettige geboorten uit dit huwelijk na te laten en de bruidegom als eerste komt te overlijden dan zal de bruid ƒ 50,- per jaar ontvangen, dit gedurende haar verdere leven, uit de nalatenschap van de bruidegom. Hiermee gaat zij uit de nalatenschap. De nalatenschap zal dan meteen komen aan de kinderen of kindskinderen van de bruidgom uit zijn eerste huwelijk. Indien de bruid komt te overlijden voor de bruidegom, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten, dan zal de bruidegom ontvangen alle de erffelijcke, erffhaeffelijcke en onroerende goederen van de zijde der bruid ingebracht. Nog is overeengekomen dat als de bruidegom voor de bruid komt te overlijden, dat dan de nalatenschap aan de bruid toebehorende, na overlijden van de bruid, zal toekomen aan de kinderen van de bruidegom.

In de bewoningslijst over de periode 1736-1766 is Goort Antonis van Bussel steeds eigenaar van het huis en verpacht het aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 19 Heusden Bewoners nummer 19 Heusden
1736 Goort van Bussel Bruijsten van Soemeren
1741 Goort van Bussel onbewoont
1746 Goort van Bussel Jan Hendriks
1751 Goort van Bussel Pieter Slegers
1756 Goort van Bussel Jan Teunis Verhindert
1761 Goort Antonis van Bussel Jan Teunis Verhindert
1766 Goort Antonis van Bussel Jan Teunis Verhindert

Goort Antonis van Bussel woonde later zelf op de Middelste Heusden op de hoek van de tegenwoordige Antoniusstraat en Heistraat (zie Antoniusstraat 8) en verhuurde het huis aan derden. Zoon Antoni meldt dat zijn vader ziek is:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 98 verso; 28-07-1770:
Antoni Goort van Bussel, namens zijn zieke vader, draagt over aan Peter Boumans land de Willigenacker 1½ lopense. Deze akker is op 20 juni 1761 door weduwe Wouter de Groot beleend voor ƒ 80-11-0 en wordt nu gelost.

Anna Willems van Horck is op 21-11-1747 te Asten overleden en Goort Antonis van Bussel is te Asten op 05-08-1770 overleden ne hieronder zijn begraafakte.

03

Daarna vindt een erfdeling plaats waarbij Mattijs de goederen op de Achterste Heusden erft en Antonis de goederen op de Middelste Heusden (zie Antoniusstraat 8):

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 85; 21-01-1771:
Mattijs Goort van Bussel, in het Dorp, Antoni Goort van Bussel, op Heusden en Dirk Dirks getrouwd geweest met Elisabet Goort van Bussel voor zijn kinderen met name Francis Smits, getrouwd met Jennemaria Dirks en Johannes Aarts, getrouwd met Elisabet Dirks, te Liessel. Allen kinderen en kindskinderen van Goort van Bussel en Elisabet Mattijssen, beiden overleden, gewoond hebbende op Heusden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Mattijs Goort van Bussel huis, schuur, schop, stal, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde en einde Andries van Hugten, andere zijde Dirk Claas, andere einde de straat; de Grootenacker 7 lopense; land het Hairvelt 2 lopense; land de Varrenhof 3 copse; de Venacker 2 lopense; land de Gens off Goortjesacker 1 lopense; een akkerke de nieuwe Bleek 3 copse; groes het Venneke 1½ lopense; groes het agterste Ven 3 lopense; het groot Weyvelt 8 lopense; groes het Behelpsvelt 4 lopense. Belast met 1½ vat plus ½ kop rogge per jaar aan den Armen van Helmond in een meerdere rente met Andries van Hugten en anderen. Verponding ƒ 10,- per jaar. Bede ƒ 3-6-4 per jaar.
2e lot krijgt Antoni Goort van Bussel huis, schuur, schop, hof en aangelag 4 lopense, ene zijde Dirk Peter Martens, andere zijde Mattijs van den Eynden, ene einde de kerkpad, andere einde de straat; land de Braak 2½ lopense; land aant Huyske 2 lopense; het kleyn Heykampkeacker 1 lopense; een drieske het Nieuwvelt 3 copse; groes het Behelpsvelt 2 lopense; groes de Zil 2 lopense; een klein Weyveltje 2 lopense; het groot Weyvelt 6 lopense; het Aa-velt 3 lopense; groes de Horst van Dirk Driessen 2 lopense; de Willigeacker 2½ lopense; den groen Willigeacker 2½ lopense; een schuur en den dries 1 lopense; den Grootenacker 2½ lopense; het Huyskeackerke off Emkesackerke 1 lopense; land het Nieuwvelt 3 copse; land het Heycampke 3 copse; land de Vlinkert 1 lopense; het Aa-veltje 1½ lopense; het Weyvelt 2½ lopense; de voorste Heycampacker 1½ lopense; de agterste Heycampacker 5 copse; een perceeltje Nieuwe Erve 1 lopense; groes het Busveltje 1 lopense; 14 eikenbomen en een kersenboom staande op het land van Mattijs van Bussel. Belast met ƒ 1-11-4 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ƒ 0-05-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ƒ 0-03-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; halve deel van ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten met Francis Berkers en Jan van de Leensel; halve deel van ƒ 0-2-13 per jaar aan den Armen van Asten met Francis Berkers en Jan van de Leensel.
3e lot krijgt Dirk Dirks en zijn twee kinderen met hetgene zij reeds hebben ontvangen uit de boedel zullen zij nog ƒ 1000,- krijgen van Antoni Goort van Bussel.

Zoon Matthias Goort van Bussel is geboren te Asten op 21-05-1709 en op 31-05-1733 te Asten getrouwd met Hendrina Frans Huybers Thielen, geboren te Asten op 22-08-1711 als dochter van Franciscus Huybers en Johanna Joris (zie Markt 12):

04

Het gezin van Matthias Goort van Bussel en Hendrina Frans Thielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten 04-04-1734 Kind Asten ±1734
2 Franciscus Asten 21-07-1736 Kind Asten ±1736
3 Maria Catharina Asten 19-03-1739 Asten 07-02-1768
Antonie Jan Loomans
Asten 17-02-1785 zie Kennisstraat 1
4 Johanna Asten 10-11-1741 Asten 12-02-1775
Judocus van de Cruijs
Asten 14-04-1822 zie Markt 12
5 Wilhelmina Asten 17-09-1744 Ongehuwd Asten 29-01-1791
6 Joannes Asten 22-06-1747 Bakel 20-05-1787
Anna Maria Verhoeven
Asten 25-01-1829 zie Markt 12
7 Elisabeth Asten 28-10-1749 Asten 11-11-1787
Joseph Adrianus Reijskeij
Asten 09-05-1823 zie Voormalig huis B711
8 Arnoldus Asten 06-01-1752 Kind Asten 24-02-1755
9 Johanna Maria Asten 13-01-1754 Kind Asten 06-04-1758

Het huizenquohier over de periode 1771-1781 laat Mattijs van Bussel en na diens overlijden zijn weduwe zien als eigenaar. Zij woonden zelf in het dorp (zie Markt 12) en het huis wordt nog steeds verhuurd aan Jan Teunis Verhindert:

Jaar Eigenaar nummer 19 Heusden Bewoners nummer 19 Heusden
1771 Mattijs van Bussel Jan Teunis
1776 Mattijs van Bussel Jan Teunis
1781 weduwe en kinderen Mattijs van Bussel Jan Teunis

Bewoner Jan Teunis Verhindert is geboren te Someren op 09-08-1716 als zoon van Antonius Janse Verhindert en Johanna van Helmont (zie Behelp 1). Hij is op 09-11-1749 te Asten getrouwd met Ida Jan Aart Claus, geboren te Asten op 26-10-1718 als dochter van Johannes Aerts en Catharina Philipsen van Heusden (zie Voormalig huis E509) en zus van Anna Jan Aart Claus (zie Voormalig huis E508) en van Theodorus Jan Aart Claus (zie Voormalig huis E516):

05

Het gezin van Jan Teunis Verhindert en Ida Jan Aart Claus:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 28-10-1751 Ongehuwd Asten 19-10-1779
2 Anna Asten 13-05-1753 Asten 21-04-1782
Francis Smits
Asten 19-05-1820 zie Antoniusstraat 47
3 Petronilla Asten 02-09-1755 Asten 15-02-1784
Johannes Francis Berkers
Asten 19-11-1818 zie Antoniusstraat 6
4 Catharina Asten 27-09-1759 Kind Asten ±1759

Ida Jan Aart Claus is op 17-01-1785 te Asten overleden en Jan Teunis Verhindert is op 06-08-1798 te Asten overleden.

Huiseigenaar Matthias Goort van Bussel is op 20-03-1778 te Asten overleden en Hendrina Frans Huybers Thielen 18-02-1785 te Asten overleden. Na hun overlijden worden de goederen geïnventariseerd, waarbij voor dochter Wilhelmina voogden worden aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 87; 23-10-1786:
Jan Mattijs van Bussel en Antony Goort van Bussel worden aangesteld als voogden over Willemina, dochter Mattijs van Bussel en Hendrina Frans Huybers. Willemina kan wegens haar doof- en gebrekkelijkheid haar goederen niet beheren.

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 72 verso; 29-01-1787:
Staat en inventaris opgemaakt door Jan Matthijs van Bussel en Anthony Goort van Bussel als voogden over Wilemina, dochter Mattijs van Bussel en Hendrina Frans Huybers. Wilemina is doof en gebrekkelijk, reden waarom de voogden, namens haar, met haar andere zusters de boedel opnemen.
Onroerende goederen: huis, stal, schuur, brouwhuis met een klein huiske en hof aan het Martvelt 1 lopense; land 7 lopense; land aan het Straatje 3 lopense; land aan de Pat 2 lopense 3 copse; land de Logtenakker 2½ lopense; land aan de Pat 4 lopense 3 copse; land den Meulenakker 1½ lopense; groes het voorste Velt 7 lopense; land aan het eyntje 3 copse; groes het Biesvelt 4 lopense; groes het Beemtje ½ lopense; groes den Dries 4½ lopense; huis, hof en aangelag in de Steegen 2 lopense; land 3 copse; land aan de Koeystraat 1 lopense; land den Hoogendries 1½ lopense; land aant Eynde 1½ lopense; land den Persakker 2 lopense; groes bij Papendonk 1½ lopense; groes de Bleek 1½ lopense; groes een Beemtje 1½ lopense; land Jan Huybersakker 2 lopense 37 roede; groes Jan Ruttevelt 3½ lopense; een Weyvelt 8 lopense; land de Logten 1½ lopense; huis, hof en aangelag op Heusden 1½ lopense; land den Grootenakker 7 lopense; land het Hairvelt 2 lopense; land den Varrenhof 3 copse; land de Venakker 2 lopense; land de nieuwe Bleek 3 copse; land Goort Jansakker 1 lopense; groes het Venneke 1½ lopense; groes het agterste Ven 3 lopense; groes het groote Weyvelt 8 lopense; groes het Behelpsvelt 4 lopense.
Roerende goederen: diverse koperen koffie-, thee- en handketels, vier koperen kandelaars, koperen vijzel en stamper, vier koperen comforen, een koperen koeketel, een staand huishorloge, diverse tinnen schotels, lepels, borden, mosterdpotten, waterpotten enzovoorts, landbouwgereedschap, vuurgereedschap, diverse ijzeren ketels, vijf bedden, gevuld met veren, 24 tafellakens, een paard, tien beesten, koeien en jong vee, drie dozijn galeye borden, vijf kannen en zeven pinten met tinnen deksels, diverse glazen, wijn, bier, jenever, drie kasten, zestien stoelen, vijf tafels. Brouwgerei een brouwketel groot 11 tonnen, een brouwkuip, een stookketel groot 1½ aam, 15 hele en halve tonnen.
Schulden en tegoeden: vallen tegen elkaar weg.

In 1790 worden de goederen verdeeld en komt het huis op de Achterste Heusden in bezit van Anthony Jan Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 16-02-1790:
Aan het College, Anthony Lomans getrouwd met Maria van Bussel, Johanna van Bussel, weduwe Joost van de Cruys, Jan van Bussel, Josephus Adrianus Reyskey getrouwd met Elisabeth van Bussel, Willemyna van Bussel met als voogden, Jan van Bussel voorschreven en Antony van Bussel. Allen kinderen en erven van wijlen Mathijs van Bussel en Hendrina Huybers. Zij hebben de ouderlijke goederen in vijf gelijke delen verdeeld.
1e lot krijgt Anthony Lomans huis, hof en aangelag, groes en land te Heusden 32 lopense. Aan het vierde lot uit te keren ƒ 200,-
2e lot krijgt Johanna ƒ 350,- uit te keren door het derde lot.
3e lot krijgt Jan huis, schuur, stal, brouwhuys en klein huisje, groes en land in het Dorp 50 lopense. En zal uitkeren aan het 2e lot: ƒ 1300,-, aan het 4e lot ƒ 200,-, aan het 5e lot ƒ 1300,-. Totaal ƒ 2800,-.
4e lot krijgt Adrianus Reyskey huis, hof, aangelag, groes, land en een gedeelte bos in de Steegen 24 lopense. Hij zal ontvangen van het 1e lot: ƒ 200, van het 2e lot ƒ 200,-. Totaal ƒ 400,-.
5e lot krijgt Willemyna ƒ 1300,-.
Supplianten zijn er zich van bewust dat zij een en ander niet kunnen doen zonder Uw goedkeuring. Zij verzoeken U dit bij schepenacte te laten passeren. Marge 16-02-1790: Wordt in beraad gehouden. Marge 01-03-1790: Eerst moet een opgave verstrekt worden hoe zij willen handelen met de roerende goederen.

Hieronder zien we het originele eerste stuk van deze acte:

Comparerende voor Drossard en Schepenen deeser Heerlijkheid Asten ondergenoemd Anthonij Loomans in huwelijk hebbende Maria van Bussel, Johanna van Bussel weduwe wijlen Joost van de Cruijs, Jan van Bussel, Joseph Adrianus Reijskeij getrouwt met Elisabeth van Bussel mitsgaders Anthonij Goort van Bussel beijde in specialiteit als door Heeren Drossard en Schepenen alhier aangestelt sijnde tot voogden over Wilhelmina van Bussel, woonende allen alhier, te samen kinderen en erfgenamen van wijlen Matthijs van Bussel en Hendrina Frans Huijbers in leeven echtelieden en woonende in deeser Heerlijkheid voorszegd, welke voornoemde comparanten bij deesen ingevolge verleende authorisatie van Heeren Drossard en Schepenen alhier op de requeste aan hun eerwaarden op den 16e februarij laatstleden met het nader berigt dien aangaende op den 15e deeser maandt meert overgegeven en gepresenteert tot het passeeren van deese onderstaande scheijding en deijling, also verklaren onder hen te hebben

06 07

verdeelt alle navolgende vaste goederen waaronder geene leenen sijn gecomprehendeert, bij boven gemelde henne ouders naargelaten en dat in voege en manieren navolgende.
Eerstelijk wordt dienvolgende toe en aanbedeelt aan Anthonij Lomans, in huwelijk hebbende Maria van Bussel, woonende alhier.
Eerstelijk een huijs, hof en aangelag alhier ter plaetse genaemt Heusden, groot omtrent een en een half loopense neevens erve de eene sijde de kinderen Hendrik van Hugten, de andere sijde Jan van Lierop.
Item een parceel akkerland genaemt Den Grooten Akker geleegen als voor, groot omtrent seeven loopense, neevens erve de eene sijde de kinderen Hendrik van Hugten, de andere sijde Jacobus van Hugten.
Item een parceel akkerland genaemt Het Haaver Veldt, geleegen als voor, groot omtrent twee loopense, neevens erve ene sijde de straat, de andere sijde de erfgenamen Hendrik van Hugten.
Item een parceel akkerland genaemt Den Varrenhof, geleegen als voor, groot omtrent drie vierde loopense, neevens erve de eene sijde Jan Bruijstens, de andere sijde Jan de Groot.
Item een parceel akkerland genaemt Den Venakker, geleegen als voor, groot omtrent twee loopense, neevens erve Jan Steevens d'eene sijde, de andere sijde Jacobus van Hugten.
Item een parceel akkerland genaemt De Nieuwe Bleek, geleegen als voor, groot omtrent drie vierde loopense, neevens erve de eene sijde Jan van den Eijnden, den andere sijde Willem W Loomans.
Item een parceel akkerland genaemt Goortjeakker, geleegen als voor, groot omtrent een loopense, neevens erve de eene sijde de kinderen Marten Dirks, de andere sijde de weduwe Marten Berkers.

08 09

Item een parceel groese genaemt Het Venneke, gelegen als voor, groot omtrent een en een half loopense, neevens erve beijde de seijden de kinderen Hendrik van Hugten.
Item een parceel groese genaemt Het Agterste Ven, gelegen als voor, groot omtrent drie loopense, neevens erve de eene sijde de kinderen Hendrik van Hugten, de andere sijde Jacobus van Hugten.
Item een parceel groese genaemt Het Groot Weijveldt, gelegen als voor, groot omtrent agt loopense, neevens erve beijde de seijden de kinderen Hendrik van Hugten.

10 11

Laatstelijk een parceel groese genaemt Het Behelp Veldt, gelegen als voor, groot omtrent vier loopense, neevens erve de eene sijde Jacobus van Hugten, de andere sijde de weduwe Marten Berkers.
Sijnde alle deeser voorenstaende goederen allodiaal los en vrij uijtgenomen 's Lands en Gemeentens Lasten en daar en booven speciaal belast met een en half vat en een halve kop rogge jaarlijx aan den Armen van Helmond, verder met sodanige voor en nadeelige regten, servituten en usantien als van ouds. Aan te vaarden terstond bij het passeeren deeses, met de lasten en pagt van deesen jaare 1790.
Sullende den condivident in desen gehouden en verpligt weesen, om tot egalisatie uijttekeeren, te voldoen en te betalen aan het vierde loth de somme van tweehondert gulden
Belovende de gemelde comparanten, condividenten deese henne voorszegde scheijdinge en deijlinge, altijd voorgoed vast, steedig en van waarden te sullen houden en doen houden, alles onder verband als naar regten.

12 13

Aldus gedaan en gepasseert op heeden binnen Asten den twintigste meert 17c en negentig, ten overstaan van de Heer Jacobus Losecaat Drossard en Johannis Pieter Feith Schepen, die de minute deeses ten prothocolle, beneffens de comparanten, condividenten en mij ondergeschreeven substituut secretaris behoorlijk hebben onderteekent.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 15-03-1790:
Betreffende de roerende goederen stellen de erfgenamen voor dat Jan van Bussel, Antony Lomans en Joseph Adrianus Reyskey een beschikking over de meubilaire goederen, inboedel, have en schaar hebben gemaakt en hun aandeel daarin is ƒ 200,-. Omdat de boedel meer waard is geworden zal dit bedrag zijn ƒ 230,-. Willemina zal dus van hem ontvangen ƒ 1530,- à 3%. Borg hiervoor is Antony van Bussel, zijn oom. (van Jan). Jan van Bussel biedt verder aan om voor de rente zijnde ƒ 46,- per jaar zijn zuster te onderhouden in kost, drank en kleren. Marge: Het onderhoud kan gedaan worden voor ƒ 40,- per jaar en het restbedrag van de intrest moet worden uitgezet tegen een behoorlijke rente.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 140 15-03-1790:
Gezien het request van Jan van Bussel en Anthony van Bussel als voogden over Willemina Mattijs van Bussel betreffende de verdeling van de vaste goederen, hen als broeders en zusters, competerende. Zij krijgen toestemming om de verdeling van de vaste goederen van wijlen Mattijs van Bussel en Hendrina Frans Huybers schabinaliter te mogen passeren. Aan Willemina zal dan worden overgedragen, in plaats van enige vaste goederen ƒ 1300,- uit te keren door Jan van Bussel, houder van het derde lot. En nog vanwege de roerende goederen ƒ 230,- beide sommen à 3½%. Het onderhouden van Willemina in kost, drank etcetera zal gedaan worden voor ƒ 40,- per jaar.

Dochter Maria Catharina van Bussel is geboren te Asten op 19-03-1739 en op 07-02-1768 te Asten getrouwd met Anthony Jan Loomans, geboren te Asten op 18-11-1724 als zoon van Johannes Loomans en Maria van de Loverbos (zie Voormalig huis G636).

14

Het gezin van Maria Catharina van Bussel en Anthony Jan Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 14-10-1769 Asten 01-02-1807
Hendrina Jan Berkers
Asten 29-10-1850 zie Voormalig huis B519

Zij woonden in Ommel (zie Kennisstraat 1) en volgens de bewoningslijst rond 1800 en bij de verpondingen van 1810 wordt het huis nog steeds aan derden verhuurd.

Jaar Eigenaar nummer 19 Heusden Bewoners nummer 19 Heusden
1798 Antonie Lomans Philip Pieter Paulus
1803 Antonij Lomans Philip Pieter Paulus

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 154 verso:
Antoni Lomans weduwnaar Maria van Bussel ½ en soon Jan ½ bij versterf 1794.
Antoni Lomans bij deling 20-03-1790.
Antoni Lomans gehuwd met Maria van Bussel, Johanna van Bussel weduwe Joost van de Cruijs met Willemijn, Jan en Elisabet kinderen.
Nummer 19 huijs, hof en aangelag 1½ lopense.

Maria Catharina van Bussel is op 17-02-1785 te Asten overleden en Anthony Jan Loomans is te Asten op 21-11-1810 overleden en daarna wordt het huis door zoon Jan Antonij Loomans verkocht aan Francis Hendrik van Bussel:

Notarieel Archief 34-49 Asten 05-08-1811:
Jan Anthonij Loomans verkoopt aan Francis Hendrik van Bussel een huis en erve te Heusden # 251.

Francis Hendrik van Bussel is geboren te Asten op 03-11-1763 als zoon van Henricus Joannis van Bussel en Catharina Dielis van Helmont (zie Behelp 2A). Hij is op 15-02-1795 te Deurne getrouwd met Antonia Arnoldus Aarts, geboren te Deurne op 04-12-1764 als dochter van Arnoldus Aerts en Anna Wilhelmi van der Sanden:

15

Het gezin van Francis Hendrik van Bussel en Antonia Arnoldus Aarts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Deurne 31-03-1797 Kind Deurne ±1797
2 Arnoldus Deurne 17-06-1799 Kind Deurne ±1799
3 Anna Catharina Asten 05-01-1803 Asten 13-02-1829
Peter Mathijs Jansens
Deurne 10-12-1871 Liessel
4 Henrica Asten 14-03-1807 Asten 08-01-1836
Joannes Vrijnse
Asten 28-06-1865

Francis Hendrik van Bussel had het geld voor de aankoop van het huis op de Achterste Heusden gekregen bij de erfenis van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 46 verso; 19-03-1807:
Jan Hendrik van Bussel, Jelis Hendrik van Bussel, te Nuenen, Maria Hendrik van Bussel, weduwe Mattijs van de Moosdijk, te Someren, Francis Hendrik van Bussel, Pieter van den Eynden getrouwd met Jenneke Hendrik van Bussel, Hendrik Hendrik van Bussel, Adam van de Kerkhof, weduwnaar van Catharina Hendrik van Bussel namens zijn kinderen. Zij verdelen de ouderlijke goederen, te Heusden.
4e lot krijgt Francis Hendrik van Bussel ƒ 250,- uit te keren door de ontvanger van het 6e lot.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Francis Hendrik van Bussel:

Kadaster 1811-1832; E511:
Huis, schuur en erf, groot 06 roede 80 el, achterste Heusden, klassen 8.
Eigenaar: Francis Hendrik van Bussel.

16

17

Antonia Arnoldus Aarts is op 07-10-1841 te Deurne overleden en Francis Hendrik van Bussel is op 22-05-1853 te Asten overleden.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 zien we dat dochter Hendrien van Bussel, geboren te Asten op 11-03-1807, in het huis woont. Zij is op 08-01-1836 te Asten getrouwd met Joannes Vrijnse, geboren te Asten op 07-01-1803 als zoon van Francis Peter Vrijnse en Elisabeth Rooijmans (zie Achterbos 8). Het huizingnummer van het huis is D101 en vanaf 1869 nummer D131:

18

Hendrien van Bussel is op 28-06-1865 te Asten overleden en Johannes Vrijnse is op 12-11-1874 te Asten overleden. Volgens de kadastrale legger wordt het huis verkocht en de koper is Jan Baptist Peters (Behelp 4). 

Het huis daarna bewoond door Wilhelmus van Heugten, geboren te Asten op 09-01-1823 als zoon van Joost van Heugten en Anna Lint (zie Zand 21). Hij is op 16-04-1858 te Asten getrouwd met Johanna Verheijen, geboren te Asten op 18-07-1828 als dochter van Jan Verheijen en Johanna van Heugten (zie Diesdonk 26). Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met dan huizingnummer D136 tot hun verhuizing rond 1882 naar D141 (zie Voormalig huis E503):

19

Er vindt rond 1882 een verbouwing plaats en het kadasternummer verandert in E1621, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

In het huis komt wonen Jan van Eijk, geboren te Someren op 08-08-1841 als zoon van Francis van Eijk en Aldegonda van de Ven. Hij is op 05-02-1877 te Asten getrouwd met Wilhelmina Koolen, geboren te Asten op 20-03-1850 als dochter van Theodorus Koolen en Maria Haasen (zie Voormalig huis F178).

Jan van Eijk overlijdt te Asten op 16-12-1889 en in de krant Zuid-Willemsvaart van 21-12-1889 worden onroerende goederen en in diezelfde krant van 26-06-1890 wordt graan verkocht ten bate van zijn weduwe:

20.jpg

Wilhelmina Koolen verhuist met haar gezin naar het ouderlijk huis in Ostade (zie Voormalig huis F178).

Daarna woont volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 Johannes Dielissen in het huis. Hij is geboren te Asten op 22-07-1851 als zoon van Johannes Dielissen en Paulina Nooijen (zie Voormalig huis E1503). Johannes Dielissen is op 14-04-1883 te Asten getrouwd met Petronella Slaats, geboren op 14-05-1854 te Asten als dochter van Antonie Slaats en Maria van Heugten (zie Antoniusstraat 53). Het huizingnummer van het huis is dan D137:

21

Ook in de periode 1900-1910 wonen Johannes Dielissen en Petronella Slaats, overleden te Asten op 21-05-1901, met hun gezin in het huis met dan huizingnummer D159 tot hun vertrek in 1909 naar Deurne:

22

De nieuwe bewoner van het huis is Hendrikus van Heugten, geboren te Asten op 20-01-1880 als zoon van Adriaan van Heugten en Hendrica Engelen (zie Voormalig huis C1171). Hij is op 12-02-1909 te Asten getrouwd met Johanna Maria Berkvens, geboren te Asten op 01-05-1882 als dochter van Johannes Berkvens en Francisca Peters (zie Voormalig huis E128). Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen Hendrikus van Heugten en Johanna Maria Berkvens in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D151 en D154, het laatste staat ook bekend als Antoniusstraat 54:

23

Rond 1922 koopt Hendrikus van Heugten het huis van zoon Johannes Peeters van de eerdere eigenaar Johannes Baptist Peeters. Ook over de periode 1930-1938 wonen Hendrikus van Heugten en Johanna Maria Berkvens met hun gezin in het huis aan de Antoniusstraat 54:

24

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-12-1944 en 05-05-1945 de verkoop van vee door Hendrik van Heugten:

27 28

Linksonder in het Peelbelang van 03-02-1945 de verkoop van stro en rechtsonder in de Helmondsche courant van 02-02-1946 van een zadel:

29.jpg

In het Peelbelang van 17-03-1945, zie linksonder, staat dat dekhengst Pol van Jabeek bij Hendrikus van Heugten staat. Johanna Maria Berkvens is op 10-11-1958 te Asten overleden en Hendrikus van Heugten is op 15-01-1965 te Asten overleden. Rechtsonder de bidprentjes bij hun overlijden:

25 26

Hieronder een streetview van de uit 1900 daterende woning aan de huidige Antoniusstraat 38, ongeveer overeenkomend met de locatie van dit huis.

30

Overzicht bewoners

Hoeve op Achterste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Dirk Jan Goorts
1680 kinderen Goort Dircx Asten ±1656 Philip Goorts Asten 28-10-1637
1707 kinderen Goort Dircx Asten ±1656 Jan Leenders Asten 25-09-1663
1710 Goort Antonis van Bussel Asten 13-01-1684 Jan Leenders Asten 25-09-1663
Heusden huis 19
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Goort van Bussel Asten 13-01-1684 Bruijsten van Soemeren Someren 26-09-1703
1741 Goort van Bussel Asten 13-01-1684 onbewoont
1746 Goort van Bussel Asten 13-01-1684 Jan Hendriks Meijel 01-08-1721
1751 Goort van Bussel Asten 13-01-1684 Pieter Slegers Asten ±1725
1756 Goort van Bussel Asten 13-01-1684 Jan Teunis Verhindert Someren 09-08-1716
1761 Goort Antonis van Bussel Asten 13-01-1684 Jan Teunis Verhindert Someren 09-08-1716
1766 Goort Antonis van Bussel Asten 13-01-1684 Jan Teunis Verhindert Someren 09-08-1716
1771 Mattijs van Bussel Asten 21-05-1709 Jan Teunis Someren 09-08-1716
1776 Mattijs van Bussel Asten 21-05-1709 Jan Teunis Someren 09-08-1716
1781 weduwe en kinderen Mattijs van Bussel Asten 22-08-1711 Jan Teunis Someren 09-08-1716
1798 Antonie Lomans Asten 18-11-1724 Philip Pieter Paulus Asten 20-11-1751
1803 Antonij Lomans Asten 18-11-1724 Philip Pieter Paulus Asten 20-11-1751
Kadasternummer E511
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E511 1832 Francis Hendrik van Bussel Asten 03-11-1763
Antoniusstraat 54
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 Antonij Lomans Asten 18-11-1724 met kinderen 21-11-1810
1810-1853 Francis Hendrik van Bussel Asten 03-11-1763 Antonia Arnoldus Aarts Deurne 04-12-1764 22-05-1853
1853-1859 Johannes Vrijnsen Asten 06-01-1803 Hendrien van Bussel Asten 11-03-1807
D101 1859-1869 Johannes Vrijnsen Asten 06-01-1803 Hendrien van Bussel Asten 11-03-1807
D131 1869-1874 Johannes Vrijnsen Asten 06-01-1803 Hendrien van Bussel Asten 11-03-1807 12-11-1874
D131 1874-1879 Wilhelmus van Heugten Asten 09-03-1823 Johanna Verheijen Asten 18-07-1829
D136 1879-1883 Wilhelmus van Heugten Asten 09-03-1823 Johanna Verheijen Asten 18-07-1829 naar D141
D136 1883-1890 Jan van Eijk Someren 08-08-1841 Wilhelmina Koolen Asten 20-03-1850 16-12-1889
D137 1890-1900 Johannes Dielissen Asten 22-07-1851 Petronella Slaats Asten 14-05-1854
D159 1900-1909 Johannes Dielissen Asten 22-07-1851 Petronella Slaats Asten 14-05-1854 naar Deurne
D159 1909-1910 Hendrikus van Heugten Asten 20-01-1880 Johanna Maria Berkvens Asten 01-05-1882
D151 1910-1920 Hendrikus van Heugten Asten 20-01-1880 Johanna Maria Berkvens Asten 01-05-1882
D154 1920-1930 Hendrikus van Heugten Asten 20-01-1880 Johanna Maria Berkvens Asten 01-05-1882
54 1930-1938 Hendrikus van Heugten Asten 20-01-1880 Johanna Maria Berkvens Asten 01-05-1882

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 21 februari 2023, 12:50:40

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen