logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E502

Volgens de verpondingen over de periode 1680-1713 is Dirck Marcelis van Heugten de eigenaar van een huis te Heusden:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 30:
Dirck Marcelis.

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 11:
Dierck Marcelis.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 13:
Dierck Marcelis van Heughten.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 65 verso:
Dirck Marcelis van Heugten.
24-05-1734 van Gerit. In de bede ƒ 3-1-0.

Theodorus (Dirck) Marcelis van Heugten is geboren te Someren op 02-02-1644 en op 20-11-1678 te Asten getrouwd met Johanna Matijssen van Heugten, geboren te Asten op 06-09-1654 als dochter van Mathijs van Heuchten en Maria Goort Mathyssen (zie Voormalig huis E509):

Conjuncti matrimonio Theodorus Marceli et Joanna Mathijssen van Heuchten; testes Peter Custers et Johannes Theunis.

In huwelijkse echt verbonden Theodorus Marceli en Joanna Mathijssen van Heuchten; getuigen Peter Custers en Johannes Theunis.

01

Het gezin van Theodorus Marcelis van Heugten en Johanna Matijssen van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 25-08-1679 Kind Asten ±1679
2 Mathias Asten 21-09-1680 Kind Asten ±1680
3 Johannes Asten 11-02-1682 Kind Asten ±1682
4 Mathias Asten 16-03-1685 Kind Asten ±1685
5 Petrus Asten 30-08-1688 Kind Asten ±1688

Na het overlijden van Johanna Matijssen van Heugten te Asten op 25-08-1691 is Theodorus Marcelis van Heugten op 25-01-1693 te Asten hertrouwd met Helena Jansen, geboren te Asten op 09-03-1662 als dochter van Peter Jansen en Maria Peters:

10 Januarius 1693: Contraxerunt sponsalia Theodorus Marcelis et Helena Janssen coram me Henrico Hurcmans; testes Joannis Janssen et Judocus Mathijssen. 25 Januarius 1693: Conjuncti sunt matrimonio Theodorus Marcelli van Heuchten et Helena Jansen; testes Gerardus Aerts et Joannes Janssen.

10 januari 1693: Ondertrouwcontract van Theodorus Marcelis en Helena Janssen voor mij Henrico Hurcmans; getuigen Joannis Janssen en Judocus Mathijssen. 25 januari 1693: In huwelijkse echt gebonden Theodorus Marcelli van Heuchten en Helena Jansen; getuigen Gerardus Aerts en Joannes Janssen.

02

Het gezin van Theodorus Marcelis van Heugten en Helena Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 14-12-1693 Kind Asten ±1693
2 Johanna Asten 24-06-1695 Asten 22-11-1716
Johannes Jan Peeter Slaets
Asten 07-02-1780 zie 't Hoekske 5
3 Johannes Asten 13-03-1697 Asten 22-04-1725
Petronella Philips van Heusden
Asten 19-10-1749
Catharina Driesmans
Asten 15-09-1773 zie Voormalig huis E509
4 Petrus Asten 26-04-1699 Kind Asten ±1699
5 Anna Asten 24-05-1700 Asten 29-01-1729
Godefridus Peters Smets
Someren 02-04-1772
6 Maria Asten 11-05-1702 Asten 19-02-1730
Ambrosius Peters van den Eynde
Asten 23-04-1796 zie Voormalig huis E452
7 Andreas Asten 30-11-1703 Asten 08-07-1731
Francisca Hendrick Custers
Asten 14-11-1775 zie Voormalig huis E1033
en ook Voormalig huis E509
8 Petrus Asten 14-02-1706 Kind Asten ±1706
9 Helena Asten 09-09-1707 Asten 08-10-1730
Hendrik Jan Maas
Someren 16-12-1800 *

*  in het doop-, trouw- en begraafboek van Someren wordt nog melding gemaakt van haar hoge leeftijd bij haar overlijden:

Obiit Helena Henrici Maes, vidua, pra senio, jam 94tum atatis annum ad 4 menses ingressa

Helena, weduwe van Henrici Maes, stierf op zeer hoge leeftijd, 94 jaar en 4 maanden oud

Het huis wordt verhuurd aan zoon Andreas Dirks van Heughten, hetgeen ook blijkt uit de verpondingen van 1737:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 34; 02-05-1733:
Dierck Marcelis van Heughten geeft in huur aan Andries van Heughten, zijn zoon huis, schuur en schop, hof en aangelag, land en groes zoals hij, verhuurder, het nu in gebruik heeft. Huurtermijn 8 jaar. Huursom ƒ 20,- per jaar met alle reële lasten, de Geestelijke pachten, de korenrenten en ƒ 4,- per jaar aan scheper Hendrick. Het onderhoud is voor rekening van de huurder.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 138:
Nu Dries Dirk van Heughten, transport 03-05-1740.
Dirck Marcelis van Heughten.
Huijs, hoff en aangelagh 4½ lopense. In de bede ƒ 3-1-0.

Helena Jansen is op 02-03-1727 te Asten overleden en Theodorus Marcelis van Heugten is te Asten op 08-07-1750 op 106-jarige leeftijd overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-05-1904 beschrijft Piet Hamilton het notulenboek van Asten van 07-07-1750:

02a

Op zijn kerkelijke begraafakte en burgerlijke overlijdensakte staat als leeftijd 106 jaren, 5 maanden en 5 dagen:

Obiit Theodorus van Heughten; Natus est Anno 1644, secunda die februarii, itaque 106 annos et 5 menses habuit.

Overleden is Theodorus van Heughten; geboren op 2 februari 1644 en heeft daarom een leeftijd van 106 jaren en 5 maanden.

03

04

Voor zijn overlijden vindt een verkoop van goederen plaats en wordt het huis verkocht aan Andreas Dirks van Heughten:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 18; 03-05-1740:
Dirk Marcelis van Hugten gehuwd geweest met Jenneke Tijssen van Hugten en laatstelijk gehuwd geweest met Heylke Jansen, Jan Dirks van Hugten zij mede voor hun zieke zoon en broeder. Kinderen en erven van Jenneke Tijssen van Hugten, hun moeder. Alsmede Jan Dirks van Hugten, Jan Slaats man van Jenneke, dochter van Dirk van Hugten, Goort Peters man van Anneke, dochter van Dirk van Hugten, wonende te Someren, Bruysten Peters van Someren man van Maria, dochter van Dirk van Hugten en Dries Dirk Marcelis van Hugten, Peter Dirk Marcelis van Hugten, Hendrik Jan Maas man van Helena, dochter van Dirk Marcelis van Hugten, wonende te Someren. Zij verkopen aan Dries Dirk van Hugten, zoon van Dirk Marcelis van Hugten: Huis, schuur, schop, hof en aangelag, groes en land te Heusden. Belast met 3 vat 3 cop rogge jaarlijks. aan Michael van Nieuwstad cum suis ƒ 1-10-0 jaarlijks aan de Kempenaar. In gebruik bij de koper. Aangekomen, de drie eerste personen, bij versterf van Jenneke Tijssen van Hugten, zijnde geweest de vrouw van de eerste en moeder van de twee volgende personen. Koopsom ƒ 250,-.

Zoon Andreas Dirks van Heugten, geboren te Asten op 30-11-1703, is op 08-07-1731 te Asten getrouwd met Francisca Hendrick Franse Custers, geboren te Someren op 12-01-1701 als dochter van Henricus Fransen en Peryn Peters van Moorsel:

05

Het gezin van Andreas Dirks van Heugten en Francisca Hendrick Franse Custers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 26-12-1732 Kind Asten ±1732
2 Henricus Asten 24-07-1735 Asten 18-02-1770
Wilhelmina Hendrik Lammers
Asten 16-06-1776 zie ook Voormalig huis E509
3 Petronella Asten 24-04-1738 Kind Asten ±1738

Francisca Hendrick Franse Custers is op 03-01-1747 te Asten overleden en volgens het huizenquohier over de periode 1736-1771 is Andries Dirks van Heugten eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 15 Heusden Bewoners nummer 15 Heusden
1736 Dirck van Heughten Dries van Heughten
1741 Dries Dirk van Hugten Dries Dirk van Hugten
1746 Dries Dirk van Hugten Dries Dirk van Hugten
1751 Dries Dirk van Hugten Dries Dirk van Hugten
1756 Dries Dirk van Hugten Dries Dirk van Hugten
1761 Dries Dirk van Hugten Dries Dirk van Hugten
1766 Andries van Hugten Andries van Hugten
1771 Andries van Hugten Andries van Hugten

Andreas Dirks van Heugten is op 14-11-1775 te Asten overleden en zijn enige zoon Hendrik erft alles. Hendrik Andries van Heugten is geboren te Asten op 24-07-1735 en op 18-02-1770 te Asten getrouwd met Wilhelmina Hendrik Lammers, geboren te Someren op 07-12-1750 als dochter van Hendrik Lammers en Maria Vesters Michiels.

06

Het gezin van Hendrik Andries van Heugten en Wilhelmina Hendrik Lammers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judoca Asten 01-11-1770 Asten 23-02-1794
Jelis Marten Berkers
Asten 01-08-1810 zie ook Voormalig huis E509
2 Johanna Maria Asten 06-01-1772 Kind Asten 11-10-1779
3 Theodorus Asten 20-06-1773 Ongehuwd Asten 08-05-1807
4 Henricus Asten 22-10-1775 Kind Asten 27-07-1779

Hendrik Andries van Heugten is op 16-06-1776 te Asten overleden en voor haar tweede huwelijk met Marten Dirks maakt Wilhelmina Hendrik Lammers een inventaris op, die getuigd van enige rijkdom:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 136 verso; 28-06-1777:
Inventaris van Willemyn Hendrik Lambers getrouwd geweest met Hendrik Andries van Hugten, op den agtersten Heusden ten behoeve van haar kinderen, Francyn, Jenne Maria, Dirk en Hendricus. Zij wil hertrouwen met Martinus Dirks, jongeman te Vlierden.
Onroerende goederen: Huis, hof en aangelag 4½ lopense, ene en andere zijde weduwe Hendrik Andries van Hugten; de Venacker 3½ lopense; groes in den Heycamp 1 lopense; groes aan de Aa 4 lopense; groes int Ven 3 lopense; int Weyvelt 2 lopense. Een schuur, voorheen huis geweest, met het aangelag 2½ lopense; land den Behelpse-acker 3½ lopense; Goortjensacker 3 lopense; den Venacker 1 lopense; groes het groot Beemtje 3½ lopense; het kleyn Beemtje 2 lopense; het Kalvereuzel 1½ lopense; groes / heiveld het Weyvelt 5 lopense. Deze goederen zijn Andries van Hugten bij transport, de dato 03-05-1740 aangekomen. Huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Mattijs van Bussel, andere zijde weduwe Hendrik Andries van Hugten; land de Wiesacker 7 lopense; den Haveracker 2 lopense; groes het Beemtje 2½ lopense; groes het Ven 1½ lopense; groes het agterste Ven 3 lopense; groes het Weyvelt 4 lopense. Deze goederen zijn Andries van Hugten aangekomen bij transport de dato 12-04-1748. Land den Varrenhoff 5 lopense 15 roede. Zie transport de dato 30-03-1759. Een weiveld 6 lopense. Andries van Hugten aangekomen bij transport de dato 02-12-1773 van Arnoldus Slaats. De goederen zijn bij overlijden van Andries van Hugten verstorven op zijn zoon, Hendrik van Hugten en nu op de weduwe en kinderen ieder voor de helft.
Roerende goederen: Onder andere een huishorologie, een kast, twee kisten, twee tafels, zeven stoelen, twee kinderstoelen, twee bedden, drie linnen kattebedden, lakens, dekens, veel diverse ketels, potten, pannen, teilen, handketels, tonnen enzovoort. Vuurgerei, landbouwgereedschap onder andere vijf karren, 26 runderen, ossen, koeien en jonge beesten, een oud paard, een jong paard, drie kalveren, 23 lopense rogge te velde, 6 lopense boekweit.
Geld: ƒ 900,-.
Schulden: De huur, sinds Sint Peter, aan drie knechts en een meid.

Daarna worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 142; 28-06-1777:
Martinus Dirks, te Vlierden en Willemyn Hendrik Lambers getrouwd geweest met Hendrik Andries van Hugten, op den agterste Heusden geassisteerd met Dirk Dirks, schepen en Jan Lambers, haar broeder, te Someren mede namens haar vier onmondige kinderen met name Francyn, Jenne Maria, Dirk en Hendricus. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Zij brengen beiden in alle goederen hebbende en verkrijgende, dit wil zeggen dat Willemyn de helft van de in voorgaande acte omschreven goederen inbrengt. De andere helft is namelijk voor haar kinderen.
De voorkinderen worden naar hun staat opgevoed enzovoorts. Indien kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden, zullen ze met voorkinderen gelijk opgevoed worden. Indien de moeder eerst komt te overlijden zal de vader de opvoeding van de voorkinderen blijven voortzetten en zullen zij, als ze meerderjarig zijn geworden een uitkering krijgen gelijk aan hun kindsdeel, of zullen zij de keus hebben gelijk op te delen met de eventuele nakind(eren) en verkrijgen dan het recht om elk ƒ 100,- vooruit te ontvangen. Bij eerder overlijden van de bruidegom en oir nalatende zal de weduwe de kinderen erve en dele bezorgen, als voor. Bij eerder overlijden van de vrouw, zonder oir uit dit huwelijk na te laten, krijgt de man ƒ 400,- uit de boedel. Indien uit dit huwelijk geen oir wordt nagelaten en de man komt te overlijden voor de vrouw, dan zal alles overgaan op de weduwe. Zij zal dan aan de naaste familie van haar overleden man ƒ 50,- uitkeren.

Wilhelmina Hendrik Lammers is op 13-07-1777 te Asten hertrouwd met Martinus Jan Dirks, geboren te Deurne op 22-07-1749 als zoon van Joannes Johannis Dirks en Joanna Wilhelmi Melis:

07

Het gezin van Wilhelmina Hendrik Lammers en Martinus Jan Dirks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 29-05-1778 Deurne 16-02-1806
Catharina Jan Hikspoors
Asten 21-04-1840
2 Henrica Asten 04-10-1779 Meijel 28-04-1806
Lambertus van de Kraan
Meijel 14-06-1851

Martinus Jan Dirks is op 21-10-1779 te Asten overleden en Wilhelmina Hendrik Lammers moet opnieuw een inventaris opmaken voor het aangaan van haar derde huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 68; 06-04-1782:
Staat en inventaris opgemaakt door Willemyn Hendrik Lambers, laatst weduwe van Martinus Dirks, op den agterste Heusden ten behoeve van haar kinderen, Francyn en Dirk uit haar eerste huwelijk met Hendrik van Hugten na diens overlijden zijn nog twee kinderen met name Jennemaria en Hendricus overleden. Uit haar tweede huwelijk zijn twee kinderen nagelaten met name Jan en Hendrien. Zij wil hertrouwen met Jan Willem de Groot, jonge man. Dat de inventaris, opgemaakt voor haar tweede huwelijk de dato 27-06-1777 zijn geldigheid nog bezit. Er is daarvan alleen huis, land en groes in huur gegeven. Van de vier kinderen van haar eerste man zijn er twee overleden en die gedeelten zijn dus aan haar, als moeder, gekomen. De roerende goederen zijn gewijzigd. de 25 el grooff laaken en de 70 el fijn linnen laaken zijn gebruikt in het huishouden, de paarden en het getuig zijn vervangen door twee trekossen, het aantal beesten op de stal is nu 20, oude, jonge en kalveren. Op de zolder is nu 40 vat rogge en 20 vat boekweit.

Ook het derde huwelijk vereist huwelijkse voorwaarden:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 71; 05-04-1782:
Jan Willem de Groot, jongeman, bruidegom ter eenre en Willemyn Hendrik Lambers, laatst weduwe Martinus Dirks, op den agterste Heusden zijnde geassisteerd, zo voor haar als voor haar twee kinderen uit haar laatste huwelijk met Hendrik van Helmond, te Zoerendonk en Francis van den Heuvel, te Vlierden, bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden:
Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten. Ten opzichte van de kinderen van het eerste huwelijk blijft alles hetzelfde volgens de huwelijksvoorwaarden. Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden zullen deze een zijn met de vier voorkinderen. en dit zolang de kinderen van Hendrik van Hugten de boedel bij elkaar laten als deze hun deel toch opnemen zal daarna de boedel bij elkaar blijven en de kinderen die er dan nog zijn zullen egaal behandeld en opgevoed worden. Indien de bruidegom voor de bruid komt te overlijden, nalatende kind(eren) dan zal de weduwe als langstlevende in de boedel blijven zitten en de kinderen opvoeden en bedelen, als voor. Indien de bruid voor de bruidegom komt te overlijden, zonder uit dit huwelijk kind(eren) na te laten dan zal haar man uit de boedel gaan, binnen het eerste jaar, met ƒ 100,-, in het tweede jaar met ƒ 200,- en in het derde en vierde jaar met respectievelijk ƒ 300,- en ƒ 400,- maximaal. De boedel blijft dan verder aan de kinderen uit het eerste en tweede huwelijk. Blijft aan hem de goederen die hij heeft ingebracht.

Wilhelmina Hendrik Lammers is een derde maal getrouwd op 21-04-1782 te Asten met Jan Willem de Groot, geboren op 09-11-1745 te Asten als zoon van Wilhelmus Wouters de Groot en Maria Jan Kerkers (zie Voormalig huis E65):

08

Het gezin van Wilhelmina Hendrik Lammers en Jan Willem de Groot:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martina Asten 02-01-1783 Asten 20-05-1810
Peter Hoebergen
Asten 21-11-1825 zie ook Voormalig huis E503
2 Maria Asten 27-04-1784 Kind Asten 19-07-1788
3 Wilhelma Asten 11-10-1785 Kind Asten 07-08-1793
4 Helena Asten 22-06-1787 Kind Asten 10-10-1794

Wilhelmina Hendrik Lammers is op 15-09-1788 te Asten overleden en hieronder de begraafakte, waarbij ze Wilhelmina Jan de Groot wordt genoemd:

09

Daarna worden de goederen verdeeld, waarbij de kinderen van Marten Dirks het huis erven:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 136; 16-02-1789:
Gezien het request van Jan Bruystens en Mattijs Slaats, als voogden over Josyna en Dirk, onmondige kinderen van wijlen Hendrik van Hugten en Willemina Lambers. Hendrik van Helmond en Francis van den Heuvel, als voogden over Johannes en Hendrien, onmondige kinderen van wijlen Martens Dirks en Willemina Lambers. Jan de Groot, als vader en voogd over de drie minderjarige kinderen van hem en Willemina Lambers, in derde huwelijk. Zij geven te kennen dat door het overlijden van Hendrik van Hugten alle vaste goederen waren verstorven op zijn vrouw, Willemina Lambers voor de helft en op zijn vier, toen, nog levende kinderen voor de andere helft. Zie inventaris van Willemina Lambers de dato 28-06-1777 voor het aangaan van het tweede huwelijk met Marten Dirks. Tijdens dat huwelijk zijn twee voorkinderen van Hendrik van Hugten overleden. Hierdoor is dat aandeel, zijnde halve deel, op hun moeder, wijlen Willemina Lambers verstorven volgens 13e artikel der Costuymen van Asten.
In het tweede huwelijk van Marten Dirks en Willemina zijn twee kinderen geboren en nog in leven. In 1781 is Marten Dirks overleden en is de helft der goederen tot 3⁄8e deel op haar kinderen uit het tweede huwelijk verstorven.
In 1782 treedt Willemina in derde huwelijk met Jan Willem de Groot. Zij maakt, op 06-04-1782, een inventaris. In 1788 komt Willemina te overlijden, nalatende twee kinderen van Hendrik, twee kinderen van Marten en drie van Jan de Groot. Door dit overlijden zijn verstorven:
1⁄4e deel op de twee kinderen van Hendrik,
3⁄8e deel op de twee kinderen van Marten,
3⁄16e deel op haar man en drie kinderen
3⁄16e deel op de zeven kinderen uit alle drie huwelijken.
De supplianten zijn reeds te rade geweest bij advocaten te Grave, 's Hertogenbosch en elders ingevolge hiervan zijn, ter voorkoming van disputen en ruineuse procedures, de goederen verdeeld en de aandelen van de kinderen uit eerste en tweede huwelijk verhuurd. De goederen zijn hermeten door de landmeter, iedereen kon zien dat ze groter waren als zij ten quohiere stonden hermeting 92½ lopense land en groes. Hiervan komt toe:
Aan de kinderen van Hendrik van vaderszijde 23¼e lopense 3 roede van moederszijd; 2⁄7e deel van 3⁄16e deel 5 lopense; totaal 28¼e lopense 3 roede.
Aan de kinderen van Marten van vaderszijde 34½ lopense; 5½ roede van moederszijde; 2⁄7e deel van 3⁄16e deel 5 lopense; totaal 39½ lopense 5½ roede.
Jan de Groot en zijn kinderen te samen 3⁄16e deel 17¼e lopense 4 roede; aan zijn drie kinderen 3⁄7e deel van 3⁄16e deel 7½ lopense; totaal 24¾e lopense 4 roede.
Aan de kinderen van Hendrik is verder ten deel gevallen het klein huiske en toebehoren waar Jan van de Goor woont waarde ƒ 610,-.
Aan de kinderen van Marten het groot huis waarin Jan de Groot woont tot aan de schaapskooi waarde ƒ 680,-.
Aan Jan de Groot een deel van het groot huis vanaf de schaapskooi tot het einde waarde ƒ 510,-. Aan dit deel moet nogal wat opgeknapt worden een en ander zal gezamelijk worden betaald. De goederen zijn belast met 3½ vat rogge aan den Armen van Helmond gezamelijk te betalen. Het huis en goederen van de kinderen Hendrik van Hugten zijn verhuurd aan Jan van de Goor voor jaarlijks ƒ 57,-. De goederen van de kinderen van Marten zijn verhuurd aan Hendrik van Helmond, medevoogd voor jaarlijks ƒ 72,-. De kinderen uit het eerste huwelijk zullen nog extra ontvangen door het verergeren van de boedel ƒ 300,-.

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 178; 16-02-1789:
Jan Bruystens en Mattijs Slaats, als voogden over Josyna en Dirk, onmondige kinderen van wijlen Hendrik van Hugten en Willemina Lambers eerste huwelijk, Hendrik van Helmond en Francis van den Heuvel, als voogden over Johannis en Hendrien, onmondige kinderen van wijlen Marten Dirks en Willemina Lambers tweede huwelijk, Jan de Groot weduwnaar Willemina Lambers derde huwelijk voor zichzelf en als vader en voogd over zijn drie onmondige kinderen. Zij verdelen de goederen gekomen van wijlen Hendrik van Hugten alles ingevolge de Costuymen en het versterfrecht deze heerlijkheid Asten, breder in het request omschreven:
2e lot krijgen de kinderen van Marten Dirks huis, hof en aangelag te Heusden strekkende zich van voren tot aan de schaapskooi toe in het quohier 4½ lopense met de Venakker daaraan gelegen in de landboeken twee percelen 8 lopense, ene zijde Jan de Groot, andere zijde Jan van den Eynden; land de Behelpsakker hiervan 91 roede 10 voet; land den Venakker en den Haverakker in het landboek twee percelen samen 8 lopense; groes het Weyvelt 349 roeden; groes 234 roeden; groes 88 roeden 15 voet; groes het groot Beemdtje in het landboek twee percelen samen 331 roeden; groes de Vennen 91 roeden 10 voet. Verponding ƒ 13-05-02 per jaar. Bede ƒ 3-15-12 per jaar. Van het 1e lot ontvangt dit lot ter egalisatie van het huis ƒ 63-11-08, van het 3e lot ƒ 27-17-04 - alsnog van het 1e lot ƒ 3-02-08 en van het 3e lot ƒ 1-11-04 ter egalisatie van 3⁄4e maatje koren van deze loten overgenomen. En zal dit lot aan Jan de Groot uitkeren ƒ 13-05-00. Belast met 1½ vat rogge per jaar aan den Armen van Helmond.

In het bovenstaande archiefstuk van 16-02-1789 wordt nog gemeld dat Jan van de Goor de bewoner is van een nabijgelegen klein huisje. Johannes Henricus van de Goor is geboren te Mierlo op 13-12-1747 als zoon van Henricus van de Goor en Anna Maria Bakers (zie Voormalig huis C1333).  Hij is op 07-02-1779 te Asten getrouwd met Johanna Maria Dirks van Helmond is geboren te Asten op 16-07-1748 als dochter van Theodorus Dielis van Helmond en Catharina Peter Wijnen (zie Behelp 4). 

Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen. Johannes Henricus van de Goor koop het aandeel in de erfgoederen van zijn schoonouders: 

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 152; 02-04-1800:
Jan Dirks van Helmond verkoopt aan zijn zuster, Anna Maria Dirks van Helmond getrouwd met Jan van de Goor, 1⁄7e deel in huis, hof en aangelag in de Behelp 1⁄2 lopense; land de Behelpakker 5 lopense; land het Leegvelt 2 lopense; land de kleynen Akker 1 lopense; land de nieuwe Bleek 3 copse; land den Heykamp 1 1⁄2 lopense; land Langenakkers 1 1⁄2 lopense; land het Wortelvelt 1 lopense; groes, land, schuur, aangelag, land en groes 3 copse; groes het Hoyvelt 4 lopense; groes agterste Wijde 2 lopense; groes Heyhorst 1⁄2 lop[ense; groes de Heydveldsen Dries 1 lopense; groes het Nieuwveld 1 1⁄2 lo[pense; groes het Lankveld 1 lopense; groes het Hooyvelt 3 lopense; groes den Heydveldsen Dries 1 lopense; groes de middelste Weyde 1 lopense. De verkoper was onpasselijk. Koopsom ƒ 75,-.

Johannes Henricus van de Goor is op 13-05-1808 te Asten overleden en Johanna Maria Dirks van Helmond is op 28-11-1809 te Asten overleden. Hun broers en zussen zijn erfgenamen.

We keren weer terug naar de eigenaren, waarbij nog een staat en inventaris plaatsvindt na de verkoop van de goederen van Hendrik van Hugten en Wilhelmina Lammers en van Marten Dirks en Wilhelmina Lammers, waarbij de kinderen in geld worden uitbetaald. Hendrik Dirks van Helmond, die veel in deze archieven voorkomt, is als oom voogd over de kinderen Marten Dirks. Hij is ook de zwager van de bovengenoemde Johannes Henricus van de Goor:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 92; 30-10-1788:
Jan Bruystens en Mattijs Slaats worden aangesteld als voogden over Josyna en Dirk, onmondige kinderen van wijlen Hendrik van Hugten en Willemina Lambers.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 92 verso; 30-10-1788:
Hendrik Dirk van Helmondt, te Zoerendonk en Francis van den Heuvel, op den Heydrik, te Deurne, worden aangesteld als voogden over Johannis en Hendrien, onmondige kinderen van wijlen Marten Dirks en Willemina Lambers, gewoond hebbende te Heusden.

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 208 verso; 21-11-1789:
Staat en inventaris opgemaakt door Jan Bruystens en Mattijs Slaats, als voogden over de onmondige kinderen Josyna en Dirk van Hendrik van Hugten en Willemina Lambers.
Vaste goederen: huis, hof en aangelag met schuur en dries te Heusden 1 lopense, ene zijde Jacobus van Heugten, andere zijde kinderen Mattijs van Bussel; land de Wiesenakker of Voorsten akker 7 lopense; den Varrenhofakker 3½ lopense; groes aan de Aa 332 roede 15 voet; groes het Kalvereeusel 1¼ lopense; groes het Ven 95 roede 7 voet 1; groes het Ven 3 lopense. Verponding ƒ 9-07-13½ per jaar. Bede ƒ 2-13-11 per jaar. Op 26-11-1788 is aan de regenten van Asten verzocht om de eikenbomen op de goederen publiek te verkopen met opbrengst ƒ 569-05-00. Op 03-12-1788 zijn de roerende goederen publiek verkocht met opbrengst ƒ 1363-11-00. Op 19-07-1789 is de oogst te velde verkocht. Met opbrengst ƒ 278-09-00. Totale opbrengst ƒ 2211-05-00. In overleg is bepaald dat de kinderen voorlopig ontvangen ƒ 300,-. In het tweede huwelijk is de boedel seer verergert en vermindert.
Rest ƒ 1911-05-00.
Uitstaande gelden: ƒ 100,- à 3% ten laste van weduwe Marcelis Neervens ƒ 100-00-00; ƒ 250,- terugbetaald door Matthijs Slaats en van diverse kleine verkopingen ƒ 433-16-02.
Totaal ƒ 2445-01-02.
Schulden: hieronder het optimmeren van het huys door Jan de Groot ƒ 578-03-10.
Resterend ƒ 1866-17-08.
Het aandeel der kinderen is hierin ƒ 566-14-08¼.

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 221; 21-11-1789:
Staat en inventaris opgemaakt door Hendrik van Helmond en Francis van den Heuvel, te Deurne als voogden over Johannis en Hendrien de onmondige kinderen van Marten Dirks en Willemina Lambers, beiden overleden.
Vaste goederen: huis, hof en aangelag te Heusden zich strekkende van voren tot aan de Schaapskooy met de Venakker daaraan in het landboek twee percelen 8 lopense; land den Behelpsenakker hiervan 91 roede 10 voet; land de Venakker en den Haverakker in het landboek twee percelen samen 8 lopense; groes het Weyvelt 349 roeden; groes 234 roeden; groes 88 roeden 15 voet; groes het groot Beemdtje in het landboek 2 delen samen 331 roede; groes de Vennen 91 roede 10 voet. Verponding ƒ 13-05-02¾ per jaar. Bede ƒ 3-15-12¾ per jaar. De overige verkopen zijn vermeld in archiefstuk 126 bladzijde 215 verso de dato 21-11-1789 bedragende ƒ 1866-17-08. Waarvan het aandeel der kinderen bedraagt ƒ 800-01-11¼.

De bewoner van het huis wordt Hendrik Dirks van Helmond, geboren te Asten op 13-07-1739 als zoon van Theodorus Dielis van Helmond en Catharina Peter Wijnen (zie Behelp 4). Hij is op 16-01-1774 te Maarheeze getrouwd met Johanna Hendrik Lammers, geboren te Someren op 21-09-1735 als dochter van Hendrik Lammers en Maria Vesters Michiels en zus van Wilhelmina Hendrik Lammers.

10

Het gezin van Hendrik Dirks van Helmond en Johanna Hendrik Lammers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joanna Maria Maarheeze 13-06-1776 Kind Maarheeze ±1776

Hendrik Dirks van Helmond is te Asten op 08-12-1808 overleden en Johanna Hendrik Lammers is te Deurne op 09-12-1818 overleden.

11

Bij het overlijden van dochter Wilhelma Jan de Groot van Wilhelmina Hendrik Lammers en Jan Willem de Groot blijkt de waarde van de goederen:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 109 verso; 14-10-1793:
Taxatie van de onroerende goederen van Willemyn Jan de Groot overleden en begraven op 07-08-1793. 1⁄3e deel in 2⁄7e deel. Waarde

huis, schop en hof te Heusden 1 copse, ene zijde kinderen Marten Dirks ƒ 300,-
land den Heykamp 1 lopense 28 roede, ene zijde weduwe Pieter Slaats ƒ 50,-
land Goortjesakker 3 lopense 6 roede, ene zijde Jan Bruystens ƒ 130,-
land Behelpsenakker 1 lopense 29 roede, ene zijde Antony Jan Lomans ƒ 30,-
land Varrenakker 1 lopense 36 roede, ene zijde kinderen Hendrik van Hugten ƒ 30,-
groes het Weyvelt 6 lopense 48 roede, ene zijde Jacobus van Hugten ƒ 170,-
groes Slaatsevelt 6 lopense, ene zijde kinderen Marten Dirks ƒ 150,-
Totaal
Belast met 3½ cop rogge per jaar aan den Armen van Helmond in kapitaal
Rest
De overledene kwam toe 1⁄3e deel van 2⁄7e deel zijnde
20e penning is ƒ 4-10-0
ƒ 970-00-00
ƒ 19-10-11
ƒ 950-09-05
ƒ 90-10-6.

Ook het huizenquohier over de periode 1776-1803 en de verpondingen van 1810 laten zien dat de kinderen van Marten Dirks eigenaar zijn van het huis. Later bewoond door de eerder genoemde Hendrik Dirks van Helmond:

Jaar Eigenaar nummer 15 Heusden Bewoners nummer 15 Heusden
1776 weduwe en kinderen Hendrik van Hugten weduwe en kinderen Hendrik van Hugten
1781 weduwe en kinderen Marten Dirks weduwe en kinderen Marten Dirks
1798 kinderen Marten Dirks Hendrik Dirks van Helmond
1803 kinderen Marten Dirks Hendrik Dirks van Helmond

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 152:
Johannes en Hendrien gehuwd met Lambertus Craenen.
Kinderen Marten Dirks bij deling 16-02-1789.
Nummer 15 huijs, hof en aangelag 4½ lopense.

In het archief van Asten staat nog de verdeling tussen de kinderen Jan en Hendrina, waarbij Jan Marten Dirks eigenaar wordt van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 22-09-1809:
Jan Marten Dirks, Lambertus van der Kraenen man van Hendrina Marten Dirks. Zij verdelen vaste goederen. 1e lot krijgt Jan Marten Dirks, een huis en erf te Heusden oud nummer 248 nieuw nummer 255; land de Behelpakker 1 lopense 38 roede; land en groes bij 't Aangelag 15 lopense 15 roede; land Venakker 7 lopense 29 roede; groes de Venne 1 lopense 45 roede; groes het Weyvelt 4 lopense 21 roede; groes de Beembdjes 6 lopense 22 roede; groes het Kleynbeemtje 1 lopense 29 roede; groes het Wijvelt 30 lopense. 2e lot krijgt Lambertus van der Kraenen ƒ 900,- uit te keren door de ontvanger van het 1e lot.

In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Jan Marten Dirks:

Kadaster 1811-1832; E502:
Huis, schuur en erf, groot 06 roede 30 el, achterste Heusden, klassen 7.
Eigenaar: Jan Marten Dirks.

12

13

Johannes Marten Dirks is geboren te Asten op 29-05-1778 en te Deurne op 16-02-1806 getrouwd met Catharina Jan Hikspoors, geboren te Deurne op 14-10-1777 als dochter van Johannes Lamberti Hikspoors en Maria Leonardi Hanegreef:

14

Het gezin van Johannes Marten Dirks en Catharina Jan Hikspoors:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmina Asten 02-06-1807 Asten 02-05-1834
Henricus Wijnen
Heeze 30-01-1886
2 Johanna Maria Asten 19-03-1809 Asten 18-01-1849
Andries Kuijpers
Asten 27-05-1892
3 Martinus Asten 19-01-1811 Kind Asten ±1811
4 Joanna Maria Asten 30-07-1813 Ongehuwd Asten 08-05-1899 zie Voormalig huis E1323
5 Johanna Asten 17-12-1815 Mierlo 04-08-1871
Godefridus van de Meulenhof
Heeze 08-12-1894
6 Hendrikus Asten 16-11-1820 Ongehuwd Asten 27-10-1898 zie Voormalig huis E1323

Zij verhuizen in 1843 naar een nieuw huis in de buurt (zie Voormalig huis E1323).

Dit huis komt niet meer in de archieven voor en is waarschijnlijk gesloopt.

Overzicht bewoners

Hoeve op Achterste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Dirck Marcelis van Heughten Helmond 23-07-1644 Dirck Marcelis van Heughten Helmond 23-07-1644
Heusden huis 15
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Dirck van Heughten Helmond 23-07-1644 Dries van Heughten Asten 30-11-1703
1741 Dries Dirk van Hugten Asten 30-11-1703 Dries Dirk van Hugten Asten 30-11-1703
1746 Dries Dirk van Hugten Asten 30-11-1703 Dries Dirk van Hugten Asten 30-11-1703
1751 Dries Dirk van Hugten Asten 30-11-1703 Dries Dirk van Hugten Asten 30-11-1703
1756 Dries Dirk van Hugten Asten 30-11-1703 Dries Dirk van Hugten Asten 30-11-1703
1761 Dries Dirk van Hugten Asten 30-11-1703 Dries Dirk van Hugten Asten 30-11-1703
1766 Andries van Hugten Asten 30-11-1703 Andries van Hugten Asten 30-11-1703
1771 Andries van Hugten Asten 30-11-1703 Andries van Hugten Asten 30-11-1703
1776 weduwe en kinderen Hendrik van Hugten Someren 07-12-1750 weduwe en kinderen Hendrik van Hugten Someren 07-12-1750
1781 weduwe en kinderen Marten Dirks Someren 07-12-1750 weduwe en kinderen Marten Dirks Someren 07-12-1750
1798 kinderen Marten Dirks Asten 29-05-1778 Hendrik Dirks van Helmond Asten 13-07-1739
1803 kinderen Marten Dirks Asten 29-05-1778 Hendrik Dirks van Helmond Asten 13-07-1739
Kadasternummer E502
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E502 1832 Johannes M Dirks Asten 29-05-1778
Antoniusstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1806-1840 Johannes Marten Dirks Asten 29-05-1778 Catharina Hikspoors Deurne 14-10-1777 21-01-1840
1840-1843 Catharina Hikspoors Deurne 14-10-1777 weduwe Dirks
1843 gesloopt

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 27 oktober 2022, 10:29:44

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen