logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E508a

Judocus Linders van Heugten bezit volgens de archieven een huis vlak naast het vorige huis of een deel van het vorige huis, hetgeen niet bij de verpondingen is terug te vinden. Hij woont zelf op de Middelste Heusden. Judocus Linders van Heugten is geboren te Asten op 31-08-1645 als zoon van Leonardus (Leendert) Joost van Heugten en Heijlgondis Henricks (zie Voormalig huis E508). Hij is op 07-02-1677 te Asten getrouwd met Petronella Dierx Theuwens, geboren te Asten op 03-03-1645 als dochter van Theodorus Petri Theuwens en Anna:

Juncti sunt matrimonio Judocus Lenaerts van Heuchten et Petronilla Dirrick Theuwes; testes Leonardus van Heuchten et Wilhelmus Lenaerts van Heuchten.

In huwelijkse echt verbonden Judocus Lenaerts van Heuchten en Petronilla Dirrick Theuwes; getuigen Leonardus van Heuchten en Wilhelmus Lenaerts van Heuchten.

01

Het gezin van Judocus Linders van Heugten en Petronella Dierx Theuwens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacobus Asten 08-01-1678 Asten 01-05-1706
Jenneken Geerit Aerts
Asten 05-05-1746
2 Henricus Asten 18-10-1679 Kind Asten ±1679
3 Leonardus Asten 24-11-1681 Someren 06-09-1711
Maria Jansen
Asten 11-08-1752
4 Theodorus Asten 05-11-1684 Asten 02-05-1717
Francisca Frans Goorts
Asten 04-07-1754 zie Voormalig huis C116
5 Maria Asten 19-05-1687 Asten 26-11-1713
Marcelis Janssen
Asten ±1720
6 Johanna Asten 09-04-1691 Kind Asten ±1691
7 Henricus Asten 23-05-1693 Kind Asten ±1693
8 Helena Asten 19-03-1698 Kind Asten ±1698

Joost Linders van Hugten verpacht de helft van dit huis op de Behelp aan Paulus Jelis:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 176 verso; 23-04-1723:
Joost Linders van Hugten verpacht aan Paulus Jelis de helft van huis, hof, en aangelag te Heusden naast de Behelp en de schop over de schop en de helft van de schuur naast het huis zoals hij deze in bewoning en gebruik heeft; de helft van het fruit uit de boomgaard; land 2 lopense, ene zijde Marte Janssen, andere zijde Jacob Linders; land 3 copse, ene zijde erven Flips Dircx van Heusden, andere zijde Lindert Joosten; land in Peeter Turisacker 2½ lopense, ene zijde Jan Peeters, andere zijde Lindert Joosten gebruiker; land 1½ lopense, ene zijde Jan Teunis, andere zijde Lindert Joosten gebruiker; groes 1 lopense, ene zijde Marcelis Daandels, andere zijde Marte Janssen; groes 1½ lopense, ene zijde de Heer van Asten, andere zijde Marten Janssen; wei / hei 5 lopense, ene zijde de Heer van Asten, andere zijde Marten Janssen; groes 1 lopense, ene zijde erven Flips van Heusden, andere zijde Dirck Marcelis; groes 1 lopense, ene zijde Dirck Driessen, andere zijde Jan Peeters. Het huis en groes is laatst door Tijs Jansse gebruikt geweest en zijn nu verlaten. Huurtermijn 10 jaar. Huursom ƒ 15,- per jaar plus de lasten. De verhuurder zal het huis in goede staat houden. De huurder zal echter de arbeiders de kost moeten geven zonder dit op de huur te mogen korten. De daggelden worden ook door de huurder betaald doch mogen gekort worden op de huurgelden echter niet meer dan de jaarhuur zal bedragen.

De andere verhuurt hij aan zijn zoon Lindert:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 178 verso; 23-04-1723:
Joost Linders van Hugten geeft in huur aan Lindert Joosten de helft van zijn huis, hof en aangelag geheel 1½ lopense, zijnde het huis naast de erven Flips van Heusden; de voorste schop naast het huis, de helft van de schuur naast de schop, de helft van het fruit in de hof en aangelag. Zoals de huurder sinds voorleden Pasen in gebruik heeft gehad; land 3 copse, ene zijde de Heer van Asten, andere zijde Paulus Jelis gebruiker; land 1½ lopense, ene zijde de Heer van Asten, andere zijde Paulus Jelis gebruiker; land 2 lopense, ene zijde Marten Janssen, andere zijde Jan Marcelis; land 1½ copse, ene zijde de straat, andere zijde groes hierna te noemen; land 2½ lopense, ene zijde Jan Peeters, andere zijde Paulus Jelis gebruiker; wei / hei 7 lopense, ene zijde Jan Peeters, andere zijde Dirck Driessen; groes 2½ lopense, ene zijde Jan Peeters, andere zijde kinderen Tunis van Bussel; groes het Heyvelt 1 lopense, ene en andere zijde Jan Peeters; groes 5 copse, ene en andere zijde de Heer van Asten; groes 5 copse, ene zijde Dirck Marcelis, andere zijde erven Flips van Heusden. Huurtermijn 11 jaar.

Korte tijd later doet hij afstand van dit bezit om zijn schulden te kunnen voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 238 verso; 14-04-1724:
Joost Linders van Hugten, op Heusden, verklaarde zich te vinden gesommeert, gerenoveert en geexecuteert door de vorster, alhier, ter instantie van Frans Cornelis van Weert en Hendrik Aart Tielen collecteurs der verponding en conincxbede, 1722, ter somme van ƒ 11-18-6. Hij is niet in staat deze collecteurs en de verdere crediteuren te betalen. Hij doet bij deze hantligtinge van al zijn erffelijcke goederen te Asten latende deze aan hen, tot verhaal van al hun pretenties.

Asten Rechterlijk Archief 156; 15-06-1724:
Van: Peeter Guns getrouwd met Odilia van der Weerden.
Aan: De publieke persoon hiertoe verzocht.
Kortelings zijn drie huizen en aanhorende gronden toebehorende aan Joost, Jacob en Hendrik Linders van Heughten, te Heusden, ter inning van 's landslasten, publiek verkocht het hoogsel zal binnenkort, met brandende kersse uitgaan. In de koopcedulle is vastgelegd dat de koopgelden zullen worden overgedragen aan Johan Draak, secretaris, te Asten. Ondergetekende is echter niet genegen om wederom ver over de vier jaar te moeten procederen tegen de voorschreven secretaris over uitbetaling en distributie der koopgelden. Hij vraagt, als een der voornaamste pandcrediteuren, zijnde een rente van ƒ 800,- kapitaal dat de secretaris hiervoor een cautie stelt. Volgen naar aanleiding hiervan nog een aantal stukken en wordt gewezen op de, in 1717, geëxecuteerde goederen van wijlen Aart Berckers, waar hij, Guns, een vordering op had en waarvan de opbrengsten nu, 2e helft 1719, nog berusten onder secretaris Draak.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 26; 26-07-1724:

Frans Cornelis van Weert en Hendrik Aart Tielen, collecteurs der verponding en coninxbede, 1722, laten ten behoeve van deze verpondingen executeren de goederen van Joost Linders van Hugten, te Heusden om daaraan te verhalen ƒ 11-18-6
Zij verkopen aan Willem Goort Loomans huis, hof, schop, schuur en aangelag te Heusden 1½ lopense, ene zijde Lindert Jansse, andere zijde de straat, ene einde een akker van Joost Linders van Hugten. Verponding ƒ 2,- per jaar. Koopsom ƒ 100,-
Zij verkopen aan Goort van Bussel land 1 lopense. Koopsom ƒ 17,-
- land de Quaybraeck 2½ lopense. Koopsom ƒ 43,-
- groes het agterste Weyvelt 7 lopense. Koopsom ƒ 40,-
- hooiveld 't Silleke 2½ lopense. Koopsom ƒ 26,-
Zij verkopen aan Jelis van Helmont land de Heycamp 2½ lopense. Koopsom ƒ 16,-
- land Peer Turensacker 5½ lopense. Koopsom ƒ 96,-
- land 't Heytvelt 2 lopense. Koopsom ƒ 26,-
Zij verkopen aan Wilbert Huyberts land het nij Heytvelt 2 lopense. Koopsom ƒ 3,10.
- hooiveld aan den Varrenhof 5 copse. Koopsom ƒ 10,-
Zij verkopen aan Heylken Joosten groes/land het voorste Heytvelt 5 copse. Koopsom ƒ 2,50
Zij verkopen aan Jan van Hugten hooiveld 't Ven 2½ lopense. Koopsom ƒ 40,-
Zij verkopen aan Daandel Peeter Coolen groes 't voorste Weyvelt 5½ lopense. Koopsom ƒ 43,-
Zij verkopen aan Johan Draak groes 't Aa-veltje. Koopsom ƒ 25,-

Schuldeisers weten van deze verkoop en willen voorrang:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 130 en verdere; 10-08-1724:
Paulus van Overbeek weduwnaar en erfgenaam meubilair van Catarina van der Meyden en Maria van der Meyden, weduwe Bartel Marijne, en dochter van Gerit Jacobx van der Meyde dede seggen dat bij een transport van een hoeve te Heusden door Susanna, weduwe Jan Dirck Hoppenbrouwer aan Leendert Joosten van Hugten en Willem Hendrik Jacobx, schepenen Asten de dato 19-11-1670, waarbij blijkt dat deze hoeve is overgedragen onder andere belast met ƒ 300,- en 3 jaar intrest ten bate van Gerit Jacobx van der Meyden, hun vader en schoonvader. De ƒ 300,- stonden al in 1667 op de hoeve. De kinderen van Leendert Joosten van Hugten hebben, tot 1720, de rente betaald. Zij willen preferent worden voor de overige crediteuren.

Joost Linders van Hugten is op 05-05-1728 te Asten overleden en het huis komt later in de archieven niet meer voor.


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 16 september 2022, 19:51:09

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen