logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E516

Volgens de verpondingen van 1737 bewoont Gerit Peeters een huis op Heusden:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio141:
Gerit Peeters.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense.

Gerardus Peters (van der Heyde) is geboren te Asten op 20-08-1684 als zoon van Petrus Peeters en Ida (zie Voormalig huis C682). Hij is op 04-12-1707 te Asten getrouwd met Wilhelma Willems, geboren te Asten op 02-09-1681 als dochter van Michael Willems en Helena:

01

Het gezin van Gerardus Peters van der Heyde en Wilhelma Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 23-09-1708
2 Gerardus Asten 11-12-1711
3 Ida Asten 16-04-1714 Asten 17-09-1741
Theodorus Jan Claus
Asten 24-07-1778

In de bewoningslijst over de periode 1741-1756 is Gerardus Peters van der Heyde eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 20c Heusden Bewoners nummer 20c Heusden
1741 Gerrit Peters Gerrit Peters
1746 Gerrit Peters Gerrit Peters
1751 Gerrit Peters Gerrit Peters
1756 Gerrit Peters Gerrit Peters

Wilhelma Willems is rond 1715 te Asten overleden en Gerardus Peters van der Heyde is rond 1760 te Asten overleden en dochter Ida Gerit Peters heeft de goederen overgenomen. Zij is geboren te Asten op 16-04-1714 en is op 17-09-1741 te Asten getrouwd met Theodorus (Dirk) Jan Claus, geboren te Asten op 20-08-1715 als zoon van Johannes Aart Claus en Catharina Philipsen van Heusden (zie Voormalig huis E509) en broer van Anna Jan Aart Claus (zie Voormalig huis E508) en Ida Jan Aart Claus (zie Antoniusstraat 38):

02

Het gezin van Ida Gerit Peters en Theodorus (Dirk) Jan Claus:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma Asten 27-01-1744 Asten 21-10-1764
Johannes Jan van den Eynde
2 Philippus Asten 18-12-1746 Kind Asten ±1746
3 Johanna Maria Asten 03-11-1750 Asten 07-02-1779
Johannes Antonius van Lierop
Asten 04-10-1794
4 Petronilla Asten 04-09-1752 Kind Asten 03-10-1753

Dirk Jan Claus had bestuurlijke functies in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 31 verso; 22-06-1765:
Pieter Coolen en Jan Bruystens zijn aangesteld tot borgemeesters, Sint Jan 1765-1766. Tot setters zijn benoemd: Mattijs van Bussel en Dirk Claus.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 27 verso; 11-05-1767:
Mattijs van Bussel en Dirk Claus worden, voor de tijd van drie jaar, aangesteld als armmeesters.

Als beroep was hij naast landbouwer ook veeverkoper:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 214 verso; 14-04-1773:
Laurens Jelisse heeft gekocht van Gerrit van Loon, te Liessel een os, oud vijf jaar; grijs van haar. Hendrik Canters, te Liessel een idem; Johannes Joseph Aarts, te Liessel een idem; Cornelis Hikspoors, te Liessel een idem; Marten van Bree, te Vlierden een idem; Antoni van Dijk, te Lierop, een idem. De verkopers verklaren dat de beesten in voornoemde plaatsen zijn geworpen en gevoet en dus inlandse beesten zijn, komende uit een gezonde plaats en stal waar geen besmettelijke ziekten heersen. Dirk Jan Claus zal met deze beesten naar Gorcum of elders drijven.

In het huizenquohier over de periode 1761-1781 is Dirk Jan Claus eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 20c Heusden Bewoners nummer 20c Heusden
1761 Dirk Claus Dirk Claus
1766 Dirk Jan Claus Dirk Jan Claus
1771 Dirk Claus Dirk Claus
1776 Dirk Claus Dirk Claus
1781 Dirk Claus Dirk Claus

Ida Gerit Peters is op 24-07-1778 te Asten overleden en Theodorus (Dirk) Jan Claus is op 29-03-1792 te Asten overleden. In 1786 doet Dirk Jan Claus afstand van zijn bezittingen in ruil voor een betaalde oude dag en krijgt dochter Willlemina land en dochter Johanna Maria het huis:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 57 verso; 07-10-1786:
Dirk Jan Claus getrouwd geweest met Ida Geraerts Peters Verheyen ziet voor ƒ 80,- per jaar, gedurende zijn leven, af van zijn deel in de vaste goederen die hij samen met zijn vrouw en kinderen heeft bezeten dit ten behoeve van diezelfde kinderen te weten Jan van den Eynde getrouwd met Willemina Dirk Jan Claus en Antoni van Lierop getrouwd met Jenneke Dirk Jan Claus.

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 58 verso; 07-10-1786:
Jan van den Eynde man van Willemina Dirk Claus en Jan Antonie van Lierop man van Jenneke Dirk Claus. Kinderen en erven van Dirk Jan Claus, nog in leven en Ida Geerit Peters Verheyen, circa 10 jaar dood. Zij verdelen de, bij acte van renuntiatie, nagelaten goederen van hun vader.
1e lot krijgt Jan van den Eynden 1⁄3e deel onverdeeld in de Broek met de kwaade Braak op Heusden In het landboek twee percelen geheel 5½ lopense; land te Heusden 4 lopense; land den Groenakker ½ lopense; land den Busakker 2 lopense; de onverdeelde helft in den Brandt. In het landboek twee percelen samen 4½ lopense; groes het Lankvelt 3½ lopense; groes nevens de Loop 5 lopense. Belast met ƒ 40,- per jaar aan Dirk Claus, dit gedurende zijn leven.
2e lot krijgt Jan Antonie van Lierop en huis, hof en aangelag te Heusden 2 lopense, ene zijde Mattijs van Bussel; 2⁄3e deel in de Braak met de kwaade Braak; land den Groenakker 5 lopense; land de voorste Akker met het Ven 4 lopense; land den Varrenakker 1 lopense; land den akker in den Del 3½ lopense; groes de Bus 2 lopense; de helft in den Brandt 4½ lopense; groes het Weyvelt en nog het Weyvelt 5 lopense. Belast met ƒ 40,- per jaar aan Dirk Claus gedurende zijn leven.

Johanna Maria Dirk Jan Claus is geboren te Asten op 03-11-1750 en op 07-02-1779 te Asten getrouwd met Johannes Antonius van Lierop, geboren te Asten op 08-06-1750 als zoon van Antonius van Lyrop (zie Voormalig huis F1156):

03

Het gezin van Johanna Maria Dirk Jan Claus en Johannes Antonius van Lierop:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 27-11-1779 Kind Asten 10-12-1779
2 Antonius Asten 13-12-1780
3 Petrus Asten 02-08-1782 Kind Asten 27-09-1794
4 Ida Asten 18-12-1784 Asten 24-02-1805
Jan Peeter Berkvens
Asten 28-02-1851
5 Johanna Maria Asten 16-04-1788 Kind Asten 06-06-1790
6 Wilhelmus Asten 01-06-1791 Kind Asten 16-10-1794
7 Johanna Maria Asten 17-06-1794 Kind Asten 16-08-1794

Johanna Maria Dirk Jan Claus is op 04-10-1794 te Asten overleden en Johannes Antonius van Lierop is op 08-11-1794 te Asten overleden. Er moet een ramp hebben plaatsgevonden bij het gezin omdat zowel de ouders als drie van de kinderen binnen 3 maanden zijn overleden. Voor de enige nog in leven zijnde dochter Ida worden voogden aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 32; 03-12-1794:
Jelis van Lierop en Jacobus van Hugten, als naaste bloedverwanten van Ida, dochter Jan van Lierop en Jenneke Claus, beiden overleden, worden aangesteld als haar voogden.

In het huizenquohier rond 1800 staat het huis op naam van de kinderen van Jan van Lierop en wordt het verhuurd aan Francis Smits:

Jaar Eigenaar nummer 20c Heusden Bewoners nummer 20c Heusden
1798 kinderen Jan van Lierop Francis Smits
1803 kinderen Jan van Lierop weduwe Francis Smits

De verpondingen van 1810 geven nog een korte geschiedschrijving van de bewoning van het huis dat nu in handen is van Jan Peter Berkvens als man van Ida Jan van Lierop:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 156 verso:
Jan Berkvens nomen uxoris bij versterf 1794 kind van.
Jan Antoni van Lierop gehuwd met Jenneke Dirk Claus bij deling 07-10-1786.
Nummer 20 huijs, hof en aangelag 2 lopense.

Ida Jan van Lierop is geboren te Asten op 18-12-1784 als dochter van Johannes Antoni van Lierop en Johanna Maria Dirk Claus. Zij is op 24-02-1805 te Asten getrouwd met Jan Peeter Berkvens, geboren te Asten op 05-11-1778 als zoon van Petrus Berkvens en Johanna Maria Antoni van den Loverbos:

04

Het gezin van Ida Jan van Lierop en Jan Peeter Berkvens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 14-10-1806 Someren 26-01-1838
Petronella Roymans
Asten 07-02-1844
2 Antonius Asten 11-03-1808 Deurne 07-02-1847
Maria Hikspoors
Deurne 12-03-1870
3 Petrus Asten 16-12-1809 Kind Asten 08-03-1810
4 Petrus Asten 28-01-1811 Asten 12-02-1841
Johanna Maria Eijsbouts
Asten 28-09-1878
5 Johanna Maria Asten 27-05-1813 Ongehuwd Asten 28-05-1861 Wolfsberg
6 Johanna Asten 25-08-1815 Asten 25-01-1839
Willem Smits
Asten 21-01-1849 zie Voormalig huis E1056
7 Wilhelmina Asten 20-12-1817 Asten 27-04-1834
Gerardus Kerkers
Asten 06-12-1853
8 Petronella Asten 11-04-1820 Asten 12-11-1847
Antonie Loomans
Asten 08-03-1895 Stegen
9 Antonia Asten 28-02-1823 Ongehuwd Asten 26-01-1849
10 Laurentius Asten 18-09-1826 Kind Asten 02-10-1826

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Jan Peter Berkvens:

Kadaster 1811-1832; E516:
Huis, schuur en erf, groot 08 roede 18 el, achterste Heusden, klassen 7.
Eigenaar: Jan Peter Berkvens.

05

06

Ida Jan van Lierop is op 28-02-1851 te Asten overleden en Jan Peeter Berkvens is op 17-04-1855 te Asten overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we zoon Peter Berkvens, geboren te Asten op 28-01-1811 tegen als wonende op huizingnummer D98. Hij is op 12-02-1841 te Asten getrouwd met Johanna Maria Eijsbouts, geboren te Asten op 14-12-1809 als dochter van Theodorus Hendrik Eijsbouts en Justina Gerarda Kerkers:

07

In 1869 verhuizen zij naar de Wolfsberg en komt Francis van Bommel in het huis wonen. Hij is geboren te Vlierden op 28-04-1820 en op 22-04-1857 te Gemert getrouwd met Johanna van Duijnhoven, geboren te Gemert op 15-03-1829 als dochter van Leonardus van Duijnhoven en Anna Maria Goossens en zus van Johannes van Duijnhoven (zie Merelweg 3 en Voormalig huis E458 en E459) in de periode 1879-1890 wonen zij nog in het huis met huizingnummer D133:

08

Francis van Bommel verhuist met zijn gezin in 1883 naar Voordeldonk en het huis wordt daarna bewoond door Hendrikus Verspeek, geboren te Asten op 05-02-1858 als zoon van Theodorus Verspeek en Johanna Ceelen. Hij is op 26-01-1883 te Asten getrouwd met Petronella Welten, geboren te Asten op 26-12-1858 als dochter van Willem Welten en Johanna Geeven. Ook in de periode 1890-1900 bewonen zij het huis met huizingnummer D133:

In 1891 verhuizen Hendrikus Verspeek en Petronella Welten met hun gezin naar D80 en komt Antonie Teunissen, geboren te Asten op 12-08-1832 als zoon van Joannes Teunissen en Hendrica Slaats (zie Pannenhoef 10), in het huis wonen. Hij is sinds 16-08-1879 weduwnaar van Wilhelmina de Smidt, geboren te Someren op 21-02-1820 als dochter van Petrus de Smidt en Johanna Geenen, met wie hij op 29-01-1858 te Asten getrouwd was. Antonie Teunissen is op 24-01-1881 te Asten hertrouwd met Hendrica Timmermans, geboren te Asten op 31-03-1836 als dochter van Hendrik Timmermans en Johanna Maria van Vosselen (zie Voormalig huis B623) en weduwe van Pieter van Zantvoort. Zij wonen tot hun vertrek in 1893 naar de Wolfsberg in het huis.

Hubertus Bukkems, geboren te Asten op 07-03-1837 als zoon van Johannes Bukkems en Joanna Maria Martens (zie Voormalig huis C773), is de volgende bewoner. Hij is op 17-02-1873 te Asten getrouwd met Johanna Mennen, geboren te Asten op 09-02-1844 als dochter van Joseph Mennen en Johanna Timmermans (zie Berken 2).

In 1895 verhuizen zij naar D113 en woont Johannes Zegers, geboren te Asten op 30-01-1860 als zoon van Hendrikus Zegers en Antonia Bukkems (zie )in het huis. Hij is op 19-02-1892 te Asten getrouwd met Francisca Hurkmans, geboren te Asten op 15-01-1867 als dochter van Joannes Hurkmans en Antonetta Wijnen.

In 1899 verhuizen zij naar Voordeldonk (zie Wezelstraat 4) en komt de eerder genoemde Johanna Mennen weer in het huis wonen. Zij is sinds het overlijden van Hubertus Bukkems te Asten op 16-02-1898, weduwe en woont met haar kinderen in het huis.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 zijn deze verhuizingen op huizingnummer D133 te volgen:

09

Johanna Mennen overlijdt te Asten op 14-12-1900 en daarna is het huis niet verder bewoond.

Overzicht bewoners

Heusden huis 20c
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1741 Gerrit Peters Asten 20-08-1684 Gerrit Peters Asten 20-08-1684
1746 Gerrit Peters Asten 20-08-1684 Gerrit Peters Asten 20-08-1684
1751 Gerrit Peters Asten 20-08-1684 Gerrit Peters Asten 20-08-1684
1756 Gerrit Peters Asten 20-08-1684 Gerrit Peters Asten 20-08-1684
1761 Dirk Claus Asten 20-08-1715 Dirk Claus Asten 20-08-1715
1766 Dirk Jan Claus Asten 20-08-1715 Dirk Jan Claus Asten 20-08-1715
1771 Dirk Claus Asten 20-08-1715 Dirk Claus Asten 20-08-1715
1776 Dirk Claus Asten 20-08-1715 Dirk Claus Asten 20-08-1715
1781 Dirk Claus Asten 20-08-1715 Dirk Claus Asten 20-08-1715
1798 kinderen Jan van Lierop Asten 18-12-1784 Francis Smits
1803 kinderen Jan van Lierop Asten 18-12-1784 weduwe Francis Smits
Kadasternummr E516
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E516 1832 Jan Peter Berkvens Asten 05-11-1778
Antoniusstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1855 Jan Peter Berkvens Asten 05-11-1778 Ida Jan van Lierop Asten 18-12-1784 17-04-1855
1855-1859 Peter Berkvens Asten 27-06-1811 Johanna Maria Eijsbouts Asten 14-12-1809
D98 1859-1869 Peter Berkvens Asten 27-06-1811 Johanna Maria Eijsbouts Asten 14-12-1809 Wolfsberg
D128 1869-1879 Francis van Bommel Vlierden 28-08-1826 Johanna van Duijnhoven Gemert 15-03-1829
D133 1879-1883 Francis van Bommel Vlierden 28-08-1826 Johanna van Duijnhoven Gemert 15-03-1829
D133 1883-1890 Hendrikus Verspeek Asten 06-02-1858 Petronella Welten Asten 26-12-1858
D133 1890-1891 Hendrikus Verspeek Asten 06-02-1858 Petronella Welten Asten 26-12-1858
D133 1891-1893 Antonie Teunissen Asten 12-08-1832 Hendrica Timmermans Asten 31-03-1836 Wolfsberg
D133 1893-1895 Hubertus Bukkems Asten 07-03-1837 Johanna Mennen Asten 09-02-1844 naar D113
D133 1895-1899 Johannes Zegers Asten 30-01-1860 Francisca Hurkmans Asten 15-01-1867 Voreldonk
D133 1899-1900 Johanna Mennen Asten 09-02-1844 weduwe Bukkems naar D143
1900 onbewoond

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2023, 22:21:32

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen