logo

De Vonder Homepagina


Behelp 1

Volgens de verpondingen van 1707 is Hendrik van Heugten, wonend elders in Heusden (zie Voormalig huis E508) eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 9 verso:
Henderick van Heughten.

De verpondingen van 1713 melden Hendrick van Heugten als eigenaar en Jan Benders van Hoof, wonend elders in Heusden (zie Voormalig huis E452) als nieuwe eigenaar:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 64 verso:
Jan Benders van Hooff van Hendrick van Hugten.

Deze verkoop aan Jan Benders van Hoof is gedaan om de verpondingachterstand weg te werken:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 26; 26-07-1724:
Frans Cornelis van Weert en Hendrik Aart Tielen, collecteurs der verponding en coninxbede, 1722, laten ten behoeve van de verpondingen executeren de goederen van Hendrik Linders van Hugten, te Heusden om daaraan te verhalen ƒ 2-9-6 wegens achterstaande verponding over 1722. Koper van onderstaande goederen wordt Jan Benders voor ƒ 380,-. huis, schuur, schop en aangelag te Heusden 1 lopense, ene zijde en einde de gemeente, andere zijde Tijs Rijnders.

Jan Benders van Hoof verkoopt het huis vrijwel direct door aan Antonis Janse Verhindert:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 39; 12-10-1724:
Jan Benders van Hoof verkoopt aan Teunis Jan Peeters Verhindert huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde de verkoper, ene einde kinderen Dielis Celen; land en hei 4 lopense, de helft van 18 percelen teul- en weilanden te Heusden. Zoals de verkoper die heeft verkregen van de, bij evictie verkregen goederen van Hendrik Linders van Hugten op 27-07-1724. Koopsom ƒ 425,-.

De hoofdgeldlijst van 1726  meldt Antonis Verhindert met zijn gezin als eigenaar en bewoners:

Hoofdgeldlijst XVIII-29; 29-08-1726:
Antonis Verhindert, Jenneke de vrouw, Jan, Hendrick, Jen en Josijn kind.

Antonius Janse Peeters Verhindert is geboren te Asten op 12-12-1664 als zoon van Jan Peeter Verhindert en Maria Jansen Canters (zie Voormalig huis G506). Hij is op 29-01-1702 te Someren getrouwd met Johanna Joosten de Cuyper, geboren te Someren rond 1675. Johanna Joosten de Cuyper is rond 1713 overleden en Antonius Janse Peeters Verhindert is op 08-06-1715 te Someren hertrouwd met Johanna Hendrick van Helmond, geboren op 19-04-1683 te Asten als dochter van Henricus Jansen van Helmont en Judoca Bruystens (zie Voormalig huis E491):

Contraxerunt matrimonio Anthonis Verhindert et Joanna Henrici van Helmont; test Joannes Anthony van de Cruys et Helena Janssen.

Huwelijkscontract tussen Anthonis Verhindert en Joanna Henrici van Helmont; getuigen Joannes Anthony van de Cruys en Helena Janssen.

01

Het gezin van Antonius Janse Peeters Verhindert met Johanna Joosten de Cuyper en met Johanna Hendrick van Helmont:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria* Someren 23-05-1713 Kind Someren 10-06-1713
2 Johanna Someren 09-08-1716 Asten 18-02-1742
Wilhelmus Loomans
Asten 07-05-1752
Petrus Hendrik Hoeben
Asten 16-04-1759
3 Henricus Someren 30-12-1717 Kind Asten ±1730
4 Johannes Someren 07-09-1719 Asten 09-11-1749
Ida Jan Aart Claus
Asten 06-08-1798 zie Antoniusstraat 38
5 Judoca Asten 12-02-1722 Asten 19-10-1749
Paulus Thys van Gerwen
Asten 01-10-1779 zie Julianastraat 1
6 Maria Asten 21-08-1724 Kind Asten ±1724
7 Catharina Asten 21-08-1724 Kind Asten ±1724

* kind uit het eerste huwelijk

Zij komen rond 1721 vanuit Someren in Asten wonen waarschijnlijk toen al in dit huis. Johanna Hendrick van Helmont erft kleding van haar schoonzus Elisabeth Janse Peeters Verhindert:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 151; 24-04-1729:
Elisabeth Verhindert, weduwe Peter Jan Baltis, ten huize van Frans Marten Doensen ziek liggende, testeert. Aan de vrouw van Tonis Verhindert, al haar hemden, linnen, twee lijfkens.

Antonius Janse Peeters Verhindert heeft een achterstand in de belastingen:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 103; 06-05-1735:
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Pieter de Cort en Antony Heycoop, waarnemende het borgemeestersboek van Peter Jan Wilberts en Joost Joosten, Sint Jan 1732-1733, in arrest de vaste goederen van Antonis Verhindert om daaraan te verhalen ƒ 7-04-14.

In de bewoningslijst van dit huis wordt Antonius Janse Peeters Verhindert  als eigenaar en bewoner genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 10 Heusden Bewoners nummer 10 Heusden
1736 Antonij Verhindert Antonij Verhindert

Antonius Janse Peeters Verhindert is op 03-05-1739 te Asten overleden en zijn vrouw doet nog een aankoop van een deel van huis en land:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 196 verso; 15-08-1739:
Jan Dirk Meus, te Someren, verkoopt aan Jenneke, weduwe Teunis Verhindert 1⁄4e deel, onbedeeld, in huis en hof, ene zijde schepenen van Asten, andere zijde Jelis van Helmont; land het Sester 3 copse; land de Venne 2 lopense; den Busacker 2 lopense; den Heyacker 2 lopense; Willemacker 1 lopense; Weyvelt 3 lopense; kleyn Weyvelt 3 lopense; groes de Reybeemt 11⁄2 lopense; groes het Broekvelt 1 lopense; groes den Brant 11⁄2 lopense; het Heytvelt 11⁄2 copse; groes den Dries 11⁄2 copse. Koopsom: ƒ 50,-.

Bij de verpondingen wordt de weduwe van Antonius Janse Peeters Verhindert als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 135:
De weduwe Antoni Janse Verhindert.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense. In de bede ƒ 2-9-11.

Volgens het huizenquohier over de periode 1741-1746 verhuurt Johanna Hendrick van Helmont, als weduwe van Antonius Janse Peeters Verhindert, dit huis aan derden en later aan schoonzoon Wilhelmus Loomans:

Jaar Eigenaar nummer 10 Heusden Bewoners nummer 10 Heusden
1741 weduwe Antonis Verhindert Dirk Jelis van Helmond
1746 weduwe Antonij Jans Verhindert Wilhelmus Loomans

Johanna van Helmont is te Asten op 24-10-1747 overleden en dochter Judoca (Josyn) en zoon Johannes (Jan) verkopen hun erfdeel aan hun zus Johanna (Jenneke):

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 81; 02-12-1747:
Josyn Teunis Verhindert, wonende te Someren, verkoopt aan Wilhelmus Loomans man van Jenneke Teunis Verhindert, haar zuster, haar ⅓e onverdeelde deel in een huis, stalling, hof en aangelag te Heusden geheel 1½ lopense, ene zijde Bruysten Peters, andere zijde de gemeente. Verkoopster aangekomen bij versterf van haar moeder. Koopsom ƒ 225,-.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 84; 08-01-1748:
Jan Teunis Verhindert verkoopt aan Wilhelmus Loomans, zijn zwager, ⅓e deel onverdeeld in huis, stallinge, hof en aangelag te Heusden 1½ lopense, ene zijde Bruysten Peters, andere zijde de gemeente.

Dochter Johanna Antonius Verhindert is geboren te Someren op 09-08-1716 en op 18-02-1742 te Asten getrouwd met Wilhelmus Willems Loomans, geboren te Asten op 01-08-1720 als zoon van Wilhelmus Loomans en Helena Peeters (zie Voormalig huis G520). Wilhelmus Willems Loomans is op 05-08-1751 te Asten overleden en Johanna Teunis Verhindert hertrouwt op 07-05-1752 te Asten met Petrus Henrici Hoeben, geboren te Meijel op 15-11-1721 als zoon van Henricus Huberts en Joanna Peters en waarschijnlijk vader van een onechte zoon Hendrik Hoeben (zie Voormalig huis E393):

02

De gezinnen van Johanna Teunis Verhindert met Wilhelmus Willems Loomans en met Petrus Henrici Hoeben:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 15-01-1743 Asten 10-05-1778
Matthias Goort Kuypers
Asten 07-11-1810 zie Voormalig huis E127
2 Antonius Asten 06-11-1744 Kind Asten ±1744
3 Antonius Asten 24-10-1745 Asten 04-07-1773
Petronella Willems van Bree
Asten 07-10-1779
4 Wilhelmus Asten 02-09-1748 Asten 10-05-1778
Margarita van Helmond
Asten 14-01-1781
Maria Francis van Heugten
Asten 11-01-1803
5 Johanna Asten 09-12-1750 Kind Asten 15-03-1751
6 Wilhelma* Asten 30-12-1752 Asten 03-03-1782
Bendert Wilbert van Helmont
Asten 30-06-1802 zie Voormalig huis E1049
7 Henricus* Asten 02-01-1755 Kind Asten ±1755
8 Johanna* Asten 11-01-1757 Kind Asten ±1757
9 Anna Maria* Asten 05-02-1759 Kind Asten ±1759

* kinderen uit het tweede huwelijk

Volgens de bewoningslijst van 1751 is Johanna Teunis Verhindert als weduwe van Wilhelmus Loomans eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 10 Heusden Bewoners nummer 10 Heusden
1751 weduwe en kinderen Wilhelmus Loomans weduwe en kinderen Wilhelmus Loomans

Na het overlijden van haar eerste man zit Johanna Teunis Verhindert in de schulden:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 2; 17-01-1752:
Gezien het request van Jenneke Antonis Verhindert weduwe Wilhelmus Loomans, op Heusden, en waarin zij laat weten en verzoekt. Haar man is vorig jaar overleden na een lange uytteerende ziekte. Zij is achtergebleven met drie kleine kinderen en veel lasten en schulden, welke zij niet in staat is te betalen, tenzij ze haar beesten en gerede goederen verkoopt. Zij zou dan ook niet meer op haar goederen kunnen blijven wonen om die te cultiveren, hetgeen zeer ten nadele van haar en de opvoeding van haar kinderen zou zijn. Zij wil ƒ 200,- lenen om haar schulden te betalen zodat zij in de bouwerij kan blijven zitten. In deze is zij geraden door haar zwagers Goort en Peter Loomans. Naschrift: Het Corpus geeft toestemming. Zij zal binnen twee weken bewijzen overleggen van de schulden welke met de ƒ 200,- betaald worden. Naschrift 31-01-1752:
W. de Bruyn ƒ 70-01-14; Francis Jansen ƒ 12-00-00; Jan Smits ƒ 1-09-00; Peter Loomans ƒ 4-00-00; Jan Ture Loomans ƒ 3-09-08; J. Losecaat ƒ 40-00-00; de mulder ƒ 50-00-00; Jan van Riet ƒ 10-08-00; Antoni Fransen ƒ 3-16-10; totaal ƒ 195-15-00.

Voor haar tweede huwelijk moet Johanna Teunis Verhindert een inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 67; 22-04-1752:
Peter Hendriks Hoeben, meerderjarige jongeman wonende alhier en geboren te Meyl bruidgom ter eenre en Jenneke Verhindert, weduwe Wilhelmus Loomans, geassisteerd met Jan Verhindert, haar broeder en Goort Willem Loomans, haar zwager als haar geassumeerde momboiren en naaste vrienden van haar drie onmondige kinderen, bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden: Beiden brengen de goederen in die zij reeds bezitten of nog verkrijgen. Indien kind(eren) geboren worden en in leven blijven zullen deze een zijn met de voorkinderen en na het overlijden van de comparanten egaal erven en delen. Indien de bruid komt te overlijden voor haar man, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten dan zal haar man haar nagelaten goederen mogen bezitten en gebruiken, gedurende zijn leven, mits de voorkinderen opvoedende als zijn eigen kinderen. Indien de bruidegom komt te overlijden, voor de bruid, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten dan zullen zijn goederen blijven aan zijn vrouw en voorkinderen. Na het overlijden van de eerst stervende, man of vrouw en kind of kinderen van dit huwelijk in leven zijn zal de langstlevende in de boedel blijven zitten en kinderen, hetzij, voor- of nakinderen egaal behandelen, opvoeden en bezorgen.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 68 verso; 22-04-1752:
Staat en inventaris opgemaakt door Jenneke Verhindert weduwe Wilhelmus Loomans ten behoeve van Helen, Antoni en Willem, haar kinderen. Zij wil hertrouwen met Peter Hendrik Hoeben.
Onroerende goederen: huis, schuur, stal, land en groes 24 lopense zoals verkregen van haar ouders voor 1⁄3e deel en voor 2⁄3e deel door wijlen haar man zijn aangekocht de dato 02-12-1747 en de dato 08-01-1748; de Busacker 2 lopense is later, door wijlen haar man, verkocht aan Aart Jan Claus.
Roerende goederen: twee bedden met toebehoren, twee halve koetsen, een kast, een trog, een kist, drie stoelen, een stand, een tob, vuurgerei, diverse ketels en een pan, een hoge en een lage kar, ploeg, eg, schop en riek.
Schulden: ƒ 200,- à 3½% aan Johannes Jansen schepenen de dato 28-1-1752; ƒ 100,- à 3½% aan Jan Verhindert; ƒ 100,- à 4 % aan Arnoldus Slaats; ƒ 50,- à 4 % aan Willem Muyen; ƒ 50,- aan Jan Aarts; ƒ 60,- aan Antoni Voermans de jonge wegens een peert en verhaalde waar; ƒ 50,- aan diverse schulden; de lands- en dorpslasten.

Volgens het huizenquohier over de periode 1756-1781 is Peter Hoeben eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 10 Heusden Bewoners nummer 10 Heusden
1756 Peter Hoeben Peter Hoeben
1761 Peter Hoeben Peter Hoeben
1766 Peter Hoeben Peter Hoeben
1771 Peter Hoeben Peter Hoeben
1776 Peter Hoeben Peter Hoeben
1781 Peter Hoeben Peter Hoeben

Johanna Teunis Verhindert is op 16-04-1759 te Asten overleden en Petrus Hendriks Hoeben heeft eerder nog een relatie gehad met Antonia Wouters de Groot (zie Voormalig huis E393). Petrus Hendriks Hoeben is te Asten op 24-06-1793 overleden. Volgens de bewoningslijst rond 1800 is het huis in eigendom van zoon Wilhelmus Willem Loomans en bewoond door hem  en door zijn neef Wilhelmus Antonie Loomans:

Jaar Eigenaar nummer 10 Heusden Bewoners nummer 10 Heusden
1798 kinderen Dirk Hoeben en Willem Loomans Dirk Verheijen in kamer Willem Loomans
1803 Willem Willem Lomans Willem Antonij Lomans in kamer Willem Willem Lomans

Antonius Willem Loomans is geboren op 24-10-1745 te Asten als zoon van Wilhelmus Willem Loomans en Johanna Teunis Verhindert. Hij is op 04-07-1773 te Asten getrouwd met Petronella Willems van Bree, geboren te Vlierden op 26-01-1739 als dochter van Wilhelmus van Bree en Joanna Hendrick (zie Busselseweg 9):

03

Het gezin van Antonius Willem Loomans en Petronella Willems van Bree:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 17-11-1776 Asten 15-02-1801
Johanna Jan Aart Smits
Asten 24-05-1827

Petronella Willems van Bree is op 05-03-1779 te Asten overleden en Antonius Willem Loomans is te Asten op 07-10-1779 overleden. Wilhelmus Antonie Loomans heeft dus al jong zijn ouders verloren en is waarschijnlijk opgevoed door zijn oom Wilhelmus Willem Loomans, geboren te Asten op 02-09-1748 als zoon van Wilhelmus Willems Loomans en Johanna Teunis Verhindert. Hij is sinds 16-10-1779 weduwnaar van Margarita van Helmond, geboren te Asten op 12-01-1753 als dochter van Willibrordus van Helmond en Maria Bernardi Vervoreldonk (zie Voormalig huis E1044) met wie hij op 10-05-1778 te Asten getrouwd was. Wilhelmus Willems Loomans is op 14-01-1781 te Asten hertrouwd met Maria Francis van Heugten, geboren te Vlierden op 12-02-1759 als dochter van Franciscus Jelis van Heugten en Gertrudis Jacobi van Neerven. Voor zover bekend kenden beide relaties geen kinderen.

Willem Willem Loomans krijgt ook de voogdij over de kinderen van Wilhelmina Peter Hoeben (zie Voormalig huis E1049):

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 4; 07-07-1802:
Willem Willem Loomans en Dirk van Helmond zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Bendert van Helmond en Willemyn Peeter Hoeben.

Wilhelmus Willem Loomans en Maria Francis van Heugten maken hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 97; 21-04-1804:
Willem Willem Loomans en Maria Francis van Hugten, zijn vrouw, zij ziek, testeren. Alle voorgaande contracten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beide. De waarde der nalatenschap is geen ƒ 1000,-.

Wilhelmus Willem Loomans is op 11-01-1803 te Asten overleden en Maria Francis van Heugten is op 15-05-1804 te Asten overleden:

04

Bij de verpondingen van 1810 staat het huis nog als onverdeeld en bezit Willem Antonie Loomans driekwart van het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 149 verso:
De 4 kinderen van Willemijn Peter Hoeben weduwe van Bendert van Helmond bij versterf ider ¼.
Willem Antonie Lomans bij deling 7 oogstmaand 1809.
Willem Willem Lomans, weduwnaar Maria van Hugten erfgenaam en testamentair bij versterf 16-05-1804.
Willem en Helena Lomans.
Willemijn Peter Hoeben, Willem soone Antoni Wilhelmus Lomans.
kinderen en kintkinderen van Wilhelmina Lomans en Peter Hoeben bij versterf 1793.
Peter Hoeben.
Nummer 10 huijs, hof en aangelag 1½ lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Wilhelmus Antonie Loomans:

Kadaster 1811-1832; E451:
Huis en erf, groot 03 roede 43 el, de Heikamp, klassen 9.
Eigenaar: Willem Antonie Loomans.

05

06

Wilhelmus Antonie Loomans is geboren te Asten op 17-11-1776 als zoon van bovengenoemde Antonius Willem Loomans en Petronella Willems van Bree. Hij is op 15-02-1801 te Asten getrouwd met Johanna Jan Aart Smits, geboren te Asten op 25-01-1773 als dochter van Johannes Aart Smits en Catharina Goort Antonies Lammers (zie Voormalig huis C669):

07

Het gezin van Wilhelmus Antonie Loomans en Johanna Jan Aart Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 29-04-1802 Kind Asten 14-06-1804
2 Antonius Asten 16-06-1803 Asten 12-05-1847
Helena Bouwmans
Asten 28-12-1869
3 Johannes Asten 05-03-1805 Kind Asten 23-09-1805
4 Johannes Asten 14-09-1806 Asten 16-02-1849
Joanna Maria van Bussel
Asten 26-04-1885 Ommelse weg
5 Petrus Asten 13-11-1808 Kind Asten 09-08-1811
6 Adrianus Asten 06-10-1810 Ongehuwd Asten 04-08-1835
7 Catharina Asten 21-04-1813 Asten 18-04-1847
Antonius Josephus Snijders
Asten 14-11-1885 zie Voormalig huis G1031

Wilhelmus Antonie Loomans is op 24-09-1827 te Asten overleden en Johanna Jan Aart Smits is te Asten op 21-01-1844 overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 vinden we zoon Antonie Loomans, geboren te Asten op 16-06-1803 en op 12-05-1847 te Asten getrouwd met Helena Bouwmans, geboren te Asten op 02-09-1810 als dochter van Johannes Petri Baumans en Catharina Mathiae van Beek (zie Antoniusstraat 13), terug op huizingnummer D107:

08

Antonie Loomans overlijdt te Asten op 28-12-1869 en Helena Boumans is op 12-08-1874 te Asten overleden. Het huis wordt daarna bewoond door Laurens Gijbels, geboren op 12-09-1835 te Aarle Rixtel als zoon van Cornelis Gijbels en Maria van den Heuvel. Hij is op 07-06-1862 te Beek en Donk getrouwd met Hendrina van Woensel, geboren te Beek en Donk op 12-02-1836 als dochter van Mathijs van Woensel en Johanna Werts.

Zij verhuizen in 1879 naar Vlierden en het huis wordt daarna bewoond door Hendrikus Lammers, geboren te Someren op 17-09-1847 als zoon van Antonie Lammers en Josina van de Warenburg. Hij is op 07-04-1880 te Asten getrouwd met Johanna Maria Slaats, geboren te Asten op 19-02-1845 als dochter van Antonie Slaats en Maria van Heugten. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 betreft dit huizingnummer D148:

09

In 1885 verhuizen zij naar een dichtbij gelegen boerderij op huizingnummer D153. In het huis komt wonen Francis Haasen, geboren te Asten op 08-10-1857 als zoon van Johannes Haasen en Joanna Maria van Bussel (zie Voormalig huis E452). Hij is op 19-02-1886 te Asten getrouwd met Maria van den Eijnden, geboren te Asten op 10-08-1857 als dochter van Johannes van den Eijnden en Petronella Vlemminx (zie Voormalig huis B56).

Ook over de periodes 1890-1900, 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen Francis Haasen en Maria van den Eijnden met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D149, D171, D162 en D160 tot hun verhuizing rond 1927 naar D125 in de Antoniusstraat 23 (zie Vorstermansplein 20 en 22).

10

Hun zoon Petrus Haasen, geboren te Asten op 19-11-1887 heeft het huis na zijn huwelijk overgenomen. Hij is op 11-02-1927 te Asten getrouwd met Petronella van de Ven, geboren te Asten op 05-07-1899 als dochter van Antonius van de Ven en Catharina Adriaans. Maria van den Eijnden is op 17-08-1929 te Asten overleden en Francis Haazen is te Asten op 14-05-1946 overleden.

Het huizingnummer van het huis is D160 en staat ook bekend als Behelp 5:

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-07-1934 en van 29-09-1938 de geboortes van dochter Henrica en van zoon Johannes Petrus:

12 13

Ook over de periode 1930-1938 wonen Petrus Haasen en Petronella van de Ven met hun gezin in het huis op Behelp 5:

14

Petronella van de Ven is op 13-12-1967 te Asten overleden en Piet Haasen is op 15-06-1974 te Deurne overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Piet Haasen.

15

Onder een foto van de straat door de Behelp rond de jaren 70 van de vorige eeuw.

16

Het huis heeft rond 1960 het adres Behelp 1 gekregen, waarvan hieronder een foto:

17

Overzicht bewoners

Hoeve op Behelp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1707 Hendrikus Linders van Heugten Asten ±1655
1713 Jan Benders van Hoof Asten 15-12-1690
1726 Antonij Verhindert Asten 12-12-1664 Antonij Verhindert Asten 12-12-1664
Heusden huis 10
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Antonij Verhindert Asten 12-12-1664 Antonij Verhindert Asten 12-12-1664
1741 weduwe Antonis Verhindert Asten 19-04-1683 Dirk Jelis van Helmond Asten 02-06-1712
1746 weduwe Antonij Jans Verhindert Asten 19-04-1683 Wilhelmus Loomans Asten 01-08-1720
1751 weduwe en kinderen Wilhelmus Loomans Someren 09-08-1716 weduwe en kinderen Wilhelmus Loomans Someren 09-08-1716
1756 Peter Hoeben Meijel 15-11-1721 Peter Hoeben Meijel 15-11-1721
1761 Peter Hoeben Meijel 15-11-1721 Peter Hoeben Meijel 15-11-1721
1766 Peter Hoeben Meijel 15-11-1721 Peter Hoeben Meijel 15-11-1721
1771 Peter Hoeben Meijel 15-11-1721 Peter Hoeben Meijel 15-11-1721
1776 Peter Hoeben Meijel 15-11-1721 Peter Hoeben Meijel 15-11-1721
1781 Peter Hoeben Meijel 15-11-1721 Peter Hoeben Meijel 15-11-1721
1798 kinderen Dirk Hoeben en Willem Loomans Asten 24-10-1745 Dirk Verheijen in kamer Willem Willem Loomans Asten 30-10-1758
1803 Willem Willem Lomans Asten 24-10-1745 Willem Antonie Lomans in kamer Willem Willem Lomans Asten 17-11-1776
Kadasternummer E451
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E451 1832 Johanna Aart Smits Asten 25-01-1773 weduwe Loomans
Behelp 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1827 Willem Antonie Loomans Asten 17-11-1776 Johanna Aart Smits Asten 25-01-1773 24-09-1827
1827-1844 Johanna Aart Smits Asten 25-01-1773 weduwe Loomans 21-01-1844
1844-1859 Antonie Willem Loomans Asten 16-06-1803 Helena Bouwmans Asten 02-09-1810
D107 1859-1869 Antonie Willem Loomans Asten 16-06-1803 Helena Bouwmans Asten 09-09-1810 28-12-1869
D138 1869-1874 Helena Bouwmans Asten 09-09-1810 weduwe Loomans 12-08-1874
D138 1874-1879 Laurens Gijbels Aarle Rixtel 12-09-1835 Hendrina van Woensel Beek en Donk 12-02-1836 naar Voordeldonk
D148 1879-1890 Hendrikus Lammers Someren 17-09-1847 Johanna Slaats Asten 19-02-1845 naar D153
D149 1890-1900 Francis Haasen Asten 08-10-1857 Maria van den Eijnden Asten 10-08-1857
D171 1900-1910 Francis Haasen Asten 08-10-1857 Maria van den Eijnden Asten 10-08-1857
D162 1910-1920 Francis Haasen Asten 08-10-1857 Maria van den Eijnden Asten 10-08-1857
D160 1920-1927 Francis Haasen Asten 08-10-1857 Maria van den Eijnden Asten 10-08-1857 17-08-1929
D160 1927-1930 Petrus Haasen Asten 19-11-1887 Petronella van de Ven Asten 05-07-1899
5 1930-1938 Petrus Haasen Asten 19-11-1887 Petronella van de Ven Asten 05-07-1899

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Piet Aarts

Laatst bijgewerkt op 28 april 2024, 11:46:58

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen